mandag den 20. december 2010

Uge 48

Hermed lidt flere nyheder, bl.a.om EU´s urtedirektiv fra Morten Krabbe. Desuden er der noget om korrektion af Julian Assanges horoskop. Vi har ikke fødselstiden, men en astrolog har sat sig for at finde det mest sandsynlige tidspunkt. Man må jo sige, at den mand er i vælten lige nu. Læs også indslaget om hans horoskop i det seneste nummer af HOROSKOPET.


HOROSKOPET´s nye nummer


Det nye nummer af Astrologimagasinet HOROSKOPET er nu udkommet. PDF-abonnenterne fik det allerførst, faktisk for næsten en uge siden. Postabonnenterne fik det lørdag den 18.12, medmindre vejret har drillet. Og bladet er i kioskerne 23.12.

Bladet er et royalt temanummer med tophistorien om engleprinsessen fra Norge, som nu igen er i fokus, fordi befolkningen er imod hendes ”engleri”. Hvad driver prinsessen, og er det i virkeligheden ikke de andre, der er noget galt med, når de ikke kan acceptere noget så almindeligt som engle? Vi ser også på kongehusenes fremtid – om det blå blod er i gang med at blive rødt.

Desuden er der mange andre spændende artikler og års-, vinter- og kærlighedshoroskoper for alle tegn.

Husk, at du kan abonnere på bladet og få et gratis årshoroskop (værdi 200 kr.). Dermed bliver abonnementet næsten gratis.

I bladet kan du finde fantastiske tilbud fra www.astroshop.dk – og hvis du vil have en smagsprøve (se indholdsfortegnelsen på side 3 i denne), så er linket her:

http://www.astrologihuset.dk/horoskop/2011/1/Horoskopet_web_012011.pdf

Her finder du også den store annonce med alle de flotte tilbud.


Astrologisk Selskab

Der er også information om Astrologisk Selskab, som har stiftende generalforsamling i marts måned. Selskabet har til formål at udbrede astrologien, og vi vil derigennem komme meget mere ud til skoler og uddannelsesinstitutioner end hidtil. Vi vil gennem nærværende nyhedsbrev holde dig orienteret om aktiviteterne i selskabet.Astroshoppen på lakridserne

Som noget nyt tilbyder vi vore besøgende og kursister verdens bedste lakrids (Jacob Bülows) til tilbudspriser. Normalt koster de 65 kr. pr. dåse, men vi tager kun 50 kr. resten af 2011.

EU´s kosttilskudsdirektiv

Der kommer her nogle tilføjelser til det tidligere udsendte materiale. Det har nemlig vist sig, at der er forvirring og misforståelser i debatten.

EU's kosttilskudsdirektiv blev vedtaget allerede i 2004 og skal blot være endeligt implementeret i alle medlemslande senest d. 1-4 2011. Men det omdiskuterede og endnu manglende "urtedirektiv" handler udelukkende om deklarationer (claims) af varerne. Kun i England ser det ud til at få store konsekvenser, da man her ikke som i Danmark og andre europæiske lande indførte en naturmedicinordning under lægemiddellovgivningen i 2004 men fortsatte med at claime alt muligt om urter. Det betyder nu, at den engelske lægemiddelstyrelse har stillet krav om, at alle urteprodukter på markedet skal dokumenteres og registreres som medicin.

Det store problem herhjemme lige nu er, at regeringen på foranledning af S og SF med Fødevareforlig 2 fra nytår indfører en grundafgift på 12.500,- kr samt en afgift på 1000,- kr. pr. registreret produkt for alle firmaer, der producerer og sælger kosttilskud. Man opererer helt bevidst med, at 25% af firmaer og produkter vil forsvinde med dette initiativ, derfor har man sat budgettet meget højere, end der egentlig er belæg for, hvilket først gik op for branchen for nylig efter den afsluttende høring om forslaget. Dette vil i sig selv rydde godt ud på hylderne. Samtidig er der nye krav om sikkerhedsvurderinger af urter på vej. Den danske interesseorganisation HBL har forsøgt at være proaktive i sagen for at få mest mulig indflydelse, men desværre har Fødevarestyrelsen indtil videre valgt at spille med lukkede kort. Så alt efter, hvor de lander, kan dette også komme til at koste produkter. Specielt de indiske og kinesiske er her i fare, og der forudses en sand massakre omkring februar og marts 2011.

Det oprindelige indlæg redigeret her:
'
Den syge sundhed


Der skal spares på dette område, og der lukkes sygehuse efter valget. Det er vedtaget, at en del tilskud til medicin er bortfaldet, bl.a. tilskud til en del livsvigtig medicin. Det har skabt røre hos både læger og patienter, men det gør tilsyneladende ikke det store indtryk hos politikerne.

Det skal siges, at det pr. 1. april 2011 bebudede EU-direktiv om urtemedicin er blevet udskudt på ubestemt tid på grund af de mange protester fra forskellig side, bl.a. nedenstående indlæg, som vi bragte på vores nye blog på AstrologiHusets hjemmeside. Den officielle forklaring er, at man vil færdiggøre alle claims til vitaminer og mineraler i et batch først, i stedet for drypvis som oprindeligt planlagt, og samtidig genoverveje urtedirektivet. Men urtedirektivet handler kun om claims, altså hvad man må sige og ikke sige i forhold til urter. I forhold til det oprindelige direktiv, der nu heldigvis er udskudt til genovervejelse, må man intet sige om urters virkning, medmindre det er dokumenteret med humane studier på samme niveau som lægemidler. Det har indtil videre fået store konsekvenser i England, hvor man ikke som i Danmark ved direktivets start har indført en ordning med naturmedicin og lavet skarpe afgrænsninger for anprisninger. Urtedirektivet handler kun om ”Berufsverbot”, altså at man ikke må kommunikere noget om urternes virkning, men det vil ikke i sig selv forbyde at sælge urterne, hvis de allerede er godkendt til ikke at være ”novel food”.

Vi skrev i det seneste nummer af HOROSKOPET, at vi har de politikere, vi fortjener. Derfor friholdt vi dem i artiklen om (hof)narre fra at blive betegnet som sådanne. Vi kan imidlertid generelt bedre vurdere højre- og venstrefløjen, liberalismen og socialismen på denne vægt. Den venstre side af parlamentet er normalt mere beredvilligt til at gå i brechen med indgreb. Den højre side vil støtte det private initiativ og kommer herved ofte til at træde sundheden under fode. Naturens egen medicin er truet, og GMO (Genmodificerede Organismer) ved at brede sig over det meste af verden. GMO vil, hvis der ikke gribes ind, komme til at erstatte de naturlige alternativer, som under korrekt anvendelse ikke har nogen bivirkninger.

Desværre er venstrefløjen i dette spørgsmål en endnu større modstander end den borgerlige regering, da man her ensidigt har taget parti til fordel for Forbrugerrådet, Fødevarestyrelsen og andre systembevarende interessenter, der er kendt for at gå medicinalindustriens ærinde. Kosttilskudsbranchens organisationer har længe prøvet at få politikerne i tale, hvilket delvis er lykkedes med VKO, hvorimod døren har været helt lukket hos Socialdemokraterne og SF. Dog har den nuværende fødevareminister været et kæmpe tilbageskridt i forhold til den dialog, der ellers var opnået med regeringspartierne gennem de sidste 2 år.

Her skal det indskydes, at regeringen for kort tid siden har fjernet tilskuddene på en række former for medicin, herunder blodtryks-, lunge-, gigt- og mavesårsmedicin. Når det snart går op for folk, hvad dette indebærer, vil det udløse et ramaskrig. Har man ikke råd til de stærkt forhøjede priserm på den livsnødvendige medicin, eller ikke tåler andet, bliver der trængsel på dødsgangen, medmindre denne også spares væk på linje med skoler, hospitaler og plejehjem. Det ligner en menneskelig og sundhedsmæssig nedsmeltning i vores land, hvor folk risikerer at blive hjemløse på grund af udgiftsstigninger.

Det bliver en katastrofe for menneskeheden, hvis det lykkes næsten at udrydde anvendelsen af naturens egne frembringelser. Og det vil vi komme til at sande inden for det næste årti, hvor Pluto går igennem Stenbukkens tegn. Så hvis ikke der skrides ind nu, så lurer katastrofen lige om hjørnet. Det er godt med de underskriftindsamlinger, som bl.a. kører på internettet i denne tid, men det er slet ikke nok. Medicinalindustrien har ofret milliarder af kroner på at få monopol på medicin. Dette vil fratage fødevarerne muligheden for at være sunde, og det cementerer samtidig brugen af syntetisk medicin på bekostning af sundhedsaspekterne i befolkningen, og hvad angår de dyr, der lever af de syntetiske varer.

Forbrugerne, det vil sige os alle, må protestere på det kraftigste for i det mindste at kunne beholde alternativet. Naturligvis skal den syntetiske medicin ikke afskaffes, den er rigtig god til akutte behandlinger. Men det skal naturmedicinen sandelig heller ikke. Det er den, der kan holde os raske og dermed også behandle os langsigtet. Selv om direktivet nu er udskudt, kan vi på ingen måde være sikre på, at det ikke indføres i hele sin udstrækning senere.

Direktivet hedder THMPD, hvad der betyder Traditional Herbal Medicine Products Directive. Det fastlægger, at alle urteprodukter skal igennem samme vurdering som lægemidler. Det har ingen som helst indflydelse på sagen, at naturmedicinen er langt ældre end den syntetiske medicin. I mange tilfælde har man anvendt den igennem tusinder af år, hvad der f.eks. gælder ayurvedisk medicin og kinesisk medicin. Disse produkter vil blive sammenlignet med den nye medicin og vil i så fald få meget svært ved at blive godkendt. At få naturlægemidler godkendt i fremtiden kan altså meget vel blive næsten umuligt. Herved kan EU faktisk komme til at overtræde menneskerettighederne og ydermere lovgivningen omkring monopoler.

I stedet for at behandle sunde fødevarer og naturmedicin som en menneskeret, bliver de nu behandlet som handelsregler. Vi må – ikke mindst for kommende generationers skyld – op på barrikaderne, inden vi ser grådigheden og uansvarligheden sejre.

Medicinal- og fødevareindustrien har i fællesskab lavet lobbyarbejde i meget lang tid og kan med indførelsen af direktivet skaffe sig monopollignende tilstande på både behandling og ernæring, og det er med fuldt overlæg for derigennem at true naturbranchen på livet. Der er ingen sundhedspolitisk logik i disse tiltag, som kun tjener medicinal- og fødevarebranchens interesser. Urternes effektivitet er stor og truer ganske enkelt industriens indtjening, hvad den så forsøger at gøre kål på gennem den omfattende lobbyisme. Politikere og embedsmænd er tilsyneladende lykkelige over at gå medicinalindustriens ærinde, så vi står over for en mulig katastrofe.

Ingen partier på tinge har en naturmedicinsk dagsorden. Derfor må vi vende blikket mod partier som Visionspartiet og Kosmopolitisk Parti. Man kan også lave lokale netværk eller gå ind i SAB, akupunkturforeningen, zoneterapeutforeningen m.v. Vil du vide mere, så besøg www.anh-europe.org eller www.kurtlindekilde.dk

Politikerne burde tvinges til at se den fantastiske dvd, The Living Matrix, som er meget opmuntrende for fremtiden, og som indeholder en særdeles frugtbar diskussion mellem videnskaben og den alternative verden. Den kan købes på www.astroshop.dk
Julian Assange

Det er som regel ikke så svært at skaffe en persons fødselsdato, –år og –sted, men det kan ofte være betydelig vanskeligere at få fødselstidspunktet. Derfor ligger der ofte en opgave for astrologer i at forsøge at regne sig til et sandsynligt fødselstidspunkt.

Denne opgave bliver ekstra vigtig, når det drejer sig om en person, der har stor indflydelse på de politiske begivenheder i hele verden. Og det må man sige gælder for Julian Assange. Man kan diskutere, om hans metoder er gavnlige eller skadelige for det politiske liv på kloden, men man kan ikke nægte, at hans offentliggørelse af hemmelige dokumenter kommer til at få stor indflydelse.

Det er derfor af stor interesse at forsøge at fastlægge Julian Assanges fødselstidspunkt. Og denne opgave har astrologen Lauren Delsack påtaget sig.

Julian Assange er født d. 3. juli 1971 i Townsville, Queensland i Australien.

For at finde et sandsynligt fødselstidspunkt tager Lauren Delsack udgangspunkt i den pågældende persons måde at udtrykke sig på, for på den måde at finde frem til en mulig Ascendant. Intuitivt mener hun efter at have læst mange artikler og interviews, at det må være enten Skytte eller Vandbærer.

Assange beskrives som: høj og ranglet, nomadisk, kynisk, sær, undvigende, forsigtig, paranoid, yderst intellektuel, ikke konform, har uegennyttige motiver, charmerende men lukket, glemsom og en der skjuler detaljer om sit liv.

