søndag den 31. maj 2015

Uge 23 astrologisk set

Uge 23 astrologisk set

INDHOLD:
Anmeldelser af nye bøger
Nyt fra antikvariatet
Ugen, der kommer
Så er der dømt valgkamp
Planetarisk talsmand?
Attentat og arrestationer
Min sygdom aflyst med tilbagevirkende kraft
Humor
Ugehoroskoper for alle tegn

Anmeldelser - bøgerne kan bestilles på www.astroshop.dk


Manifestations-astrologi
Claus Houlberg
84 sider, kr. 125.- (ved forudbest. kun 100 kr. på astroshop.dk)
Forlaget Haristios

Allerede bogens titel er egnet til at vække nysgerrigheden hos den astrologisk interesserede: Manifestationsastrologi – hvad i alverden er det?
Og man bliver ikke skuffet. Der er virkelig tale om, at døren åbnes til et helt nyt niveau i tydningen af fødselshoroskopet, et niveau der bliver stadig vigtigere i den tidsalder, vi befinder os i.
Undertitlen er: Principper for en esoterisk horoskoptydning.

Mit gæt er, at betegnelsen manifestationsastrologi er skabt af Claus Houlberg selv for at sætte et ord på en dimension af astrologien, som han er den første til at gøre praktisk anvendelig for astrologerne. Der er på sin vis tale om en slags ’oversættelse’ af de beskrivelser, vi for eksempel finder i Alice Baileys bog Esoterisk Astrologi. Men samtidig også nye, meget pædagogiske fortolkninger af det krævende stof. Og nok så væsentligt: Alt bliver gjort umiddelbart tilgængeligt og brugbart i arbejdet med horoskoperne.

Claus Houlberg giver (s. 5-6) følgende definition af begrebet:
”Manifestations-astrologiens emne er … den åndelige udvikling, som er lysets nedtransformering fra åndeligt plan til fysisk plan, samt principperne for hvordan denne proces kan aflæses horoskopisk. ”

Fokus er på astrologens mulighed for at hjælpe klienten videre på udviklingsvejen på dennes egne præmisser.

Videre (s. 11) siges det:
”Manifestations-astrologi handler dermed kort fortalt om, hvorledes føreren af vores ’vehikel’ påvirker omgivelserne her på planeten. Det følgende materiale er en udredning af visse nødvendige begreber og principper for, hvorledes denne påvirkning kan foregå, astrologisk set. Projektet er at beskrive fundamentet for en tydningspraksis, der på en anvendelig måde kan fortælle, hvordan nati kan vælge samspillet mellem ånd, bevidsthed og hverdag, samt hvordan dette kan aflæses i et horoskop”.

En række spændende indfaldsvinkler bliver gennemgået: Stråletriangler og planettriangler, opmærksomheden henledes på de tomme felters betydning, bare for at nævne nogle få af de mange pædagogiske redskaber, der bliver stillet til rådighed.

Bogen har sin store styrke i den klare og enkle beskrivelse af et stof, der bestemt ikke er enkelt. Og i sit fokus på det praktisk anvendelige.

Man skal dog ikke regne med, at der her er tale om let læsning. Claus Houlberg gør i forordet selv opmærksom på, at han forudsætter, at læseren allerede er inde i den kendte astrologi.
Der er tale om en lærebog, som er tænkt til overbygningen på Astrologisk Akademi og andre astrologiske skoler, hvor fokus er på den esoteriske astrologi.
Lad den blive læst af mange – den kan virkelig give et vægtigt bidrag til menneskehedens udvikling.

Aase Kærgaard

The Astrology of Mankind
Holger Stavnsbjerg
174 siden, 200,00 kr., Alcyone

Det er ikke hver dag, at værker af vores store danske astrologer udkommer på engelsk. Men nu er det sket. Holger Stavnsbjergs væsentlige forskningsprojekt, der på dansk har titlen Menneskehedens Astrologi, er udgivet i en engelsksproget udgave.
Holger Stavnsbjerg er astrolog og historiker, og bogen rummer en spændende udforskning af sammenhængen mellem horoskoperne for århundrederne og for verdens førende nationer, de syv stråler og menneskehedens historie. Et væsentligt grundlag for hans arbejde med astrologi og stråler er Alice Baileys skrifter.
I bogen er hvert kapitel viet til hvert århundrede fra 1600 og fremefter, og her udforskes sammenhængen mellem århundredets horoskop, strålernes manifestation og de begivenheder der fandt sted.
Bogens sidste kapitel er viet til det årtusinde, vi er et lille stykke inde i nu, og det bringer på mange måder positive profetier om, hvordan Vandbærerens tidsalder vil manifestere sig stadig mere. Det giver os et væsentligt bidrag til vores egen forståelse og udvikling som en del af den tidsalder, vi er født ind i.
Mit håb er, at bogen vil finde udbredelse uden for landets grænser, og dermed give inspiration til flere end de forholdsvis få, der kan læse bogen på dansk.
Aase Kærgaard

