søndag den 30. maj 2010

Horoskoper for april kvartal


Daglige aspekter for april kvartal: 
Aspekter mellem kl. 23:00 og kl. 05:00 er ikke medtaget.

Mandag 17. maj:

g v t j M
Glæde ved livet og rigtig nyde tilværelsen ligger lige for, og der er som sådan ingen grænse for, hvad man har lyst til, men vær opmærksom på, at det også er en dag, hvor man kan gå direkte fra selskabelighed til ensomhed – eller fra forspisning til udsultning.

Tirsdag 18. maj:
g v t S m - a b u j M - a b r s c - a b r S m - a b u F M – kl. 23:06 a n
Der kan være tendenser til en vis træghed, en groen fast i en bestemt rutine, men der skulle være mulighed for at finde vej ud af denne træghed, inspirationen kan pludselig indfinde sig, og med den humøret og overskuddet til at komme videre.

Onsdag 19. maj:
a n t f c - s c t G N - f c u Æ Z - g v t F M
En dag der kan veksle fra kontante og skarpe meningsudvekslinger og stædig fastholden af sine synspunkter over i den modsatte skala, hvor drømme og skærpede sanser melder sig i det indre. Når der skal træffes beslutninger, vil det være en god ide at lytte til intuitionen.

Torsdag 20. maj:

Kl. 3:05 g b - a n q h n  

Tryghed i familien spiller en stor rolle, og er der noget, der skal ændres her, kan der godt handles på følelserne, temperamentet ulmer lige under overfladen.


Fredag 21. maj:
1:58 a m – kl. 5:34 s v - a m u Æ Z - a m u f c
Der skal være orden i tingene, de spontane følelser ligger ikke øverst, og det kan godt kollidere med de flygtige indskydelser, men overvejende ser det ud, som om det er stabiliteten og det grundige, der løber med sejren i dag.

Lørdag 22. maj:
Ingen eksakte aspekter.

Søndag 23. maj:
Kl. 4:50 a X - j M p S m - a X u s v - a X t g b - a X t Æ Z
Der synes at være overskud og lyst til at gøre noget for andre, men der kan opstå tvivl om, hvad der vil være det rigtige at gøre i en given situation. Der ligger en del spændinger og lurer på forskellige områder, så der skal nok bruges flere kræfter end normalt.

 

Mandag 24. maj:

g b p Æ Z - a X r h n
Hvis der er nogle ting, der skal ændres i samarbejde eller parforhold, burde det kunne ske uden den store dramatik, der ser ud til at være det fornødne overblik til stede.

Tirsdag 25. maj:
a X u G N – kl. 8:17 a C - a C r Æ Z - a C u g b
Dybe følelser, god balance og afrundethed burde være befordrende for samvær i almindelighed og parforhold i særdeleshed.

Onsdag 26. maj:
Ingen eksakte aspekter.

Torsdag 27. maj:
a C r S m - a C u j M - a C t G N - a C u F M - kl. 13:15 a V
Humøret og det personlige overskud er stigende i dag, hvor der kan vise sig nye interesser eller et behov for frihed til at gøre noget uventet, men man kan på samme tid godt være mere sårbar eller komme ud for skuffelser, kort sagt: Følelserne kan sidde uden på skjorten, og derfor være mere synlige.

Fredag 28. maj:

Kl. 3:44 F x 

Det er muligt, man skulle have lyst til at lufte sin frihedstrang i dag, men gør det i så fald i overensstemmelse med omgivelserne – det, der giver frihed for den ene, giver ofte begrænsning for andre.


Lørdag 29. maj:
a V u h n - a V t S m - a V r G N - a V t j M - kl.20:44 a Z - a Z t F x
Der ses på opgaverne med begejstring og optimisme, men det er alligevel en god ide at bevare begge ben på jorden, så man ikke mister jordforbindelsen. Ting kan også gå for hurtigt, så bevar tålmodigheden, det betaler sig.

Søndag 30. maj:
a Z q Æ Z – kl.20:07 S stat. - a Z p g b
Det impulsive, der prægede gårsdagen, er nu afløst af mere ro og stabilitet. Det ser dog ud, som om der er nogle uafklarede spørgsmål i parforholdet eller samarbejdet, der skal bearbejdes, ligesom humøret kan svinge lidt.

Mandag 31. maj:

Kl. 20:52 G(R) stat.
Ingen eksakte aspekter.

Juni 2010


Tirsdag 1. juni:
a Z r j M – kl.7.08 a N - a N r F x
Samværet med interessefæller kan give nye impulser og ideer. Der ser ud til at være run på den mentale aktivitet, og det vil tilsyneladende ikke være stilstand og kedsomhed, der præger dagen.

Onsdag 2. juni:
a N u s v - a N t f c
Tendenserne fra gårsdagen fortsætter, og interesserne kan flakke hid og did, og det vil være en god ide at tælle til ti, inden man siger sin uforgribelige mening om dette eller hint.

Torsdag 3. juni:
a N p h n - a N q G N - kl. 19:34 a M
Der er sikkert ikke så langt fra ord til handling, ligesom der kan være en tendens til at stå meget fast på sine meninger. Det ser dog ud til, der kan blødes lidt op for de bastante holdninger i løbet af dagen, og der kan endda være mulighed for, at nogle kan drømme sig væk fra dagens genvordigheder og foretage en virkelighedsflugt.

Fredag 4. juni:
h n p G N
Det kan meget vel blive en dag, hvor noget ikke rigtig vil lykkes. Måske er man det rigtige sted, men på det forkerte tidspunkt. Det kan også være, det kniber med at få overblik over situationen, så det er godt, det er ved at være weekend.

Lørdag 5. juni:
a M u g b - a M r f c
Oven på den til tider forvirrende dag i går, er det rart med lidt ro på følelserne i hjemlige omgivelser, hvor drøm og virkelighed sagtens kan gå op i en højere enhed.

Søndag 6. juni:
a M q j M – kl. 7:50 a x - a x q F x – kl. 8:28 j x - a x t Æ Z
Ved dagens begyndelse ånder alt sikkert fred og ro, hvorefter der kommer lidt mere fart over feltet. Der kan opstå en vældig trang til at opleve noget, få smidt spændetrøjen, og der kan virkelig blive tale om en begivenhedsrig dag, hvor følelserne også kan tage nogle gevaldige rutsjeture.

Mandag 7. juni:

Kl. 8:11 h m - a x r s v   

Det er ikke de store linjer, der præger starten på dagen, man er mere koncentreret om detaljerne. Senere kan der komme lidt mere fart over feltet, og interessen kan gå flere veje.


Tirsdag 8. juni:
j x q F x - a x r G N - kl.17:41 a c - a c u h m
Nogle vil have et stort behov for at opleve en masse, den naturlige tilbageholdenhed glemmes for et øjeblik, og der kan vente nogle overraskelser forude. Aftenen ser ud til at kunne blive mere rolig, og det kan måske føles helt rart at give sig hen til mere rolige sysler oven på dagens oplevelser.

Onsdag 9. juni:
f c t G N
Det kan være svært at holde kommunikationen på sporet. Det fuldstændig klare billede kan afløses af tanketomme tåger, men det kan også blive en dag, hvor intuitionen er lysende klar, men spørgsmålet er, om man tør stole på den.

Torsdag 10. juni:
Kl. 7:41 f v - f v r F x - f v r j x - a c r g b - a c u S m - a c t G N
Tankerne kan fare i forskellige retninger fra morgenstunden. Hvad skal man give sig i kast med af spændende ting? Det kunne måske være dagen, hvor man med stor fordel kunne formidle sin viden til et større forum. Nogle vil måske hellere give sig hen til kunstneriske og kreative udfoldelser, andre til at arbejde med det rutineprægede.

Fredag 11. juni:
Kl. 0:11 a v - f v t h m 
Dette kan godt blive en livlig dag, hvor tanker og handling gør dagen afvekslende, men pas på, der ikke sker en blokering, dvs. at ideerne kommer så hurtigt, at de ikke kan nå at bearbejdes.

Lørdag 12. juni:
a v q s v - g b r S m
Optakten til weekenden tegner godt, der er harmoni mellem følelser og handling, og der er således skabt grobund for, at romantikken kan holde sit indtog.

Søndag 13. juni:
Kl. 3:50 a b - a b t j x - a b r h m - a b p Æ Z
Søndagen ser ud til at stå i hjemmet og familiens tegn. En evt. lyst til at bruge sin energi kan passende få afløb på ting i hjemmet, der trænger, og som skal gøres samvittighedsfuldt, og er der noget, der skal ændres, er det også dagen, hvor den diskussion kan afgøres.

Mandag 14. juni: 

Kl. 10:50 g n - g n u F x 

Inspiration og fornyelse i samvær med andre, eller nye sider kan dukke op i det eksisterende forhold. Der kan også vise sig medgang på det økonomiske område.


Tirsdag 15. juni:

Kl. 5:54 a n - a n u F x - a n q g n - a n u j x - g n u j x - h m u Æ Z - a n r f v

Gårsdagens tendenser ser ud til at være forstærket i dag, og der er tilsyneladende uanede kræfter at tære på samt større mod til at prøve noget af. Det er virkelig en dag, hvor kærligheden kan udfolde sig, man kan have held med økonomiske transaktioner, og batterierne er uudtømmelige.

Onsdag 16. juni:
Ingen eksakte aspekter.

Torsdag 17. juni:
a n p G N – kl. 7:41 a m - a m u Æ Z - a m q h m
Dagen i dag ser ud til at foregå i et roligt tempo, man arbejder støt og vanemæssigt med opgaverne, og selv om der kan opstå en trang til at flyve af håndtaget, bliver der ingen eksplosion i denne omgang.

