mandag den 30. maj 2011

Kommentarer og ugehoroskoper for alle tegn 22

Lige nu kan du få alle vore skriftlige horoskoper til halv pris:


Årshoroskoper, fødselshoroskoper, børnehoroskoper og parhoroskoper.

Se www.astrologihuset.dk og tryk på øverste banner

Vi har ca. 400 genstande: bøger, dvd, cd og astrologiske gaveartikler på udsalg. Bestil kataloget, eller se det meste på www.Ugehoroskoperne kommer på bloggen mandag!


Denne gang får du tilsendt ugekommentarerne som sædvanligt, så du kan sammenligne de to måder at gøre det på. Hører gerne din mening.Indhold:

1. Pluto I Stenbukken – overgang eller undergang?

2. Karmisk vits

3. Vestager som statsminister?

4. Flyulykken over Atlanterhavet snart opklaret – vi fik retPluto i Stenbukken – undergang eller overgang?

Vi har i dette forum skrevet flere gange, at alt, som ikke foregår efter de kosmiske love, vil få trange tider, mens Pluto (konfrontation, turbulens) går gennem Stenbukken (ansvar, disciplin, krise) frem til 2023.

Herefter skal jeg nok love at undlade at skrive så lange indlæg om dette nok så væsentlige emne.Alt det unyttige må væk

Diktatorer, terrorister, magtmennesker, og børsspekulanter. Ja – alle de af os, hvis erhverv og virke, der ikke er specifikt brug for i menneskehedens overlevelse på denne klode, som dog ikke i sin helhed er truet – heller ikke, selv om et kæmpelegeme skulle ramme Jorden som i Lars von Triers nye film, Melancholia. Der var også en tysk film, der hed Der Untergang, og der vil helt sikkert komme kataklystiske film (katastrofefilm) i stigende mængder i biograferne i de kommende år. Måske ikke så store mængder, at det vil true krimierne, men alligevel. Det er et tegn på, at det, vi ikke har decideret brug for, vil gå sin egen undergang i møde – som Pluto også symboliserer.

Det hele er et tegn på at det er en overgangsperiode, vi befinder os i. Den logiske konsekvens af dette må være, at der snart kommer en film med titlen Der Übergang – gerne med musik af gruppe The OverGang.


Ikke konstant krise, men alligevel

Plutos gang gennem krisetegnet betyder ikke, at der så vil være krise konstant. Det kan bølge frem og tilbage. Men vi bliver af universet sat til at være mere varsomme med vores adfærd, og er vi det, så vil problemerne ikke tårne sig op som de vil gøre, hvis vi gør som vi plejer. Den økono0miske tilstand er afgjort langt mere sårbar, end vi går rundt og regner med. Der skal nu om dage ikke meget til for at lave en stor effekt – igen er sårbarheden central, og det har at gøre med en overproduktion af både vare og mennesker. Vores økonomi har strukturelle fejl, derfor er den befængt med indbyggede kriser. Og det er vel at mærke af en kaliber, der kan få meget store konsekvenser. Hvis f.eks. den amerikanske økonomi bryder sammen, hvad der ikke er utænkeligt astrologisk set, så vil det naturligvis få konsekvenser for hele verden. Men vi gør klogt i at regne med, at det ud over de finansielle konsekvenser også kan få betydning for f.eks. det europæiske samarbejde.

Økonomiske eksperter vil råde til en politik, der ikke medførere mere vaklen i Euro-zonen, end der har været indtil nu, og som har givet store problemer i Irland og Sydeuropa. I bund og grund har disse landes krise udspring i, at investorer betragtede hele EU som én økonomi og glemte, at det ikke var det samme at investere i Grækenland og Irland som f.eks. i Tyskland.


Eksperten

I dagens udgave af Berlingske Tidende kan man læse, at den verdensberømte økonom, Paul Krugmann, ser fem dystre fælde, som politikerne er ved at falde i. Dette er naturligvis ganske sandsynligt, men det er et eksempel på kortsigtet tænkning. Han angiver f.eks. Europas spareiver som et økonomisk problem. Han vil gøre som Socialdemokraterne herhjemme og ikke gå sparevejen. Det vil som I England føre til en svag økonomi, og han mener at det er en advarsel til resten af Europa. Jeg vil - sammen med Pluto - kalde det uansvarlighed at blive ved med at prædike vækst, når alle ved, at den ikke er uendelig. Det er faktisk af samme årsag, at ingen – undtagen astrologerne – opdagede, at den store krise kom i 2008. Man kan kalde det blind vækst, fordi man TROR, eller skal man sige HÅBER, at væksten er uendeligt på det fysiske plan. Det vi kommer til at lære af Plutos bane gennem Stenbukken, er at det er den åndelige vækst, der er uendelig, og at det medfører kriser og blindgyder, hvis vi tror så meget på den fysiske verden. Faktisk er det også sjælen, der har en krop, og ikke kroppen, der har en sjæl. Og så er der endda mange "materialister", der ikke engang tror på sjælen! Det kan man da kalde undergang og dekadence. Det er DET, der må bukke under i fremtiden, når Pluto luger ud.

Samme Krugmann angiver også "for små vækstpakker" og stigende renter som en af farerne for politikerne. Jamen, der skriger jo til himlen. Der er ikke nogen form for højere tænkning i den slags, men det er naturligvis også meningen, set fra en eksperts synspunkt. Sådan ER tankegangen i bund og grund. Socialdemokraten Morten Bødskov kaldte det for nylig at skrue op for en anden hane, eller noget i den retning – og det vil øge den offentlige gæld mærkbart. Men det kaldes at investere i ungdommen og fremtiden. Det kan man bare ikke gøre ustraffet for lånte penge, det er helt andre fundamentale mekanismer, der er nødvendige for at få bugt med problemerne, som helt sikkert vil stige, jo mere vi fastholder ønsker om materiel vækst. Hverken rød eller blå blok vil tage fat på de reelle udfordringer, for det er der ikke stemmer i, og så kommer de til at mangler krydser på stemmesedlerne - vi kunne kalde den slags for krydstænkning, og det kan forstås på flere måder. Der tænkes valgstrategisk og fragmentarisk, og det medfører "en tænkning på kryds og tværs uden reelt indhold i forhold til universets love". Dem er vi godt i gang med at nedbryde, men det er heldigvis så stærke love, at de ikke KAN nedbrydes, uanset hvor meget vi anstrenger os - men det skal ikke forhindre os i at forsøge, så vi kan fastholde vores vanetænkning – og sådant er jo netop til for at fastholdes. Så forstår man pludselig igen, hvad en naturlov er for noget!

Vi vil også komme til at opleve, at det "tryghedsforlig", der lige er indgået, vil falde sammen efterhånden, fordi grundlaget vil smuldre. Det endelige forlig blev indgået fredag eftermiddag, hvor Per Ørum Jørgensen var blevet skiftet ud med Pia Christmas-Møller. Og i fredags vrimlede det med spændinger. Vil vil se, at priserne vil stige på vore basale varer, såsom fødevarer, vand, el og varme – endda i chokerende grad.


Nye måder

Vi må altså finde helt nye måder at agere på, hvis vi vil vore luksusproblemer til livs. Og da de gamle partier ikke vil kunne råbes op, så må vi som ansvarlige borgere finde andre at stemme på. Selv vil jeg enten være sofavælger, som jeg på grund af jobbet har været en del gang i de senere år, eller også vil jeg sætte et stort kryds hen over hele stemmesedlen og så skrive Visionspartiet på – vel vidende, at det er en ugyldig stemme, for de stiller nemlig slet ikke op, i hvert fald så vidt vides lige nu. Men det er meget bedre end at stemme på nogen, der ikke tager tilværelsens mening med i deres partiprogram. En af virkningerne heraf er, at den ikke-fysiske dimension helt kommer til at mangle i uddannelsessystemet. Og så er det logisk, at der vil være konstante mega-problemer her. Det vil have en enorm effekt, hvis vi som vælgere ændrer adfærd og stemmer "autonomt".

De fleste politikere vil løfte øjenbrynene her og hævde, at sådanne ting skal politikere slet ikke blande sig i. Magen til sludder han man da aldrig hørt. De skal naturligvis ikke blande sig i den enkeltes overbevisning, men de bruger det som skalkeskjul for helt at undlade at lade os andre tage stilling til livets store spørgsmål – skolen tager sig slet ikke af sådanne ting - og så SKAL de jo få problemer, det er forudbestemt fra højeste sted. I realiteten er dette endda også selvvalgte problemer, selv om de involverede måske ikke er klar over dette. Og uvidenhed er en af de ting, Pluto vil vide at bekæmpe. Så Pluto har travlt, her er politikernes udfordringer det rene vand ved siden af. Men der er blot den forskel, at Pluto er klar over, at den er en del af de universelle love. Det giver ultimativ indflydelse – især på forhold, der ikke er som de skal være. På den måde vil livet blive meget mere enkelt og indholdsrigt, og ikke som nu fyldt med – ja, fyld. Vi må se at komme på afvænning.

Faktisk er økonomisk vækst en smart måde at flytte vores opmærksomhed væk fra det, som livet virkelig handler om! Men politikerne slippe selvfølgelig nemt om ved det, når så mange af os er villige redskaber, når bare det gælder materiel vækst.

Men bare rolig, Pluto er på vej for at redde os.Fælles karma

Faktisk er det hele et udslag af vores fælles karma og dharma. Vi er nødt til at gå så gruelig meget igennem – men alt er i sidste ende selvvalgt - for at få den nødvendige erfaring. Der kan sagtens komme en del abstinenser i den forbindelse, for nu HAVDE vi jo lige vænnet os til at gøre, som det passer os – også selv om det skader den klode, vi selv bebor. Vi kan roligt kalde os selv for (selv)destruktive vanedyr. Men det er nu engang vores natur, indtil andet kommer ind i billedet. Og så er det tegn på Plutos transformerende indflydelse.

Politik med ånd efterlyses. Nu er der snart grundlovsdag, og så kan det jo være værd at tænke over, om loven blot er saling bestemmelsen, eller om den gamle lov også indeholder ånd.

Det var bare det, jeg ville sige – hej!"Karma-vits – pas på med kosmetiske operationer – det giver kosmisk kaos

Nu vi taler om karma, så jeg denne vittighed på nettet:

En 53-årig kvinde fik et hjerteanfald og blev kørt på hospitalet. Under operationen fik hun en nærdødsoplevelse. Hun så Gud og spurgte, om hendes tid var udløbet. Gud svarede, at hun endnu havde 43 år, 2 måneder og 6 dage tilbage at leve i. Da hun var kommet sig over operationen, besluttede kvinde at blive på hospitalet for at gennemgå en ansigtsløftning, fedtsugning og få sig nogle brystimplantater.

Hun fik endda tilkaldt en kosmetolog, der gav hende ny hårfarve, renere hud og hvidere tænder. Hun ville have noget ud af det, når hun skulle leve så længe endnu.

Efter den sidste behandling forlod hun hospitalet. Hun krydsede gaden og blev påkørt af en ambulance. Hendes liv stod ikke til at redde. Da hun atter stod foran Gud, sagde hun indigneret: "Jeg synes, du sagde, at jeg ville leve i 43 år mere - og nu sker dette!"

Gud svarede: "Jo, men jeg kunne ikke genkende dig".


Eksempel på Plutos virkning


Fodboldspilleren Lars Elstrup er kommet op til overfladen igen efter en særdeles langstrakt, turbulent tilværelse med depressioner mv. Han spillede 34 landskampe og scorede 13 mål, herunder nogle, da vi vandt EM i 1992. Efter dette EM røg han ned i et sort hul i flere omgange. Først lavede han almindelig ballade i form af gadeuorden og kom på den måde i nærkontakt med politiet, derefter gik han ind i forskellige religiøse bevægelser.

I dag udtaler Lars Elstrup til BT, at hvis nogen havde spurgt ha den 29. januar i år om de skulle skubbe ham ud foran toget, så havde han sagt ja. Men den dag blev han opsagt i sit værelse i Holte, fordi den gamle dame, han boede hos, døde. Da han afleverede nøgle, følte han, at noget var sket. Han havde haft en mange måneder lang depression lige op til dette tidspunkt og havde faktisk isoleret sig i sit værelse. Astrologisk set lige efter boget, for i 2009-10 havde han Pluto i spænding til sin Sol, som alle, der er født den 24. marts, har haft i den periode. Han er født i 1963 i Råby ved Randers. Her i begyndelsen af 2011 er der helt andre boller på suppen i horoskopet. Planeten for nytænkning og pludselige hændelse, Uranus, står oven på hans Sol i Vædderen, og så skal der ske noget, gerne i en vis fart. Han er nu parat til at gå ind i nye sammenhænge, blot de er meningsfulde. Han har også mange planeter i Fiskene, som Pluto udløste mange år tidligere. Når den planet er aktiv, kan man ikke altid styre sit eget liv, men der vil altid komme en tuid, hvor Pluto holde op og afløses af nye planetkonstellationer i horoskop. Og det kan være en meget stor fordel at vide, hvornår det er lys i tunnelen. For Lars Elstrups vedkommende er det nu.