Det peger ifølge Delsack på en sandsynlig Skytteascendant. Det understøttes af, at horoskopherskeren bliver Jupiter, der så er i 12. hus i tæt konjunktion med Neptun, begge i Skorpionen. Månen i Skorpionen er ligeledes i 12. hus, hvilket passer godt til hans, en passende placering for en mand, der arbejder i det skjulte.

Solen ved med denne Ascendant være i 8. hus, hvilket passer godt til hans undvigende natur og utilgængelige personlighed.

Med dette udgangspunkt undersøger Delsack, om hendes teori passer med begivenhederne i Assanges liv. Hendes krav er, at alle begivenheder skal passe.

Hun sætter fødselstidspunktet til kl. 15.01. På det tidspunkt rammer Neptuns transit så Ascendanten og Saturns på DC, hvilket passer godt til det bohemeliv, hans mor levede, mens han var spæd. Og der er ingen oplysninger om hans far.

I sit arbejde med at finde det korrekte fødselstidspunkt har Desack fundet oplysninger om et liv, der langt fra har været helt almindeligt. Kort efter hans fødsel flyttede moderen til Magnetic Island, hvor hun, som hun har fortalt, "levede i bikini som en indfødt med sin baby og andre mødre". Kort efter hans 1-års fødselsdag giftede hans mor sig. Da han var 4-5 år flyttede de tilbage til Magnetic Island. Da han var 8 forlod moderen sin mand og indledte et turbulent forhold til en musiker. Med ham fik hun en dreng, (1980 eller 1981), men i 1982 var forholdet slut. De næste fem år var de på flugt af frygt for, at musikeren ville tage barnet.

Delsack fortsætter med at gennemgå nøglebegivenheder i moderens og Julians omtumlede liv i hans barndom, og viser sammenfald med væsentlige transitter i fødeselshoroskopet og aspekter i solar horoskopet.

Da Julian Assange begynder at hacke computere er Plutos transit i konjunktion med hans Skorpion-Måne.

Han har giftet sig og fået barn i en meget ung alder, og da han bliver arresteret for at hacke i september 1991, forlader hans kone ham og stikker af med barnet. Det siges, at han på det tidspunkt brød sammen og blev indlagt. Og netop i 1991- 1992 har Pluto et langvarigt transit-aspekt til MC, hvis det valgte fødselstidspunkt er rigtigt.

Også en lang række andre nøglebegivenheder gennemgås og sandsynliggør det foreslåede tidspunkt.

Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på http://laurendelsack.wordpress.com.

mandag den 13. december 2010

Kommentar uge 49

EM i kvindehåndbold

Her har Danmark stolte traditioner, der går tilbage til begyndelsen af 1990´erne. Vi har vundet både EM, VM og OL, det sidste endda hele tre gange i træk. Og da vi denne gang er på hjemmebane, skulle man tro, at, at vi i det mindste får medaljer. Men da spillerne har en del spændinger i deres horoskoper, skal vi nok regne med, at det maksimalt bliver nærved og næsten – vi skal være glade for en 4.-plads.

Danmarks nok bedste spiller, Rikke Skov, er tilbage oven på en skade og kan måske ikke helt stå distancen i forhold til sin vante standard. Men da hun har meget rutine, skal det nok gå, og skaden ser ikke ud til at sætte hende helt ud af spillet. Hun bliver sandsynligvis en af vore største støtter sammen med Maibritt Kviesgaard og Ann Grete Nørgaard, som dog muligvis har en spænding fra Pluto til Månen i øjeblikket, afhængigt af fødselstiden. De tre spillere har mange fine harmoniske aspekter i deres horoskoper, dog skal Rikke Skov passe lidt på, da hun har en Uranus (pludselige hændelser) i spænding til Saturn (knogler) på vej.

Alle andre spillere har en eller flere væsentlige spændinger fra de tre ydre planeter. De strækker sig over længere tid, så man kan ikke sige, om f.eks. en skade springer op lige præcis ved EM, men de fleste skal passe på med for aggressivt spil.

Målkvinden Karin Mortensen er – som alle, der er født 26. september, uanset årstal – lige færdig med Pluto-spændingen til Solen. Hun var, for ikke så længe siden, væk fra landsholdet i en periode, og det var fornuftigt gjort i en Pluto-periode. Nu er hun tilbage og har et par andre spændinger, fra både Pluto og Neptun, der gør, at hun nok må lukke en del mål ind – eller at hun ikke helt lever op til tidligere tiders fantastiske præstationer. Reservekeeper Christina Pedersen har også nogle spændinger i sit horoskop, hvilket understreger dette.

Konklusionen er, at Norge er en sikker vinder, og at Danmark på trods af hjemmebanen ikke får medaljer. Jan Pytlick (født 5. juni 1967) har ikke det værste horoskop, men til gengæld er der heller ikke de store harmonier i det. Resultatet vil derfor blive på det jævne i forhold til tidligere tiders præstationer. Landstræneren har transit Saturn hen over sin Mars i hele december, så de vigtigste nøgleord er ansvar og disciplin, men desværre også middelmådighed. Han må endelig ikke lade sig rive med af det første nederlag, der kommer.

Ansvars- og rollefordeling er af væsentlig betydning for et godt resultat, ligeså disciplinen, hos både holdet og træneren. Pluto begynder også at danne en spænding til Pytlicks Merkur (kommunikation), så det kan blive en udfordring for ham at få sit budskab ud til spillerne på den rigtige måde.Anden sport

Der er Europamesterskaber i fodbold næste år, og Danmark ser ud til lige akkurat at kvalificere sig. Vi skal dog ikke regne med, at det bliver til mere end den indledende runde ved selve slutrunden. I den forbindelse kan det ikke udelukkes, at der opstår en sag om aftalt spil.

Det gav chokbølger, da rigmanden Abramovitch viste interesse for at købe FC København. De har ganske vist et fantastisk udgangshoroskop, ikke mindst lige nu. Men mon ikke dette hentyder til den enorme succes, de har med at spille fodbold? Det russiske eventyr vil sikkert ende i vasken. Den russiske bjørn vil ikke afløse den københavnske løve lige nu.

Vi skrev på vores blog på hjemmesiden tidligt på efteråret, hvordan slutstillingen i Superligaen ville blive til foråret, forudsat at klubberne ikke skiftede træner, hvad der indtil nu er sket for flere klubber. Derfor skal der justeres lidt, men foreløbig passer det dog ret godt, idet der kun er to klubber, der skal bytte plads, for at forudsigelsen holder i kategorierne top, midte og bund (fire i hver kategori). Se det hele på bloggen, hvor trænernes horoskoper er vurderet. Dog mangler en enkelt væsentlig ting, nemlig fødselstiderne. Det er i øvrigt Fiskenes tegn, der dominerer blandt trænerne, derefter følger Skorpionen.

Hvad angår cykelsporten, kan Danmark lave et godt resultat ved verdensmesterskaberne i slutningen af året. Så er det meste også sagt i den sag, for hverken Bjarne Riis med et næsten nyt hold eller Michael Rasmussens nye hold bliver til noget større i 2011 på grund af begges spændinger i deres horoskoper. Riis har besøg af Neptun og Saturn, Rasmussen af Saturn og Pluto, sidstnævnte med hele tre spændinger. Derfor skrev vi for et års tid siden, at hans trængsler ville vare ud over hans dopingkarantæne.Forudsigelse af fodboldresultater

Vi vil i den kommende tid forsøge at forudsige fodboldresultater ved hjælp af kamphoroskoperne. Det vil, dels foregå her i bladet, dels på bloggen på hjemmesiden. Mange åndeligt interesserede er ikke så interesseret i sport, men det er interessant at se, hvad astrologien kan bruges til. Hvis det går godt, hvad det ser ud til, kan det ikke undgå at give en cadeau til astrologien. Vi skal dog være åbne for, at et sådant forsøg meget vel kan slå fejl. Udgangspunktet er at gætte udfaldet af en kamp: Sejr, uafgjort eller tab.

Her skal vi naturligvis huske at tage kampens forudsætninger med ind i billedet, herunder placering i rækken på kamptidspunktet. Hvis et tophold spiller mod et bundhold, vil de nemmere kunne vinde med et spændingsbetonet horoskop end omvendt.

Hypotesen er, at vi i hvert fald skal kunne se, om et udehold kan levere en overraskelse. Vi kan naturligvis ikke ramme plet hver eneste gang, men hvis hitrate komme op på ca. 75 %, vil det være meget flot.

Indtil videre har det været interessant at se, hvordan Ascendanten/1.hus og Descendanten/7.hus har symboliseret hhv. hjemme- og udehold. Et eksempel er AaB´s kamp hjemme mod Esbjerg den 6. november kl. 17.00. Her står herskeren over 1. hus (Merkur) i spænding til Neptun, hvilket ikke er godt for hjemmeholdet, der således ikke kunne regne med at vinde kampen, selv om de både var på hjemmebane og havde fået ny træner – ganske vist en træner, der er på vej ind i en Pluto-periode. Herskeren over DC er Jupiter, og den står i kampens horoskop meget flot sammen med Uranus og harmonisk til både Månen, Merkur og MC. Dette MÅ bare give point, og det har været medvirkende til, at AaB fik annulleret et mål for offside, der var særdeles tvivlsom, og normalt ikke ville være blevet dømt, især ikke på hjemmebane. Men her kom horoskopet altså også imellem og gjorde det meget svært for hjemmeholdet.

I 7. hus er der anderledes energi på, idet Mars befinder sig her rimeligt tæt på DC. Første halvleg havde AaB dog under kontrol og scorede et glimrende mål i det 26. minut, hvor både AC og MC stod i meget flotte aspekter. Men 2. halvleg stod der Esbjerg på, og de scorede i kampens 61. minut. Nu står Pluto i 7. hus, og med Mars i 7. hus i udgangshoroskopet har udeholdet god fight og vilje og kunne næsten ikke tabe den kamp!

mandag den 22. november 2010

Uge 45

Udskydelse i EU

Først skal det lige pointeres, at den ikrafttrædelsesdato i EU om naturmedicin, vi skrev om, er blevet udskudt på ubestemt tid. Det bliver altså ikke den 1. april som oprindeligt planlagt. Så nu kan vi forhåbentlig se frem til en blødere landing pågrund af de mange protester.Opmuntrende astrologisk resultat

Vi har tidligere sendt minianalyser af fodboldkampe ud, og det har været meget interessant at se, hvordan Ascendanten/1.hus og Descendanten/7.hus har symboliseret hhv. hjemme- og udehold.

Den 6. november kl. 17.00 AaB hjemme mod Esbjerg, og herskeren over 1. hus (AC) er Merkur, som stod i spænding til Neptun, hvilket ikke er godt for hjemmeholdet, der således ikke kunne regne med at vinde kampen, selv om de både var på hjemmebane og havde fået ny træner – ganske vist en træner, der er på vej ind i en Pluto-periode. Herskeren over DC er Jupiter, og den står i kampens horoskop meget flot sammen med Uranus og harmonisk til både Månen, Merkur og MC. Dette MÅ bare give point, og dette har været medvirkende til, at AaB fik annulleret et mål for en offside, der var særdeles tvivlsom og normalt ikke ville være blevet dømt, især ikke på hjemmebane. Men her kom horoskopet altså også imellem og gjorde det meget svært for hjemmeholdet.

I 7. hus er der anderledes energi på, idet Mars befinder sig her rimelig tæt på DC. Første halvleg havde AaB dog under kontrol og scorede et glimrende mål i det 26. minut, hvor både AC og MC stod i meget flotte aspekter. Men 2. halvleg stod der Esbjerg på, og de scorede i kampens 61. minut. Nu står Pluto i 7. hus, og med Mars i 7. hus i udgangshoroskopet har udeholdet god fight og vilje og kunne næsten ikke tabe den kamp!Forudsigelse af fodboldresultater

Vi vil i den kommende tid køre et forsøg med at forudsige resultater af fodboldkampe – vel vidende, at mange af vore læsere ikke er interesseret i sport. Her vil vi bede jer bære over med os andre sportsglade folk. Husk, at det – hvis det går godt – ikke kan undgå at påvirke ikke alternative mennesker til at åbne sig for astrologien, og dermed sikkert også for andre alternative områder. Vi skal dog være åbne for, at et sådant forsøg meget vel kan slå fejl, især med antallet af mål. Hovedsigtet vil dog også være, at vi skyder på, hvem der vinder eller taber en kamp. Vi skal naturligvis huske at tage kampens forudsætninger med ind i billedet. Herunder hjemme- og udehold samt placering i rækken på kamptidspunktet. Hvis et tophold spiler mod et bundhold vil de nemmere kunne vinde med et spændingsbetonet horoskop end omvendt.