Fredag 18. juni:
a m t f v
Det velovervejede, systematiske og grundige kolliderer lidt med trangen til at tage lidt overfladisk på tingene.

Lørdag 19. juni:
a m t s v - a m q S m - kl.10:13 a X - a X p F x - a X p j x - s v t S m - a X t Æ Z - a X r g n
Det kan blive en modsætningsfyldt dag, hvor behovet for fællesskabet afløses af trangen til at prøve noget nyt, gå egne veje, som igen afløses af det ansvarsbevidste og pligtbetonede, og dagen kan slutte med følelser i ro alene eller sammen med sine venner.

Søndag 20. juni:
a X u f v
Er der behov for at dæmpe gemytterne og optræde som mægler, er dette dagen, hvor det skal foregå.

Mandag 21. juni:

a X u G N – kl. 13:28 s b - kl. 14:14 a C - a C u s b - a C r Æ Z
Ro og balance på det følelsesmæssige område, fokus på hjem og familie. Tilsyneladende en dag, hvor ens velbefindende er i top, og der kommer større intensitet og dybde på følelserne hen over dagen.

Tirsdag 22. juni:
a C t g n
Det bliver måske alvor på det følelsesmæssige område, og pludselig kan det være svært at leve op til nogle løfter, der er givet under mere løsslupne forhold.

Onsdag 23. juni:
s b t j x - a C r S m - a C t G N – kl. 20:10 a V - a V u F x
Man har måske trang til at få lidt gang i sagerne, men en uoverlagt handling kan ødelægge det hele. Det detaljeorienterede går lidt ud over helheden, og det intense og nærværende kolliderer med drømmen om frihed. Aftenen står i optimismens og begejstringens tegn, hvor uventede ting kan ske som lynet fra en klar himmel.

Torsdag 24. juni:
a V t h m - a V u g n - f v t S m - f v u G N
Humøret er i top, og der er ikke tid til at gå ned i detaljen, man er til de større linjer, også på kærlighedsområdet. Livet er til for at blive levet. Talen kan komme vidt omkring, og nogle har nok svært ved at følge med i denne kommunikation, som endda kan gå over i ren tågesnak.

Fredag 25. juni:
Kl. 12:32 f b - f b t F x - s b p Æ Z
Der kan være en tendens til at blæse på etiketten i dag, provokationen ligger lige for, og det kan også blive dagen, hvor der vendes totalt op og ned på nogle ting.

Lørdag 26. juni:
Kl. 4:21 a Z - a Z t F x - a Z p f b - a Z t j x - a Z q Æ Z - f b t j x - kl. 13:30 a Z p s b - måneformørkelse
Det kan svinge noget i dag fra det strukturerede til det mere frigjorte, følelserne bliver til ord og handlinger, humøret og dermed temperamentet kan svinge noget, og der kan opstå et pludseligt behov for at gå følelseslivet efter i sømmene.

Søndag 27. juni:
f b p Æ Z
Tankerne kredser måske lidt om det nære, og det er ikke på et overfladisk plan. Der synes at være et behov for at gå i dybden og få renset luften, så man kan ånde mere frit. Det kan dog også være behovet og lysten til at beskæftige sig med noget helt andet, der optager tankerne i dag.

Mandag 28. juni: 

a Z u S m - s b q f b - kl.14:52 a N - a N r F x - a N r j x

Struktur og styr på detaljerne kan man være optaget af i dag, såvel i det praktiske arbejde som i anliggender, der har med kommunikation at gøre. Dette afløses tilsyneladende af behovet for at få lidt luft under vingerne, en frihed til at handle på en anden måde end den sædvanlige. Der skal være plads til fornyelse, ellers bliver begejstringen hurtigt afløst af kedsomhed.

Tirsdag 29. juni:
Ingen eksakte aspekter.

Onsdag 30. juni:
Ingen eksakte aspekter.

mandag den 17. maj 2010

Mandag 17. maj:


Glæde ved livet og rigtig nyde tilværelsen ligger lige for, og der er som sådan ingen grænse for, hvad man har lyst til, men vær opmærksom på, at det også er en dag, hvor man kan gå direkte fra selskabelighed til ensomhed – eller fra forspisning til udsultning.Tirsdag 18. maj:

Der kan være tendenser til en vis træghed, en groen fast i en bestemt rutine, men der skulle være mulighed for at finde vej ud af denne træghed, inspirationen kan pludselig indfinde sig, og med den humøret og overskuddet til at komme videre.Onsdag 19. maj:

En dag der kan veksle fra kontante og skarpe meningsudvekslinger og stædig fastholden af sine synspunkter over i den modsatte skala, hvor drømme og skærpede sanser melder sig i det indre. Når der skal træffes beslutninger, vil det være en god ide at lytte til intuitionen.Torsdag 20. maj:

Tryghed i familien spiller en stor rolle, og er der noget, der skal ændres her, kan der godt handles på følelserne, temperamentet ulmer lige under overfladen.Fredag 21. maj:

Der skal være orden i tingene, de spontane følelser ligger ikke øverst, og det kan godt kollidere med de flygtige indskydelser, men overvejende ser det ud, som om det er stabiliteten og det grundige, der løber med sejren i dag.Lørdag 22. maj:

Ingen eksakte aspekter.Søndag 23. maj:

Der synes at være overskud og lyst til at gøre noget for andre, men der kan opstå tvivl om, hvad der vil være det rigtige at gøre i en given situation. Der ligger en del spændinger og lurer på forskellige områder, så der skal nok bruges flere kræfter end normalt.Mandag 24. maj:

Hvis der er nogle ting, der skal ændres i samarbejde eller parforhold, burde det kunne ske uden den store dramatik, der ser ud til at være det fornødne overblik til stede.Tirsdag 25. maj:

Dybe følelser, god balance og afrundethed burde være befordrende for samvær i almindelighed og parforhold i særdeleshed.Onsdag 26. maj:

Ingen eksakte aspekter.Torsdag 27. maj:

Humøret og det personlige overskud er stigende i dag, hvor der kan vise sig nye interesser eller et behov for frihed til at gøre noget uventet, men man kan på samme tid godt være mere sårbar eller komme ud for skuffelser, kort sagt: Følelserne kan sidde uden på skjorten, og derfor være mere synlige.Fredag 28. maj:

Det er muligt, man skulle have lyst til at lufte sin frihedstrang i dag, men gør det i så fald i overensstemmelse med omgivelserne – det, der giver frihed for den ene, giver ofte begrænsning for andre.Lørdag 29. maj:

Der ses på opgaverne med begejstring og optimisme, men det er alligevel en god ide at bevare begge ben på jorden, så man ikke mister jordforbindelsen. Ting kan også gå for hurtigt, så bevar tålmodigheden, det betaler sig.Søndag 30. maj:

Det impulsive, der prægede gårsdagen, er nu afløst af mere ro og stabilitet. Det ser dog ud, som om der er nogle uafklarede spørgsmål i parforholdet eller samarbejdet, der skal bearbejdes, ligesom humøret kan svinge lidt.Mandag 31. maj:

Ingen eksakte aspekter.

søndag den 16. maj 2010

Ishockey og gaseksplosion Uge 20

VM i ishockey


Danmark er den største positive overraskelse ved VM i ishockey i Tyskland. Men hvor langt rækker den succes, der foreløbig har bragt sejre over tre af verdens bedste ishockeynationer? USA, Finland og Slovakiet blev hhv. Nr. 2, 3 og 4 ved OL i Canada i februar. Det har virkelig givet genlyd over den ganske sportsverden.

Landstræner Per Bäckman er arkitekten bag det nye, fantastiske landshold. En anden stor del af forklaringer er, at de fleste danske spillere har spillet eller spiller nu i enten i den svenske Elitserie eller i den nordamerikanske NHL, to af de stærkeste turneringer i verden.

Ser vi på landstrænerens horoskop er han først den 22. juni 1950 i Surahammar i Sverige, og det skulle ikke undre mig, om han havde en Skorpion-Ascendant og dermed være født sidst på eftermiddagen. Han er totalt kompromisløs, og hans temperament kan komme i kog, hvis han møder uretfærdighed eller klamphuggeri – hvad der dig også skal tilskrives hans kvadrat mellem Solen og Mars, hvor Uranus også er indblandet, så han kan pludselig blive rød i ansigtet af raseri, hvad vi dog endnu har til gode at se her til lands. Men svanekerne har oplevet det nogle gange, måske især i hans aktive spillerperiode. Han blev træner i 1978, så han har en fantastisk erfaring med sig i bagagen. Han kom til Danmark som landstræner i 2008 og har i den periode udført mirakler.

Lige nu udløser Pluto et kvadrat til Mars i horoskopet. Det er helt eksakt i juni måned, så vi kan håbe, at han lige når at føre os til kvart eller semifinalen forinden, men det vil også være det længste, vi kan nå, men et trænerhoroskop med Pluto under opsejling. Den planet kan gå fra den ene yderlighed til den anden og dermed også give et skuffende resultat iblandt. Vi kan håbe, at det bliver mod russerne i dag, så vi vinder i morgen over hviderusserne. Herefter vil Sverige formentlig vente i kvartfinalen, og de frygter meget danskernes spilleglæde og professionalisme. De vil hellere møde en anden nation! Men skulle vi slå dem, hvad Bäckman hellere end gerne vil, så vil semifinalen være endestationen. Men desværre er det mere realistisk, at endestationen bliver tidligere, og at træerne ikke vokser SÅ langt ind i himlen.Gaseksplosion i Sibirien

Omkring midnat den 8. maj skete der er voldsom gaseksplosion i en mine i Sibirien. Vi kender ikke det endelige antal døde, men heldigvis slap mange op af minen med livet i behold. Minen er den største i Rusland af sin art og har 300 km gange.

