tirsdag den 30. april 2013


Dagens syner af Kirsten Brun
Energierne er endnu mere rolige end i går. De er præget at dyb indsigt og megen harmoni. Det er tid at vende blikket indad og at fordybe sig  i sig  selv og dermed hinanden. Så dagen er mest af alt præget af harmoni mellem mennesker. Det betyder ikke, at der ikke er konflikter eller at verden ikke brænder et eller andet sted. Men det er langt mindre disharmoni end ellers.
Der er ikke de store spørgsmål og konflikter i det politiske liv, og verden ånder forår og ro. 
Endnu en god dag. 

mandag den 29. april 2013


Dagens syner af Kirsten Brun
 
Dagen er rolig og i nogenlunde harmoni. Energierne er meget langsomme, og der kommer ikke til at ske meget.  Det betyder, at alt lige som puster ud efter en måned i kaos. Det er en god dag til at løse konflikter og til at få ro på gamle uvenskaber. Det er også en god sag for pengesager. Både handel og vækst står fint. Ikke på det store plan, men på det private plan.

Der er ikke de store løsninger, men der ligger en planlægningsenergi under det hele, som betyder, at tingene begynder at ændre sig. Der er mange oprør mod det etablerede på vej. Både herhjemme og i den store verden. 

søndag den 28. april 2013


Kommentarer 18

 

Information og tilbud

Nu er artiklen Kinas Pluto klar til bestilling på shoppen. Det samme gælder en artikel om landbrugets transformation i henhold til Danmarkshoroskopet. Alle artikler koster kun 10 kr., og der er en på vej om offentlighedsloven og hvad deraf følger. Disse artikler har et bedre layout og er illustreret med tilhørende horoskop. Da det er de første af slagsen hører jeg gerne reaktioner fra læserne.

Nu er Kirsten Brun på færde igen. Husk at melde dig til hendes foredrag om karmisk clairvoyance den 13. maj kl. 19.00. Denne gang er der mikrofoner på, så hun kan høres over hele salen. Entré 100 kr. Se aktivitetslisten.

Sjælden bog om indiansk Astrologi

Sun Bear og Wabun har skrevet en bog om det spændende emne indiansk astrologi. Den sælges antikvarisk for 129 kr. plus evt. porto 35 kr. Beløbet kan overføres til regnr. 3679, konto 1057 8590.

 

Ugen, der kommer 18

Solen er nu lige nået forbi spændingen til Saturn, men er ikke helt uden spænding endnu, da Mars, som Solen er i konjunktion med, lige skal forbi først. Den er eksakt natten til onsdag, så først i ugens slutning er spændingerne til Saturn helt forbi. Det passer lige med, at eftervirkningerne af skolekonflikten vil tage en uges tid, før tingene begynder at falde på plads. Solen står godt til Pluto, og Merkur går ind i Tyren i denne uge, så der begynder at komme styr på tingene efterhånden.

 

MANDAG

Ca. kl. 15.00 går Månen ind i Stenbukken, og så kalder pligterne og ansvaret. Skolerne påbegynder undervisningen igen efter en lille måneds konflikt. Så vender hverdagen så småt tilbage, men først rigtigt efter en uges tid. Kommunikation og trafik kører fint tidligt på dagen med Månens fine kontakt med Merkur.

Sent på aftenen er Månen i fin kontakt med Saturn. Det giver behov for at være indadvendt, men det gør også, at man er mere stabil og ansvarlig. Der er også fin kontakt til Neptun, så mange vil sikkert gå tidligt i seng og få en god nattesøvn.

 

TIRSDAG

Månen er i spænding til Uranus og Pluto, især tidligt på formiddagen og frem til midt på dagen. Her står den på stress og jag, som dog mildnes lidt af trigonen til Solen og Månen, men det er en dag, hvor der virkelig er gang i den, og temperamenterne kan slå ud. En dag med overraskelser. Det er anderledes om aftenen, hvor Månen møder Venus, så hyggen breder sig i de små hjem.

 

ONSDAG

Ca. kl. 17.00 går Månen ind i Vandbæreren og fordrer frihed, opfindsomhed og uafhængighed. Om formiddagen står den i spænding til Merkur, og så er hukommelsen under pres sammen med kommunikationen, som kan være springende og lidt for hurtig. Det er især ikke godt, fordi Mars i dag er i ekstra spænding til Saturn. Det giver samlet set en stresset dag, hvor tingene har svært ved at falde på plads og komme i orden. Nogle er for stædige og fastholdende. Man knokler, og lige meget hjælper det. Der vil sikkert falde ekstra mange knubbede ord i maj-talerne rundt omkring. Regeringen og andre autoriteter vil stå for skud.

Solen står fint til Pluto, så ved brugen af viljen skal det hele nok gå. Og sidst på dagen går Merkur ind i Tyren og skaber mere ro.

 

TORSDAG

Om formiddagen og midt på dagen er Månen i spænding til Mars og Solen, og det giver utålmodighed og spændinger på det følelsesmæssige plan. Fastlåsthed og stædighed er en hindring for at løse udfordringerne, især tidligt på dagen.

 

FREDAG

Ca. kl. 22.00 går Månen ind i Fiskene og forøger følsomheden og drømmene. Tidligt på dagen spænder Månen Venus op og kan give følelsesmæssige kontroverser, som dog ikke stikker dybt. En noget stille dag.

 

LØRDAG

Kl. 4.00 står Månen på Neptun i Fiskene, så nu øges inspiration, følsomhed og drømme helt vildt meget, så hav en blok liggende parat til at skrive de mange eller stærke drømme ned, når du vågner. I dagens løb står Månen meget flot til Merkur (kommunikation), Saturn (stabilitet) og Mars (energi). En meget spændende dag for dem, der lytter indad. Merkur står flot til Neptun, så logik og fantasi går fint i spænd.

