mandag den 20. december 2010

Uge 48

Hermed lidt flere nyheder, bl.a.om EU´s urtedirektiv fra Morten Krabbe. Desuden er der noget om korrektion af Julian Assanges horoskop. Vi har ikke fødselstiden, men en astrolog har sat sig for at finde det mest sandsynlige tidspunkt. Man må jo sige, at den mand er i vælten lige nu. Læs også indslaget om hans horoskop i det seneste nummer af HOROSKOPET.


HOROSKOPET´s nye nummer


Det nye nummer af Astrologimagasinet HOROSKOPET er nu udkommet. PDF-abonnenterne fik det allerførst, faktisk for næsten en uge siden. Postabonnenterne fik det lørdag den 18.12, medmindre vejret har drillet. Og bladet er i kioskerne 23.12.

Bladet er et royalt temanummer med tophistorien om engleprinsessen fra Norge, som nu igen er i fokus, fordi befolkningen er imod hendes ”engleri”. Hvad driver prinsessen, og er det i virkeligheden ikke de andre, der er noget galt med, når de ikke kan acceptere noget så almindeligt som engle? Vi ser også på kongehusenes fremtid – om det blå blod er i gang med at blive rødt.

Desuden er der mange andre spændende artikler og års-, vinter- og kærlighedshoroskoper for alle tegn.

Husk, at du kan abonnere på bladet og få et gratis årshoroskop (værdi 200 kr.). Dermed bliver abonnementet næsten gratis.

I bladet kan du finde fantastiske tilbud fra www.astroshop.dk – og hvis du vil have en smagsprøve (se indholdsfortegnelsen på side 3 i denne), så er linket her:

http://www.astrologihuset.dk/horoskop/2011/1/Horoskopet_web_012011.pdf

Her finder du også den store annonce med alle de flotte tilbud.


Astrologisk Selskab

Der er også information om Astrologisk Selskab, som har stiftende generalforsamling i marts måned. Selskabet har til formål at udbrede astrologien, og vi vil derigennem komme meget mere ud til skoler og uddannelsesinstitutioner end hidtil. Vi vil gennem nærværende nyhedsbrev holde dig orienteret om aktiviteterne i selskabet.Astroshoppen på lakridserne

Som noget nyt tilbyder vi vore besøgende og kursister verdens bedste lakrids (Jacob Bülows) til tilbudspriser. Normalt koster de 65 kr. pr. dåse, men vi tager kun 50 kr. resten af 2011.

EU´s kosttilskudsdirektiv

Der kommer her nogle tilføjelser til det tidligere udsendte materiale. Det har nemlig vist sig, at der er forvirring og misforståelser i debatten.

EU's kosttilskudsdirektiv blev vedtaget allerede i 2004 og skal blot være endeligt implementeret i alle medlemslande senest d. 1-4 2011. Men det omdiskuterede og endnu manglende "urtedirektiv" handler udelukkende om deklarationer (claims) af varerne. Kun i England ser det ud til at få store konsekvenser, da man her ikke som i Danmark og andre europæiske lande indførte en naturmedicinordning under lægemiddellovgivningen i 2004 men fortsatte med at claime alt muligt om urter. Det betyder nu, at den engelske lægemiddelstyrelse har stillet krav om, at alle urteprodukter på markedet skal dokumenteres og registreres som medicin.

Det store problem herhjemme lige nu er, at regeringen på foranledning af S og SF med Fødevareforlig 2 fra nytår indfører en grundafgift på 12.500,- kr samt en afgift på 1000,- kr. pr. registreret produkt for alle firmaer, der producerer og sælger kosttilskud. Man opererer helt bevidst med, at 25% af firmaer og produkter vil forsvinde med dette initiativ, derfor har man sat budgettet meget højere, end der egentlig er belæg for, hvilket først gik op for branchen for nylig efter den afsluttende høring om forslaget. Dette vil i sig selv rydde godt ud på hylderne. Samtidig er der nye krav om sikkerhedsvurderinger af urter på vej. Den danske interesseorganisation HBL har forsøgt at være proaktive i sagen for at få mest mulig indflydelse, men desværre har Fødevarestyrelsen indtil videre valgt at spille med lukkede kort. Så alt efter, hvor de lander, kan dette også komme til at koste produkter. Specielt de indiske og kinesiske er her i fare, og der forudses en sand massakre omkring februar og marts 2011.