Da Lars Elstrup i 1993 isolerede sig i den første religiøse bevægelse i 3 år, var Pluto i spænding til Venus, der står for værdier. Man kan vist godt sige, at det var starten til et helt nyt værdisæt i hans liv, for nu lever han i to papkasser, som han udtrykker det i BT, selv om han har fire millioner i banken fra de glade fodbolddage. Han lever netop det enkle liv, som Pluto er så varm en fortaler for. Alt er lige efter bogen for den følsomme fyr med de mange planeret i Fiskene.


Vestager som statsminister?

Vi har skrevet det før: Margrethe Vestager harm kurs med magtens centrum og skal nok nå det på den ene eller den anden måde. Også selv om hun ikke bliver statsminister, hvad hun i øvrigt er lige glad med, bare der bliver ført radikal politik. Faktisk kan det blive sådan, hvis Løkke taber til rød blok, for så vil det være genialt at pege på Vestager, som han så får vristet væk fra rød blok. Og på en måde har Vestager horoskopet til det i år, i hvert fald delvis. Uranus (overraskelser) står på hendes Venus (AC-hersker) i Vædderen, så der er lagt op til noget overraskende i år. Men både Saturn og Pluto laver kraftige spændinger i Vestagers horoskop, så hvis det skulle gå sådan, så vil det blive meget svært for hende at manøvre i et mudret folketing. Hun vil i hvert fald få kvalificeret modstand fra den blok, hun i så fald har forladt. Men det vil til gengæld passe med horoskopet som fod i hose.


Flykatastrofen i Atlanterhavet – vi fik ret

Hvad angår Air France-katastrofen den 31. maj 2009 har vi ramt årsagen til ulykken ret tæt, hvis man skal tro de foreløbige oplysninger, der er kommet frem efter fundet af den sorte boks. Vi har tidligere været inde på piloteres træthed, og vi kommer det igen, der researches konstant. Nu har man fundet vraget og den sorte boks, tilhørende Airbus 330-flyet fra Air France, der styrtede i havet for et par år siden, og hvor alle 228 passager omkom, herunder en dansk alternativ behandler, Christiane Zeuthen fra Sønderjylland.

I dette tilfælde skete der på en måde det modsatte af, hvad der er tilfælde med trætte piloter. Her skete der nemlig det – fuldt efter reglementet – at chefpiloten forlod cockpittet for at hvile, da flyet var godt i luften. I stedet skete det så det, at den yngste pilot skulle styre flyet, og det kan også have været en del af problemet. Men mener nemlig at der gik lidt panik i ham, da han opdagede at fartmåleren viste forkert og flyet tabte højde for til slut at begynde at stalle, så det til slut styrtede mod vandet i næsten lodret position. Det kunne dog se ud, som om kaptajnen også har været ved roret, da det begyndte at gå helt galt. Måske har der været tre piloter i alt i cockpittet, der er endnu lidt uklart ifølge oplysningerne i pressen.

Flyet skulle være startet kl. 19.00 lokal tid fra Rio de Janeiro, men kom først af sted kl. 19.30, kan vi se i et tidligere nummer af Astrologimagasinet HOROSKOPET. I samme nummer skriver vi, at en teknisk fejl er meget sandsynlig årsag til styrtet, måske i forbindelse med både vejret og en menneskelig fejl. Nu ved vi, at der også var lidt panik i cockpittet, da piloten pludselig kunne konstatere, at der var noget galt med fartmåleren, hvor iskrystaller sandsynligvis har været involveret og obstrueret målingen. Disse har på en måde med vejret at gøre, hvad vi også nævnte dengang. Flyet fløj ind i et tordenvejr, som dog kun yderst sjældent i sig selv er ene-årsag til flystyrt.

Artiklen skutter således: ”Jeg vil æde min gamle hat på, at hvis en af flyvelederne i Brasilien havde været astrolog, ville han have gjort alt for at finde på noget, der kunne forsinke flyet yderligere – så ville der måske have været mulighed for at tjekke det tekniske en ekstra gang eller få bagagen gennemgået en ekstra gang for terrorbomber…”.

Ja, en yderligere forsinkelse havde været godt her med det problematiske horoskop kombineret med mulige tekniske fejl og det dårlige vejr. Det er altid let at være bagklog, men når vi ved, at stort set alle ulykker følges af problematiske horoskoper, skulle man måske køre et forsøg med at tage den astrologiske faktor med ind i sikkerhedsprocedurerne. MC var i spænding til Pluto i 12. hus (vand), da flyet lettede.

Ud over dette kan vi citere følgende fra artiklen i HOROSKOPET dengang:

”…og sådanne afgangstider burde forbydes. I horoskopet er der en spænding mellem Uranus (teknik) og Pluto (død), hvad der dog ikke er noget særligt i sig selv i denne forbindelse. Problemet ligger i, at den ene planet (Uranus, der står for teknik) står i spænding til MC for det estimerede starttidspunkt. Og MC står i spænding til Pluto (død) i horoskopet for det aktuelle afgangstidspunkt. Da Pluto står i 12. hus (mangel på kontrol, vand) er minutterne omkring kl. 9.30 generelt nogle af de værste i hele døgnet – vel at mærke regnet i brasiliansk tid. Døgnets allerværste tidsrum er kl. 22.20-22.50, hvor både MC og AC udløser horoskopets stærkeste spænding. Den går hen over Neptun (vand), Jupiter (ild, torden – Jupiter hedder torden i den nordiske mytologi) og samtidig udløser MC samme spænding!...Ifølge horoskopet kan der være tale om både en menneskelig og en teknisk fejl – eller en kombination af begge. For det første kan en fejl i maskinens tekniske system (Uranus) have medført, at flyet var ekstra påvirkeligt overfor uvejr – eller i det hele taget. Noget kan have været kortsluttet eller ustabil i drift. Piloten kan have foretaget en fejlmanøvre for at rettet op på det det tekniske problem og/eller uvejret. Der har hovedsagelig været to teorier fremme om årsagen til ulykken, nemlig fejl i fartmåleren eller terror. Med Plutos placering i horoskopet er begge dele mulige, men den tekniske fejl er den mest sandsynlige”.1. Indsamling til Astrologisk Museum

2. Ugehoroskoper for alle tegn


Indsamling til museetDette er et forsøg, et specielt et af slagsen.


Som du måske ved, har Astrologisk Museum været lagt i mølpose i den tid, vi har haft til huse på Østerbro. Det er et af verdens mindste museer med kun få medlemmer. Derfor har det hele tiden kørt på pumperne økonomisk, og jeg har personligt sponsoreret huslejen langt hen ad vejen.


Som gammel frimærkesamler kom jeg forleden på den tanke, at jeg vil samle frimærker (brugte som nye) sammen til støtte for museet, og jeg giver gerne min egen samling til samme ædle formål. Det er ganske vist ret umuligt på nogen måde at spinde guld på frimærker, men mange bække små gør en stor å. Og hvis rigtig mange deltager, så kan det skæppe i kassen. Der er mig bekendt mange, der sender frimærker til velgørende organisationer og på den måde bidrager til de pågældende organisation med en skærv, så måske kan vi også blive blandt de heldige.


Så kan vi få samlet ind til at få mere plads til museet. Vi har lige sat aflåste skabe op til museets omfattende bogsamling, der har været pakket med i et lagerrum i AstrologiHusets lagerrum. Men du er der lys i sigte, og det er startet med, at jeg har doneret aflåselige skabe, som kan indeholde en ret stor del af bogsamlingen. Claus Houlberg, Søren Konrad har sat reolerne op, og Mikael Mårtensson har fået de fleste af bøgerne på plads allerede. Dette er også en flot donation, tak for den. Efterhånden håber vi, at der kan blive plads til hele museets samling i et rum i AstrologiHuset. Når vi kæmper og fokuserer vores energi, MÅ det lykkes på et tidspunkt. Det tror jeg helt sikkert.


Denne ene reolvæg har faktisk skabt begejstring allerede. Sikkert fordi rummet nu stort set har det gyldne snit. Det giver en endnu bedre atmosfære i hele huset, selv om det ”kun” er en væg i det ene rum – men det er ganske vist et pænt stort rum, der ligger i forbindelse med køkken og altan. Dette giver derfor mulighed for at lave en astro-cafe i huset. Jo, der er visioner og ideer nok, og nu satser vi på at få det hele op at stå til glæde for det astrologiske miljø i Danmark.


Hvis du er en af dem, der ikke smider dine kuverter ud eller gemmer de afrevne mærker, så er museet interesseret i at modtage dem, og jeg sender gerne en frankeret svarkuvert til dig, så du har mindst muligt besvær med at sende dem. Skulle du ligge inde med ældre, ubrugte frimærker eller julemærker, er de sandsynligvis mere værd end de poststemplede, og dem er vi også interesseret i.


Mail i så fald din postadresse eller send mærkerne til Astrologihuset, Teglværksgade 37.4.th, 2100 Ø. Det vil vi være meget taknemmelige for. Så vil jeg samle mærkerne sammen og sælge dem for højeste bud.


Mange hilsner

Karl Aage Jensen

Formand Astrologisk Museum

UGEHOROSKOP uge 22
af astrolog Lykke Larsen
www.kvindetid.dk
.

søndag den 22. maj 2011

Komentarer og ugehoroskoper uge 21

Kommentarer og ugehoroskoper uge 21
Indhold1. Ligestilling og liggestilling – magt fremmer utroskab

Videnskabelige undersøgelse viser, at magtfulde personer oftest havner i utroskab2. Strauss-Kahn i kanen3. Lars von Trier – ikke mere kunst med Dunst?

von Triers horoskop stemmer fint med det skete4. Igen galt i Sverige

Svenskerne vil af med deres konge på grund af utroskab. Det er kommet frem, at han har forsøgt at betale sig fri af kompromitterende billeder, taget af rockermiljøet5. Pia Kjærsgaard sluger kameler, men det koster at opleve hende gøre det6. Kammeradvokaten og almindelige advokater – om retssikkerhed

Og måske skulle Strauss-Kahn ansætte en kammer-advokat?7. Jorden snød – den gik ikke under i går8. Ugehoroskoper for alle tegn

De kommer på med illustrationer i morgen, men her er de uden.


Ligestilling og liggestilling - magt fremmer utroskab


Kærlig hilsen Arnold og Dominique


Magtfulde personer er oftere utro, og mænd og kvinder er helt lige gode om det. Sikkert et resultat af, at kønsforskelle er ved at blive udvisket i takt med at der kommer flere og flere kvinder ind på magtfulde positioner. Astrologisk set er der den meget vigtige forklaring, at magt og sex hænger helt sammen derved, at Pluto står for begge dele.

Magt er ifølge den nye, hollandske undersøgelse den mest afgørende faktor i forbindelse med utroskab. Så ligestilling kan efterhånden sidestilles med liggestilling…og både Tiger Woods, Schwarzenegger og Strauss-Kahn er ikke alene. Forskellen er kun, at de blev opdaget. I undersøgelsen indgår 1250 personer, hvoraf en fjerdedel har været utro flere gange. Dette svarer dog reelt til meget mere, da undersøgelsen omfattede mange personer uden deciderede magtstillinger. Kun 14% var mellemledere og 6% topledere. 25% nægtede nogensinde at have været utro. Forskerne var mest overrasket over, at mænd og kvinders utroskab var nøjagtig lige omfattende. Jo, magt er en måde på at få det, man vil have. Og magt og dominans hører sammen, men lige nu er Dominique ikke nær så dominerende som vanligt. Han fik trods kautionsstillelse end ikke lov til at sidde i husarrest hos sin datter i et mondænt kvarter i New York, for naboerne ville ikke have det – der er for mange stuepiger i nærheden!

