mandag den 31. oktober 2011


Nyt fra Tænketanken Mikro m.m.

Der var lige noget, jeg ikke nåede at få sendt med ud sammen med kommentarer og ugehoroskoper for alle tegn. Det kommer her, og forsinkelsen kan skyldes de aktuelle spændinger mellem kommunikationsplaneten Merkur, værdiplaneten Venus og kaosplaneten Neptun.

Der sendes også ekstra ud, fordi der kommer til at mangle stof på grund af messen i Bella Center, hvor vi som sædvanlig deltager med boghandel og prøvebehandlinger i astrologi, håndlæsning, clairvoyance og tarot. Ugehoroskoperne for næste uge lægges direkte på bloggen, se linket i næste afsnit.Forkerte forudsigelser om fodbold

Her er linket til bloggen, hvor du kan finde det hele, herunder forudsigelser af sportsresultater, som jeg har fundet et lovende system til. Dog har det været nødvendigt ganske ekstraordinært at eliminere forudsigelserne fra denne uge, da der var bøvl med sommertiden, og så bliver det meste forkert. Har noteret det på den pågældende side på bloggen. Tipsbladet havde ikke rettet sommertiderne til på det tidspunkt, jeg tappede dem.

Forudsigelsessystemet kan dog aldrig komme til at virke 100 %, men mindre kan også gøre det. Det er lykkedes at ramme hovedtendensen i omkring 75% af tilfældene, når man regner den forskning med, som jeg har foretaget i de senere år. Nu arbejder jeg på at knække koden for at komme endnu højere op i hitrate. Jeg ser også på, hvornår målene bliver scoret i kampene, og især dette ser lovende ud.

På dette link finder du alt, hvad der er lagt på bloggen i de seneste mange måneder.
Ugen, der kommer

Den kommende uge af en af de mere udfordrende, derfor tog jeg mig lige lidt mere tid til at se på den og nåede derfor ikke at få den med i rundsendingen i går. Det gælder især i ugens allerførste dage, hvor Venus/Merkur-konjunktionen står i Skorpionen og i spænding til Neptun. Derfor skal man for det første tage sig i agt for alt, hvad man siger og gør, hvis man vil undgå ballade. Sæt derfor ikke store projekter i søen lige nu, hvis det kan udskydes. Det gælder især i perioderne ca. 9.00-9.30 og 13.00-13.30, hvor hovedakserne udløser de nævnte spændinger.

Mandagen indeholder de nævnte spændinger, men Månen afbøder lidt på det, fordi den afspænder periodens anden spænding mellem Solen og Jupiter. Men pas alligevel på med at påbegynde større projekter.

Tirsdag har de samme aspekter, og om formiddagen er der yderligere en spænding mellem Månen og Saturn, der gør, at tingene går langsomt, så al hastværk vil blive lastværk. Heller ingen store projekter i dag, nøjes med at planlægge dem i stedet.

Onsdag har næsten det samme i sig som tirsdag, men nu begynder aspekterne så småt at blive mindre eksakte.

Torsdag er fin i forhold til de andre dage, nu giver spændingerne endnu mere slip. Om aftenen kan der dog være lidt forvirring i geledderne.

Fredag skal Månen lige drille, da den står sammen med Neptun i spænding til både Mars, Venus og Merkur. Det er nødvendigt at være præcis i sin kommunikation, ellers kan det gå helt galt.

Lørdag er ugens bedste dag, nu løsner spændinger afgørende. Og søndag er faktisk ligeså. Den er fantastisk til nytænkning og at se ind i fremtiden. Hvilke mål vil man gerne nå?Støt pædagogerne – pas dig selv!

Den besked kan det nu blive nødvendigt at give at mange børn. Der er nu så få pædagoger – eller hvad nu årsagen er – at forældre blive nødt til at skiftes til at passe deres egne børn i børneinstitutionerne. Situationen er sikkert påstået som følge af nedskæringer og mere administrativt arbejde, som vi også ser det på handicapområdet, hvor borgerne også skal til at klare sig mere selv, herunder de multihandicappede, som i flere kommuner nu skal til at klare sig med én nattevagt. Institutionslederne mener, at det rækker, men det er så langt ude, at det må være noget, de har fået besked på at mene. Eller bare gør det, fordi de ikke føler, at de har andre muligheder. Det er da helt åndssvagt.

I Billund Kommune har de gennem længere tid udfaset det meste støvsugningsarbejde ved at pålægge borgerne at anskaffe sig en robotstøvsuger til flere tusinde kroner. Sagde du skattelettelser? Du mente da vist det modsatte, ik´? Vi skal i gang med store skatteomlægninger, og de første spæde skridt bliver taget i denne tid. I stedet for skat på arbejde skal skatten i første omgang lægges på samfundsskabte værdier som fx stigninger i hus- og grundpriser. Da vi ikke har indset dette i tide, så sørger universet for at skabe en nødvendig krise på området. Og her har vi mennesker en vane med at vente, til vi bliver tvunget til at gøre det, der hele tiden har skullet gøres.

 Vi må virkelig håbe, at den nye regering får mere styr på det sociale område. Men ellers er lige præcis dette område et af dem, tænketanken Mikro tager fat på hurtigst muligt. Nu skal tanken lige på messe i Bella i denne uge, og derefter er der et blad, der så gerne vil skrives og produceres. Kommer tid, kommer råd – og tanker.Supersygehuset er sygt fra fødslen – ligesom Euroen

Regionsformand Bent Hansens store drøm var et supersygehus ved Århus, men det er blevet lusket igennem systemet. Nu har man opdaget et stort hul i budgettet af den katastrofale slags, og millioner af kroner er allerede spildt på projektet, før byggeriet overhovedet er kommet i gang. Bent Hansen har erkendt fejlen, som egentlig er efter helt samme mønster, som flere lande er kommet med i euroen på. Euroen var også syg fra fødslen og burde være kommet på sygehuset først for at få opereret svulster væk, som var ganske klare fra begyndelsen, men politikerne var så forelskede i den nye mønt, at det lignede en sygdom. Men kærlighed gør som bekendt blind.

Foreløbig har planlægning af supersygehuset, som var meget større og dyrere end statskassen kan bære, kostet skatteyderne 25 millioner kroner. Så nu skal der en større operation til for at få skåret projektet til. Et projekt, som egentlig burde standses nu, men som måske ikke kan standses, netop på grund af, at det jo allerede er startet – og ellers er de 25 millioner jo spildt – og måske handler det i virkeligheden om flere hundrede millioner! Det er gode argumenter, må man sige, men sådan kommer det sikkert til at gå, medmindre krisen begynder at kradse endnu mere end den gør nu.

Dette er også en nærliggende mulighed, dels på grund af Plutos position, som har været beskrevet indgående. Og dels på grund af, at om føje år vil udviklingen gå den modsatte vej. Nemlig i retning mod opsplitning i mindre enheder, der gør os mennesker mere ansvarlige, fordi det så er VORES sygehus. Det giver mindre stress og færre sygedage – og mere nærhed. Store enheder af enhver art er alt for sårbare overfor samfunds- og klimaforholdene, for bare at nævne et par eksempler. Små begivenheder kan sætte en stor enhed ud af drift, og det vil altid have katastrofale konsekvenser. Ud med kassetænkning og stordrift, og ind med nærheden. Så kan der skæres ned på de dyre og bedøvende institutioner, som vi fx kender det på ældreområdet og handicapområdet. Hvis de rette forhold bliver tilvejebragt her, så kan vi passe vore ældre selv i mange flere tilfælde end det er tilfældet nu. Det er den ultimative nærhed. Vi skal være mere selvforsynende. Ikke nødvendigvis i samme grad som bonderøven, men det er alligevel tænketankens valgprogram. Der kan som bekendt gå lang tid med at føre et valgprogram ud i livet, men det gør ikke det mindste, for så finder tingene sit naturlige leje til enhver tid. At lade tingene havde deres eget forløb er afgørende. Hvis de folk, der vedtog at Skjern Å skulle være lige, havde tænkt sig om og mærket efter, så ville mange penge og meget tid være sparet. Vi kommer kun til at acceptere os selv ved at acceptere naturen og dens love. Og vi kommer kun til at blive lykkelige, når vi gør noget for at gøre andre lykkelige. Man tiltrækker kort sagt det, som man indeholder – en universel lov af væsentligste art.  

Der er god ræson i, at vi slutter os sammen i større og større enheder, sådan må det være til en begyndelse. Vi må blot have i sigte, at udviklingen på et tidspunkt begynder at gå den anden vej – mod mindre enheder. Dette betyder ikke automatisk, at de store helt skal afskaffes, det skal blot demokratiseres og have en anden form. For store enheder fungerer næsten som et diktatur. Lige meget hvor hårdt man slås, kan det være meget svært at trænge igennem. Her har den lille mand dog heldigvis medierne som ventil, men det forslår heller ikke ret meget i mange tilfælde. De store enheder må derfor indstille sig på, at der skal tildeles penge på ultrademokratisk vis til meget små enheder, mikrosamfundene, og det kan teknisk set kan ske gennem kommunerne, som dog nok også med tiden skal opsplittes i mange selvstyrende enheder, som til gengæld til et begyndelse skal pålægges at klare mange opgaver selv. Den bedste pædagogik er at lade folk selv bestemme deres værdier – helt ned til det enkelte menneske. Børne- og ældrepleje for eksempel. Allerede nu laver forældre flere steder frivilligt arbejde for at afhjælpe manglen på pædagoghænder. Udviklingen skal naturligvis ske gradvist, først gennem forsøgsprojekter, som så kan stige i antal, efterhånden som isen kan bære, for til slut at danne et perfekt cellesystem som i et bistade. Dette vil standse institutionaliseringen og dermed fremmedgørelsen af vores fælles samfund. Og det vil stimulere en udvikling i retning mod mere ansvarlighed og nærhed, som er hårdt tiltrængt.

