mandag den 31. oktober 2011


Nyt fra Tænketanken Mikro m.m.

Der var lige noget, jeg ikke nåede at få sendt med ud sammen med kommentarer og ugehoroskoper for alle tegn. Det kommer her, og forsinkelsen kan skyldes de aktuelle spændinger mellem kommunikationsplaneten Merkur, værdiplaneten Venus og kaosplaneten Neptun.

Der sendes også ekstra ud, fordi der kommer til at mangle stof på grund af messen i Bella Center, hvor vi som sædvanlig deltager med boghandel og prøvebehandlinger i astrologi, håndlæsning, clairvoyance og tarot. Ugehoroskoperne for næste uge lægges direkte på bloggen, se linket i næste afsnit.Forkerte forudsigelser om fodbold

Her er linket til bloggen, hvor du kan finde det hele, herunder forudsigelser af sportsresultater, som jeg har fundet et lovende system til. Dog har det været nødvendigt ganske ekstraordinært at eliminere forudsigelserne fra denne uge, da der var bøvl med sommertiden, og så bliver det meste forkert. Har noteret det på den pågældende side på bloggen. Tipsbladet havde ikke rettet sommertiderne til på det tidspunkt, jeg tappede dem.

Forudsigelsessystemet kan dog aldrig komme til at virke 100 %, men mindre kan også gøre det. Det er lykkedes at ramme hovedtendensen i omkring 75% af tilfældene, når man regner den forskning med, som jeg har foretaget i de senere år. Nu arbejder jeg på at knække koden for at komme endnu højere op i hitrate. Jeg ser også på, hvornår målene bliver scoret i kampene, og især dette ser lovende ud.

På dette link finder du alt, hvad der er lagt på bloggen i de seneste mange måneder.
Ugen, der kommer

Den kommende uge af en af de mere udfordrende, derfor tog jeg mig lige lidt mere tid til at se på den og nåede derfor ikke at få den med i rundsendingen i går. Det gælder især i ugens allerførste dage, hvor Venus/Merkur-konjunktionen står i Skorpionen og i spænding til Neptun. Derfor skal man for det første tage sig i agt for alt, hvad man siger og gør, hvis man vil undgå ballade. Sæt derfor ikke store projekter i søen lige nu, hvis det kan udskydes. Det gælder især i perioderne ca. 9.00-9.30 og 13.00-13.30, hvor hovedakserne udløser de nævnte spændinger.

Mandagen indeholder de nævnte spændinger, men Månen afbøder lidt på det, fordi den afspænder periodens anden spænding mellem Solen og Jupiter. Men pas alligevel på med at påbegynde større projekter.

Tirsdag har de samme aspekter, og om formiddagen er der yderligere en spænding mellem Månen og Saturn, der gør, at tingene går langsomt, så al hastværk vil blive lastværk. Heller ingen store projekter i dag, nøjes med at planlægge dem i stedet.

Onsdag har næsten det samme i sig som tirsdag, men nu begynder aspekterne så småt at blive mindre eksakte.

Torsdag er fin i forhold til de andre dage, nu giver spændingerne endnu mere slip. Om aftenen kan der dog være lidt forvirring i geledderne.

Fredag skal Månen lige drille, da den står sammen med Neptun i spænding til både Mars, Venus og Merkur. Det er nødvendigt at være præcis i sin kommunikation, ellers kan det gå helt galt.

Lørdag er ugens bedste dag, nu løsner spændinger afgørende. Og søndag er faktisk ligeså. Den er fantastisk til nytænkning og at se ind i fremtiden. Hvilke mål vil man gerne nå?Støt pædagogerne – pas dig selv!

Den besked kan det nu blive nødvendigt at give at mange børn. Der er nu så få pædagoger – eller hvad nu årsagen er – at forældre blive nødt til at skiftes til at passe deres egne børn i børneinstitutionerne. Situationen er sikkert påstået som følge af nedskæringer og mere administrativt arbejde, som vi også ser det på handicapområdet, hvor borgerne også skal til at klare sig mere selv, herunder de multihandicappede, som i flere kommuner nu skal til at klare sig med én nattevagt. Institutionslederne mener, at det rækker, men det er så langt ude, at det må være noget, de har fået besked på at mene. Eller bare gør det, fordi de ikke føler, at de har andre muligheder. Det er da helt åndssvagt.

