torsdag den 28. august 2014

Den uendelige historie om Bendtner

Nicklas Bendtner – Geschichte ohne Ende?

Vi har tidligere skrevet om Bendtners eskapader og muligheder, men nu har vi fået en opfordring fra en læser om at aktualisere vurderingen.

Det er næsten sådan, at når man tænker på Bendtner, tænker man uvilkårligt på, om han dog aldrig bliver voksen, eller om det der er den uendelige historie, som interessant nok er skrevet af en tysker, Michael Ende. Men hvad siger astrologien? Bliver Wolfsburg hans Ende-station? Er det The never ending story, også efter overgangen til tysk fodbold, hvor man ikke tolerer ret meget slinger i valsen?
Nja… mønstret, der begyndte i 2011/2012, er der stadig. Bendtner har en spænding mellem Mars (det maskuline) og Venus (det feminine) i fødselshoroskopet, og det er selvsagt ikke den allerbedste udgangspositoion, hvis man vil have et stabilt parforhold – og Bendtner er da også lige gået ud af et mere. Måske er han allerede videre i det næste forhold? Det er ikke let at holde styr på, men det er også ligegyldigt, for det kan også være svært for ham selv. Især i disse år, hvor han virkelig hylder princippet om at elske sin næste…

Det er kaos- og opløsningsplaneten Neptun, der spiller hans horoskop et puds – og dermed ham selv. Den begyndte i 2011-12 at udløse denne spænding, og den er først slut i januar næste år. Det vil sige, at skader kan være inde i billedet – især jo, når han begynder at komme på holdet, hvad han nok snart gør. Han må jo afprøves, og det kan da også gå tilsyneladende godt i begyndelsen, men helt godt bliver det sandsynligvis først til næste år. Jo længere han kommer ind i 2015, jo færre spændinger har han, når vi ser bort fra eventuelle spændinger til eller fra hovedakserne, som vi ikke kender, når vi ikke har fødselstiden. Men uomtvisteligt er det, at den omtalte Neptun er på spil, og det vil den være, uanset fødselstidspunktet.

Det vil derfor kræve, at han skal tage sig alvorligt sammen for at eliminere den negative virkning af Mars/Venus-spændingen, som også giver rod i privatlivet. Vel at mærke på en måde, så det kan påvirke hans spil på banen. Så man må sige, at genvordighedernes tid ikke er overstået astrologisk set. Det betyder ikke, at de næste par sæsoner totalt går i vask pr. automatik, men han skal som sagt tage sig alvorligt sammen, og så kan det endda blive svært at nå op på tidligere tiders niveau. Kroppen er ikke hans bedste ven for tiden, men man kan håbe, at han har opbrugt det meste af den negative kvote på skader, eskapader og evig venter på den næste klub. I hvert fald vil det være godt, at Morten Olsen giver ham pause hele efteråret på landsholdet og venter på, at han stabiliserer sig.
Neptun står også for stimulanser, herunder alkohol, og han har festet igennem, må man sige. Han er bl.a. blevet tager i spritkørsel imod færdselsretningen ved Holmens Kanal i København. Og han har i det hele taget en evne til at gå imod strømmen, eller svømme. Nu faldt han heldigvis ikke i vandet på DEN måde, men fuld, det var han i hvert fald.

Konklusionen er, at han først til næste år når op på sit høje niveau på en mere stabil måde. I mellemtiden må vi regne med svingende præstationer på banen.

Guds Finger og Bendtners hånd
Bendtner blev præsenteret i Wolfsburg den 15. august kl. 12.30. Her stod Månen ret godt tæt på DC i harmoni med både Solen (selve handlingen) og Merkur (kontrakter, aftaler). Merkur står dermed også godt til AC, og det er meget flot, så NOGET godt kommer der ud af det. Venus er også i konjunktion med Jupiter, som igen står tæt på MC. Begge er de med i aspektet Guds Finger, hvor MC og Jupiter udgør fingeren. Og den slags fingre er det altid godt at have med i ”spillet”, måske især, når man skal bruge den ene hånd til at skrive under med…

Der blev forhandlet dagen i forvejen, og måske blev kontrakten også underskrevet dagen før. Her stod Månen sammen med Uranus og udløste spændingen til Pluto, så der er ikke tvivl om, at Bendtner stadig vil skabe overskrifter gennem sine spektakulære handlinger.

Bendtner er født den 16. januar 1988 i København.


onsdag den 27. august 2014

Våbenhvile på Guds Finger

Våbenhvile i Gaza – på Guds Finger

I Cairo blev der i går indgået en våbenhvile, der skulle træde i kraft kl. 19.00 den 26. august. Det har også betydning, HVORNÅR våbenhvilen blev aftalt, men det tidspunkt kender jeg ikke.

Det, der gør overholdelse denne våbenhvile mere sandsynlig, er fredsplaneten Neptuns placering i 1. hus. Det er mindre godt at den er i spænding til Solen og MC, men så er der noget, der er helt unikt. Selv om man godt kan sige at våbenhvilen astrologisk set er skrøbelig med MC i spænding til både Solen og Neptun, er, at Uranus som horoskophersker danner spidsen af en yod-formation, kaldet Guds Finger. 

Det er nytænkningens og opfindsomhedens planet, og det kan tyde på en bedre mulighed for holdbarhed end ellers. De andre planeter i mønstret er Månen (omsorg, fædrelandet, nationen), Merkur (aftaler) samt Mars (krig, våben) og Saturn (mål, skæbne). Samme Mars/Saturn-konjunktion er dog i spænding til Venus (værdier), som så igen trækker i en anden retning. Man alt i alt ser det spændende ud, ikke mindst på grund af gudsfingeren. Så må bage bare håbe, at de tror på Gud…den rigtige, naturligvis - nemlig vores.


Spøg til side, det ER et mere behjertet forsøg denne gang.  

søndag den 24. august 2014

Uge 35 astrologisk set

Uge 35 astrologisk set

Indhold:
Næsten-fribilletter til Øksnehallen
Nyt fra Antikvariatet
Gratis bøger fra Esoterisk Center Forlag
Onsdage med Mindfulness Based Stress Reduction
Ugens syner af Kirsten Brun
Ugen, der kommer
En vrimmel af eksakte aspekter
Irma 128 år
Ugehoroskoper for alle tegn

Næsten-fribilletter til Øksnehallen for 20 kr. – spar 80 kr.
Fribilletter er desværre blevet afskaffet til messen i Øksnehallen. Men fortvivl ikke, for du får 80 % i rabat på de billetter, du får her i huset ved at hente dem - eller sende en frankeret svarkuvert. Du betaler blot 20 kr. ved indgangen, når vores billetter forevises.