Dette vil kræve en omlægning af de store, men da det er noget, der alligevel vil komme, kan man lige så godt regne det ind i de kommende planlægninger - og dermed budgetter - i samfundet. Det er sikkert og vist, at man en skønne dag vil fortryde alle de store koncentrationer af bl.a. mennesker, der er stuvet sammen i kasser i storbyerne. Det giver meget mere menneskelig lidelse, end vi forestiller os nu, ganske enkelt, fordi vi har vænnet os til det og efterhånden ser det som et nødvendigt gode. Derfor bliver det ikke let at vende udviklingen, men det gælder om at have tålmodighed og sætte små, bæredygtige projekter i gang, og så ellers lade tiden arbejde. Så vil det hele falde i hak til alles bedste, når vi er parate til det.

En dag vil man kunne sætte stavelsen ”Mikro” foran mange begreber. I dag kender vi mikrolånene, som indbragte idemanden Nobelprisen. Det blev dog mere eller mindre devalueret, hvis man kan kalde det det, da idemanden begyndte at bruge projektet i personligt øjemed. Mikrobanker, mikrostyring og mikrobydele mm. vil blive velkendte begreber i fremtiden. På engelsk kan det måske blive ”Bit”, man bruger. Det kender vi på dansk som ”bitte” eller ”bette”, men det udtryk har nok ikke megen gang på fremtidens jord. Bittebank i Bitteby er ikke moderne nok. Der går mode i mikro på et tidspunkt, og startskuddet lyder, mens Pluto går gennem Stenbukkens tegn 2008-2023. Om ikke så mange år vil vi – også på grund af den teknologiske udvikling og det enkelte menneskes bevidsthedsmæssige udvikling -undgå overskrifter i pressen som ”Smog lukker veje og aflyser fly i Beijing”, ”Oversvømmelser i Bangkok giver vandmangel og slanger og krokodiller i gaderne” og ”Terrorangreb på World Trade Center”.

Hvad angår (mikro)økonomi vil det komme eksempler på, hvor meget små beløb betyder, når der er tilstrækkeligt mange af dem. Her har den nuværende pengeverden banet vejen for fremtidens mangfoldige forsøg på området. I moderne tid har vi symbolske penge, idet vi har vedtaget, at pengesedler er det værd, som står på den pågældende seddel. Dette er naturligvis ikke sådan i virkeligheden. Derfor er vores økonomiske system baseret på tillid – fx til, at en hundredekroneseddel også er 100 kroner værd. Det er den ikke, og så vil systemet automatisk komme i krise på grund af disse luftpenge. Vi kender det også fra Nationalbankernes trykning af ekstra pengesedler, hvis de mener, at situationen kræver det. Igen er det luftpenge. Så kan forbruget kunstigt øges, og så klapper alle i deres små hænder, for så slog vækst og velstand igennem. Vi kom ud af krisen. Men åndeligt set bevæger vi os igennem sådanne holdninger blot ind i et ufremkommeligt morads, som er skabt af fysiske/kunstige behov og derfor kun egnet til at give os erfaringer. Dette er bestemt også vigtigt, men vore vaner gør, at vi for længe luller os ind i tilsyneladende gode vaner, hvor de fleste af os er enige om, at det giver tryghed og sammenhængskraft, når væksten bare øges. Og så kårer amerikanerne os til verdens lykkeligste folk, hvad mange dog ikke rigtigt kan forstå, når der er så mange utilfredse mennesker i landet. Men det er godt, at udlændingene er vilde med os, når vi nu ikke selv er det – måske, fordi vi er lullet i søvn af den velstand, der efterhånden syntes uendelig. Nu mener vi så, at vi har krav på velstand og vækst, selv om vi derved kommer til at øve vold mod naturen. Vi ved nu, at befolkningstilvæksten medfører, at arter uddør og skaber en fattigere verden.

Vi står lige nu overfor den største udryddelse af arter siden dinosaurernes endeligt her på Jorden. Hvis vi ikke passer på, vil honningbien uddø. Hvis det sker, vil mange planter også forsvinde, herunder alle frugttræer. Vi er med andre ord i gang med at save den gren over, vi selv sider på – uden at vide det. Bierne er blevet helt afhængige af biavlerne og kan ikke overleve i naturen! Desuden er de både under- og fejlernærede. Eksempelvis, fordi der om foråret er alt for megen næring i forhold til resten af året. Ganske enkelt på grund af menneskene, som fx dyrker raps, som er meget givtig for bierne, som derfor nødvendigvis må gå efter den i disse krisetider for nogle af vore allerbedste venner. Biernes ensidige kost medfører automatisk fejlernæring. Faktisk burde vi hurtigst muligt give mere mangt til Danmarks Naturfredningsforening, når politikerne nu ikke kan finde ud af at handle, men har travlt med unødvendige småting som fx krisen, der alligevel ikke kan – eller skal - undgås. Krisen er nemlig aldeles nødvendig.

Nå, men alt er jo i virkeligheden, som det skal være på et givent tidspunkt. Og den nuværende fase er nødvendig for at komme videre til det næste udviklingstrin, og det vil blive beskrevet indgående i kommende artikler. Det er dog vigtigt at pointere, at når vi OPDAGER, at noget er galt, at vi så ændrer på forholdene. Det er her, det går galt på grund af vanetænkning og tryghedsnarkomani.

Læs evt. den fantastiske beretning om de mexikanske fiskere i artiklen ”Hvad i himlens navn er meningen?” i det seneste nummer af HOROSKOPET.Udrensning

Naturkatastrofer og kriser er nødvendige elementer for at rense ud i gamle tilstande, som vi selv har skabt. Hvis byer bliver for store, stiger forureningen – og når der er i disharmoni med universets love, vil energierne have en negativ karakter. Vi ser nu i Bangkok, at der må udrenses gammel energi. Vi kender principper fra ”Herkules´12 arbejder”, hvor den store mand i det opfindsomme Vandbærerens tegn skal muge ud i nogle stalde, hvor der er så beskidt, at det vil tage oceaner af tid at rense dem. Herkules opfinder så i stedet en metode, hvor han laver en dæmning i en nærliggende flod, hvorved vandet ledes gennem staldene, som så meget hurtigt og effektivt bliver renset. Vejrliget på kloden vil i de næste 10 år bliver ekstremt, men det er for at hjælpe os, når vi nu ikke selv kan finde ud af det. Måske skal der 20 år til for at få tingene i balance, for vi har opført os så uansvarligt, at der skal hårde virkemidler til i genopretningsprocessen. Det er det, vi ser konsekvenserne af, især frem til 2023, hvor Pluto går ind i Vandbærerens tegn, hvor vi kan forvente meget store opfindelser inden for fx miljø og transport. Computeren vil her blive afløst af vores egen intuition og spiritualitet, og det går op for os, at teknologien kun var et skridt på vejen i retning mod, at vi selv er i stand til det meste af, hvad teknologien kan tilbyde. Det vil så gå over til mentale teknikker for til slut at blive en tilstand, som flere og flere besidder – og til slut alle. Til den tid har vi fundet Shangri La eller Det forjættede Land, som flyder i mælk og honning – Paradiset.Radio 24/7 i luften

Den 1. november ved midnat gik en ny radiokanal i æteren: Radio 24/7. Det er sandt for dyden ikke det bedste horoskop, de komme gå i luften på, idet kommunikationsplaneten Merkur sammen med Venus står i Skorpionen i spænding til både Mars og Neptun. Det er rigtig godt for dem, at der er laver en konceptuel opstrammer og afgrænsning, så de fx ikke sender musik. Det er tale om en konsekvent taleradio. Det vil tiltale et vist segment af lyttere, men det vil være et begrænset antal lyttere. Måske er der her tale om, at det er et tegn på, at man skulle have digitaliseret radioen i højere grad i stedet for den veritable kamp om radiokanaler, hvor man må lukke en for at få plads til en anden. Nu er der fyldt helt op, så nu vil udviklingen gå i retning af det digitale medie.

Da Merkur og Venus begge står i Skorpionen vil mange nok efterhånden gå død i al den snak, som er endnu mere afhængig af ekspertise hos studieværterne end ellers. Men med en mand som Mikael Berthelsen skal det nok gå, så længe han er der. Men for talenørder er det en rigtig god ting. Også for alle os, der vil fordybelsen og roen.

Hjertelig tak for kanalen, men I skulle være gået i luften på et andet tidspunkt.

søndag den 30. oktober 2011

Ugehoroskoper 44 - og kommentar


Kommentarer 44

 Gratis årshoroskop

Husk, at du får et gratis årshoroskop (værdi 200 kr.), hvis du abonnerer på Astrologimagasinet HOROSKOPET.