Hypotesen er, at vi i hvert fald skal kunne se, om et udehold kan levere en overraskelse. Vi kan naturligvis ikke ramme plet hver eneste gang, men hvis hitrate komme op på ca. 75%, vil det være meget flot. Vi kørte tidligere et forsøg med landsholdet, som ikke gav et tydeligt resultat. Her lå hitrate så vidt erindres på omkring de 60, hvad målscoren angik. Selv om det er et rimeligt resultat, er det ikke tilfredsstillende. Vi forsøger derfor igen og håber, det bliver bedre.

Vi begynder forsøget her i november, første udsendelse påregnes at blive om 14 dage.Søren Pind

Nu kom turen til Søren Pind, hvad angår en tur i pressens turbine. Ikke overraskende, da hans rapkæftethed tidligere har bragt ham i problemer. Ikke mindst, da han var miljø- og teknikborgmester i Københavns Kommune. Pind er født den 20. november 1969 i Herning, tidspunkt ukendt. Men under alle omstændigheder er han på vej ind i en Neptun-periode, idet den står i spænding til både Solen, Neptun og Merkur. I en sådan periode skal man vare sin mund, da man meget let kan komme til at sige noget forkert. Tidligere statsminister Poul Schlüter holdt sin gulvtæppetale i 1987 på et lignende aspekt. Eller man kan blive konfronteret med gamle usandheder eller fortielser. Her er der tale om begge dele, og han forsøgte sig først med at kalde den pågældende journalist for løgnagtig. Pind troede ikke, at han stadig figurerede som med lem, men da der ikke havde været afholdt bestyrelsesmøder i længere tid, var han ikke blevet slettet alle steder. Det er typisk Neptun (forvirring, kaos). Og Merkur står bl.a. for medierne. Det er de kommende 2-3 år, hans Merkur og Sol har besøg af Neptun, så den hellige grav er absolut ikke vel forvaret, selv om de tre planeter står fint i fødselshoroskopet Så hvis han passer på, sker der sikkert ikke videre i den verserende sag. Men det handler om at omgå sandheden ansvarligt i den kommende tid.

Nu har han foreløbig lagt sig ned i den verserende sag og beklaget sine udtalelser om journalisten. Det samme gælder huslejekontrakten på et rækkehus i Klampenborg, hvor Pind boede gratis, måske som en slags betaling for det lobbyarbejde, han udførte for ejeren af det pågældende boligkompleks. Pind forsøgte at påvirke daværende erhvervsminister Lene Espersen til at ændre forholdene for det boligselskab, han var involveret i.

torsdag den 4. november 2010

Kommentarer uge 44

Kommentarer uge 44


Lene Espersen og valget i februar

Selv om udenrigsministeren er ved at være færdig med sin Pluto-spænding, vil hun til stadighed blive konfronteret med sin fortid som liggestillingsminister, ferieminister og familieminister…

Det ser ved nærmere øjekast ud til, at valget udskrives i februar under påskud af, at der nu skal ryddes op og ærmerne derfor smøges op. Løkke vil af med nogle ministre, og udenrigsministeren er sandsynligvis en af dem. Der er hele fire planeter i Vandbæreren i februar, så statsministerens tålmodighed bliver sat på prøve, og han vil have et hurtigt valg.

J.K. Rowling

Harry Potters mor har lige været i Danmark for at modtage H.C. Andersen prisen. Hun er født den 31. juli 1965 i England og udtalte ved prisoverrækkelsen, at hun i øjeblikket lider af skriveblokering. Jeg tænkte med det samme, at så var hendes Merkur angrebet af Neptun eller Pluto. Og ganske rigtigt, hun er gået i gang med en Neptun/Merkur-spænding. Den varer et par år endnu, men forhåbentlig er blokeringen slut forinden. Men hun bliver testet på dette område, især hvis hun vil skrive på samme måde eller om samme emne som før. Faktisk burde hun skrive om noget helt andet lige nu, eller fortsætte med at pausere og så lige så stille vente, til skrivekløen melder sig igen, så hun kan skrive en Potter-bog mere. Noget, hun ellers har vægret sig ved indtil nu. Men lad os nu vente og se, lysten skal nok vende tilbage om senest to år.

Thomas Rathsack – sagen er lige efter den astrologiske kogebog

Jægersoldaten har måttet gå så gruelig meget igennem, inden han blev frifundet. For et år siden blev han uretmæssigt anklaget for at bringe soldaters liv i fare og for brud på tavshedspligten med sin bog ”Jæger – i krig med eliten”. Nu begynder en ny sag, nemlig mod tidligere forsvarsminister Søren Gades spindoktor, Jacob Winther, som er sigtet for at have oversat bogen til arabisk og lækket fortrolige oplysninger om udsendelse af danske soldater. Vi har ikke kunnet finde hans fødselsdato, det ville ellers have været spændende at se horoskopet.

Men Rathsack er født den 4. marts 1967, vistnok i København. For et år siden havde han Pluto i spænding til Saturn, et af de stærkeste kriseaspekter, der findes. Nu er aspektet væk og afløst af harmoniske aspekter, og nu er Rathsack så godt som frikendt.


Nicolai Wammen – borgmesterfarvel til næste valg (til foråret)

Århus-borgmesteren meddelte den 21. oktober 2010, at han ved udskrivelsen af næste valg fratræder som borgmester. Han ønsker nok at skifte borgmesterkæde ud med en ministerbil, og det skal på et tidspunkt nok lykkes. Nu må vi så dels se, hvornår valget kommer, og dels om S kan danne regering. Astrologisk set burde valget allerede have været udskrevet, men så kom en Løkke- og en Espersen-sag imellem og udskød det. Først var der bilagssagen, så en sag om overbetaling til privathospitalerne, som han astrologisk set må tage ansvaret for, men måske undlader han dette og slipper politisk set ud af det, som det ser ud nu. Og så var der lige sagen med vicestatsministeren. Under alle omstændigheder må valget komme før tiden. Det, der er problemet er de stærke spændinger i Løkkes horoskop, som vi tidligere har skrevet om. Både Pluto og Neptun er gale i knolden, og det er ikke det bedste for hverken et land eller en statsminister. Det giver uro i geledderne.

Nu kommer valget nok til foråret, hvor Uranus endelig går ind i Vædderen for alvor. Og den progressive Venus står i ret eksakt spænding til Uranus i Danmarkshoroskopet. Wammen er født den 7. februar 1971 i Holbæk, og til foråret er Pluto væk fra hans Venus, som den har stået oven på i et par år, så beslutningen om skiftet er sikkert af ældre dato. Ministerposten har spøgt, men der er også en god ting her, for med sin AC i Skorpionen har han stor politisk gennemslagskraft og troværdighed. Lige nu er der kun nogle Saturn aspekter, der spøger, så han bliver højst udfordret på tålmodigheden. Den kan det normalt godt knibe med, når der er hele tre planeter i Skytten, men han er god til ikke at lade sig mærke med det. Om et par år venter der ham en omlægning, når Pluto over en ca. toårig periode tager fat i spændingen mellem Månen og Uranus. Her bliver der ikke meget tid til familien, så han skal her være opmærksom på ikke at bruge al sin tid på jobbet, hvad det helt sikkert vil kræve.

Den ”faldne” Barack

Midtvejsvalget blev en katastrofe for Barack Obama, idet republikanerne vandt en knusende sejr og nu har flertallet i Repræsentanternes Hus. Men måske er katastrofen ike så stor endda, idet det VAR ret usædvanligt, at Demokraterne havde flertallet begge steder, også i Senatet. Og nu er Obama færdig med sin Pluto-spænding til Venus, så han kan vente en fremgang. Det er muligvis på grund af splittelse blandt Republikanerne, som nu skal tage stilling til, hvem de skal skyde på plads som præsidentkandidat i 2012. Her er Sarah Palin kraftigt inde i billedet i særdeleshed, og Tea Party-bevægelsen i almindelighed. Men Palins skingre retorik vil ikke gavne hendes parti, og hun vil tabe valget, som vi også forud, at hun ville gøre ved det seneste valg. Her havde hun vildt mange spændinger. Mange af dem vil være væk om to år, men hendes horoskop viser, at hun heller ikke er nogen stor leder, så SKULLE hun mod forventning gå hen og blive valgt som kandidat og vinde valget, så bryder verden næsten sammen for hendes parti. Hun er langt bedre til at være i opposition. Det vil også komme frem i en eventuel valgkamp fra hendes side.

Ser man på USA´s horoskop er der rigtig mange spændinger. De næste to år kan derfor nemt blive en slags politisk skyttegravskrig. Og det kan vise sig, at Obama langt fra er slået, selv om det bliver op ad bakke.


Bedste kamp nogensinde

Fodboldkampen mellem FCK og FC Barcelona i Champions League var så god, at den af mange betragtes som værende den bedste kamp, et dansk hold nogensinde har spillet. Kampen endte 1-1, men blev betragtet som en sejr, hvad det faktisk også var, idet FCK med det ene point er så godt som sikre på at gå videre fra gruppespillet som det første danske hold nogensinde. Der var en fantastisk sammenhængskraft på det københavnske hold, som aldrig er set før her i landet. En imponerende styrke, der givetvis har imponeret Barcelonas spillere. Vi blev vidner til visionært angrebsspil med både dybde og brod.

Kampen begyndte den 2. november 2010 kl. 20.45 i Parken. I kampens horoskop er det da også hjemmeholdet (AC), der står bedst, idet AC står i Krebsen, hvor Månen hersker. Den står i 4. hus (hjemme) og er med i en drageformation, som er særdeles positiv, da Månen aspekterer både AC og Merkur harmonisk. Den er så i spænding til Jupiter (udland), så FCK måtte nøjes med uafgjort. Skulle kampen have haft en vinder, kunne den have vippet til begge sider. I perioder spillede københavnerne verdens bedste klubhold ud af banen. Det var en herlig fight, hvor modstanderne ikke kunne vinde, da DC står i Stenbukken, hvor Saturn hersker. Denne er uaspekteret i kamphoroskopet, hvilket gør det svært at skabe en kamp, eller i hvert fald at vinde den.

Horoskopet er flot med stor opfindsomhed og kreativitet. Derfor vil resultatet give genlyd verden over og medfører øget interesse for FCK´s spillere. Selv om Solbakken (FCK-træner) udtalte, at noget sådant ikke vil få nogen betydning, fordi det netop er vilkårene for alle klubber verden over. Det skal han nu ikke være så sikker på, når man kender hans horoskop, som jo længere, man kommer ind i 2011, bliver mere og mere spændingsfyldt. Nu har han ganske vist kun kontrakt til 31.12.10, men der tales om en mulig forlængelse, så han ikke som ellers planlagt bliver landstræner i Norge fra januar. Når træneren har spændinger vil det påvirke holdet, så han næste år ikke kan få lige så stor succes som i år. Derfor kan FCK lige så godt tage tyren ved hornene og skifte træner fra januar.

Da Solbakken tiltrådte i 2006 var FCK nr. 139 på den europæiske klubrangliste, men det er nu ændret til nr. 42, tæt ved Juventus og Schalke 04. En fantastisk udvikling, som kan tilskrives den norske træner.

På grund af Jupiters konjunktion med Uranus i 10. hus er vejen banet for opfindsomhed og overraskelser. Det blev en både teknisk og taktisk storkamp af begge hold, og uafgjort var et retfærdigt resultat. At det var en udlænding, der scorede målet for FCK er ikke underligt, netop på grund af Jupiter. Kampen havde alt, hvad et foldboldhjerte kan begære. Topspænding, brillant spil, fart og drama – holdene udfordrede hinanden konstant.

Kl. 20.56 står AC i helt eksakte aspekter til Månen og Jupiter. Her skulle FC Barcelonas måmand være blevet udvist på grund af en meget voldsom aktion mod Dame n´Doye, men dommerens fløjte var tavs, så dommen (Jupiter) udeblev. Det udløste dog højlydte protester fra publikum, der i et stykke tid piftede ad målmanden. Men selv denne ugerning blev ret hurtigt glemt på grund af kampens intensitet og storhed.

Den mest intense periode var kl. 21.16-21.17. Her står MC på Uranus. Først scorede FCB, men minuttet efter scorede FCK til kampens resultat - lige efter den astrologiske kogebog.


OB´s kamp i Euro League

Den odensianske klub kom ikke godt fra start I turneringen, men den 4. november kl. 21.00 gik den fjerde gruppekamp i gang på Odense Stadion, og her blev der lavet om på tingene. OB var på dupperne fra start og fik scoret i det 12. og i det 60. minut, også lige efter den astrologiske kogebog. Hovedakserne var inde i billedet ved begge scoringer. Ved den første stod IC på Månen og MC på Jupiter som ved FCK´s scoring, og ved den anden stod IC på Saturn.

I udgangshoroskopet er Saturn og her uaspekteret, og så er det ikke sjovt at være udehold (saturn hersker over DC (udeholdet, de andre).