Nyt fra Antikvariatet
Vi har fået disse efterspurgte bøger til salg:
Alan Oken: Astrologiens sprog 1 og 2: 160 kr. stk.

Gratis bøger fra Esoterisk Center Forlag
Som det vil være mange bekendt er AstrologiHuset blevet en slags udleveringscentral for bøger fra forlaget, som nu er nedlagt. Vi tager et udleveringsgebyr på 20 kr. pr. bog, uanset om de er på mange hundrede sider. På grund af den billige pris er flere bøger nu ved at udgå – og nogle ER allerede udgået, fx Esoterisk Astrologi, som mange efterspørger. Vi har lige fået et ældre eksemplar af den i Antikvariatet. Denne bog sælges for 70 kr.

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
I AstrologiHuset begynder 27.8. kl. 16.30-18.30 en serie onsdage med landets mest erfarne underviser i emnet, Eva Bengta Lorenzen. Læs mere på www.mindfullife.dk

Ugens syner af Kirsten Brun
Ugen er præget af tre lige store energier, som bliver drivkraften i denne uge og lidt frem. Der er tale om stærke og centrale energier, så mange må tage fat nu.  
De første to energier er i spænding til hinanden, fordi de begge er "kæmper". Det er det ultramaskuline og den ultrafeminine energi. Det betyder, at kønnene kæmper med hinanden for tiden. Vi er dog stadig under indflydelse af de sidste ugers energi, så det handler om at finde en løsning frem for at give op. Der er også en stor stædighed til stede, som ikke er rettet mod fælleskabet. Der vil blive samling på det hele til sidst - en god uge til at få renset luften og rydde op, ikke mindst i holdninger og mønstre. Dette gælder i alle forhold mellem mænd og kvinder, så det vil også mærkes på jobbet og alle andre steder.
Kampen vil også stå på det store plan. Ugen vil desværre byde på en opblussen af konflikter, både i Mellemøsten og i Ukraine/Rusland. Politisk vil det blive en uge med tovtrækkerier partierne imellem. Men ellers får vi en uge, hvor valgkampen for alvor begynder, og vi får ryddet op i nogle af de reformer, regeringen er kommet med.
Den tredje energi som er meget stærk denne uge er den kreative energi. Men den er andeledes i denne uge. Den kommer også til at præge de næste måneder. Den har en stærk gennemslags kraft og kræver handling. Så det bliver en tid, hvor vi ikke længere kan tænke og drømme kreative tanker, men de må føres ud i livet. Det kommer til at forandre meget af vores måde at se verden på. Der bliver lysere og sjovere.
En god uge, hvor også det mere farverige kommer frem.

Ugen, der kommer
Det mest markante aspekt i denne uge er en spænding mellem Mars/Saturn-konjunktionen og Venus. Spændingen aftager dog i ugens slutning. Aspektet udfordrer ægteskabet, så mange ægtefæller må lave en dybtgående selvransagelse for at rette op på fejl eller mangler i ægteskabet eller relationen, og selv tage ansvaret for at få rettet mangler op – hvis man ellers er interesseret i at beholde sit forhold. Er dette ikke tilfældet, er denne uge fortrinlig til at tage et opgør, ikke mindst med sig selv, for at få besluttet, om forholdet er gangbart set ud fra ens egen betragtning. Indser man ikke egne fejl eller mangler, er det højst sandsynligt, at ens partner vil påpege dem og kræve forbedringer. Nogle vil altså få stillet stolen for døren. Der er dog den gode ting ved det, at Venus står flot til Uranus (nytænkning). Derfor vil mange også finde en vej ud af udfordringerne.
Hvad angår internationale forhold kan ugen få stor betydning. Der skal ikke meget til for at udløse den helt store konflikt, når krigs- og karmaplaneten (Mars og Saturn) er i spænding til værdiplaneten Venus. Nato vil sikkert sende utvetydige signaler til Putin. Vi skrev allerede da Rusland invaderede Krim, at den vil falde i russiske hænder. Vi skrev også, at Rusland ville invadere Østukraine og forsøger at overtage dette område. Selv kendere af Rusland og Putin bedyrede, at dette ikke ville ske.  
Naturligvis kunne det ske med samme begrundelse som for Krims vedkommende. Putins profession og spidskompetence er at være diktator, og det er populært i Rusland, hvor folket kræver en magtfuld leder. Her gør det ikke noget, hvis det handler om en MEGET magtfuld leder. O.k., nu kan der jo findes en løsning endnu, men Putin vil helt sikkert gå efter mindst en slags koalition i det østlige Ukraine. Eller rettere: Han vil gå efter en overtagelse, men må nok nøjes med et kompromis, når Nato har talt. Men først kan der godt komme en større konflikt, for er der noget, Putin ikke vil, så er det at give sig. Der skal derfor findes en kattelem til ham i håbet om, at han vil tage imod tilbuddet. Vil han ikke dette, så er Helvede løs. Med eller uden lastbilkonvoj – nu er DEN jo vendt om i det mindste, og det tager noget af presset væk i første omgang. Det betyder ikke, at så er situationen løst, og måske har lastvognskonvojen blot været et PR-stunt, som skal bane vejen for en større invasion.
Send gerne lys ned over kloden i denne uge, så vil det hjælpe.

En vrimmel af eksakte aspekter
Kort sagt vrimler det med eksakte aspekter planeterne imellem. Der er tre andre dage med hver ét eksakt aspekt. Dertil kommer Månens aspekter, så det er virkelig en uge af stor betydning, både individuelt og kollektivt. Hvad angår det individuelle gælder det mest dem, hvor aspekterne rammer ind i fødselshoroskopet og derved udløser mønstre i dette.
Læg mærke til, at ikke mindre end 5 aspekter er eksakte mandag - og 6, hvis man regner Månens opposition til Neptun med. Men den falder så sent på døgnet, faktisk lidt over midnat, at vi springer den over. Men det er alligevel ekstremt mange eksakte aspekter – nok de fleste, der statistisk set kan forekomme på en enkelt dag. Læs under mandag.

MANDAG
Her har vi virkelig ugens mest aktive dag, og det gælder så at sige hele døgnet. Ved 16-tiden er der nymåne i Jomfruen. Det betyder, at mange vil tage fat på nye opgaver i dag – eller beslutte at gøre det. Det kunne fx være relevant at foretage en efterårsrengøring med tilhørende oprydning i skuffer og skabe. Der er sikkert en del, der med fordel kunne køres på genbrugsstationen eller på anden måde foræres væk.
I dag går Månen ind i Jomfruen kl. 11.33 og giver et par dage med akkuratesse og fokus på detaljerne.
Merkur i harmoni til Mars giver en aktiv kommunikation og mange har behov for (og er gode til) at formidle. Venus står godt til Uranus og tager nogle af udfordringerne væk fra den spænding, der er nævnt i indledningen øverst. Merkur står godt til Saturn, og dette virker også formildende. Kommunikationen kan ikke gå helt galt med dette aspekt.
Men så er det jo også i dag, at den i indledningen nævnte spænding topper. Med de mange harmoniserende afspændinger vil mange kunne tage problematikker op og få dem endevendt og gennemdiskuteret. En virkelig usædvanlig dag, kan man roligt sige. Ved at tage dette alvorligt, kan meget opnås.