Elsk dig selv – styrk dit selvværd på 8 uger
Kisser Paludan
148 sider, 249,95 kr., Turbine
Træning er det magiske ord. Næsten intet kommer uden træning. Husker man at holde kroppen og hjernen i form, så kan man bedre holde kadencen. Jeg plejer selv at anbefale rollespil for at komme i træning og holde formen. Kisser Paludan anbefaler nærmest, at man spiller rollespil med sig selv. Bogen er bygget op som en systematisk træningsguide, hvor man øver sig i at vise sig selv kærlighed i tanke, ord og handling. Og elsker man sig selv, så vil andre automatisk få en mulighed for også at gøre det. Man tiltrækker jo det, man indeholder.
Læseren bliver trin for trin guided i, hvordan man opbygger et stærkt selvværd. Det er en bog, alle kan springe til; der er ingen undskyldninger for at lade være. Det er en supergod indføring i opbygning af selvværd. Forfatteren er psykolog, og det ses tydeligt i bogens stringens, systematik og umiddelbare praktiske anvendelighed. Bogen er en værktøjskasse med gode og brugbare øvelser, fx spejløvelser, affirmationer, at skabe kærlige rammer, og den kommer ind på vores personlige mantraer. 

Snak på livet løs
Stine Buje
168 sider, 249,95 kr., Turbine
Undertitlen lyder: ”Inspiration til samtaler om livet før døden”. Her er bogen om, hvordan man som pårørende kan få taget de vigtige snakke med de pårørende, før det er for sent. Bogen retter sig mod mennesker i alle aldre, der snart skal miste et nærtstående familiemedlem. Almindelige danskere fortæller om, hvordan de fik sagt farvel på en optimal måde. En god og brugbar bog, der tager fat på et alvorligt emne på den rigtig god og nærværende måde.

Sund krop, stærkt sind
Iben Bertelsen
144 sider, 249,95 kr. (indb.), Turbine
Undertitlen lyder: ”Yoga for dig på 50+”. Yoga er ikke kun for slangelignende mennesker i halsbrækkende stillinger, men for alle, ikke mindst os på 50+. Yoga sætter krop og sind i kontakt med hinanden og er derfor for alle. Denne bogs målgruppe er seniorer, der ønsker et godt og aktivt liv, som kan styrkes gennem yoga. De vigtigste emner i bogen er den grundige introduktion til yogaens verden, over 50 øvelser og åndedrætsteknikker samt øvelser, der kan udføres derhjemme uden særligt udstyr, andet end sin egen krop. Kan anbefales varmt.

Nyt fra antikvariatet
Thomas Beck: Astrologisk Leksikon 150 kr.
Birthe Kirk: Astrologi – horoskopets tydning 140 kr.
Shirley McLaine: Træd indenfor 90 kr.
Shirley McLaine Dans mens du kan 90 kr.
Bear Heart: Vinden er min moder 150 kr.
Vitko Novi: Mit møde med rummennesker i Peru 70 kr.
Gina Allen: Min livsopgave 60 kr.
Louise Hay: Livet – tanker undervejs 140 kr.
Charles Berlitz: Forsvundet, Bermudatrekantens gåde II:  60 kr.
Sri Aurobindo: Alt liv er glæde 60 kr.
Betty Shine: Sindets energi 80 kr.

Tre bøger om urtemedicin
M. Marcussen: Helbredende urter 50 kr.
Inge Lindt: Lægeplanter i folkemedicinen 80 kr.
Non Shaw: Urtemedicin – en illustreret guide 99 kr.
Send en mail på astrologi@astrologihuset.dk – så går det efter først til mølle princippet.   


Ugen, der kommer
Ikke mange temaer findes i denne uge. Merkur går stadig baglæns og gør aftaler og forhandlinger vanskelige. Det vil også stadig kunne spores i valgkampen, hvor der kan blive sagt en del sludder, men stormen omkring Løkke allerede på andendagen af valgkampen bliver nok svær at slå. Men ellers begynder de meget stærke spændinger så småt at glide væk.

MANDAG
Midt på dagen begunstiges mange af Månens harmoni med hyggeplaneten Venus, og det holder sig til et godt stykke ud på eftermiddagen, hvor det vil være godt at afsætte tid til nydelse og kvalitet.  Kl. 20.39 går Månen ind i Skytten og giver et par dage med optimismen og gang i den. Men om aftenen mandag skal man dog lige igennem en spænding mellem Månen og Saturn, og der kan det godt gå noget trægt og være tålmodighedskrævende. Mange er sikkert trætte, så det er tilrådeligt at gå tidligt i seng i dag for at være blot nogenlunde klar til en krævende dag i morgen.

TIRSDAG
Her har vi nok ugens mest spændingsfyldte dag. Månen udløser den stærke spænding mellem Merkur, Neptun og Solen, så både dag- og aftentimerne er turbulente, og hvor man ikke kan stole på andre – og nogle ikke engang på sig selv. Kl. 18.19 er der fuldmåne, og så kan følelserne give kraftige udsving. Husk at trække gardinerne for vinduerne om natten, så du ikke får de forstyrrende energier ind i dit soveværelse.