Jeg vil æde min gamle hat på, at vi kun har set toppen af isbjerget, og at der vil vise sig et stigende antal tilfælde, der kommer frem efterhånden. Præcis på samme måde, som vi skrev i Astrologimagasinet HOROSKOPET om doping i 1990´erne. Vi skrev også, at Bjarne Riis var dopet, da han vandt Touren. Utroskab er faktisk også en slags dope, så igen: cope og dope hænger sammen. Og det er afhængighedsskabende på den måde, at er man først begyndt, så hænger man på den – akkurat lige som spillelidenskab, for nu at blive i terminologien.Strauss-Kahn i kanen

I Strauss-Kahns tilfælde skiller sagen sig hovedsagelig kun ud ved hans kendthed med deraf følgende interesse fra pressen, som skal sælge aviser og blade. Jo flere kioskbaskere, jo bedre. Sådanne ting sker også ofte for almindelige mennesker, selv om det er i mindre omfang - procentuelt set - fordi magtfulde mennesker langt ofte kommer ud i marginale og uventede – og dermed fristende – situationer, der appellerer til reptilhjernen. Man må ikke glemme den generelle faktor, at folket på gaden ofte tiltrækkes af magtfulde personer, så det går begge veje. Måske var det også et element i Kahn-sagen. For normalt banker stuepiger pænt på til et hotelværelse og fordufter hurtigt, hvis de opdager, at der er nogen i rummet, men måske er hun blevet fastholdt af storcharmøren. Og på fine hoteller er der altid en badekåbe, han kunne have taget på. Så hvem ved? Måske begyndte det som et fælles projekt? Stuepigen kan formentlig ikke være gået ud af værelset i det øjeblik, Kahn er kommet ud af badeværelset i Kejserens nye kælder. Så måske har nogle ret i at det kan være en fælde, hvad Neptun i hans tilfælde OGSÅ kunne indikere. Den planet er tricky. Da den står for rygter, kan disse opleves næsten lige så slemme som at have udført selve handlingen. Eksempelvis står Neptun også for utroskab, men det er umuligt at sige, om det er personen selv, der er utro, eller om det en personen, som selv udsættes for utroskaben. Men rygter KAN nogle gange være nærmest lammende og føles lige så slemme, som hvis personen virkelig havde udført handlingen. Naturligvis skulle Kahn ikke have gjort den idiotiske handling, som han formentlig gjorde. Det er dog sikkert, at han – selv om han måske ikke er direkte voldtægtsafhængig – har udøvet sin ”kunst” i flere tidligere tilfælde. En del var bekendt med hans tilbøjeligheder.

Når magtpersoner befinder sig i privatsfæren tænker de ikke meget over konsekvensen, hvis det bliver opdaget, og mener i situationen slet ikke, at det bliver opdaget. Hvis behovet samtidig er så stort, at det næsten er tvangsbetonet, så har vi den farlige cocktail. De fleste af os har det i realiteten på samme måde, det viser et eksperiment, som forfatterne til en ny amerikansk bog om emnet har gennemført. De beder forsøgspersoner i enrum om at slå plat eller krone mellem to opgaver, de skal løse: En sjov, kort opgave, og en lang, kedelig opgave. Den person, som taber, skal løse den opgave, vinderen fravælger. Skjulte kameraer viser, at hele 90% af dem undlader at slå plat eller krone og tørrer i stedet opgaven af på den anden person. Efterfølgende mener de helt alvorligt, at alt er gået helt retfærdigt til. Når de så ser filmen af de andre deltager, som også snyder, SÅ mener de, at DET er for meget!!! Man retfærdiggør eget snyd og fordømmer andres. Den ene af forfatterne, De Steno, udtrykker det sådan, at forsøgspersonen godt nok føler et øjebliks snyd, men bortrationaliserer det lynhurtigt på kun få sekunder. Og så projicerer man meget ofte egen skyld over på andre.

Således stikker magtfulde politikeres tro på, at de ikke bliver opdaget, meget dybt. Nogle gang så dybt, at eksempelvis havde den tidligere formand for Repræsentanternes Hus i USA, Newt Gingrich, en affære med den 23 år yngre Callista Bisek (Nej, hun var så vidt vides ikke bisek-suel), samtidig med, at han var bannerfører i republikanernes angreb mod Clintons Lewinsky-affære. Dobbeltmoral, der vil noget, og det førte til hans afgang som republikanernes leder i 1998.

I dyrenes verden er det et kendt faktum, at de stærkeste individer får mest sex og flest børn!


Lars von Trier – ikke mere kunst med Dunst?

Det uundgåelige spørgsmål melder sig, hvorfor folk på toppen finder på at opføre sig som idioter. Kahns handling er langt værre end Lars von Triers, som blot må se at blive voksen. Han har godt nok instrueret filmen ”Idioterne”, men derfor behøver han ikke at opføre sig som en, hvis selvbiografi engang må komme til at hedde ” Én gang idiot, altid idiot”. Nå men nu har han chancen for at ændre opførsel til det ansvarlige - vi venter spændt. Det værste er dog, at han risikerer at sætte relationer til skuespillere over styr. Nogle filmelskere og skuespillere vil han miste, men der vil stå nye i kulissen og vente på den store mand. Melancholias skuespillere kan med rette føle, at de har spildt deres krudt på en potentielt floppende film. Det giver ugunst fra Dunst & Co. Men jeg vurderer, at det hele finder sit leje, og at Trier igen er at finde i Cannes med sin næste film. Til den tid er Neptun-spændingen overstået, og han har fået chancen for at blive mere voksen. Helt voksen bliver han nok aldrig – og det er også ret ligegyldigt.

Horoskopet for den famøse pressekonference den 18. maj midt på dagen har – ligesom Lars von Trier i HANS horoskop, hvor den er MEGET stærkt uharmonisk aspekteret lige nu – en meget central Neptun involveret. Den står i 7. hus i spænding til Solen i 10. hus. Et meget problematisk tidspunkt for pressekonferencer og lignende arrangementer.Igen galt i Sverige

Ikke nok med, at Julian Assange, stifter af Wikileaks, er anklaget for at have voldtaget to svenske kvinder. Nu er selveste den svenske konge igen kommet i modvind hos sit folk på grund af nye afsløringer af hans bizarre privatliv. Ud over, at han i årevis er taget til Danmark til teselskaber, hvor tedrikning var den mindste del af det hele, er det nu kommet frem, at kongen har tilbudt betaling for at en svensk gangster forhandlede med en af kongens venner ”tilbagekøb” af en række billeder af kongen på stripklubber og ved aftenfester med let påklædte damer. Nu er svenskerne så trætte af deres konge, at næsten halvdelen ifølge et rundspørge kræver, at han abdicerer. De vil ikke acceptere, at han ikke passer sit arbejde som konge, men i stedet lever et udsvævende liv.

Astrologimagasinet HOROSKOPET nr. 1/2011 var et royalt temanummer, hvor den svenske konges horoskop gennemgås sammen med en længere analyse af den norske engleprinsesses horoskop. Hendes bog udkommer på dansk til efteråret, og vi vil prøve at få et interview med den tapre prinsesse. I artiklen kommer vi også ind på bogen ”Den modvillige monark”, hvori der er flere afsløringer.

Kongens horoskop har naturligvis også Neptun (løgn, hemmeligheder, utroskab) inde i billedet, da den står i spænding til kærlighedsplaneten Venus i 2010-12. Saturn står på IC i spænding til presse-planeten Merkur og den progressive Sol er i spænding til MC, så det er ikke mærkeligt, at han er i strid modvind. Men mon han dog ikke lærer af erfaringerne og stopper op med sin udenoms adfærd? Han har det rigtig skidt lige nu, og det må lære ham at agte sig for flere eskapader. Måske ER denne beslutning taget, og de verserende sager alle rækker noget tilbage i tiden, men Neptun er ikke alene hemmeligheder, den står også for deres afsløring. Det er tid for en dybfølt, folkelig undskyldning.


Kosten koster – en dyr ret: flamberet kamel

Pia Kjærsgaard har slugt en kamel, og vi kan regne med, at det bliver en meget dyr kamel. Denne tuskhandel er Kjærsgaards favorit-disciplin, som hun mestrer til perfektion. Hun kunne optræde med nummeret på markedspladser under overskriften: Kamelslugning – Stuuurt nummer.: Entré 200 millioner. Det kan jo være, det er derfor tolderne ved grænsen til den tid vil blive så tykke, som Søvndal hævder. De lærer nummeret af mesteren selv.

Det er en af hemmelighederne ved hendes succes hos vælgerne: Hun forstår at sælge varen. Men vil hun og hendes partifæller gerne have ministerposter efter et valg? På en måde nok ikke, for det er altid lettere at være i opposition og få ting igennem der, når man er et yderparti. Kommer de i regering, er helvede hurtigt løs, for så klapper fælderne en efter en, og de bliver fanget i det samme spind som mange tidligere regeringer.9. hus igen – nu hos Kammeradvokaten

Danmarkshoroskopet har i disse år en 9. hus-problematik. Huset korresponderer med Jupiter og Skytten og dermed har det med jura og retsbevidsthed at gøre. Netop retsbevidstheden er igen under pres på grund af statens advokats kæmpesalær. Nu kan det måske nok trække lidt ekstra salær, når man skal være inde i den nationale jura, men her drejer det sig om hele 300% lagt oven i det salær, advokater tager generelt. Og det kan være et problem, når nogle f.eks. får bevilget fri proces mod staten. Så bliver det i mere end en forstand Davids kamp mod Goliat og en udfordring for retssikkerheden. Det kan afholde en del advokater fra at tage borgernes sager mod staten.

I politik ville man kalde det, der kan blive resultatet for politiker lede. Måske skulle vi opfinde et nyt ord her: Retslede. I hvert fald kan det let udvikle sig sådan, at der i nogle tilfælde ikke vil være tale om en helt fri proces. SF har nu krævet kontrol med Kammeradvokatens salærer.Jorden gik igen ikke under

I går den 21. maj skulle Jorden ifølge en sektleder være

Gået under, men det viste sig igen, at det var salgsgimmick på linje med kirkens fortidige forudsigelser om samme. I Frankrig var der for flere hundrede år siden et eksempel på en lignende sag, hvor kirken havde forudsagt Jordens undergang (som i Lars von Triers film!). Folk strømmede til kirkerne for at betale bod til kirken. Der kom meget ind ved sådanne lejligheder, derfor var det fristende for kirken at varsle undergangen med jævne mellemrum. Præsten måtte ved næste gudstjeneste meddele, at ”desværre” var Jordens undergang udsat i nogen tid – og så kunne det igen skæppe i kirkebøsserne.

”Jorden går under lørdag kl. 18”, hævdede tv-prædikant Harold Camping hele den forløbne uge. Han blev dementeret i aften kl. 18 i New Zealand, som er det første land i verden, hvor klokken hver dag bliver 18 (og for den sags skyld også 19…). Der kom ingen tegn på Guds vrede, hvad der dog også ville være at skyde over målet med det horoskop, der var i går. Han har i hvert fald ikke skelet til astrologien i den anledning.

Prædikanten mente på forhånd, at der kl. 18 ville indtræffe et jordskælv over hele verden kl. 18 i lokaltider!!! Det er ikke så lidt af en omgang. Guds udvalgte ville så blive ført til himmels, men de onde skulle opleve et helvede helt frem til den 21. oktober. Camping forudså også i 1994 Jordens undergang. Ved alle sådanne forudsigelser før i tiden har vi i Astrologimagasinet forudsagt det modsatte – og fået ret. Derfor ulejligede vi os ikke til at tage det op denne gang, og vil her på denne plads én gang for alle forudsige, at der i det mindste i det næste årtusinde vil Jorden heller ikke gå under. Til gengæld vil noget andet gå under, nemlig den måde, vi lever vort liv på. Ændrer vi ikke generelt livsmønster og får mere respekt for naturen i almindelighed og Jordkloden i særdeleshed, så vil dele af Jorden gå under, fysisk set. Men ellers sker ”Der Untergang” mest på det indre plan – hvad der naturligvis vil få store følger for det ydre, fysiske plan.
UGEHOROSKOP uge 21 

af astrolog Lykke Larsen 
www.astroblog.dk 


fredag den 20. maj 2011

Kommentar 20B - Hvad er Store Bededag? IMF-chefs voldtægt, Trier m.m.

1. Store Bededag – burde den afskaffes? Vi definerer dagen, også historisk og forslår en udvidelse af den, så den kan undgå at blive afskaffet, hvad der måske ville være ret naturligt, da mange mennesker aldrig beder. Men hjælper bønner i det hele taget?


2. Chefen for IMF taget med bukserne nede – mindst?

3. Schwarzenegger også utro

4. Bier og Trier. Lars von Trier sagde, at han kunne forstå Hitler, men hadede Susanne Bier. Ikke underligt, når man sammenligner deres horoskoper. Og Trier har lige nu besøg af kaosplaneten.

5. At sortere udlændinge. Vi ser bl.a. lystigt på Søren Pinds horoskop

6. Pluto og atomaffaldet – OGSÅ et humoristisk indslag

7. Piloters træthed: Nye tilfælde researches og bringes senere

8. Borgmester må gå – om Bo Asmus Kjeldgaard

9. Stort og endnu mere udvidet udsalgskatalog, nu også med mange stjernetegns-ting: Royal Copenhagen figurerne, paraplyer, kuglepenne, vin i designerflasker, prismer, nøgleringe og meget mere.

