tirsdag den 29. december 2015

ID-kontrol i Kastrup


Den 4. januar ved midnat begynder kontrollen af togpassagerer på Kastrup Station. Det sker på nogle aspekter, som giver mindelser om 1813-telefonen, der blev indført den 1. januar 2014 ved mindst på nogle vanvittige aspekter, som var dømt til at give store udfordringer. Dette er også tilfældet med ID-kontrollen, dog i mindre omfang – men tilstrækkeligt til at give problemer, ikke mindst økonomisk og hvad angår forsinkelser, som generer alle passagerer, men allermest pendlerne.
Månen er i tæt konjunktion med Mars på 2. husspids, og begge er i spænding til trafik- og kommunikationsplaneten Merkur. Horoskopherskeren er Venus, som står i 3. hus (trafik) i konjunktion med Saturn (krise, kontrol, myndigheder, udfordringer). Begge er i spænding til Neptun (kaos, flygtninge) i 5. hus (børn, unge). Og så er der en medet væsentlig konjunktion mere, nem den mellem Solen (selve projektet) og Pluto (modvilje, økonomi, blokeringer). Begge disse er i spænding til Uranus (uro, oprør, frihed).

Der er kort og godt tale om et uharmonisk horoskop, som ikke kan undgå at skabe kaos og modstand. Der er stort set ingen harmonier i horoskopet, bortset fra nogle ganske enkelte, men meget ueksakte, af slagsen. Når aspekter er ueksakte (unøjagtige), så virker de ikke særlig stærkt. Ascendanten er dig i harmoni med Venus/Saturn-konjunktionen. Den kan sørge for, at det ikke går helt galt.

Link til tv-udsendelse om bl.a. astrologi og forudsigelser

Her er linket til Go Morgen Danmark den 27. december med astrologi, clairvoyance og tarot -forudsigelser om 2016, hentet fra Facebook:

mandag den 28. december 2015

Ugen, der kommer plus Danmark i det nye år

Ugen, der kommer 53
Jeg glemte i juleræset at få skrevet ugens grundlag, som jeg ellers altid plejer at indlede ugedagenes tolkning med. Det beklager jeg, men forsøger her at gøre skaden god igen med en tolkning af det grundlag, der er for alle dagene, og som det derfor er vigtigt at få med i tolkningen af de enkelte dage. Vi ser også kort på årshoroskopet for året 2016, tolket ud fra årets ”fødsel”, den 1.1.16 kl. 00.00.
I denne uge er Merkur i eksakt spænding til Mars i begyndelsen af ugen, men virkningen varer hele ugen, selv om den aftager mere og mere. Og dog: Merkur er på vej til at blive retrograd og bliver derfor indhentet af Mars, der normalt går langsommere; men når Merkur går ned i fart, bliver Mars hurtigere end denne – vel at mærke set fra Jorden. Ellers er den ikke hurtigere, men pisker ufortrødent rundt om Solen i samme hastighed, som den altid har gjort.
Det vil sige, at kommunikation og formidling er spændt op, fordi man har en tendens til at være for hurtig på aftrækkeren i beslutningsprocessen og derfor går for hurtigt frem og fx skynder sig at skrive under eller give et mundtligt tilsagn om dit eller dat. Drejer det sig om store beslutninger, så gør man derfor klogt i at tælle til ti, før man skrider til handling og skriver under eller aftaler noget endeligt. Man kan let komme til at hænge på noget, man egentlig ikke ønskede. Flere end normalt vil derfor også komme til at løbe fra deres nytårsforsætter. Man var simpelthen ”uforsætlig”, da man tog beslutningen. Ugens ordsprog kunne derfor være: Sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt. Med lidt nytårshumor kunne det laves om til: Sælg ikke bjørnen, før skindet er helt dødt – og det måtte jo i så fald være skindødt…

Året 2016
Nytårshoroskopet opstilles på en anden måde end Danmarkshoroskopet, som det dog supplerer på fornemste vis. Nytårshoroskopet har altid Stenbukken som soltegn og Vægten som Ascendant. Sådan ligger det altid nytårsnat, og det passer fint med virkeligheden, da de fleste tænker på det næste år: Hvad vil jeg gerne gøre og opnå (ambitioner, mål)? Vægten handler om andre mennesker, og de fleste er sammen med andre på denne aften og nat. Man er selskabelig og kommer hinanden ved.
I nytårshoroskopet er Merkur og Mars da også på en slags kollisionskurs – det vil sige i spænding til hinanden, læs evt. i indledningen. Kollektivt set vil vi derfor også komme til at opleve en del kævl og strid i offentlige debatter, ikke mindst de politiske, fx i byrådene og i Folketinget. Da Merkur (hersker over 12. hus, flygtninge) står i 4. hus i Stenbukken, handler det om fædrelandet og dets afgrænsninger, og dermed vil flygtningedebatten køre ud over stepperne med Støjberg og DF som frontfigurer. Mars står eksakt på 2. husspids, og derfor handler det også om økonomi. Mars hersker over DC og 8. hus, og det er ikke godt for økonomien, der nærmest vil stagnere i 2016. I hvert fald vil året ikke leve op til de forhåbninger om vækst, som mange nærer. Vi skal derfor kun vente en minimal vækstrate næste år.

Europol og flygtninge
Vil det mon lykkes Danmark at få en aftale om medlemskab af Europol? Vi vil helt sikkert ikke få fuldt medlemskab eller en tilvalgsordning, som der blev argumenteret kraftigt for under valgkampen. I hvert fald ikke forstået på den måde, at vi bare frit kan vælge, hvad vi vil have og ikke vil have. Vi kan udtrykke vores ønsker, og så får vi dikteret, hvad der er muligt ud fra de øvrige medlemslandes behov. Så noget får vi altså, men altså ikke så meget som ønsket. Vi må altså lade os diktere af de andre, hvad vi aldrig har været meget for, men når man stemmer nej, må man naturligvis indordne sig under de andre.
Flygtninge er Neptun og 12. hus, hvor Månen befinder sig, er i konjunktion med udlandsplaneten Jupiter, og de er i harmoni. Derfor bør der blive taget lidt bedre imod de flygtninge, der kommer til landet, end det har været tilfældet i 2015. Der vil blive fundet bedre løsninger for indkvartering mv. At flygtningesituationen alligevel lader en del tilbage at ønske, ses i, at både Venus (værdier, økonomi) og Saturn (krise, udfordringer) står i spænding til Neptun i Fiskene i 5. hus (børn).
Neptun hersker over 6. hus (sundhed), så også dette område er udfordret næste år. Udgifterne vil derfor stige, samtidig med, at utilfredsheden også vil stige. Folk vil i stigende grad kræve alternative løsninger, men jeg vil tro, at lige så mange som vanligt vil komme til at ligge på hospitalernes gange, selv om regeringen vil gøre alt for at dirigere patienter over til privathospitalerne.

Erhvervslivet
Det vil vise sig mere og mere, at erhverv og klima spiller sammen. Og der vil komme megen kritik af blå bloks manglende hensyn til miljøet, fordi de ønsker mere materiel vækst. Vi har i den forgangne uge set, at vi ikke længere har en miljøminister, men kun en landbrugsminister. Landbruget fik en forhåndsjulegave, som man ikke i sin vildeste fantasi havde turdet håbe på. Giveren var miljøet med Eva Kjær Hansen og regeringen som mellemænd. Altså en møgsag for alle andre end landbruget, men i sidste ende vil det også være det for dem. Men hvis ikke møgsager skulle høre til i landbruget, hvor skulle de så høre til? Landbruget vil vise sig at være langt den største forurener i verden.
Den globale landbrugs- og fødevareindustri vil komme i stærkere modvind i 2016. En af årsagerne til dette er, at WHO i sidste uge kunne slå fast, at indtagelse af blot 50 gram forarbejdet kød pr. dag øger risiKOen for at få kræft med 18 %. I forvejen ved man, at kødproducenter sætter et særdeles negativt aftryk på klimaet, så vi har her en super-møgsag. Kød og fossile brændstoffer (især kul til fremstilling af el) ligger altså totalt set i toppen som miljøsyndere. At danske bønder fortsat kan bryste sig af at ligge i toppen, hvad angår energibevidsthed, siger allermest om selve bevidsthedsniveauet end om indsatsen, som stadig er ganske utilstrækkelig. Vi må håbe, at COP21 i Paris får en gavnlig virkning. Den er i hvert fald et skridt i den rigtige retning, men meget afhænger af den samlede, fremtidige indsats. Nu er der i hvert fald sat en samlet kurs, og det er positivt. Læs evt. min artikel om emnet under Tænketanken Mikro på www.astrologihuset.dk
Hvad angår industrien, bliver det de grønne virksomheders år. Det vil sige de virksomheder, der leverer udstyr, viden og service til rene energiteknologier. Dette vil ske på bekostning af dem, som er engageret i de fossile brændstoffer som kul, olie og gas.