Jørgen Leth

Den århusianske forfatter og filmmand er lige nedkommet med sin nye film, som hedder ”Det erotiske menneske”. Premieren fandt sted, mens han har Pluto i spænding til sin fødsels-Saturn. Derfor var det svært at undgå modstand fra omverdenen. Mange synes bestemt ikke om hans beundring af purunge piger. Man kan roligt kalde filmen kontroversiel, og det er meget naturligt, når sex-planeten Pluto er i spænding. Noget af det samme gjorde sig gældende med Jens Jørgen Thorsens Jesus-film, som jeg dengang kommenterede astrologisk i TV3. Aspektet varer næste år ud, og her får Leth transit Neptun i spænding til sin fødsels-Merkur, så det vil være at anbefale for ham at tage et års tid, hvor han går ind i sig selv og ikke har flere udgivelser ellere premierer. Det må vente til et stykke ind i 2012, hvis han vil have succes.

Leth havde også dette Pluto-aspekt, da hans hus faldt sammen under jordskælvet på Haiti i januar. Pluto og Saturn er næsten altid aktiverede, når et alvorligt jordskælv rammer.

lørdag den 23. oktober 2010

Kommentarer uge 42

Kommentarer uge 42


Lady Gaga i Herning

Stephani Joanne Angelina Germanotta er født den 28. marts 1986 i New York, vistnok på Manhattan. Jeg har hende mistænkt for at være født omkring kl. 4 om morgenen, idet hun så får den excentriske Vandbærer på Ascendanten (AC) og både Uranus og Venus i gunstigt aspekt til samme AC. Seksualitet - et af hendes ”varemærker”, og hun siger at man er født homoseksuel - er 8. hus, Pluto og Skorpionen, og så får hun Månen i konjunktion til Pluto i Skorpionen i 8. hus!!!

Ikke noget dårligt forslag i hvert fald, selv om der også er en mulighed omkrung kl. 18.00. Desuden står den progressive MC på mars i denne tid, hvor hun er meget produktiv og har enorm succes. Hun lagde den midtjyske hede fuldstændig ned i den spritnye hal Jyske Bank Box. Det var den første koncert i den nye hal, og hun var ikke sen til før koncerten at erklære, at hallen er jomfruelig, og at hun ville tage dens mødom – hvad hun så gjorde ganske eftertrykkeligt.

Måske kunne kunne man i den anledning bruge denne engelske undersættelse af ”Absolut ingen dikkedarer – kun ægte Gaga:- Definately no dicking dars

- Only genuine gaga´sMed tre planeter i første hus, herunder ildplaneterne Solen og Jupiter, får hun et stort karisma. Med Venus velaspekteret i 2. hus kommer hun aldrig til decideret at mangle penge i sit liv. Heller ikke i de kommende ca. to år, hvor konkursplaneten ellers hærger i hendes horoskop i lighed med alle, der er født den 28. marts, uanset årstal. Dette begynder så småt i december 2010, hvor Pluto går hen over Neptun og begynder udløsningen (undskyld udtrykket her) af hendes Sol/Neptun-kvadrat. Til februar er Pluto i konjunktion med hendes Sol, og så går det løs.

Hun vil derfor blive mere selvdestruktiv og konsekvent, og også bruge rigtig mange penge på grund af dette transformationsaspekt. Og det seksuelle aspekt vil være ekstra i fokus i 2011-12, hvor Pluto kører på i hendes horoskop. Der vil derfor komme nogle saftige historier frem – guf for den kulørte presse. Ikke sådan, at Gaga så vil følge direkte i fx Britney Spears´ fodspor, for Gaga vil altid gøre tingene på helt sin egen måde, men det vil alligevel give mindelser om de såkaldte partyprinsesser, som fx Lindsay Lohan også er iblandt.

Er hun i et parforhold, vil dette komme til at lide under Gagas Pluto-aspekter i de kommende to år. Pluto står for ”Sex, drugs & death” – eller nærmere transformation.

Lady Gaga har taget sit navn fra Queen-sangen ”Radio Gaga”. Hun er den fødte entertainer, det kunne hendes italienske forældre konstatere allerede fra hun var helt lille. Hun dansede og sang, så det var en lyst. Da hun var 4 år gammel lærte hun at spille klaver efter gehør, og hele dette setup kunne være det tegn på, at hun kan være en reinkarnation af Mozart, der som Vandbærer også var en helt speciel person. Det var dog først som 13-årig, hun skrev sin første sang, en klaver-ballade.Slutstillingen i Superligaen

Jeg skrev for ikke så længe siden om slutstillingen til foråret i superligaen, baseret på trænernes horoskoper. Nu har AaB fyret træner Magnus Pehrson og indsat Kent Nielsen i embedet.

Han er født den 28.12. 1961 i København og har derfor Venus, Mars og Solen stående i konjunktion begyndelsen af Stenbukken, hvor Pluto bevæger sig i perioden 2007-2011. Nielsen var træner i Horsens, da han blev hentet til sin ungdoms klub, Brøndby. Det skete, da Pluto gik hen over den første planet, Venus. Da den passerede den anden planet, Mars, blev han fyret i Brøndby, og i de næste ca. 2 år passerer den Solen, som det sker for alle, der er født den 28.12, uanset årstal. Men de tre planeter står udmærket, så der er ikke katastrofer på, ikke mindst fordi han jo må have lært af den tidligere fyring. Det kan nok redde klubben op over nedrykningsstregen, men de må højst sandsynlig finde sig i at ende mellem de fire sidste, som nr. 10 eller 11.DFDS-skib udbrændt

Det burde forbydes at have afsejlingstider på et tidspunkt, som DFDS færgen Lisco Gloria havde. Nu er den udbrændt og bliver næppe til færge igen. En sejlede fra Kiel den 8. oktober kl. 22.00 med Ascendanten (AC) i vandtegnet Krebsen og vandplaneten Neptun lige på MC – og for at det ikke skal være lyv: vandplaneten Pluto på DC!!!

Samme Pluto står godt nok fint til Månen, men så er det også slut med harmonien, for den er i spænding til hele 4 planeter: Jupiter (rejser), Uranus (teknik), Merkur (mindre rejser, trafik) og Saturn (skæbne). Vi skal også have med, at halvdelen af alle planeter og hovedakser står i vandtegn. Derfor vil vandets element være i fokus på den tid.

Problemeget med bramnden opstår lige omkrung midnat og skyldes måske en brandantændelse i en trailer. I hvert fald vil der astrologisk set være noget teknik indblandet, når Uranus er med i så stærk en spænding. Også kemikalier eller olie/benzin kan være indblandet, og det kan have giver en farlig cocktail. Omkring midnat stod Månen i spænding til AC, og Uranus og Jupiter står på MC, alle tre i spænding til dødsplaneten Pluto. Heldigvis døde ingen mennesker, men færgen kommer aldrig ud at sejle igen.

Spændingen til Månen er eksakt kl. 00.20-00.25, så her har det virkelig begyndt at gå galt, ikke mindst, fordi MC og IC begge er i spænding til Pluto. Der sådanne horoskoper, der næsten ikke står til at redde, når det først er begyndt at gå galt.Wayne Rooney

En af verdens bedste fodboldspillere er født den 24. oktober 1985 i Corxley ved Liverpool. Han har måske Skytten som AC og MC i Vægten, og så kan Pluto være i spænding til MC. I øjeblikket anses han for at være forræder i sin klub, Manchester United. Han har nemlig meddelt, at han vil væk fra klubben, og det kommer i kølvandet på sagen om hans utroskab, som ikke har kunnet undgå at påvirke hans spil på banen. Han har også haft en skade, og det hele skyldes, at hans Saturn i 12. hus bliver angrebet af Neptun, hvad der stort set altid vil udløse skader for en sportsmand. Og så står Neptun for utroskab, så det kan ikke passe bedre.

Astrologisk set er det bedste der kan ske, at han skifter klub, men han skal regne med, at skaderne kan fortsætte i et års tid endnu. Rygterne siger, at Rooney går efter at slå hans klubkammerat, Christiano Ronaldos rekord som verdens dyreste fodboldspiller, men det bliver ikke så let med de aspekter, så han må vente et par år med rekordforsøget. Han har lige mistet en sponsorkontrakt med Coca Cola Light, der ikke længere kunne se fidusen i at knytte deres familieprodukt sammen med en mand, der frekventerede prostituerede under sin kones graviditet. Og de astrologiske aspekter betød også, at han ikke gjorde nogen god figur ved VM i Sydafrika, og at hans land derfor ikke kunne hjemføre verdensmesterskabet, som det ellers var håbet i fodboldens hjemland. De har kun vundet VM én gang, nemlig på hjemmebane i 1966. De er således overhalet godt og grundigt af både Italien, Brasilien og Argentina. Ja, endda også af Uruguay, selv om det er mange år siden, at DE vandt.

PS!

Nu kom der en nyhed på banen: Rooney har netop skrevet em femårig kontrakt med Manchester United, som altså løber helt frem til 2015. Det må siges at være en overraskelse. Vel at mærke en af dem, der ikke er et decideret gode for hverken Rooney selv eller hans klub, men det skal nok vise sig i løbet af 2011-12.

onsdag den 6. oktober 2010

Uge 40

Slutstillingen i Superligaen til foråret
Få nyhederne, før de sker!

Vi har lovet at komme med det endelige bud på slutstillingen i Superligaen i fodbold. I sidste sæson gik det fint med at rangere holdene, selv om vi mangler fødselstider på samtlige trænere. Dette bidrager til nogen usikkerhed, men vi kan se en hel del ud fra fødselsDAGEN. Derfor vil vi altid ligge et godt stykke over de 50 % i træfsikkerhed. Og når vi ikke har fødselstiderne, kan vi ikke se, om det er jobmæssigt eller personligt, der bliver problemer. Eller for den sags skyld begge dele. Er der problemer på hjemmefronten, påvirker det stort set altid jobbet.

Vi skulle egentlig, hvis bedømmelsen skal være optimal, have både trænernes, klubbernes og samtlige spilleres horoskoper, så ville vi kunne komme langt op i 90´erne i træfsikkerhedsprocent, den såkaldte hitrate.

Her er der dog tale om et forsøg, idet det er en placering blandt mange andre hold, der er tale om. Derfor burde vi højst sige noget om placering i første og sidste halvdel af ligaen, men vi vover det ene øje og deler op i kategorierne Top, Midte og Bund. Hvad angår de to første (guld- og sølvmedaljer) og to sidste (nedrykkerne), kommer vi med et bud herpå.Senere vil vi offentliggøre prognoserne for forskellige spillerhandler, set ud fra spillerens horoskop og kontraktunderskrivelsens horoskop. Hvilken klub vil ike gerne have en prognose for et påtænkt spillerindkøb? Om det bliver en succes eller måske ét langt skadesforløb. Det har indtil nu passet flot på de 12-13 spillere, vi har undersøgt.Trænerne i Superligaen:Ståle Solbakken, FCK, født 27.2.68 Norge

I længere tid har han haft et harmonisk horoskop, men det er ved at være slut nu, hvor han også har fået nyt job som landstræner for Norge. Dette sker fra januar 2011, og allerede fra februar samme år starter hele to meget væsentlige spændinger, en fra Neptun til Jupiter og en fra Pluto til Mars. Ikke mindst sidstnævnte er hård for en træner og medfører næsten altid en fyring, hvis man ikke selv når at sige stop i tide. Det har været på tale, at han skulle fortsætte som træner for FCK efter 1. januar 2011 og måske samtidig være landstræner for Norge, men det kan astrologisk set ikke anbefales på nogen måde. Så kunne det bedre gå, hvis han trak sig som norsk landstræner, så han trods alt kun havde ét job, men selv det kan ikke anbefales.

Vi må altså vente, til vi ser, hvem der bliver FCKs nye træner, før vi kan se det her. Nu er der dog lige den detalje, at vi har klubbens horoskop, og det tyder på, at de genvinder mesterskabet. Spillerkøb og –salg kan også have indflydelse på holdene, og vi ved naturligvis ikke, hvem der bliver tale om her, når det såkaldte transfer-vindue åbner igen til januar.

Hvad angår oktober måned er der hele to meget stærke Saturn-spændinger, som gør, at holdet i den måned er presset. Det kan enten være, at de taber de internationale kampe, der ligger i den måned, får skadede spillere – eller, at deltagelsen i både Champions League og den hjemlige turnering tærer hårdt på kræfterne, så det påvirke holdets indsats i slutningen af året. Salg af spillere kunne også komme på tale til januar. Jeg vil senere vurdere astrologisk, hvem det vil være bedst at sælge. For alle spillere bliver også påvirket, når de får besøg af især Pluto og Neptun.