Astrologisk set er fundamentet for ulykken sket i minutterne omkring kl. 22.00, hvor MC står på Saturn, som igen står i opposition til Jupiter og Uranus (pludselige begivenheder). Desuden er AC i spænding til Neptun (gas, vand, kemi).

Der kan være tale om en uforsigtighed eller en undladelsessynd. Altså et sikkerhedsspørgsmål, som kan have et element af manglende kommunikation, da Jupiter hersker over AC.

Mars kører gennem dødens hus (8. hus) i timerne i perioden fra ca. 22.00-01.00, og den står i spænding til Solen, så astrologisk set er der tale om forhøjet risiko her.

fredag den 14. maj 2010

Uge 20

Kriminalisering af astrologi
Den ukrainske regering har for nyligt fremsat et lovforslag, der gør astrologi ulovlig. Dermed kan astrologer straffes ved domstolene, og så er de tilbage i den mørke middelalder. Gad vidst, hvad der er så skræmmende, at de griber til så drastiske midler? Nå, men sådanne reaktioner er altid baseret på usikkerhed, så egentlig burde man tage det roligt – hvis det altså ikke lige var for kollegerne i Ukraine. Vi må håbe, det ikke vedtages.

Spanien

Hvad er det, der gør, at Spanien er ude i et økonomisk uføre i disse tider? Ja, nogle vil kalde det dårlig økonomisk styring, men vi kan tydeligt se, at horoskopet har sin del af skylden. Landet er oprindelig grundlagt den 19. januar 1479 i Madrid, men det moderne Spanien blev grundlagt efter Francos død, og det skete den 22. november 1975 kl. 12.45 i Madrid, hvor kong Juan Carlos blev indsat som statsoverhoved. Det vrimler med Neptun-spændinger i det aktuelle horoskop, og den planet styrer deres økonomi. Den er i spænding til både MC, Solen (identiteten) og Merkur, som hersker over 8. hus (konkurs, store tab). Der vrimler kort sagt med aspekter, der tyder på, at det står værre til, end man vi af lige nu. Neptun står for skjulte forhold, løgn og fortielser, så der er virkelig noget at arbejde med for den spanske regering. Der er dog mulighed for, at det ikke ender lige så galt som i Grækenland, men hvis der ikke hurtigt gøres noget effektivt, så kan det sagtens gå helt galt med et sådant horoskop. Juli og august kan godt være de afgørende måneder, hvor tingene også vil komme frem i lyset og blive sat på spidsen. Men hele resten af året er der store spændinger.
Og så kan der godt være et par lavaskyer mere, der rammer den iberiske halvø. Og nogle skandaler i politik, især den økonomiske.

- - - o 0 o - - -

Kommende udfordringer for jorden

Saturn, Uranus, Pluto og Jupiter i T-kvadrat i 2010

Astrologien beskriver de energier, der påvirker menneskers og samfunds adfærd.

Astrologien kan ikke forudse, hvad der konkret vil ske - men kan pege på hvilke slags begivenheder, vi kan forvente og hvad vi evt. kan gøre for at imødekomme dem, tage vores forholdsregler.

Går Mars f.eks. hen over ens Merkur kan det betyde, at man i en periode, er meget opsat på at vinde diskussioner eller man får en masse arbejdsenergi til at udføre intellektuelt arbejde, hvilket kan være nyttigt, hvis man skal skrive en opgave el. lign.

Astrologer taler p.t. om, at Uranus, Jupiter, Saturn og Pluto danner et T-kvadrat i den kommende periode, hvilket skulle betyde store omvæltninger i mange menneskers liv, i mange lande og på jorden - dvs. vores måder at fungere på, det økonomiske system m.m. står overfor store ændringer.

Imidlertid vil disse planeters position til hinanden være lidt for unøjagtigt til at danne et præcist T-kvadrat på én gang - det vil være nærmere ske over 2 perioder:

I den første periode november 2008 til august 2010 sker visse forberedelser:

 • • Saturn - Uranus er i opposition 5 gange fra november 2008 til juli 2010.
 • • Saturn - Pluto er i kvadrat 3 gange fra november 2009 til august 2010.

I den anden periode fra juni 2012 til marts 2015 er Uranus og Pluto i kvadrat 7 gange.
Det er herefter, at den endelige afklaring finder sted.

- - - - 

Nedenfor belyses den aktuelle periode - senere følger en artikel om den anden periode.

 • • Saturn og Uranus i opposition - sidste 2 gange 26.4. og 26.7. 2010

Saturn repræsenterer struktur, orden, organisation, stabilitet, ansvarlighed, flid.

Uranus står for fornyelse, frihed, lighed, humanisme.
Uranus insisterer på, at fortidens udlevede strukturer skal fornyes.

Hvis vi alligevel klynger os til fortiden og nægter at ændre noget, sker det alligevel - men som et lyn fra en klar himmel, der sprænger hindringerne for det nye væk.
Dette sker på det personlige niveau såvel som på det kollektiv - samfunds og verdensplan.
Spændingen mellem Saturn og Uranus kan derfor betyde en kamp mellem det gamle og det nye. Mellem på
 • • den ene side at bevare strukturer, magtforhold og kendte måder at gøre tingene på.
 • • den anden side - nye måder, undersøge om de gamle måder stadig støtter os eller om de har udlevet deres formål.


Sidste gang Saturn og Uranus var i spænding til hinanden var i 1988, hvor de stod i konjunktion.

Gorbatjov, den åbensindede og nyskabende præsident, havde været ved magten i 3 år og havde åbenbart erkendt, at det økonomiske system, som Sovjet byggede på, ikke kunne holde, at det var ved at falde fra hinanden.
 • • Han startede Perestrojka, som førte til mere åbenhed og opgør med fortiden.
 • • Sovjet trak sine 120.000 soldater ud af Afghanistan og skar ned på tropperne i Østeuropa.
 • • Året efter faldt Berlin-muren og hele det Sovjetiske imperium kollapsede.
 • • Menneskerettighederne var også i fokus, bl.a. udtrykt ved studentermassakren i Beijing.

Man kunne forestille sig, at dramaet fra 1988 gentager sig.
Denne gang med USA og allierede i hovedrollen.
De har også soldater i Afghanistan. Det koster penge og menneskeliv.

Denne gang er Saturn og Uranus i opposition, hvilket kan betyde, at den cyklus, der startede, da de stod i konjunktion i 1988, nu er klar til at finde en løsning.

Oppositioner løses ikke ved konfrontationer og at søge at ødelægge modparten; men ved at rumme denne og finde en løsning som begge parter kan leve med - en syntese.


 • • Jupiter i konjunktion med Uranus - juni til september 2010 + juni 2011

I vores egne horoskoper udfordrer Jupiter os til at række udover vores nuværende selv, bl.a. ved at overveje det større formål og meningen med vores liv.

Når Jupiter, planeten for det højere sind, slutter sig til Uranus er det som at få meget mere ram i sindet - tankeprocesserne speedes op.

Her er potentiale for både genialitet og for vanvid - ekstreme idéer kan myldre frem, hvilket kan betyde overbelastning af manges nervesystem.


 • • Saturn - Pluto er i kvadrat - sidste gang august 2010.

Pluto står for transformation - bringer fortrængte sider fra det underbevidste og undergrunden op i lyset for at blive transformeret og integreret.

Pluto gik gennem Skyttens tegn 1996 - 2008 og bragte fundamentalister inden for religion.

I de 2 år den indtil nu har været i Stenbukkens tegn, har vi ligeledes set masser af skeletter vælte frem i lyset inden for finansverden og den katolske kirke.

Finanskrisen startede jo med, at priser på fast ejendom over store dele af verden blev pustet voldsomt op, fordi private og banker ville tjene mere og mere.

Mange huskøbere i USA havde forkøbt sig, kunne ikke betale deres afdrag.
Det er vel kun begyndelsen på det, der kan komme.
 • • Banker verden over holdes kun oppe af diverse bankpakker.
 • • Overproduktion i landbruget støttes i den vestlige verden til skade for landmænd i den 3. verden, som ikke får støtte og til skade for jordens ressourcer som udpines. 
 • • Kløften mellem rige og fattige øges.
 • • Klima og bæredygtig udvikling er i fokus.


Saturn og Pluto kaldes skæbnens lejesvende eller håndlangere og skal nok rydde op og bringe orden i sagerne.

I 2023 går Pluto ind det idealistisk tegn Vandbæreren - mere lighed og retfærdighed.

Men før det sker kan vi måske vente endnu større koncentration af magt og rigdom hos nogle få før reformerne for alvor sættes i værk.


Opsummering

De 4 planter står i begyndelsen af de kardinale tegn, hvilket betyder nye begyndelser.

Mennesker med planeter i de de første ca. 7 grader af Vædderen, Krebsen, Vægten eller Stenbukken bliver særligt udfordret, men vi kan alle imødekomme de store transformationer, som vi sandsynligvis står overfor ved hver især at begynde at indføre ændringer i vores egne liv.

F.eks. ved at spørge os selv.

 • • Lever jeg over evne? Behøver jeg virkelig så mange ting?
 • • Kan jeg leve mere enkelt.
 • • Er jeg for knyttet til ting, fortiden, vaner og mennesker?
 • • Hvor kan jeg give slip? Hvordan kan jeg give mig selv og andre mere fri?
 • • Kan jeg ændre på mine vaner?
 • • Lever jeg på den måde, jeg inderst inde ønsker?
 • • Hvordan kan jeg hjælpe andre, som har det vanskeligt?


Vi har alle ansvar for at skabe en bedre verden og er mere end nogensinde før i stand til det.
Hver eneste dråbe er med til at danne havet!