TIRSDAG
Nu følger tre dage med lidt mindre aktivitet, selv om de fleste aspekter fra i går stadig er ret aktive. Månen står kl. 10.08 i harmoni med Pluto, og det giver meget stærke følelser og lidenskaber. På grund af jordtegnene er det ikke noget, der opstår pludseligt, men noget, der bygges langsomt op. Især, fordi Venus også er i eksakt spænding til Saturn, og så kan det være svært at tale om følelser og kærlighed, som kan være knappe ressourcer på en dag som denne.  Det er alvorligere opgaver, der er i fokus. Det handler om pligter, ansvar og disciplin mere end glæder og nydelse. Pas også lige på pengene og lad være med at købe, hvis du er i tvivl. Læs også indledningen, da dette aspekt er en del af et større aspekt, og læs også under i morgen.

ONSDAG
I dag er Mars/Saturn-konjunktionen eksakt, og begge spændinger til Venus virker og i dag og nogle dage frem. Derfor er der de mere kedelige, men meget nødvendige, dyder, der står på dagsordenen. Tålmodighed, forsigtighed, ansvar, disciplin og så fremdeles. Omkring midnat går Månen ind i Vægten, som er et mæglende og forstående tegn, som ønsker retfærdighed og derfor vil prøve at gyde olie på vandene. Det kan der også sagtens blive brug for, når Nato har sendt sine signaler.

TORSDAG
Aspektmæssigt er det en stille dag, hvilket dog ændrer sig om aftenen. Først står Månen meget flot til Jupiter og giver et behov for fest, glæde og humor, men det skifter ret hurtigt over til mere konfronterende energier, når Månen går i konflikt med jalousi-, magt- og begærplaneten Pluto, som står for de hårde og mere negative følelser.

FREDAG
Denne morgen står Månen i spænding til Uranus, og det giver uro og stress. Det kan blive en overraskende morgenstund, hvor en situation pludselig kan vende helt om til det modsatte af det forventede. Kl. 18.00 står månen fantastisk til Venus, og så kan der skrues op for det hyggelige og værdibetonede. Det stimulerer kærlighed og kvalitet på bedste vis. Når det er sagt, skal man huske på, at det er den eksakte dag for spændingen mellem Solen og Neptun, eksakt kl. 16.33, men det virker hele dagen og i nogle dage efter.

LØRDAG
Kl. 10.53 går Månen ind i Skorpionen, så nu får vi et par dage med dybe, intense følelser, som hurtigt skal blive meget passionerede og viljebetonede. Kl. 22.41 står Månen flot til Neptun, så det er en drømmende aften med fokus på fantasi og intuition.

SØNDAG
Tidligt om morgenen står Månen i spænding til Jupiter, så det kan for flere blive en mere flyvsk denne morgen, end søndagsmorgener er flest. Kl. 8.09 står Månen godt til Pluto, og så vil mange have behov for at være dybe og passionerede. Derfor vil en god omgang lagengymnastik falde i ret god jord nu. Det er noget helt andet om aften, hvor Månen står på Saturn. Så vil mange være trætte efter at have udført dagens slid og pligter. Man orker simpelthen ikke mere, nu vil man tidligt til køjs og bare hvile ud i et forsøg på at være nogenlunde klar til mandag morgen. Tag det stille og roligt søndag aften, ellers kommer du til at føle den gamle talemåde på din egen krop, nemlig, at: Hastværk er lastværk. Nå men det skulle jo heller ikke være det sværeste på sådan en søndag aften.

Irma 128 år
Irma har lige haft 128 års fødselsdag – er grundlagt den 23. august 1886, måske kl. 8.00 om morgenen. Hvis nogen kan finde det i Irmas annaler, er det velkomment: Hvilken åbningstid var der dengang?
Under alle omstændigheder er det et særdeles effektfuldt og vedholdende horoskop, Irma holder sig. Eneste alvorlige aspekt er Solens spænding til Neptun og til dels Månen og Pluto. Ingen af disse spændinger er dog eksakte, men spændingen til Månen og Pluto er i tiltagende. Det er heller ikke af vejen med et par spændinger, det kan faktisk være ganske kærkomment i et så super(markeds)harmonisk horoskop, der nærmest kalder på lidt modstand. Det er det, der gør stærk og holdbar.
Opløsningsplaneten Neptun udløser netop denne spænding i disse tider. Det begyndte i 2010/11, hvor der i hvert fald har været ugler i mosen på grund af beslutningen om at flytte Irma-delen væk fra Coops hovedsæde i Albertslund og til Rødovre, hvor det ligger i dag. Det var en beslutning, der førte til den navnkundige Alfred Josephsens afgang den 3. april 2012. Han var øverste leder af kæden, og det har givet flere interne dønninger i organisationen, end man har mærket udadtil. Irma har efter Josephsens tilbagetræden ikke ligget i toppen, hvad angår konkurrencen om at være landets bedste større arbejdsplads, som kæden var i slutningen af Josephsens ”regeringsperiode”.
Jeg aner ikke, hvordan Irmas indtjening har været i de senere år, men holder startdagen, så kan der i hvert fald ikke være tale om en større fremgang, men maksimalt en stagnation.
Jeg hører meget gerne, hvis du ligger inde med – i denne forbindelse - vigtig information om kæden.  
Det er bemærkelsesværdigt, at Irma har mange planeter i 9. hus, men dette kan skyldes, at der i begyndelsen af 1900-tallet blev oprettet butikker i både Hamborg, Kiel og Flensborg. De er dog alle lukket igen.
Stifterne af kæder var ægteparret Schepler, og da Carl Schepler døde i 1942 var der 110 butikker i kæden. Irma er den næstældste dagligvare kæde i verden, kun overgået af engelske Sainsbury´s fra 1869.

UGEHOROSKOP uge 35 - 2014 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
Du har en tendens til at tage tingene meget seriøst i denne tid. Slapper du lidt mere af, vil du opleve, at alt går meget lettere. Du holder af at være social, men du vil også have brug for at komme lidt væk fra det hele og bare være dig selv. Der er i den grad mulighed for romantik.
PS: Det skal være sjovt, arranger noget.
TYR
Det er en særlig god uge til at samarbejde med andre, selvom det ikke altid vil være lige let. Udfordringerne skyldes ikke dig, men andre kan være noget ufleksible. Det bliver dog en produktiv uge, hvor du med held også kan kaste dig ud i nyd projekter, det giver energi.
PS: Ryd op omkring dig, det skaber overblik.
TVILLING
Du vil føle dig meget social, men der er ikke så mange spændende arrangementer, som du kan kaste dig ud i. Det kan knibe med kommunikationen, da du ikke rigtig bliver hørt eller forstået. Har du en partner, vil denne dog støtte dig. Hjemme kan du slappe af.
PS: Få om nødvendigt sagt undskyld.
KREBS
Se på dine projekter; måske er der et par stykker, du hurtigt kan afslutte. Der skal skabes plads til nyt. Du kan med held lægge planer for resten af året, men husk at tage eventuelle involverede parter med på råd. Planlægning er vigtig, det giver dig nemlig succes.
PS: Du må være fleksibel.
LØVE
WOW  - en dejlig uge venter dig. Du har en særlig charmerende og optimistisk udstråling, som tiltrækker andre mennesker. Du kan udvide dit netværk, finde en partner eller få nogle nye venner – det er op til dig at række ud efter det, du ønsker dig. Fokuser mest på dig selv.
PS: Det er o.k. at være lidt egoistisk.
JOMFRU
Du kan ikke nå alt; derfor er det en god ide, at du lige tænker dig om, inden du siger ja til noget. Du har mange ideer, og du kaster dig gerne ud i nye ting. Forberedelse er vejen til succes, så har du nu tænkt på alt? Der er mulighed for en lille, hemmelig flirt.                                                                                                                                          
PS: Du får god støtte fra dem, du omgiver dig med.
VÆGT
Motivationen er ikke helt god; derfor kan det blive svært for dig, at komme i gang med de ting, du skal. Du kan løse dette ved at arbejde sammen med andre. Det er gennem andre, du får de bedste ideer, og kommer længst. Find tid til gode venner, du vil nyde jeres tid sammen.
PS: Du skal tage tid til at slappe af.
SKORPION
Vent ikke på andre, så spilder du tid. Du kan virkelig nå langt med dine opgaver, da du arbejder både fokuseret og nærmest er utrættelig. Du må godt slække lidt på dine meget høje krav til dig selv. Slap af og nyd det, du laver. Tag også en chance eller to.
PS: Find også tid til familien.
SKYTTE
Det kræver en større indsats og mere tid end ellers for at opnå de resultater, du gerne vil. Det er bare en af de uger, hvor tingene tager længere tid, og du møder nogle bump på vejen. Slip frustrationerne, så det ikke går ud over andre. Det er ikke alt, du skal sige.
PS: Det bliver en god weekend.
STENBUK
Du får sagt ja til for meget, hvilket i sidste ende gør dig stresset. Du må være hård, når du prioriterer dine opgaver. Planlæg noget dejligt sammen med din partner, der er en virkelig dejlig harmoni imellem jer. Der er mulighed for en dejlig og spændende flirt og ny romance.
PS: Forkæl dig selv lidt.
I
VANDBÆRER
Hold dig ikke tilbage, ugen er virkelig optimal til at stifte nye bekendtskaber og til at pleje dit netværk. Der skal også være tid til impulsive aftaler, det nemlig bliver sjovt og meget spændende. Du keder dig hurtigt, så sørg for, at din dag bliver så afvekslende som muligt.
PS: Brug ikke alt for mange penge.
FISK
Du behøver ikke at gøre alt selv. Du kan med held bede familie eller venner om at give en hånd med. Der vil være ting, som du ikke kan nå, så du må prioritere. Du må helst ikke presse dig selv for hårdt, da du ikke har energien til det, men også skal slappe af.  
PS: Vær åben og imødekommende.


lørdag den 23. august 2014

Vueltaen


Den 23. august kl,. 19.04 starter løbet i spanske Jerez de la Frontera i Sydspanien – den berømte sherryby.
Det kan godt blive et løb med mange styrt og skader, da Mars/Saturn-konjunktionen i 10. hus tæt på MC står i spænding til hele tre planeter i 7. hus: Månen, Jupiter og Venus. Det er en hård start, selv om det nok ikke er lige så slemt som i Touren, der startede den 5. juli i England, læs evt. om dette.

Hvis ikke der var for Urans grønne ungdom ville jeg sætte ham som vinder, og det kan også godt tænkes. I hvert fald har det det absolut bedste horoskop af alle klassementsrytterne, så han vil ret sikkert ende på podiet, hvor jeg dog anser Froome for favorit (20.5.85), hvis han ellers helt har forvundet skaden fra touren, men det tror jeg. Contador og Valverde har også fine horoskoper, men Contador har nok ikke forvundet SIN skade fra styrtet i Touren, så han kan nok maksimalt få en 3.-4,-plads. Så har jeg helt glemt Talansky, som har et særdeles flot horoskop lige nu, så han vil gøre en rigtig god figur. Faktisk har han et horoskop til podiet eller i hvert fald de fem første. Eneste spørgsmålstegn kan være skaden efter styrtet i Touren.

De stærkeste spændinger tilhører  Aru, Horner (disse to især), Evans, Betancur og Rodriquez, så de vil nok ikke komme på podiet. Pinot og Quintana har også spændinger, selv om de ikke kommer i nærheden af de 5 nævnte, hvad de astrologiske muligheder angår. Pinot vil nok være mest mærket af indsatsen i Touren, mens Quintana godt kan kravle et godt stykke op i klassementet på trods af sine spændinger, men han skal ikke køre uforsigtigt eller tage for mange chancer. Helst slet ingen.

Så er der et par danskere, der kan være spændende at se lidt på. Chris Anker har et kanonhoroskop i det næste års tid. Her er det kun fortiden, der kan indhente ham, men det kan den til gengæld også, nemlig i form af, at hans form og råstyrke ikke er helt på toppen endnu efter den periode, han var i defensiven. Men har er helt sikkert på vej og vil gøre en god figur. Derimod ser det ikke godt ud for Vahlgren, som er hårdt plaget af spændinger, så sejren i Danmark Rundt vil være han bedste resultat i en tid fremover – nok ca. halvandet år. Han skal passe på sig selv som de 4-5 stykker, der er nævnt med spændingerne. Han vil ikke slå til, når man ser på løbet i sin helhed, men kan naturligvis godt have gode dage indimellem.

Podiet ligger altså til en kamp mellem Froome, Uran, Valverde og Quintana, nok i den nævnte rækkefølge med Contador på en mulig femteplads, afhængigt af formen efter skaden. Vi havde jo skrevet i juli, at skaden ikke var så slem igen, og at han med lidt held godt kunne blive klar til Vueltaen. Det er bare lige, HVOR klar han er blevet nu.

PS. Har lige hørt, at Horner er blevet trukket ud af løbet, han ville under ingen omstændigheder heller have kunne gentage sejren fra i fjor.


mandag den 18. august 2014

Scoop i AstrologiHuset i morgen

Scoop i AstrologiHuset

Vi har længe arbejdet på at få et væsentligt kursus til AstrologiHuset, og det er nu lykkedes. Den 19. august kl. 18.00-21.00 afholdes en introduktions-workshop i Transformational Breathing. Pris 350 kr.

Jeg kender flere, der har været på det fantastiske kursus, som Helle Mortensen står for, og hvor hun underviser sammen med Line Bork. Jeg har hørt om mirakler, der er sket på deres kurser, ikke mindst hvad angår helbredelse og forbedret livskvalitet.

Alle er velkomne, og der kræves ingen tidligere erfaring. Medbring venligst yogamåtte. Vi har kun otte i huset, så hvis du ikke har en, så mail dette til Line, så fixer hun det. Hovedpude skal også medbringes, og du skal være iført løst siddende, behageligt tøj.

Du vil blive undervist i at finde din indre healer gennem åndedrættet. Du kan opleve fysisk, emotionel og spirituel forvandling, og det er magisk.


Tilmelding til: line_bork@hotmail.com

søndag den 17. august 2014

Uge 34 astrologisk setRabatbilletter til messen i Øksnehallen
Den 26.9.-28.9. løber den årlige alternative messe af stabelen i Øksnehallen. AstrologiHuset er som vanligt repræsenteret med prøvebehandlinger inden for clairvoyance, astrologi, tarot og håndlæsning. Abonnenter skal blot oplyse navn, adresse eller abonnementsnummer, så får de behandlingen til halv pris: 100,00 kr.
Vi flytter også en del af vores boghandel med og kan tilbyde bøger, cd´er, dvd´er, engle, figurer og meget mere.

Ugens syner af Kirsten Brun
Ugen er præget af to lige stærke energier, som umiddelbart er meget forskellige, men som begge giver god mening, når de ses i en større sammen hæng.

Den første energi er meget kvindelig og handler om at søge indad og skabe. Den er meget personlig og meget dyb. Den får os til at reflektere over, hvem vi er. Ikke på det ydre plan, men på det indre. Mange vil stille sig selv spørgsmålet om, hvor de er i deres liv lige her og nu. Om der fx er noget, der skal ændres. Det er en uge med refleksion og indsigt. Det er tale om en transformerende energi, som er til stede indtil midten af september.

Den anden store energi, der er på spil, er en meget handlende og udfarende energi. Det betyder, at der vil ske forandringer i vores ydre del af verden. Politikere vil tale ud og få renset op i fortiden og give deres egne holdninger en "makeover ". Derfor vil f.eks. skolereformen ikke blive så stor en udfordring som forventet.
I den store verden kommer der mere gang i handlingerne, så nye indgreb i krigszonerne vil være mange i de næste uger. Og selv om militære indgreb aldrig er af det gode, vil de næste ugers indgreb give mening på lidt længere sigt. Den handlende energi vil skabe et roligt efterår på mange måder med mere ræson i.

Ugen 34 – præget af Guds Finger
Dette er ugen, der er præget af aspektmønstret Guds Finger. Det mest markante af slagsen falder i slutningen af ugen, og det virker også i det mest af næste uge - men allerede tirsdag er Månen med i et kortvarigt aspekt midt på dagen. Og så udgør Venus/Jupiter-konjunktionen fingerspidsen i et mønster hele ugen. De danner kvinkuns til både Neptun og Pluto. Dette aspekt er lidt mindre eksakt, men har bestemt en mærkbar virkning. Især, hvis man er født på datoer, hvor Solen eller andre planeter står på et af punkterne/planeterne. 

Det sker bl.a. for alle, der er født ca. 1 uge inde i disse tegn: Løven, Fiskene og Stenbukken. Eksempelvis har jeg selv AC stående 7-8 grader i Løven, så jeg vil få Guds Finger at føle, forhåbentlig gennem en let berøring, men styrken kan være svær at vurdere på forhånd. Den kan dog godt være stærk, når der er tale om flere markante aspekter ad gangen. Venus står for værdier og Jupiter for vækst, så disse områder er virkelig betonet, og når de to yderste planeter er med, så sker det ikke mindst på det dybe, spirituelle og psykiske plan inden i mennesker. Men nogle mennesker med disse punkter udløst kan være heldige at få en gevinst ud af det, nogle også økonomisk. Skriv gerne på astrologi@astrologihuset.dk hvis du oplever noget markant i denne uge eller i begyndelsen af næste.   

I slutningen af ugen er der også en Guds Finger, som mere eller mindre kan mærkes hele ugen. Det består også af 4 planeter, hvoraf den virkningsfulde Mars/Saturn-konjunktion står i det ene hjørne og sørger for, at det, der skal ske, kommer til at ske – i hvert fald på et eller andet tidspunkt. Saturn er skæbnens planet, og den forhaster sig på ingen måde, selv om Mars vil vide at presse på med sin store energi og handlekraft. Mars er speederen i en bil, mens Saturn er bremsen, og de to tager livtag med hinanden, og Saturn vinder næsten altid. Hvis Mars undtagelsesvis vinder, er det sandsynligvis kun tilsyneladende og/eller på kort sigt. Mars japper ofte tingene igennem, og det vil Saturns grundighed og udholdenhed aldrig tillade. Tingene skal gøres grundigt, seriøst, tålmodigt og disciplineret. En anden involveret planet er kommunikationsplaneten Merkur. Derfor handler det ikke mindst om dette område. Man skal kommunikere og formidle, så det er til at forstå – det skal være brugbart og godt tilrettelagt, det kræver Saturn også. Den sidste planet, der er med i Guds Finger, er Uranus, som står for frihed og originalitet. Uranus vil kæmpe for at lave tingene om, hvis den finder dem utilstrækkelige, utidssvarende – eller direkte unødvendige eller en klods om benet, som så må fjernes.

Vi kommer i den næste uge til at opleve en kamp mellem det bestående/bevarende og så det revolutionerende og nytænkende. Det vil påvirke mange forhold, lige fra internationale konflikter (Mars står for krig) til forholdene i politiske partier. Et typisk eksempel lige nu er De Konservative, som nu præges af noget helt nyt – en homo som formand, som slæber rundt på en ældre sag om ulovlig støtte til en lokal sportsklub. Måske skulle Pape melde sig ind i Ældre Sagen? Se evt. også indslaget om Søren Pape, som blev valgt og startede på sit nye job med nogle stærke spændinger, men som personligt har mange harmonier i sit horoskop. Men hvad hjælper dette, hvis man slæber rundt på en gammel tabersag?