ONSDAG
Her har vi ugens nok mest afbalancerede dag. Månen starter dagen med en harmoni til Uranus. Det giver mange nye ideer, og mange folk er opfindsomme og fremtidsorienterede. Man hopper hurtigt ud af sengen og går direkte i aktivitet.

TORSDAG
Kl. 2.50 går Månen ind i Stenbukken og øger ansvarligheden og udholdenheden. Om aftenen står Månen flot til Neptun, og det er godt for fantasien og drømmene. Man har fokus indad en sådan aften, så det vil være godt at meditere.

FREDAG
Fra om morgenen til ud på eftermiddagen vil der være turbulens, som rammer dybt i følelserne og kan stresse en del. Kl. 17.33 går Venus ind i Løven og giver harmoni og nydelse i nogle uger.

LØRDAG
Her er ugens mest spændende dag, hvor der er mange harmonier, og kun én spænding – nemlig den mellem Månen og Venus, der blander sig i det harmoniske kor; så den får intet at skulle have sagt. For samtidig står Månen godt til Saturn og giver stabilitet og systematik. Og det er dagen, hvor Venus er i eksakt harmoni med Saturn - igen en henvisning til jordforbindelse og stabilitet. Mars er i dag eksakt i harmoni med Jupiter, så der skal festes til den store guldmedalje. Mange vil have held med deres forehavender. Allerede kl. 7.02 går Månen ind i Vandbæreren og giver et par dage med behov for frihed og originalitet. Sidst på eftermiddagen er god for kommunikation og forståelse, idet Månen harmoniserer med Merkur.
Ugens absolut mest spændende dag!

SØNDAG
Gårsdagens aspekter er stadig virksomme, og ydermere er der hele tre harmoniske måneaspekter, som slår den ene spænding til Jupiter helt af pinden og giver en strålende søndag – en fantastisk weekend, så nyd den. Månen står godt til Solen, og det aspekt virker harmonisk på næsten alt. Den er også i harmoni med energiplaneten Mars og frihedsplaneten Uranus, så alt i alt en ovenud fantastisk weekend. Brug den!!!

Så er der valgkamp!
Statsministeren og den radikale leder Morten Østergaard holder pressemøde den 27. maj kl. 11.00 i Statsministeriet. Dagen forinden lanceredes en større vitaminindsprøjtning for at sætte gang i væksten, men det var ikke det bedste tidspunkt at gøre det på, og de mange milliarder forslår som en skrædder i Helle-vede.  Og skræddere henhører jo under Løkke med det store tøjforbrug på folkets regning. Hængekøjen har han måske heller ikke selv betalt…

Løkke og DF
Løkke kom ikke godt fra start i valgkampen; vi må se, om han kan vende energien og komme ud af turbulensen. Jeg vil dog stadig tro, at blå blok vil sejre, selv om det bliver med små marginaler. Det bliver spændende at følge, hvad Thulesen Dahl gør – og tør! Jeg vil tro, at han vælger at stå uden for regeringen, hvad der også er mest fornuftigt, når Pluto hærger i horoskopet. DF er nu - som tidligere beskrevet - begyndt på en Pluto-spænding - partiet er stiftet den 6. oktober 1995 - og så gælder det om at nyde resultatet af dette valg, for næste gang vil det være helt anderledes. Går han i regering, vil det give partiet vælgerskrammer næste gang, og det vil også ske, hvis han løber fra ansvaret og holder sig ude – dog i lidt mindre omfang. Men det er og bliver et demokratisk problem at vedblive med lurepasseriet, selv om han undskylder sig med, at han søger den optimale indflydelse. Det har kunnet gå indtil nu, fordi Pluto ikke har presset partiet synderligt, men dette sker nu, og han kan lige nå at få et godt valg med i rygsækken, men så skal Pluto nok konfrontere ham.  

Alternativet
Hvad angår Alternativet vil jeg tro, at de kommer ind. Deres program rammer fint ind i alle dem, der bl.a. er trætte af politisk fnidder - og så må man bare håbe for dem, at de potentielle vælgere ikke pludselig får en stemmespildsfobi, når de står i den klaustrofobisk lille stemmeboks. Det er aldrig spild at stemme efter sit hjerte. Og jeg vil tro, at mange alternativt tænkende vælgere vil stemme på det sympatiske parti, som har opført sig eksemplarisk ved at tale op i stedet for at tale ned, som V og S har været så ferme til. Sådan noget vinder man ikke et valg på. Men man kan godt vinde statsministerposten, for den post skal besættes af V eller S.   