Det oprindelige indlæg redigeret her:
'
Den syge sundhed


Der skal spares på dette område, og der lukkes sygehuse efter valget. Det er vedtaget, at en del tilskud til medicin er bortfaldet, bl.a. tilskud til en del livsvigtig medicin. Det har skabt røre hos både læger og patienter, men det gør tilsyneladende ikke det store indtryk hos politikerne.

Det skal siges, at det pr. 1. april 2011 bebudede EU-direktiv om urtemedicin er blevet udskudt på ubestemt tid på grund af de mange protester fra forskellig side, bl.a. nedenstående indlæg, som vi bragte på vores nye blog på AstrologiHusets hjemmeside. Den officielle forklaring er, at man vil færdiggøre alle claims til vitaminer og mineraler i et batch først, i stedet for drypvis som oprindeligt planlagt, og samtidig genoverveje urtedirektivet. Men urtedirektivet handler kun om claims, altså hvad man må sige og ikke sige i forhold til urter. I forhold til det oprindelige direktiv, der nu heldigvis er udskudt til genovervejelse, må man intet sige om urters virkning, medmindre det er dokumenteret med humane studier på samme niveau som lægemidler. Det har indtil videre fået store konsekvenser i England, hvor man ikke som i Danmark ved direktivets start har indført en ordning med naturmedicin og lavet skarpe afgrænsninger for anprisninger. Urtedirektivet handler kun om ”Berufsverbot”, altså at man ikke må kommunikere noget om urternes virkning, men det vil ikke i sig selv forbyde at sælge urterne, hvis de allerede er godkendt til ikke at være ”novel food”.

Vi skrev i det seneste nummer af HOROSKOPET, at vi har de politikere, vi fortjener. Derfor friholdt vi dem i artiklen om (hof)narre fra at blive betegnet som sådanne. Vi kan imidlertid generelt bedre vurdere højre- og venstrefløjen, liberalismen og socialismen på denne vægt. Den venstre side af parlamentet er normalt mere beredvilligt til at gå i brechen med indgreb. Den højre side vil støtte det private initiativ og kommer herved ofte til at træde sundheden under fode. Naturens egen medicin er truet, og GMO (Genmodificerede Organismer) ved at brede sig over det meste af verden. GMO vil, hvis der ikke gribes ind, komme til at erstatte de naturlige alternativer, som under korrekt anvendelse ikke har nogen bivirkninger.

Desværre er venstrefløjen i dette spørgsmål en endnu større modstander end den borgerlige regering, da man her ensidigt har taget parti til fordel for Forbrugerrådet, Fødevarestyrelsen og andre systembevarende interessenter, der er kendt for at gå medicinalindustriens ærinde. Kosttilskudsbranchens organisationer har længe prøvet at få politikerne i tale, hvilket delvis er lykkedes med VKO, hvorimod døren har været helt lukket hos Socialdemokraterne og SF. Dog har den nuværende fødevareminister været et kæmpe tilbageskridt i forhold til den dialog, der ellers var opnået med regeringspartierne gennem de sidste 2 år.

Her skal det indskydes, at regeringen for kort tid siden har fjernet tilskuddene på en række former for medicin, herunder blodtryks-, lunge-, gigt- og mavesårsmedicin. Når det snart går op for folk, hvad dette indebærer, vil det udløse et ramaskrig. Har man ikke råd til de stærkt forhøjede priserm på den livsnødvendige medicin, eller ikke tåler andet, bliver der trængsel på dødsgangen, medmindre denne også spares væk på linje med skoler, hospitaler og plejehjem. Det ligner en menneskelig og sundhedsmæssig nedsmeltning i vores land, hvor folk risikerer at blive hjemløse på grund af udgiftsstigninger.

Det bliver en katastrofe for menneskeheden, hvis det lykkes næsten at udrydde anvendelsen af naturens egne frembringelser. Og det vil vi komme til at sande inden for det næste årti, hvor Pluto går igennem Stenbukkens tegn. Så hvis ikke der skrides ind nu, så lurer katastrofen lige om hjørnet. Det er godt med de underskriftindsamlinger, som bl.a. kører på internettet i denne tid, men det er slet ikke nok. Medicinalindustrien har ofret milliarder af kroner på at få monopol på medicin. Dette vil fratage fødevarerne muligheden for at være sunde, og det cementerer samtidig brugen af syntetisk medicin på bekostning af sundhedsaspekterne i befolkningen, og hvad angår de dyr, der lever af de syntetiske varer.

Forbrugerne, det vil sige os alle, må protestere på det kraftigste for i det mindste at kunne beholde alternativet. Naturligvis skal den syntetiske medicin ikke afskaffes, den er rigtig god til akutte behandlinger. Men det skal naturmedicinen sandelig heller ikke. Det er den, der kan holde os raske og dermed også behandle os langsigtet. Selv om direktivet nu er udskudt, kan vi på ingen måde være sikre på, at det ikke indføres i hele sin udstrækning senere.

Direktivet hedder THMPD, hvad der betyder Traditional Herbal Medicine Products Directive. Det fastlægger, at alle urteprodukter skal igennem samme vurdering som lægemidler. Det har ingen som helst indflydelse på sagen, at naturmedicinen er langt ældre end den syntetiske medicin. I mange tilfælde har man anvendt den igennem tusinder af år, hvad der f.eks. gælder ayurvedisk medicin og kinesisk medicin. Disse produkter vil blive sammenlignet med den nye medicin og vil i så fald få meget svært ved at blive godkendt. At få naturlægemidler godkendt i fremtiden kan altså meget vel blive næsten umuligt. Herved kan EU faktisk komme til at overtræde menneskerettighederne og ydermere lovgivningen omkring monopoler.

I stedet for at behandle sunde fødevarer og naturmedicin som en menneskeret, bliver de nu behandlet som handelsregler. Vi må – ikke mindst for kommende generationers skyld – op på barrikaderne, inden vi ser grådigheden og uansvarligheden sejre.

Medicinal- og fødevareindustrien har i fællesskab lavet lobbyarbejde i meget lang tid og kan med indførelsen af direktivet skaffe sig monopollignende tilstande på både behandling og ernæring, og det er med fuldt overlæg for derigennem at true naturbranchen på livet. Der er ingen sundhedspolitisk logik i disse tiltag, som kun tjener medicinal- og fødevarebranchens interesser. Urternes effektivitet er stor og truer ganske enkelt industriens indtjening, hvad den så forsøger at gøre kål på gennem den omfattende lobbyisme. Politikere og embedsmænd er tilsyneladende lykkelige over at gå medicinalindustriens ærinde, så vi står over for en mulig katastrofe.

Ingen partier på tinge har en naturmedicinsk dagsorden. Derfor må vi vende blikket mod partier som Visionspartiet og Kosmopolitisk Parti. Man kan også lave lokale netværk eller gå ind i SAB, akupunkturforeningen, zoneterapeutforeningen m.v. Vil du vide mere, så besøg www.anh-europe.org eller www.kurtlindekilde.dk

Politikerne burde tvinges til at se den fantastiske dvd, The Living Matrix, som er meget opmuntrende for fremtiden, og som indeholder en særdeles frugtbar diskussion mellem videnskaben og den alternative verden. Den kan købes på www.astroshop.dk
Julian Assange

Det er som regel ikke så svært at skaffe en persons fødselsdato, –år og –sted, men det kan ofte være betydelig vanskeligere at få fødselstidspunktet. Derfor ligger der ofte en opgave for astrologer i at forsøge at regne sig til et sandsynligt fødselstidspunkt.

Denne opgave bliver ekstra vigtig, når det drejer sig om en person, der har stor indflydelse på de politiske begivenheder i hele verden. Og det må man sige gælder for Julian Assange. Man kan diskutere, om hans metoder er gavnlige eller skadelige for det politiske liv på kloden, men man kan ikke nægte, at hans offentliggørelse af hemmelige dokumenter kommer til at få stor indflydelse.

Det er derfor af stor interesse at forsøge at fastlægge Julian Assanges fødselstidspunkt. Og denne opgave har astrologen Lauren Delsack påtaget sig.

Julian Assange er født d. 3. juli 1971 i Townsville, Queensland i Australien.

For at finde et sandsynligt fødselstidspunkt tager Lauren Delsack udgangspunkt i den pågældende persons måde at udtrykke sig på, for på den måde at finde frem til en mulig Ascendant. Intuitivt mener hun efter at have læst mange artikler og interviews, at det må være enten Skytte eller Vandbærer.

Assange beskrives som: høj og ranglet, nomadisk, kynisk, sær, undvigende, forsigtig, paranoid, yderst intellektuel, ikke konform, har uegennyttige motiver, charmerende men lukket, glemsom og en der skjuler detaljer om sit liv.

Det peger ifølge Delsack på en sandsynlig Skytteascendant. Det understøttes af, at horoskopherskeren bliver Jupiter, der så er i 12. hus i tæt konjunktion med Neptun, begge i Skorpionen. Månen i Skorpionen er ligeledes i 12. hus, hvilket passer godt til hans, en passende placering for en mand, der arbejder i det skjulte.

Solen ved med denne Ascendant være i 8. hus, hvilket passer godt til hans undvigende natur og utilgængelige personlighed.

Med dette udgangspunkt undersøger Delsack, om hendes teori passer med begivenhederne i Assanges liv. Hendes krav er, at alle begivenheder skal passe.

Hun sætter fødselstidspunktet til kl. 15.01. På det tidspunkt rammer Neptuns transit så Ascendanten og Saturns på DC, hvilket passer godt til det bohemeliv, hans mor levede, mens han var spæd. Og der er ingen oplysninger om hans far.

I sit arbejde med at finde det korrekte fødselstidspunkt har Desack fundet oplysninger om et liv, der langt fra har været helt almindeligt. Kort efter hans fødsel flyttede moderen til Magnetic Island, hvor hun, som hun har fortalt, "levede i bikini som en indfødt med sin baby og andre mødre". Kort efter hans 1-års fødselsdag giftede hans mor sig. Da han var 4-5 år flyttede de tilbage til Magnetic Island. Da han var 8 forlod moderen sin mand og indledte et turbulent forhold til en musiker. Med ham fik hun en dreng, (1980 eller 1981), men i 1982 var forholdet slut. De næste fem år var de på flugt af frygt for, at musikeren ville tage barnet.

Delsack fortsætter med at gennemgå nøglebegivenheder i moderens og Julians omtumlede liv i hans barndom, og viser sammenfald med væsentlige transitter i fødeselshoroskopet og aspekter i solar horoskopet.

Da Julian Assange begynder at hacke computere er Plutos transit i konjunktion med hans Skorpion-Måne.

Han har giftet sig og fået barn i en meget ung alder, og da han bliver arresteret for at hacke i september 1991, forlader hans kone ham og stikker af med barnet. Det siges, at han på det tidspunkt brød sammen og blev indlagt. Og netop i 1991- 1992 har Pluto et langvarigt transit-aspekt til MC, hvis det valgte fødselstidspunkt er rigtigt.

Også en lang række andre nøglebegivenheder gennemgås og sandsynliggør det foreslåede tidspunkt.

Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på http://laurendelsack.wordpress.com.

mandag den 13. december 2010

Kommentar uge 49

EM i kvindehåndbold

Her har Danmark stolte traditioner, der går tilbage til begyndelsen af 1990´erne. Vi har vundet både EM, VM og OL, det sidste endda hele tre gange i træk. Og da vi denne gang er på hjemmebane, skulle man tro, at, at vi i det mindste får medaljer. Men da spillerne har en del spændinger i deres horoskoper, skal vi nok regne med, at det maksimalt bliver nærved og næsten – vi skal være glade for en 4.-plads.

Danmarks nok bedste spiller, Rikke Skov, er tilbage oven på en skade og kan måske ikke helt stå distancen i forhold til sin vante standard. Men da hun har meget rutine, skal det nok gå, og skaden ser ikke ud til at sætte hende helt ud af spillet. Hun bliver sandsynligvis en af vore største støtter sammen med Maibritt Kviesgaard og Ann Grete Nørgaard, som dog muligvis har en spænding fra Pluto til Månen i øjeblikket, afhængigt af fødselstiden. De tre spillere har mange fine harmoniske aspekter i deres horoskoper, dog skal Rikke Skov passe lidt på, da hun har en Uranus (pludselige hændelser) i spænding til Saturn (knogler) på vej.

Alle andre spillere har en eller flere væsentlige spændinger fra de tre ydre planeter. De strækker sig over længere tid, så man kan ikke sige, om f.eks. en skade springer op lige præcis ved EM, men de fleste skal passe på med for aggressivt spil.

Målkvinden Karin Mortensen er – som alle, der er født 26. september, uanset årstal – lige færdig med Pluto-spændingen til Solen. Hun var, for ikke så længe siden, væk fra landsholdet i en periode, og det var fornuftigt gjort i en Pluto-periode. Nu er hun tilbage og har et par andre spændinger, fra både Pluto og Neptun, der gør, at hun nok må lukke en del mål ind – eller at hun ikke helt lever op til tidligere tiders fantastiske præstationer. Reservekeeper Christina Pedersen har også nogle spændinger i sit horoskop, hvilket understreger dette.

Konklusionen er, at Norge er en sikker vinder, og at Danmark på trods af hjemmebanen ikke får medaljer. Jan Pytlick (født 5. juni 1967) har ikke det værste horoskop, men til gengæld er der heller ikke de store harmonier i det. Resultatet vil derfor blive på det jævne i forhold til tidligere tiders præstationer. Landstræneren har transit Saturn hen over sin Mars i hele december, så de vigtigste nøgleord er ansvar og disciplin, men desværre også middelmådighed. Han må endelig ikke lade sig rive med af det første nederlag, der kommer.

Ansvars- og rollefordeling er af væsentlig betydning for et godt resultat, ligeså disciplinen, hos både holdet og træneren. Pluto begynder også at danne en spænding til Pytlicks Merkur (kommunikation), så det kan blive en udfordring for ham at få sit budskab ud til spillerne på den rigtige måde.Anden sport

Der er Europamesterskaber i fodbold næste år, og Danmark ser ud til lige akkurat at kvalificere sig. Vi skal dog ikke regne med, at det bliver til mere end den indledende runde ved selve slutrunden. I den forbindelse kan det ikke udelukkes, at der opstår en sag om aftalt spil.

Det gav chokbølger, da rigmanden Abramovitch viste interesse for at købe FC København. De har ganske vist et fantastisk udgangshoroskop, ikke mindst lige nu. Men mon ikke dette hentyder til den enorme succes, de har med at spille fodbold? Det russiske eventyr vil sikkert ende i vasken. Den russiske bjørn vil ikke afløse den københavnske løve lige nu.