10. Og så lige linket til bloggen: http://astrologihuset.blogspot.com/2011/05/kommentar-20b-hvad-er-store-bededag-imf.html - husk at de også her kan se alle de hidtil bragte indlæg!
1. Store Bededag – hjælper bønner os?

I gamle dage kaldte den danske konge ofte til bøn, når nationen var i krig, krise eller angrebet af epidemier. Så vidt vides var nogle af dagene ”ad hoc”, mens andre lå fast. Alle disse løse og faste bededage blev den 20. oktober 1770 med Struensees helligdagsreform samlet til én stor bededag – Store Bededag, som altid den fjerde fredag efter påske, så kongen kunne nå at holde bededag i København inden sommertogterne rundt i det store rige. Idemanden bag dagen var Roskilde-bispen Hans Bagger, der var i embedet fra 1675 til 1693. Dagen fandtes dog næsten 100 år før 1770. Man kan sige, at den overlevede den store helligdagsudrensning. Det var altså ikke Struensee, der lancerede Store Bededag, som mange tror. Han brugte bare navnet. Og det er endda heller ikke helt korrekt, for dagen blev oprindeligt benævnt ”Ekstraordinær, almindelig bededag”.

Egentlig er det også bl.a. det, søndage var tiltænkt at skulle bruges til i den kristne verden (det er fredag i den muslimske og den jødiske verden). Mine bedsteforældre, oldeforældre, tipoldeforældre osv. De holdt ret fast på søndagen som hviledag, og til dels også kirkedag. Ganske vist skulle dyrene fodres, men derudover stod den på afslapning og besøg hos den ganske omfattende familie. I næste generation var det delvist sådan, men i min generation er det helt og aldeles udvandet, og der arbejdes konstant. Måske skulle vi finde tilbage til den tid, hvor man fik slappet af og bedt? Det er helt sikkert at afslapning virker og er nødvendigt iblandt. Men hvad med bønnen? Mange mener at det kun er troen, der virker – altså hvis man tror nok på noget, så går det i opfyldelse. Men her viser nyere forskning det modsatte, naturligvis. Bønnen er stort set det samme som at fokusere; og der er ikke mange, der vil påstå, at fokusering ikke virker. Jo flere, der beder eller fokuserer, jo stærkere virker det. Det er også derfor, at fjernhealing virker så stærkt, uanset afstanden.

Derfor burde vi faktisk samles i lige så store mængder som muslimer til fredagsbønnen. Uanset om man beder for syge, ulykkelige eller sit favoritmandskab i fodbold, så virker det. Når jeg selv har forsøgt mig med bøn og visualisering under en sportskamp på tv. Ja, så har det virket stort set hver gang. Mit hold scorede lige på det tidspunkt, hvor jeg var dybest i fjernhealingen eller min fokuseren.

Debattører har gennem tiden talt for at afskaffe nogle af de mange helligdage i foråret, og her er Store Bededag efterhånden storfavorit, for det giver ikke mening at have en bededag, når det er blevet umoderne at bede. Hvis den slettes har vi allerede fundet mere end syv timer årligt til Socialdemokraternes mer-arbejdsforslag! Men vi kunne også vælge at bruge dagen til det, som den oprindeligt er tiltænkt – at bede.

Moderne mennesker synes ofte, at det er galimatias at bede, når man kan bruge fridagene til noget meget mere meningsfuldt – for dem i hvert fald. Men findes der beviser for, at bøn virker? Det må man sige klart ja til. Man skal også være usædvanlig tykhudet, hvis man ikke kan mærke den markant anderledes atmosfære/vibrationer på stedet, hvor der bedes meget. Det kan endda ses af clairvoyante. Men selv videnskaben er kommet os til hjælp her, og det er ikke så ofte, at det sker. Det vil dog komme til at ske i stigende grad i fremtiden, efterhånden som videnskaben udvikler sig og finder bedre metoder til at måle virkeligheden. Allerede i 1965 blev der i USA lavet en undersøgelse af 48 patienter med kroniske sygdomme. Efter et halvt år kunne man konstatere, at fem patienter havde fået det bedre, mod kun én patient i kontrolgruppen. Ikke længe efter blev en lignende undersøgelse gennemført på leukæmipatienter. Her viste der sig at være en markant bedre overlevelse for gruppen, der blev bedt for, nemlig 7 ud af 10 kræftramte børn, imod 2 ud af 8 i kontrolgruppen.

1 1999 udkom rapporten fra den hidtil største undersøgelse om fjernforbønnens (bøn, hvor den syge ikke ved, at der bliver bedt) virkninger. Hele 990 hjertepatienter deltog, og resultatet viste en væsentlig nedgang i antallet af komplikationstilfælde blandt forbøns-patienterne – hele 10% lavere end kontrolgruppen.

Faktisk er det både opløftende og afklarende, at det ALDRIG har været en undersøgelse, hvor kontrolgruppen stod bedre, og alene det burde give stof til eftertanke for tvivlere. Jeg er naturligvis godt klar over, at den såkaldte subjektivitetsfaktor (det, at undersøgeren har en vis indflydelse på undersøgelsen) kan være på spil, men her vil jeg tillade mig at tro på – ja, faktisk være overbevist om – at det generelt er fokuseringen, der kan have en gavnlig effekt, og at netop dette kan være forklaringen på, at mange kan mærke en forbedring, og nogle gange decideret mirakler, når nogen beder for en. Jeg var selv syg i sommer, primært på grund af en operation, hvor en kæmpebyld i tarmsystemet blev fjernet. Jeg skal love for, at det gav store smerter i længere tid efter operationen, og der skulle være foretaget en yderligere operation, men så måtte der ske noget, og jeg kontaktede nogle venner, der kan fjernheale, og så skete miraklet, og det takker jeg mange gange for. Det var dels Reiki-healeren Hanne Frtizbøgers flere hundrede mand store healergruppe, der sendte den dag. Dels blev der sendt healing til hele Jorden på Dalai Lamas fødselsdag sidste år den 6. juli. Her deltog min ven, biomedicineren Gunver Juul, som arbejder meget tæt sammen med Dalai Lama, og hun sendte healing også til mig. Netop den dag skulle jeg til en undersøgelse, som endeligt skulle fastslå, om jeg skulle igennem en operation mere, hvad der altså lå ret sikkert i kortene på forhånd. Men overlægen så meget forundret – og samtidig smilende - ud, for der VAR virkelig sket et mirakel. Han sagde, at han aldrig havde set en så markant hurtig heling før i noget sammenligneligt tilfælde.2. Økonomisk troldmand fængslet for voldtægt

Chefen for den internationale valutafond (IMF) hedder Dominique Strauss-Kahn og er født ved Paris den 25. april 1949. Dermed er han født i Tyrens tegn, der står for penge, nydelse og indtægt – og nu måske også voldtægt. Sidstnævnte er dog ikke specielt knyttet til Tyren. Ascendanten kunne sagtens ligge i Løvens eller Skyttens tegn med hans enorme karisma. Faktisk har han været mistænkt for lignende situationer tidligere. Herunder en episode lige da den økonomiske krise startede, men her blev han bakket kraftigt op af sin kone i særdeleshed, og af franskmændenes syn på sådanne sager i almindelighed. Dette syn på udenoms sex er i diametral modsætning til amerikanernes, og det var da også på et fashionabelt hotel på Manhattan i New York, Sofitel-hotellet, i luksussuite nr. 2806! Her blev han taget med bukserne nede. Ja, endda mere end det – eller skulle man sige mindre, for det skulle angiveligt have drejet sig om et decideret Adam-kostume - da stuepigen bankede på. Han syntes åbenbart hun var rigtig sød - i hvert fald påstår hun, at han voldtog hende.

Der var i øvrigt en faktor mere, der bragte ham tilbage i jobbet ved én af sagerne. Da finanskrisen startede, manglede man netop en økonomisk troldmand, og så så man gennem fingre med eskapaderne. DSK tiltrådte som chef for IMF i 2007, hvor han på visionær vis fik gjort institutionen modstandsdygtig i kampen for at undgå et økonomisk sammenbrud. Sidste år tilbød han de hårdest ramte kriselande med Grækenland i spidsen støtte, alt imens EU lå underdrejet i flere måneder, og han skulle den 15. april netop have drøftet muligheden for yderligere støtte til disse lande på et møde i Berlin, men så blev han stoppet ved – af politiet - at blive trukket ud af Air France flyet til Paris og kørt i fængsel i stedet. Altså må han have fængselsplaneten Neptun i spænding i sit horoskop, og den står minsandten i opposition til skæbneplaneten Saturn i Løven – tegnet for erotik og lederskab!

Uanset om han er skyldig eller ej vil sagen skade ham så meget, at han får svært ved at komme tilbage på posten. Han ville også være blevet socialisternes spidskandidat til næste præsidentvalg i Frankrig, så konspirationsteorierne kører, om nogen kan have fundet på at lægge en snare ud for ham, og det er også Neptun, og derfor kan det være sandhed, men det skader ham som sagt under alle omstændigheder. Han lå ellers i meningsmålingerne til at slå Sarkozy i første runde af præsidentvalget, som dog først er i april næste år.

DSK, som han kaldes i Frankrig, er en karismatisk levemand med sans for luksus. De kalder ham også for en kaviar-socialist. Hans svaghed er kvinder ligesom Berlusconi i Italien, som har besøg af Pluto. Denne planet og Neptun er altid indblandet i sager om sex og utroskab. Begge de to herrer kan altså regne med, at problemerne har indhentet dem – de slipper ikke længere fra det, som det tidligere er lykkedes dem at smyge sig udenom på grund af landsmændenes overbærenhed.3. Terminator også utro

Arnold Schwarzenegger fratrådte for ikke længe siden guvernørposten i Californien. Vi skrev i forbindelse med tiltrædelse i Astrologimagasinet HOROSKOPET, at der ville komme store udfordringer i løbet af hans ”regeringstid”. At de allerstørste viser sig efter hans afgang er lidt underligt, men ud over de meget store udfordringer, verdens sjettestørste økonomi er i nu, kommer meddelelsen om, at han har fået et barn med sin hushjælp den 2. oktober 1997, nogle få dage efter, at han blev far til et barn sammen med sin kone, Maria Shriver, som nu er hans eks-kone. Det dobbelte faderskab var mere, end hun ville stå model til.

Arnold er Løve med AC i Krebsen, født 30.7.47 i Graz, Østrig kl. 4.10. Lige nu er Uranus (andres børn, chok) i spænding til Månen (følelser, familie). MC går nu hen over hans nordlige Måneknude i Tvillingerne (to børn afsløret) i 11. hus (andres børn). Da den sydlige Måneknude står i 5. hus står udfordringen mellem egne og andres børn!

Progressive Sol (ham selv og hans egne børn) står på Neptun (utroskab) i 4. hus (hjemmet), så der er vildt meget, der tyder på, at han virkelig HAR fået to børn næsten samtidig. Denne sandhed har dog nok været gravet frem allerede sidste år, hvor Pluto stod i spænding til hans Måne i 6. hus (arbejde), og hvor han gik af som guvernør. Det er altså jobbet og privatlivet, der er i fokus. At han generelt er disponeret for utroskab ses i, at han har Månen i spænding til Neptun i sit fødselshoroskop. Han har brug for eskapisme. Ganske vist har han brug for et tæt familieliv med AC i Krebsen, men dog med måde…4. Bier og Trier
Triers eskapader i Cannes har sortlistet ham ved denne store festival, i hvert fald denne gang. Egentlig ville han blot være glad for den slags opmærksomhed, men denne gang har det ramt hans familie, og det har været hårdt for ham. Han har det generelt hårdt med sig selv, specielt i denne tid, hvor Neptun er i spænding til hans Merkur/Saturn-opposition, og så kan man sagtens komme til at sige noget fordrukkent sludder. Han nævnte både Susanne Bier og Hitler på den famøse pressekonference. Ingen tvivl om at han er lidt jaloux på Biers succes, han vil gerne være Zentropas ukronede konge. Ved en tidligere lejlighed kaldte Trier Biers film Brødre for ”noget indholdsløst lort”, og det fik Bier til at tage til genmæle: ”Jeg ved ikke, hvad han har gang i – om det er misundelse eller fejlmedicinering. Hvis de piller, han får, er lykkepiller, så virker de i hvert fald ikke”. Triers Merkur/Saturn-spænding står i spænding til Biers Pluto (jalousi), når man sammenholder deres horoskoper!

