torsdag den 31. januar 2013


Dagen er ret stille – lige bortset fra vejret. Der er flere steder I verden vind- og vandproblemer, men det bliver ikke til nogen deciderede katastrofer.

 

Kommunikationsenergien er på dog på dit højeste i dag. Der vil komme en del udtalelser af den meget kontante slags. Både rundt om i verden og fra danske politikere og andre offentlige personer. Dog er der ikke udtalelser, der er vildt voldsomme.

 

Der er resten af ugen fokus på job og økonomi, herunder boliglån. Der vil komme en løsning på de rente frie lån i slutningen af oktober.

 

Det er an dag med gode positive ændringer. En god dag at føre samtaler om vanskelige emner.  

 

 

onsdag den 30. januar 2013


Anders Eldrup (olie)fyret ubegrundet som forudsagt

Vi skrev under Dong-sagen for et års tid siden, at Eldrup havde et fint horoskop i modsætning til bestyrelsesformand Frits Schur. I dag læser jeg så, at Eldrup er frikendt af Rigsrevisionen. Der er ikke fundet tegn på lønfrås eller løbske investeringer. Nu må vi se, om Schur, der stod i spidsen for den offentlige korsfæstelse af Eldrup, bliver fjernet af finansministeren.

Dong er nu efterladt med alle sårene fra den ubegrundede fyring, men det stod også tydeligt i Dongs horoskop. Læs evt. det gamle indlæg på bloggen og i HORPOSKOPET nr. 3/12.

Ny hollandsk konge - forudsigelse

Vi har tidligere skrevet om det hollandske kongehus og deres spændingsfyldte horoskoper i disse tider. En prins blev alvorligt skadet under en skiferie. Og Beatrix har haft en meget svær periode generelt.

Kirsten Brun har tunet ind på ham og siger, at han kommer til at være konge i 31 år. Han bliver en god konge med tiden. Der er ikke store kriser vedrørende hans regentperiode. Dog er der en mindre, når han er lige omkring de 50 år gammel. Det handler om en gammel kærlighed, en ”flamme”, der stikker hovedet frem.

Den nye konge kommer til at føre det hollandske kongehus ind i en tid med omvæltninger som i alle andre kongehuse i Europa, men han klarer det altså fint.

 

Horoskopet

Fra i morgen er kong Willem d. 4. konge af Nederlandene, og hans horoskop ser nu meget fint ud. Han bliver konge med en Saturn hen over lynplaneten Uranus.

 

 

Modemesse med humor

Så er modemessen igen over København, og med Pluto i Stenbukken vil det nok være overvejen klassisk stil i mørkere nuancer og uden pang-farver – hvad enten der er tale om køkkentøj, syltetøj, vasketøj, sølvtøj eller utøj.

Ellers er der rimeligt fine aspekter for messen, så den har gode muligheder for at ende succesfuldt.

København på katastrofekurs – hvad nu?

Indbyggertallet i København stiger eksplosivt i disse år, og det bliver endnu værre. Københavns Kommune er en mastodont, og den vokser. Ikke godt med Pluto gennem Stenbukken, og ej heller for Udkantsdanmark, der langsomt men sikkert affolkes. Og dog, der ER jo grænser for vækst på det materielle plan, så det er noget af en katastrofekurs, byen er på. Især, fordi der ikke er tilstrækkeligt med nytænkning på området. Lidt er der dog, men slet ikke nok. Forstår bedre og bedre, at ingen vil lytte til nye tanker udefra. Man har i ly af mørket vedtaget kæmpestore nye bydele i Nordhavn, Kongens Enghave og Sydhavnen. Vi vil komme til at se en storbyboble som boligboblen tidligere, hvor det hele kører af sporet -   som følge af politikernes uansvarlige og bevidstløse adfærd.  

København boomer og tromler hen over borgernes hoveder. De respektive myndigheder må snart til at lære af deres fejl og tage borgerne med på råd. Men det vil formodentlig aldrig ske, fordi det forekommer dem for besværligt.

København blev grundlagt for over 1.000 år siden og er vokset og vokset – dog aldrig mere end nu. Astrologisk set er det klart med Pluto hen over Solen og Uranus i spænding til begge! Der er tale om selvmorderisk adfærd – i det mindste vil det vise sig at være ”selvdestruktivt”. Og endelig ikke for meget nytænkning, og borgernes reelle indflydelse er trods lovfæstede høringer af lokalplaner forsvindende lille. Folk vil blive så trætte af dette tromleri, at der vil komme stærkere og stærkere protester og dermed uro og revolutionær adfærd, som vi kender fra tidligere på Nørrebro og Christiania. Der vil helt sikkert blive brug for Udkantsdanmark igen, hele arealet og måske lidt til.

Horoskopet
Det ”nye” København blev grundlagt den 31. december 1839 kl. 13.30. Det vil sige, at Pluto og Uranus er inde i billedet i disse tider. De står for transformation og nytænkning, og det vil man nok også sige, at der er tale om i det, man foretager sig nu. Eller nærmere: ikke foretager sig, nemlig at inddrage befolkningen og være mere fornyende, hvad angår byggeriet. Det ligner unægteligt en falsk varebetegnelse, når det hævdes, at der ER større fornyelser. Det er helt fundamentale forhold, der skal ændres på – og det er ikke sket. Protesterne venter.

I stedet burde København være gået efter at blive verdens boligby nr. 1 og skabe et boliglaboratorium à la det, der er beskrevet af Tænketanken Mikro. Nu risikerer byen at gå fra en boomer til en bumper, og det kan meget nemt bliver til en bommert af rang – en boome-rang.

Dagens syner af Kirsten Brun

 

Det er en stille dag med større fællesskabsfølelse end i går. Det kommer til at fremgå af nyhederne, der vil handle om det sociale og det at hjælpe andre.

 

Den meget stærke kommunikations energi er ved at sætte ind. Der er allerede flere udtalelser i denne uge, som enten er trukket tilbage, eller som handler om, at den frie kommunikation ikke flyder. Det gælder også på det private område.  

 

Vi skifter energifelt i disse dage fra "guldenergien" og kommunikation til nogle meget kraftige sociale  energier samt retfærdighed.

 

Internationalt vil der være fokus på Syrien. Ellers er der nogenlunde ro på.