Indsendt af:
Sune Andersen • Irishaven 208 • 2765 Smørum • 2944 6460 • sunea4@gmail.com


- - - o 0 o - - -

.

mandag den 10. maj 2010

Uge 19 - horoskoper og kommentarer

Gratis prøvenummer af HOROSKOPET til alle !!!  Se vore mange gratis horoskoper her:

Dags- og ugehoroskoperne er her på siden.

Årshoroskoperne finder du i Astrologimagasinet HOROSKOPET, som du kan abonnere på og ydermere få et gratis, personligt årshoroskop. Abonnementet bliver derved næsten gratis. Det kan bestillles på http://www.astroshop.dk/

Det nye Astrologihus
Her finder du en smagsprøve på HOROSKOPET med bl.a. indholdsfortegnelse, leder, boganmeldelser og en artikel om det nye sted:Nyt fra Astrologisk Boghandel
- Vi fører nu alle Alice Baileys bøger på dansk! De kommer også snart på www.astroshop.dk


- Vi fandt under flytningen en kasse med Claus Houlbergs bog ”Horoskopets 12 tegn”, som har været meldt udsolgt i det seneste år.

- For første gang i historien er astrologiens historie nu kommet på dvd. Claus Houlberg har indspillet og produceret den.

-         Vi forhandler nu dagslyspærer med op til 20.000 brændetimer, og der er på shoppen i begyndelsen af næste uge

-         Vi fører nu økologisk chokolade fra Aurion.


Claus Houlberg har igen været produktiv med DVD´er.
De nyeste er Astrologiens historie, Horoskopets korrektion og Astrologi som videnskab.

NY ADRESSE: 
AstrologiHuset, Teglværksgade 37.4., 2100 Ø
Åbent hus Kr. Himmelfartsdag, den 13. maj 
med clairvoy-astro-demonstration!

Du kan købe kage, kaffe, the og sandwich den dag


Gratis foredrag
hver fulde time

13.00-13.50: Heilpraktiker Jørgen Nonnegaard: Om Irisdiagnose – et sikkert diagnoseredskab.

14.00-14.50: Heilpraktiker Jørgen Nonnegaard: Om naturmedicinens anvendelse og resultater samt de seneste forskningsresultater i kræftbehandling

15.00-15.50: Anders Thorhauge, Akupunkturakademiet: Hvordan virker akupunktur, og hvorfor bruger vi i dag stadig denne tusinde år gamle kinesiske viden?

16.00-16.50: Clairvoyant Maya Fridan og astrolog Karl Aage Jensen: Clairvoyastro-demonstration. Clairvoyance og astrologi med eksempler blandt publikum. Husk dit fødselstidspunkt.

17.00-17.50: Zoneterapeut Ea Schou: Muskelinfiltrationer og sportsskader
Sportszoneterapien handler om genoprettelse af muskler og muskelinfiltrationer.


Prøvebehandlinger
 til 100 kr. for ca. 15 minutter

Akupunktur v/Anders Thorhauge m.fl. 13-18

Astrologi v/Esben Junker 13-18

Håndlæsning v/Annelise Lundgaard og Marie Pedersen, begge 13-18

Irisdiagnose v/Jørgen Nonnegaard 15-18
Se din iris på edb-skærm og få et hurtigt indblik i din krops svagheder.

Sindsro healing v/Peter Friis-Helsted 13-18
Prøv en afstressning. Hænderne lægges på dit hoved, og du vil kunne mærke roen komme ind i dit sind.

Clairvoyance v/Ellen Knudsen 13-18

Tarot  Dorritt Grønager 13-18

Sportszoneterapi v/Ea Schou 13-16
Prøv en behandling med genoprettelse af muskler og muskelinfiltrationer.

Kinesiologi og tankefeltterapi v/ Ulla Rosenquist 16-18
Kom og mærk kroppens eget svar med en kinesiologitest og få indsigt i egne reaktionsmønstre
Karl Aage Jensen's
AKTUELLE KOMMENTAREREksempler på retrograd Merkur
Merkur går baglæns set fra Jorden indtil den 11. maj kl. 23.48, hvor den står stille og så småt begynder at gå direkte. Der går altid nogle dage, før den er oppe i omdrejninger igen, derfor skal man lige lægge en uges tid til, før man begynder at starte større nye projekter op. I det hele taget er der mange spændinger hele denne sommer, så det gør det ekstra vigtigt at vælge de mindst dårlige dage at gøre vigtige ting. Især den sidste halvdel af juni er særdeles spændingsfyldt. Det gælder specielt dagene 21. og 28. juni.
Vi så i Aftenshowet den 6. maj, at man sammenhold bilkøb med leasing for privatpersoner. Her var konklusionen, at på visse biltyper kan man over en treårig periode spare 80.000 kr. på at lease. Enhver, der har sat sig ind i forholdene, ved, at dette ikke passer. Heller ikke, selv om der er komme ændringer i den måde, man afregner registreringsafgift på, selv om dette har hjulpet lidt på sagen. Tv må have indhentet informationerne fra bilbranchen selv og ladet Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg regne videre på tallene.
De eneste, der har fordel af at lease, er virksomheder og dem, der kører rigtig mange kilometer. Andre bør virkelig læse, hvad der står med småt i kontrakten. Her ligger nemlig rigtig mange fælder gemt. Det er bl.a. ikke tilladt at låne bilen ud til andre end familien. Gør man det, er der tale om bristede forudsætninger, og det koster. Det er dog lige en undtagelse, nemlig lige præcis med den ene eller to biler, der blev brugt som eksempler i udsendelsen, hvoraf denne ene så vidt vides var en Ford Focus Econetics. Her tilbyder Nordania Leasing nemlig et særligt godt tilbud – så VIL man lease som privatperson, så bør man vælge et sådant specialtilbud, som dog sikkert ikke gælder så længe. 
Vi så også valget i England komme ud med et meget mudret resultat, som vi også havde antydet, nu må vi håbe for dem, at de i det mindste venter til efter 11. maj med at danne regering, og gerne nogle dage mere. Redningspakken til Grækenland blev også vedtaget i den forgangne uge, og det vil også vise sig at blive en fiasko og slet ikke tilstrækkeligt.
Prøv selv at tjekke dine egne beslutninger fra denne periode og se, om de holder. Måske kan du også finde mange flere eksempler fra pressen, og jeg hører gerne fra dig, hvad du observerer.

Euroens fødselshoroskop
Vi skrev for nylig, at euroen ville komme i en endnu større krise i 2011-14, men kom ikke ind på grundhoroskopet. Det er ikke nogen astrolog, der ville anbefale en sådan startdato som 1.1.2002. Her er Mars i spænding til Pluto og Saturn, hvad det nok er den værste konstellation, som tænkes kan. Spændingen er ganske vist ikke eksakt, men alligevel. Når de store transitter udløser spændingen, så sker der ting og sager. Neptun bevæger sig om 7-8 år i spænding til Saturn. Derefter tager den Mars og Pluto 2-3 år senere, det bliver også en stor krise – en fem års krise, sådan cirka.
Der er med andre ord et skrøbeligt fundament, euroen er født på.

Andre valutaer
Den japanske yen og den kinesiske yuan har fine horoskoper i det kommende år, hvad der også gælder den schweiziske franc. Vender vi derimod blikket mod den amerikanske dollar, toner et helt andet billede frem. Her findes nemlig spændinger i lige som dem, vi finder i den amerikanske nationalbanks horoskop. Den amerikanske økonomi vil derfor være under fortsat pres i det kommende år. Vi arbejder videre på også at skaffe horoskoperne for andre væsentlige valutaer, herunder den franske, engelske, italienske og spanske valuta. 

Udlændingeaftalen
Vi har nu fået fat i tidspunktet for den meget omtale udlændingeaftale, som blev indgået i Integrationsministeriet den 15. marts 2010 kl. 18.30. Ikke underligt er der mange spændinger, og det giver stor debat og mange udfordringer i det hele taget.
Saturn er i spænding til Pluto, som også modtager en spænding fra Venus (9. hushersker - udland). Det bliver svært at nå målene i aftalen, da MC i praksis er i spænding til hele fire planeter. Igen har vi et eksempel på en politisk aftale, der får svært ved at komme til at fungere efter hensigten (medmindre man næsten bruger tvang). En anden dag og et andet tidspunkt kunne have været langt bedre.
Aktier i frit fald
New York oplevede den 6. maj kl. 14.40-15.00 det største kursfald på børsen i nyere tid. Og som tidligere beskrevet i Astrologimagasinet HOROSKOPET vil denne her sommer med de mange væsentlige spændinger bliver ret ustabil finansielt over store dele af kloden. Vi har også skrevet, at Kina vil være forholdt for krisen på grund af et stort set spændingsfrit horoskop. Her skal vi dog holde øje med dem om ca. 2 år, for så passerer Pluto landets MC, og DET giver turbulens. Det kan være de rammes af forholdene i USA, hvis økonomi de stort set allerede ejer.
Men aktieejere bør gennemgå deres portefølje nøje nu og kun beholde aktier for et beløb, som de kan tåle at tabe. Vi vender senere tilbage med Spaniens, Italiens og Portugals horoskoper. Hvis Spanien ryger ned, så er det så godt som uden med euroen. Og så gælder det om at holde på hat og briller allerede denne sommer, da kriseplaneten Saturn er i spænding til både Jupiter (at leve over evne), Uranus (pludselige begivenheder) og Pluto (fallit). En hård konstellation, som kører i perioden ultimo april - ultimo august.
Horoskopet for selve det store fald den 6.5. viser en MC. Der passerer Venus (penge), som igen står i spænding til AC. Desuden er 8. hushersker (fallit, tab) Mars i spænding til i spænding til 12. hushersker (illusioner, blåøjethed) Solen, så der er nok af henvisninger – men det er der også mange andre gange i dette år. Det kan altså godt bølge op og ned og ikke nødvendigvis gå ned hele tiden, men nedgangen vil være den fremherskende tendens.