Kongehuset
MC symboliserer regering og kongehus, og den står i Krebsen, som har fokus på fædrelandet. Månen hersker over MC og står sammen med Jupiter i 12. hus (hospitaler, sundhed). Denne konjunktion står ellers fint, så det er sandsynligvis ikke noget med dødsfald eller sygdom, selv om både dronningens og ”kongens” horoskoper er spændingsfyldte. Der er derfor tale om en naturlig aldringsproces, der gør, at dronningen vil ”udabdicere” endnu flere opgaver til næste generation, end hun hidtil har gjort. Jeg vil tro, at uddelegeringsandelen kommer op på ca. 75%. Det bliver Mary, der tager den største tørn, men kronprinsen bliver dog ikke hægtet helt af i kapløbet.


søndag den 27. december 2015

Uge 53 astrologisk set


Indhold:
HOROSKOPET er nu omdelt
Specialtilbud på dåbs- og navngivningsbøger med MANGE nyheder
Uge, der kommer 53
Jens Rohde nu radikaliseret
Prins Christian reddet
Astrologi på TV2
Ugehoroskoper for alle tegn

HOROSKOPET er nu omdelt
Har du endnu ikke modtaget det nyeste nummer af HOROSKOPET, må du endelig maile til os på astrologi@astrologihuset.dk
Det gælder også, hvis du ikke har modtaget e-magasinet, som dog blev sendt allerede den 11. december, næsten 14 dage før papirudgaven.

Specialtilbud på de personlige børnebøger med mange nyheder
Bestiller du en personlig børnebog – både dåbs- og navngivningsbøger – i 2015, senest den 30. december. Så får du mulighed for at få sat op til 5 fotos gratis ind i bogen. Normalprisen er 50 kr. stk., men betalingen for billederne fratrækkes automatisk, når vi udfører transaktionen og hæver beløbet.
Der er mange nyheder i de personlige børnebøger, hvor barnet skrives ind i et eventyr som hovedperson. Her er blot nogle af nyhederne, der er kommet til i slutningen af i år, hvor der også er kommet større fleksibilitet og dermed større individualitet:
-         Der kan indsættes max 5 fotos
-         Det første finger- eller håndaftryk
-         Plads til gæstebog
-         Mulighed for selvdesign/ændringer i teksten efter aftale
-         Fås nu på flere sprog
-         Nu til alle familieformer
-         Kan leveres med op til 2 slags horoskoper eller helt uden Astrologihuset
-         Et helt nyt eventyr kommer til i løbet af 2016.
-         Se mere her:


Ugen, der kommer 53

MANDAG
Dagen lægger stabilt ud med Månens harmoni med Saturn, så nu kalder ansvaret og pligterne igen for en del mennesker. Der er mere liv ved aftenstide, hvor opfindsomhedens og overraskelsernes planet, Uranus, bestråles harmonisk af Månen. Her er frihed også et vigtigt element sammen med originalitet.

TIRSDAG
I dag er der hele 5 astrologiske faktorer i spil. Solen står godt til Neptun og sætter gang i drømmene og fantasierne samt det spirituelle eller religiøse livsområde. Så er Merkur i spænding til Mars, og det kan give knaster og konfrontationer i samtaler og kommunikation i det hele taget. Om eftermiddagen står Månen godt til Mars, og det får energien til at flyde fint, og mange er åbne omkring følelser. Dette kniber lidt mere ved aftenstide, hvor der kan opstå misforståelser, der kan påvirke familiehyggen i lidt negativ retning. Kl. 19.58 går Månen ind i Jomfruen og giver et par dage med fokus på detaljer og nuancer. Nogle af de ting, man går galt af hinanden over, er sandsynligvis ellers ligegyldige småting, som dog hurtigt kan gå hen og skabe lidt uro.