Krisen overstået?
At krisen skulle være aflivet, som statsministeren udtalte ved valgets udskrivelse, er en sandhed med modikationer, og det bedres ikke af et valg, når man tager de store briller på. Det vil snart gå op for alle, at materiel vækst har sine begrænsninger, og at det er derfor, den har sine indbyggede kriser. Derfor skal den form for vækst afblæses, selv om alle råber og skriger på den, selv helt ud på Enhedslisten jagtmarker. Jo flere, der kommer i arbejde, jo mere forbruges der og vækstes. Alternativet ser efter min, og sandsynligvis også Plutos, vurdering, realistisk på væksten. Derfor prøver alle også at skyde deres synspunkter ned som helt urealistiske, men om et par årtier ser tingene helt anderledes ud.  
Elbæk
Uffe Elbæk har et meget fint personligt horoskop i denne tid, ikke mindst i de første ca. 10 dage i juni.  Her har han et Jupiteraspekt, som jeg vil tro kommer ham endnu mere til gode. Efter en lidt svag start på valgkampen vil han komme mere i gang og få rettet op på den svage start.
Tænker man bæredygtigt, så har Alternativet førertrøjen på og er derfor på linje med Pluto. De går ikke ind for de kortsigtede, økonomiske interesser, hvor natur og miljø er sikre tabere. Vi skyder kort sagt os selv i foden og smider symbolsk set en atombombe over kloden. Vi bruger den negative side af Pluto, og nu er nok blevet til mere end nok, og så skrider Pluto ind med SIN valgkampagne, og DEN er nok værd – og nødvendig - at lytte til. Men hvor mange tør?
Pluto elsker Alternativet - og kun en tåbe frygter ikke Pluto!
PS: Alternativet har som det eneste parti sat alternativ behandling på partiprogrammet, og det er måske nok værd at notere sig for alternativt tænkende mennesker. Han har bl.a. foreslået en ugentlig kødløs i danske hjem, hvad der glæder det voksende antal vegetarer.

Parlamentarisk eller planetarisk talsmand?
Jeg blev før valgets udskrivelse interviewet på Radio 24/7 fra kl. 16.22 den 26. maj (hør det på YouTube). Lige på det tidspunkt stod AC i eksakt spænding til Pluto, hvad jeg først har erfaret her til morgen. Alle de tidligere beskrevne spændinger er med i horoskopet for den direkte udsendelse det er klart, at hovedtemaet blev Pluto, hvad jeg ikke havde fået noget at vide om, da stationen ringede ca. 1 time tidligere, hvor vi aftalte, at de ville ringe ca. kl. 16.20 og lave et interview om forudsigelse af valgets udskrivelse. 
Jeg blev af journalisten karakteriseret som værende politisk kommentator. Jeg vil nu nærmere kalde det for planetarisk kommentator, idet jeg forsøger at dechifrere, hvilket samfund og hvilken politik, der er mest i harmoni med naturens og dens iboende lovmæssigheder. Når man har parlamentariske talsmænd, må man også kunne have planetariske talsmænd.
Pluto og systemet
Pluto står for den ultimative ægthed og ærlighed. Og helt ærligt, så tror jeg ikke, at naturen - og dermed planeterne - går ind for privatisering, før det kollektive bevidsthedsniveau er blevet højnet. Vi ser fx alt for ofte, at selvstændigt erhvervsdrivende blæser på regler og lovgivning, når det handler om penge og indtjening. Og for den sags skyld også, at enkelte lande påberåber sig ejendomsretten til Nordpolen – helt eller delvis. Her burde FN naturligvis have ejendoms- og råderetten. Ellers kommer det hurtigt til at blive en katastrofe af de helt store. Gik det efter god opførsel, skulle Danmark have hele Arktis, men lad nu FN overtage polerne. Det næste kunne være troperne for at sikre regnskovene, når vi nu ikke kan finde ud af dette på anden vis.
De enkelte lande bør overtage al jord, som rettelig tilhører os alle. Så kan staten udleje jorden på ejerlignende vilkår og dermed bidrage til at løse landbrugets krise, som kun vil forværres i fremtiden, fordi der er øvet så meget vold på naturen gennem tiden, at naturen kun kan regulere det på den hårde måde, nemlig gennem kriser og katastrofer – som vel at mærke er selvskabte gennem udpining af jorden og andre naturlige ressourcer. Ikke just den tankegang, man har i blå blok, hvor det handler om cool cash det hele – og noget, der er imod naturens måde at fungere på. Derfor vil jeg vurdere, at de blå partier vil uddø efter en ny, kort opblomstring på grund af, at stort set alle lige nu er helt enige om, at væksten skal øges – hvilket er naturstridigt, når det handler om materiel vækst. Det er noget helt andet med åndelig vækst, som er ubegrænset. Den konklusion vil blive den fremherskende om ganske få årtier, så vi kan lige så godt begynde at øve os. Ellers bliver det næste sikkert en privatisering af planeterne.
Nå, det var bare lige det, som jeg brændte inde med i radioen, hvor man helst skal nå hele universet rundt på få minutter, hvad der naturligvis er ganske umuligt, når man sender på hver sin kanal. Eller i hvert fald: hver sin frekvens. Havde jeg vidst dette på forhånd, havde jeg takket nej til interviewet.  
Interviewet kom også til at handle om Alternativet, som jeg havde skrevet om på Facebook, hvad jeg heller ikke vidste på forhånd. Journalisten konkluderede derefter, at jeg måtte stemme på Alternativet. Det er heller ikke helt galt, men det er ikke for at politisere – udelukkende for at gøre opmærksom på, at der nu er et alternativ til det nuværende system, som jeg i al beskedenhed vil vurdere som værende bedre i tråd med naturens måde at fungere på – og det må jo være det, som alting bør handle om, og ikke, hvor meget man kan tjene eller få i fradrag eller skattelettelser, som de materialistiske partier udelukkende fokuserer på. Hvorfor ikke tage konsekvensen og danne et nyt parti: Materialisterne - eller måske endda Materialistisk Folkeparti?
Det er blot for én gang for alle at gøre opmærksom på, at tiden er ved at løbe fra det nuværende politiske og samfundsmæssige system – ja, faktisk ER tiden allerede løbet fra systemet, vi har bare ikke opdaget det endnu på grund af indgroet vanetænkning.
Her er det, at hvis vi ikke selv vælger at gøre noget, så vil universet eller naturen gøre det for os - godt anført af transformationsplaneten Pluto gennem de transformatorer, som er modtagelige for den.
Plutonisk Folkeparti – som vel at mærke hverken går ind for plutokrati eller plutonium - vil opstille et antal transformatorer til valget, som vil sørge for at generere den nødvendige medvind til Pluto og dennes ultimative energier.
Nå, men det var godt, at valget blev udskrevet inden ferien, så vi undgik en langgaber af en valgkamp hen over sommeren. Det bliver en valggyser med hård retorik og mangel på gensidig forståelse, men ”sådan er det jo”, som ”Dronning Margrethe” sagde – Vestager, forstås.
Læs evt. også de tidligere astrologiske prognoser. 