 

SØNDAG

Ca. kl. 18.00 står Månen flot til Jupiter, og så skal der festes eller fortælles og hygges, men der er også andre energier i spil i dagens løb. Merkur spænder Saturn op, og det giver lige den modsatte effekt og skaber en blandet dag. Mars står godt til Pluto og giver en jernvilje, intensitet og en meget stor dybde. Forhindringer kan ryddes af vejen ved hjælp af en brav indsats, som kan slå gnister. Det er dagen, hvor mange ønsker at rydde op efter konflikten og vende tilbage til normalen.

 

Ugens syner af Kirsten Brun

Det bliver en uge, hvor der langsomt begynder at komme ro på energierne igen. Efter en noget kaotisk tid efter påske med mange konfliktenergier begynder det lige så langsomt at samle sig.

Der er fyldt at humor og ro, og meget ser ud til at blive lidt lettere. Måske for første gang meget længe vil det lykkes at blive enig om tingene på trods af, at der godt kan forekomme en vis distance parterne imellem. Det bliver rigtig godt for vores fælles fremtid. Der er en begyndende energi, der siger, at nok er nok. Vi må tage fat på et nyt kapitel, hvor vi ikke hele tiden bliver dænget til med kriser og dårlige løsninger. Det er ikke en egentlig oprørsenergi men mere en nu-gider-vi -ikke-høre-mere-energi.

Det er godt, for nu kommer der snart nye ledere til, og de gamle vil blive nødt til at skifte kurs. Nyt, frisk og et godt pust.

Der er også en stor portion mildhed i energierne med mere smil, mere hengivenhed og mere rummelighed. Det er en god tid til at løse gamle konflikter og se på tingene med nye øjnene. Det kan behøves på alle områder. Især vil det give en større forståelse, nu da lærerne skal tilbage på job og møde ikke-konfliktramte kolleger.

Midt på ugen bliver ganske interessant. Der er en masse energier omkring opgør mod det etablerede og det kendte. Men også en energi af samling. Og nu er ”nok-nok-energierne ” virkelig til udtryk. Spændende 1. maj.

Sidst på ugen skifter det lidt, men ikke til det dårligere, tværtom. Det bliver en mere balanceret energi, hvor humoren og distancen kommer mere til udtryk, og venskabsenergierne sætter ind. Det er de første kærlighedsdage siden februar, så det er der, hvor der er gode chancer for at møde kærligheden.

På verdens plan ser det ud til, at mildheden og humoren når selv de højeste planer, og det betyder ro og en del af verdens ledere ser på sig selv med et glimt i øjet.

Det bliver en god uge.Regeringsindgreb i konflikten

Lockout, knockout - og måske også dropout

Så greb regeringen endelig ind i konflikten. Det har vist sig, at det kunne de lige så godt have gjort tidligere. Det har hele tiden ligget i skuffen, klar til at blive fyret af, når folkestemningen var til det. Først blev lærerne lockoutet, så blev børnene knockoutet og måtte ikke komme i skole. Forældrene var også knockoutet. Nu vil det ende med, at SF forlader regeringen senere på året, og at regeringen måske tvinges til at gå af inden næste valg, hvad jeg ikke tror, de vil gøre. (Faktisk ligger de så meget ned nu, at hvis man skal redde stumperne, bliver der tale om noget af et opsamlings-heat). De TØR ikke udskrive valg før tiden, men de kan blive nødt til det. Måske vil de forsøge at overgive magten til de borgerlige. Så må vi se, om de vil tage imod den, eller sige nej tak og kræve et valg. Det er et kaotisk folketing, vi ser nu. Læs lidt mere under ”Ugen, der kommer” om effekten af konflikten de enkelte dage.

Indgrebet skete, da både Solen, Mars og Venus var i spænding til Saturn, så der kommer en del bøvl ud af lockouten, som vil få følger i lang tid. Indgrebet var en endelig realitet den 26. april kl. ca. 16.08 med vedtagelsen i Folketinget

PS. Dette indslag er skrevet og korrekturlæst i går. Det er et eksempel på, at indfald kommer til flere personer samtidig. Jeg tænker på de rimende ord lockout og knockout, som Politiken også bringer i dag.

 

Reform-amok

Regeringen er gået helt grassat i reformer, hvad der dog også er nødvendigt med de mange spændinger i Danmarkshoroskopet fra både Neptun og Pluto i perioden 2011-18. Der er bare det ved det, at Neptun, der har løbet en hel omgang i Danmarkshoroskopet på ca. 164 år, står for illusioner og mangel på realitetssans. Det kan man læse en del mere om i en lidt længere artikel om Neptuns virkning på landet i de kommende år. Den kommer på shoppen i løbet af et par uger.

Torsdag den 18. april blev to reformer vedtaget tidlig aften – Kontanthjælpsreformen og SU-reformen.. Det skete på Merkur i konjunktion med Uranus og med begge planeter i spænding til Pluto. Månen gjorde det ikke bedre, da den var i spænding til hele tre planeter. Derfor er der ingen af de reformerne, der får nogen nem gang på Jorden. Det vil hurtigt vise sig, at der opstår uønskede følgevirkninger af reformerne, ikke mindst i form af intern splittelse i regeringen. Man har taget fra de fattige igen, og givet til de mere velbjergede. Ikke underligt, at Enhedslisten fik endnu mere vind i sejlene. At de så råber op som nulte klasses elever er en anden sag. Men de vil høste endnu bedre i meningsmålingerne end tidligere, og det vil ikke sige så lidt. EL er det nye protestparti.

 

Brand på Frihedsmuseet

Frihedsmuseet er en tilbygning til Nationalmuseet, og der begyndte at brænde i nat. Politiet blev alarmeret kl. 1.44, men astrologi ser det ud til at være begyndt at brænde kl. 1.00-1.15 – eller årsagen er at finde i det tidsrum, hvor IC står på ildkonjunktionen Solen/Mars i museumstegnet Tyren. Årsagen skal sikkert findes i en skraldespand med cigaretskod eller andet ”ildmateriale”, hvor skødesløshed kan være årsagen på grund af Månens spænding til Neptun. Så både ild- og vandelementet er inde i billedet.

Da Månen står i 11. hus KAN årsagen være elektrisk, men ”ild-tingen” er mest nærliggende. Det falder sammen med opklaringen af mordet i Søllerødgade for ca. 20 år siden.  Det viser sig, at det var en nynazist, der sendte en pakke med posten, som dræbte den venstreorienterede Henrik Christensen. Dette kunne måske tale for en påsat brand.

Bomben i Søllerødgade

Den 16. marts 1992 kl. 11.32 sprang en bombe i Søllerødgade og dræbte venstrefløjsaktivisten Henrik Christensen. Ikke underligt, at ”døden kom med posten”. Horoskopherskeren Månen står i 3. hus (post, kommunikation), og den er i spænding til nazi- og diktaturkombinationen mellem Mars og Pluto. Afsenderen skulle være død i 2001. Han hedder Marcel Schilf, hvis nazi-afhopperens historie taler sandt.

Astroteknisk set er det ikke underligt, at der sker noget i sagen nu, hvor det vrimler med aspekter. Progressive Sol er i spænding til Uranus/Neptun-konjunktionen på DC, og transit Uranus og Pluto har taget fat i Merkur (post, kommunikation). Og transit Neptun udløser spændingen mellem Venus og Jupiter.

 

Den døde terrorist

Tamerlan Tsarnajev blev født den 21. oktober 1986 i Kirgisistan. I 2002 flyttede han til USA sammen med sine forældre og tre søskende, heriunder broderen, der også var bombemand i Boston i sidste uge. Han studerede til ingeniør, blev afhørt af FBI i 2011 på opfordring af russiske myndigheder, men det førte ikke til noget. Det kan virke underligt i dag, at FBI slet ikke fulgte op på sagen dengang. Han har også været anklaget for vold mod sin kæreste i 2009. Var gift med en amerikansk kvinde, med hvem han havde en 3-årig datter. Han døde natten til fredag efter ildkamp med politiet. Broderen var medskyldig og havde planlagt flere bombesprængninger i New York. Broderen siger, at de var alene om planlægningen af sprængningerne.

At han var tidligere bokser – har vundet to turneringer og hørte til de bedre – er ikke overraskende astrologisk set. Mars står for hovedet, slagkraft og styrke. Den er horoskopets stærkeste planet og står i det opfindsomme Vandbærerens tegn i eksakte aspekter til Saturn (ambitioner), i spænding til Pluto (vilje, død) og sandsynligvis Månen (følelser, moderen). Der er Mars-aspektet til Pluto, der kunne gøre ham til terrorist. Sandsynligvis har han begået et eller flere mord, der aldrig blev opklaret. Men at han er en af bombemændene fra Boston, skulle være bombesikkert.

Man kan kalde ham for bokseren, der holdt op med at slå på mennesker - men i stedet begynde at bombe dem. Han passede ikke rigtigt ind nogen steder, hvad der skyldes samme aspekt, og med Mars i Vandbæreren har han sikkert set sig selv om en revolutionær, muslimsk frihedskæmper. Han var dog ikke som udgangspunkt ret religiøs, men det ændrede sig radikalt for nogle få år siden. Han fik derefter moderen til at gå med tørklæde, hvad hun aldrig havde gjort før.

Han er sandsynligvis født midt på dagen, hvor Månen er i spænding til Saturn, og i 2011-13 er den progressive Venus i konjunktion med Pluto og udløser den stærkeste spænding i horoskopet med kvadratet til Mars. Han har hele 3 planeter i Skorpionen, og sammen med det nævnte kvadrat er dette årsagen dels til hans skjulte adfærd, og dels til hans terrorhandling i sidste uge. Jeg vil senere se på horoskopet for bombesprængningerne. Jeg har ikke kunnet finde broderens data.

 

UGEHOROSKOP uge 18 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop på www.kvindetid.dk


 