”Melancholia” - Triers nye film - beskriver Jordens undergang, men det kunne i stedet beskrive hans egen undergang. Det er svært at have forvirringsplaneten i spænding til både kommunikations- og skæbneplaneten, og det har han et prs tid endnu – måske slutter den lige omkring næste Cannes-festival, men så hurtigt kan han alligevel ikke få en ny film klar, så det løber sikkert lige så stille ud i sandet – uden af den grund at gå helt i glemmebogen, for det vil helt sikkert ikke ske. Men måske skal Triers næste film hedde Paranoia, for det passer fint med hans horoskop, hvor Merkur (kommunikation, tanker), Saturn (statisk, tvang) og Pluto (fobier) er i spænding til hinanden. Det er interessant at se, at Trioers horoskop indeholder elementer (dog ikke ”forbrydelsens element”) som dem der findes i horoskopet for udbruddet af 2. verdenskrig. Måske var Trier med ved den lejlighed?

Jeg skrev for ca. et årti siden til hans sekretær for at få hans fødselstid, og jeg fik et overraskende svar fra hende – som måske i dag ikke burde være så overraskende endda: ”Lars ønsker ikke at opgive sit fødselstidspunkt, for tænk nu, hvis det, jeg sagde, viste sig at være sandt…”

Trier er født den 30. april 1956 i København og kunne godt have AC stående helt henne i slutningen af Løven.5. At sortere udlændinge

Søren Pind har igen bevæget sig ud på tynd is, så nu kan man kalde ham is-Pind. Og begynder han på noget lignende som IMF-chefen, så tør jeg slet ikke tænke på, hvad han kunne blive kaldt…

Han er født den 20. november 1969 og har bebudet, at han vil kæmpe for at sortere i de udlændinge, der kommer til Danmark. Det vil Pia Kjærsgaard givetvis bifalde, hun har lige fået sin kære grænsekontrol igennem til en unødvendig høj pris af 270 millioner kr. årligt. Pengene bliver nu brugt på noget, der allerede nu fungerer udmærket, så der er pengespild her i sparetiderne! Der vil med andre ord ikke blive fanget mange flere hjemmerøvere efter indførelsen af grænsekontrollen. Og kommer de virkelig hjemmerøver ikke i virkeligheden fra Christiansborgs forligspartier? Så hjælper det da slet ingenting. Det må være en grænse for ting, også Folke-ting.

Det er jo ikke sådan, at der lige nu ikke er nogen kontrol, den kører blot på mere løs basis, og der er en del fangster indimellem. Lad os nu se, om der ikke her findes en mere fleksibel løsning, så vi også undgår at lægge os endnu mere ud med formanden for EU-kommissionen, Barroso, som for nylig løftede pegefingeren over for Danmark i denne sag. Pind vil helst kun have indvandrere fra OECD-landene. Han må vist til at lave sit eget system, som kunne kaldes OESP(H): Organisationen Efter Søren Pinds Hoved. Han vil friholde OECD-indvandrere for den test, alle ellers skal bestå for at se, om de nu kan blive gode danskere. Her skal der sjovt nok svares på spørgsmål, som ikke engang vi danskere selv altid kan svare på!

Grænsekontrol er en blanding mellem Saturn og Pluto, og de står i spænding til hinanden i disse tider. Det hører først op i slutningen af året, så mon ikke der sker en vis opblødning her efter valget, måske gennem tvang fra EU. Ellers bliver resultatet, at en ufaglært amerikaner uden problemer kan komme ind i landet, mens en indisk ingeniør vil få meget svært ved det.

Pind har stærke Neptun-spændinger for tiden. I perioden 2010-2013 tager den spændinger til hele tre planeter i hans konjunktion i horoskopet. Da Neptun står for flygtninge, og den først går i spænding til sig selv, dernæst til Merkur og Solen, så skal han passe på med at spille for meget med musklerne, så kan det gå helt galt. Man ser ikke klart i sådanne perioder.6. Pluto igen

Pluto står for mange ting, herunder atomkraft. Den går i disse tider gennem jordtegnet Stenbukken, så nu skal atomaffaldet fra forsøgsstationen i Risø placeres i jorden et ud af fem udvalgte steder i landet. Men Skive-egnen vil ikke vide af affaldsdepotet på grund af et økologisk mejeri (Thise), der ligger på egnen – og som angiveligt skulle fremstille Skive-skåret ost… Bornholm vil heller ikke på grund af turismen, og på Fyn bor den gamle venstrefløjskæmper Troels Trier lige ved siden af det sted, der er foreslået her. Han vil om nogen vide at lave ballade, har faktisk i sine unge dage kæmpet mod atomkraft, og det kan man roligt regne med, at han vil gøre igen - så her vil det helt sikkert ikke komme til at ligge. Så er der kun Sjælland tilbage, og her ligger alt jo ikke så langt fra København. I øvrigt har Skives borgmester det meget fine argument, at Vestjylland blev forbigået af Lars Løkke, hvad sygehuse angår.

Som Niels Hausgaard synger, skal eventuelle atomkraftværker placeres "i den østlige ende af landet". Ingen vil altså have hverken værker eller affald, så kunne vi ikke i demokratiets navn begrave diskussionen ved i det mindste ikke at bygge værker i Danmark? Det er også det, som Pluto gennem Stenbukken går ind for. Og problematikken er som tidligere skrevet igen et udslag af, at der er alt for mange mennesker på Jorden. Stenbukken går ind for reguleringer og begrænsninger, så inden for et årti må der gøres noget ved overbefolkningen, som ingen i øjeblikket vil se i øjnene. Der er jo bl.a. også vælgere i det, og dem kan politikerne jo ikke få for mange af. Og vi vælgere? Ja, vi kræver frihed til at vælge vores liv selv, uden alt for megen indblanding fra regulerende myndigheder og andet kræ. Det er altså en ret fastlåst situation, som sikkert vil vise sig kun at kunne løses gennem udefra kommende faktorer. Vel at mærke nogle, som vi i realiteten selv har bedt om. Arrrggghhh.

Nå men det må jo nok ende med, at de sender affaldet til Københavns Universitet, att. Milena Penkowa, hun kan få næsten alt til at forsvinde, eller i hvert fald mindske det til det rene ingenting. Kan det lykkes med rotter, kan det også lykkes med affald, som rotter oven i købet elsker.

En ting er sikkert. Kun en meget fattig kommune vil frivilligt takke ja til det skønne tilbud om opbevaring af atomaffald. Det bliver spændende at se, hvordan det spænder af. Surrealistisk vil sikkert blive nøgleordet i denne sag.

Det vil være tænkeligt, at et scenarie som det, man for nylig kunne læse i "At Tænke Sig" i Politiken, kunne blive til virkelighed. Her udtaler borgmesteren i Ny Væmmelse Kommune, Aage Nielsen, at han er smigret over tilbuddet om at få lov til at blive forfremmet til opbevaringskommune, men han desværre må takke nej, da hans kommune tænker langsigtet og har udlagt stort set alle friarealer til erhvervsbyggeri. Ganske vist er der indtil videre kun solgt en enkelt grund, nemlig til Kajs Autogummi ApS, men han er ikke et sekund i tvivl om, at investorerne vil stå i kø ved kommunegrænsen, så snart finanskrisen er drevet over, og at det går op for investorerne, at Ny Væmmelse er et oplagt sted at slå sig ned. Han ser sig derfor ikke i stand til at efterkomme regeringens ellers så fristende tilbud. Han henleder i sin skrivelse i stedet ministerens opmærksom på en række kommuner i den anden ende af landet, hvor det er langt mere oplagt at anbringe affaldet.


7. Piloters træthed


Det viser sig nu, at Trafikstyrelsen har kendt til problemet med piloters træthed i årevis uden at reagere, og det mener nogle politikere bør få konsekvenser. Det er igen 3.-9. hus-problematikken i Danmarkshoroskopet i disse år, der er på spil. Der researches lige nu i en sag om et styrt forårsaget af træthed og som kostede menneskeliv. Den udgives senere her på pladsen.8. Borgmester måtte gå af

Miljø- og teknikborgmester i Københavns Kommune, Bo Asmus Kjeldgaard, overtrådte bopælsreglerne i en periode, og det har nu ført til hans afgang. Han bor i realiteten på Amager, men blev forelsket i en kvinde fra Frederiksberg, som han i stigende grad besøgte og til sidst i realiteten boede hos. Han har sikkert ikke været klar over disse regler. Ekstra Bladet gravede sagen frem, og nu er han færdig som borgmester. Det ligner ifølge hans horoskop en tilforladelig sag, som sikkert ikke vil få andre konsekvenser i fremtiden. Der er mange harmonier i horoskopet, men Uranus (pludselige hændelser) står i spænding til Venus (kærlighed, økonomi) nu og frem til marts 2012, så her har vi synderen. Venus står i Krebsen (familie, hjem, bopæl).

Kjeldgaard er født den 9. juni 1957 i Hjerm, tiden ukendt.


9. FORÅRSUDSALG

Masser af:

- cd

- bøger

- Lykkearmbånd

- Royal Copenhagen stjernetegnsfigurer

- Stjernetegnsparaplyer

- Stjernetegnskuglepenne

- Stjernetegnsnøgleringe

- Stjernetegnprismer

- Stjernetegnsvin

- Lakrids og økologisk chokolade

Husk vore endnu billigere antikvariske titler, som vil føre for vidt at nævne her, men kom og besøg os!Kæmpe cd udsalg af spirituelle cd´er

Nole Fønix-cd, men næsten alle TRON-cd (samme system som Fønix) er nedsat fra 149 kr. til 99 kr. – altså under indkøbspris!!!

Der er ca. 40 titler på udsalg. Naturlyde, spirituel musik og sang af mange arter. Kom evt. og hør det på vores ghettoblaster.Smukke kinesiske Lykkearmbånd med stor healingpower

Fremstillet af healer – sælges til indkøbspris

Sort til mænd, farvet til kvinder

Før 698 kr., nu 450 kr.Stjernetegns T-shirts i fantastisk kvalitet

Før 135 kr., nu 20 kr. (under indkøbspris)Royal Copenhagen Stjernetegnsfigurer

Før 1179 kr., nu 799 kr.Stjernetegnsparaplyer

Før 75 kr., nu 30 kr. (egner sig dog ikke til forsendes, skal afhentes)Stjernetegnsvin

Smukke designflasker med god, fransk bordvin

Før 89 kr., nu 50 kr.Stjernetegnskuglepenne

Før 5 kr., nu 1 kr. De er UDEN reklameStjernetegnsnøgleringe

Før 25 kr., nu 10 kr.Stjernetegnsprismer med sokkel, der lyser skiftevis i 5 farver – hyggespreder til voksne og børn

Prisme, normalt 40 kr., nu 20 kr.

Sokkel i FIN kvalitet, normalt 120 kr., nu 50 kr.Johan Bülow lakridser – verdens bedste

Før 65 kr., nu 50 kr.Økologisk chokolade fra Aurion

Før 17 kr. pr. bar, nu 14 kr.Nye astrologitilbud

Karl Aage Jensen: Astrologiens Univers, før 358 kr., nu 100 kr.

Kinesisk astrologi 2011: Før 149 kr., nu 125 kr.

Anvendt Astrologi: Før 299 kr., nu 99 kr.

Aschehougs store astrologi leksikon: før 299, nu 99

Astrologi, karma og transformation, S. Arroyo. Før 395, nu 295

Fogtdal: Jupiters time, før 199 kr. nu 129 kr.

Paul Mahler Dam

Astrologisk Håndbog Før 258 Nu 180 kr.

Håndbog 2 Før 258 Nu 180 kr.

Håndbog 3 Før 188 Nu 130 kr.

Håndbog 4 Før 168 Nu 117 kr.

Min sjæls rejse Før 375 Nu 260 kr.50 kroners marked:

Marie B. Jørgensen: Min vej til Clairvoyance

Gjertrud Berlon: Mit liv som clairvoyant

Marie B. Jørgensen: Det astrologiske livshjul

Lejla Lindholm Christensen: Astrologi og penge

Steen Landsy: SOS

Steen landsy: Ni tidligere liv

Karenb Boesen: Ledelse i astrologisk perspektiv

Ulla Sallert: Dit stjernetegn

Lois H. Sargent: Astrologi for to

Erik Hesser: Astrologiens ABC

Birgoitta Hansson: Astrologiens grundbog

Den store kinesiske øvelsesbog med Tai Chi og Chi GongEngelske titler

The Secret tantric path of love Før 250 Nu 200 kr.

Vianna Stibal: Theta Healing. Før 300 kr., nu 150 kr.

Julie Soskin: Are you psychic?: Tilbud 90 kr.