Forudsigelse af Milan-kampen

Jeg lavede helt fra starten i 1992 FCKs horoskop og fik og den daværende træner Benny Johansens data. Herudover fik jeg flere spilleres data, og det gav god træfsikkerhed. Desværre stoppede min kontaktperson i klubben i midten af 90´erne, og så løb det ud i sandet. Vi nåede dog et enkelt forsøg på at vurdere resultatet af en kamp, altså målcifrene, hvad der er meget svært, men vi forsøgte, og jeg ramte så vidt jeg husker korrekt i den pågældende kamp mod Milan, nemlig 6-0 til italienerne. Milans spillere stod mand for mand meget bedre end danskerne rent astrologisk. Især var der en spiller, Orlando, som havde et godt horoskop. Min kontaktperson var lettet på forhånd og sagde, at den pågældende spiller stort set altid sad på udskiftningsbænken i den periode. Jeg sagde til ham, at han med det horoskop sikert ville komme på banen i den pågældende kamp, og det skete ca. en halv time før tid. Her nåede han at score to gange og fik med sin flotte præstation debut på det italienske landshold i de følgende to kampe.Allan Kuhn, FCM, født 2.3.68 på Bornholm

Kuhn er født nogle få dage efter Solbakken og har derfor nogle af de samme aspekter. Dog kommer Pluto-spændingen til Mars et års tid senere end Solbakkens ditto. Neptuns spænding til Jupiter kommer imidlertid samtidig, så han må nok finde sig i, at FCK løber med mesterskabet, og han må nøjes med sølv- eller bronzemedaljer. Ikke mindst, fordi han har Saturn-spændinger i længere tid end Solbakken (som jo godt nok sandsynligvis forlader FCK, hvad der giver usikkerhed, da en ny træner har et helt andet horoskop). Men lad os ile til de andre klubber. Interessant er det dog at se, at klubberne med FC-initialer klarer sig meget fint lige nu: FCK, FCM og FCN. Alle trænere fra disse hold er Fisk.Morten Wieghorst, FCN, født 25.2.71

Sjovt nok er de tre første trænere alle født i Fiskenes tegn, hvad der også gælder Magnus Pehrsson fra AaB. Derfor er Fiskene det bedst repræsenterede tegn med en tredjedel af alle superliga-trænere. Skorpionen og Vædderen følger på de næste pladser. Men vandtegnene dominerer totalt her.

Ligesom FCM er FCN en stor talentfabrik og kan derfor mønstre afløsere af egen avl, hver gang de sælge en spiller, og det sker for bege klubbers vedkommende ret ofte. FCN har senest solgt landsholdsspilleren Nicki Bille, og det giver altid en vis uro, når centrale spillere sælges. Det er en af grundene til, at de to klubber har svært ved at nå helt til tops.

Wieghorst har i denne sæson kun én spænding, nemlig fra Neptun til Merkur. Derfor kan han få nogle spillere skadet og derfor må finde sig i en midterplacering, når det hele gøres op til foråret. Lars Olsen, som blev fyret i OB her i august 2010, har to spændinger fra Neptun (herunder en til Merkur) og to fra Uranus, så han sad på det, man kan kalde et yderligt mandat. Det samme sker næppe for Wieghorst, som kun har en enkelt spænding fra Neptun.

Magnus Pehrsson, AaB, født 25.2.76 i Sverige

Han bliver svært at bedømme. Han har tilsyneladende kun en spænding til foråret, når det hele afgøres, nemlig Saturn oven på Pluto, hvad der også kan være slemt nok, men vi kender ikke hovedakserne, som næsten MÅ være inde i billedet lige nu, hvor hans hold klarer sig endog meget dårligt og ligger sidst i tabellen. Det har været på tale at fyre ham, men foreløbig er det ikke sket. Bliver han ved roret er det sandsynligt, at han klarer skærene og hiver sit hold op over nedrykningsstregen.Johnny Mølby, Horsens, født 4.2.69 i Jylland

Denne klub lagde ganske godt ud i efteråret trods det faktum, at de er oprykkere fra foråret. Men her har vi Pluto for alle pengene i det næste år, så her er der et godt bud på den ene nedrykningsplads. Den står i spænding til både Venus, Jupiter og sig selv, så den udløser en stærk spænding i fødselshoroskopet. Det samme gælder Uranus, så der er næsten kun to muligheder, som jeg kan få øje på. Enten fyres træneren, eller klubben rykker ned.Troels Bech, Silkeborg, født 29.7.66 i Svendborg

Her er der også tale om spændinger for alle pengene, fra både Saturn, Uranus og Pluto. Indtil nu har de også klaret sig rigtig skidt i Silkeborg og ligger i bunden. Da trænerens aspekter er hårde, har vi her den anden nedrykningskandidat. Pluto aftager dog over tid i det næste år, så måske redder de sig lige akkurat. Vi må lige se de andre træneres horoskoper, før en konklusion drages.Ove Pedersen, Esbjerg, født den 30.10.54 i Jylland

Her er det mest Neptun, der er på spil med to spændinger. Klubben har da også lagt dårligt ud og tabt en del kampe, men de burde kunne redde sig op over stregen til foråret, hvor kun den ene spænding er tilbage.Michael Hemmingsen, SønderjyskE, født 2.10.1967 på Fyn

Neptun er på spil i horoskopet med to spændinger til Venus og Jupiter. Til foråret er kun den ene tilbage, og dog. Det er faktisk en spænding, der udøses, og så skal man regne med lidt større orbis eller unøjagtighed/spænd. Så i virkeligheden er begge der stadig til foråret, og det giver en bundplacering, men mon ikke de alt andet lige reder den i land.Henrik Jensen, Brøndby, født 25.10.59

Henrik Jensen blev ansat efter fyringen af Kent Nielsen, som lige fik besøg af Pluto og derfor sad på et yderligt mandat i Brøndby.

Pluto har gået hen over Jensens Saturn i de senest ca. halvandet år, hvor han er blevet fyret i Horsens og efter en arbejdsløs periode ansat i hans barndomsklub, Brøndby. Hans Pluto-spænding er en af de hårdeste, men han har til gengæld kun den samme lige nu, og den er væk med udgangen af oktober, hvor der falder ro over tingene. Og det ønsker han bestemt lige nu, hvor klubben netop er blevet slået ud af pokalturneringen af et hold fra 4. division. De missede også kvalifikationen til Euro-League, og i den hjemlige turnering er de begyndt at tabe til bundholdene og kan allerede nu med stor sandsynlighed vinke farvel til guldmedaljerne. Og for at det ikke skal være løgn, så er der megen uro i klubben, hvor fansene er begyndt at kritisere ledelsen. Men hvis Henrik Jensen ikke er blevet fyret inden november, så skal han nok få fremgang, hvad klubbens fans efterhånden også trænger til. De har lige fyret deres scout, den gamle Brøndby-mand Tom Køhlert, som et par gange har trådt til, når der blev kaldt på ham i klubben. De må nødvendigvis sadle om hurtigst muligt, hvis de vil have klubben tilbage i det gode, gamle Brøndby-spor. En plads mellem de fire første synes sikker, hvis klubben omorganiseres og bliver mere visionær.

I klubbens horoskop stopper Pluto konjunktion med Merkur også i november, så en omorganisering er meget nært forestående, og så vil tingene ret hurtigt begynde at gå den rigtige vej.Niels Frederiksen, Lyngby, født 5.11.70

Han har faktisk ikke spændinger, der er værd at tale om, så Lyngby bliver nok årets overraskelse, selv om de er nyoprykkere. Men skal dog huske, at der er noget, der hedder et fundament, og som nyoprykker bliver det svært at blive mellem de fire første, men lidt mindre kan også gøre det her. Hvis klubben ikke oplever en regulær åreladning af spillere til januar, hvad der ikke er sandsynligt ud fra trænerens horoskop, så er en plads i midterfeltet højst sandsynlig. Og det vil være flot af en oprykker, der også er en talentfabrik og derfor normalt sælger relativt mange spillere.Ove Christensen, Randers FC, født 26.3.50 i Jylland

Her er manden der blev tilkaldt i Randers FCs kæmpekrise sidste år under John Faxe Jensen (med mange spændinger i horoskopet). Han fik vendt en kæmpe nedtur på mirakuløs vis, så man i dag kalder præstationen for en ”Randers”, som bliver meget svær at gøre efter for nogen klub i fremtiden. Stort set tabte man alle kampe i den første sæson af sidste års turnering. Og så vandt klubben stort set alle kampe, undtagen den allersidste mod Brøndby, i den sidste del af turneringen. De gik fra at tabe alt, også hele selvtilliden, så de ikke troede på, de kunne vinde overhovedet. Det blev vendt til, at de til slut ikke troede, de kunne tabe. Heller ikke selv om de var bagud med et par mål kort før tid.

Selv om træneren har et par fæle Pluto-spændinger, er de dog startet ganske fornuftigt og ligger i midten af feltet efter på et tidspunkt at have snuset til fjerdepladsen. Det skal de dog ikke regne med i længden, efterhånden som trænerens spændinger tager endnu mere til. Her taler vi både om Pluto med to spændinger, Neptun med en, Uranus med tre og Saturn med tre til fire, afhængig af, hvor Månen står. Han har stort set kun spændinger, så det vil ikke undre, hvis holdet rasler ned gennem tabellen på et ikke ret fjernt tidspunkt. Som sagt kan man ikke vide, om spændinger virker mest privat eller professionelt, eller begge dele, men her er det så markant, at det eneste, der kan redde holdet fra at ende i nederste del er, hvis han har opbrugt kvoten af spændinger og derved har lært at tackle dem (undskyld udtrykket) inden for de seneste tre år, hvor han også har haft store spændinger i horoskopet.Alle, der er født den 26. marts, uanset årstal, har besøg af Pluto i denne tid, og det gælder og dem fra den 26.6., 26.9.og 27.-28.12. I december forskydes det lidt, da Stenbukkens tegn først begynder den 22. eller 23. december.Uffe Pedersen, OB, født 21.3.54

For et par år siden havde han besøg af Pluto, derfor var det godt, han ikke var cheftræner på det tidspunkt. Nu ser det ganske anderledes ud, og OB har gjort et godt bytte, selv om det måske ikke går helt perfekt fra dag ét. Lars Olsens horoskop er noget mere uharmonisk i denne tid, så det skal nok vise sig at være et godt bytte over tid. Der er også lige lidt at indhente med alle de dårlige resultater i efteråret. Klubben er også med i Euro-League, men her tabte man de to første kampe, hvad der gør det ret usandsynligt at indhente det tabte terræn. Så kan klubben til gengæld koncentrere sig om Superligaen, og det er ikke så tosset. De skal nok blive imellem de fire første, som det ser ud nu.Konklusion

Denne slutstilling er den sandsynlige, dog kan der godt blive byttet lidt rundt inden for de tre kategorier, som er 1-4, 5-8 og 9-12. Kommer der trænerskifte i nogle klubber, vil billedet ændre sig, men det ser vi på hen ad vejen. Vi ser på den endelige stilling igen til januar, når vi kender mere til trænersituationerne.1. FCK

2. FCM

3. OB

4. Brøndby (forudsat omorganisation af klubben)

5. Esbjerg

6. FCN

7. Lyngby

8. SønderjyskE

9. Silkeborg

10. Randers

11. AaB

12. Horsens

søndag den 3. oktober 2010

Uge 39

Eik Bank


Denne færøske bank, som i Danmark er baseret på erhvervslivet, vil nu blive overtaget af Finansiel Stabilitet. De kunne ikke på den korte frist nå at skaffe de nødvendige 2,6 milliarder kr.

Astrologisk set er det lige efter kogebogen, og der er naturligvis igen Pluto, der er på spil. Den danske afdelig åbnede dørene den 1. juli 2001, sandsynligvis kl. 9.30 eller 10.00. Den oprindelige færø-bank blev stiftet i 1832, ukendt dato. Derfor kan vi ikke se, om den færøske del af banken kan fortsætte som selvstændig bank i fremtiden.

Banken fusionerede med et andet selskab den 1. januar 2005, og dette horoskop er det mest aktive. Det er her, Pluto står i spænding til Ascendanten nu. Da Saturn (krise) i denne tid er i spænding til både MC og Solen, er det ikke underligt, at banken er i dyb krise, som vil føre til bankens endeligt.

Der, hvor det er begyndt at gå galt, er da Neptun for ca. 3 år siden var i spænding til Merkur og Venus. Her har de vendt det blinde øje til og satset galt på store erhvervskunder. Her har økonomien været syg, da 6. og 12. husherskere var i spænding til hinanden.Morsø Sparekasse

Denne lokalbank er stiftet den 15. september 1852 i Nykøbing Mors. Den fusionerer formentlig den 1. november 2010 med en anden bank. Den dag er der generalforsamlig, og her forventes fusionen at blive endeligt vedtaget. GF begynder kl. 19.00, og det er ikke så tosset en dag, så alle sparekassens genvordigheder ser efterhånden ud til at blive en saga blot. Bankens nye navn bliver Fjordbank Mors. Navnet blev sammen med andre nødvendigt indledende skridt besluttet den 28. september, hvor der ganske vist var en del spændinger, men det er den endelige vedtagelse, der er den egentlige grundlæggelse. Vi har bedt om at få underretning om det nøjagtige vedtagelsestidspunkt på generalforsamlingen.

Sparekassens horoskop lige nu byder på en Neptun-spænding, men vi skal længere tilbage i tiden for at finde den egentlige årsag til sparekassens nuværende krise. For ca. fire år siden var Pluto i spænding til Solen og i slutningen af 1990´erne var Pluto i spænding til både Merlur og Neptun. Vi skal derfor hhv. ca. fire år og 10 år tilbage i tiden. Måske blev en uheldig person ansat her, eller bankder er generelt begyndt at blive letsindig med erhvervsudlånene.Aarhus Lokalbank

Aarhus Lokalbank er grundlagt den 10. december 1908 under navnet Hadsten Bank. Den hører både astrologisk set og i virkeligheden til de banker, der er i meget store vanskeligheder. Ikke underligt, for Pluto er i spænding – og har været det i et par år – til kriseplaneten Saturn. Omkring år 2000 gik Pluto hen over Merkus og tre år senere hen over Solen, så også her skal vi ca. 10 år tilbage for at finde årsagen til miseren. Ydermere var Neptun i 2002-06 i spænding til Mars og Venus, så her har der virkelig foregået ting og sager bag kulisserne.

mandag den 27. september 2010

Uge 38

Borgen


Søndag den 26. september kl. 20.00 blændede DR op for den nye serie, der afløser Livvagterne, Forbrydelsen og alle de andre DR Drama produktioner, hvoraf nogle har fået en Emmy – den højeste udmærkelse for tv-serier.

Der var ikke tale om nogen større fornyelse, hvis vi skal dømme efter første afsnit, som var spændende nok, og den beskrev spindoktorers, journalisters og politikeres arbejde fint og godt. Men der kom ikke noget frem, man ikke vidste i forvejen, hvad der ellers godt kunne forventes, når man har sin kunstneriske frihed til at dramatisere. Ambitionen er at underholde, ikke at gøre nogen klogere. Og hvis ambitionen har været noget andet, så er det bare ikke lykkedes. Men forholdene er taget lige på kornet, hvad der jo er fint i sig selv. Men en større succes på linje med de andre serier skal vi ikke forvente her, dertil er horoskopet for spændingsbetonet.

Astrologisk set står fornyelsens planet Uranus da også på en måde (den går baglæns set fra Jorden), så der enten ikke er tale om fornyelse, eller at der er tale om så meget fornyelse, at det bliver – ja, for meget af det gode. Traditionernes og fastholdelsernes planet Saturn er også i spænding, hvilket også indikerer, at der ikke kommer de stoire fornyelser, heller ikke i de næste afsnit. Højst et par enkelte overraskende episoder. Derfor bliver denne heller ikke den store succes, som man kunne forvente efter de fantastiske serier som Rejseholdet og Krøniken eksempelvis. Og den kan ikke konkurrere med fx ”Yes, Minister”, som både var hylende morsom og beskriver bureaukratiet og magtkampene i politik.

Horoskopet viser dog, at serien forbedres, efterhånden. Kommunikationsplaneten Merkur står meget flot og er i harmonisk aspekt til begge hovedakser, hvad der er meget sjældent statistisk set.

3. hus er også kommunikation, og den står i Krebsen, som beherskes af Månen. Denne står i 12. hus i spænding til både Mars og Venus i Skorpionen, så der vil være meget rænkespil, manipulation og gåen bag om ryggen på hinanden i løbet af serien. Skorpionen står for sex og lidenskaber så det kan vi forvente en del af. Tegnet står også for død og transformation, så mon ikke vi får mindst et dødsfald også? Det kunne naturligvis også være et karakter- eller justitsmord, da Skorpionen også står for jalousi. Pluto er også i stærk spænding, så økonomi kan komme ind i billedet i forbindelse med andres penge (skatteborgernes). Herskerne over hovedakserne er begge i spænding, så det er astrologisk set ikke noget optimalt tidspunkt at lade en serie løbe af stabelen.

Konklusionen må blive, at som tv-drama fungere serien upåklageligt, der er gode skuespil-præstationer og det visuelle fungerer fint. Seerne kan føle sig ret trygge, og politikerne på Christiansborg vil kunne nikke genkendende til forholdene i politik. Men nogen Emmy bliver det ikke til denne gang.

Den bedste serie om politik er nok West Wing om livet i Det Hvide Hus. En anden amerikansk serie er Spin City om en smådum borgmester med en stab af skøre kugler. Den handler om den kommunale administration i New York. Så er der jo de to svenske produktioner baseret på Hanne-Vibeke Holsts Kronprinsessen og Kongemordet.

søndag den 19. september 2010

uge 37

Meddelelse
Af tekniske årsager var det ikke muligt at sende mails ud til vore abonnenter i dag.

Slutplaceringerne i superligaen - få nyhederne, før de sker

I næste uge kommer slutplaceringer i foråret i Superligaen – ud fra trænernes horoskoper. Her vil vi kunne se, om en træner og dermed holdet er i krise, hvorimod man ikke kan sige med sikkerhed, om han fyres – hvad der dog er ret sandsynligt nu om dage, hvor der ikke gives særlig lang snor. Egentlig burde man have klubbernes horoskoper også, men her står vi over for et meget stort detektivarbejde, så det må komme senere.

Bombemandens horoskop
Lors Dukaiev er født den 12. januar 1986 i Tjetjenien. Han har alle planeter stående i 4 tegn og kan derfor være en fanatiker. Da Månen står sammen med Jupiter kan der være tale om fanatisk religiøsitet. Men kan har stærke Mars-spændinger, og Mars står i Skorpionen, hvor mange spioner har deres Mars stående. Han kan derfor også holde på en hemmelighed, og det passer fint til både en bokser og en bombemand. Mars-spændingerne henviser også til en hård barndom, som han har været nødt til at fortrænge. Det har gjort ham til en Dr. Jekyll-Mr. Hyde type, som lever et dobbeltliv. Det ene over, det andet under overfladen.

Han har to planeter i det religiøse Skyttens tegn. I Stenbukken er der hele 4 og i Vandbæreren 2. Han er derfor både udholdende og utølmodig på én og samme tid. Han har sandsynligvis Ascendanten i Vædderen og kan derfor have Pluto i spænding til den. Det vil i så fald gøre, at han nu skal til at føre en helt ny tilværelse.

Efter færdiggørelsen af det nye blad får jeg bedre tid vil prioritere aktuelle sager højere, så vi kan udsende gode prognoser for, hvem f.eks. en mulig terrorbombemand er, og hvad motivet kan være.

Det har der ikke været nok fokus på grundet sygdom og alt for meget andet arbejde. Men glæd dig til det nye nummer med spændende artikler om 2012 (maya-kalenderens ophør), Leonardo diCaprios horoskop, Rigets Tilstand og meget mere. Alle abonnenter får et gratis årshoroskop, hvorved abonnementet bliver næsten gratis.

En anden mulighed for AC er i Skorpionen, ca. 25 grader. Det vil dels kunne forklare hans hemmelighedsfulde færden de seneste par år, dels hans mislykkede mission. Neptun vil nemlig så være i spænding til AC.

Horoskopet for hans tjek-in på Hotel Jørgensen den 7. september kl. 10.22 er også et kritisk horoskop med Pluto i 3. hus i spænding til hele tre planeter. Både Pluto og hovedakserne afspændes dog, derfor gik det ikke galt.

Pensams horoskop
Vi har fået oplysninger, der muligvis ændrer på dette, men herom vender jeg tilbage.

lørdag den 11. september 2010

Uge 36

Astrologisk set er der ikke tale om terror, men om en kaotisk situation. Merkur går baglæns i denne tid (en uges tid endnu), og det er ikke godt for kommunikationen. Neptun (kaos, stimulanser, hospitaler, institutioner) stod kl. 13.29 i spænding til Ascendanten. Dette betyder, at der er stor sandsynlighed for at det bare er en gal mands værk, eller også at det hele løber ud i sandet. Mars står for eksplosioner og Pluto står for død, og de får begge gode aspekter, især Mars, så der kommer ikke noget ud af det, og bombemanden blev kl. 20.13 kørt til Rigshospitalet. Pluto får lige mange harmoniske og uharmoniske aspekter, så det er ikke underligt, at der er alvor forbundet med sagen. Herfra vil vi i fremtiden forsøger at udsende vurderinger af sådanne sager, så snart vi får nys om dem. Men her var jeg denne gang prisgivet, da jeg var dybt involveret i at få det næste nummer af HOROSKOPET færdigt til layout og trykning (hvad der i øvrigt nok ikke lykkes på grund af den retrograde Merkur, der også står for magasiner).

Den retrograde Merkur sørger også for, at det er en besværlig identifikation. Men da Merkur gik direkte igen, og det gjorde den lidt tidligere, end jeg skrev før. Men da den efter en retrograd bevægelse såtr stationær i en ugen tid, så lugter det alligevel lidt afretrograditet. Her afslørede BT (Merkur) mandens identitet ved at ringe (Merkur) til belgiske bokseklubber. Hans næse lignede grangiveligt en boksers. AC står i aspekt til teknikplaneten Uranus, derfor var der en computer indblandet, og i hans taske var en mp3-adspiller. Udlænding er han helt sikkert, eller har i det mindste tætte udenlandske forbindelser på grund af Jupiter centrale position i horoskopet for i går. Den retrograde Merkur er også skyld i, at politiet var næsten hermetisk lukket, hvad angår oplysninger i sagen. Det har efterfølgende afstedkommet en del kritik. Og det skabte nogen unødig angst, men generelt tog københavnerne det hele med ophøjet ro.

Den 11. september, som det hele har været sat i forbindelse med, står Månen sammen med Mars og Venus i Vægtens tegn, så der kommer sikkert mere information fra politiet, selv om Merkur ikke er gået direkte endnu.

Fiskens dag ligger i Jomfruen

Den 11. september er en kendt dato, som samtid er Fiskens officielle dag. Dagen ligger dog ikke i Fiskenes tegn, men i Jomfruens tegn. Fisk er sundt, hold derfor øje med de mange arrangementer landet rundt. Mange restauranter skulle have fisk i alle afskygninger på menuen i dag.Amagerbanken ikke reddet?

Det lykkedes den stormomsuste bank at redde mere end de 750 millioner i land, som var krævet. Nu vil det så være påkrævet at luge ud i direktionen og måske også bestyrelsen. Dette kan måske redde bankens fremtid, men det mest sandsynlige er stadig, set med astrologiske briller, at det sidste ord ikke er sagt i sagen. Enten kommer en ny livstruende krise, som ikke bliver til at overleve, eller også fusionerer banken med fx Jyske Bank, der ikke har noget stærkt fodfæste på Amager.

Som tidligere skrevet er de værste aspekter dog drevet over, selv om der stadig er et par stykker af slagsen. Derfor kan det ikke totalt udelukkes, at banken kan bestå som selvstændig bank i fremtiden, men en fusion med en anden bank er meget sandsynlig.

søndag den 5. september 2010

Pensam


Dette pensionsselskab er blevet voldsomt kritiseret på det seneste, bl.a. er brandmændene er oprørte over, at de får markedets dårligste afkast på deres opsparede pensionsmidler. FOAs Dennis Kristensen er brandmændenes formand, og han ser ud til at ville gå i brechen for, at brandmændenes pensioner kan overflyttes til et andet sted, vi får se.

I hvert fald lød det på forhånd som om både Kristensen og Pensam havde Neptun eller Pluto inde i deres horoskoper, og det viste sig fuldkommen korrekt - og så skal det jo nærmest gå galt. Hvad det dog ikke havde været nødvendigt, vis de i god tid havde skelet lidt til deres horoskoper.

Pensam er stiftet den 1. januar 1986, juridisk set til midnat, så Pluto er i spænding til begge hovedakser. Det samme gælder kriseplaneten Saturn. Da Pluto samtidig er på vej hen over Pensams Venus/Neptun-konjunktion, så nærmer det sig horoskoperne på de anker, der er gået så grueligt meget igennem i de seneste par rår. Her står Saturn i spænding til bøde Solen, Venus og Neptun i dette efterår. Vi kan derfor ku anbefale selskabet at fortage væsentlige ændringer, dels i organisationen, dels i deres investeringspolitik. derefter vil der gå nogen tid, så vil selskabet komme på benene igen efter en kraftig trimning. Gør man ikke dette, kan det være forbi med Pensam.

Kristensen er født den 13. februar 1953. Han har derfor, i lighed med alle født den dag, Pluto i spænding til Mars og Saturn i spænding til bade Mars og Venus, så han må ud at beklage situationen, som det vilo vise sig, at MANGE flere er havnet i - ikke kun brandmændene og vandmændene!Dansk rumraket forsøges opsendt 5. september på det værst tænkelige tidspunkt

To danskes vilde projekt skulle være realiseret den 5. september kl. 14.15. Dette tidspunkt vil enhver amatørastrolog kunne se ville være kritisk og umuligt kunne lade sig gøre, i hvert fald ikke uden forsinkelse eller andre strabadser, alt sammen symboliseret af Saturn, som står lige på MC i spænding til hele tre planeter, herunder Pluto. I første omgang blev opsendelsen udsat til kl. 14.44. Men udover de allerede nævnte aspekter er der i den mellemliggende tid kommet et par spændinger fra AC til, nemlig til Merkur og Solen. Det er virkelig anbefalelsesværdigt at få gennemgået teknikken meget grundigt, for det kan vise sig, at selv om man får den sendt op en af de nærmeste dage, så ville der ske dårlige ting efter opsendelsen.

lørdag den 4. september 2010

Uge 35

Chelsea Clinton gift


Hillary og Bills datter blev gift i dybeste hemmelighed i New York den 31.7.10. Tiden er ukendt, men kl.16.00 kunne passe rimeligt til et giftermål, selv om der godt nok er nogle krasse spændinger den dag. Mars/Saturn-konjunktionen er i opposition til Jupiter/Uranus-konjunktionen, og alle planeterne står i spænding til transformations- og skilsmisseplaneten Pluto. Mars og Saturn indikerer at hun falder for en mand, der er noget ældre end hende selv, men jeg kender ikke hans alder. Hun er tiltrukket af jordtegnstypen, så det må vi håbe han er. Ellers holder det nok ikke i mål, i hvert fald ikke på den fine måde.

I det progressive horoskop for hende selv er der dog flere faktorer, der tyder på et giftermål i denne tid. Progressive Venus står på hendes Sol/Måne-midtpunkt i 7. hus (parforhold). MC står på hendes Saturn (fast forhold med ældre person). Her står transit Venus også. Progr. Venus er i 7. hus i opposition til Uranus og i trigon til Saturn. Hun er født 27.2.80 kl. 23.24 i Little Rock, Arkansas.

Neptun (hemmeligheder) får hele 5 stærke aspekter i giftermålshoroskopet. Da Pluto også har svært ved at komme ud med sproget, så er det ikke underligt, at der var tale om en overraskelse for offentligheden.Flyulykke i Dubai – flyafgange på sådanne tider burde forbydes

Et fly tilhørende fragtfirmaet UPS styrtede ned 3.9. kl. 13.40, kort efter take off. Flyet blev dirigeret tilbage til lufthavnen, men der opstod brand og det styrtede ned på en motorvej. Flyet skulle have været til Køln, og mindst to mennesker blev dræbt, siger de sparsomme oplysninger.

Et take off på nok det allermest kritiske tidspunkt på dagen astrologisk set. Skæbneplaneten Saturn står tæt på MC. Saturn er med i et storkvadrat, et MEGET stærkt aspektmønster, der ofte giver problemer. Den står i kvadrat til Månen, til dødsplaneten Pluto og i opposition til udlands- og rejseplaneten Jupiter og teknikplaneten Uranus. Derfor skal årsagen nok findes i det tekniske system, altså ikke noget menneskelig fejl. Det burde forbydes med flyafgange på sådanne kritiske tidspunkter.Kongehusets hemmeligheder

De mange måneders stærke spændinger fra Pluto har medført lukkethed. Det har vi f.eks. oplevet i forbindelse med kongehusets hemmelige arkiv i Rigsarkivet, hvor kun ganske få har haft adgang, men i fremtiden bliver det så vidt vides endnu færre, i hvert fald sker der ikke nogen lempelse som ellers ønsket af forskere mv. Nu må offentligheden undvære flere oplysninger som dem der kom frem i sidste måned, nemlig dem fra 1864, hvor vores daværende konge var ved at give vores selvstændighed væk til preusserne, som dog nægtede at overtage Danmark!! Vi vil altså aldrig få detaljer at vide om dengang Svend Tveskæg mistede sin barbermaskine, under et togt til en klippe-ø…hvilket måske også kunne være gået ud over både Harald Hårfager og Erik Klipping….

søndag den 29. august 2010

Ny kommentar

Simon Kjær


Denne meget unge fodboldspiller kom til Italien i en alder af kun 19 år. Her havde han meget stor succes i Palermo, som blev nr. 6 i den bedste række. Han blev derfor interessant i flere store klubber, og i dette efterår blev han solgt til tyske Wolfsburg, som i forrige sæson blev tyske mestre. Han gjorde det også rigtig godt på det danske landshold. Nu er han solgt for hele 90 millioner kr.

Vi har tidligere skrevet, at 2010 ville være et godt år at sælge ham for Palermo, for han har virkelig store Pluto-spændinger, som gør, at han får det svært indtil udgangen af 2011. Han skal her passe på skader og ret svingende præstationer generelt. Faktisk kan han i perioder bliver sat af både klub- og landsholdet. Kjær er født den 26. marts 1989 i Horsens, tiden ukendt. Men han har i lighed med alle, der er født den 26. marts, uanset årstal (hvad der fx også gælder træner Ove Christensen i Randers FC), Pluto i spænding til Solen, men Kjær har også Venus stående sammen med Solen, så her er der dobbelt spænding. Samtidig er der også spændinger fra andre planeter, ikke mindst Saturn, så han kan næppe undgå spillemæssig krise af dimensioner. Da Venus står for værdierne, pengene og kærligheden kan der også opstå turbulens her, som igen kan påvirke præstationerne på banen.

Men som sagt har alle, som er født 26. marts, Pluto inde i billedet i denne tid. Det vil være meget klogt at få set nærmere på sit horoskop i så fald, for der er altid noget konstruktivt, man kan gøre. Det værste er at lade stå til og bare håbe, at det hele driver over på et tidspunkt. Her har Pluto det dog med at virke i ca. 2 år, så man kan lige så godt tage tyren ved hornene først som sidst. Se artiklen om Pluto på www.astrologihuset.dk - den ligger på forsiden og hedder; Har du besøg af Pluto? Det gælder i øvrigt også alle, der er født ca. 26.6., 26.9. og 26.12. Uanset årstal.Christian Poulsen

Her er også en spiller, der er solgt i dette efterår. Underskriftet på kontrakten med Liverpool skete den 12. august, vistnok kl. 14.00. Her er hele 6 planeter i spænding, hvilket ikke gør det nemt for ham i den nye klub, selv om landstræner Morten Olsen er jublende lykkelig over klubskiftet fra italienske Juventus, hvor han havde svært ved at tilkæmpe sig en stamplads. Han passer bedre til den engelske spillestil, og man skal også huske, at han ikke har spændinger i sit personlige horoskop, så der er ikke tale om noget Kjær-lignende. Poulsen har endog meget flotte Pluto-aspekter i den kommende tid, han er født 28.2.80 i Asnæs, tiden ukendt. Han skal nok få en del spilletid i Liverpool på trods af de mange spændinger i kontrakthoroskopet.Morten Olsen - kommer vi med til EM-slutrunden 2012?

At landstræneren lige nu er en lykkelig mand på grund af Poulsens klubskifte er ikke underligt. Der er bare det ved det, at han får det rimelig svært i de kommende kampe på grund af Saturn, som frem til april næste år er i spænding til både Neptun (skader, illusioner), Mars (energi) og Uranus (nytænkning). Han er født 14.8.49 i Vordingborg, og han får det svært med skader og nytænkning, som faktisk er påkrævet, men ikke let, især her i det tidlige efterår. Det kan være, at de mange nye spillere er svære at integrere på holdet på grund af manglende erfaring i større stil. Eller skadede spillere kan blive resultatet, men det er Olsen formentlig nu ekspert i. Der blev brugt 38 spillere i kvalifikationsturneringen til VM, og det er mere end 3 hele hold! Vi forudsagde, at vi ville kvalificere os til slutrunden til VM i Sydafrika, men at vi ikke ville nå ret langt, højst til mellemrunden, og det kom til at holde stik. Denne gang er det "kun" EM-kvalifikation, og selv om det skulle gå lettere generelt, så bliver det sværere at kvalificere os på grund af astrologien. Især de første kampe er op ad bakke, og der skal kæmpes hård for hvert eneste point. Det kan meget vel svipse, men vi vender tilbage, så snart alle spilleres horoskoper er gennemgået ud over trænerens.

Kommentarer

Pengekarma
Amagerbankens bankkarma

Et nærmere kig på den kriseramte banks horoskop afslører, at de værste aspekter er overstået. Dette betyder, at der ikke kommer flere slags udfordringer frem - men der kan sagtens vælte et par skeletter mere ud af klædeskabet, som offentligheder ikke har haft kendskab til. De vil dog i så fald være af samme kaliber som de allerede fremkomne skeletter, som vi allerede skrev om nogle måneder før den daværende direktør døde. Dette dødsfald medvirkede til, at der kom yderligere skeletter frem dengang.

At de værste spændinger nu er overstået betyder dog ikke automatisk, at nu kan man så rejse 750 millioner kr. senest 15. september. Her stikker fortiden også kæppen i hjulet. At spændinger er næsten væk hjælper på situationen, men det er bankens karma, at nu skal der gøres rent bord. Her hjælper det bestemt ikke fremad, at direktionen har bevilget sig selv meget store lønforhøjelser, det får aktionærerne til at føle sig bondefanget for deres egne penge, og det giver ikke den store lyst til at hjælpe banken ud af den nuværende suppedas gennem køb af ellers meget billige (hvordan skulle de være andet?) aktier helt nede i kurs 3. Nogle aktionærer vil naturligvis købe aktier i håbet om, at de vil stige i fremtiden og derved begrænse deres tab. Muligvis vil det lykkes for banken at rejse pengene, og her ville det være godt at se på et par fødselsdage.

Det har dog vist sig umuligt at opspore direktør Brændstrups fødselsdag, men bestyrelsesformand Niels Erik Nielsen er født den 14. marts 1948, samme dag og år som den tidligere leder af kunstmuseet Arken, Anna Castberg. I denne tid står Neptun (illusioner, bedrag, intuition) på hans Merkur, og det gør den frem til og med februar 2011. Da Merkur står godt i fødselshoroskopet, så er han nok den rette mand på posten til at styre igennem krisen. Men direktørens horoskop er i den henseende vigtigere, så vi må vente og se, vi mangler også fødselstiderne. Det mest sandsynlige er dog, at det ikke vil lykkes at rejse de mange penge.Saxo Bank

Banken er stiftet den 15. september 1992 i København og har således fødselsdag den dag, der er Amagerbankens skæbnedag. Saxo Bank hat dog kun en væsentlig spænding i denne tid, og det er Saturn, der er på vej til at udløse bankens væsentligste spænding i stiftelseshoroskopet, nemlig Venus´ kvadrat til Uranus og Neptun. Om ca. 7 år går Pluto ind og udløser den samme spænding, og SÅ bliver der gang i den. Her skal man passe på økonomien i alvorlig grad. Det kan være udskiftning af direktionen eller en stor krise, hvor egenkapitalen vil være på spil.

Der har været tale om, at banken skulle sælges snart. Dette kan astrologisk set ikke udelukkes, men det sandsynligste er, at salget ikke kommer i de nærmeste måneder. Krisen er ikke mere alvorlig, end den kan komme under kontrol. For naturligvis er denne bank også under indflydelse af den generelle krise i samfundet, som nogle mener er ved at være overstået, men som astrologisk set vil toppe i 2011-12. Her skal vi dog også have set på direktørernes data.

søndag den 22. august 2010

Ugehoroskop

Ugehoroskop uge 34 v/aase.k
Vædderen

Din uge starter på en dejlig måde med stor harmoni i forholdet til dine venner. I kan foretage jer noget sammen eller bare være sammen, og hele tiden have en god fornemmelse af kontakt.

Også midt på ugen er der fokus på følelserne. Du er nu mere indadvendt og koncentreret om det, der foregår i dit indre. Du har virkelig mulighed for at komme til en dybere indsigt.

Sidst på fredagen tager du nok hul på noget nyt, og fra starten har du en vældig optimisme. Men du må regne med nogle vanskeligheder og noget modstand, som ikke løses ved at mase på.Tyren

Alt kører i olie på dit arbejde i ugens første dage. Der er en fin stemning blandt kollegerne, og der er ingen tendenser til, at nogen vil føre sig frem på andres bekostning.

Midt på ugen har du et par fredelige dage, hvor der er fokus på dit forhold til din omgangskreds. Der bliver ikke stukket noget under stolen, tværtimod er der stor klarhed.

Op til weekenden kan du finde på at gå lidt i tænkeboks. Måske har du et nyt initiativ i støbeskeen, og det kan kræve nogle overvejelser og noget betænkningstid. Så det bliver nok en stille weekend.Tvillingerne

Det er livets mere grundlæggende problemstillinger, der er i fokus fra ugens start. Du søger en overordnet forståelse, og deler gerne dine overvejelser og tanker med andre i dine omgivelser.

Midt på ugen koncentrerer du dig først og fremmest om dit arbejde, eller det, du har valgt at bruge din energi på. Du er meget sensitiv og mærker, hvad der rører sig nede under overfladen.

I weekenden kan det komme til at gå livligt for sig. Der kan opstå en konflikt i vennekredsen, og temperamenterne kan komme i kog. Men søndag ser der ud til at komme ro på igen.Krebsen

Du har en fin og meget objektiv indfaldsvinkel til andres værdier og forestillinger fra ugens start. Du mærker intuitivt, hvad der er brug for, og ser klart ved fuldmånens lys tirsdag aften.

Midt på ugen er du nok i dit filosofiske hjørne, men du viger ikke tilbage fra også at få ordnet nogle praktiske gøremål, du er helt klar over, hvad der er behov for, at du tager fat på.

En uventet begivenhed fredag kan medføre, at du ikke har fri fra arbejde i weekenden. Nogle drilagtige problemer må løses, og du må gå op imod en hel del modstand i den sammenhæng.Løven

Ugen starter med en rigtig dejlig tone i dit parforhold eller et nært venskab. Begge parter er parat til at lytte og give plads til den anden, og din intuition fortæller dig, hvad der er behov for.

Midt på ugen kan du opleve meget stor nærhed og intimitet. Du flyder med strømmen, men giver alligevel ikke slip på den dagklare virkelighed. Du forstår at kombinere de to hensyn.

Fredag tager du fuld af optimisme fat på noget nyt. Men det kan hurtigt vise sig, at det ikke var nær så let, som du troede, og måske mangler du også noget diplomatisk sans. Det fylder weekenden.Jomfruen

Du nyder dit harmoniske hverdagsliv fra ugens start, ja, du kan faktisk synge med på Dan Turèlls berømte digt ”Jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen”.

Også midt på ugen er der stor harmoni, men i disse dage er fokus mere på dit parforhold. Du er indstillet på, at der skal være orden i tingene, men samtidig er du god til at tage hensyn.

Op til weekenden kan der dukke en sag op, der på en eller anden måde har at gøre med andres værdier. Det kan være penge eller andet, men det giver en del bryderier indtil søndag.Vægten

Du er oplagt til sjov og ballade fra ugens start. Det kan udspille sig i samvær med børn, eller der kan være tale om en uforpligtende flirt. Men også om kreativ virksomhed af en art.

Midt på ugen sørger du stille og roligt og uden de store armbevægelser for, at hverdagen fungerer. Det giver dig en rigtig god følelse af stor ro og tilfredshed indtil fredag morgen.

Her har du måske lidt for meget fart på. I hvert fald dukker noget op, som fredag og lørdag kan give modstand og uvenskab i dit parforhold eller en anden nær relation. Men roen vender tilbage søndag.Skorpionen

Der hersker fred og idyl på hjemmefronten fra ugens start. Du mærker den ro i sindet, der følger med, når sommeren går på hæld, og efteråret så småt er ved at nærme sig.

Det nyder du.

Fuldmånen tirsdag aften kalder på de dybere lag af følelseslivet, og du får måske lyst til at give dine følelser et kunstnerisk udtryk. I hvert fald har inspirationen holdt sit indtog midt på ugen.

Sidst på ugen melder de hverdagens praktiske opgaver sig. Du kaster dig måske lidt hovedkulds ud i et projekt, som viser sig at være noget mere krævende, end du havde regnet med.Skytten

Kommunikation af mange slags præger ugens første dage, og du forholder dig roligt og nøgternt til de mange ting, der er i gang. Du forstår intuitivt, hvad der er brug for, og følger din intuition.

Tirsdagens fuldmåne sætter fokus på balancen mellem orden og kaos, for dit vedkommende handler det om hjemmelivet. Du finder en god harmoni, selv om orden nok er vigtigst for dig.

Fredag sætter du muligvis et nyt projekt i søen, men der er nogle praktiske ting, du ikke har taget højde for. Det giver først en del problemer, men lørdag finder du en bedre tilgang til det.Stenbukken

Fra ugens start har du fokus på en økonomisk sammenhæng, som du deler med andre. Du ønsker, at der skal være orden i tingene, men det bliver der også, så det er ikke noget problem.

Midt på ugen er din kommunikation med omgivelserne temmelig følelsespræget og kaotisk. Det er usædvanligt for dig, og kan vække undren. Måske er der en sammenhæng med fuldmånen.

I weekenden koncentrerer du dig om familielivet. Du vil gerne sætte noget nyt i gang, men du skal ikke mase for meget på. Det går bedst, hvis du lytter til intuitionen og giver tid.Vandbæreren

Fra starten af ugen bringer du nye og usædvanlige ideer ind i dit forhold til en partner eller en anden, der står dig nær. Det åbner for intuitive lag af bevidstheden, og giver en fin stemning.

Midt på ugen nyder du at flyde rundt i følelser og sansninger, men du glemmer nu ikke de mere jordnære fornøjelser. Der er også sørget for god mad og drikke, og smukke omgivelser.

Fredag sker der et stort stemningsskifte, og der er fyret mere op under temperamentet. Du kan opleve at rende panden imod en mur, og du må nok finde en anden tone, hvis weekenden skal blive rar.Fiskene

Du er meget under indflydelse af fuldmånen fra ugens start, hvor du mere er optaget af, hvad der foregår i dit eget indre, end af, hvad omgivelserne måtte forvente, at du foretager dig.

Også midt på ugen er du meget i din egen verden, men nogle praktiske opgaver får dig dog kaldt på banen. Du er nødt til at slippe de mere kaotiske tilstande, og få styr på noget.

Fredag kan det vise sig, at du har haft nogle overdrevne forventninger til, hvad du økonomisk har mulighed for. Det kan give en del ubalance, som først finder sin løsning sidst på søndagen.

Uge 34

Moden følger Pluto

Pluto står for gennemgribende forandringer, og man skulle derfor ikke tro, at den kunne have med moden og alle dens nuancer at gøre. Men det viser sig at være helt forkert, som vi også skrev om tidligere.

Jeg så et indslag fra den verserende modemesse, og her forkyndte modemanden Uffe Buchardt, at dels var det nu ikke længere det unge look, der er fremherskende, men det ældre, modne og erfarne look, det handler om. Hvilket også er Stenbukken, som Pluto i denne tid passerer. Tegnet står også for de mørkere nuancer og farven sort, som også er blevet mere fremherskende i moden. Astrologisk set vil genbrug blive (endnu) mere almindeligt, og det samme med brugbarhed, som også er Stenbukken. Da Pluto også har med mørke nuancer at gøre, understreger det blot tendenserne. Stenbukken står også for mere diskrete og gammeldags farver og former, så men ikke han glemte at få det med, ham modemennesket?

lørdag den 14. august 2010

Uge 33 kommentarer

Tvillinger i kongehuset – er de enæggede?

I denne tid læser man om tvillinger alle vegne, fx var det et tema i over en uge i Go´ morgen Danmark, og netop i denne temauge kom det frem, at Mary fødes tvillinger ultimo januar. Astrologisk set bliver det nok tidligere. Det ser ud til, at det bliver en dreng og en pige, og altså derfor tveæggede tvillinger. Enæggede tvillinger er altid samme køn. Der er her den usikkerhed, at vi ikke er i besiddelse af Marys fødselstid, så ovenstående vil være vores bedste bud.
Det er ikke første gang, der fødes tvillinger i kongehuset. For flere hundrede år siden skete det også, men de døde begge. Desuden er der tvillinger i arveprins Knuds familie, komtesserne af Rosenborg.

Lene Espersen er ikke forbryderen, men det er Pluto…
Vi har tidligere skrevet en del om den danske udenrigsminister, som måske nærmere nu må tildeles titlen Ferie- og fritidsminister. Men man må sige, at udenrigsminister også er godt i den forstand, at hun rejser til udlandet hele tiden, selv om det mest er på ferie, i hvert fald ifølge pressen. Når dette år er omme, har Pluto dog været inde at rydde op i hendes horoskop, og hun vil have lært meget af årets hetz, for sådan må det betegnes efterhånden. Alle udenrigsministre har aflyst vigtige møder, også i EU.
Man kan altså konstatere, at hendes forbrydelse ikke, som fremhævet i pressen, ikke så meget består i aflysning af møder, men det er hendes horoskop, der er forbryderen. Nærmere bestem Pluto, som er i spænding til hendes Sol i lighed med alle, der er født den 26. september, uanset årstal. Til næste år kan hun begynde på en frisk, så vil noget af postyret være gået i glemmebogen. Men helt glemt bliver sagen aldrig, og den kan få en vis indvirkning på hendes professionelle fremtid. Står hun dette år igennem, ser det dog ganske fornuftigt ud.

For de fodboldinteresserede og måske lottospillerne
Vi slap – synes vi da selv - ret godt om ved forudsigelserne om placeringerne i Superligaen i fodbold. Vi brugte trænernes horoskoper ud fra devisen om, at ”som kejseren, så riget”, som de gamle kinesere mente.
Ståle Solbakken havde i sidste sæson et flot horoskop, og AGF´s Erik Rasmussen havde et ret spændingsbetonet horoskop, som kører resten af i år, men den klub, der får ham næste gang, vil blive godt hjulpet, for så er Pluto væk. Den har både sat sig på hans private og hans professionelle liv, og det er en hård cocktail. Kent Nielsen trænede i sidste sæson Brøndby og var også præget af Pluto. Han blev da også fyret og erstattet af Henrik Jensen, som ikke havde Plutospændinger. Vi skrev også, at Sønderjyske og Randers nok ville redde deres liv i Superligaen, og det gjorde de lige akkurat.
Alt i alt giver det os mod på at forsøge os med en sådan prognose igen, og det vil vi gøre hen ad vejen.

Landsholdet
Hvad angår landsholdet står Morten Olsen (født i dag den 14.8.49 i Vordingborg) sikkert ret godt. Der er dog mulighed for, at hans AC står i begyndelsen af Krebsen på en måde, at Pluto så vil stå på hans AC lige nu. Det vil passe rigtig godt med, at vi havde fiasko ved VM og at der er store udskiftninger på landsholdet. De tre gamle garvede kæmper Martin Jørgensen, Jon Dahl Thomassen og Jesper Grønkjær har sagt stop, og hvad angår sidstnævnte skrev vi for ca. 3 år siden, at nu kom der en Pluto-periode for ham. Kort efter blev han skadet og kom aldrig til at spille en hel kamp igen, vel at mærke efter at have haft en længere pause helt ude af sit hold, FCK. Lignende mønster vil kunne findes hos de to andre, men de valgte at sige stop i tide.
Morten Olsen kan glæde sig over Christian Poulsens klubskifte fra Juventus til Liverpool, da den engelske spillestil passer godt til ham bedre end den italienske. Jan Mølby og Daniel Agger er de to mest fremtrædende danske spillere, der har spillet for det engelske hold. Torben Piechnik spillede i klubben 1992-94, men fik aldrig tilspillet sig en stamplads, hvilket også skyldtes hans store spændinger i denne periode. Hans storkvadrat blev i den grad udløst, så det var ikke svært at forudsige hans fiasko dengang, hvor vi også skrev, at det ville være fornuftigt af hans klub at skille sig af med ham, for han ville også have haft det svært på klubholdet, FCK. Målmanden Michael Steensgaard var i Liverpool 1994-97, men døjede hele tiden med skader og slog derfor ikke igennem heller. Desuden har vi haft tre andre spillere på Liverpools reservehold, Nicolaj Køhlert, Nikola Saric samt målmændene Martin Hansen og Jørgen Nielsen.
Da der i hele august måned hersker mange spændinger på himlen kan det godt vise sig, at Poulsens succes ikke bliver så stor som ventet. Kontrakten kan ikke undgå at have stærke spændinger i udgangshoroskopet. Kender nogle tidspunktet for underskriften, hører vi meget gerne derom. Vi har kun datoen, den 12. august 2010 i Liverpool. Dog må man sige, at Poulsen har et flot personligt horoskop lige nu, så et skifte vil under alle omstændigheder være det rigtigste for ham.
I onsdagens kamp mod Tyskland, som endte 2-2, var vores bedste spiller Christian Eriksen, som spiller i Ajax, Amsterdam. Han er født den 14.2.92, vistnok i Odense. Ingen tvivl om, at han er fremtidens mand. Landstræneren skal dog passe godt på ham i perioden oktober til februar, hvor Neptun hersker, og det kan give skader. Der må fx ikke drives rovdrift på den meget store talent, som kan vise sig at være på størrelse med Laudrup-brødrenes. Hans klub bør bestemt også skrives sig dette bag øret.