Apotekernes monopol

Plutos gang gennem Stenbukkens tegn bliver det hårdt for alt, hvad der ikke (længere) er, som det skal være – og især det, der aldrig har været som det skal være. Herunder diktatorer, monopoler og grådighed.

Det begynder ofte med en slags civil ulydighed eller demonstrationer, der tager til i styrke, efterhånden som energien vokser – hvad der kun kan ske effektivt ved, at universet på forhånd har gødet jorden, fordi de pågældende forhold har nået udløbsdatoen. Så bliver det også meget lettere at løbe en protest eller en aktion i gang. En enkelt apoteker er fx nok til at starte en hel bevægelse. Vi vil komme til at opleve, at apotekeren i Uldum vil sætte en hel aktion i gang på landsplan. Det var ham, som ganske selvbestaltet besluttede at oprettet afhentningssted i Matas. Den lille aktion kan sætte gang i en steppebrand. Monopoler er ikke en universel lov, så der kommer snart til at ske noget her, selv om apotekersammenslutningen nu har suspenderet den genstridige apoteker fra Uldum.


Storstrømsbroen lukket for tog – lige efter horoskopet

DSB er igen uheldig, men værst er det med den sølle bro, som nu har slået op til 25 cm store revner. Ifølge lokalarkivet i Vordingborg afgik det første tog fra København kl. 09.25 den 26. september 1937 (Christian X´s fødselsdag). Det ankom til Vordingborg kl. 11.05 og indvielseshøjtideligheden begyndte kl. 11.25. Og så det vigtigste astrologisk set: Snoren sprænges kl. 12.10 af den første bil.

Horoskopet for dette tidspunkt er broens fødselshoroskop, og her har Pluto i de sidste to år været på spil. Det er dødens planet, og lige nu er broen naturligvis kun halvdød, idet det kun er togtrafikken, der er stoppet. Det passer meget fint med DSB´s horoskop i denne tid. Pluto har været i spænding til både Solen og MC. Aspektet er helt slot i begyndelsen af november, så broen er sikkert færdigrepareret senest i midten af november, selv om Pluto godt nogle gange kan give langtidsvirkninger på grund af dens enorme styrke.

DSB er virkelig på den, men astrologisk set er det ikke underligt, da den ene spænding har afløst den anden i flere år. En ny rapport fastslår, at DSB hænger på de italienske tog ud i al fremtiden. Det ender nok med, at de først kommer ud at køre, når Pluto(g) går ud af Stenbukken (forsinkelser) i 2023!

De udtjente tog er kun i ganske få tilfælde blevet afløst af IC4-tog - de skal først repareres. De første tog skulle have været taget i brug for ti år siden, men endnu er kun en lille del af de nye tog kommer på skinner, så man kan sige, at der er tale om en form for skinnesyge her. Snart er der også tale om sporløshed. Ja, det er der faktisk allerede på Storstrømsbroen, hvor tog ikke kan køre for indeværende. De kan ikke engang få slået bro over en sprække på 25 centimeter – hvordan skal det dog ”køre” i fremtiden?

Det skulle dog efter sigende nu være lykkedes at koble to IC4-tog sammen. Til gengæld ligger det så uheldigt, at de ikke kan skilles ad igen!Fragtskibet Pluto mod Storstrømsbroen!

Vi skrev tidligere om Pluto(g)s indflydelse i denne tid i Storstrømsbroens horoskop fra 1937. Den 27. oktober kl. 9.30 skete der en påsejling, som meget fint symboliserer situationen for både bro og DSB. Fragtskibet Pluto sejlede nemlig ind i broen. Det blev opdaget på trods af, at der kun var minimal skade og kaptajnen også forsøgte at liste skibet væk. Men nogen havde set det og sladrede. Typisk Pluto. Den stod nu ikke så slemt i selve horoskopet, men det gør den så i broens horoskop. Pluto hersker i vandtegnet Skorpionen, og i det tegn var der gang i den. Hele fire planeter stod der, inklusive vandplaneten Månen. Og minsandten om ikke Ascendanten (AC) også stod der. Pluto modtog hele fem aspekter.Hurra for en krise

Vi oplever en nødvendig krise – ellers ville den ikke være der. Boligmarkedet er ikke alene frosset til, det er bundfrossent. Bankerne krakker og virksomhederne bløder, men hvorfor? Er der styr på det hele? Og hvad med mig?

Fra universets side er alt, som det skal være, når vi mennesker har valgt, som vi nu har. Men selv dette er der styr på. Hvad skal det ende med?

Vi sætter til på gyngerne og bruger resten på karrusellen, synger Preben Uglebjerg i et hit fra tresserne. Det gælder også i dag, selv om danskerne er begyndt at høvle af på deres gæld. Det drejer sig vel at mærke om den almindelige dansker. Bolig- og ejendomsspekulanter vil blive ved, men de sidder heldigvis enten i fængsel eller har også mere end svært ved at opretholde deres enorme indtægter til skade for alle.

Imens rasler aktiekurserne ned. De toneangivende aktier er faldet med hele 25 % siden årsskiftet. Lige nu er aktierne på optur efter EU´s krisepakke til glæde for Grækenland. Opturen kan godt fortsætte lidt endnu, men som skrevet i tidligere artikler er det en stakket frist, og en ny nedtur venter lige om hjørnet, fordi der ikke bliver taget fat på de reelle problemer. Og det sker ikke, før vi har fået lig på bordet i form af lande, der er gået konkurs. Sådan er vi skruet sammen, vi VIL ikke give slip på opnåede privilegier frivilligt. Heller ikke selv om det går ud over helheden, som krisen er et udtryk for. Det er universets kræfter – og de er uendeligt meget stærkere end markedskræfterne – der har sat ind for at forsøge at påvirke os til at indse, at vi er på vej i den gale retning, og at skuden derfor ikke kan komme på ret køl igen, før vi er nået til den erkendelse, at der må gøres noget meget mere effektivt og tilbundsgående for at komme ud af den aktuelle krise, som er en strukturel krise, der viser svaghederne ved det nuværende system.

Boligerne er blevet meget mindre værd, og det er nødvendigt, når niveauet har ligget urealistisk højt. Derfor skal vi ud i al fremtid ikke forvente højere priser. I så fald vil det også være et tegn på, at der igen er kommet grådighed ind i billedet.

Forbruget stagnerer, fordi vi har svært ved at få dankortet op af lommen, hvad der er et sundhedstegn – et tegn på ansvarlighed. Priserne stiger mere end lønnen, præcis 2,5% årligt. Forbrugerne vil miste købekraft.

Arbejdsløshedskøerne bliver længere, hvad der ikke kan undgås i en krise. Det skal vi ikke regne med bliver bedre, især ikke under Uranus/Pluto-spændinger frem til 2016. Og nok heller ikke frem til 2023, når Pluto skifter tegn til det opfindsomme Vandbæreren. Her kan vi vente fantastiske teknologiske opfindelser, som vil revolutionere transport og produktion mærkbart.

Boligrenten vil fortsat være meget lav, men renten på forbrugslån vil stige, hvilket dæmper forbruget yderligere, selv om vi har penge på kontoen. Vi holder på læderet, og vores formue svinder ind. Men selv om vi sparer mere op, smitter det ikke af på pensionen. Vi skal påregne et fald i pensionerne.

Tænketanken Mikro og skatten

Hvad så med skatten? Kommunerne vil i det næste år kræve ca. 29 millioner ekstra op, så vi skal af med mere i kommuneskat. Og fra 2012 falder værdien af rentefradrag med et procentpoint om året. Og hvem andre end skatteborgene skal betale for EU´s krisepakke? Regeringer har en skattereform på tegnebrættet, og vi ved jo, at skattesænkning ikke er noget, den røde blok har i sinde. Her vil jeg via tænketanken Mikro fremsætte et skattereformforslag med fremtid i, og hvor universets love er indregnet. Det vil de jo under alle omstændigheder blive, så vi kan lige så godt tage fat med det samme. Vi skal ikke regne med større effekt af den reform, regeringen vil barsle med på et tidspunkt. Det vil række som en skrædder et vist sted i undergrunden.

Staten har underskud på finanserne, så det forslår, og det vil vokse i de kommende fire år, og sikkert også længere.

Jo, vi kan roligt bruge ordet farvelfærd. Og det er også lige det, der skal til for at redde naturen og jordkloden fra et kollaps. Vækst er fint, bare ikke uhæmmet materiel vækst, som vi har set det i de seneste årtier. Det giver ikke vedvarende følelse af lykke og tilfredshed, som er begreber, der virkelig bliver efterspørgsel efter i fremtiden.

Navnet Mikro blev dels valgt, fordi tænketanken består af det mindst mulige antal personer med det mindst mulige antal tanker. Men til gengæld er denne ene tanke meget væsentlig, så læg godt mærke til den. En anden årsag til navnevalget er, at der mangler et organ for det mindst mulige antal personer, nemlig det enkelte menneske. Vi skal en rejse igennem fra makro til mikro for at få det hele til at svippe i balance og blive mikromakro. Makroøkonomi må splittes mere og bedre op, og bankerne skal have sat et loft over deres størrelse, så sårbarheden mindskes. Faktisk må nationalbanker også skrumpes, så de ikke kan udstede ”luftpenge”. Det skal helst ikke gå som med f.eks. storbyer, der allerede er alt for store og dermed sårbare over for naturkatastrofer og mange andre ting. Se den monumentale artikel: ”Hvad i himlens navn er meningen?”