I Billund Kommune har de gennem længere tid udfaset det meste støvsugningsarbejde ved at pålægge borgerne at anskaffe sig en robotstøvsuger til flere tusinde kroner. Sagde du skattelettelser? Du mente da vist det modsatte, ik´? Vi skal i gang med store skatteomlægninger, og de første spæde skridt bliver taget i denne tid. I stedet for skat på arbejde skal skatten i første omgang lægges på samfundsskabte værdier som fx stigninger i hus- og grundpriser. Da vi ikke har indset dette i tide, så sørger universet for at skabe en nødvendig krise på området. Og her har vi mennesker en vane med at vente, til vi bliver tvunget til at gøre det, der hele tiden har skullet gøres.

 Vi må virkelig håbe, at den nye regering får mere styr på det sociale område. Men ellers er lige præcis dette område et af dem, tænketanken Mikro tager fat på hurtigst muligt. Nu skal tanken lige på messe i Bella i denne uge, og derefter er der et blad, der så gerne vil skrives og produceres. Kommer tid, kommer råd – og tanker.Supersygehuset er sygt fra fødslen – ligesom Euroen

Regionsformand Bent Hansens store drøm var et supersygehus ved Århus, men det er blevet lusket igennem systemet. Nu har man opdaget et stort hul i budgettet af den katastrofale slags, og millioner af kroner er allerede spildt på projektet, før byggeriet overhovedet er kommet i gang. Bent Hansen har erkendt fejlen, som egentlig er efter helt samme mønster, som flere lande er kommet med i euroen på. Euroen var også syg fra fødslen og burde være kommet på sygehuset først for at få opereret svulster væk, som var ganske klare fra begyndelsen, men politikerne var så forelskede i den nye mønt, at det lignede en sygdom. Men kærlighed gør som bekendt blind.

Foreløbig har planlægning af supersygehuset, som var meget større og dyrere end statskassen kan bære, kostet skatteyderne 25 millioner kroner. Så nu skal der en større operation til for at få skåret projektet til. Et projekt, som egentlig burde standses nu, men som måske ikke kan standses, netop på grund af, at det jo allerede er startet – og ellers er de 25 millioner jo spildt – og måske handler det i virkeligheden om flere hundrede millioner! Det er gode argumenter, må man sige, men sådan kommer det sikkert til at gå, medmindre krisen begynder at kradse endnu mere end den gør nu.

Dette er også en nærliggende mulighed, dels på grund af Plutos position, som har været beskrevet indgående. Og dels på grund af, at om føje år vil udviklingen gå den modsatte vej. Nemlig i retning mod opsplitning i mindre enheder, der gør os mennesker mere ansvarlige, fordi det så er VORES sygehus. Det giver mindre stress og færre sygedage – og mere nærhed. Store enheder af enhver art er alt for sårbare overfor samfunds- og klimaforholdene, for bare at nævne et par eksempler. Små begivenheder kan sætte en stor enhed ud af drift, og det vil altid have katastrofale konsekvenser. Ud med kassetænkning og stordrift, og ind med nærheden. Så kan der skæres ned på de dyre og bedøvende institutioner, som vi fx kender det på ældreområdet og handicapområdet. Hvis de rette forhold bliver tilvejebragt her, så kan vi passe vore ældre selv i mange flere tilfælde end det er tilfældet nu. Det er den ultimative nærhed. Vi skal være mere selvforsynende. Ikke nødvendigvis i samme grad som bonderøven, men det er alligevel tænketankens valgprogram. Der kan som bekendt gå lang tid med at føre et valgprogram ud i livet, men det gør ikke det mindste, for så finder tingene sit naturlige leje til enhver tid. At lade tingene havde deres eget forløb er afgørende. Hvis de folk, der vedtog at Skjern Å skulle være lige, havde tænkt sig om og mærket efter, så ville mange penge og meget tid være sparet. Vi kommer kun til at acceptere os selv ved at acceptere naturen og dens love. Og vi kommer kun til at blive lykkelige, når vi gør noget for at gøre andre lykkelige. Man tiltrækker kort sagt det, som man indeholder – en universel lov af væsentligste art.  

Der er god ræson i, at vi slutter os sammen i større og større enheder, sådan må det være til en begyndelse. Vi må blot have i sigte, at udviklingen på et tidspunkt begynder at gå den anden vej – mod mindre enheder. Dette betyder ikke automatisk, at de store helt skal afskaffes, det skal blot demokratiseres og have en anden form. For store enheder fungerer næsten som et diktatur. Lige meget hvor hårdt man slås, kan det være meget svært at trænge igennem. Her har den lille mand dog heldigvis medierne som ventil, men det forslår heller ikke ret meget i mange tilfælde. De store enheder må derfor indstille sig på, at der skal tildeles penge på ultrademokratisk vis til meget små enheder, mikrosamfundene, og det kan teknisk set kan ske gennem kommunerne, som dog nok også med tiden skal opsplittes i mange selvstyrende enheder, som til gengæld til et begyndelse skal pålægges at klare mange opgaver selv. Den bedste pædagogik er at lade folk selv bestemme deres værdier – helt ned til det enkelte menneske. Børne- og ældrepleje for eksempel. Allerede nu laver forældre flere steder frivilligt arbejde for at afhjælpe manglen på pædagoghænder. Udviklingen skal naturligvis ske gradvist, først gennem forsøgsprojekter, som så kan stige i antal, efterhånden som isen kan bære, for til slut at danne et perfekt cellesystem som i et bistade. Dette vil standse institutionaliseringen og dermed fremmedgørelsen af vores fælles samfund. Og det vil stimulere en udvikling i retning mod mere ansvarlighed og nærhed, som er hårdt tiltrængt.