FIFA – attentat og arrestationer
Det kan nok være, at der har været gang i uroen i det internationale fodboldforbund. Det er til dato den største skandale i fodbold nogensinde. Der har været attentatforsøg, og flere topfolk er blevet arresteret i forbindelse med en sag om omfattende korruption, dog ikke præsidenten Sepp Blatter, som lige er blevet genvalgt!!! De små lande, specielt i Asien og Afrika, stemte på ham. De store lande i Europa stemte på modkandidaten, en jordansk prins.
FIFA er stiftet den 21. maj 1904 i Paris og har lige nu den progressive Merkur i spænding til revolutionsplaneten Uranus, så et stort oprør er på vej. Venus (værdier) står i spænding til opløsningsplaneten Neptun. Progressive Mars er i spænding til Venus (værdier), så der skal et opgør om værdier til nu, men Blatter giver sig ikke så let, selv om han er Fisk. Han har sandsynligvis et ildtegn på AC, måske Løven. I så fald er Månen i spænding til Saturn nu, og transit Pluto udløser spændingen mellem Månen og Mars. Alt sammen kombinationer, der uundgåeligt giver uro, ikke mindst på grund af magtfordrejning og diktatoriske tilbøjeligheder.
Derfor vil oprøret mod Blatter tage til, og han vil blive tvunget til at gå, hvis han ikke selv skulle finde på det. Men det er der ikke meget, der tyder på. Han vil i første omgang finde et par lunse at give til sine modstandere, men det vil ikke være tilstrækkeligt til at tilfredsstille dem. Vi må se, hvad der sker yderligere i den højspændte sag.

Sygdom aflyst med tilbagevirkende kraft
Det var godt efterfølgende at reflektere over den lange rapport over min indlæggelse i Kristi Himmelfartsferien, hvor jeg roste personalestaben i høje toner. Det var der også grund til, men de har med stor sandsynlighed begået en enkelt fejl. Jeg gjorde ved indlæggelsen selv opmærksom på en mulig diagnose, nemlig spiserørskatar, eller evt. anden lidelse i spiserøret. Ikke mindst ud fra, at jeg havde været hos naturlæge et par uge før indlæggelse, hvor samtlige organer var blevet erklæret fuldt funktionsdygtige, hvad jeg naturligvis ikke nævnte på hospitalet, som jeg lod mig indlægge på, da jeg ikke vil tage noget chancer med smerter lige netop i brystet. Havde smerterne siddet et hvilket som helst andet sted i kroppen, havde jeg helt sikkert ikke ladet mig indlægge.
Men det er åbenbart ikke er særlig smart at komme med andre mulige diagnoser, når man ligger på en hjerteafdeling, og de lyttede da heller ikke til det – kommenterede i hvert fald ikke på noget tidspunkt på det. Og her kommer det springende punkt, som jeg havde glemt alt om i farten.  Dagen efter indlæggelsen blev jeg kørt til røntgenfotografering af hjertet og vistnok også brystregionen i det hele taget. Da jeg blev bedt og at trække vejret dybt ind og holde det, kastede jeg en ordentlig omgang op. Jeg blev hurtigt bedt om at trække vejret dybt ind igen – og holde det. Det samme gentog sig. De mente dog, at de havde fået et billede alligevel, men jeg opfattede ikke, at det var andet end hjertet, de fokuserede på, og jeg fik min medicin mod hjertehindebetændelse, som jeg skulle tage 5 dage efter udskrivningen.
Tilbage på bundlinjen står altså, at der har siddet noget fast i spiserøret, som kom op med opkastningen. Herefter forsvandt smerterne helt. Jeg troede i første omgang, at det udelukkende var morfinen, der havde taget smerterne; men efterfølgende er jeg ret sikker på, at der har været tale om en kombination – og at jeg ikke har fejlet andet end en eller anden form for forstoppelse i spiserøret. Jeg vil straks kontakte min naturlæge med den nye mulige diagnose.