Her er nogle af de ting, tænketanken Mikro vil foreslå ændret på væsentlige økonomiske områder som skat, fradrag, renter og kredit – alt sammen noget, der relativt let kan udfases helt eller delvis. Det er vigtigt at komme til et resultat, hvor alt betales kontant, så der slet ikke er brug for renter og afdrag, som efter min bedste overbevisning er imod universets måde at fungere på. Væksten på det materielle område vil på den måde ophøre med at skabe problemer, fordi naturens love overtrædes. Alle skattefradrag kan let sænkes med en 1-5% årligt, beregnet af det samlede beløb, der skal fradrages. Der kan endda gives tilsvarende skattelettelser med at sænke trækprocenten. Fradrag er unødvendige og derfor imod naturen måde at fungere på. Vi må komme frem til en model, der mest muligt tilgodeser naturens måde at fungere på, så kan det blive optimalt.Euroen, EU og Kina

Kina er på det seneste blevet nævnt i forbindelse med redningen af Euroen. I så fald vil Kina helt sikkert kræve en pris, selv om det er i deres egen interesse at kaste en redningskrans ud til den truede møntfod. Eurolandene skal i hvert fald være varsomme med at prostituerer sig i fald af, at de falder på knæ for kineserne, som i realiteten er de eneste, der har volumen til at redde eurolandene, hvor de mange private indehavere af græske statsobligationer pludselig vil få deres udestående halveret. EU kan ikke selv betale det samlede tab, og det er her, Kina kommer ind i billedet. Man vil blive nødt til at falde på knæ for kineserne, som dog er interesseret i at redde euroen. De ville tabe store summer, hvis euroen brød sammen. De er derfor helt sikkert allerede i gang med at vurdere euroens soliditet og de enkelte eurolandes forfatning, især Middelhavnslandene.

Den store fordel her og nu vil være, at jo mere de forskellige landes valutaer er knyttet til hinanden, jo mindre sårbare vil alle de pågældende landes valutaer være.

Men hvis kineserne går ind med støtte, bliver det ikke sidste gang, vi vil blive nødt til at bønfalde dem om støtte. Der vil blive en tale om en afhængighed, som kan blive dyr, men som også binder verdens lande mere sammen.Mere sjov

Vi skrev tidligere om, at en af Plutos virkninger vil være, at der senest om 12 år ikke vil være flere af de største diktatorer tilbage på kloden. Nu er en af dem helt væk, og han viste sig at gå ind i døden som verdens rigeste mand. Det er derfor ikke økonomi, der er problemet i oliestaten Li(g)byen. Næste stop kan blive Syrien, men jeg har ikke fået set på landets horoskop endnu.

Magtmennesker skal normalt ikke bekæmpes, men udfases. Den proces vil universet klare, hvis mennesker ikke kan. Det kan dog være nogle seje og gale hunde imellem, som vi virkelig må stå sammen om at fjerne, og det er sket nu. Og det kommer sikkert til at ske igen. Efter Libyen kan ingen diktator viden sig sikker. Nogle despoter bliver sikkert så bange, at de må en tur på des-potten.Den lidt merkelige

Angela Merkel fandt vej til sin eurogene zone. Hun var redningskvinde, så nu er Euroland næsten lig med Tyskland. Det blev ikke Neuroland i denne omgang.NU er det slemt at være socialdemokrat – en gyser

En ting er, at partiet fortsat styrtdykker i meningsmålingerne. Noget andet er, at en narkotiltalt fra Køge har erkendt at have forbindelse til højtstående rockere, men nægter hårdnakket at have haft noget som helst med socialdemokrater at gøre!
UGEHOROSKOP uge 44 
af astrolog Lykke Larsen
www.kvindetid.dkfredag den 28. oktober 2011

Ugens fodboldkampe forudsigesDENNE UGES FORUDSIGELSE TRÆKKES TILBAGE, DA TIPSBLADETS KAMPINFORMATIONER IKKE VAR KORRIGERET FOR SOMMERTIDER PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR JEG TAPPEDE DEM.

Horsens-Silkeborg 29.10 kl. 17

Den ligger til Horsens, som på grund af Jupiter blot skal tage sig i agt for selvovervurdering. Arbejder de kollektivt som vanligt, så kører det. De kan sætte modstanderen ud af spillet efter ca. 10 minutter, hvor der er et særdeles vigtigt fikspunkt, og hvis de kan slippe af sted med det, så skal de spille bolden ind mellem venner og fjender og aftale på forhånd at gøre det kl. 17.10 (+/- ca. 3 minutter). Det vil kunne lamme modstanderen afgørende allerede fra start.

AGF-KØGE 30.10. kl. 15.00

Denne bliver spændende at følge på grund af nogle specielle astrologiske faktorer, som der kan læres meget af. Men umiddelbart ligger den lige til højrebenet for hjemmeholdet. De skal spille på overraskelse, variation og originalitet med temposkift, så er den hjemme. Men Køge vil sikkert kæmpe alt hvad de har lært på grund af krigsplaneten Mars´ position. Der er en afgørende ændring i kampens karakter efter ca. 32 minutter og især efter 60-75 minutter og til dels omkring afslutningen, men der er den sikkert afgjort. Et minus for AGF er det dog at de må undvære Graulund, som er færdig for sæsonen, og måske med fodbold i det hele taget, det ser jeg lige på, når der kommer tid.

FCN-Lyngby

Selv om Lyngby iblandt kan volde hjemmeholdet nogle problemer, vil det generelt være sådan, at FCN vil køre den hjem på stabiliteten og organisationen. Men nok kun med en lille sejr, da Lyngby vil kæmpe som besatte i dette lokalderby. FCN kan vinde på det første kvarter, hvor der er rigtig gode muligheder for mindst ét mål. Der er drama på fra start. Kamopen er dog lidt mere jævnbyrdig, end tabellen lader ane. Det er nemlig top mod bund, men hjemmebanen tæller godt her. Dog kan pokalkampen sidde FCN i benene, og det tælles i modsat retning.Brøndby- AaB

To holds med dårlig formkurve, dog har AaB for nylig slået FCN og er lidt bedre placeret. Umiddelbart ligger der derfor til uafgjort, men hvis Brøndbys målmand stadig ikke er med, kan sejren gå til AaB – og da især, hvis Rommedahls skade er alvorlig. AaB vil helt sikkert kæmpe som gale, så kampen vil sikkert ikke få en kunstnerisk karakter, der ligger i de astronomiske – og for den sags skyld heller ikke i de astrologiske – højder. Det er nu, Brøndbys nye træner skal træde i karakter, men han har desværre de spændingsfyldte aspekter ned sig fra bundholdet HB Køge, så Brøndby kan godt gå hen at tabe.

OB-FCK

Her har vi en virkelig blandet landhandel astrologisk set, og det ville være fristende at skyde på uafgjort. Men samlet set er der alligevel en lille overvægt til udeholdet, som spås en smal sejr. Denne kan grundlægges i kampens første kvarter, og så er der virkelig gang i løjerne efter en halv time og frem til tre kvarter, så første halvleg må blive rimelig begivenhedsrig. Det mest tålmodige hold vil vinde; hastværk er lastværk og vil blive straffet.

FCM-SønderjyskE

Her er endnu en hjemmesejr. Udeholdet kæmper og kæmper, men lige meget hjælper det. Det første mål kan falde efter 10-20 minutters spil.Peter Graulund

AGF-spilleren er født den 20. september 1976 og er løbet ind i slem skade. En vis lysning synes dog at indtræde medio november, men hele 2012 er der spænding, selv om det ikke er af allerværste art. Men alderen taget i betragtning skal han nok ikke regne med at komme helt op på fordums niveau igen. Tror dog, at skaden kan bedres så meget, at han ikke er helt færdig med fodbold. Men vi mangler en fødselstid for at blive mere specifikke.

Michael Krohn-Dehli

Brøndby-spileren er født 6. juni 1983 og ser dermed ud til at skifte fra januar 2012 til en udenlandsk klub. Han står noget i defensiven resten af dette år, især i december, så det er jo heldigt, når der er pause i turneringen. Han har fine aspekter næste år, dog mua. Saturn, der driller lidt og gør, at han lige skal vænne sig til nye forhold. Ikke noget alvorligt, så han skulle gerne være klar til EM-slutrunden. Det er knæene, han skal være lidt opmærksom på.

Dennis Rommedahl

Han er født den 22. juli 1978 og er derfor inde i en spændingsperiode frem til februar og måske lidt ind i marts. Han er noget i defensiven her, og vi skal ikke regne med at se ham på niveau resten af sæsonen. I så fald er det glimtvis.

torsdag den 27. oktober 2011

Kommentarer 43A

Apotekernes monopol

Plutos gang gennem Stenbukkens tegn går det hår for alt, hvad der ikke længere er, som det skal være – og især det, der aldrig har været som det skal være. Herunder diktatorer, monopoler, grådighed og decideret kapitalisme.