Dette vil kræve en omlægning af de store, men da det er noget, der alligevel vil komme, kan man lige så godt regne det ind i de kommende planlægninger - og dermed budgetter - i samfundet. Det er sikkert og vist, at man en skønne dag vil fortryde alle de store koncentrationer af bl.a. mennesker, der er stuvet sammen i kasser i storbyerne. Det giver meget mere menneskelig lidelse, end vi forestiller os nu, ganske enkelt, fordi vi har vænnet os til det og efterhånden ser det som et nødvendigt gode. Derfor bliver det ikke let at vende udviklingen, men det gælder om at have tålmodighed og sætte små, bæredygtige projekter i gang, og så ellers lade tiden arbejde. Så vil det hele falde i hak til alles bedste, når vi er parate til det.

En dag vil man kunne sætte stavelsen ”Mikro” foran mange begreber. I dag kender vi mikrolånene, som indbragte idemanden Nobelprisen. Det blev dog mere eller mindre devalueret, hvis man kan kalde det det, da idemanden begyndte at bruge projektet i personligt øjemed. Mikrobanker, mikrostyring og mikrobydele mm. vil blive velkendte begreber i fremtiden. På engelsk kan det måske blive ”Bit”, man bruger. Det kender vi på dansk som ”bitte” eller ”bette”, men det udtryk har nok ikke megen gang på fremtidens jord. Bittebank i Bitteby er ikke moderne nok. Der går mode i mikro på et tidspunkt, og startskuddet lyder, mens Pluto går gennem Stenbukkens tegn 2008-2023. Om ikke så mange år vil vi – også på grund af den teknologiske udvikling og det enkelte menneskes bevidsthedsmæssige udvikling -undgå overskrifter i pressen som ”Smog lukker veje og aflyser fly i Beijing”, ”Oversvømmelser i Bangkok giver vandmangel og slanger og krokodiller i gaderne” og ”Terrorangreb på World Trade Center”.

Hvad angår (mikro)økonomi vil det komme eksempler på, hvor meget små beløb betyder, når der er tilstrækkeligt mange af dem. Her har den nuværende pengeverden banet vejen for fremtidens mangfoldige forsøg på området. I moderne tid har vi symbolske penge, idet vi har vedtaget, at pengesedler er det værd, som står på den pågældende seddel. Dette er naturligvis ikke sådan i virkeligheden. Derfor er vores økonomiske system baseret på tillid – fx til, at en hundredekroneseddel også er 100 kroner værd. Det er den ikke, og så vil systemet automatisk komme i krise på grund af disse luftpenge. Vi kender det også fra Nationalbankernes trykning af ekstra pengesedler, hvis de mener, at situationen kræver det. Igen er det luftpenge. Så kan forbruget kunstigt øges, og så klapper alle i deres små hænder, for så slog vækst og velstand igennem. Vi kom ud af krisen. Men åndeligt set bevæger vi os igennem sådanne holdninger blot ind i et ufremkommeligt morads, som er skabt af fysiske/kunstige behov og derfor kun egnet til at give os erfaringer. Dette er bestemt også vigtigt, men vore vaner gør, at vi for længe luller os ind i tilsyneladende gode vaner, hvor de fleste af os er enige om, at det giver tryghed og sammenhængskraft, når væksten bare øges. Og så kårer amerikanerne os til verdens lykkeligste folk, hvad mange dog ikke rigtigt kan forstå, når der er så mange utilfredse mennesker i landet. Men det er godt, at udlændingene er vilde med os, når vi nu ikke selv er det – måske, fordi vi er lullet i søvn af den velstand, der efterhånden syntes uendelig. Nu mener vi så, at vi har krav på velstand og vækst, selv om vi derved kommer til at øve vold mod naturen. Vi ved nu, at befolkningstilvæksten medfører, at arter uddør og skaber en fattigere verden.