The Book of Horoscopes Før 420 Nu 294 kr.

The Sun – Earth - man Før 130 Nu 91 kr.

Liz Greene , Howard Sasportas – The inner planets Før 230 Nu 171 kr.

Liz Greene- The art of steeling fire – Uranus in the Horoscope Før 240 Nu 170 kr.

Liz Greene The astrologer, the counsellor and the priest Før 220 nu 160 kr.

The Luminaries af Liz Greene og Sasportas Nedsat til 130 kr.

Lis Greene The dark of the soul Før 240 til 170 kr.

Robert Hand – Planets in transit Før 299 Nu 209 kr.

Robert Hand – Horoscopes Symbols, ER på shoppen, rettes i pris Tilbud nu 200 kr.

Managing your health and wellness Før 197 Nu 138 kr.

Anthony Louis – Horary astrology plain & simple Før 250 Nu 175 kr.

Clare Martin – Mapping the psyche Før 230 Nu 160 kr.

Mapping Your Soul's Purpose af Anne Windsor

Mapping Your Soul's Purpose af Anne Windsor Inklusiv CD-ROM

Pris DKK 197,00 , normalt 260 kr.

A.T.Mann The Round Art Tilbud 150 kr.

Rose Lineman Your prenatal Eclipse Før 170 Nu 120 kr.

William Lilly Christian Astrology Book 3 Nedsat til 200 kr.

Alphee Lavoie Horary at it´s best Før 180 Nu 126 kr.

Alphee La Voie Horary lectures Nedsat 90 kr.

Alphee La Voie Loose this book and find it horary Før 170 til 130 kr.

James Horschel Holden Five medieval astrologers Før 195 til 100 kr.

James Horsche Holden – A history of horoscopisk astrology Før 260 til 170 kr.

Oscar Hofman – Classical medical Astrology Før 140 nu 90 kr.

Max Heindl: Astro-Diagnosis Nedsat 160 kr.

Karen Hamaker-Zondag – Astro-psychology Tilbud 130 kr.

Richard Idemon – The Magic Thread Før 200 til 140 kr.

Richard Idemon – Through the looking glass Før 200 nu 140 kr.

Olivia – Love after sex Før 199 nu 139 kr.

Maritha Pottenger – Healing Mother- Daughter Relationships – ER på shop!!!Rettes Før 280 nu 198 kr.

Maritha Pottenger - Paste lives, future choices – The astrology of Reincarnation Før 250 nr. 175 kr.

Kris Brandt Riske – Lleewellyn´s Complete book of astrology Før 255 nu 180 kr.

Kris Brandt Riske- Astro Meteorology Tilbud 160 kr.

Alexander Ruperti – Cycles of Becoming Før 225 nu 175 kr.

Martin Schulman – Karmic Astrology Nedsat til 90 kr.

Jan Spiller, Cosmic Love Før 320 nu 220 kr.

Jan Spiller, Astrology for the soul Før 270 nu 200 kr.

Jan Spiller, Spiritual astrology Før 190 nu 135 kr.

Jan Spiller, New moon astrology Før 280 nu 200 kr.

Anne Whitager – Jupiter meets Uranus Før 130 nu 90 kr

Joanna Martine Toolfolk - The only astrology book you will ever need Før 350 nu 260 kr.

Jeffrey Woolf Green – Pluto Volume II Før 300 nu 210 kr.

C.C. Zain – Horory astrology Før 180 nu 125 kr.

Danielle Ryman – Aroma therapi Før 290 nu 190 kr.

Per Henrik Gullfoss – The complet book of spiritual astrology Før 249 nu 160 kr.

Steephen Arroyo – Astrology, karma & transformation Før 270 nu 200 kr.

Steepeh Arrroyo Astrology, psychology & the four elements Før 170 nu 100 kr.

Bernadette Brady – Star & planet combinations Før 220 nu 160 kr.

Karen Boesen – Management in astrologic aspektive Før 248 til 175 kr.

Linda Brady – Discovering your soul mission Før 250 til 170 kr.

Gwyneth Bryan – Houses Før 220 nu 160 kr.

Rex E. Bills – The ruler ship book Før 279 nu 190 kr.

Dave Campbell - Forensic Astrology Tilbud 150 kr.

Sahl Iben Bishr – The introduction to the science of judgement of the stars Før 250 nu 180 kr.

Martin Davis – From here to there Før 240 nu 160 kr.

J.T.Ford – Zodiac Manager Tilbud 190 kr.

Martin Gansten Primary directions- the astrology´s old master technique Før 200 nu 140 kr.

Michel Gauquelin – Cosmic influences on human behavior Før 235 nu 175 kr.

Pauline Edward – Astrological crosses in relationships Tilbud 180 kr.

Steven Forrest – The inner sky Før 240 nu 100 kr.

Demetra George – Finding our way through the dark Før 299 nu 199 kr.

Reinhold Ebertin – The combination of stellar influences Før 299 nu 199 kr.

Nr. 61 Karmic astrology, før før 290, nu 220 kr.

Mapping your Soul´s Purpose: tilbud 160 kr.

74: Money, how to find it with astrologu: Tilbud 150 kr.

81: Paisol: Naadi Palmleaf Astrology, før 300, nu 210

85: Arroyo: Person-to-person astrt5rology: før 270. nu 190 kr,.

86: Hand: Planets in Composite: Tilbud 170 kr.

87: Pelletier: Planets in Houses: Tilbud 170 kr.

99: The Book of World Horoscopes, nedsat til 350 kr.

101 Greene-Sasportas: The Luminaries, nedsat til 130 kr.

106: Rosé Lineman: Your Prenatal Eclipse, nedsat til 120 kr.

Christian Borup: Astrologi for interesserede, tilbud 100 kr.

Donna Cummingham: Bedre liv med Pluto. Før 258 kr., nu 90 kr.

American Ephemeris 1900-2000 Før 268 kr. nu 90 kr.

American Ephemeris 2000-2050: Før 248 kr,. nu 100 kr.

Birthe Kirk: Horosko0pets tydning: Før 268 kr., nu 130 kr.

Liz Greene : Os imellem, tilbud 80 kr.Alle Alice Baileys bøger: 20% rabat!

To kendte bøger om sundhedspsykologi, 20% rabatDVD:

Gilbert Tjørnum: Astrologisk Museum og Tycho Brahe, tilbud 50 kr. (normalt 140 kr.)

Claus Houlberg: Jupiter, Saturn, Neptun, Ceres, Eris, alle 30 % rabat

Claus Houlberg: Danske astrologer i Renæssancen. Før 140 kr., nu 90 kr.

Claus Houlberg: Selvstændig som astrolog (kan bruges for alle alternative behandlere). Før 140 kr., nu 99 kr.Andre bøger nedsat

Ole Therkelsen: Martinus, Darwin og intelligent design: Før 2099 kr. nu 150 kr.

Marvi Shimoff: Lykkelig uden grund. Før 249 kr. Nu 160 kr.

Fransisca Nini Torpsdal: Er dit liv tilfældigt? Før 180 kr., nu 100 kr.

G.G. jampolski: Kærlighed gør dig fri af angst kun 50 kr.

Tobe og Steen Kofoed: mellem døden og livet, før 229 kr., nu 100 kr.

Tina Varde: De ser. Før 229 kr., nu 150 kr.Astrologiske børnebøger

Liz Greene: Mit stjernetegn, kun 50 kr.

Schacksen: Stjernedrys, kun 50 kr.AndetKinesiske lykkearmbånd. Før 698 kr., nu 450 kr.

Christels Royal Copenhagen stjernetegnsfigurer: Før 1179 kr., nu 879 kr.

Gode stjernetegnskuglepenne uden reklamer 2 kr,. stk.

Stjernetegnsnøgleringe, flotte 25 kr.

mandag den 16. maj 2011

Kommentarer og ugehoroskoper 20B

Kommentarer og ugehoroskoper 20BJeg beklager forsinkelsen af ugehoroskoperne, men til gengæld får du så et par spændende kommentarer med allerede nu. Mht. ugehoroskoperne sender jeg dem som vanligt uden de smukke illustrationer til hvert tegn, men dem kan du se på bloggen – se linket senere i teksten. Vi arbejder stadig på at løse problemet med den sabotage, vores system indeholder, når det handler om overførsel af illustrationer til word-dokumenter.Flyulykker og skibskatastrofer – kan de undgås?

Det har været specielt spændende at lave indslaget om flyulykker, der er flere på vej (indslag, altså…), og det kan måske hjælpe til en dybere forståelse af ulykkers anatomi, og dermed er der bedre mulighed for at undgå nogle af dem. Vi havde for nogle år siden et par temanumre af HOROSKOPET, som handlede om flyulykker og skibskatastrofer. Desuden har vi lavet større indslag om Air France katastrofen i Atlanterhavet og miraklet på Hudson-floden.

Der er helt sikkert en sammenhæng med astrologien, men indtil videre må vi leve med, at ingen har tid til den store opgave at udfinde kritiske tidspunkter på forhånd. Det er dog et mål, vi har på Astrologimagasinet HOROSKOPET: Inden længe vil vi på forhånd offentliggøre to slags tidspunkter: Dem der er generelt rig gode og dem, der generelt er rigtig dårlige. Så kan man diskutere: Godt eller dårligt til hvad? Derfor skriver vi også, at det er generelt, for man skal bl.a. også ind at se på det enkelte horoskop for at vurdere situationen i sin helhed.Gratis årshoroskop

Husk, at du får et gratis årshoroskop til en værdi af 200 kr., hvis du abonnerer på Astrologimagasinet HOROSKOPET. Derved bliver dit abonnement næsten gratis. Et årsabonnement koster 260 kr. postsendt, og som PDF-fil koster det kun 220 kr.
Forudsigelser er lette at lave, bare man venter længe nok!

Og så lige en tilføjelse til den seneste udsendelse af kommentarer. Her glemte jeg at tilføje, at et par af dem var anakronistiske – de kom EFTER begivenheden, og så er det jo ret let at forudsige hvad som helst, bare man venter længe nok…

Men kendsgerningen er, at både indslaget om dobbeltmordet i Odense, Brian Nielsen boksekamp og Melodi Grand Prix eksempelvis var lagt på bloggen forinden, det kan du tjekke på www.astrologihuset.dk – og klik på den orange firkant på forsiden.

Hvis du vil have alle vore kommentarer hurtigt kan du gå ind og se i ugens løb, hvad der ligger.Jordskælv i Spanien

Den 11. maj kl. 17.00 kom det størst jordskælv i Spanien i 50 år til området omkring byen Lorca i Sydspanien. Astrologisk set er det den samme historie, som man ofte har set ved jordskælv. Nemlig, at de ydre planeter, især Saturn og Pluto, indtager en central rolle. Ikke alene står de her i hjørnehuse (1. og 4.), de står også i spænding til hinanden. Neptun står i spænding til Månen, og Uranus står på DC i spænding til AC. Men må ikke håbe, at nogen har påbegyndt nye projekter på et sådant horoskop.

Tusinder af huse er blevet ødelagt og ni mennesker er omkommet. Mere end 120 mennesker blev kvæstet. Senere på aftenen kom endnu et jordskælv. Folk har overnattet i det fri af frygt for flere sammenstyrtninger.Piloters træthed kunne have været katastrofal astrologisk set


Der har hersket en udbredt debat om dette emne, og vi har forsket i eksempler på dette og har fundet et godt eksempel med dokumenteret træthed i 2008. Det er et fly fra Island (Keflavik) til Tyrkiet (Antalya). Tre udmattede danske piloter på Flight AEU 804 den 28. oktober 2007 med ordinær afgang kl. 10.05 lavede så mange fejl under landingen i Island, at deres fly med 188 passagerer kørte af landingsbanen. Piloterne havde været på arbejde i 17 timer, og astrologisk set ville det med stor sandsynlighed have endt katastrofalt, hvis flyet var kommet af sted til tiden. Nu blev det heldigvis forsinket til kl. 10.56, hvor der ganske vist også er meget stærke spændinger, men de er fordelt på en anden måde. Det er sådan en dag, at man burde undlade at lade fly lette på en del tidspunkter. Nu gik det heldigvis godt på trods af trætheden, men det er specielt kombinationen af dårlige horoskoper og pilottræthed der er en yderst farlig cocktail. Lad os tage det aktuelle afgangstidspunkt og se, hvad der er af aspekter i horoskopet. AC er i spænding til Neptun (kaos) i 3. hus (trafik) og MC er i spænding til Pluto (død). Piloterne har i det mindste været dødtrætte. Nu gav det "kun" problemer med afgangen (forsinkelse) og landingen ved tilbagekomsten til Island, som sker to en halv time senere end planlagt. Flyet er for tungt på tilbageturen, og der er modvind. Man er derfor nødt til at tanke op i Skotland (Edinburgh). Det skal lige tilføjes, at forsinkelsen FRA Island naturligvis skyldtes tekniske problemer, fordi Uranus stod på IC i spænding til to andre planeter. På hjemturen blev denne fejl ledsaget af en regnefejl (retrograd Merkur) med bagagevægten, og samlet set kunne flyveplanen ikke holde.