 

Der vil igen være en vis storm omkring Helle Thorning de næste par dage. Hun ser ud til at bruge den kraftige kommunikationsenergi til at sige fra og komme med nogle meget tydelige markeringer. Ikke på det store politiske plan, men hvad angår nogle principsager. Dagens andre fokussager er privatøkonomi, løn og bolig.

 

Vejret handler igen i dag om vand og vind. Det vil fylde meget i pressen, både herhjemme og i udlandet.

 

tirsdag den 29. januar 2013


Sølle og sløvt sølv i håndbold

Sløv indsats gav kun sølle sølv

Se også det større indslag fra mandag

Mastodonternes fald: Folkekirken

Med Pluto gennem Stenbukkens tegn skal der satses på mindre enheder i stort samarbejde. Der skal intet mindre end fremtidige revolutioner til for at komme dette ”storhedsvanvid” til livs. Vi har tidligere bragt et større indlæg om dette og bl.a. skrevet om nogle af mastodonterne, fx Folkeskolen og Folkekirken. Folkeskoler sammenlægges og kirker nedlægges. Samtidig er begge dele i krise. Ikke fordi alle flygter fra kirken over i uddannelsessystemet, men ene og alene på grund af begges ”storhed”, som nu står for fald.  Lidenhed og overskuelighed er tidens løsen, men hvad nytter det, når der konstant satses lige omvendt. Vi har altid været præget af en lidenhedsfilosofi (small is beautiful) her til lands, men nu hylder vi det modsatte princip (the bigger the better) – det skal jo være internationalt det hele, og nu er der kommet forslag om at indføre undervisning i engelsk allerede fra 1. klasse.

Til sagen: Da Manu Sareen blev kirkeminister den 3. oktober 2011 skrev vi, at det ville blive hårdt for ham at være minister på grund af nogle spændinger i hans horoskop. Han har indtil nu dog klaret sig ret godt igennem med kun én kedelig sag, hvor han måtte forklare sig. Selv lovforslaget om homo-vielser klarede han sig tilsyneladende fint igennem med, selv om modstandere end ikke ville have bøsser gift i våbenhuset (og sprogligt ”rimer” det jo næsten på hinanden). 

Nu er der gang i dannelsen af nye frimenigheder, netop på grund af denne lov. Ikke mange nye menigheder, men man skal huske, at der her er tale om nogle af kirkens mest aktive medlemmer. De er en slags kernemedlemmer og flytter altså nu energi ud af kirken. Og mange udmelder sig stadig af Folkekirken, selv om antallet af udmeldelser vist nok ikke længere er stigende. Og udgifterne til kirken eksploderer i denne tid på grund af menighedsrådenes frådserier, bl.a. med bygning af alt for store menighedshuse til det skrumpende antal medlemmer. Det vil helt sikkert ende med, at stat og kirke adskilles inden for maksimalt to årtier. Og fundamentet bliver støbt, mens Pluto gennempløjer Stenbukkens tegn.

Humoristisk set ender det måske med, at de løbske kirkeudgifter imødegås ved bl.a. at:

Tage konsekvensen af, at klokkerne er for ringe og hele tiden klokker i det

Kirketjenere skal tjene mindre og præster præstere mere

Organisterne skal stikke orgelpiben ind

Graverne kan grave deres egen grav

Korsangerne kan synge på sidste vers

Og endelig kan Gud så blive nødt til at optage afdragsfri lån i eget hus

Ny hollandsk konge - forudsigelse

Vi har tidligere skrevet om det hollandske kongehus og deres spændingsfyldte horoskoper i disse tider. En prins blev alvorligt skadet under en skiferie. Og Beatrix har haft en meget svær periode generelt.

Kirsten Brun har tunet ind på ham og siger, at han kommer til at være konge i 31 år. Han bliver en god konge med tiden. Der er ikke store kriser vedrørende hans regentperiode. Dog er der en mindre, når han er lige omkring de 50 år gammel. Det handler om en gammel kærlighed, en ”flamme”, der stikker hovedet frem.

Den nye konge kommer til at føre det hollandske kongehus ind i en tid med omvæltninger som i alle andre kongehuse i Europa, men han klarer det altså fint.

 

Horoskopet

Fra i morgen er kong Willem d. 4. konge af Nederlandene, og hans horoskop ser nu meget fint ud. Han bliver konge med en Saturn hen over lynplaneten Uranus.

 

 

Dagens syner ved Kirsten Brun

Vi fortsætter nogenlunde som i går, men dog en forandringens dag med mere spotlight på de større temaer Den "guldenergi ", der har præget de sidste dage, er ved at slippe, og en stæk kommunikationsenergi kommer ind.

Forandringerne sker mere internationalt end nationalt, selv om ikke er verdensomspændende i den forstand.

Der er fokus på bankerne og økonomi generelt – og på, at vi er vores egen lykkesmed. Det er ikke den store sociale energi og fællesskabsånd, der kommer til at præge dagen. Der er også fokus på mindre grupper i samfundet og deres hverdag. Både på den positive og den negative måde.

Rundt om i verden kan der komme brud på traditioner, ikke mindst i den proces, der handler om, hvor vi er på vej hen, ikke mindst i EU.  

Der er ikke nye konflikter – kun dem vi kender i forvejen.  Det vil være godt at se på egne værdier, herunder økonomien.  

 

mandag den 28. januar 2013


Anders Eldrup fyret ubegrundet som forudsagt

Vi skrev under Dong-sagen for et års tid siden, at Eldrup havde et fint horoskop i modsætning til bestyrelsesformand Frits Schur. I dag læser jeg så, at Eldrup er frikendt af Rigsrevisionen. Der er ikke fundet tegn på lønfrås eller løbske investeringer. Nu må vi se, om Schur, der stod i spidsen for den offentlige korsfæstelse af Eldrup, bliver fjernet af finansministeren.

Dong er nu efterladt med alle sårene fra den ubegrundede fyring, men det stod også tydeligt i Dongs horoskop. Læs evt. det gamle indlæg på bloggen og i HORPOSKOPET nr. 3/12.