Det begynder ofte med en slags civil ulydighed eller demonstrationer, der tager til i styrke, efterhånden som energien vokser – hvad der kun kan ske effektivt ved, at universet på forhånd har gødet jorden, fordi de pågældende forhold har nået udløbsdatoen. Så bliver det også meget lettere at løbe en protest eller en aktion i gang. En enkelt apoteker er fx nok til at starte en hel bevægelse. Vi vil komme til at opleve, at apotekeren i Uldum vil sætte en hel aktion i gang på landsplan. Det var ham, som ganske selvbestaltet besluttede at oprettet afhentningssted i Matas. Den lille aktion vil have støtte fra universet, og sættes en bevægelse i gang fra andre apotekeres eller fra Matas´ side, så vil det brede sig som en steppebrand. Og hvis det bliver nødvendigt med lovgivning på området, så vil hele regeringsapparatet stå i universets tjeneste til den tid.Storstrømsbroen lukket for tog – lige efter horoskopet

DSB er igen uheldig, men værst er det med den sølle bro, som nu har slået op til 25 cm store revner. Ifølge lokalarkivet i Vordingborg afgik det første tog fra København kl. 09.25 den 26. september 1937 (Christian X´s fødselsdag). Det ankom til Vordingborg kl. 11.05 og indvielseshøjtideligheden begynder kl. 11.25. Og så det vigtigste astrologisk er, at snoren sprænges kl. 12.10 af den første bil.

Horoskopet for dette tidspunkt er broens fødselshoroskop, og her har Pluto i de sidste to år været på spil. Det er dødens planet, og lige nu er broen naturligvis kun halvdød, idet det kun er togtrafikken der er stoppet. Det passer meget fint med DSB´s horoskop i denne tid. Pluto har været i spænding til både Solen og MC. Aspektet er helt slot i begyndelsen af november, så broen er sikkert færdigrepareret senest i midten af november, selv om Pluto godt nogle gange kan give langtidsvirkninger på grund af dens enorme styrke.FCK-Brøndby

Torsdag er der pokalkamp af den klassiske slags. FCK skulle have haft hjemmebanefordel, men har måttet afstå fra den, da der skal være technofest i Parken. Det har givet lidt ståhej før kampen, men nu er det løst på bedste vis.

Jeg vil tro, at FCK vinder en smal sejr, men det er ret usikkert, da man i et kamphoroskop skal kunne sondre mellem hjemme- og udebane. Kan dog give nogle clues:

1. halvleg bliver virkelig begivenhedsrig med fixpunkter kl. 20.15, 20.25, 20.30, og 20.45. Afslutningen af 1. halvleg kan være kaos. Der kan falde mål potentielt på alle de tidspunkter, men det er nok for meget forlangt, så det er andre dramaer, der udspiller sig. Ikke nødvendigvis kønt at se på, men der er smæk for skillingen. Der kan falde et mål i starten af 2. halvleg og i afslutningsfasen omkring 21.40, men den er mere usikker, da Saturn er inde over. Den står for krise og stilstand, så det kan blive en rodet afslutning, men jeg tør ikke binde an med at spå om den kamp, vil i stedet lære af den.

FCK-FCN

Jeg skrev på forhånd, at kampen mellem FCK og FCN ville blive en gyser. Men den blev det på en anden måde end forudset, i det FCN - ikke mindst på grund af FCK´s hårde kamp i sidste uge – satte sig på kampen fra start, og endte faktisk med at ydmyge FCK foran deres trofaste hjemmepublikum. Det tjener dog til hjemmeholdets ære, at de ikke fik hverken gule eller røde kort af den grund. Det kunne de sagtens have fået, og astrologisk set skulle der ikke ret meget til. Men et hold kan altså sætte sig så meget på en kamp, at modstanderen mere eller mindre opgiver ævred. Især er horoskopet i kampens sidste 10 minutter gyseragtigt. Her scorede københavnerne til alt held for dem selv. De måtte dog – ud over en ydmygelse og tre mål – indkassere deres eget publikums mishagsytringer. Descendanten var på vej hen over Pluto og udløste aftenens kæmpespænding, t-kvadratet mellem Månen, Pluto og Uranus, så der opstod et storkvadrat – den største spænding, et horoskop kan indeholde, og det gik så ud over et hjemmehold, der var slidte af ugens kamp i Euro-league. Og for at det ikke skal være løgn, stod den anden hovedakse (MC/IC) i spænding til både Mars, Venus og Merkur. Den kombination havde jeg ikke haft tid at bore i, men det er her, man skal gøre, som jeg anbefalede landsholdet til kampen mod Portugal. Men de gjorde det bare meget smartere. Læs om denne kamp her på bloggen. Den blev et studie i horoskopets effektivitet, hvad angår mulige scoringstidspunkter. Hvis det forstsætter sådan, vil det blive noget lettere at forudsige visse kampresultater. Alle tre mål blev scoret i de potentielt mulige scoringstidspunkter.

Ved det første mål i gårsdagens superligakamp, kl. 19.22, fik MC hele 4 aspekter. Ved det andet mål fik AC to, men MC kun fik et eksakt, men den red stadig lidt på bølgen af de mange aspekter fra det første mål. Så gik det helt grassat ved det 3. mål. Her fik AC hele 6 aspekter, men MC måtte nøjes med 4. Det var næsten lige så vildt som ved det sidste mål, trøstmålet til FCK, som på grund af aspektet til Jupiter fra AC blev scoret af en udlænding – Dame N´Doye.

Jeg går hurtigst muligt i gang med nogle af resultaterne fra Champions League fra sidste uge samt kampen mellem Manchester United og Manchester City, hvor United blev decideret ydmyget på egen bane – det var med et 1-6 nederlag endnu værre en for FCK. Det er sådanne kampe, men virkelig kan lære af, hvis man vil være god til at spå om kampresultater.NU er det slemt at være socialdemokrat – en gyser

En ting er, at partiet fortsat styrtdykker i meningsmålingerne. Noget andet er, at en narkotiltalt fra Køge har erkendt at have forbindelse til højtstående rockere, men nægter hårdnakket at have haft noget som helst med socialdemokrater at gøre!

mandag den 24. oktober 2011

lørdag den 22. oktober 2011

Kommentarer 43A

Jeg har her brugt samme skabelon som det, der blev udsendt lørdag, men med nogle tilføjelser, bl.a. om den for lidt siden afgåede chef for DSB. Ugehoroskoperne med her sammen med noget humor om Gaddafi og EasyJet, som vil afskaffe toiletterne på deres flyafgange, så de måske i stedet får en helt anden slags afgange i stedet.

I ugens løb vil vi lægge mere ud direkte på bloggen om EU og Euroen, som begge står så problematisk astrologisk set, at vi kan vente en traktatændring. Det skal der til for at få vendt skuden. Lige nu udstilles bankernes magt over EU med al ønskelig tydelighed.Nye astrologibøger

Claus Houlbergs Horoskopets mønstre har længe været udgået, men kan nu fås igen på shoppen. På mandag lægges en spritny bog på, nemlig Eva Schnedlers meget spændende bog om Pluto ud fra hendes personlige liv. Forord af Claus Houlberg, anmeldes i næste nummer af Astrologimagasinet HOROSKOPET.Forsøget med forudsigelser af fodboldresultater gik sådan:

Lyngby-AGF gik efter den astrologiske kogebog; den endte uafgjort på trods af AGF´s storfavoritværdighed. De havde ikke tabt i otte kampe, men vi skrev, at der ikke kunne være bedre mulighed for en overraskelse end nu. Lyngby skulle bruge starten af kampen til at sætte sig i respekt, og det fik de gjort. I anden halvleg stod der AGF på næsten det hele, men dog sådan, at Lyngby havde nogle hurtige kontraangreb og kunne have vundet med lidt held. Første mål faldt kl. 17.26 med Pluto på MC og trigon til både Månen (hjemmeholdet) og Jupiter (glæde). Andet mål faldt kl. 18.24 med AC i eksakt kvadrat til Mars. MC fik hele 3 aspekter her.

SønderjyskE-Horsens ramte meget flot

AaB-OB gik galt, fordi jeg glemte en vigtig forudsætning. Ja, faktisk to. Dels har OB en dårlig formkurve, og dels havde de en international kamp siddende i benene fra torsdag. Det bliver spændende at se, hvordan dette påvirker FCK, der også var i kamp torsdag. Men de får altså en dag mere at restituere sig i, da de først spiller i aften. Til gengæld er det mod et decideret tophold, FCN.

HB Køge-FCM skrev vi, at det var et lige horoskop, og det blev uafgjort. Vi troede dog, at FCM´s klare favoritværdighed ville give sejren, men det skete ikke her. Forudsætningerne kan altså også svigte.

Silkeborg-Brøndby: Her fik Silkeborg glæde af det meget flotte hjemmehoroskop og fik vendt deres meget dårlig formkurve.

Samlet set gik det altså efter den astrologiske kogebog. Det er svært at huske - og kende - alle forudsætningerne på forhånd. Fx viste det sig før kampstart, at Rommedahl var skadet og ikke kunne spille for Brøndby. Og når Dehli havde karantæne, manglede de deres to bedste spillere. Det tager lang tid, hvis man skal gå i dybden med det hele, det vil kræve et fuldtidsjob, men jeg er ret sikker på, at hvis man gør det, så vil man kunne nå meget langt med at forudsige sportsresultater. Syg direktør forlader skrantende koncern

Christian Roslev forlader DSB på grund af sygdom kort tid efter tiltrædelsen. DSB har også et så problematisk horoskop i denne tid – og har haft det nogle år. Det smitter af på energien i virksomheden, og det har nu vist sig at være sygdomsfremkaldende. Roslev er født 25. august 1967 og har fra sommeren 2011 sygdomsplaneten Neptun voldsomt betonet. Den er i spænding til hans Sol/Merkur-konjunktion, og på sådanne aspekter skal man altid være yderst forsigtig, hvis man påbegynder store projekter. Og når både direktøren og koncernen står skidt, så er det en meget dårlig cocktail.

Vi skrev tidligere om ansættelseshoroskopet her, som er endog MEGET udfordrende (1.7.11). Det skulle vise sig at holde stik på mere end én måde. Solen, Månen, Saturn, Uranus og Pluto danner et storkvadrat, som er den stærkeste spænding, men overhovedet kan have i et horoskop.Crowne Zero – lige efter horoskopet

Der var tårnhøje forventninger til Thorning, da hun havde vristet Lars ud af Løkken – regeringsløkken og taget kronen af hans hoved, så han først oplevede en Crowne Zero. Nu kunne han så aflevere et underskud til efterfølgeren, så det blev et Crowne below Zero. Receptionen på Crowne Plaza er i den anledning omdøbt til Crowne Inflation, men der overvejes allerede en omdåb til Crowne Deception.

Men så glemte Thorning og resten af den nye regering at træde i karakter – lige efter forudsigelserne. De tårnhøje forventninger under forhandlingerne i Tårnet er blevet gjort til skamme på skammeligste vis. Regeringen glemte f.eks. noget så basalt som at forklare befolkningen, hvilke af valgløfterne, der ikke havde nogen gang på Jorden. Og når man overlader sådan noget til pressen, siger den tak til og ser det som en sport at trække alle tabersagerne frem. Hvis det blot var blevet lagt åbent frem, ville der ikke have været en hund, der havde gøet. Nu står alle bladhunde og glammer, og folk glammer med, selv om det siger sig selv, at alt det, der ikke er flertal for, må falde. Det ER jo en mindretalsregering, det ved alle, men når man holder kortene så tæt til kroppen, at man ikke engang selv kan se dem, så skal det jo gå helt galt - historisk galt.

Nu står en regering ca. 1 måned efter et valg og allerede har mistet sit flertal i opinionsmålingerne. Det er aldrig sket tidligere. Men horoskopet for regeringsdannelsen viser det tydeligt – og det er ikke slut med store udfordringer. Det er ikke troværdigt, når Thorning vil kickstarte Danmark, når hun ikke kan kickstarte sit eget projekt. Man kan roligt kalde det for en kiks-start. Imens triller Folketinget tommelfingre i dette historiske tomrum. Og det er det mindste vi har brug for. Det har givet SF tid til at klynke over De Radikales dominans over dem.

Og det er ikke nok for Thorning at rejse til Bruxelles med et budskab om, at den tossede grænseaftale er droppet. Hun må i stedet vise lederskab og have visioner, hvad der bliver rig lejlighed til, når vi overtager formandskabet i EU fra nytår. Man er ikke helt rolig forud for de store udfordringer. Thorning & Co. skal helt klart vokse med opgaven - hvad hun næsten heller ikke kan undgå efter den miserable start. Hun skal undgå, at hendes regering bliver kaldt Les Miserables. Måske skulle det staves med to s´er, når der er to kvinder i front.

Ikke engang en fordobling i antallet af spindoktorer har afhjulpet situationenCrowne Plaza

Vi er på Kronepladsen i Ørestaden – nu: Crowne Zero

Eller på dansk: Nul kroner

Men en masse ører

Og de er rødeBrand i Biersted

Den 21. oktober kl. 01.04 blev politiet alarmeret af en nabo til et brændende hus. Og det var trods bynavnet ikke en halsbrand eller en brand i Hals lige i nærheden. Men det gik heldigvis godt, da en sovende mand blev vækket, inden flammerne tog huset.

Nogle undrer sig måske over, hvorfor der kun opstår brand ét sted, når næsten samme horoskop virker over store dele af Vendsyssel. Det er næsten samme horoskop i et helt område. Det skyldes, at der skal være en sammenhæng med de pågældende personers horoskoper.

Brand symboliseres af ildplaneten Mars, og den stod lige på AC i ildtegnet Løven - i spænding til både Merkur og Venus i 4. hus (hjemmet). Men når der kun skete materiel skade skyldes det, at Mars dels blev afspændt af Saturn i 3. hus (naboer, telefoner), dels stod Solen på 4. husspids (også hjemmet) kun i harmoniske aspekter. Det blev heldigvis ved et lige ved og næsten for husets ejer. Nye astrologibøger

Claus Houlbergs Horoskopets mønstre har længe været udgået, men kan nu fås igen på shoppen. På mandag lægges en spritny bog på, nemlig Eva Schnedlers meget spændende bog om Pluto ud fra hendes personlige liv. Forord af Claus Houlberg, anmeldes i næste nummer af Astrologimagasinet HOROSKOPET.Information

Husk at læse, hvad der er lagt på bloggen i ugens løb om bl.a. humor, fodbold og Gaddafi. Fodboldlandskampen blev ramt lige i plet, hvad angår de tre mål, som alle var forudsagt, selv om jeg konkluderede en slutstilling på 1-1. Det gik lidt for hurtigt, for et plus et KAN simpelthen ikke give tre. Nå, men det var godt, vi vandt, og måske skyldes det alt det lys, vi alle sendte til holdet. Tak for det.Ugen, der kommer

Mandag kan blive urolig på grund af Månens spænding til Uranus, specielt sidst på dagen. Mange kan stresse, og den viser sig let verbalt, så pas på, hvad i siger og signalerer.

Tirsdag er Månen meget mere fredelig. Alligevel skal man stadig passe lidt på kommunikationen, da Merkur er i spænding til Mars.

Onsdag fortsætter tendensen fra i går, men der er mere intuition og fantasi på banen, da Månen står flot til Neptun, især om aftenen.

Torsdag byder på det samme som onsdag i dagtimerne.

Fredag er ugens mest problematiske dag, da hele tre planeter er i spænding til både Mars og Neptun. Det kan virkelig give kaos. Især, hvis nye projekter sættes i søen.

Lørdag og søndag har lidt de samme tendenser, men da Månen er væk fra spændingen, bliver det lidt mere fredeligt.Euroen igen

Vi skrev fornylig, at euroen var syg fra fødslen. Det har nu vist sig med yderligere argumenter. Grækenland løj om sin situation, da de ville med i euroen, næsten i endnu højere grad end Italien, som jeg nævnte i artiklen. Et underskud på statsfinanserne i forhold til bruttonationalproduktet blev dengang angivet til 3,7%. Det skulle have været 12,7%! Hvis det var kommet frem dengang, var Grækenland ikke kommet med i euroen.Fodbold

FCK 2011-13

I 2012 fylder FC København 20 år, i det den første kamp blev spillet den 1. juli 1992. Jeg var inviteret til den forudgående reception og selv TOTO-kampen mod Grasshoppers, men på grund af, at Astrologihuset var blevet etableret nogle få måneder forinden, og dette arbejde skulle passes, samtidig med, at jeg til og med juli 1992 stadig havde mit job i staten, var det ganske umuligt at putte nogen form for festivitas ind i kalenderen.

Men da jeg har dokumenterede starttider for 3-4 danske klubber, vil jeg i første omgang forsøge at rettet ekstra fokus på disse. Det drejer sig om FCK, FCM, Randers og HB Køge. Vi skulle dog helst bruge trænernes og spillernes fødselstider, men det er desværre nok muligt at få opfyldt, selv om det ville være første gang i historien, at det var muligt at lave en dybdeborende forskning i et helt hold. Jeg er udmærket klar over, at der har været lavet forsøg, hvor det mest kendte er træner Nils Liedholm, der brugte astrologi i udbredt omfang i sin tid i Roma i begyndelsen af 80´erne. Det var lige i klubbens absolutte storhedstid, hvor de vandt næsten rub og stub, både nationalt og internationalt. Jeg håber at få mulighed for at skrive historie og få data på et helt tophold. Det ville være både astrologisk og sportslig historieskrivning.

Jeg vil i fremtiden skrive en del på bloggen om især FCK, som jeg har fulgt lige fra starten og er fan af. Ganske vist er det kun som sofa-fan, men alligevel. I 2010 havde klubben en fantastisk flot horoskop med et væld af harmonier og dermed muligheder. Det var da også nok det bedste og mest stabile hold i klubbens historie.

I midten af 2011 blev mange spille solgt, og Solbakken gik af som træner, hvilken faktisk var det rigtige for klubben, da han havde et ret spændingsbetonet horoskop og havde godt af at skifte græsgange. Spændinger kom til udtryk i begyndelsen af han trænergerning i den nye klub, som også hedder FCK, men nu betyder det bare FC Köln. 