VÆDDER
Der skal struktur til, ellers ramler det hele omkring dig. Hvis du vil undgå at glemme vigtige aftaler og opgaver, så sørg for, at du får skrevet tingene ned. Du kommer til at tage stilling til dine kontra andres værdier, holder du ikke fast, så vil andre prøve at få deres vilje – hele tiden…
PS: Alt behøver ikke at være så alvorligt.
TYR
Selvom du bestemt ikke har lyst til at være hverken fleksibel eller diplomatisk, må du af og til bide nogle ting i dig. Det gælder især, hvis det hele ikke skal blive en kamp i denne uge. Koncentrer dig om dine egne projekter, du har mulighed for at komme meget langt.
PS: Hold på pengene.
TVILLING
Selv de projekter, som ingen andre tror på, kan du få til at lykkes. Dette skyldes, at du har en virkelig god forestillingsevne, og kan du se det, så kan du også gøre det. Der er ikke meget, der kan påvirke dig negativt, du er nemlig glad og oven i købet helt uden grund.
PS: Hold fast i din optimisme.
KREBS
Sammen med andre når du meget længere. Alt, hvad der har med samarbejde at gøre glider meget let og ubesværet, så det er i den retning, du skal søge. Du kan finde nye mål og måske også helt nye og meget inspirerende drømme for fremtiden.
PS: Sig fra på en pæn måde.
LØVE
Der er mange ting, du skal holde styr på, til tider vil det blive svært at holde alle boldene i luften på en gang. Der er ingen tvivl om, at det bliver en aktiv uge på jobbet, så du må sørge for at slappe af hjemme, når det kan lade sig gøre. Alt vil falde ud til din fordel i sidste ende.
PS: Du kan, hvad du vil.
JOMFRU
Forbered dig på overraskelser, selvom du ikke holder af, at tingene er for uforudsigelige, så vær fleksibel. Det bliver nemlig til din fordel, så sig velkommen forandringerne. Du kommer til at arbejde for tingene, men du vil også være i stand til at høste, hvad du har sået.
PS: Læg planer.
VÆGT
Der er brug for dig alle steder, både hjemme og på jobbet. Du vil ikke være i stand til at gøre alle tilfredse, så hold op med at prøve. Find ud af, hvad det er, at du gerne vil, så længe du er tro mod dig selv, så vil alt det andet løse sig af sig selv.
PS: Du må gerne være lidt egoistisk.
SKORPION
Det bliver ikke den letteste uge for dig at navigere i. Det er vigtigt, at du holder fast i dine egne mål og opgaver, men samtidig ikke virker alt for afvisende overfor andre, da det også vil give dig problemer. Arbejd mod dine mål, men luk ikke øjnene for andres behov.
PS: Find på noget, du slapper af ved at lave.
SKYTTE
Det kan til tider være svært for dig at finde motivationen, især når det gælder rutineopgaver, som du finder meget trivielle. Du har en virkelig god energi, så du kan faktisk hurtigt få noget fra hånden – hvorfor ikke få det overstået, så du kan lave noget andet.
PS: Få andre til at hjælpe.
STENBUK
Gode ideer og kreative og anderledes løsninger, det er lige dig. Ikke alle vil være i stand til at følge dig, så du kan vælge enten at prøve at overbevise eller at gå dine egne veje. Du er på rette vej og har kurs mod succes, så måske er det ikke så vigtigt, hvad andre mener…
PS: Det skal være sjovt at sætte nye mål.
I
VANDBÆRER
Du kan vælg, enten lader du dig stresse og prøver at efterkomme krav og ønsker fra alle, eller du tager tingene som de kommer og siger fra. Måske er der noget, der ikke er så vigtigt, som du kan udskyde til senere, så du får mere tid til at nå det du skal og vil.
PS: Gør dit bedste og ros dig selv.
FISK
Stå ved dig selv, og sammenlign ikke dig selv med andre – det du kan og er, er faktisk ikke så ringe endda. Din økonomi kan trænge til et eftersyn, så se lige på budgettet, måske er der penge at spare et sted. Du kan få en uventet regning, og så er det godt med lidt på kistebunden.
PS: Slap af, når du kan.

 

 

 

 

Brand på Frihedsmuseet

Frihedsmuseet er en tilbygning til Nationalmuseet, og der begyndte at brænde i nat. Politiet blev alarmeret kl. 1.44, men astrologi ser det ud til at være begyndt at brænde kl. 1.00-1.15 – eller årsagen er at finde i det tidsrum, hvor IC står på ildkonjunktionen Solen/Mars i museumstegnet Tyren. Årsagen skal sikkert findes i en skraldespand med cigaretskod eller andet ”ildmateriale”, hvor skødesløshed kan være årsagen på grund af Månens spænding til Neptun. Så både ild- og vandelementet er inde i billedet.

Da Månen står i 11. hus KAN årsagen være elektrisk, men ”ildtingen” er mest nærliggende.

lørdag den 27. april 2013


Silkeborg-Esbjerg 26.4. kl. 18.30

Her er et horoskop, hvor der ikke er planeter i 1. hus (hjemmeholdet), bortset lige fra Saturn, men det er rent teknisk, det er MEGET tæt på 2. hus. Til gengæld vælter det med planeter i 7. hus (udeholdet), og det tyder på en udesejr. 2-tal.

 

FCN-SØN 27.4. kl. 17.00

Her er to planeter i 7. hus, hvilket tyder på en brav indsats af udeholdet. Dog er den ene uaspekteret, og den andet er i spænding. En lige kamp, som egentlig står til uafgjort, men hvor hjemmeholdet er favorit på grund af deres langt højere placering. Tidsrummet 17.30-17.45 bliver afgørende for resultatet. Her kan forekomme overraskende udviklinger, måske direkte surrealistiske situationer. Men 1-tal.

 

HOR-RAN 28.4. kl. 14.00

Her må det blive udesejr. Det handler om for Randers at bruge fantasien og få flow i deres spil, så kan de vinde stort. Er de usikre som i de seneste par kampe, så vinder de kun med et enkelt mål. Minutterne omkring kl. 15.25 kan blive afgørende. Her er det især vigtigt med flowet. Også slutminutterne er vigtige. 2-tal.

 

OB-BRØ 28.4. kl. 17.00

Der er kun en planet i 1. og 7. hus tilsammen. Nemlig Uranus i 7. hus (udeholdet). Den er ikke godt aspekteret, tværtimod, så den er sikkert ikke nogen hjælp, selv om Brøndby sikkert ikke vil blive totalt nedspillet af OB. En mere lige kamp end ventet. Men 1-tal på grund de holdenes indbyrdes placeringer. Tidsrummet mellem 17.30 og 17.45 er nok kampens vigtigste overordnet set.

 

FCK-AGF 28.4. kl. 19.00

Her er AC-hersker i 7. hus, og det plejer at betyde hjemmesejr. Men ikke en af de store på grund af flere planeter i 7. hus. Max en sejr på 2 mål, selv om AGF har været ret usikre på det seneste. Tidsrummet kl. 20.15-20.40 er yderst interessant, og her kan resultatet grundlægges. 1-tal.

 

FCM-AaB 29.4. kl. 19.00

Her er det same som 19-kampen i går, så 1-tallet er det sandsynligste. Men her er to mere lige hold, så der skal garderes med X.

 

 

 

 

 

torsdag den 25. april 2013

Kirsten Brun er nu så rask, at hun laver ugens syner fra på søndag, herligt

Der er en artikel mere på vej som coin-offer. Den kommer på i morgen eller senere i dag. Den handler om et reformforslag i landbruget. Den kan købes fra i morgen på shoppen.

onsdag den 24. april 2013


Massakren i München

Denne gang var det ikke en terrorhandling som den under OL i München i 1972, men en vaskeægte fodboldmassakre, hvor Barca med en lussing på 4-0 blev nærmest stødt af tronen som et af Europas allerbedste hold. Christian Sejr havde spået en Sejr til tyskerne, mens horoskopet så særdeles blandet ud. Men godt at lære af.

Forskningen i kamphoroskoper

Forskningen fortsætter ufortrødent i forudsigelser af sportsresultater, og man kan lære meget af den slags kamphoroskoper, hvor denne kamp er helt speciel i sammensætningen af horoskopet. Med den klare hjemmesejr kan jeg aflive nogle af de hypoteser, jeg har troet på indtil nu, og som har givet sig udslag i, at jeg gennemsnitlig kun har ramt rigtigt i ca. halvdelen af kampene. Det er ganske vist også over det, det hedder signifikansniveauet, som er på 33%, da der er tre mulige resultater i hver kamp. Men det er langt fra tilfredsstillende, så nu er jagten gået ind på den ukendte faktor i forskningen i sportsresultater i holdsport. Der er naturligvis altid den meget vigtige faktor, at vi ikke har fødselstiderne på de enkelte spillere, men det er netop derfor, at kamphoroskoper er så vigtige.

Nu vil jeg stille og roligt lære af kamphoroskoperne resten af dette år, og så vil jeg lave en rapport i slutningen af året. Det SKAL være muligt at komme tættere på, end det indtil nu har været tilfældet. I det mindste skal det være muligt at spotte de kampe, hvor mere eller mindre surrealistiske resultater kan optræde – eller blot overraskende resultater. Nu er kampen for at finde den ukendte faktor i hvert fald ”skudt” i gang.

Hvis nogle så kampen helt fra start, vil jeg meget gerne vide, om den var blot det mindste forsinket. Et minut vil gøre, at Venus kommer væk fra sin position næsten lige på Descendanten og kommer ned i 6. hus, og det er noget ganske andet.

tirsdag den 23. april 2013


Undskyld svipseren fra søndags indslaget, HER er anmeldelsen, og den lægges på www.astroshop.dk hurtigst muligt - en fantastisk bog.
 
At dø for at leve

Anita Moorjani

270 sider, Det Blå Hus, 299 kr.

Denne bog har undertitlen ”Min rejse fra kræft gennem nærdødsoplevelse til sand healing”. Det er en bevægende og opsigtsvækkende beretning og samtidig yderst velskrevet. Bogens forfatter Anita Moorjani er født i Singapore af indiske forældre.  Hun flyttede som toårig til Hongkong, hvor hun voksede op, og i sit voksenliv arbejdede hun som forretningskvinde.

I  slutningen af trediverne blev Anita Moorjani diagnosticeret med en aggressiv lymfekræft,  som hun kæmpede med i fire år. Hun begyndte at undersøge alt om holistisk sundhed og trivsel. Hun siger sit job op for at tage til Indien. Her vil hun tilegne sig helbredssystemet ayurveda og lære mere om yoga. Efter et halvt år følte Anita sig rask og vendte tilbage til Hongkong. Hun prøvede under sygdommen så vidt mulig at undgå kemoterapi samt hospitals indlæggelse.  Men den 2. februar 2006 blev hun mod sin vilje indlagt på et hospital i Hongkong, idet hun var gået i koma, og hendes mand lod hende indlægge. Han fik af lægerne at vide, at hans hustru kun havde få timer tilbage at leve i, da alle hendes indre organer næsten er holdt op med at virke.  

Trods sin bevidstløse tilstand følger Anita med i det hele, og da hendes krop er ved at stå af, har hun en helt utrolig nærdødsoplevelse, som læseren selv skal have oplevelsen af at læse.

Hvor om alting er, kommer bogens forfatter til bevidstheden igen, og blev i løbet af få uger udskrevet og til alles overraskelse, ikke mindst lægernes, var kræften forsvundet.

Bogens tredje og sidste del med overskriften: ”Hvad jeg har forstået nu”, er meget interessant og inspirerende læsning, og den giver en ro og svar på mange af de spørgsmål, som vi mennesker stiller os selv med hensyn til livet efter døden. Denne bog er ganske usædvanlig god og burde læses af alle.
Bayern-Barcelona
Det er astrologisk set en blandet og lige kamp, så jeg har spurgt clairvoyant Christian Sejr (godt navn, også til fodbold, især når der sejres) om hans mening. Han siger at München går videre og møder Real Madrid i finalen. Men det er så det samlede resultat efter to kampe.
Der er mange interessante og lærerige ting i horoskopet for i aften kl. 20.45, bl.a. står DC-hersker lige på DC, hvad der er meget sjældent forekommende. I sig selv tyder dette på udesejr, men så er der mange andre ting, der blander sig her. Vi venter i spænding og lærer deraf.
Nu kan Kina-artiklen downloades

Den døde terrorist

Tamerlan Tsarnajev blev født den 21. oktober 1986 i Kirgisistan. I 2002 flyttede han til USA sammen med sine forældre og tre søskende, heriunder broderen, der også var bombemand i Boston i sidste uge. Han studerede til ingeniør, blev afhørt af FBI i 2011 på opfordring af russiske myndigheder, men det førte ikke til noget. Det kan virke underligt i dag, at FBI slet ikke fulgte op på sagen dengang. Han har også været anklaget for vold mod sin kæreste i 2009. Var gift med en amerikansk kvinde, med hvem han havde en 3-årig datter. Han døde natten til fredag efter ildkamp med politiet. Broderen var medskyldig og havde planlagt flere bombesprængninger i New York. Broderen siger, at de var alene om planlægningen af sprængningerne.

At han var tidligere bokser – en god af slagsen – er ikke overraskende astrologisk set. Mars står for hovedet, slagkraft og styrke. Den er horoskopets stærkeste planet og står i det opfindsomme Vandbærerens tegn i eksakte aspekter til Saturn (ambitioner), i spænding til Pluto (vilje, død) og sandsynligvis Månen (følelser, moderen). Der er Mars-aspektet til Pluto, der kunne gøre ham til terrorist. Sandsynligvis har han begået et eller flere mord, der aldrig blev opklaret. Men at han er en af bombemændene fra Boston, skulle være bombesikkert.

Man kan kalde ham for bokseren, der holdt op med at slå på mennesker, men i stedet begynde at bombe dem. Han passede ikke rigtigt ind nogen steder, hvad der skyldes samme aspekt, og med Mars i Vandbæreren har han sikkert set sig selv om en revolutionær, muslimsk frihedskæmper. Han var dog ikke som udgangspunkt ret religiøs, men det ændrede sig radikalt for nogle få år siden. Han fik derefter moderen til at gå med tørklæde, hvad hun aldrig havde gjort før.

Han er sandsynligvis født midt på dagen, hvor Månen er i spænding til Saturn, og i 2011-13 er den progressive Venus i konjunktion med Pluto og udløser den stærkeste spænding i horoskopet med kvadratet til Mars. Han har hele 3 planeter i Skorpionen, og sammen med det nævnte kvadrat er dette årsagen dels til hans skjulte adfærd, og dels til hans terrorhandling i sidste uge. Jeg vil senere se på horoskopet for bombesprængningerne. Jeg har ikke kunnet finde broderens data.

søndag den 21. april 2013


Dagens kampe i Superligaen

To kampe er spillet til nu:

Randers-FCN kl. 13.00 blev 0-0, hvor FCN var favoritter, men var på udebane. Da hjemmeholdet stod bedst astrologisk, var uafgjort passende.

 

SØN-OB kl. 15.00

Det blev en knusende hjemmesejr på 4-1. Og hjemmebanePLANETEN Månen stod lige på AC ved kampstart og var fantastisk velaspekteret. Og når der ingen planeter stod i 7. hus (udeholdet), så var sagen klar.

 

BRØ-SIL kl. 17.00

En lige kamp, hvor hersker om AC er Merkur, som står i 7. hus, og det plejer at være rigtig godt for hjemmeholdet. Jeg siger hjemmesejr men garderer for uafgjort.

 

AaB-FCK kl. 19.00

Igen en lige kamp, som FCK dog bør kunne vinde på grund af stor favoritværdighed. Men astrologisk set står hjemmeholdet også godt, så kampen ER lige, selv om AaB ligger noget længere nede i tabellen - et 2-tal.

Information og tilbud

 

Kirsten Brun døjer stadig lidt med skærmoverfølsomhed, men det går nu så meget fremad, at hun påregner at være klar til næste uges ”Dagens syner”. Det håber jeg meget.

 

Mere struktur på

Det er for længe siden besluttet, at sport ikke sendes ud til faste abonnenter på grund af de kun ganske få, der er interesseret i området. Som kompensation vil de populære vittigheder ikke blive sat direkte på bloggen, men kun udsendes.

Større artikler bringes ikke nogen af stederne, men kan i fremtiden købes som coin-offer på http://www.astroshop.dk – og der vil, hver gang en artikel er færdig, blive annonceret i ugebrevet.

De større artikler vil være bedre layoutet og være ledsaget af illustrationer, mest horoskoptegninger. Prisen er sat til 10 kr., der betales direkte på shoppen før download.

Nogle få har forsøgt at købe Pluto-artiklen om Kina, men forgæves. Det fixes forhåbentlig i næste uge af sælgeren af den kostbare webshop.

En artikel om landbrugets fremtid er på vej ind på shoppen.

 

Telefoniske konsultationer optaget på lydfil

Astrolog Karl Aage Jensen indtaler altid horoskopkonsultationer på lydfil og sender disse til klienterne til download, så spares cdrom´en. Vil man gerne have en sådan, er dette også muligt.

Bor du langt væk eller ikke er mobil, indspiller konsultationen også på lydfil og sendes senest dagen efter konsultationen.

 

Lars Muhls nye bog til tilbudspris

Bogen hedder Taxo Luma og er et fantastisk murstensvæk til en normalpris på 300,00 kr. Du får den for 199 kr., som kan indsættes (plus 35 kr. i ekspedition) på regnr. 3679, konto 1057 8590. Alle søndagstilbud skal betales ved overførsel, ikke direkte på shoppen, som altid er dyrere.

 

Lydbogen Seeren fra Andalusien på tilbud

Bogen af samme navn er gået ud af tryk, men så sælger vi et antal lydboger til kun 99 kr., indtalt af Lars Muhl selv.

 

Bog om Chiron antikvarisk

Melanie Reinhardts bog på engelsk om Chiron er virkelig god. Den sælges for kun 70 kr. plus porto.

 

Lykkelig uden grund

Marci Shimoffs fantastiske bog om lykke koster normalt 299 kr. Du får den for 199 kr. plus porto.