ONSDAG
Kl. 8.16 går Venus ind i Skytten, og så vil mange have behov for at overøse omgivelserne med kærlighed og penge. Det siger sig selv, at hvis man ikke har ret mange penge, skal man passe godt på og forsøge at være fornuftig, hvad der ikke altid er lige let. Om formiddagen står Månen i spænding til Neptun, og det kan give koks i følelserne, og nogle kan føle sig snydt eller skuffede. Månen udløser spændingen mellem Saturn og Neptun, og det varer næsten hele dagen og aftenen med, men det er mest sidst på formiddagen og sidst på eftermiddagen, der kan være udfordringer. Midt på dagen står Månen godt til Solen, så her er der mere styr på tingene.

TORSDAG
Så er vi nået frem til nytårsaften(sdag), og der er blot et enkelt eksakt aspekt, nemlig kl. 17.50, hvor Månen står på Jupiter og dermed skaber behov for fest, leg, skæg og ballade. Man kan godt sige, at aspektet dækker hele eftermiddagen og aftenen med. De fleste er i højt humør, men ikke mere, end godt er, for konjunktionen finder sted i Jomfruen, der også vil have styr på detaljerne. Det skal nok blive en god dag, og du vil kunne læse mere, senere i dette ugebrev og i Astrologimagasinet HOROSKOPET, hvor Danmark i 2016 sættes under lup politisk, økonomisk m.m.
GODT NYTÅR!

FREDAG
Dagen begynder med Månens harmoni med Merkur, så kommunikationsbehovet er stort, selv om mange sikkert er ret trætte efter festlighederne. Ikke mindst, fordi Månen kl. 6.41 går ind i det selskabelige Vægtens tegn og skaber behov for sociale relationer. Mange har behov for at sætte sig ned og tage en snak med medmennesker. Dette gælder måske især midt på dagen, hvor Månen står forrygende til hygge- og kvalitetsplaneten Venus. En god start på året.

LØRDAG
Nu har vi igen hele 5 astrologiske faktorer inde i billedet. Merkur går i dag ind i Vandbæreren, og så vil mange gerne tale om specielle emner, som vedrører fremtiden, fx teknik og videnskab. Der vil være tale om stor iderigdom og opfindsomhed i de næste uger. Dagen begynder med Månens spænding til Solen, hvilket kan medføre følelsesmæssig uro for dem, der rammes af dette aspekt i deres personlige horoskop. Der er dog en stabiliserende faktor indblandet, nemlig Månen i harmoni med den fornuftige og tålmodige Saturn. Men så følger der en urolig eftermiddag, hvor Månen udløser spændingen mellem Uranus og Pluto. Derfor kan det anbefales at udskyde vigtige aftaler, beslutninger eller udførelse af disse til et senere tidspunkt.

SØNDAG
Om aftenen udløser Månen nemlig spændingen mellem Merkur og Mars, og det kan bringe temperamenterne i kog og let give uoverensstemmelser. Nu er det dog søndag, og det hjælper på tingene, da det normalt er ugens mest rolige dag. Kl. 19.36 går Månen ind i Skorpionen og giver et par dage med behov for dybde, lidenskab og intensitet.

Prins Christian reddet
Kongefamilien er i Australien i juleferien, og prins Christian var tæt på at komme i livsfare i vandet, hvor han dog blev reddet, inden kan kom i alvorlig fare. Hvad siger hans horoskop?
Prins Christian er født den 15. oktober 2005 kl. 1.57 på Riget og har derfor besøg af Neptun, som står for vand. Da der er tale om spændinger, skal han passe på vand. Neptun står på Uranus (i Fiskene!) i denne tid og udløser dennes spænding til Venus i Skytten (rejser) – men da Neptun samtidig står godt til MC, hjælper dette i den rigtige retning og modvirker, at det går galt. Der kommer også en Neptun-spænding om 4-8 år, når Neptun står på hans Måne i 8. hus og udlæser dennes spænding til Pluto. Til den tid skal han sikkert prøve at være langt væk hjemmefra (Månen). Det er specielt om 4 år, at der kan være udfordringer, men hele perioden 1019-2024 er omlæggende, udfordrende og turbulent.

Jens Rohde er nu radikaliseret
Så skete, den for Venstre længe ventede og meget lykkelige skilsmisse som en tidlig julegave til Løkke, som slap af med et smertensbarn, da Jens Rohde den 19. december gik over til De Radikale. Rohde er født den 18. april 1971 og har sandsynligvis Neptun i spænding til AC nu, hvor nok var nok – og så skiftede han på harmoniske transitter fra Jupiter og Saturn samt disse progressioner: Solen til Uranus (oprør), Månen til Mars (handling) og Merkur til Mars (beslutning samt kommunikation af handling). Et ganske fornuftigt tidspunkt at, udføre vigtige beslutninger som fx et partiskifte.
Vi lavede for nogle år siden i HOROSKOPET en astrologisk analyse af Jens Rohde og kaldte ham ikke en Venstre-Løve, men en Venstre-Vædder, som han retteligen er, når han er født den 18. april med AC i Tyren eller Tvillingerne. Ifølge det opgivne tidspunkt er det Tvillingerne, men med sit udseende og kropsbygning har han et umiskendeligt præg af Tyren eller Skorpionen. Et tidspunkt kl. 6.10 giver en AC i slutningen af Tyren i harmoni med Skorpionens planet, Pluto – samtidig med, at MC står på den aggressive Måne/Mars-konjunktion i det stædige Stenbukke-tegn. Han er født i Holstebro.

Astrologi på TV2
Den 27. december ca. kl. 8.30 var der et astrologisk indslag i Go Morgen Danmark, som senere lægges på YouTube. Jeg var sammen med clairvoyant John Braad og tarotlægger Søren Rasmussen i Tivoli, hvor der sendes fra. Du kan også se indslaget på www.tv2.dk 
Vi skulle lave en slags quiz, hvor der var 5 spørgsmål. Et af dem var, hvordan Løkke ville klare sig i 2016, og jeg sagde ”værre”. Men der er dog det aber dabei derved, at han vil indgå alliancer med andre borgerlige partier, så han undgår at begå samme fejl som ved boligsikringen til pensionister. Her vil han lave en mere klar aftale med DF og sikkert også et andet borgerligt parti om at afstemme tingene bedre for forhandlingerne.
Kongehuset var også med, hvor vi alle tre forudså ændringer. Både dronningen og Henrik har hårde horoskop, og det gælder flere medlemmer af kongehuset. Dronningens helbred bliver ikke bedre af de mange cigaretter, som hun helt bør kvitte, hvad der dog ikke er meget der tyder på, at hun gør. Men alderen komme til at trykke mere, og hun vil lægge endnu flere opgaver over til næste generation, så hun her når op på ca. 75% uddelegering af opgaverne.
Se i øvrigt også Rigets tilstand i det nye nummer af HOROSKOPET, hvor vi også sætter det nye år under lup.

UGEHOROSKOP uge 53 - 2015 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
PS: Stå ved den, du er – du er stærk og har mange ressourcer.
TYR
PS: Du har brug for at blive udfordret intellektuelt.
TVILLING
PS: Nye muligheder viser sig inden længe.
KREBS
PS: Tag ikke andres udtalelser så nær.
LØVE
PS: Du vil ikke føle dig så social som normalt.
JOMFRU
PS: Gør en status.
VÆGT
PS: Tag dig noget tid for og til dig selv.
SKORPION
PS: Hvad og hvem er vigtigst for dig?
SKYTTE
PS: Påtag dig ikke et for stort ansvar.
STENBUK
PS: Vær meget opmærksom på at være positiv.
VANDBÆRER
PS: Du må gerne være lidt egoistisk.
FISK
PS: Du skal også have tid til at slappe af og nyde det.
Go morgen DK i dag

Der er astrologi mm. i Go Morgen DK ca 7.45

tirsdag den 22. december 2015

Corydon(g) ud af politik


Vi har skrevet en del om Bjarne Corydon(g) og hans horoskop i de senere år, specielt det seneste år, hvor han i lighed med alle, der er født 1. marts, har besøg af opløsningsplaneten Neptun, som sjovt nok også symboliserer olie. Men kunne derfor måske hævde, at han gled i olien på samme måde, som Krag engang i tresserne gled i smørret – måske var det smørreolie…


Neptun står også i spænding til sig selv, og sandsynligvis også til Månen, men vi kender ikke fødselstiden. Corydon er født den 1. marts 1974. Saturn (skæbne, karma) er også i spil i denne tid. Den står på Neptun og udløser dennes spænding til Solen, og sandsynligbis også til Månen. Det er virkelig hårde tiden for den tidligere finansminister. Først var der Dong-skandalen, så tabte S regeringsmagten – og nu gik han så af. Saturn står for krise og Neptun for helbredet, så det vil være godt at pleje sit helbred ekstra godt efter at have forladt det hektiske, politiske liv, der godt kan tære på kræfterne, selv for en mand i sin bedste alder. Neptun står også for opløsning, og mange bliver skilt på et sådant aspekt, men måske har Corydon opbrugt den negative kvote nu, selv om spændingerne fortsætter ufortrødent i det næste år. Derfor bliver det ikke noget nemt år for ham, selv om han gør helt rigtigt i at skifte nu. Noget måtte ske på de mange aspekter. Og hvem ved? Måske får han om ikke så længe følgeskab af Helle Thorning-Schmidt?

søndag den 20. december 2015

Prins Christian reddet


Kongefamilien er i Australien i juleferien, og prins Christian var tæt på at komme i livsfare i vandet, hvor han dog blev reddet, inden kan kom i alvorlig fare. Han var ved at blive indfanget af en farlig strøm, da han blev reddet af en livredder, der padlede ud på et surfbræt og hentede ham. Hvad siger hans horoskop?


Prins Christian er født den 15. oktober 2005 kl. 1.57 på Riget og har derfor besøg af Neptun, som står for vand. Da der er tale om spændinger, skal han passe på vand. Neptun står på Uranus (i Fiskene!) i denne tid og udløser dennes spænding til Venus i Skytten (rejser) – men da Neptun samtidig står godt til MC hjælper dette i den rigtige retning og modvirker, at det går galt. Der kan også komme udfordringer om 4-8 år, når Neptun står på hans Måne i 8. hus og udløser dennes spænding til Pluto. 

Til den tid skal han sikkert prøve at være langt væk hjemmefra (Månen). Det er specielt om 4 år, at der kan være udfordringer, men hele perioden 1019-2024 er omlæggende, udfordrende og turbulent.

Uge 52 astrologisk set

Indhold:
HOROSKOPET udsendt
Antikvariatet tilbyder
AstrologiHusets Boghandel tilbyder
Ugen, der kommer
Den økonomiske krise
Jens Rohde skifter parti
Ugehoroskoper for alle tegn

HOROSKOPET udsendt
Så er HOROSKOPET udsendt til alle abonnenter, som gerne skal modtage bladet senest tirsdag den 22.12. Måske vil enkelte blade først blive omdelt den 23.12 på grund af juletravlheden. De blade, vi selv bringer ud i Storkøbenhavn, er stort set alle afleveret, der mangler kun nogle få, så se i din postkasse.
Glæd dig til de mange spændende artikler, og denne gang er temaet erhvervsastrologi. Topartiklen er Tove Ditlevsens horoskop. Der er også årshoroskoper og vinterhoroskoper for alle tegn.
E-abonnenterne har fået bladet for snart 2 uger siden. Mangler du bladet, eller det gratis årshoroskop, der følger med et abonnement, så giv os endelig besked, så vil vi straks bringe sagen i orden.

Antikvariatet tilbyder
C.G. Jung: mennesket og dets symboler (pragteksemplar indbundet): 150 kr.
Alice Bailey: Hvid Magi 150 kr.

AstrologiHusets Boghandel tilbyder
Ole Kalyana Kjær: Zen, mindfulness og japansk røgelse: 119 kr.
Japansk røgelse er andet og mere end velduft og forkælelse af sanserne. Det indeholder en ekstra dimension som fx japansk havekunst og te-ceremonier. Læs om dette i denne fine og indbundne bog
Diana Cooper: 2012 og tiden derefter – om menneskehedens udfordringer nu og i fremtiden. Nedsat fra 269 kr. til 169 kr.
Bøgerne kan reserveres på astrologi@astrologihuset.dk

Antikvariatet efterlyser
Esoterisk healing af Alice Bailey efterlyses. Send gerne din pris og oplysning om bogens stand til: astroliogi@astrologihuset.dk

Ugen, der kommer
Det er meget småt med temaer i denne uge. Dog virker Merkurs konjunktion med Pluto, hvor begge er i spænding til Uranus, endnu. Læs evt. teksten fra sidste uge (51). Det gælder dog kun i ugens første halvdel; derefter er spændingen aftaget så meget, at den næsten ikke kan mærkes. Kommunikationen begynder altså at gå i jule-mode. Der vil blive talt en del om konkrete ting og gamle dage (Merkur i Stenbukken).
Læs evt. videre under Den økonomiske krise længere nede i teksten.

MANDAG
Kl. 1.13 går Månen ind i Tyren og giver et par dage med behov for nydelse og kvalitet. Nærheden i dagligdagen er meget væsentlig. Om eftermiddagen står Månen godt til Neptun, og det styrker fantasien og drømmene. Gå en tur eller se en film. I dag er Merkur i eksakt spænding til Uranus, læs evt. i indledningen. Frihed er meget vigtigt, herunder muligheden for at være original.

TIRSDAG
Kl 5.48 går Solen ind i Stenbukken, og så starter Stenbukkens tegn for alvor. Det er tid for traditioner med jul, nytår, taler, ferie mm. Dagen begynder med behovet for god og konkret kommunikation. Senere kommer hyggen ind i billedet, selv om det måske ikke bliver så meget, som mange ønsker. Men om eftermiddagen er Månen i harmoni med Jupiter, så den kan blive både festlig og humoristisk. Tingene glider rimelig let.

ONSDAG
Kl. 3.31 går Månen ind i Tvillingerne og øger behovet for kommunikation og formidling. Mange er nysgerrige og vil vide så meget som overhovedet muligt. Men det er ikke så let alligevel, for Månen skal om eftermiddagen og om aftenen passere spændingen mellem Saturn og Neptun, så der kan også blive sagt noget forkert – eller bare noget eventyrligt sludder.

TORSDAG
Dagen går i gang med store forventninger. Månen står godt til Uranus, så mange udviser stor opfindsomhed og har behov for at gøre tingene på nye måder. Ved aftenstide kan det blive festligt med Månens aspekt til Jupiter, som kan give stor juleglæde – mange er meget spændte.  Månen står godt til Mars hele aftenen, og det giver en rig god energi.

FREDAG
Kl. 6.26 går Månen ind i Krebsen og så står den på familie, nærhed, ro og samvær. Kl. 12.11 er der eksakt fuldmåne, hvilket kan give lidt spænding og uro med ekstra stor følsomhed.. Om aftenen står Månen godt til Neptun, og så har mange behov for ro, drømme og det at lytte indad. Merkur er i harmoni med Jupiter, og så skal der være plads til humor og festlige stunder, hvor glæden trives. Aspektet varer i nogle dage, faktisk det mest af ugen.

LØRDAG
Morgenen og formiddagen bliver lidt urolige, fordi Månen udløser spændingen mellem Uranus og Pluto. Nogle er oprørske, andre er tavse og har svært ved at komme ud med sproget og/eller vise følelser. Det er noget helt andet om aftenen, hvor Månen står flot til Jupiter og giver behov for glæde.

SØNDAG
En meget stille dag, hvor det eneste element er, at Månen kl. 11.31 går ind i Løven og giver et par dage med behov for storsind og overskud. Nu samler mange vitalitet oven på de lidt anstrengende juledage.