HUMOR

Løkkeskat
Hvordan vil Løkke mon finansiere sine skattelettelser? Det går nok ikke at lægge skat på hverken Løkke eller lykke i den ulykkelige situation, han kom i lige fra start i valgkampen. Og nu har Hjort Frederiksen måske gjort ham kunststykket efter med en ny løsagtig historie.
Man kunne forslå Skat at lægge skat på u-løkker med en særlig høj procent på Løkkes egne uløkker. Det ville være en indbringende forretning. På med vanten og af med fløjlshandskerne: Indfør Løkkeskat, og indtægterne vil strømme ind som aldrig før - kvajeskat vil være en guldrandet indtægt.

UGEHOROSKOP uge 23 - 2015 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
PS: Vær aktiv og kom ud og oplev noget sjovt.
TYR
PS: Sæt fokus på din bolig, hvad skal ordnes?
TVILLING
PS: Spændende muligheder vil vise sig.
KREBS
PS: Dine ressourcer ligger i andre mennesker lige nu.
LØVE
PS: Der er dejlig fokus på kærlighed.
JOMFRU
PS: Sæt mere fokus på kærlighed og parforhold.
VÆGT
PS: Kom lidt væk hjemmefra og oplev noget nyt.
SKORPION
PS: Sig ja tak til en uventet invitation.
SKYTTE
PS: Vær gerne lidt impulsiv.
STENBUK
PS: Tag dig tid til noget romantisk.
I
VANDBÆRER
PS: Du nyder at tale med dine gode venner.
FISK
PS: Familien kræver også lidt opmærksomhed.


torsdag den 28. maj 2015

Harmoni og det modsatte i denne uge

Harmoni og disharmoni i denne uge

Jeg skrev i ugebrevet, at det ville blive en turbulent uge. Efterfølgende har jeg set på de mest problematiske tidsintervaller generelt ugen igennem. Det vil sige der, hvor hovedakserne blander sig i spændingerne og derved gør dem ekstra uharmoniske. Jeg har kun medtaget dagtimerne, og her er det disse tidsrum:

9.30-10.10 og 12.15-13.30

PS. Et generelt harmonisk tidsrum – gælder kun i dag torsdag - er fra 15.15-16.00, som vil være et tidsrum, man kan gøre vigtige ting, som bare skal udføres nu. Man kan sige, at dette tidsrum i dag er det mindst dårlige til at udføre vigtige handlinger.


onsdag den 27. maj 2015

Valget udskrives i dag...

Planetarisk talsmand?

I går blev jeg interviewet på Radio 24/7 fra kl. 16.22 (hør det på YouTube). Lige på det tidspunkt stod AC i eksakt spænding til Pluto, hvad jeg først har erfaret her til morgen. Alle de tidligere beskrevne spændinger er med i horoskopet for den direkte udsendelse det er klart, at hovedtemaet blev Pluto, hvad jeg ikke havde fået noget at vide om, da stationen ringede ca. 1 time tidligere, hvor vi aftalte, at de ville ringe ca. kl. 16.20 og lave et interview om forudsigelse af valgets udskrivelse, men nu bliver det i dag i stedet for i morgen.

Jeg blev af journalisten karakteriseret som værende politisk kommentator. Jeg vil nu nærmere kalde det for planetarisk kommentator, idet jeg forsøger at dechifrere, hvilket samfund og hvilken politik, der er mest i harmoni med naturens og dens iboende lovmæssigheder. Når man har parlamentariske talsmænd, må man også kunne have planetariske talsmænd.

Pluto står for den ultimative ægthed og ærlighed. Og helt ærligt, så tror jeg ikke, at naturen - og dermed planeterne - går ind for privatisering, før det kollektive bevidsthedsniveau er blevet højnet. Vi ser fx alt for ofte, at selvstændigt erhvervsdrivende blæser på regler og lovgivning, når det handler om penge og indtjening. Og for den sags skyld også, at enkelte lande påberåber sig ejendomsretten til Nordpolen – helt eller delvis. Her burde FN naturligvis have ejendoms- og råderetten. Ellers kommer det hurtigt til at blive en katastrofe af de helt store. Gik det efter god opførsel, skulle Danmark have hele Arktis, men lad nu FN overtage polerne. Det næste kunne være troperne for at sikre regnskovene, når vi nu ikke kan finde ud af dette på anden vis.