Den 20. oktober kl. 01.15 er der 40 minutter til landing i Keflavik, og lederen af kabinebesætningen spørger piloterne, hvordan det går. De svarer, at de er dødtrætte. Fra kl. 1.27 til touchdown kl. 1.55 står problemerne i kø. Piloterne hører ikke standardadvarslen, som under indflyvningen fortæller dem, at flyet er under 2500 fods højde. De følger ikke standardproceduren om at indstille radioen på en bestemt frekvens. Selv om det er frostvejr, spørger de ikke til bremseforholdene på den udvalgte landingsbane. Og de glemmer at aktivere den såkaldte flare, som skal sørge for, at flyet ikke kommer for stejlt ned på landingsbanen.

Flyet bumper hårdt ned på banen, og piloterne fokuserer fejlagtigt på at finde årsagen til den hårde landing, hvorved de forsømmer at bringe flyets fart tilstrækkeligt ned – de glemmer bl.a. at aktivere de automatiske bremser. De når derfor ikke at standse flyet, og næsehjulet og det højre landingshjul havner i jorden uden for banen. Heldigvis er horoskopet for landingen meget bedre end for starten. Havde det været lige så dårligt, kunne det virkelig være gået galt.

Ud over de nævnte aspekter i starthoroskopet er Merkur retrograd den dag, hvilket altid bør mane til ekstra forsigtighed. Månen står i 8. hus (død, angst) i spænding til Saturn (skæbne) og der er et såkaldt T-kvadrat mellem Uranus (teknik) Jupiter (rejser, udland) og Venus (værdier). Heldigvis er der også en hel del harmoniske aspekter, der kunne sørge for, at det blev ved skrækken.

Der, der g jorde, at det først blev sent på turen, at uheldene haglede ned over flyet, er udover pilottræthed det faktum, at Månen var nået op og gjorde den stærke spænding (det nævnte T-kvadrat) endnu stærkere, idet den lave et storkvadrat ud af det, og det er en endnu stærkere spænding, idet hele fire planeter er med i den. Flyet lettede fra Edinburgh kl. 23.45, hvor hovedakserne heldigvis ikke havde spændinger.

Men nu kommer der så en oplysning, der er chokerende: Selv om det er langt over et år siden, at rapporten blev sendt til myndighederne, er den aldrig blevet behandlet!!!

Behøver man at sige, at Merkur gik baglæns? Naturligvis fløj flyet ikke baglæns, men det blev meget forsinket, og det er principielt det samme astrologisk set.

Konklusionen må være, at naturligvis må piloter ikke være trætte, men hvis det alligevel skulle være tilfældet samtidig med et uharmonisk horoskop, så er det virkelig farligt. Derfor burde visse afgangstider helt forbydes! Klokken 9.00 og 16.00 er forslag til langt bedre afgangstider på denne dag.118 – et magisk tal?

Jeg har bemærket et underligt sammentræf, idet tallet 118 går igen i mange flyulykker, og endda også i en skibskatastrofe, nemlig med atom-ubåden Kursk, der sank i Barentshavet for nogle år siden, og hvor 118 omkom. Der var også 118 omkomne ved SAS-ulykken i Milanos Lufthavn. Og der har været flere; husker dem blot i lige i hovedet. Jeg kan finde dem frem fra arkivet i sommerens løb, men måske kan læserne også bidrage med oplysninger her. Ikke mindst om, hvad tallet 118 står for numerologisk. Det giver 1 i snit, men det burde vel ikke have med ulykker at gøre?
Der var desuden 118 passagerer på det amerikanske fly, som den 1. april 2011 nødlandede på grund af et to meters hul, der var blevet revet op i kabinens loft. Heldigvis kom ingen til skade.
På et senere tidspunkt ser vi på horoskopet fra 1991, hvor SAS-flyet fra Stockholm med danske pilot Stefan Rasmussen som styrmand, styrtede på grund af isslag kort efter starten fra Arlanda Lufthavn. Pilot var i realiteten blevet forrådt, idet proceduren for afisning ikke var blevet fulgt. Vi skal dette tilbagte i midten af 1990´erne, men fakta er først kommet frem nu.Trafikulykke ved Avlum

Ideen i med jævne mellemrum at bringe horoskoper på ulykker er faktisk et håb om at kunne bidrage til at nedbringe antallet af ulykker, både til lands, til vands og i luften.

En mor og hendes baby blev dræbt den 14. maj 2011 lidt før kl. 22.42 vest for Avlum i Vestjylland. En seksårig datter overlevede ulykken. MC står på Saturn, som står i spænding til dødsplaneten Pluto, som MC var i eksakt spænding til ca. 20 minutter tidligere. Det kan være her, familien har påbegyndt den skæbnesvangre køretur. Kvindens bil var endt i venstre kørebane, hvor den blev torpederet af en modkørende lastvogn.Fra FCK til FCK

Selv om træner Ståle Solbakkens skifte fra dansk til tysk fodbold (FCKöln) på papiret ser let ud, så der det ingenlunde tilfældet med det horoskop, han holder sig i de næste par år. Han skulle have begyndt som landstræner for Norge 1. juli, men da han ombesluttede sig, måtte han stå skoleret på norsk tv og undskylde sin beslutning om at svigte sit fædreland. Ikke nogen nem operation for den ellers så medievante person. Men fristelsen om at træne et Bundesliga-hold var for stor for Solbakken, som er født den 27. februar 1968 i en by nord for Oslo. Ståle Solbakken har Pluto i spænding til sin Mars/Saturn-konjunktion i den kommende tid, og det varsler store, professionelle udfordringer. Måske så store, at hans familie på et tidspunkt vil kræve, at han tager et andet job – fx i Norge eller Danmark. Det BLIVER et krævende job for ham, og det ville også have været tilfældet, hvas han var blevet i FCK – den danske "afdeling" af FCK…

Vi anbefalede sidste år, at FCK skulle modstå fristelsen til at forlænge aftalen med ham til årets udløb, netop på grund af Pluto-spændingen. Det vil blive umuligt for ham at gentage tidligere tiders bedrifter, i hvert fald uden at betale en alt for høj pris for det, ikke mindst på privatfronten.

Nu bliver det spændende at se, hvordan det går i hans nye klub. Astrologisk set kan han vente et enormt pres for at forbedre klubbens position i Bundesligaen, den var ikke prangende i år. Og selv om FC København er en stor klub, kan den slet ikke sammenlignes med den langt større tyske klub og langt sværere tyske liga. Solbakken er naturligvis langt hen ad vejen gearet til dette pres, men nu skal det altså kombineres med en spænding i horoskopet, der ikke lige er sådan at spøge med. Naturligvis hjælper det en del, at Pluto samtidig står fantastisk godt til hans Sol – på linje med alle andre, der er født den 27. februar, uanset årstal.Onfone solgt for ca. 400 mill. Kr.

Iværksætteren Morten Strunge har solgt sit livsværk til TDC og er blevet rig på det. De afsluttende forhandlinger begyndte i København den 12. maj 2011 kl. 09.00. Hovedakserne stod i vandtegnene Fiskene og Krebsen. Begge herskere stod MEGET flot. Neptun var i harmoni til Mars, og Månen stod i 3. hus (forhandlinger, kommunikation, telefoner) i harmoni til Pluto (store penge) i 6. hus (arbejde). Personalet, herunder Strunge selv, fortsætter som hidtil, blot med nye ejere. Man skal dog ikke vente, at en super-iværksætter som Strunge vil fortsætte som lønmodtager i ret mange måneder.


UGEHOROSKOP – uge 20 
af astrolog Lykke Larsen 
www.astroblog.dk


.

søndag den 15. maj 2011

Kommentarer 20A

UGEHOROSKOPER ER FORSINKET, KOMMER HURTIGST MULIGT!
Hvis du er abonnent på ugekommentarerne, sendes ugehoroskoperne ud til dig, så snart de kommer hertil fra Lykke Larsen.


SE OGSÅ UGE 20, hvoir de fleste af disse punkter ligger!

1. Spøgelse på avisredaktionen

2. Dobbeltdrabet i Odense

3. Osama bin Ladens nye horoskop

4. Helle og Margrethes karma - astrologisk set

5. Melodi Grand Prix

6. Enquete

7. Efterlysning af bogen ”Børns psykiske evner”

8. Ugehoroskoperne er lidt forsinket, men kan fra søndag kl. 10 ses direkte på bloggen

9. Udsalget udvides igen

Mere udsalg – de smukke Royal Copenhagen figurer
- Nu er også de meget smukke Christel-figurer fra Royal Copenhagen på udsalg til kun 799 kr. Normalpris 1179 kr.

- Stjernetegnsvin er nedsat fra 89 kr. til 49 kr. pr. flaske

- Stjernetegnsparaplyer er nedsat fra 70 kr. til 30 kr.

lørdag den 14. maj 2011

Kommentarer uge 20

Fremskridtets famlerier


Politiken lørdag den 14. maj gav stof til eftertanke, fordi det passer som fod i hose med hele avisens attitude og redaktionelle linje, som ikke vil vide af den alternative verden. Debatredaktør Lars Hedebo Olsen skrev i en kommentar, som indledtes sådan: ”Natten til tirsdag skete det igen. Der stod en person i mit soveværelse. Ikke en, jeg havde inviteret, og heller ikke en, jeg rigtigt kunne se, men bare en, jeg kunne mærke. Det var anden gang på en uge og mindst tiende gang, siden jeg flyttede ind i den lejlighed for halvandet år siden. Jeg vågnede, ved at jeg skulle på toilettet, og da det gik op for mig, at jeg ikke var alene i soveværelset, begyndte jeg at overveje, hvordan jeg lettest kunne slippe ud. Gik jeg gennem arbejdsværelset, ville vedkommende måske gå den modsatte vej og vente på mig i spisestuen. Gik jeg gennem spisestuen, ville det modsatte ske – han ville stå i arbejdsværelset. Jeg tog en hurtig beslutning og smuttede gennem arbejdsværelset, og på vej tilbage til sengen gik jeg gennem spisestuen. Bare for at vise, at jeg jeg ikke var bange og for lige at sikre mig, at der selvfølgelig ikke var andre i lejligheden end mig. Og det er der heller ikke, siger min sunde fornuft…”.Natlig opvågnen

I kommentaren kan man videre læse, at Lars Hedebo Olsen en del gange er vågnet om natten og følt, at et menneske har stået i hans soveværelse. Nogle gange er det næsten lysende. Som regel vender han sig bare om på den anden side eller lukker døren til stuen, fordi han tænker, at det er gadebelysningen, der rammer skabslågerne. Han fornægter som følge af sin gode uddannelse, at spøgelser kan eksistere - han er jo et rationelt menneske. Hvis ting ikke kan bevises, så eksisterer de ikke, og det klynger han sig til. Og her hjælper det ikke synderligt, at hans tidligere svigerindes veninde var en, der ryddede lejligheder for spøgelser. Det var han før i tiden ved at kaste op af grin over. Det lød for ham som svindel, og han undrede sig over, at nogen kunne hoppe på sådan et stunt.

Han fortsætter derfor ufortrødent med ikke at ville indrømme spøgelsers eksistens. Lidt nedladende skriver han, at han ikke har lyst til at blive en af de typer, der tror på spøgelser – det er totalt gak. Olsen slutter af med at sige, at det gode ved hans spøgelse er, at han ikke er bange for det. Og det er irriterende, at han ikke kan slippe af med det og kunne sove i fred. Han fornægter altså noget, han kan se og mærke, blot fordi hans rationalitet nægter at tro på det. Det giver et godt indblik i overvejende rationelle menneskers verden. Men hvad vil manden så gøre, hvis en mindre venligt spøgelse dukker op, så han bliver han NØDT til at gøre noget ved det, men så kan han jo håbe, at eks-svigerindens veninde stadig holder på med sin spøgelsesjagt.