Den økonomiske krise
Her ved årets afslutning kan vi tage de lidt større briller på. Vi skal nemlig huske, at selv om Uranus/Pluto-spændingen HAR været eksakt hele 7 gange i de seneste år. Selv om aspektet nu er aftagende, er hverken dette eller krisen overstået endnu. Aspekter virker også i perioder, hvor de ikke er eksakte. Man regner normalt med 3 graders ”elastik” eller unøjagtighed, hvor en såkaldt transit stadig virker, selv om den HAR været eksakt for sidste gang. Det samme gælder, når et aspekt er i tiltagende, hvor det normalt har en stærkere virkning, end når det er aftagende. Der er dog tilsyneladende af undtagelse fra denne regel i den mundane astrologi, hvorunder samfundsmæssige områder hører under, fx politik og økonomi.
Det vil sige, at denne spænding stadig er aktiv, og at vi derfor ikke kan afblæse den økonomiske krise. Det vil fortsat være nødvendigt med større justeringer af det økonomiske system, så kriser helt kan undgås i fremtiden – og så verdensfreden kan hjælpes på vej gennem udvikling af det rette økonomiske system, der vil gavne menneskeheden på bæredygtig vis, hvad der langt fra er tilfældet i dag trods forsøg på at gå i den rigtige retning. Naturen må stadig undgælde for vores bevidste og ”veltilrettelagte” overgreb.
På grund af uvillighed til at ændre på det nuværende system må vi se i øjnene, at der venter os et helt eller delvist kollaps, og at det er det, vi i realiteten bl.a. oplever ved, at krisen ligesom ikke vil gå rigtigt over.
Her op til jul er Merkur sluttet til Uranus/Pluto-spændingen, så vi skal ikke vente store indgreb nu, selv om det er det, universet forsøger at fortælle er nødvendigt. Derfor fortsætter stort set alt som vanligt, så vi vil fortsat se banker gå fallit, selv om det måske ikke er her i landet – men Sydeuropa er fortsat i krise, og her ligger der måske en mulighed for at tage tyren ved hornene – nemlig ved at starte der, hvor krisen kradser mest. Det er nødvendigt at erkende årsagerne til krisen for at kunne bekæmpe den, og det er her, vi fejler. Vi vil jo allerhelst fortsætte som hidtil, så vi kan beholde vores høje, materielle levestandard.
Nu er det de store, økonomiske magtkoncentrationer, der kommer til at holde for, netop på grund af den nævnte spænding, hvor de kollektive planeter er i spil og vil påvirke hele den økonomiske udvikling i den rigtige retning, selv om det ikke umiddelbart ser sådan ud. På sigt vil naturen og universet vinde kampen, og den vil med stor sandsynligt blive vundet på knockout, ikke på points.
Man vil altså også opleve uro på børserne i det næste års tid, og måske også se dele af systemet lide eller bryde sammen. Under alle omstændigheder vil ændringen blive grundlagt under Uranus/Pluto-spændingen.

Jens Rohde skifter parti
Så skete den lykkelige skilsmisse som en tidlig julegave til Løkke, som slap af med et smertensbarn, da Jens Rohde den 19. december gik over til De Radikale. Rohde er født den 18. april 1971 og har sandsynligvis Neptun i spænding til AC nu, hvor nok var nok – og så skiftede han på harmoniske transitter fra Jupiter og Saturn samt disse progressioner: Solen til Uranus (oprør), Månen til Mars (handling) og Merkur til Mars (beslutning samt kommunikation af handling). Et ganske fornuftigt tidspunkt til at udføre vigtige beslutninger som fx et partiskifte.

UGEHOROSKOP uge 52 - 2015 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
PS: Der er harmoni og romantik i vente.
TYR
PS: Du kan, hvad du vil.
TVILLING
PS: Du er god til at samarbejde.
KREBS
PS: Der skal være tid til eftertanke.
LØVE
PS: Gør ikke en stor ting ud af mindre detaljer.
JOMFRU
PS: Fokuser på kærlighed og parforhold.
VÆGT
PS: Det skal være sjovt!
SKORPION
PS: Du kan ikke slippe kontrollen helt.
SKYTTE
PS: Der bliver mulighed for en hemmelig juleflirt.
STENBUK
PS: Undlad at diskutere med din partner.
VANDBÆRER
PS: Lad ikke andres stress smitte af på dig.
FISK
PS: Vær ikke bange for at bede andre om noget.