De enkelte lande bør overtage al jord, som rettelig tilhører os alle. Så kan staten udleje jorden på ejerlignende vilkår og dermed bidrage til at løse landbrugets krise, som kun vil forværres i fremtiden, fordi der er øvet så meget vold på naturen gennem tiden, at naturen kun kan regulere det på den hårde måde, nemlig gennem kriser og katastrofer – som vel at mærke er selvskabte gennem udpining af jorden og andre naturlige ressourcer. Ikke just den tankegang, man har i blå blok, hvor det handler om cool cash det hele – og noget, der er imod naturens måde at fungere på. Derfor vil jeg vurdere, at de blå partier vil uddø efter en ny, kort opblomstring på grund af, at stort set alle lige nu er helt enige om, at væksten skal øges – hvilket er naturstridigt, når det handler om materiel vækst. Det er noget helt andet med åndelig vækst, som er ubegrænset. Den konklusion vil blive den fremherskende om ganske få årtier, så vi kan lige så godt begynde at øve os. Ellers bliver det næste sikkert en privatisering af planeterne.

Nå, det var bare lige det, som jeg brændte inde med i radioen i går, hvor man helst skal nå hele universet rundt på få minutter, hvad der naturligvis er ganske umuligt, når man sender på hver sin kanal. Eller i hvert fald: hver sin frekvens. Havde jeg vidst dette på forhånd, have jeg takket nej til interviewet.   

Interviewet kom også til at handle om Alternativet, som jeg havde skrevet om på Facebook, hvad jeg heller ikke vidste på forhånd. Journalisten konkluderede derefter, at jeg måtte stemme på Alternativet. Det er heller ikke helt galt, men det er ikke for at politisere – udelukkende for at gøre opmærksom på, at der nu er et alternativ til det nuværende system, som jeg i al beskedenhed vil vurdere som værende bedre i tråd med naturens måde at fungere på – og det må jo være det, som alting bør handle om, og ikke, hvor meget man kan tjene eller få i fradrag eller skattelettelser, som de materialistiske partier udelukkende fokuserer på. Hvorfor ikke tage konsekvensen og danne et nyt parti: Materialisterne - eller måske endda Materialistisk Folkeparti?

Det er blot for én gang for alle at gøre opmærksom på, at tiden er ved at løbe fra det nuværende politiske og samfundsmæssige system – ja, faktisk ER tiden allerede løbet fra systemet, vi har bare ikke opdaget det endnu på grund af indgroet vanetænkning.

Her er det, at hvis vi ikke selv vælger at gøde noget, så vil universet eller naturen gøre det for os - godt anført af transformationsplaneten Pluto gennem de transformatorer, som er modtagelige for den.
Plutonisk Folkeparti – som vel at mærke hverken går ind for plutokrati eller plutonium - vil opstille et antal transformatorer til valget, som vil sørge for at generere den nødvendige medvind til Pluto og dennes ultimative energier.

Der meldes nu om, at der bliver udskrevet valg i dag. Statsministeren holder pressemøde kl. 11.00, og der er næsten de samme spændinger som i går – dog med undtagelse af Månen, som står bedre. I morgen ville have været endnu bedre, men som tidligere skrevet kan vi lige så godt få det overstået før ferien, så vi ikke skal trækkes med en langgaber af en valgkamp. Det bliver en valggyser med hård retorik og mangel på gensidig forståelse, men sådan er det jo, som ”Dronning Margrethe” sagde – Vestager, forstås.

Læs evt. også de tidligere astrologiske prognoser.  


tirsdag den 26. maj 2015

Pressemødet kl. 11.00


Statsministeren og den radikale leder Morten Østergaard holder pressemøde i dag kl. 11.00 i Statsministeriet. Det er ikke noget harmonisk tidspunkt at lancere væksten på, som det skulle være meningen. Jupiter står i 12. hus og er dog harmonisk aspekteret. Men så er det også sagt med harmonierne. Resten af horoskopet er én stor spændingsmanifestation, og ydermere er Merkur retrograd og står sammen med Mars og Solen i spænding til illusionernes planet, Neptun, tæt på 8. husspids (nationaløkonomien). Desuden blander Månen sig og danner et T-kvadrat med de 4 nævnte planeter. Selv om aspektet er aftagende for Månens vedkommende, så er det virkelig betænkeligt at afholde et vigtigt pressemøde op til det valg, som det nu er tilfældet – det vinder man ikke meget ved. Og jeg er sikker på, at valget kommer i juni, i Tvillingernes tegn, og som udskrives i dag eller på torsdag – også i Tvillingernes tegn.