Det at skrive om sådanne oplevelser er dog et stort skridt fremad fra fornægtelsesfasen mod erkendelsesfasen, og det er en stor ting for min ellers så kære avis.Den redaktionelle linje

Kommentaren passer meget fint sammen med Politikens redaktionelle linje. Man har meget stor berøringsangst, hvad angår den spirituelle verden. Jeg har som abonnent gennem mere end 40 år forsøgt at råbe dem op derinde på Rådhuspladsen, men helt forgæves. Der er ikke det, der ligner lydhørhed. Så hvis avisen endelig bringer noget fra den alternative verden, så er det, fordi der skal gøres grin med det på én eller anden måde. Jeg glemmer eksempelvis aldrig løgnehistorierne omkring clairvoyantes og astrologers entre i sagen om mordet i Benløse på Mia Teglgaard Sprotte for nogle år tilbage. Her stillede man et skema op, der skulle forestille at give et overblik over rigtige og forkerte udsagn fra de alternatives side. Fra Astrologisk Detektivbureaus side sagde vi, at hun nok desværre ikke længere var i live, og at hun ville blive fundet i et buskads mandagen efter mordet inden for en radius af 800 meter fra det sted, hvor hun sidst var blevet set. Det fik de til at være helt forkert og gav os et minus i skemaet med den begrundelse, at det kun var 200 meter væk!!! Denne generelle holdning har gjort, at mit mere end fyrreårige troskab mod avisen efterhånden er ved at lide skibbrud. Nu holder jeg i det mindste øje med udskejelserne.

Det hele er naturligvis historien om forskellige tænkemåder, men det er ikke så godt, at man direkte fravælger en åndelig verden på grund af en redaktionel linje, og måske endda har en slags ansættelsesmæssigt Berufsverbot, hvor man sikrer sig, at journalister og redaktører med en vis åbenhed over for det alternative formenes adgang, eller i det mindste får besked på at holde sig væk fra enhver positiv omtale af det åndelige område. En holdning, der i sig selv kan være spøgelsesfremkaldende. Så hvem ved, om Olsens spøgelse ikke bliver nødt til at ruske lidt mere op i redaktørens forstokkede holdninger, hvor han af ideologiske årsager må se bort fra en skræmmende virkelighed? Men det er da klart et stort fremskridt, at en redaktør på Den Levende Avis overhovedet står frem med en sådan historie. Vi ser på sagen og undgår i første omgang af omdøbe avisen til Den (Af)døde Avis.Astrologisk set

Når Pluto kører gennem Stenbukken vil nødvendig erkendelse ofte blive gjort på den hårde, ufrivillige og næsten tvangsbetonede måde, hvor man skal trækkes igennem konfrontationer med både én selv og omverdenen. Den kommer alle til at blive konfronteret med, og hvis man vil sig selv det godt, at giver man slip og glider med i processen. Ellers vil Uranus gennem Vædderen også vide at give sit bidrag med chokerende indsigter. Neptun gennem Fiskene i disse tider siger, at den åndelige verden er der, hvor den største vækst kan ske, og at vækst på det fysiske plan i stigende grad vil blive passé.Melodi Grand Prix

Danmark har fine odds hos bookmakerne for at få en topplacering i MGP-finalen i aften. Men det kunne godt ligne en situation, hvor det danske boyband ”A friend in London” ikke engang når op mellem top 3, selv om de satser på at vinde. De skal nok være glade for en Top-10 placering. Mon ikke Irland, England og østlandene sætter sig solidt på toppen?Undersøgelse

Jeg har længe funderet over, hvilket politisk parti, der var tættest på den alternative verden, men det er godt nok et svært spørgsmål, for umiddelbart er der ingen af de etablerede partier, der kommer blot i nærheden af en åbenhed for vores verden. Vi skal over i dem, der ikke har nået spærregrænsen, nemlig Visionspartiet og Kosmologisk Parti. Men dem kan man jo af gode grunde ikke stemme på. Bortset fra ved kommunevalget, hvor Visionspartiet så vidt jeg husker stillede op i to kredse. Jeg håber, at nogle læsere har lyst til at fortælle, hvordan de tackler den umulige situation. I så fald vil informationerne blive behandlet fortroligt.Tilbagetrækningsreformen – fredag den 13.!

Der gik et gys af historiske dimensioner gennem Finansministeriet fredag den 13. Noget så sjældent som et forlig, hvor både Dansk Folkeparti og De Radikale var med, det er usædvanligt. Dog skete det ikke kl. 9.11 (amerikansk alarmopkald), men kl. 19.11 som en wake up call for rød blok, der er i gang med at sætte et solidt forspring over styr. Overordnet set er det blokpolitikken, der synger sin svanesang. Dette forlig vil danne præcedens for samarbejde på kryds og tværs.

Ud fra horoskopet for forliget vil resultatet af anstrengelserne blive genstand for endog meget barske debatter i valgkampen. AC står i Skorpionen, hvor Pluto hersker, og den befinder sig lige på 3. husspids (kommunikation). Man så det allerede i den efterfølgende tv-debat. Og igen var det Ole Sohn og Claus Hjort Frederiksen, der mest røg i totterne på hinanden. På en måde, så studieværten var tæt på at miste kontrollen over situationen. Pluto er ydermere i spænding til Månen, Saturn og Uranus.

Det bliver en barsk valgkamp, hvor befolkningen vil få båret ved til politikerledens bål. Det gode ved horoskopet er, at alle planeter i 6. hus står eksemplarisk. Dette indikerer, at der vil komme flere i arbejde i længere tid, så der er nogle, der kan tage over fra de store årgange, når de går på pension – hvis den da findes til den tid. Det bliver det næste, politikerne vil se på, sammen med ejendomsbeskatningen, som der ellers er konsensus om skal friholdes fra skattestigninger. Den holder naturligvis ikke på sigt, men ingen tør gøre noget så grimt før et valg.Efterlysning

Bogen Børns psykiske evner er udsolgt fra forlaget, og den bliver tilsyneladende ikke genoptrykt. Har du et eksemplar liggende, køber vi det gerne, da flere er på jagt efter den gode bog.

torsdag den 12. maj 2011

Kommentarer 19B

Mere udsalg – de smukke Royal Copenhagen figurer
Nu er også de meget smukke Christel-figurer fra Royal Copenhagen på udsalg til kun 799 kr. Normalpris 1179 kr.Dobbeltdrabet i Odense
En video er kommet frem med en mand, der kunne være morderen, og det er i hvert fald ikke helt skævt, for det er en, der ligner ham lidt, og det KUNNE godt være ham. Især, hvis det viser sig (når han bliver fundet), at han er menneskesky og er gået ned med flaget i livet. Han har hverken samvittighed eller realitetssans. Han er meget diskret i sin adfærd og ses ikke af mange. Han bor i udkanten af Odense og hans navn begynder sandsynligvis med H, måske Hans (Georg).


Nye data på bin Laden

En abonnent – og tak for det – har måske fundet bin Ladens korrekte fødselsdata. I hvert fald stemme de MEGET bedre overens med de nye begivenheder end den 10. marts 1957. Abonnenten Gunhild Jakobsen skriver, at hun har fundet disse data: 30. juli 1957 kl. 16.23.55 i Djeddah.

Det har jeg finjusteret til kl. 16.20, så Pluto står i spænding til MC lige nu. Dette horoskop passer også hvad angår andre aspekter perfekt til de aktuelle begivenheder. Bl.a. er Neptun i spænding til Merkur og Pluto i 8. hus (død). Det indikerer et dødsfald, men rykker man tiden yderlige et par minutter tilbage står progressive MC i spænding til samme Merkur i 8. hus. Og progressive Sol er i spænding til AC, det samme gælder progressive Mars. Så nu er det vist fastslået, at det som antaget VAR forkerte fødselsdata, der har floreret i mange astrologiske kredse, og for den sags skyld i hele pressen.

Han er altså Løve med AC i Skytten og havde i september 2001 Neptun i spænding til Sol/Uranus-konjunktionen i 8. hus (død). Det dobbelte ildtegn satte altså Twin Towers i brand, og det passer perfekt med det nye horoskop.

Helle og Margrethe astrologisk set

Først gik det så godt, men så blev Margrethe sur på Helle, fordi hun ikke ville lege med hende alligevel. I hvert fald ikke på den måde, Margrethe gerne ville. Helle definerede nemlig sin økonomiske politik sammen med Villy og sagde, at den kunne intet rokkes ved – ikke en rød reje kunne rokkes, for nu at blive i det maritime sprogbrug i dobbelt forstand…. Så gik Margrethe over til de blå mænd for at lege med dem i stedet for, og de lukkede slørhalen ind i varmen, og nu kommer det sikkert et forlig om 2020.

Nå, men det hele har nu gjort helle sur, og den røde rejekælling er nu ved at sætte sit store for spring i meningsmålingerne over (s)tyr – Margrethe har Tyren på Ascendanten og er ellers Vædder.

Helle er Skytte med Løve-Ascendant, så de passer på mange måde fint sammen – bege er ildsjæle. Alligevel er det godt, de ikke er gift med hinanden, for lige nu er Pluto i gang i begge horoskoper. Den er i spænding til Helles Mars (temperament) og Margrethes Venus (penge), så mon ikke de Radikale bliver holdt uden for en eventuel rød regering efter valget? Noget, der godt kan være rykket langt væk nu efter den seneste udvikling, hvor Helle negligerede Margrethe – det værste hun kunne gøre, så nu klør hun sig gevaldigt i håret og fortryder sin handling. For de er ellers enige om mangt og meget, når man sammenligner deres horoskoper. Der er bare lige det ved det, at deres respektive Måner står ret dårligt til hinanden, så når der er følelser med i spillet, kan det gå helt galtDe var sammen i tidligere liv, og fik ikke løst konflikterne!

I dette liv skal de rydde gamle udfordringer af banen. Saturn (karma) er nemlig i spænding, derfor har de med stor sandsynlighed været sammen i tidligere inkarnationer og har et indbyrdes regnskab, der skal gøres op i dette liv - og det går ikke altid helt stille af. Derfor vil en eventuel rød regering få masser af udfordringer lige fra starten, som vi tidligere har skrevet. Også selv om de Radikale kommer med i en eventuel rød regering efter valget. Og ikke mindst, fordi Søvndal også har gang i stærke astrologiske kræfter. Ud over dette ønsker rød blok vækst og er derfor nødt til i vidt omfang at føre blå politik – ikke nogen nem cocktail, der i et ellers så mudret folketing kan udløse et hurtigt valg, måske allerede i 2012! Eller at Helle helt uden valg - giver tømmerne tilbage til Løkke med tak for lån. Tiden efter valget bliver på grund af det grumsede Folketing ikke for sarte sjæle, det vil ret hurtigt vise sig. Det er på grund af Løkkes fine aspekter nu udsigt til en – ganske vist meget smal – valgsejr til ham. Men også hvis han vider, kan valget komme rimeligt hurtigt igen. Det vil dog nok lige blive holdt lidt igen for ikke at pirke for meget til folkets politikerlede, som vil komme frem i tilfælde af et hurtigt valg. I Danmarkshoroskopet er Pluto i spænding til kriseplaneten Saturn.

Værdimæssigt har landet mest brug for en rød regering, men når Løkke har det bedste horoskop, vil mange føle, at han giver mere stabilitet her og nu. Derfor ligger han til en smal valgsejr, uanset om valget kommer nu eller i efteråret. Vi gætter nu på, at det kommer i juni.Astrologisk ”grundlovstale”

Danmark – og for den sags skyld hele verden – har brug for en politik, der vil regulere produktionen og i det mindste går i rette med den enorme overproduktion, vi udsættes for, og som de etablerede partier ser som et led i væksten, som de jo går så stærkt ind for, men som Pluto gennem Stenbukken hader. Og finder vi ikke selv på at regulere produktionen, bliver det gjort for os på ”bedste” vis. I vort lille land er det kun de allermindste partier, der tager denne sag alvorligt, og nogle af dem er end ikke på tinge. Det siger ikke så lidt om den kollektive bevidsthed, for vi har jo helt klart lige nøjagtig de politikere, vi fortjener. Og vi kunne meget passende begynde at gøre noget, som de etablerede virksomheder aldrig selv vil finde på, fordi det skade afsætningen af deres produkter. Derfor ER regulering i et vist omfang bydende nødvendigt for klimaet, jordkloden, og dermed os alle. Jo længere, vi udskyder det, jo værre vil det nå at blive, alt imens vi sover i timen. Men det er meget forstemmende, at når man lige mangler en lille dims eller et batteri til en mobiltelefon, så er det ofte billigere at købe en helt ny telefon. Og måske er dimsen endda i mellemtiden nået at gå ud af produktion – til stor skade for helheden. Her i huset er vores bore/skrue-maskine lige gået i ”stykker”. Det vil sige, ikke helt, for det er kun batteriet, der er gået. Men ak, det koster mere end en helt ny maskine. Så man er dum, hvis man ikke kan se det og kun køber batteriet. Jo, politikerne trænger virkelig til at få ladet deres batterier op og få forbudt den slags misbrug af klodens ressourcer!