 

At dø for at leve

Denne bog er helt unik og handler om døden og en helt bestemt ud-af-kroppen-oplevelse, som flere jeg kender aldrig har læst om magen til. Forfatteren boede i Hong Kong og blev syg af kræft, men oplevelsen gjorde hende rask på stedet, selv om hun var så syg efter operationen, at lægerne vurderede, at hun ikke ville overleve. 

Denne bog kan købes direkte på shoppe og er ikke på tilbud. Se også anmeldelsen på shoppen. 

 

Efterlysning i forbindelse med McLaine-film

Jeg lovede for nogen tid siden at finde min video med Shirley McLaine-filmen på dybt vand frem. Det fik jeg først gjort for ganske nylig. Og nu har jeg glemt, hvem det var – kan blot huske, at det var en abonnent på ugekommentarerne. Så hvis du læser dette, du rette vedkommende, så send lige en mail til mig.

 

Ny bog af Derek Seagrief

Seagriefs nye bog er det rene guf, og det monumentale værk vil ifølge anmeldelser få betydning for fremtidens astrologer. Den kan købes på http://www.astroshop.dk

Bogen er skrevet på svensk.

 
 Dagens spørgsmål til AstrologiHuset

Jeg vidste ikke, at der skulle komme meteorregn i aftes, men det har åbenbart stået i aviserne eller på nettet. I hvert fald lå dette spørgsmål på telefonsvareren i morges – indtalt i går aftes, og udtalt på klingende bornholmsk. Men det er åbenbart ikke alt, man kan se fra så afsidesliggende steder…

 

-          Meteorregnen i aften, er den aflyst? Den sku´ komme i nordøst, det har stået i pressen - men man ser jo ikke noget…
 
 
Humorafdelingen
 
Hvis du vil se resten af Humorafdelingen i denne uge, så læs under "Mere struktur på" øverst. Humor sendes kun ud til abonnenterne. Tilmeld dog på astrologi@astrologihuset.dk
 
 

Ugen, der kommer 17

Denne uges temaer er hurtigt overset. Venus er i spænding til Saturn i ugens begyndelse, og Solen og Mars er i harmoni med Neptun, så der er gang i både virkelighedens og drømmenes verden. Merkur står flot til Jupiter onsdag, og da Månen står i Vægten er forhandling i konflikten absolut til stede her. Det kan også være et velkomment indgreb. Læs om lærerkonflikten, der er mest under mandag.

 

MANDAG

Lidt før middag er Venus i eksakt opposition til Saturn. Den har været tiltagende i løbet af weekenden og har bevirket, at mange nu er så trætte af lærerkonflikten, at man nærmest vil gå i strejke for at få den afsluttet!

Og med Solen og Mars godt inde i Tyrens tegn er det astrologisk set på tide, selv om Tyren godt kan trække tingene i langdrag, og det er, hvad der er sket, og det vil ikke alene få konsekvenser for børnene og deres forældre, men også for regeringens fremtid. Hvis den havde en lille mulighed for at blive genvalgt ved næste valg, så er det helt slut nu, hvor ministrene blot vil klamre sig til taburetterne længst muligt. De ved nu, at de vil tabe, og så er det faktisk lettere at have is i maven, lukke øjnene og så bare tromle derudad og håbe på et solidt mirakel – et lucky punch.

En noget træg dag med udfordringer på penge- og kærlighedsområdet. Det er ikke i dag, man skal sende en ansøgning af sted eller fri til sin elskede - eller foretage større køb eller investeringer.

Månen er i Jomfruen med sans for detaljer, dog ikke først på dagen, hvor den er i spænding til Jupiter og har den modsatte effekt. Altså en blandet dag med både håb og fortvivlelse – alt efter det individuelle horoskop.

 

TIRSDAG

Månen går ind i Vægten ca. kl. 9.00, så nu kommer et par dage med fokus på relationer og andre mennesker i det hele taget, samt samarbejde. Det kan være her, de stridende parter går til forhandlingsbordet igen- eller at det bliver besluttet at forhandle. Månen er i Vægten i ca. to et halvt døgn, og den lægger ud med at være uaspekteret. Først natten til onsdag går den i spænding til Pluto. I dag nærmer Merkur sig harmonien til Jupiter (optimisme, retfærdighed), så nu lægges der op til forhandling. Læs under onsdag.

 

ONSDAG

Om natten og om morgenen er Månen i spænding til Uranus og Pluto, og det kan give en del uro frem til midt på dagen. Heldigvis er Merkur i harmoni med Jupiter – også fra først på dagen, og det hjælper på tingene. Det kan betyde mægling eller forhandling, men helst ikke lige fra morgenstunden, så kan der godt være lagt i kakkelovnen. Månen aspekterer både Jupiter og Merkur midt på dagen. Omkring midnat natten til torsdag står Solen i harmoni med Neptun, så harmonien stiger støt, som dagen og aftenen skrider frem.  Timen fra 11-12 - især 11.30-12.00 - kan godt være udfordrende for en del mennesker.

 

TORSDAG

Først på dagen står menuen på samarbejde, men lidt over middag går Månen ind i Skorpionen, som står for konsekvens og konfrontation, så nu er der et par dage med enten/eller-energi, hvor der kan gribes ind i konflikten, hvis der ikke er sket noget forinden. Der kan forhandles eller besluttes først på ugen og gríbes ind sidst på ugen. Månen går om aftenen i spænding til Solen og Mars, hvilket kan give stridigheder. Godt, at den samtidig er i harmoni med den fredelige Neptun.

 

FREDAG

Ca. kl. 5.00 står Månen på Saturn, så i dag kan være sandhedens time og tingene måles ud og gøres op. Det er mest tidligt om morgenen og om formiddagen, denne energi mærkes. Sidt på dagen står Mars flot til Neptun og giver nok lidt fredeligere tilstande. Alt i alt en alvorlig dag, hvor der grubles en del over tingene. Gerne i enrum.

 

LØRDAG

Kl. ca. 14.00 går Månen ind i Skytten og giver mere glæde og optimisme. Læs dog også under i morgen, da de to dage hænger sammen. Ved midnat står Månen i spænding til drømmenes planet, Neptun og øger mængden af drømme. På grund af spændingen er det dog langt fra sikkert, at man kan huske dem. Timerne omkring midnat er risikable og driver mange ud i fuldskab og uro – især naturligvis i nattelivet. Det kan føles særlig stærkt, hvis man er født i begyndelse af de fire bevægelige tegn: Fisk, Tvilling, Jomfru eller Skytte. Generelt en dag, hvor folk er venlige og hjælpsomme.

 

SØNDAG

En blandet dag, hvor Månen tidligt om morgenen står harmonisk til Uranus, hvilket medfører et ønske om at stå tidligt op. Men dels er det søndag, og dels er det en dag med forsinkelser og forhindringer. Ca. kl.18.00 er Skytte-Månen i spænding til Jupiter, og det kan give utålmodighed, overdrivelse eller direkte flyvskhed. Man vil gerne være glad og optimistisk, men bremses af hverdagen og virkeligheden. Tag det roligt, så skal du nok komme igennem den træge og indadvendte dag. Både Solen og Mars er i spænding til Saturn. Virkeligheden og ansvaret kalder, og det vil føles lidt kedeligt for mange, måske mest dem, der er født 4-9 dage inde i de faste tegn. Jeg vil snarest lave en artikel om disse opdelinger og sætte dem på webshoppen.

 

UGEHOROSKOP uge 17 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop på www.kvindetid.dk


 

VÆDDER
Ind i mellem kan du tvivle på, om de beslutninger du tager, er de rigtige for dig. Du har ingen grund til at tvivle, men det er svært at lade være. Hvis du kan, så hold møder, så du kan udveksle ideer med andre. Du vil føle dig inspireret og få nye ideer.
PS: Kommunikation er din store styrke.
TYR
Ikke alt vil være lige let i denne uge. Problemer kan let opstå, især i familien. Det vil virkelig bekymre dig, men du kan godt tage det roligt, alt vil nemlig løse sig. Der vil opstå nye muligheder, men det kan være meget svært for dig at vænne dig til nye ting.
PS: Se mulighederne i tingene.
TVILLING
Du er god til at give en hjælpende hånd, når det behøves. Du ved instinktivt, når andre har brug for hjælp. Selvom du ikke regner med at få noget retur, vil du dog blive såret, da du ikke engang får et tak. Det skyldes, at andre kan være jaloux og misundelige.
PS: Hæng dig ikke i, hvad andre siger.
KREBS
Det bliver ikke let for dig at navigere uden om de besværligheder, der dukker op. Du må være kreativ og tænke anderledes, ellers kommer du ikke videre. I denne uge bør du faktisk slappe af, så kan du tage fat, hvor det behøves på et senere tidspunkt.
PS: Alt tager tid.
LØVE
Du vil føle dig splittet mellem dit arbejde, og de aftaler du har med familien. Du kan ikke være to steder på en gang, og du får travlt. Du må finde ud af, hvad der er vigtigst for dig, og så må du prøve at skære noget af alt det andet væk. Der skal også være tid til at slappe af.
PS: Tingene løser sig.
JOMFRU
Du må regne med, at du vil støde på forsinkelser i løbet af ugen. Derfor er det en god ide, at du afsætter ekstra tid, når du planlægger. Få andre til at hjælpe til, det er ikke nødvendigvis dig, der skal stå for det hele. Det bliver også meget sjovere, når du har selskab.
PS: sig din mening.
VÆGT
Det bliver nødvendigt, at du tager et kig på dine finanser. En uventet regning kan dukke op. Måske finder du lidt ekstra penge, så du kan forkæle dig selv lidt. Du arbejder hårdt og seriøst, og det bliver bemærket af andre. Det du yder bliver påskønnet.
PS: Tag fat, hvor og når det behøves.
SKORPION
Ugen bliver fuld af muligheder for fremgang. Der er ingen grund til at tvivle på dig selv, kast dig ud i tingene, så skal du nok få succes. Hvis du ikke føler, at du har noget godt at sige, så er det faktisk bedre ikke at sige noget overhovedet. Sådan undgår du skænderier.
PS: Forfølg dine mål.
SKYTTE
Du vil få opgaver, som ikke rigtig inspirerer dig. Bed andre om hjælp, eller i det mindste selskab, så går det hele meget lettere. Du kan lave fejl, men det kan du forhindre, hvis du bruger din intuition og dit glimrende overblik. Find på noget, du synes er spændende ind i mellem.
PS: Forvent ikke for meget af dig selv.
STENBUK
Hvorfor vente på andre, når du kan det hele selv. Når du tager en beslutning, så kan du også gennemføre den. Det er dog en god ide, at få andre med på dine ideer, for du kan få nogle gode input, som du kan bruge i denne forbindelse. Brug dine kreative evner.
PS: Læg nogle nye mål.
I
VANDBÆRER
Du må være ekstra opmærksom i denne uge, der sker nemlig en masse omkring dig. Hvis du ikke sørger for at være på forkant med tingene, så kan du få problemer senere. Få andre til at lytte til dine synspunkter, så vil de forstå og give dig ret.
PS: Tal med din partner.
FISK
Tag ikke tingene så tungt, du vil møde komplikationer, men det er kun midlertidigt. Det er en god ide, at du ikke fylder din kalender for meget op. Der skal være tid til at slappe af og til, at du kan være lidt impulsiv, når der dukker noget interessant op.
PS: Husk familien.