Det vil afgjort være bedst for Thorning at vælge torsdag, som er ugens bedste dag astrologisk set, selv om det ikke vil rykke på, at blå blok vil vinde komfortabelt. Herskeren over AC er Solen, som står i 10. hus. Derfor der det en satsning fra Thornings side med henblik på at få rettet op på meningsmålingerne. Men selv om hun sikkert umiddelbart vanen tro vil slippe godt af sted med fremlæggelsen, så vil det ikke give det ønskede resultat. Måske kan hun få fisket lidt stemmer hist og her, men det forslår som en skrædder i Helle-vede – for nu at blive i beklædningsterminologien, som leder tanken hen på Løkke - men det var jo sidste år, han tilbragte halvdelen af sin tid hos skrædderen, og resten i hængekøjen. Han er ved at være trimmet til at gå planken ud i valgkampen og sikre blå blok sejren, så der enten kan dannes en Venstreregering i mindretal, eller en koalition af op til 4 partier fra højrefløjen – helt ud til det yderste af denne, hvis ellers Thulesen Dahl tør. Hans parti er nu som tidligere beskrevet begyndt på en Pluto-spænding; så uanset, hvad han gør, skal han skynde sig at nyde sejren ved det nært forestående valg, for næste gang vil det være helt anderledes. Går han i regering, vil det give partiet vælgerskrammer næste gang, og det vil også ske, hvis han løber fra ansvaret og holder sig ude. Han kan med Pluto in mente ikke blive ved med at lurepasse ved at sige, at han gør det, der giver mest indflydelse. Det har kunnet gå indtil nu, fordi Pluto ikke har presset partiet synderligt, men dette sker snart, og han kan lige nå at få et rigtig godt valg med i rygsækken, men så er det også slut.

Hvad angår Alternativet vil jeg tro, at de kommer ind med 2,0% af stemmerne. Deres program rammer fint ind i alle dem, der er trætte af politisk fnidder, og så må man bare håbe, at de potentielle vælgere ikke pludselig får en stemmespildsfobi, når de står i den klaustrofobisk lille stemmeboks. Det er aldrig spild at stemme efter sit hjerte. Og jeg vil tro, at mange alternativt tænkende vælgere vil stemme på det sympatiske parti, som har opført sig eksemplarisk ved at tale op i stedet for at nedgøre og tale ned, som V og S har været så ferme til. Sådan noget vinder man ikke et valg på.  

At krisen skulle være aflivet er en sandhed med modikationer, og det bedres ikke af et valg, når man tager de store briller på. Det vil snart gå op for alle, at materiel vækst har sine begrænsninger, og at det der derfor, den har sine indbyggede kriser. Derfor skal den form for vækst afblæses, selv om alle råber og skriger på den, selv helt ud på Enhedslisten jagtmarker. Kun Alternativet ser faktisk realistisk på væksten, derfor prøver alle også at skyde deres synspunkter ned som helt urealistiske, men tænk et årti længere frem, så skal I bare se løjer.

Indtil da: Lur mig, Uffe Elbæk vil køre valgkampen på den ny og anderledes måde, og det vil styrke ham de steder, hvor han har sin potentielle målgruppe. En anderledes valgkamp for en anderledes politik, det trænger vi i den grad til, og tænker man bæredygtigt, så er der kun ét parti med førertrøjen på, og som er på linje med Pluto, og det er Alternativet. De går ind for ultimativ bæredygtighed og ser bort fra kortsigtede, økonomiske interesser, hvor natur og miljø er sikre tabere. Vi skyder kort sagt os selv i foden og smider en atombombe over kloden. Vi bruger den negative side af Pluto, og nu er nok blevet til mere end nok, og så skrider Pluto ind med SIN valgkampagne, og DEN er nok værd – og nødvendig - at lytte til. Men hvor mange tør? Vi er en del, der ikke tør lade være.

Pluto elsker Alternativet - og kun tåber frygter ikke Pluto!


mandag den 25. maj 2015

Ny bog fra Claus Houlberg

Ny bog fra Claus Houlberg – ”Manifestations-astrologi”

Claus Houlberg har gjort det igen. Den 12. juni udkommer den nyeste bog, som handler om manifestations-astrologi – om principperne for esoterisk horoskoptydning. Den handler ikke om esoterisk astrologi, som er et kæmpe emne i sig selv, men alene om horoskoptydning, hvor en astrolog søger at møde og om muligt hjælpe sin klient. Bogen er ikke for begyndere i astrologi, men skrevet for astrologer. Den personlige astrologi forudsættes bekendt.

 – og du får 25 kr. i rabat ved forudbestilling senest den 10. juni 2015. Bestiller du bogen forud, afsendes den herfra på udgivelsesdagen den 12. juni.

PS. Abonnenter på Astrologimagasinet HOROSKOPET får yderligere 10% i rabat. Denne regel gælder naturligvis også efter den 29. maj. Blot send en separat e-mail til astrologi@astrologihuset.dk med din adresse eller abonnementsnummer.

PS2: Vil du bestille et abonnement på Astrologimagasinet HOROSKOPET, kan du gøre dette på www.astroshop.dk – og du får 3 gratis horoskoper som gave til dig selv eller andre. Værdi ca. 500 kr. Da det kun koster 299 kr. får 2015, er der således et pænt overskud på handelen.