Euroen
Eurolandene blev nyligt enige om en hjælpepakke til Grækenland. I den anledning slog jeg et blik på euroens (ØMUens) horoskop fra 1. januar 2002. Der er i øjeblikket tryk på opfindsomhedens planet, Uranus, så der er ideer til, hvordan man kan hjælpe. Men på lidt længere sigt (2011-2014) kommer Pluto ind i spænding i Euroens horoskop, først til Venus, dernæst til Solen og Jupiter. Allerede næste år vil det vise sig, at dels var hjælpepakken ikke tilstrækkelig, dels vil andre lande stå på spring for at blive hjulpet. Det truer euroen på eksistensen, selv om den ikke vil dø helt ud. Men den vil miste i værdi og anseelse på grund at et kæmpemæssigt pres, som vi har set det første af nu. I 2008 stod Pluto på IC, så krisen har også gjort sit, men det er for intet at regne mod de problemer, der venter.
Det vil således vise sig at være et skråplan at bevæge sig ud i støtteforanstaltninger. Ser vin et par år frem, så vil ØMU-landene være blevet meget klogere og sikkert have fortrudt deres måde at skride ind på. Det kan være andre lande, der ryger på numsen, og hvis fx Spanien skulle gøre det, er det intet mindre end en livstruende katastrofe of euroen.

Engelsk valg igen – nu med fødselstidspunkter!
Jeg har kigget lidt mere på det engelske valg, bl.a. selve valghoroskopet for den 6. maj. Merkur går baglæns, og det tyder på små marginaler, og på grund af T-kvadratet mellem Månen, Solen og Mars kan det dels blive et uroligt valg med en god portion politikerlede, dels synes et systemskifte uundgåeligt. Jeg vil tro, at De Konservative vil føre med et par procent, når stemmer er talt op, så Cameron vinder foran Clegg med Brown som den store taber, som må gå af og overlade det hele til Cameron. Normalt vil Clegg støtte Labour, men han vil nok øjne nogle muligheder for indflydelse på en konservativ regering, selv om det ikke kan blive af samme karat som Dansk Folkepartis position herhjemme på grund af et ganske anderledes system i England. Her har man ”flertalsvalg i enkeltmandskredse”. Det vil sige, at ”the winner takes it all” – altså hele mandatet, og der er kun det ene. Til gengæld er der 650 kredse. Har man blot en enkelt stemmes flertal i en kreds, scorer man hele mandatet. Dette kan selvsagt give nogle store udsving, og det er et totalt uretfærdigt system, som på et tidspunkt bliver ændret, men det må vi vende tilbage til ved en senere lejlighed.
Cameron er født den 9. oktober 1966 i London kl. 06.00. Her har jeg en mistanke om, at hans tidlige Vægt-AC skal korrigeres ned i slutningen af Jomfruen, men som det ligger nu – får først senere tid til at korrigere tiderne – har vi at gøre med en dobbelt Vægt og en dobbelt Stenbuk, da både Cameron og Clegg er født ikke langt fra solopgang. Clegg er født den 7. januar 1967 kl. 08.00 i Chalfont St. Giles. Det giver stadig det hovedbillede, jeg skrev om i sidste uge, hvor Clegg har et fantastisk horoskop, men hvor det altså i det engelske valgsystem er nærmest umuligt at storme ind og vinde premierministerposten. Cameron må trækkes med en Neptun i opposition til sin Mars. Men da Mars ikke er i spænding, kan han vinde valget. Problemerne kommer så efter valget, hvor han ikke helt kan stole på folk omkring ham, og hans egen dømmekraft vil også svigte ham indimellem.
Som sagt har vi allerede ved tiltrædelsen dømt Brown ude ved næste valg (det vil sige dette) på grund af hans mange spændingsaspekter. Dette udelukker dog i sig selv ikke totalt, at han kan blive siddende med støtte fra Clegg, men det vil i så fald blive én lang krise i n det meste af regeringstiden. Så lad os håbe for England, at dette ikke sker.

Oliekatastrofe i USA
Lad det være sagt med det samme, at denne katastrofe allermest er aftegnet i USA´s horoskop. I selve katastrofehoroskopet for den 20. april 2010 kl. 22.00 er der dog også spændinger, bl.a. et T-kvadrat mellem Saturn, Pluto og Uranus – den spænding, vi alle kommer til at mærke hele sommeren, og som ikke kan undgå at bringe kriser på verdensplan. Desuden står Venus i spænding til havens, vandets og oliens planet, Neptun. Den retrograde Merkur er også i spænding til Mars, som hersker over 12. hus (vand, kemi), og Mars står i 8. hus (død). Så henvisningerne findes i horoskopet, men årsagen skal mere findes i USA´s horoskop, som er meget præget af Pluto. Det er derfor ikke småting, Guds eget land oplever nu og i fremtiden.

Bør trænere med Plutospændinger fyres?
Både Brøndby og AGF har/havde trænere, der er født i slutningen af december, og derfor har Pluto hen over deres Sol. Begge klubber har klaret sig dårligt på det seneste. Måske burde man i god tid fyre trænere med Plutospændinger, men det går nok ikke. Og der ER da heldigvis også måder at komme om ved Pluto på, men de kræver bevidste handlinger. Det er sjældent at se, at der gøres noget radikalt her, fx at træneren går i terapi. Så fyrer man ham i stedet.
Brøndby HAR fyret Kent Nielsen, mens AGF har ansat en hjælpetræner (Stig Tøfting) til Erik Rasmussen. Tøfting gjorde noget ved det og sendte spillerne på overlevelsestur i de sidste dage i april. Det betød, at de kæmpede som gale og vandt den efterfølgende kamp over Silkeborg med 4-1. Dermed kom de op over nedrykningsstregen, og man må håbe, at en så hæderkronet klub ikke rykker ned, heller ikke selv om Randers - min favoritklub (efter FCK, naturligvis) skulle blive sorteper. De havde i øvrigt også en træner med mange spændinger (John Faxe Jensen), som blev fyret, fordi klubben kun havde hentet 4-5 points i en hel sæson. Nu ansatte de en ny træner (Ove Christensen), og nu har de ikke tabt en eneste kamp i år og er i gang med at forsøger at overleve i Superligaen. Jeg håber det lykkes, men Ove Christensen er lige begyndt på en periode med Plutospænding til sin Sol.
FC Midtjylland har vendt en stor nedtur til en flot optur efter fyringen af Thomas Thomasberg, hvis aktuelle horoskop dog ikke viser spændinger, men vi har ikke fødselstiden, så Pluto kan stå i spænding til en hovedakse. Han blev fyret og genialt erstattet med Allan Kuhn, der havde kæmpesucces i AaB. Han har kun fine aspekter i horoskopet.
Til slut skal nævnes, at Ove Christensen lige er ved at tage fat på en Pluto-spænding til hans Sol, så man må bare håbe, at han lige kan nå at redde Randers, hvad der bestemt ikke er sikkert. Under alle omstændigheder bliver det meget svært for ham at holde de fine takter i næste sæson, hvor Pluto regerer for alvor, hvorfor vi astrologisk set må fraråde klubben at forlænge hans kontrakt, hvad de dog vil være meget tilbøjelige til at gøre efter hans succes, som er indiskutabel., også selv om Randers skulle rykke ned. Men der er stor sandsynlighed for, at han flopper. Når vi ikke har fødselstiden, kan vi dog ikke se, om det er privat eller professionelt, at problemerne ligger. Fx har Erik Rasmussens fra AGF ifølge pressen været igennem større private udfordringer, og sådanne har det med at smitte af på jobbet. Det skal også tilføjes, at Christensen i de seneste 2-3 år har haft Pluto i spænding til flere andre planeter. Dette har medført en turbulent tid, hvor han fx sidste år blev fyret som cheftræner i Vejle efter 16 kampe uden en sejr! Han kom til klubben i april 2007 og var året før (juli 2006) blevet fyret som cheftræner i Viborg på grund af kontroversielle udtalelser til pressen – efter klubbens mening. Nu er han så i gang med Plutos hærgen på sin Sol. Det varer til begyndelsen af 2011, og det har han til fælles med alle, der har fødselsdag den 26. marts, uanset årstal (OC er født i 1950). OC er en af Superligaens mest erfarne trænere, han har rekorden i antallet af kampe.
Afslutningsvis har Lars Olsen fra OB et par Uranus-spændinger. Selv om han har haft et dårligt forår ligger han flot til en medalje. Michael Hemmingsen fra SønderyskE har ingen spændinger, så han når sikkert at redde sit hold fra nedrykning.
Moralen må være, at der er for stor risiko forbundet med at have en træner med Pluto-spændinger. Hvis man så kunne få en uden Neptun-spændinger, så ville det være perfekt!Sverige

Ifølge den danske presse blev prinsesse Madeleine forlovet den 11. august 2009, men en nærmere research afslører, at det må være den 9., altså to dage tidligere. Det skulle nemlig angiveligt være sket på en søndag under en hemmelig og privat middag på den svenske kongefamilies slot på Øland. Hvis denne middag er begyndt kl. 19.00, vil det give ekstra astrologisk mening, at forlovelsen måtte brydes, for så er de blevet forlovet på et adskillelsesaspekt. Pluto (adskillelse) står i 12. hus (opløsning, utroskab, skjulte forhold) i spænding til Måne/Uranus-konjunktionen i Fiskene, som også har at gøre med skjulte forhold og ting, der foregår i fantasien. Situationen understreges af, at Månen hersker over 7. hus (parforhold). Desuden står Neptun (skjulte forhold, hemmeligheder) sammen med Jupiter (giftermål) i spænding til MC/IC-aksen.
Ser vi på Madeleines eget horoskop, så er Pluto i spænding til hendes Mars lige nu, og det sætter men en tyk streg under adskillelsen. Hun gennemgår en stor, personlig transformationsproces i denne tid, og så vil et parforhold næsten altid blive rystet i sin grundvold. Derfor var det rigtigt af hende at tage konsekvensen nu, ellers ville der komme meget store problemer i forholdet ret hurtigt.
Nu må hun bare vente et par år (så er Pluto drevet over) på den næste forlovelse, eller forhold - men hvad gør det, når man ALTID skal elske sin næste…?

Valget i England
Den 6. maj er der valg i England, men desværre har vi kun Gordon Browns fødselstid, ikke de to andres. Brown har vi til gengæld tidligere skrevet om i Astrologimagasinet HOROSKOPET (husk du får et gratis årshoroskop i tilfælde af abonnement). Han har i hele sin regeringstid haft et meget spændingsfyldt horoskop, og der skal ske store mirakler, hvis han bliver siddende. Det vil i så fald kun ske, hvis Clegg leverer hele fundamentet for det. For der er ingen som helst tvivl om, at Clegg, på trods af mangel på tidspunkt – får den største fremgang af alle, da han har det suverænt bedste horoskop i år. Han kun sagtens være født i begyndelsen af døgnet og have Tvillingerne på AC. Om det gode horoskop ”bare” betyder en kæmpe fremgang og dermed indflydelse, eller det række til en sejr – her er det manglende tidspunkt så en hæmsko. Men ikke meget er umuligt med det flotte horoskop. Dog skal vi alligevel nok, når alt kommer til alt, finde den næste premierminister blandt de to ledere af de gamle partier, og her han Cameron det mindst dårlige horoskop, alt andet lige. Eneste usikkerhed, udover mangel af fødselstid, er, at Clegg støtte Brown og når en ultimativ indflydelse a la Dansk Folkepartiherhjemme.

Island
Denne nordatlantiske ø blev regeret fra Danmark fra 1381 til 1. december 1918. Den blev helt selvstændig den 17. juni 1944 kl. 14.00. Dette horoskop passer fantastisk med de begivenheder, der sker i disse tider. Pluto og Saturn er inden i billedet på kryds og tværs, især i forhold til hovedakserne. Pluto (aske, konkurs) står nu på IC i Stenbukken efter i de seneste år at have været i opposition til først Venus (penge), så Solen (identitet) of Saturn (skæbne, krise). Den har samtidig været i spænding til Neptun (illusioner, bedrag). Saturn står nu på AC i spænding til MC/IC-aksen, og dette gør, at det er helt usædvanlige spændinger, som kører resten af 2010. herefter begynder de økonomiske problemer at blive løst på en langsigtet måde. Naturligvis vil der være forsøg på dette hen ad vejen, men det er først næste år, det virkelig begynder at give pote.
Lars Løkke kan prise sig lykkelig for, at hans land ikke havde et sådant horoskop, da finanskrisen brød løs i 2008. Men som tidligere skrevet vil der være krisetendenser i de næste ca. 15 år, mens Pluto passerer hele vejen gennem Stenbukkens tegn.

EBH Banken
Det viser sig nu, at EBH Banken (Erhvervsbank Hanherred) sandsynligvis er en endnu større skandalen end Roskilde Bank, det bliver kulegravet nu. Det viser sig også, at den tidligere direktør, Finn Strier Poulsen, har samme fødselsdag som Roskilde Banks direktør. Begge er født 24. december og har derfor omkring 2008 – hvor det hele ramlede - haft Pluto i spænding til deres fødsels-Sole. Han er nu anmeldt til politiet, pog det ser ud til, at det hele virkelig begyndte at ramle, da EBH banks kæmpesucces begyndte at stige Poulsen til hovedet Han er født den 24.12 1956 ved Nørager i Himmerland og kan derfor være dobbelt Stenbuk. Han har derfor ikke haft der nemt under den eksponentielle vækst i banken, selv om der var været hans store ambition med succesen. Stenbukken har det ikke godt med at miste overblikket. Men det kan let ske, når Pluto går i gang, især, når der samtidig udløses en spænding til både Månen og Jupiter, som er i konjunktion lige i begyndelsen af Vægtens tegn.
Det vil sige, at disse spændinger er begyndt at blive aktiveret i begyndelsen af 2007, lige efter Poulsens 50 års fødselsdag, hvor bestyrelsesformanden for banken, Egon Korsbæk (Ja, det hedder han) i sin tale formulerede det sådan, at ”Det virker, som om dit kodeord er videre, videre, videre. Du kan til tider virke utålmodig på at få omsat dine tanker til handling”. Året efter gik det galt, men starten er sket  tidligere.

Paven
 Den tidligere kardinal Ratzinger blev født 16. april 1926 kl. 04.15 i Sydtyskland. Det er ikke nogen hemmelighed, at han har gået så gruelig meget igennem på det seneste. Bl.a. er hans egen bror mistænkt for pædofili. Og så er der jo dem, den hævder, at Ratzinger er den sidste pave ifølge Malakias paverække. Det sidste er dog en stor mundfuld, men rygter og potentialer ses klart i hans horoskop, hvor den progressive Ascendant står på Pluto (sex,død, stop, masserne).
Ud over Pluto er der meget kraftige spændinger fra alle de andre ydre planeter. Vi ser en Neptun, som er si spænding til hans fødsels-Venus. Her befinder den sig i de næste snart to år. Da Neptun står i hans 6. hus og hersker over AC skal han også passe godt på sig helbred i de kommende år. Da Neptun også står for rygter, skal man på den anden side heller ikke stole på alt, hvad der nu kommer frem.
Når Pluto har fat kan man lige så godt tage tyren ved hornene med det samme i stedet for at vente, det bliver det bare værre af.

Jordskælv i Chile
2010 vil som tidligere skrevet blive et år med mange og/eller kraftige jordskælv. Det skyldes Saturns spænding til Pluto i Stenbukken.
Senest er det gået ud over Chile, hvor der dog heldigvis kun er foreløbig et menneskeliv, der er gået tabt. Epicenteret lå i Stillehavet ud for Chile, og skælvet målte 8,8, på Richterskalaen – det er blandt de 10 kraftigste, der nogensinde er målt. Det var kraftigere end skælvet i Haiti, som dog ramte land med deraf følgende meget større ødelæggelser og tab af menneskeliv. Det kraftigste jordskælv nogensinde var netop i Chile i 1960.
Chile blev grundlagt den 5. april 1818 kl. 14.00 I Santiago. Pluto er derfor i spænding til Mars (voldsomhed, styrke) i 12. hus (vand). Desuden går Uranus i denne tid hen over Pluto i 8. hus (død).
Igen en blanding mellem Mars, Saturn og Pluto som fx i Haiti.
I horoskopet for epicentret kl. 3.34.14 lokal tid i går står Saturn LIGE på MC i ret eksakt spænding til Pluto i 12. hus – næsten det samme, som sker i landets horoskop!

Største regeringsrokade siden 2. verdenskrig
Som vi har skrevet flere gange i det seneste år er vi på vej mod et valg før tiden, men på grund af størrelsen af regeringsrokaden er noget af den kvote nok brugt op. Det ER jo faktisk en ny regering vi har fået, bare uden valg. Vi vil dog stadig holde fast i, at valget kommer før tiden, men nu kan det godt blive udskudt til begyndelsen af 2011.

De fyrede/afgåede ministre
Søren Gade blev født den 27. januar 1963 i Holstebro og var under stort pres som forsvarsminister. Derfor er han i dag en lettet mand, der hygger sig med sine piger, som han er alene med efter hustruens død for et par år siden.
Ulla Tørnæs er født 4. september 1962 i Esbjerg. Karina Christensen er født den 8. november 1972 i Fredericia. Helge Sander er født 27. august 1950 i Ørre ved Herning. Vi har ikke fødselstiderne, men der kan være tale om, at de har en AC eller MC i slutningen af faste tegn eller i begyndelsen af de kardinale tegn. Herved kommer enten Neptun eller Pluto i spænding til hovedakserne.
Den tydeligeste forandring i horoskoperne for de nævnte ministre, og dermed i livet, er i Carina Christensens horoskop, hvor Pluto går hen over Jupiter i Stenbukken. Det er et tydeligt karriereskift, ikke mindst, fordi Jupiter i fødselshoroskopet er i spænding til bøde Pluto og Venus. Derfor er der også tale om et værdiskifte i hendes liv.

Anna Politkovskaja – myrdet på Putins fødselsdag
Denne russiske journalist og forfatter var systemkritiker af en slags, som Putin ikke bryder sig om. Han er derfor blevet sat i forbindelse med mordet på hende den 7. oktober 2006 – endda på Putins fødselsdag!
Hun blev født den 30. august 1958 i New York og kan godt have AC i Vandbæreren. Er hun født ca. 18.30 har hun endda den revolutionære planet, Uranus, stående tæt på DC, så det er ret sandsynligt.
Nu har Hanne-Vibeke Holst forfatter et teaterstykke om hendes liv og levned, hvor Ole Lemmeche og Paprika Steen har hovedrollerne. Det passer fint med, at den progressive MC står godt til Mars i 3. hus (formidling).
Politkovskaja har overvægt af planeter i faste tegn, så hun har ikke givet sig så let, og det kostede hende måske livet. Desuden havde hun Solen i konjunktion med Pluto og havde derfor en jernvilje af en anden verden.

Golfkrigen – med både Tigeren og Bjørnen
Det er helt utroligt med al den utroskab, hvor to markante golfspillere nærmest har konkurreret i at bruge køllerne.
Fuldstændig samtidig, nemlig i november i fjor, blev både Danmarks (Thomas Bjørn) og verdens bedste golfspiller (Tiger Woods) taget i noget rigtigt smuds. Bjørnen fik en barn uden for ægteskab i slutning af 2009, men pressen har ikke været så hård ved ham som ved Tiger Woods, som netop i går, fredag, gik bodsgang, der havde fælles træk med den, Bill Clinton gik efter SINE eskapader.
Woods havde først en længere skadespause, og hen mod slutningen af denne, væltede nye problemer ned over ham. Udfordringer, som har kostet ham astronomiske summer i grundet nedgang i sponsorindtægter. Vi skrev tidligere, at en fødsels sidst på aftenen, som giver en AC i slutningen af Jomfruen, ville være passende til hans horoskop. Og det har nu vist sig at holde stik. I hans fødselsattest står der, at han er født kl. 22.50 den 30. december 1975 i Long Beach i Californien. Det er ganske vist lige lidt tidligere end jeg havde regnet med, men det betyder så bare, at hans eskapader er begyndt på et endnu tidligere tidspunkt, nemlig for ca. 5 år siden. Det vil faktisk sige, at hans forehavender gik i gang samtidig med, at han blev gift.
Nu har han så lovet bod og bedring og undskyld mange gange overfor bl.a. både kone og mor – og ikke mindst sponsorerne. Men som det fremstod på tv var bodsgangen indstuderet og kold – og dermed utroværdig, så udviklingsmæssigt har han ikke lært noget af det – eller også var det personlig usikkerhed, der gjorde det, men der stak helt sikkert andet ind under også. Derfor kan effekten af fortrydelsen gå hen og gå fløjten i forhold til dem, han lige har undskyldt overfor. I hvert fald ser det astrologisk ud, som om han kun får denne ene chance. Ikke sådan, at han ikke stadig vil være verdens bedste golfspiller, men han vil miste troværdighed i alvorlig grad, og det vil ramme hans popularitet og indtjening. Og sikkert også ægteskabet på et tidspunkt inden alt for længe, for Pluto skal lige hen over hans Sol i de næste to år!
Woods havde i øvrigt kun inviteret 3 journalister og ét kamera til sin 13 minutters seance, vel at mærke foruden venner og mor, og hvis han tror, at det kan stoppe pressens nysgerrighed og snagen, kan han godt tro om igen. Den vil blot blive skærpet, så han kan lige så godt – først som sidst – stille sig til rådighed for besvarelse af spørgsmål. Ellers er det skruen uden ende.
Foreløbig holder han en selvpålagt pause på ubestemt tid, men lur mig, om han ikke allerede – så at sige - er på banen igen senest i maj måned, hvor Jupiter står flot til hans Venus. I juni står den godt til Saturn (ambitioner, mål), så der vil ikke gå ret længe, før vi ser ham svinge køllen igen. Måske kan han godt finde på at gøre det tidligere, men det vil afgjort ikke være klogt af ham astrologisk set. Men venter han til maj og tager familien ind som det store trumfkort, vil meget være vundet. Men nemt bliver det ingenlunde for ham.

Tycho Brahes grav genåbnes
To gange tidligere har man åbnet den berømte danskers grav i Prag, men nu er der kommer nye metoder til for at fast dødsårsager. Man kan derfor nu vente, at forskerholdet under ledelse af Jens Vellev vil fastslå dødsårsagen med stor sikkerhed.
Det har været fremme, at Tycho Brahe muligvis blev myrdet, hvad der blev bestyrket, at en fjern slægtnings dagbøger blev offentliggjort for et års tid siden.
Døden er symboliseret gennem Pluto, så den MÅ bare være med i billedet. Brahe er ganske vist født 14. december 1546 i Knudstorp i Skåne. Men det er efter den gamle kalender. Hertil skal lægges 11 dage, så han ikke er født i Skytten, men i begyndelsen af Stenbukken og derfor lige akkurat har besøg af Pluto i 2009-10, hvor både ansøgning og tilladelse til opgravningen blev indsendt og givet. Det er helt sikkert, at man vil finde kviksølv i hans skæg, da han jo var alkymist, og dampene kan ikke have indgået at ramme ham. Det har dog også været påstået tidligere og forbindelse med en påstand om, at det var dødsårsagen, men det er altså langt fra sikkert. Det bliver derfor meget interessant at høre, hvad der kommer ud af de undersøgelser, der begynder i november i år. Der er dog næppe tale om et mord, selv om Pluto godt kunne indikere det.

Toyota
En virksomhed er født, enten når den stiftes, åbnes eller børsintroduceres. Et meget vigtigt tidspunkt i Toyotas historie er børsnoteringen på Wall Street i New York den 29. september 1999 kl. 9.30.
Alle forløb, der er begyndt den 29. september har i den næste ca. to år besøg af Pluto, således og Toyota.
I en bil er speederen symboliseret af Mars og bremsen af Saturn. Teknik generelt er Uranus, og den løser i disse år spændingen mellem Saturn og Uranus. Progressive AC udløser i disse år spændingen mellem Saturn og Uranus. Venus symboliserer biler, og den progressive MC står lige på Venus, så alt er lige efter den astrologiske kogebog.
Til orientering er alle forløb, der er startet i slutningen af marts, juni, september og december inde i en meget turbulent tid, og det kan anbefales på det varmeste at få set nærmere på horoskopet, hvis du selv eller dit firma er ”født” i en af disse perioder.


Den 20. januar kl. 06.03.44 kom et nyt jordskælv i Haiti, som dog ikke nær havde det førstes styrke. Derfor er det heller ikke nær så tydeligt i horoskopet, selv om det bestemt stadig fremgår tydeligt.
MC aksen er i spænding til både Solen og Venus, og Solen er lige netop gå et ind i Vandbæreren. AC står i jordtegnet Stenbukken, som altid – sammen med dets hersker Saturn – er inde i billedet ved kraftige skælv. Saturn står i spænding til Merkur/Pluto-konjunktionen i 12. hus, og det gjorde derfor ond værre – selv om det næsten ikke KUNNE blive værre. Ikke underligt, når både Pluto og Saturn hærger i landets horoskop. Haiti er grundlagt den 1. januar 1804.

Grækenland
Hellas har virkelig været i økonomisk krise på det seneste, hvad der er lige efter den astrologiske kogebog side 19!
Landet er grundlagt den 25. marts 1821 kl. 12.00 i Kalavarita. Derfor er Pluto helt tosset i horoskopet. Den går hen over Uranus/Neptun-konjunktionen i 6. hus (sygdom) og står samtidig i spænding til den tredobbelte konjunktion mellem Solen, Merkur og Jupiter i begyndelsen af Vædderen. Aspekterne fortsætter til hen mod slutningen af 2011, så det er ikke umuligt, at ladet kommer ud for en bankerot. Både Uranus og Saturn laver spændinger, så det er virkelig en hård nyser og meget svær at få kål på. Men kommer de igennem de meget stærke Saturn-spændinger i februar og marts, er der en lille chance for at undgå en konkurs.

Alle opdateret 1.2.10 kl. 07.20.
  
Recessionen forbi?
Overgangen til det digitale signal den 1. november fik dankortene til at gløde, idet rigtig mange gik over til fladskærme.
Denne optimisme vil vise sig at være forbigående, da det er dybere ting, universet har at fortælle os gennem krisen. Men foreløbig har det været med til at bringe det materielle jubelkor på banen. Nemlig dem, det tror, at alle problemer forsvinder som dug for Solen, bare forbruget stiger, så der kommer gang i hjulene på produktionsmaskinerne. Så længe vi ikke vil indse denne sammenhæng, vil kriser naturnødvendigt blive mere og mere omfattende.
Men o.k., det kan godt være, at krisen letter på den korte bane, sådan tilsyneladende i hvert fald. Men det gør den jo så kun i kraft af, at vi til gengæld må leve med stigende arbejdsløshed. Mærkeligt selvmodsigende, men sådan VIL det bare være i overgangsperioder, hvor tingene i realiteten er i gang med at regulere sig, når mennesket nu ikke selv vil finde ud af det, for vi er vanedyr og tryghedsnarkomaner, som ikke vil give afkald på de dårlige vaner, vi har tillagt os af bekvemmelighedsårsager - som igen for de flestes vedkommende er klimaskadelige. Men det får os ikke op af stolene, i hvert fald ikke i tilstrækkelig grad. Vi må derfor leve med, at naturen selv ordner paragrafferne, hvad vi naturligvis ikke synes om, men her er vi oppe mod nogle kræfter, vi lige så godt – først som sidst – må strække våben overfor.
Vi må derfor snarest muligt væk fra bank- og vækstpakker og overgå til mere langsigtede løsninger, der tager hensyn til universets iboende mekanismer, som vi ser overalt i naturen. Nu honorerer vi i stedet dem, der i egoismens navn har brændt fingere ved ejendomsspekulation, og nu skal vi alle betale til, at de kan blive holdt mere eller mindre skadefrie. Dette er bestemt ikke i overensstemmelse med universets love, derfor vil vi få en kosmisk straf i form af kriser eller utilfredshed trods materiel overflod.
Plutos gang igennem Stenbukkens tegn er symbolet på, at den slags er i gang med at regulere sig selv, men regeringer rundt om i hele verden kæmper altså mod universet, og det siger sig selv, at det heldigvis vil vise sig at være en ulige kamp.
Vi kan derfor kun anbefale vore læsere at stemme på de personer (partipolitik i den nuværende form er alligevel på retur, selv om der bliver færre og færre lokallister ved kommunevalgene), som har hjertet på rette sted i forhold til, hvad der er bedst for os alle – på den lange bane, naturligvis. Ikke kortsigtede og visionsløse besparelser på skoler, hospitaler, kultur og sundhedsvæsen, bare for at tage nogle få eksempler. Her har Visionspartiet efter min mening de bedste bud på bæredygtig udvikling i spirituelt perspektiv.

HUSK du kan abonnere gratis på ugehoroskoperne og forudsigelserne, så de senest ligger i din mailbox hver søndag formiddag.Rigtig gode tilbud fra http://www.astroshop.dk/
NYT: Liz Greene også nedsat - se nederst i denne her boks!!!

Stjernedrys - astrologi for børn
12 fantastiske fortællinger af Poul Riber Schacksen med astrologisk islæt. Appendiks: Dit barns stjernetegn. Normalpris 198 kr., nu 50 kr.

Astrologi og penge
Af Lejla Lindholm Christensen. Normalpris 148 kr., nu 50 kr.

Det astrologiske livshjul
Af Marie B. Jørgensen. Om transformationsastrologi. Normalpris 158 kr., nu 50 kr.

Mit Stjernetegn af Liz Greene
Denne børnebog er nu OGSÅ nedsat til 50 kr.
Husk, at du nu også – ud over ugehoroskoperne og de daglige aspekter - kan gå ind påwww.astrologihuset.dk og hente månedshoroskoper af astrolog Brian Teglgaard.

Danmark med Venus-spændinger
Et af de områder, der vil blive påvirket af Venus´ spændinger i Danmarkshoroskopet, er det juridiske. Og man må sige, at der er ved at tegne sig et billede af noget ikke så godt her. 14 politibetjente har varslet kollektiv opsigelse, hvis en kollega bliver dømt for at banke en 17-årig dreng, så hans næse flækkede. Det fik først DF til at komme med støtteerklæring til betjentene, derefter Socialdemokraterne. Førstnævnte er ikke så overraskende, men at Karen Hækkerup var næsten lige så hurtigt på aftrækkeren, var både overraskende og et tillidsbrud til retsstaten – men altså i fuld overensstemmelse med horoskopet. At det ikke var en fortalelse fremgår af, at den socialdemokratiske ledelse ikke omgående har taget afstand fra udtalelsen.
En anden virkning af Venus (penge) er, at den danske krone er under pres, og at konsekvenserne af at stå uden for euro-samarbejdet, viser sig at give højere rente. Det skal nok få en del mennesker til at svinge over til en mere euro-forsonlig linje.
Vi vil i den nærmeste fremtid se nærmere på partiernes og partiledernes horoskoper for at se, hvor længe deres genvordigheder fortsætter. Lige nu er det især De Radikale, der er på spanden efter et fremtrædende medlems udmeldelse af partiet.

HUSK DU KAN ABONNERE PÅ UGEHOROSKOPER OG FORUDSIGELSER 
Send din e-mail og få et gratis abonnement! I arbejdstunge perioder som den nuværende flytning kan det være svært at nå at få det hele opdateret, men det springer du let og elegant over gennem at fast abonnement! 
Vi har fx udsendt mails om håndboldpigernes placering, hvor de sandsynligvis kommer til at kæmpe om bronze. Også topmødet har været under behandling, så send os din e-mail.


Dags- og Ugehoroskoper

Aase er nu holdt op med at lave de ugentlige horoskoper, hvad der har sat os i tænkeposition. Vi overvejer at lave daglige horoskoper i stedet, det bliver afgjort i næste uge. I mellemtiden finder du de daglige horoskoper fra Astrologimagasinet HOROSKOPET på hjemmesiden i denne uge, og her er det noget interessant at læse ud for den 14.4., hvor vulkanudbrud nævnes, selv om det er i overført betydning...
Husk i øvrigt også at se kvartalshoroskoperne, der lige nu ligger under månedshoroskoper. Snart kommer årshoroskoperne også på, så der sker en masse.Mandag 10. maj:

a x t Æ Z
Der kan godt blive run på følelser og temperamentet i dag, og der er måske noget, der har ligget og ulmet, som nu skal op til overfladen og bearbejdes, måske skal der foretages nogle ændringer hist og her.

Tirsdag 11. maj:
a x u h n - a x r g v
Der er ingen tvivl om, at man vil være aktiv og initiativrig, der vil sikkert ikke være langt fra tanke til handling, men selvom det selvfølgelig kan give problemer, synes der at være en fin harmoni med omgivelserne.

Onsdag 12. maj:
Kl. 0:27 f stat – a x r G N - kl. 8:48 a c - a c q f c - a c u Æ Z
Forandringer kan være udmærket, men de skal i så fald ske efter moden overvejelse, tingene skal drøftes ordentligt igennem, inden beslutningerne træffes, det er nok ikke dagen til de hurtige beslutninger.

Torsdag 13. maj:
a c t h n
Der kan handles på følelserne i dag. Der kan være forskellig opfattelse af, hvordan tingene skal udføres, eller den ene har måske lyst til en stille og rolig aften med lidt god mad, og den anden part vil måske være mere ødsel.

Fredag 14. maj:
a c r j M - a c u S m - a c t G N - a c r F M - kl. 15:18 a v
Positiv energi og lyst samt psykisk overskud, så det kan blive en rigtig god dag, hvor man dels kan få noget fra hånden, dels få nogle løsninger på ideer, der har ligget og rumlet et stykke tid. Sidst på dagen kan der måske spores en vis rastløshed.

Lørdag 15. maj:
Ingen eksakte aspekter.

Søndag 16. maj:
a v q g v - a v t j M - a v t S m - a v u G N -a v t F M – kl. 19:45 a b
Søndag morgen nydes i fulde drag, men træerne vokser jo ikke ind i himlen. Der dukker noget op, der skal tages stilling, humøret daler noget, der dukker måske nogle uventede vanskeligheder op, der skal bearbejdes, inden man søndag aften igen kan få lidt fred og ro i familien.

Mandag 17. maj:

g v t j M
Glæde ved livet og rigtig nyde tilværelsen ligger lige for, og der er som sådan ingen grænse for, hvad man har lyst til, men vær opmærksom på, at det også er en dag, hvor man kan gå direkte fra selskabelighed til ensomhed – eller fra forspisning til udsultning.

Tirsdag 18. maj:
g v t S m - a b u j M - a b r s c - a b r S m - a b u F M – kl. 23:06 a n
Der kan være tendenser til en vis træghed, en groen fast i en bestemt rutine, men der skulle være mulighed for at finde vej ud af denne træghed, inspirationen kan pludselig indfinde sig, og med den humøret og overskuddet til at komme videre.

Onsdag 19. maj:
a n t f c - s c t G N - f c u Æ Z - g v t F M
En dag der kan veksle fra kontante og skarpe meningsudvekslinger og stædig fastholden af sine synspunkter over i den modsatte skala, hvor drømme og skærpede sanser melder sig i det indre. Når der skal træffes beslutninger, vil det være en god ide at lytte til intuitionen.

Torsdag 20. maj:

Kl. 3:05 g b - a n q h n


Tryghed i familien spiller en stor rolle, og er der noget, der skal ændres her, kan der godt handles på følelserne, temperamentet ulmer lige under overfladen.

Fredag 21. maj:
1:58 a m – kl. 5:34 s v - a m u Æ Z - a m u f c
Der skal være orden i tingene, de spontane følelser ligger ikke øverst, og det kan godt kollidere med de flygtige indskydelser, men overvejende ser det ud, som om det er stabiliteten og det grundige, der løber med sejren i dag.

Lørdag 22. maj:
Ingen eksakte aspekter.

Søndag 23. maj:
Kl. 4:50 a X - j M p S m - a X u s v - a X t g b - a X t Æ Z
Der synes at være overskud og lyst til at gøre noget for andre, men der kan opstå tvivl om, hvad der vil være det rigtige at gøre i en given situation. Der ligger en del spændinger og lurer på forskellige områder, så der skal nok bruges flere kræfter end normalt.
Mandag 24. maj:

g b p Æ Z - a X r h n
Hvis der er nogle ting, der skal ændres i samarbejde eller parforhold, burde det kunne ske uden den store dramatik, der ser ud til at være det fornødne overblik til stede.

Tirsdag 25. maj:
a X u G N – kl. 8:17 a C - a C r Æ Z - a C u g b
Dybe følelser, god balance og afrundethed burde være befordrende for samvær i almindelighed og parforhold i særdeleshed.

Onsdag 26. maj:
Ingen eksakte aspekter.

Torsdag 27. maj:
a C r S m - a C u j M - a C t G N - a C u F M - kl. 13:15 a V
Humøret og det personlige overskud er stigende i dag, hvor der kan vise sig nye interesser eller et behov for frihed til at gøre noget uventet, men man kan på samme tid godt være mere sårbar eller komme ud for skuffelser, kort sagt: Følelserne kan sidde uden på skjorten, og derfor være mere synlige.

Fredag 28. maj:

Kl. 3:44 F x

Det er muligt, man skulle have lyst til at lufte sin frihedstrang i dag, men gør det i så fald i overensstemmelse med omgivelserne – det, der giver frihed for den ene, giver ofte begrænsning for andre.

Lørdag 29. maj:
a V u h n - a V t S m - a V r G N - a V t j M - kl.20:44 a Z - a Z t F x
Der ses på opgaverne med begejstring og optimisme, men det er alligevel en god ide at bevare begge ben på jorden, så man ikke mister jordforbindelsen. Ting kan også gå for hurtigt, så bevar tålmodigheden, det betaler sig.

Søndag 30. maj:
a Z q Æ Z – kl.20:07 S stat. - a Z p g b
Det impulsive, der prægede gårsdagen, er nu afløst af mere ro og stabilitet. Det ser dog ud, som om der er nogle uafklarede spørgsmål i parforholdet eller samarbejdet, der skal bearbejdes, ligesom humøret kan svinge lidt.

Mandag 31. maj:

Kl. 20:52 G(R) stat.
Ingen eksakte aspekter.