NY udgave af Jyske Banks lollandske overtagelse
 
 
Sparekassen Lolland åbner på skidt tidspunkt

Jyske bank har overtaget den fallerede sparekasse, og den genåbnes i morgen kl. 10.00. Dette horoskop viser med al ønskelig tydelighed, at man ikke bruger astrologi i Jyske Bank. Tidspunktet for åbning kunne have været udvalgt meget bedre. AC står i Vædderen i spænding til Pluto (andres penge, banker), og den hersker over 8. hus (konkurs). Det kan betyde, at der bliver bøvl med aktionærerne, der har tabt rub og stub. Især fordi både Merkur og Solen er i spænding til Saturn (ledelse). Selv om man siger, at det er den perfekte løsning, så har ledelsen helt sikkert ikke håndteret situationen helt optimalt. Månen er også i spænding til Mars, så der vil være nogle aggressioner mod banken i nogen tid fremover.

Sparekassen blev grundlagt den 26. november 1870, formentlig i Nakskov. Åbningen kan godt være sket kl. 10.00, det vil passe fint med horoskopet, men Pluto har passeret Saturn i perioden 2005-08, så det er her, vi skal lede efter den egentlige årsag til de senere udfordringer. Her udløser Pluto spændingen mellem Saturn og Jupiter. Fra 2011 indleder Neptun sin vandring hen over tripel-konjunktionen mellem Venus (penge), Solen (banken) og Merkur (kaos, opløsning), så det var klogt at lukke ned, mens der kunne findes en rimelig løsning, så i hvert fald alle sparerne er sikret deres penge.

  
Jyske Bank er truet
Jyske Bank er ”truet på horoskopet”, det vil sige på livet. Dee har allerede nu pistolen for tindingen astrologisk set. Og vi har slet ikke set det sidste bankkrak endnu. Og man skal regne med, at Jyske Banks aktionærer vil have kulegravet sagen. Banken har fået foræret sparekassen, hvor ellers gode aktiver ikke blev solgt fra, bl.a. netbank-systemet, som alene kunne have indbragt flere hundrede millioner kr. – og så ville aktionærerne vel at mærke have fået en del penge ud af det i stedet som nu at have tabt alt, hvad der bliver resultatet, når hele baduljen foræres væk. Der må derfor ventes en kulegravning oven på den lyssky affære, som også ses klart i åbningshoroskopet, som man skal leve med langt ud i fremtiden. OG i Jyske Banks horoskop!
Jyske Bank er på vej ind i en Pluto-periode med meget stærke spændinger, der kan true bankens eksistens. Spændingerne kan mærkes fra 2013 og 5 år frem, fordi Pluto udløser en spænding til hele 4 planeter: Solen, Månen, Saturn og Merkur. Vi skrev allerede for et par år side om dette væsentlige aspekt for banken, der astrologisk set helt sikkert er på vej ind i store udfordringer med tabsgivende forretninger og truer banken alvorligt på pengetanken. Og sagen på Lolland kan meget vel være den udløsende faktor. Bankernes storhedstid er forbi nu, lige som mange andre mastodonters er det. Danske Bank er et godt eksempel. Der er i storturbulens nu, og det skrev vi også for længe siden som et eksempel på Plutos virkning på alle forløb, der som Danske Bank er startet den 1. januar. EU er et tredje eksempel på mastodonters krakelering. EU er etableret den 1. januar 1958. Alle større vedtagelser i EU starter pr. 1. januar det følgende år, herunder Euroen og det indre marked.
 
 
 

HÅNDBOLD

Hvordan kunne det gå så galt?

I går nåede jeg - på grund af en mulig aftale om en af de mest spændende astrologiske opgaver, jeg nogensinde har fået - først hjem i slutminutterne af kampen, desværre. Eller heldigvis, kunne man måske sige, for det var ynkeligt at se på Danmarks indsats, også i resten af kampen, som reelt var tabt allerede efter 1. halvleg, hvor vi var bagud med hele 8 mål ved pausen. Og alle hang slemt med skuffen.

Efter den fantastiske indsats mod Kroatien ved håndbold-VM havde vi sat næsen op efter guld til Danmark. Og det blev det langt fra. Vi modtog den største lussing i VM-finalernes historie – et nederlag på 15 mål.

Netop den gode indsats i semifinalen er astrologisk set årsagen. En ting er, at jeg overså noget og skulle have skudt på et beskedent nederlag til Danmark (herom senere), noget andet er, at danskerne var begyndt at regne med, at guldet var vundet på forhånd. Og så har det sat spanierne ekstra op, at nu var det dels deres tur til at pynte på kampstatistikken mod netop Danmark, og dels var de på hjemmebane.

Jeg havde på forhånd skudt Danmark til maksimalt at komme i semifinalen, og her mobiliserede de så de sidste kræfter til den fantastiske kamp mod Kroatien, hvor vi ikke var favoritter. Vi kan ikke rigtigt tåle favoritværdigheden, selv om vi i de senere år under Wilbek er blevet noget bedre til at håndtere den.

Men det ligger helt fast, at en stor del af spillerne som forudsagt før VM havde bøvl med den astrologiske rytme, måske især på målmandsposten, hvor Landin dog klarede de andre kamp over astrologisk forventning på grund af stærke horoskopspændinger. Det gjorde målmandskollegaen også, men Landin var mere svingende end som så, og gik helt ned i finalen. I det hele taget var det forsvaret, der var problemet, og sådan var det lige indtil semifinalekampen, hvor det hele fungerede perfekt. Men så var energi og held også brugt, og de faldt sammen i finalen. Jeg blev også meget overrasket over, at Kasper Nilesen ikke var udtaget med hans meget flotte aspekter. Han kom dog med til slut og spillede fantastisk, lige indtil finalen, hvor han gik ned sammen med resten af holdet. Wilbek valgte at starte på en forsvarstaktik. Han skulle have gjort som i den forudgående kamp, nemlig at satse vildt fra start og sætte sig i respekt. Men måske havde han luret holdets generelle udbrændthed. Det er meget lærerigt astrologisk set, når der komme så markante resultater som dette, og det vil blive gransket nøje i de næste dage.

Jeg burde have taget mere hensyn til alle disse horoskopspændinger i vurderingen i går. Vi hang med horoskoperne generelt, men kørte videre helt til finalen på rutinen og selvtilliden, hvorefter det hele var opbrugt. Desuden nående jeg heller ikke at tage et kig på spaniernes horoskoper, hvad man jo altid skal. Det er bare ikke nok at se på halvdelen af horoskoperne og helt glemme den anden halvdel – heller ikke, selv om jeg mangler samtlige fødselstidspunkter. Dette er altid et handicap og sænker træfsikkerheden. Det ville være bedst at holde sig helt fra at skyde på andre sportskampe end dem, der kun har to aktører. Holdsport ER vanskelig at have med at gøre i det hele taget, ISÆR hvad angår turneringer, hvor alle hold er på udebane, undtagen lige hjemmeholdet, i dette tilfælde Spanien. Vi anvender hjemme- kontra udehold ud fra kamphoroskopet, der opstilles for det sted og tidspunkt, kampen spilles. Ascendanten er hjemmeholdet og Descendanten er udeholdet. Det gør det noget nemmere at have med at gøre, når et af parametrene ligger fast. Men selv her er det ikke nemt. Nu har vi eksperimenteret med den danske superliga i et års tid, og det går da også fremad, men det ER en meget vanskelig – og ganske ny – disciplin, som kræver, at vi får mere erfaring på området.

 

PS: En abonnent, Esben Junker, tog tid på kampstarten, som jeg efterlyste i går, fordi Ascendanten lå og vippede mellem to tegn – Krebsen og Løven - og gjorde vurderingen ekstra vanskelig. Han siger, at klokken var 17.15.45 – altså så tæt på Løven, som tænkes kan. Løven har derfor haft indflydelse på resultatet – og her var indflydelsen blot langt større end forventet. Solen hersker i Løven, og her overså jeg en regel, der gælder i fodbold. Når herskeren over hjemmeholdet står i udeholdets hus (7. hus), så har man dem normalt i sin hule hånd. Man skal altså åbenbart regne med to herskere, når Ascendanten står lige mellem to tegn. Det ved jeg så til en anden gang. Det er dog ret sjældent, at det sker, da Ascendanten kun skifter tegn hver anden time i gennemsnit. Og tiden skal så ydermere lige ramme et tidspunkt for kampstart. Under alle omstændigheder er det et meget spændings fyldt horoskop, og det plejer at medføre en hård kamp, et vildt resultat eller nogle udvisninger eller skader. Og det kan naturligvis også betyde et sammenbrud af et af holdene. Så enkelt er det sikkert bare.

Værdifuld erfaring, må man i sandhed sige.

Dagens syner af Kirsten Brun

 

Dagen er præget af forandring, dog ikke af de helt store, hvor alting vendes op og ned. Det er mest de nære områder, der skal træffes vigtige beslutninger på. Det kan medføre pludselige forandringer i livet. Vi vil se flere, der skifter side i dag, også i den politiske verden.

 

Nogle mennesker vi kender vil vise en anden side af sig selv. Det medfører ikke de store konflikter – der er ro omkring det.  

 

Det er stadig fokus på privatøkonomien, så alt med skat og offentlige betalinger vil præge nyhedsbilledet.  

 

Men der er også en undertone af en større forandring, der tager længere tid. Den handler om stille vækst og mere ro på krisen samt forandring i det politiske verdensbillede. Det tager tid, men det er tegn på en ny start.  

 

Det er også en dag, hvor vejret igen er præget af vand, både herhjemme og ude i verden.  

 

søndag den 27. januar 2013Information
Kirsten Brun, som skriver de daglige syner her på bloggen, sidder på vores stand i Falkoner Centret i næste weekend efter vores fælles foredrag. Hun kommer muligvis også lørdag. Hvis du er interesseret i at få en tid hos hende lørdag, så send gerne en hurtig mail, så får jeg en aftale med hende her også. Og vi kan så reservere en tid på forhånd med det forbehold, at tiden evt. kan ændres alt efter, hvor mange der melder sig. Det koster 200 kr., men læs om muligheden for at vinde 5 slags konsultationer senere.
Se på bloggen, hvad Kirsten har skrevet i de første dage, hvor vi kørte forsøg med at skrive om både astrologi og clairvoyance på bloggen. Nu har det fundet et leje, vi er tilfredse med.

Vind gratis konsultationer på messen
Vi har indført mulighed for at vinde gratis konsultationer hos vore dygtige specialister i tarot, clairvoyance, håndlæsning og astrologi. Normalt koster det 200 kr., men vi trækker lod om en gratis konsultation til dem, der køber for minimum 200 kr. på vores stand (bøger, cd, dvd og andre artikler). Køber man for mindst 500 kr. får man to gratis konsultationer efter vores valg. Det varierer hele tiden, hvilke slags konsultation, det handler om.

 
Få nyhederne, før de sker

Hvis du vil se prognosen for håndboldkampen kl. 17.15, så gå direkte ind på bloggen: Tryk på den orange firkant på http://www.astrologihuset.dk – forsiden af sitet
 
http://www.daninfo.dk/ss1200.sspx

På dette link kan du finde billige VIP-billetter til messen i Falkoner Centret 1.-3. februar. Kun 25 kr. pr. billet, hvis man tilmelder sig Daninfos nyhedsbrev.

Her finder du det vilde tilbud, hvor man kan tjene penge på at abonnere på Astrologimagasinet HOROSKOPET til halv pris (eMagasin) til 110 kr. årligt som vintertilbud. I sidste uge var der bøvl med at bestille det på http://www.astroshop.dk – men det er OK nu.

 


Her ser du et bud på et rejsehoroskop for alle tegn i 2013.

 

Her kan du følge med i AstrologiHusets aktiviteter. Husk messen i Falkoner Centret i næste weekend og foredraget den 20.2. kl. 19 med Kirsten Brun og Karl Aage Jensen (husk tilmelding nødvendig). Se aktivitetslistens link.

 

NYHED for medlemmer

Holder du Astrologimagasinet HOROSKOPET får du nu ikke alene 20% på vore varer i astroshoppen, men nu også på alle i forvejen nedsatte varer!


Eksempel på de fantastiske tilbud. Se også “The Cure is… “ med bl.a. Bruce Lipton og mange flere.

Abonnenter får nu OGSÅ 20% rabat på stort set alle nedsatte varer, gå ind under tilbud her: http://astroshop.dk/nedsatte-boger.html  - du skriver bare til os, så får du din kode, og så kører det.
 