Åreladningen skyldes, at Pluto er begyndt at gå i spænding til MC, og faktisk gik Flemming Østergaard også af, selv om det var som direktør for Parken, men indflydelse rakte så vidt jeg ved også ind i klubben, som han var – og er – kæmpe fan af og følger dem i tykt og tyndt. Der har gennem flere år været problemeger med dårlig opførsel fra fansenes side, og det kulminere i udekampen mod Hannover den 20. oktober kl. 21.05, hvor der blev ballade. Det blev dråben, der fik det berømte bæger til at flyde over, og nu har FCK slået hånden af fansene, så de i fremtiden må sejle deres egen sø i udekampene. De mister nogle privilegier, som fans normalt har på udebane, og det stemmer også flot overens med klubbens horoskop.

Desværre fortsætter spændingerne til og med 2013, og i den tid vil man enten se svingende præstationer og dermed resultater. Selv om man ikke lige nu kan se, hvem der skulle kunne true holdet som det suverænt bedste i Danmark, så kan det ikke udelukkes, at spillersalg eller trænerskift kan forårsage en nedtur. Det kan dog godt være, at det mere er på den internationale bane, problemerne viser sig mest – netop på grund af deres suveræne position herhjemme.  De kunne måske også være holdets hjemmebane, der udskiftes – eller at økonomien lider så meget, at der ikke er råd til at købe de nødvendige spiller til at kunne fastholde den høje standard som den førende klub i hele Norden.Pluto igen

Det er naturligvis Pluto, der er i spil, for nu at blive i den sportslige terminologi. Klubben er ”født” den 1. juli, og alle forløb, der er startet på denne dato, uanset årstal, har Pluto inde i billedet i de kommende par år, hvor der skal ske en transformationsproces af dimensioner. Uranus står på IC og giver uro i den indre organisation. Man kan næsten sige, at det også er symboliseret gennem det faktum, at klubben har måttet æde at skulle spille en udekamp mod Brøndby i pokalturneringen, som ellers skulle være spillet i Parken. Men det var umuligt, da der på den pågældende dag skal være en teknofest i Parken! Jo, de urolige tider er sparket i gang. Vi kan sikkert vente, at der ryger et par topspillere mere til udlandet, herunder den bedste af alle, Dame N´ Doye. Det vil bevirke usikkerhed både foran og bagude på banen, og det er ikke godt, men nødvendigt ifølge horoskopet.

Der vil komme en mere uddybende artikel i Astrologimagasinet HOROSKOPET.De enkelte kampe

Nu satser vi med et forsøg med flere forudsigelser, der var dig ikke tid til at få målgivende perioder med, der er et større arbejde end som så. Dog ser afslutningen af FCK-FCN ud til at blive meget hektisk, da IC i det sidste kvarter står på Mars og udløser dennes spænding til både Merkur og Venus.

Jeg forsøger at vurdere kampene ud fra holdenes øjeblikkelige forudsætning sammenholdt med kampenes horoskoper. Der har ikke været tid til at se på trænes horoskoper denne gang. Forventer derfor ikke at ramme det hele i første hug. Ikke mindst på grund af manglende tid til de mange horoskoper.Lyngby-AGF

Her er AGF storfavoritter mod et Lyngbyhold i modgang og under nedrykningsstregen. MEN horoskopet viser, at her har Lyngby endelig muligheden for at få skuden vendt. Kan de ikke gøre dette på et sådant horoskop, så bliver det endnu sværere at gøre fremover. Gejst, optimisme og glæde står til rådighed for dem, hvis de vil tage imod det og gå ud for at spille en god kamp. Dog er det ikke let med en så skidt start, men muligheden for en overraskelse lurer her, så måske ender kampen uafgjort, hvad der vil være overraskende i sig selv.

SønderjyskE – Horsens

Her er Horsens favoritter, og de vil da også vinde, hvis de bare i den første halve time har is i maven og spiller kontraspil med safety first. Men de kan sagtens få et mål i det først kvarter, som er det mest afgørende for hjemmeholdet, fordi AC (altså ikke AC Horsens, men Ascendanten) skal have vristet sig fri af Pluto, som er hjemmeholdets udfordring denne gang. Den er heldigvis for sønderjyderne i harmoni til Jupiter, og hvis de kan få kampens indledning eller første halvleg overstået fornuftigt, kan de overraske, men det tror jeg ikke, de vil formå mod et viljestærkt udehold.

AaB-OB

Her er en lige kamp, måske med udeholdet som svag favorit. Skyder på X eller 2HB Køge-FCM

Her er det udeholdet, der står bedst, ikke mindst på grund af deres stigende formkurve. Så vil det ellers så lige horoskop vippe den vej.Silkeborg-Brøndby

Objektivt er Brøndby nok favoritter, men astrologisk set kan Silkeborg her få vandt en negativ bølge i resultaterne. Især i kampens start kan det køre deres vej, da Jupiter står tæt på AC, så det først kvarter er ganske afgørende, her skal de satse vildt, og kan med lidt held score et mål eller to. Dog er herskeren over AC i spænding til Mars, så de må endelig ikke bliver for aggressive og satse alt, især ikke i 2. halvleg.FCK FCN

Her har vi noget af en astrologisk gyser, hvor alt kan ske, men hvor hjemmeholdet sikkert hiver stikket hjem til sidst. Dog er herskeren over udeholdet ganske stærk, men står i 12. hus, som trækker nedad. Til gengæld er 6. hus udeholdets 12. hus, og her ligger problemet for FCN, der dog burde have fordel af, at FCK har været ude i en trættende Euroleague-kamp torsdag. Derfor kan de med lidt held få uafgjort, men jeg holder på FCK med en smal sejr. Det kan dog godt gå hen og blive en rodet kamp med udvisninger eller advarsler. Der kan være overraskelser i holdopstillingen, men recepten på gevinst er temposkift og at undgå at provokere ret meget.  Der kan være spillere, der bliver skadet eller en dommer, der ikke er god. Det mest disciplinerede, kollektive og tålmodige hold vinder. Det bliver spændende at se, hvor meget kampen torsdag sidder i københavnernes ben.Humor(d) i Ligbyen og i luften - Mordammar Gaddadada

Så skete det længe ventede, Gaddafi blev uskadeLIGgjort af en kugle

Man tiltrækker jo det, man indeholder

Så det må have været en skør kugle, der traf ham på den ligbyske landevej

Vi skrev for længe siden om, at Pluto gennem Stenbukken fra 2008 til 2023 ville gøre det af med de sidste diktatorer på kloden. Især i perioden 2011-16 vil der ryge mange, for her står Uranus (frihed, oprør) i spænding til Pluto (magt, tyranni). Denne proces er allerede godt i gang, og nu er det senest gået ud over Gaddafi, som sikkert har ønsket at dø i kamp, og det fik han lov til som sin sidste vilje.

Gaddafi er født den 7. juni 1942 i Sirte, og han kunne godt have AC i Skorpionen og være født ca. kl. 17.30. Så ville Neptun være i spænding til AC i 2011. Og Pluto er i spænding til Månen tæt på 5. husspids. Dette hus er meget ofte er inde i forbindelsen med død og tab (døden er det ultimative tab af vitalitet). Månen står dig i 4. hus, som er fædrelandet. Han ønskede sikkert at dø i kamp i sit eget land og skabe et martyrium. Og så står Månen i Vædderen, der viser, at det skete i kamp på voldsom vis. Man tiltrækker jo det, man indeholder. Og så står den progressive DC på dødsplaneten Pluto!Man skulle tro, der var løgn, men oh shit, det er sandt!

Toiletter på fly – en endeløs historie

Når enden er god, er alting godt, hedder det sig. Ryanair har nu endelig fået forbud med at tage ekstra betaling for toiletbesøg på deres fly, så nu er de på røveren, og det er ikke skidesmart. Nu vil de så tage konsekvensen nedlægge to af tre toiletter på alle deres fly. Det frigør seks sæder, som de så kan sælge, de skiderikker.

Måtte man ydmygt foreslå dem i stedet at bore et hul i alle sæder og anbringe en lille tønde nedender dette hul, så kan alle toiletter nedlægges – det er da en hulistisk løsning. Men måske kunne man endda gå skridtet ud og bruge redningsvestene som tønde, det ville spare endnu flere kroner, og det kan gøres med en smule opfindsomhed. Det vil ganske vist være noget skidt, hvis man på et tidspunkt skal bruge redningsvesten, men det må man tage, som det kommer. Det kan ikke være værre, end hvis man gør i bukserne, hvad der jo blive den naturlige konsekvens af toiletnedlæggelser. Mottoet for RyanAir er øjensynligt: Hellere gøre i nælderne, end i bukserne. Og hvis lokummet brænder - ja, så er der tale om brændenælder. Mottoet må naturnødvendigt laves om til: Hellere gøre i vesten, end på sædet. Se, det er god sæd og skik. Hvis ikke stepdansen allerede var opfundet, ville den være blevet det nu. Så må man opføre en shitdance i stedet.

Hellere gøre i vesten, end i sønden. Undskyld - tønden. Så dør du ikke i synden.

Where can I buy a billy flight with some fart in – please adress to Ryan AIR – de slipper luften løs i fuld fart. Så nu kan bremsessporene ikke alene ses efter flyene, men under hvert sæde.