Vi skrev på vores blog på hjemmesiden tidligt på efteråret, hvordan slutstillingen i Superligaen ville blive til foråret, forudsat at klubberne ikke skiftede træner, hvad der indtil nu er sket for flere klubber. Derfor skal der justeres lidt, men foreløbig passer det dog ret godt, idet der kun er to klubber, der skal bytte plads, for at forudsigelsen holder i kategorierne top, midte og bund (fire i hver kategori). Se det hele på bloggen, hvor trænernes horoskoper er vurderet. Dog mangler en enkelt væsentlig ting, nemlig fødselstiderne. Det er i øvrigt Fiskenes tegn, der dominerer blandt trænerne, derefter følger Skorpionen.

Hvad angår cykelsporten, kan Danmark lave et godt resultat ved verdensmesterskaberne i slutningen af året. Så er det meste også sagt i den sag, for hverken Bjarne Riis med et næsten nyt hold eller Michael Rasmussens nye hold bliver til noget større i 2011 på grund af begges spændinger i deres horoskoper. Riis har besøg af Neptun og Saturn, Rasmussen af Saturn og Pluto, sidstnævnte med hele tre spændinger. Derfor skrev vi for et års tid siden, at hans trængsler ville vare ud over hans dopingkarantæne.Forudsigelse af fodboldresultater

Vi vil i den kommende tid forsøge at forudsige fodboldresultater ved hjælp af kamphoroskoperne. Det vil, dels foregå her i bladet, dels på bloggen på hjemmesiden. Mange åndeligt interesserede er ikke så interesseret i sport, men det er interessant at se, hvad astrologien kan bruges til. Hvis det går godt, hvad det ser ud til, kan det ikke undgå at give en cadeau til astrologien. Vi skal dog være åbne for, at et sådant forsøg meget vel kan slå fejl. Udgangspunktet er at gætte udfaldet af en kamp: Sejr, uafgjort eller tab.

Her skal vi naturligvis huske at tage kampens forudsætninger med ind i billedet, herunder placering i rækken på kamptidspunktet. Hvis et tophold spiller mod et bundhold, vil de nemmere kunne vinde med et spændingsbetonet horoskop end omvendt.

Hypotesen er, at vi i hvert fald skal kunne se, om et udehold kan levere en overraskelse. Vi kan naturligvis ikke ramme plet hver eneste gang, men hvis hitrate komme op på ca. 75 %, vil det være meget flot.

Indtil videre har det været interessant at se, hvordan Ascendanten/1.hus og Descendanten/7.hus har symboliseret hhv. hjemme- og udehold. Et eksempel er AaB´s kamp hjemme mod Esbjerg den 6. november kl. 17.00. Her står herskeren over 1. hus (Merkur) i spænding til Neptun, hvilket ikke er godt for hjemmeholdet, der således ikke kunne regne med at vinde kampen, selv om de både var på hjemmebane og havde fået ny træner – ganske vist en træner, der er på vej ind i en Pluto-periode. Herskeren over DC er Jupiter, og den står i kampens horoskop meget flot sammen med Uranus og harmonisk til både Månen, Merkur og MC. Dette MÅ bare give point, og det har været medvirkende til, at AaB fik annulleret et mål for offside, der var særdeles tvivlsom, og normalt ikke ville være blevet dømt, især ikke på hjemmebane. Men her kom horoskopet altså også imellem og gjorde det meget svært for hjemmeholdet.

I 7. hus er der anderledes energi på, idet Mars befinder sig her rimeligt tæt på DC. Første halvleg havde AaB dog under kontrol og scorede et glimrende mål i det 26. minut, hvor både AC og MC stod i meget flotte aspekter. Men 2. halvleg stod der Esbjerg på, og de scorede i kampens 61. minut. Nu står Pluto i 7. hus, og med Mars i 7. hus i udgangshoroskopet har udeholdet god fight og vilje og kunne næsten ikke tabe den kamp!