Ugens syner ved Kirsten Brun 

Det bliver en uge med ro og balance. Der er dog vækst på mange områder, også økonomisk. ”Guldenergien”, som startede lørdag, kommer til at vare indtil midten af ugen. Det betyder, at der kommer meget fokus på den enkeltes økonomi, Herunder lønvilkår, besparelser på hjemmets økonomi, el, renter, dagligvarer, banker, hushandel osv. Det gælder både kollektivt og for den enkelte person. Guld-energien betyder også, at man kan spinde guld på sine tanker, så det er også en uge med en meget filosofisk indgangsvinkel til livet og dets dybeste værdier. Livet kan vokse for dem, der gør en indsats – eller HAR gjort det, og derfor er klar til at høste belønningen.  

Fra midten af ugen kommer der en meget stærk kommunikations- og formidlingsenergi. Det betyder, at vi får sagt en masse ting, og det nødvendigvis ikke er godt alt sammen. Det vil også præge mediebilledet - også internationalt. Der vil være mange forvirrende udtalelser – eller korrekte udtalelser, der opfattes forkert – kommunikationskaos. Det kan være svært at føre en ordentlig samtale, både derhjemme og på jobbet. Det betyder også, at verdens ledere kommer med mange flere udtalelser end normalt. Kort sagt: Vækst og kommunikation vil præge det hele.

Det bliver dog ikke en uge med de store konflikter andre stedet end der, hvor der i forvejen er brændpunkter. 

Hvad angår turbulensen i banksektoren vil det blive tydeligere, hvem det er bedst at satse på. Et andet emne i fokus er, hvordan fremtidens EU skal se ud.

Vejret ser ud til at blive lidt køligere midt på ugen.Ugen, der kommer 5

Ugen præges – især i begyndelsen og midten - af Solens spænding til Saturn, der giver træghed, forhindringer og forsinkelser. Dette modvirkes til en vis grad af harmonien mellem Jupiter og Uranus, der er næsten eksakt i denne uge. Det giver store ord og fine filosofier – og der er meget højt til loftet. Samtidig er der nytænkning og stor opfindsomhed. Og så er Venus stadig uaspekteret, men i weekenden begynder den så småt at gå i harmonisk aspekt til Jupiter. Mars går ind i Fiskene, og så kommer der en periode med fokus på de bløde værdier. Klimadebatten vil derfor få mere vind i sejlene. Jupiter går onsdag direkte igen efter at have været retrograd siden begyndelsen af oktober. Nu vil vi igen se dens store armbevægelser. Filosofi, rejser, glæde og optimisme får nu bedre kår.

 

MANDAG: Månen er i spænding til Mars, som især virker sidst på eftermiddagen og først på aftenen. Det giver stor energi og temperamentsudbrud, men det kommer ikke så vidt, fornuften – eller måske nærmere trægheden – vil ”sejre”. Et enkelt drama om følelser kan dog nok ikke helt undgås. I det mindste sker der en implosion – inde i én selv. Mange søger at få opmærksomhed, og det kan virke irriterende på andre.

TIRSDAG finder vi næsten samme energi som mandag. Nu er det blot en anden ildtegnsplanet, Månen er i spænding til, nemlig Jupiter. Kombinationen kan give store armbevægelser og overdrivelser, især overbegejstring. Ved 2-tiden om natten skifter Månen til Jomfruen og kræver detaljer og nuancer i de næste par dage. Og mere fornuft. Det er vigtigt at få tingene gjort trods det, at de kan være ret kedelige. Pligterne og ansvaret kalder.

ONSDAG: Helt henne sidst på døgnet er Solens spænding til Saturn helt eksakt, så her virker de i indledningen nævnte energier mest. Det er en træg dag, hvor man må påtage sig ansvar og sure pligter. Men gør man det, er det meget tilfredsstillende. Det er ikke den bedste dag, hvis man skal have tingene igennem på en nem måde. Der er træghed og modstand på.  Og Månen skal helt hen sidst på aftenen, før den tager sig sammen og nærmer sig et hyggeaspekt til Venus. Det bliver nok en god nats søvn, måske efter en omgang råhygge.

TORSDAG: Saturn-spændingen virker stadig meget, men nu kommer der lidt rav i den på grund af Månens spænding til Uranus, som medfører pludselige begivenheder, beslutninger m.v. Især sidst på eftermiddagen og først på aftenen virker dette aspekt urolig og kan ligefrem være stressprovokerende. Det er en modvægt til trægheden med Saturn, og vil irritere dette aspekt meget. Især for dem, hvor et af de to aspekter ramme ind i deres horoskoper i form af spændingsaspekter. Det gælder især dem, der er født ca. 10-14 dage inde i de fire faste tegn: Vandbæreren, Skorpionen, Løven og Tyren. I særlig grad de Vandbærere, der er født lige omkring den 1. februar. Ca. kl. 7.00 går Månen ind i Vægten med al dens charme og retfærdighedssans. Meget kan klares med et glimt i øjet, og tingene glider alligevel noget lettere end i går.

FREDAG: Nu går det godt for Vægte-Månen, som i dagens løb står meget flot til Solen og sørger for helheden, skønheden og er godt for selvværdet. Dagen er som skabt til sociale sammenhænge.

LØRDAG. En alsidig dag, hvor Månen går ind i Skorpionen omkring kl. 13.00, og så bliver det hele mere dybt, intenst og lidenskabeligt – samt indadvendt. Meget mindre smalltalk nu, tak. Skorpionen kræver substans og dybde, og Merkur nærmer sig en harmoni med Mars, og det giver en del diskussioner om substantielle emner. Om formiddagen går Mars ind i Fiskene, som også er indadvendt og har en mere diffus energi. Det bedres dog om eftermiddagen, når Månen entrer Skorpionen. Dagen er meget fin til fordybelse.

SØNDAG: Ca. kl. 07.00 om morgenen står Månen på Saturn, og så kan det være vildt svært at komme ud af fjerene, men tag det bare roligt, for hastværk er lastværk i dag – dog i mindre grad ud på eftermiddagen, hvor Månen står flot til Solen og begunstiger følelseslivet. Så får man alligevel meget ud af dagen, selv om den begyndte noget trægt og var meget tålmodighedskrævende.