Jeg vil tro, at det hjælper ham lige tilstrækkeligt til, at han nøjes med en bøde, selv om vi mangler han fødselstid, hvilket giver usikkerhed. Men de mange harmonier har han under alle omstændigheder, og det skader bestemt aldrig – men fortiden kan godt give ham ridser i den politiske lak, som han må slæbe rundt på i nogen tid. Vi skrev i et tidligere indslag, at han ikke vil føre partiet op til fordums storhed, men en lille fremgang vil kunne komme på tale. Der er også lige den ting ved det, at tiden er løbet fra det gamle, hæderkronede parti – også, selv om deres søsterpartier flere steder i Europa sidder tungt på regeringerne. Herunder i vore nordiske nabolande. Her har man dog været bedre i stand til at opdatere de gamle konservative dyder og ideer.

Saturn er i spil på den hårde måde i den første halvdel af 2015. Og her kan der blive tale om en krise, der er til at tage at føle på. Det er ikke udelukket, at Pape går i den periode, der kræver meget hårdt arbejde for at holde skansen. Vi må se, om det lykkes. Det ville det ret sikkert gøre, hvis ikke den gamle sag var dukket op. Den har gjort det hele lidt mere usikkert.

Og husk, at det er Guds Finger, det handler om, ikke nødvendigvis Pavens – eller Papes, som nok ikke får fingeren i denne omgang - hverken Gods eller partiets.

MANDAG
Månen danner i dage hele 5 aspekter, men det vigtigste er, at Venus i dag står eksakt i konjunktion med Jupiter og giver glæde og højt humør, især til de mennesker, vi nævnte i søndags – læs evt. dette lidt mere forklarende indslag.
Månen går lige over midnat ind i Tvillingerne og giver et par dage med gang i kommunikation og udveksling. Der bliver talt en del, og om formiddagen måske lige lovlig meget, fordi Månen er i spænding til Merkur, som kan give misforståelser – eller for meget/for lidt kommunikation eller forståelse. Først på eftermiddagen er det svært at kommunikere om følelser, da Månen tager en spænding til kaosplaneten Neptun. Resten af eftermiddagen er helt fantastisk, da Månen står godt til den flotte konjunktion mellem Jupiter og Venus. En helt fantastisk eftermiddag er i vente med glæde og optimisme.

TIRSDAG
I dag virker konjunktionen stadig, selv om den er i aftagende, så lad glæden springe og udvis storsind. Tidligt om morgenen er der dog to modsatrettede energier, der slås om overtaget. Månen er i spænding til Neptun, der tigger og beder om ikke at blive forstyrret af vækkeure og andet skrammel – for ikke at sige decideret bras. Man vil gerne vende sig om på den anden side og sove videre. Men Månen er lidt senere i harmoni med Uranus, som befordrer nysgerrighed og opfindsomhed, og som meget gerne vil stå tidligt op og komme i gange med tingene. Men der bliver lidt kamp om det, og hvem det rammer, kommer an på, hvis horoskoper, der kommer under indflydelse af den ene eller den anden energi – eller begge, afhængigt af aspekterne. Det kan en computer hurtigt regne ud.

ONSDAG
Dette er den ene af ugens to stille dage. Månen går om formiddagen ind i Krebsen og sætter fokus på følelser, omsorg og nærhed. Tidligt om morgenen står Månen godt til Solen, og så får de fleste en rigtig god start på dagen.

TORSDAG
Så er der kul på aspekterne igen, og det er en omgang blandede bolcher. Tidligt om morgenen er kommunikationen god af en morgen at være. Det er en god forståelse for hinandens synspunkter og holdninger. Men kl. 9.07 går Månen i spænding til Pluto, og det sætter gang i modvilje og dermed konfrontationer. Dette bløder efterhånden op, og sidst på eftermiddagen står Månen godt til Mars, der medfører åbenhed på det følelsesmæssige plan. I begyndelsen af aftenen er Månen og Uranus på kollisionskurs, og mange vil være på barrikaderne og kæmpe for sin frihed. Det er en noget stressende og vrangvillig energi. Kl. 21.29 står Merkur og Pluto i eksakt harmoni, og det forbedrer kommunikationen og øger forståelsen. Næsten samtidig står Månen i harmoni med Saturn, som er den store stabilisator. Så dagen ender godt og stabilt – stille og roligt

FREDAG
Her er ugens mest stille dag aspektmæssigt set. Der er ingen eksakte aspekter, selv om Mars stille og roligt begynder at nærme sig Saturn, der kan få vigtige ting til at ske, individuelt som kollektivt. Der kommer gang i de karmiske forhold. Ellers sker der ikke andet, end at Månen kl. 22.40 går ind i Løven og skænker os et par dage med ædelmodighed og store armbevægelser.

LØRDAG
Der er stadig ikke de store ting, der sker astrologisk set. Men kl. 6.46 går Månen ind i Jomfruen og sætter gang i efterårets Jomfru-energier, hvor der skal høstes mere, end der skal sås. Om eftermiddagen står Månen på Jupiter, og så skal der festes med glæde, optimisme og humør.

SØNDAG
Så er det gang i aspekterne, som alle falder om morgenen og om formiddagen. Først står Månen godt til Uranus, og det giver mange en god start på dagen. Kl. 8.40 går Månen dog i spænding til Mars, og så er manges lunter korte. Mage kan gå i udbrud temperamentsmæssigt, så lad være med at starte en diskussion, hvis du ikke vil føre den til den bitre ende. Og det KAN virkelig trække i landrag, for kl. 10.26 står Månen i spænding til Saturn. Dette kan få mange til at trække i nødbremsen i et forsøg på at få fx en diskussion afsluttet. Det bedste er at starte dagen så roligt det nu er muligt, og give andre mennesker lang snor. Medmindre der er tale om åbenlyse urimeligheder.

Robin Williams gået over – Ny udgave
Komikeren og skuespilleren Robin Williams er gået over – i modsætning til hans depression, som aldrig gik over, men drev ham til selvmord den 11. august 2014. Han blev født den 21. juli 1951 kl. 13.34 i Chicago. Hans mest gyldne filmperiode faldt fra 1987 til 1997. Den allermest gyldne periode var 1992-93, hvor han indspillede Disney-filmen ”Aladdin”  (1992), som lampens ånd,”Genie”, hvor han tog sig af alt og alle, undtagen sig selv –  præcis som i virkehedens verden. Her fremstod han også som geni til alles behag.  Til slut i denne film blev lampens ånd dog givet fri af sine lænker som tjenende ånd, akkurat som Williams selv gjorde det den 11. august.

I 1993 spillede han ”Mrs. Doubtfire”, som før sit makeover til ”Mrs.Doubtfire”,  blev frakendt retten til at være far, og til at bo sammen med sine børn grundet skilsmisse og arbejdsløshed som tegnefilmskuespiller. Dog klæder han sig ud som kvinde for at blive stuepige i sine egne børns hjem, da han vil gøre alt, for at være sammen med dem. I virkelighedende verden udspillede det sig dog noget anderledes. Det var, som om, det eneste, der gjorde Williams glad, var karrieren, det eneste sted han var helt i sit rette element. Privatlivet bar præg af kampen mod alkoholen, hvor Williams dog oplevede en vældig fremgang helt frem til Minnesota-kurens 12. og afsluttende trin. Kort før hans død tjekkede han ind på et behandlingscenter, blot for at bekræfte, at det gik godt med kuren, hvilket det havde gjorde i mere end 20 år. Men dét at han ikke kunne drikke og dermed flygte(Neptun), var måske i sidste ende dét, der tog modet fra ham – minnesotakur eller ej. En flaske Jack Daniels var vigtigere end både karriere, minnesotakur og familie.
Han nåede at være sammen med sin familie på sin 63. fødselsdag i Krebsens periode, hans eget tegn som handler om familie og omsorg. I løvens periode(ego) tager han dog beslutningen om at tage sig af sig selv, og dermed tage sig af dage. 

Skal vi kigge på optakten til alle disse år fra 90’erne og frem, skal vi se på året 1987, hvor havde han meget fine transitaspekter, og medvirkede i ”Goodmorning Vietnam”. De skifter året efter til stærke spændinger, og her blev han skilt fra sin første kone. Her er der masser af spændinger til og fra kriseplaneten Saturn, hvilket dog ikke indvirkede negativt på hans filmkarriere. Han havde opbrugt hele den negative kvote på privatfronten. Men det har ikke været nogen nem periode for ham jobmæssigt heller. Han har der kæmpet sig igennem endnu en dæmonisk periode i sit liv, men har holdt fanen højt udadtil. Måske har han endda brugt krisen og skilsmissen som brændstof til karrieren.  Dette brændstof kickstartede i 1989 for alvor karrieren via sin medvirkede i kæmpesuccesen ”Døde Poeters klub”, hvor det berømte udsagn fra latin; ”Carpe Diem” eller ”Grib Dagen”, for alvor kom på mode.

I løbet af det seneste års tid(2013-2014) – godt og vel – har både Uranus og Pluto været inde at lave ravage i hans horoskop. Spændingen mellem disse to ydre planeter er begyndt at udløse hans dobbelte T-kvadrat, og det stiller altid store krav til horoskopindehaveren. T-kvadratet består af spændinger mellem Mars, Uranus, Jupiter og Neptun. Desuden er Neptun så småt begyndt at udløse spændingen mellem Månen og Venus, så det er en langstrakt affære. Venus hersker over både fødsels-8. Hus og progressive 8. hus. Dette hus er dødens og transformationens hus. Han valgte altså den fysiske død, med selvmordet i sit hjem i Californien.

Astrologisk set behøvede det ikke at være gået så galt, idet både Saturn og Pluto står harmonisk i fødselshoroskopet. Psykoterapi i passende mængder havde måske kunnet redde hans liv. Det, som er hans store udfordring i fødselshoroskopet, er Neptuns placering i 12. hus, som har med det psykiske helbred at gøre, og som kan give afhængighed af stoffer eller alkohol. Og så vel at mærke de spændinger, samme Neptun befinder sig i, nemlig det nævnte T-kvadrat, som udløses i denne hårde tid for den store komiker – eller skulle man sige: FOR hårde tid. Williams spillede ellers selv den elskelige psykolog i ”Good Will Hunting” i 1997, en rolle han også hentede en Oscar for. I virkelighedens verden havde han nok mere brug for at gøre status, end for statuetter. Men hans liv statuerer dog et eksempel på, at myten om at ”kloven græder bag masken”, eller at ”den grædende klovner”, vitterligt er værd at være lydhør overfor. Flere er måske i nød, end man tror.

I et tidligere indslag om Sandra Bullock beskrev vi hendes største filmfiasko ”All about Steve” fra 2009. Her kunne man tydeligt se i hendes horoskop, at der var en downperiode. Det er der ikke tilsvarende i Williams´ horoskop, men det kan være fordi hans fødselstid ikke er korrigeret. Jeg vil tro, at han er født nogle minutter tidligere, så den progressive AC står i spænding til radix Pluto i 1980, hvor kæmpefiaskoen kom i ”Popeye”, hvor han spiller Skipper Skræk - på skrækkeligste vis.

Nu er mesteren gået over. Han er ikke mere ”stand up”, men mere ”lie down” – men sikkert ikke mange dage, før han er på farten igen, lettet for en tung krop og et tungt sind, men helt sikkert stadig med sin fantastiske humor i behold.

Pape-gate?
Søren Pape er begyndt sin formandsperiode for De Konservative med brask og bram, hvilket ikke skal forstås i positiv for stand, i hvert fald ikke entydigt. Først blev han formand, så kom det frem, at han måske har lavet magtfordrejning i en lokal boldklub (Pluto) med millioner af kroner involveret. Lige efter måtte han springe officielt ud som homo (Pluto). Pluto var senest inde i billedet i perioden 2011-13, hvor den gik hen over Solen i lighed med alle, der er født den 31.12, uanset fødselsår.

Allerede fra 2008-09 begyndte Pluto udløsningen af storkvadratet i hans horoskop – se evt. indlægget fra i søndags. Nu er han så færdig med den hårde omgang, hvor der dog godt kan dukke noget op fra hans fortid (Pluto), men nok ikke noget, der kan vippe ham af pinden, men dog nok kan gøre, at det bliver op ad bakke, hvad angår projektet med at få partiet ud af krisen. Men det var heldigt for ham, at han ikke var landspolitisk frontfigur i den nævnte periode, så var det gået galt – lidt på linje med Barfoed.

Måske kan han ”nøjes” med en bøde for klubsagen i Viborg og så nogle landspolitiske ridser i lakken. Sådan noget hjælper ikke i den rigtige retning, og man må sige, at Pape har fået en lidt uheldig og noget turbulent start, som også skyldes det tidspunkt, han blev valgt på. Der ER jo spændinger på himlen i denne tid, som vi har skrevet så meget om. Derfor får nye projekter som en formandspost det også at mærke. Det er i hvert fald ikke hans aktuelle horoskop i sig selv, der laver ravage, men spøgelser fra fortiden. Og sådanne kan altid dukke op for alle, og det er også muligt, at han har en hovedakse, der driller. Det kan vi ikke vide, da fødselstiden mangler.  

Løkke-gate?
Lars Løkke er også ved at få ørerne i maskinen igen. Der udkommer en bog i efteråret om Løkkes formandstid i Venstre fra 2009 og frem. Ledende Venstre-folk har forsøgt at forhindre udgivelsen, men det går sikkert ikke.

Som vi tidligere har skrevet, er Løkke ikke færdig med sine astrologiske udfordringer. Neptun står stadig på Saturn, selv om det synger på sidste vers. Men da Saturn er i spænding til både Uranus og Pluto, så det ser ud til, at udfordringerne ikke slippe Løkke godvilligt. Neptun står på Saturn for sidste gang netop i efteråret. Derfor er det ikke udelukket med et Løkke-gate. Men igen, vi har ikke fødselstiden, og så kan det godt være en hovedakse, der driller. Jeg vil vurdere, at noget vil komme frem i den b og, som vil skade en Løkke, der ikke kan tåle flere sager, så sandsynligheden taler for, at han må sige farvel til posten som formand. Der er grænser (Saturn) for, hvor meget partiet vil tolerere.  Valget venter om ikke ret længe.

Turen går ad H til
Læg mærke til, at H også kan stå for Himlen. En læser har skrevet, at hun tog fra Vordingborg via Roskilde til Klint. Hun lukkede sin hoveddør i Vordingborg kl. 10.50 den 12. juli 2014. Saturn (nøgler) står i nærheden af 3. husspids (kortere rejser), og så skal man passe godt på sine nøgler. Kufferten kunne ikke stå i cykelkurven, men hun havde heldigvis to cykler, og den kunne stå i den anden kurv. På stationen glemte hun at låse sin cykel og at tage nøglen med sig. Toget ankom til Roskilde kl. 12.35, og her opdagede hun, at cykelnøglen ikke var med - den var glemt i cyklen i Vordingborg.

Saturn stod i 3. hus, da hun rejste fra Vordingborg, og da hun kommer til Roskilde har 3. husspids lige netop passeret Saturn for ca. 10. minutter siden, og det er med stor sandsynlighed det tidspunkt, cyklen er blevet stjålet. Da der er fine aspekter til Saturn vil jeg tro, at cyklen bliver fundet på et tidspunkt, men det kan godt tage tid - Saturn hedder Kronos (tid) i den græske mytologi. Saturn hersker over 5. hus, så tyven er med stor sandsynlighed et barn eller et ungt menneske.

UGEHOROSKOP uge 34 - 2014 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
Du er god til at tale med alle, og du er meget udadvendt. Der sker noget, hvor du er, og det bliver en meget spændende uge. Der er romantik og store følelser på spil i denne uge, hvad enten du allerede har en partner, eller du er single. En flirt kan hurtigt udvikle sig til meget mere.
PS: Du har en energisk og spændende udstråling.
TYR
Der er en dejlig harmoni på hjemmefronten, du føler dig særlig godt tilpas sammen med din partner og familie. Du kan med held kaste dig ud i projekter i din bolig. Det skaber mere luft, hvis du rydder op og smider noget ud. Du kan udvide dit professionelle netværk.
PS: Lyt til, hvad andre har at sige.
TVILLING
Selv om du egentlig er god til at kommunikere, så vil der opstå misforståelser og gniderier. Du må forsætte med at være diplomatisk, så løser det sig. Der er vigtige beslutninger, der skal træffes, inden du kan komme videre med dine planer.
PS: Andre sætter dagsordenen.
KREBS
Ugen er god til økonomiske beslutninger. Du er heldig, når det kommer til pengesager, så tag et kig på dit budget. Du kan også træffe gode valg vedrørende investeringer. Det ligger dig meget på sinde, at dem, du omgiver dig med, har det godt. Du er derfor meget hjælpsom.
PS: Glem ikke dig selv.
LØVE
Du skal selv række ud og udnytte de muligheder, der viser sig. Når det er sagt, så bliver det en meget spændende uge, hvor du vil føle dig særlig optimistisk og fuld af energi. Du kan med held træffe vigtige valg vedrørende dit daglige arbejde, eventuelt sammen med kollegaer.
PS: Du er meget vellidt blandt andre.
JOMFRU
Du har et godt overblik, og du kan få tingene til at ske. Når du planlægger noget, så vil du være i stand til at få det, som du vil. Derfor er det en god uge til at starte på nye projekter. Når det kommer til penge og økonomi, skal du være forsigtig. Hvis du er for impulsiv, kan det koste dyrt.                                                                                                                                         
PS: Kom lidt væk hjemmefra.
VÆGT
Du må sætte grænser. Ellers vil du opleve, at dem, du omgiver dig med, vil bestemme over dig og din tid. Det er ikke en uge, hvor du bare skal indordne dig. Du virker meget tiltrækkende på andre, og der bliver mulighed for en spændende flirt.
PS: Forkæl dig selv, køb noget nyt.
SKORPION
Det bliver en god uge. Du er energisk, og du har mange spændende muligheder. Sørg for at tage en lille pause indimellem, så du kan gøre status. Herved vil du have lettere ved at træffe de rigtige valg og derved mulighed for at komme meget længere.
PS: Fokuser på det vigtigste og prioriter.
SKYTTE
Ligegyldigt, hvad du kaster dig ud i, vil du opleve, at du er hurtig til at lære og opfange det vigtigste. Alle former for studier vil være succesfulde. Du har masser af energi, men derfor skal du alligevel være forsigtig med, hvad du siger ja til, for ikke at spilde tiden.
PS: Du er din egen begrænsning.
STENBUK
Det bliver en meget aktiv uge på hjemmefronten, og det bliver bestemt ikke kedeligt. Der bliver ikke megen tid til at slappe af. Der er beslutninger, som du må træffe nu. Er du i tvivl, så kan du med held spørge en god ven om råd, eller tage en snak med din partner, som vil forstå dig.
PS: Du må prioritere.
I
VANDBÆRER
Se fremad og gennemgå dine mål. Du er god til at træffe beslutninger, men du kan til tider blive lige vel optimistisk. Find en balance mellem arbejde og fritid, ellers vil du opleve, at du vil føle dig drænet. Du er god til at samarbejde med andre, du holder af at få nye input.
PS: Træf ikke beslutninger for andre.
FISK
Du vil være mere romantisk end ellers, og det styrker båndet mellem dig og din partner. Der er en dejlig tiltrækning imellem jer. Er du single, er der spændende muligheder. Du holder af at være social, men det skal være med mennesker, der giver dig modspil. 
PS: Vent med de kedelige opgaver til senere.