Stewardesserne er instrueret i at sige: There is a life vest under each shit

Nu bliver det hverken EasySitting eller EasyShitting - ikke engang EasyJetting. Det gælder åbenbart om at gøre det så besværligt som muligt at komme af med sin føring.

fredag den 21. oktober 2011


Humor(d) i Ligbyen og i luften - Mordammar GaddadadaSå skete det længe ventede, Gaddafi blev uskadeLIGgjort af en kugle

Man tiltrækker jo det, man indeholder

Så det må have været en skør kugle, der traf ham på den ligbyske landevej

Vi skrev for længe siden om, at Pluto gennem Stenbukken fra 2008 til 2023 ville gøre det af med de sidste diktatorer på kloden. Især i perioden 2011-16 vil der ryge mange, for her står Uranus (frihed, oprør) i spænding til Pluto (magt, tyranni). Denne proces er allerede godt i gang, og nu er det senest gået ud over Gaddafi, som sikkert har ønsket at dø i kamp, og det fik han lov til som sin sidste vilje.

Gaddafi er født den 7. juni 1942 i Sirte, og han kunne godt have AC i Skorpionen og være født ca. kl. 17.30. Så ville Neptun være i spænding til AC i 2011. Og Pluto er i spænding til Månen tæt på 5. husspids. Dette hus er meget ofte er inde i forbindelsen med død og tab (døden er det ultimative tab af vitalitet). Månen står dig i 4. hus, som er fædrelandet. Han ønskede sikkert at dø i kamp i sit eget land og skabe et martyrium. Og så står Månen i Vædderen, der viser, at det skete i kamp på voldsom vis. Man tiltrækker jo det, man indeholder. Og så står den progressive DC på dødsplaneten Pluto!Man skulle tro, der var løgn, men oh shit, det er sandt!

Toiletter på fly – en endeløs historie

Når enden er god, er alting godt, hedder det sig. Ryanair har nu endelig fået forbud med at tage ekstra betaling for toiletbesøg på deres fly, så nu er de på røveren, og det er ikke skidesmart. Nu vil de så tage konsekvensen nedlægge to af tre toiletter på alle deres fly. Det frigør seks sæder, som de så kan sælge, de skiderikker.

Måtte man ydmygt foreslå dem i stedet at bore et hul i alle sæder og anbringe en lille tønde nedender dette hul, så kan alle toiletter nedlægges – det er da en hulistisk løsning. Men måske kunne man endda gå skridtet ud og bruge redningsvestene som tønde, det ville spare endnu flere kroner, og det kan gøres med en smule opfindsomhed. Det vil ganske vist være noget skidt, hvis man på et tidspunkt skal bruge redningsvesten, men det må man tage, som det kommer. Det kan ikke være værre, end hvis man gør i bukserne, hvad der jo blive den naturlige konsekvens af toiletnedlæggelser. Mottoet for RyanAir er øjensynligt: Hellere gøre i nælderne, end i bukserne. Og hvis lokummet brænder - ja, så er der tale om brændenælder. Mottoet må naturnødvendigt laves om til: Hellere gøre i vesten, end på sædet. Se, det er god sæd og skik. Hvis ikke stepdansen allerede var opfundet, ville den være blevet det nu. Så må man opføre en shitdance i stedet.

Hellere gøre i vesten, end i sønden. Undskyld - tønden. Så dør du ikke i synden.

Where can I buy a billy flight with fart in – please adress to Ryan AIR – de slipper luften løs i fuld fart. Så nu kan bremsessporene ikke alene ses efter flyene, men under hvert sæde.

Stewardesserne er instrueret i at sige: There is a life vest under each shitCrowne Plaza

Vi er på Kronpladsen i Ørestaden – nu: Crowne Zero

Eller på dansk: Nul kroner

Men en masse ører

Og de er røde
torsdag den 20. oktober 2011


Michael Laudrup kuppet

Da jeg så, at Michael Laudrup var blevet kuppet i Real Mallorca, tænkte jeg straks, at Neptun var inde i billedet, og det skal jeg lover for er tilfældet. Klubbens manager Ferrer viser sig at have betalt en journalist for at mobbe Laudrup ud af klubben, hvad der også lykkedes.

I 2010-11 var Neptun i spænding til Mars, og før dette aspekt havde Laudrup spænding fra Pluto til Venus, så perioden 2009-11 var hård, og han er da også blevet fyret to gange i den tid. Først i Getafe, siden i Spartak Moskva. Jo, Neptun og Pluto er en farlig cocktail for både spillere og trænere. Faktisk laver Neptun også spænding til Månen i denne tid, og den står på 6. husspids, så det er tid at passe på både følelser og helbred.

onsdag den 19. oktober 2011


Læserreaktioner på vittighederne

Fra en læser, Pia A., har vi modtaget denne kommentar:

At flere får de samme vitser ned næsten samtidig minder mig om, at sådan er det også med moden – og jeg selv. Jeg har ofte – før noget blev mode sådan officielt –

Har haft lige præcis DEN pågældende mode i tankerne. Enten kreerer man det på æterplanet, eller også er det i luften. Og hvis man lige har et sugerør ude , fanger man det ind. Jeg mener: Tingene ER der jo, før de optræder i den fysiske verden, ikk?

Og med opdagelser i videnskaben. Flere steder på kloden “opdager” man næsten det samme. Det MÅ jo være fordi det findes et sted – klar til at fanges ind. Hvad ellers?

Pia har fuldstændig ret. Ifølge Rudolf Steiner findes der en såkaldt Akasha-kronik. Et sted, hvor al viden er samlet – en slags centralbibliotek, som vi har forsøgt at efterligne her på Jorden. Første gang det skete var med det kolossale bibliotek i Alexandria, der desværre gik tabt i fordums tid, da det var blevet til en ”for dum tid”. Babeltårnet gik under.

Vi kender det samme fra bogen ”Den 101. abe”. Når første én abe har fået en ide/færdighed – ja, så ”efteraber” alle andre aber lynhurtigt den første. Også pyramiderne blev bygget i samme spand af tid, men på forskellige kontinenter, som dengang ikke har haft forbindelse med hinanden fysisk, i hvert fald ikke i større grad.

Vitser er dog bare ikke lige så vigtige, så man tænker ikke over, at det kan være det samme med dem. Men humor er en meget vigtig ting generelt i livet, og naturligvis kan der forekomme plagiater, hvis man har hørt en vits et sted og derefter glemt den, så kan den så at sige genopstå. Det er straks noget helt andet med bevidste plagiater, men det bliver nok aldrig sådan, at man kan tage patent på morsomheder – det vill da også være virkelig morsomt – og ganske vanvittigt…

Her har vi eksempler på vitser, der rykker - men som kan gå på krykker:Leksigalt

Vandet vits, se vanvittighed

Sand vits fortalt i ørkenen, se sandwichLidt fodbold

Så skete det igen, nu må vi til at spille på fodbold, for der er virkelig et mønster, der går igen i fodboldresultaterne. Mandag kl. 19.00 spillede Horsens og FCK i Horsens, og

Det blev en hjemmesejr på 2-0 – meget forudsigeligt astrologisk, selv om FCK som tophold var klar favorit. AC – altså Ascendanten, ikke AC Horsens - symboliserer hjemmeholdet, og hjemmeplaneten Månen står i 1. hus i fantastiske aspekter til Saturn, Solen og Neptun. Herskeren over AC er Merkur, som står i Skorpionen (vilje) sammen med Venus, godt nok i opposition til Jupiter i 12. hus. Men den står også i sekstil til viljeplaneten Pluto i Stenbukken i 8. hus. Vilje, udholdenhed og stabilitet er løseordene, selv om koncentrationen kan smutte nogle gange (Jupiter i 12. hus) og give de andre muligheder. Men da udeholdet er 7. hus, som står i Skytten, bliver Jupiter herskers over udeholdet, og den står i 12. hus kun i spændinger i kamphoroskopet – ikke godt. De fik nogle chancer, men kollektivet Horsens sejrede på moral, gejst og vilje. Og selv om der blev passet godt på Horsens´ topscorer Macena, slap han fri i kampens sidste minut og cementerede sejren på flotteste vis.

FCK kan nu glæde sig til på mandag kl. 19.00 at møde FCN, som ligger nr. 2. Men hvis AC står i Tvillingerne her, så er FCK hjemmehold og får samme astrologiske fordel som Horsens mandag. Forudsætninger er måske nok anderledes, for FCK skal spille en meget hård Euro-league kamp torsdag, men mon ikke de i det mindste klarer en sejr over Superligaens nr. 2? Kommer tilbage med en analyse af det pågældende horoskop senere.

Hvad målene angår, skifter kampe ofte karakter ved en scoring, når en hovedakse skifter tegn. Det skete kl. 19.38 ved det første mål, hvor MC skiftede og gik i sekstil til Uranus, som også hersker over MC på dette tidspunkt. AC er i begyndende sekstil til Mars, så det giver hjemmeholdet gejst. Og minsandten om ikke AC skiftede til Krebs kl. 20.47 ved det andet mål (så vidt vides var der lagt to minutter til den ordinære spilletid). AC var tæt på Månen og i trigon til Neptun (drømmemål) og var i tiltagende aspekter til Jupiter, Merkur og Venus.

Det hele virkede igen.