 

Melodi Grand Prix – Emmelie vandt som forudsagt

I et indlæg på bloggen i begyndelsen af ugen skrev Kirsten Brun, at Emmelie ville vinde MGP – og det skete i går aftes i den bedste MGP-finale i længere tid, måske den bedste nogensinde med hele tre kvindelige værter – fuldmånen er meget feminin. Ikke underligt, da aftenen ikke alene bød på en fuldmåne–opposition mellem Solen og Månen, men denne opposition dannede et meget harmonisk trapez-mønster med Jupiter og Uranus – fest og nytænkning. At det ikke blev den HELT store fornyelse - hvad der jo slet ikke er meningen - skyldtes astrologisk set Saturns spændinger til Solen og Merkur. Fornyelsen er, at hele tre kvindelige værter styrede showet for første gang i historien. De gjorde det rigtig godt i deres catsuits. I dette antræk ville de forsøge at overraske alle. Så lidt nytænkning kom der da ud af det, selv om de senere skiftede til mere traditionel GP-påklædning: aftenkjolen. Så var Saturn på banen igen. Måske er det også første gang, at en kunstner af royal herkomst vinder et nationalt MGP.

Af royal herkomst

Emmelie er født den 28. februar 1992 i det bedste af alle tegn – Fiskene og opvokset i den bedste af alle byer - Mariager. Til gengæld er hun født i den tredjebedste af alle byer: Randers. Hun har blåt blod i årerne – også en fin farve. Hendes tipoldemor var ingen andre end dronning Victoria af England. Hendes tipoldefar var prins Albert. Parrets søn var Edward d. 7, som fik flere børn uden for ægteskab. Et af disse børn var Emmelie de Forests farfar, som kongen - som 60-årig - fik sammen med en østrigsk prinsesse. Hun har fine Pluto-aspekter i denne tid (gennembrud, transformation). Hun har også en spænding, nemlig fra Pluto til Mars, der indebærer, at hendes liv vil blive totalt forandret over night. Det ville det også være blevet, selv om hun ikke havde vundet MGP.

 

Anders Fogh fyldte 60

Jeg er opvokset på egnen omkring Randers ligesom tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, og vi havde familie, der var nabo til hans forældre.

 I Søndags-Politiken kunne man læse, at ”Det lå altid i luften, at når vi legede røvere og soldater, så var jeg general. Og hvis det var politi, så var jeg politimester. Sådan var det bare”.

Jeg kan tilføje, at mange folk på egnen udtalte allerede i 70´erne, at han ville blive statsminister en dag. ”Han blywwer statsminister”, som dialekten lød på de kanter dengang. Og det blev han så.

Nu har han udtalt, at de afdragsfrie lån ikke er hans ansvar, men folks eget. Det ville i så fald også være første gang, Fogh indrømmede en fejl. Han mener virkelig, at han ingen har, derfor kan han jo heller ikke indrømme noget. Han mener sikkert også, at han ville være den første til at indrømme fejl, HVIS han altså havde nogen.

Man kunne jo stille ham det spørgsmål, om det var lidt tosset at indføre disse lån, bare fordi folk ikke skulle benytte sig af dem… vi kender svaret.
 

Fremtidens Fogh
Fogh har Skorpionen på Ascendanten, og Saturn står lige på den i denne tid og danner desuden tre aspekter mere, herunder en Jupiter-spænding. Han er derfor i defensiven lige nu, og det betyder, at han vil være forsigtig med at sende NATO-tropper ind i Nordafrika. Det kan evt. ske i mindre doser. Det er vigtigt for ham at være i kontrol personligt. Han overvejer lige nu sine fremtidige mål (Saturn), og her sigter han ikke lavt, og han får hjælp af to fine Pluto-aspekter. Bliver der mulighed for en toppost i EU eller FN i de næste par år, tager han den på stedet. Men så skal det være en af de helt store poster – helst den højeste.


Sparekassen Lolland åbner på skidt tidspunkt i morgen
Jyske bank har overtaget den fallerede sparekasse, og den genåbnes i morgen kl. 10.00. Dette horoskop viser med al ønskelig tydelighed, at man ikke bruger astrologi i Jyske Bank. Tidspunktet for åbning kunne have været udvalgt meget bedre. AC står i Vædderen i spænding til Pluto (andres penge, banker), og den hersker over 8. hus (konkurs). Det kan betyde, at der bliver bøvl med aktionærerne, der har tabt rub og stub. Især fordi både Merkur og Solen er i spænding til Saturn (ledelse). Selv om man siger, at det er den perfekte løsning, så har ledelsen helt sikkert ikke håndteret situationen helt optimalt. Månen er også i spænding til Mars, så der vil være nogle aggressioner mod banken i nogen tid fremover.
Sparekassen blev grundlagt den 26. november 1870, formentlig i Nakskov. Åbningen kan godt være sket kl. 10.00, det vil passe fint med horoskopet, men Pluto har passeret Saturn i perioden 2005-08, så det er her, vi skal lede efter den egentlige årsag til de senere udfordringer. Her udløser Pluto spændingen mellem Saturn og Jupiter. Fra 2011 indleder Neptun sin vandring hen over tripel-konjunktionen mellem Venus (penge), Solen (banken) og Merkur (kaos, opløsning), så det var klogt at lukke ned, mens der kunne findes en rimelig løsning, så i hvert fald alle sparerne er sikret deres penge.
 
Jyske Bank er truet
Men man skal regne med, at aktionærerne vil have kulegravet sagen, hvor Jyske Bank har fået foræret sparekassen, hvor ellers gode aktiver ikke er solgt fra, bl.a. netbanksystemet, som kunne have indbragt flere hundrede millioner kr. – og så ville aktionærerne vel at mærke have fået en del penge ud af det i stedet som nu at have tabt alt, hvad der bliver resultatet, når hele baduljen foræres væk. Der må derfor ventes en kulegravning oven på den lyssky affære, som også ses klart i åbningshoroskopet, som man skal leve med langt ud i fremtiden. OG i Jyske Banks horoskop!
Jyske Bank er på vej ind i en Pluto-periode med meget stærke spændinger, der kan true bankens eksistens. Spændingerne kan mærkes fra 2013 og 5 år frem, fordi Pluto udløser en spænding til hele 4 planeter: Solen, Månen, Saturn og Merkur. Vi skrev allerede for et par år side om dette væsentlige aspekt for banken, der astrologisk set helt sikkert er på vej ind i store udfordringer med tabsgivende forretninger og truer banken alvorligt på pengetanken. Og sagen på Lolland kan meget vel være den udløsende faktor.
 
Amin Skov

Der er totalt kaos omkring restaurant Vejlegårdens ejer Amin Skov efter branden den 21.12.12 (mayakalenderen udløb). Han blev anholdt, fordi han havde haft benzin på sine bukser, og der var antændt brande flere steder i restauranten. Skov nægter sig skyldig, og det kan godt ende sådan, at sagen bliver påstand mod påstand. Men hvad siger horoskopet. Skov er født den 8.8.78 i Shiraz, Iran. Måske har han AC i Vægten, men vi kender ikke fødselstiden, så horoskopet vil vise det samme som for alle andre, der er født samme dag over hele verden. Og alle de millioner af mennesker har haft besøg af Neptun i de seneste par år, og det er naturligvis forskelligt fra person til person, hvordan det kan udarte sig. Men vi ved med sikkerhed, at Skov var i bygningen den nat, at han havde benzin på bukserne, at han har slået hovedet, og at han blev indlagt og derefter fængslet. Han blev løsladt efter få dage.

Neptun står for kaos og opløsning (plus benzin og alle væsker) og har i de seneste to år været i spænding til både Merkur (kommunikation) og til Saturn (skæbne), så han har bestemt ikke haft det let i den seneste tid, hvor hans restaurant har været blokaderamt af fagforeningen 3F, der ikke har det specielt godt med Krifa, den kristelige fagforening, som de mener, er snyltere på det faglige system.

Der står sagen lige nu, og vi må vente og se, om Skov lyver, eller om han er udsat for mordforsøg.

Skov kom til Danmark som 7-årig under sit oprindelige navn Badrbeigi. Han blev chef som 18-årig.

 


 

UGEHOROSKOP uge 5 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop på www.kvindetid.dk


 

VÆDDER
Du må selv være indstillet på, at tage alle initiativerne i denne uge, men gør du det, så kan du også nå virkelig langt mod de mål, du har sat dig. Du er dog også god til at samarbejde med andre, men det er dig, der skal bestemme farten. Du er optimistisk og har geniale ideer.
PS: Du bør handle på din intuition.
TYR
Job og karrieremål vil optage dig en del. Der kan ske ændringer, men det er mest sandsynligt, hvis du selv får dem til at ske. En lille status vil skabe et godt overblik, og så kan du med held justere de mål, du har sat dig tidligere. Du skal ikke være beskeden, du kan nå meget!
PS: Ugen kalder på sociale engagementer.
TVILLING
Du går ind i en spændende tid på jobbet. Hvis du ikke er glad for det, du har nu, så tag initiativ til at søge noget andet. Hvis noget føles rigtigt, så er det fordi, det også er det. Du er heldigere end ellers, så vær ikke bange for at teste nye veje. Du får succes med dine projekter.
PS: Impulsive beslutninger er gerne de bedste.
KREBS
Ugen bliver ikke så produktiv, som du måske kunne ønske dig. Du vil falde hen i dagdrømme, og kan bruge tid på noget, der egentlig kun bliver til fantasi. Det bliver dog ikke helt uden resultater, for du vil se muligheder, der senere kan blive til noget. Ny lærdom vil tiltrække dig.  
PS: Flirt i hverdagen.
LØVE
Kærlighed og parforhold er et stort fokusområde i den kommende uge. Det er vigtigt for dig, at du har frihed og råderum til at gøre, hvad du gerne vil, men samtidig så ønsker du nærhed og intimitet. Det bliver ikke helt let. Find en god balance. 
PS: Vær åben om, hvad du ønsker dig.
JOMFRU
Arbejdsmæssigt bliver det en udfordrende tid. Det er ikke helt let for dig at komme igennem med dine ønsker og planer. Kollegaer og andre mennesker, du arbejder sammen med i det daglige, vil ikke være tilbøjelige til at gøre, som du gerne vil. Du arbejder bedst alene.
PS: Kompromiser må indgås.
VÆGT
Det er helt klart, at du er mere til det kreative, legende og sjove end til det praktiske og rutineprægede. Det bedste du kan gøre, er at få overstået det, du ikke har lyst til i stedet for at trække det ud. Du får travlt, så det er også vigtigt, at du bruger tid på at lade op.
PS: Gør noget ud over det sædvanlige.
SKORPION
Ugen byder på mange spændende muligheder, men intet bliver givet til dig, du må selv ”tage for dig af retterne”. Det er en god ide, at du lige laver en status og fokusere, så du ved, i hvilken retning du gerne vil. Du får en del at se til på hjemmefronten, så forbered dig på det.
PS: Du vil nyde at prøve noget nyt.
SKYTTE
Andre kan komme med nogle sjove arrangementer, som du vil nyde at være med til. Det er en god ide, hvis du er lidt impulsiv. Er du interesseret i at få lavet lidt om eller ordnet noget praktisk i din bolig, så er weekenden oplagt til dette. Du kan se en masse muligheder.
PS: Du nyder at være praktisk derhjemme.
STENBUK
Du kan være noget ”tung” at være sammen med for andre, samtidig er du ikke helt let at forstå. Egentlig har du sikkert ikke lyst til så meget, men det vil hjælpe dig at komme lidt ud. Du kan komme til at sige ting, du senere fortryder, så det er vigtigt, du tænker dig ekstra godt om.
PS: Prøv at være lidt mere optimistisk!
I
VANDBÆRER
Det der er vigtigt for dig, det har du fuld fokus på, og derfor kommer du også videre. Det kan dog være svært for dig at fokusere, derfor må du regne med, at ikke alt går helt let. Når det kommer til penge, så skal du passe lidt på, ikke alt er så godt, som det ser ud til!
PS: En status vil hjælpe dig.
FISK
Du vil opleve, at du får et stort ”boost” af ny energi. Jo længere hen du kommer på ugen, jo tydeligere vil du mærke dette. Du kan med held handle på dine indskydelser, og få dine drømme til at blive til virkelighed. Inden du kaster dig ud i noget nyt, er det dog en god ide at planlægge.
PS: Motion er godt.

 

 

 

Finale håndbold VM

Der er et helt specielt horoskop for håndboldfinalen, og det bliver nødvendigt at sende lys til herrerne. Fandt dog i fredags en ny måde at sende lys til dem på, specielt i forsvarsfasen, hvor de normalt alle er placeret hele halvcirklen rundt på stregen. Jeg sendte lys lodret ned over dem, netop i en halvcirkel, og det virkede helt fantastisk. Naturligvis også, fordi de var dygtige i forvejen, men det vil altid lige kunne give det sidste til et hold. Jeg opfordrer alle til at gøre det samme i eftermiddag kl. 17.15.
 
Teknisk forklaring på den danske sejr

Horoskopet for kl. 17.15 giver en Ascendant i Krebsen (hjemmeholdet), men den går ind i Løven kl. 17.16.09, og så bliver det ikke lige så let at vinde for Danmark, så må der kæmpes endnu mere. Det bliver under alle omstændigheder en hård kamp med det horoskop. Vi må ikke håbe, at der kommer en hjemmedommer oveni.

Men HVIS du har tid, må du meget gerne sende mig det tidspunkt, hvor kampen helt præcist bliver fløjtet i gang. Nu er det sådan, at det næsten altid sker præcis til tiden. Og så står AC-hersker i 1. hus, som også er hjemmeholdet, og det er en fordel for hjemmeholdet, for DC står så i Stenbukken, hvor Saturn hersker, og Månen og Saturn står i spænding til hinanden – en gyser! Især, da de begge samtidig er i spænding til Merkur i 7. hus (udeholdet) samt til Solen i samme hus. Jeg har aldrig set noget lignende i nogen sportskamp overhovedet. Udeholdets (DK) fordel ligger i, at der er hele to planeter i 7. hus, og at den ene står godt til MC – og den anden til Jupiter. Men det er så tæt, at hjemmebanefordelen MÅ modsvares af en masse tilsendt lys, for at det kan lykkes at hente guldet hjem. Men så er det til gengæld ikke umuligt. Jeg tipper en sejr på 2 mål til Danmark, sikkert 30-28 eller 28-26.

Nu er det svært at vide, hvornår pausen bliver, men kl. 17.55 plus-minus nogle få minutter er særdeles afgørende, da DC står for DK her. Enten kan vi komme foran lige før pausen, eller vi kan lægge en sejrsgivende taktik i pausen. Kl. 18.15 står AC i spænding til Saturn, og kl. 18.30 står DC på Merkur og giver det samme, men her står Månen til gengæld lige på Månen og begunstiger hjemmeholdet lidt mere. Kl. 18.15 står AC i spænding til Saturn. Det vil sige, at lige omkring 17.55 og så tidsrummet mellem ca. 18.15 og 18.45 er vildt dramatisk og afgørende for kampen. HVIS kampen varer helt til kl. 18.57, er der også noget afgørende, mest til vores fordel. Desuden er minutterne omkring kl. 19.09 også afgørende, men der har dommerens fløjte sikkert allerede lydt. Og dommerne KAN virkelig få det til at tippe på grund af de stærke Saturn-aspekter, mest i perioden 18.15-18.45.

Dagens vits

Vi skrev forleden, at der var tale om bloddoping i dansk håndbold efter de flotte resultater ved VM. Der skulle naturligvis have stået bolddoping. Vi er kede af den helt igennem unødvendige og utilgivelige fejl og beklager på det dybeste.

Ugens syner ved Kirsten Brun 

Det bliver en uge med ro og balance. Der er dog vækst på mange områder, også økonomisk. ”Guldenergien”, som er startede lørdag, kommer til at vare indtil midten af ugen. Det betyder, at der kommer meget fokus på den enkeltes økonomi, Herunder lønvilkår, besparelser på hjemmets økonomi, el, renter, dagligvarer, banker, hushandel osv. Det gælder både kollektivt og for den enkelte person. Guld-energien betyder også, at man kan spinde guld på sine tanker, så det er også en uge med en meget filosofisk indgangsvinkel til livet og dets dybeste værdier. Livet kan vokse for dem, der gør en indsats – eller HAR gjort det og derfor er klar til at høste belønningen.   

Fra midten af ugen kommer der en meget stærk kommunikations- og formidlings-energi. Det betyder, at vi får sagt en masse ting, og det nødvendigvis ikke er godt alt sammen. Det vil også præge mediebilledet. Også internationalt. Der vil være mange forvirrende udtalelser – eller korrekte udtalelser, der opfattes forkert – kommunikationskaos. Det kan være svært at føre en ordentlig samtale, både derhjemme og på jobbet. Det betyder også, at verdens ledere kommer med mange flere udtalelser end normalt. Kort sagt: Vækst og kummunikation vel præge det hele.

Det bliver dog ikke en uge med de store konflikter andre stedet i dem, hvor der i forvejen er brændpunkter.  

Hvad angår turbulensen i banksektoren vil det blive tydeligere, hvem det er bedst at satse på. Et andet emne i fokus er, hvor fremtidens EU skal se ud.

Vejret ser ud til at blive lidt køligere midt på ugen.
lørdag den 26. januar 2013


Dagens syner ved Kirsten Bruun

 

Kodeordet er vækst – en gulddag med fokus på penge og værdier. Både positiv og lidt negativ fokus i forbindelse med banker og store virksomheder. Også vækst for den enkelte.

 

Et andet fokusord er sejr. Ikke i krigshandlinger, men i form af personlige sejre: Forfremmelser og det at vinde over noget, der har kørt længe, og som nu er nået til enden.  

 

Det betyder, at vi i dag kan læse om topchefer, der er udnævnt. Der er også en politiker, der får belønning for at have gjort  en særlig indsats.  

 

Det kunne være Hillary Clinton, der helt sikkert vil stille op som præsidentkandidat i 2016. Hun vil vinde valget!

 

Og håndboldherrerne vil nu vinde VM, selv om det holder meget hårdt.

 

 

fredag den 25. januar 2013


Dagens syner af Kirsten Brun

 

Dagen er den mest stille, vi længe har haft.  Verden er næsten sat på stop.  Den står på refleksion og fordybelse . Det sker ikke meget udadtil, men det kan der gøre indadtil, hvis man fx mediterer.

 

To kodeord er formodninger og stadfæstelser/udtalelser som Sass Larsen-udtalelsen om, at der ikke er kupplaner mod  Helle Thorning, og at de står sammen i partiet. Der vil komme lignede udtalelser både i ind og udland. 

Der vil være enkelte konflikter, både her og i udlandet. Især i Egypten, hvor oprøret blusser op.

Ellers er dagen velegnet til fredsslutninger. Dog mest i tætte relationer.

Ellers er verden kold, frosset – og stille.