Vi står lige nu overfor den største udryddelse af arter siden dinosaurernes endeligt her på Jorden. Hvis vi ikke passer på, vil honningbien uddø. Hvis det sker, vil mange planter også forsvinde, herunder alle frugttræer. Vi er med andre ord i gang med at save den gren over, vi selv sider på – uden at vide det. Bierne er blevet helt afhængige af biavlerne og kan ikke overleve i naturen! Desuden er de både under- og fejlernærede. Eksempelvis, fordi der om foråret er alt for megen næring i forhold til resten af året. Ganske enkelt på grund af menneskene, som fx dyrker raps, som er meget givtig for bierne, som derfor nødvendigvis må gå efter den i disse krisetider for nogle af vore allerbedste venner. Biernes ensidige kost medfører automatisk fejlernæring. Faktisk burde vi hurtigst muligt give mere mangt til Danmarks Naturfredningsforening, når politikerne nu ikke kan finde ud af at handle, men har travlt med unødvendige småting som fx krisen, der alligevel ikke kan – eller skal - undgås. Krisen er nemlig aldeles nødvendig.

Nå, men alt er jo i virkeligheden, som det skal være på et givent tidspunkt. Og den nuværende fase er nødvendig for at komme videre til det næste udviklingstrin, og det vil blive beskrevet indgående i kommende artikler. Det er dog vigtigt at pointere, at når vi OPDAGER, at noget er galt, at vi så ændrer på forholdene. Det er her, det går galt på grund af vanetænkning og tryghedsnarkomani.

Læs evt. den fantastiske beretning om de mexikanske fiskere i artiklen ”Hvad i himlens navn er meningen?” i det seneste nummer af HOROSKOPET.Udrensning

Naturkatastrofer og kriser er nødvendige elementer for at rense ud i gamle tilstande, som vi selv har skabt. Hvis byer bliver for store, stiger forureningen – og når der er i disharmoni med universets love, vil energierne have en negativ karakter. Vi ser nu i Bangkok, at der må udrenses gammel energi. Vi kender principper fra ”Herkules´12 arbejder”, hvor den store mand i det opfindsomme Vandbærerens tegn skal muge ud i nogle stalde, hvor der er så beskidt, at det vil tage oceaner af tid at rense dem. Herkules opfinder så i stedet en metode, hvor han laver en dæmning i en nærliggende flod, hvorved vandet ledes gennem staldene, som så meget hurtigt og effektivt bliver renset. Vejrliget på kloden vil i de næste 10 år bliver ekstremt, men det er for at hjælpe os, når vi nu ikke selv kan finde ud af det. Måske skal der 20 år til for at få tingene i balance, for vi har opført os så uansvarligt, at der skal hårde virkemidler til i genopretningsprocessen. Det er det, vi ser konsekvenserne af, især frem til 2023, hvor Pluto går ind i Vandbærerens tegn, hvor vi kan forvente meget store opfindelser inden for fx miljø og transport. Computeren vil her blive afløst af vores egen intuition og spiritualitet, og det går op for os, at teknologien kun var et skridt på vejen i retning mod, at vi selv er i stand til det meste af, hvad teknologien kan tilbyde. Det vil så gå over til mentale teknikker for til slut at blive en tilstand, som flere og flere besidder – og til slut alle. Til den tid har vi fundet Shangri La eller Det forjættede Land, som flyder i mælk og honning – Paradiset.Radio 24/7 i luften

Den 1. november ved midnat gik en ny radiokanal i æteren: Radio 24/7. Det er sandt for dyden ikke det bedste horoskop, de komme gå i luften på, idet kommunikationsplaneten Merkur sammen med Venus står i Skorpionen i spænding til både Mars og Neptun. Det er rigtig godt for dem, at der er laver en konceptuel opstrammer og afgrænsning, så de fx ikke sender musik. Det er tale om en konsekvent taleradio. Det vil tiltale et vist segment af lyttere, men det vil være et begrænset antal lyttere. Måske er der her tale om, at det er et tegn på, at man skulle have digitaliseret radioen i højere grad i stedet for den veritable kamp om radiokanaler, hvor man må lukke en for at få plads til en anden. Nu er der fyldt helt op, så nu vil udviklingen gå i retning af det digitale medie.

Da Merkur og Venus begge står i Skorpionen vil mange nok efterhånden gå død i al den snak, som er endnu mere afhængig af ekspertise hos studieværterne end ellers. Men med en mand som Mikael Berthelsen skal det nok gå, så længe han er der. Men for talenørder er det en rigtig god ting. Også for alle os, der vil fordybelsen og roen.

Hjertelig tak for kanalen, men I skulle være gået i luften på et andet tidspunkt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar