søndag den 3. august 2014

Uge 32 astrologisk set

Uge 32 astrologisk set

Indhold
Information og tilbud
Nye personlige børnebøger
Bøger til indkøbspris
Raphaels efemeride 2015 – nu er den her!
Gratis bog om progressioner
Ugens syner af Kirsten Brun
Ugen, der kommer
Folkeskolen 200 år
Kæmpebølger ved Århus
Sierra Leones ebola
Argentina konkurs
Forsøg med nyt forretningskoncept i Silkeborg
Ugehoroskoper for alle tegn lægges på bloggen mandag

Information og tilbud

De nye personlige dåbs- og navngivningsbøger hitter
Vi er kommet strygende fra start med de flotte og gode eventyrbøger for børn, hvor barnet bliver skrevet ind som hovedperson i et eventyr. Barnet trylles om til en havprins eller –prinsesse for at kunne modtage Havfolkets visdom. Der er ekstra sider bagest, hvor man kan sætte et billede af barnet, barnets håndaftryk, gæstebog eller andet med tilknytning til barnet. Glæd dig. Her er linket

Bøger til indkøbspris
Søren Hauge og Sørensen: Dine 7 holotyper. Før249 kr. NU 180 kr.
Kenneth Sørensen: Storhedens kald. Før 299 kr., NU 199 kr.
Rhonda Byrne: The Secret Før 249 kr. NU 199 kr.
Deurzem-Smith: Eksistentiel samtaleterapi. Før 249 kr. NU 180 kr.
Arvis Larsen: Livets hormoner. Før 248 kr. NU 180 kr.

Raphaels efemeride 2015 er her
Den meget handy og informationstunge årsefemeride kan vi glæde jer med nu er på lager. Den kan afhentes i butikken eller bestilles på www.astroshop.dk

Gratis bog om progressioner

Ugens syner af Kirsten Brun
Ugen er meget gunstig. Der er så mange energier, der bare kommer på plads, og hele sommerens fine energier kommer rigtig godt til udtryk denne uge.
Der er mange nye energier på vej med nye veje og nye indsigter, som på længere sigt kan skabe et nyt samfundsbillede, Det er i denne uge at kampen mellem det gamle og det nye for alvor sætter ind. Dette vil medføre et meget nytænkende efterår og vinter, hvor vi for alvor kan tænke os om og se livet fra andre vinkler.
De mange nye energier handler om selvindsigt og selvudvikling på alle planer, også i vores politiske system, selv om det er her, det bliver tungest at få tingene vendt. Det kan også mærkes i, at vi får den ene lovændring efter den anden, som ikke er ordentligt gennemmen tænkt, og som vil blive ændret, inden den egentlig kommer til at virke. Det kommer til at præge de næste mange år.
I den store verden er det Mellemøst-konflikten, som naturligt præger billedet. Der ser ud til, at den vil vare ved de næste tre uger. Det bliver svært at få den løst denne gang, da der mangler en massiv energi, der er stærk nok. Det vil først ske langt inde i efteråret. Ellers er der ro og ingen frygt i de store energier for tiden.

Ugen, der kommer
Den 4.-6. august er der en Guds Finger på himlen. Det er Merkur, Pluto og Neptun, der er involveret, og delvis Solen. Det vil sige, at kommunikation og aftaler begunstiges af dette aspektmønster. Også psykologiske, spirituelle og healingsmæssige emner og forhold er der ekstra fokus på i gunstig forstand. Solen har været inde i billedet i dagene op til den 4. august, så det er noget, der vil berøre mange personer og samfundsmæssige forhold. Mange får mulighed for at føle, at de bliver berørt af Guds Finger.
Ellers er de gennemgående planeter i denne uge Saturn (Stenbukken) og Uranus (Vandbæreren). Det vil sige at det gamle er oppe mod det nye, som nok vil gå af med sejren.
MANDAG
Kl. 12.29 står Månen på Saturn og giver stor ansvars- og pligtfølelse. Mange vil mærke, at følelseslivet skal disciplineres og er oppe til eksamen. Hvor meget elsker du mig egentlig i virkeligheden? Eller FØLER for mig? Dette kunne være et af de spørgsmål, der stilles af mange  – eller man stiller spørgsmålet til sig selv.
Kl 19.43 står Månen flot til Venus, så hele aftenen kan gøres virkelig hyggeligt og nydende. Det kan der komme gode, dybe samtaler ud af, så giv den ikke for lidt denne aften.

TIRSDAG
Kl. 12.19 går Månen ind i Skytten og giver et par dage med behov for glæde, humor og optimisme. Kl. 20.17 står Månen rigtig godt til Jupiter. Dette gør, at også tirsdag aften kan blive helt fantastisk. Den er festlig, sjov og legende, så nyd også denne aften i fulde drag.

ONSDAG
Her har vi nok ugens højdespringer med hele tre harmonier fra Månen. Dagen starter fint. Kl. 7.33 står Månen flot til kommunikationsplaneten Merkur, så snakken går livligt, og der er en meget fin forståelse blandt mennesker. God til forhandlinger og aftaler, så gå tidligt i gang i dag.  Kl. 12.35 står Månen flot til Solen, hvad der er godt for helhed og harmoni i det hele taget. Kl. 16.52 står Månen godt til Uranus, hvilket øger frihedstrangen og opfindsomheden. Find på noget nyt eller originalt, og succesen er hjemme.

TORSDAG
Ugens rolige dag, hvor Mars står ekstra fint til Neptun kl. 14.13. Det øger fantasien og drømmen samt intuitionen, og for nogles vedkommende clairvoyancen. kl. 15.38 går Månen ind i Stenbukken og giver et par dage med ro på samt stabilitet, ansvarlighed og disciplin.
FREDAG
Nu kommer der to dage med gang i aspekterne, endda ret forskellige af slagsen.  Der er megen turbulens, og det starter tidligt og præger i første omgang hele formiddagen. Månen står eksakt på Pluto kl. 10.22, og det giver en stærk vilje samt passion. Kl. 18.15 er et af de mest urolige og uregerlige tidspunkter. Her står Månen i spænding til Uranus, og så går man imod alt, hvad der lugter af autoritet. Mange er i opposition, og det kan give stor uro. Ikke mindst på det følelsesmæssige område. Mange er på barrikaderne. Kl. 18.21 står Solen eksakt på Merkur, og der øger tale- og kommunikationslysten. Det hele stabiliseres af det aspekt, der er eksakt kl. 19.08, nemlig Månens harmoni med Saturn, det gør at det falder lidt mere ro over (storm)tropperne. Kl. 22.14 står Merkur i eksakt harmoni med Uranus, og det henviser også til oprørstrangen, men på den gode måde. Det er altså en meget blandet dag, der stritter i flere retninger, men fokus er på nye tanker, oprør og uro.

LØRDAG
Også i dag er der gang i mange forskellige energier. Kl. 2.36 står Solen i harmoni med Uranus, så nytænknings- og oprørstrangen fra i går fortsætter, men på en mere harmonisk måde.  Kl. 4.50 lægges en dæmper på tingene gennem dette træghedsaspekt: Merkur i spænding til Saturn. Så der står både nytænkning og dogmatisme på dagsordenen, og det kan godt få det til at slå lidt gnister. Kl. 10.09 står Månen i spænding til Venus, og så er det svært at nyde noget, selv om behovet derfor er stort. Kl. 15.52 går Månen ind i Vandbæreren, og det henviser igen til nytænkning og frihed. Dette modsiges igen af et Saturnaspekt, som lægger noget af en dæmper på originaliteten og alt det nye. Alt skal være, som det altid har været. Endnu en meget blandet dag her før ferien slutter for mange.

SØNDAG
Kl. 17.31 Står Månen i harmoni med Uranus, som igen-igen henviser til Vandbærerens frihedsenergi. Kl. 18.31 modsvaret dette IGEN af Saturn som får besøg af Månens spænding, og så er alt ved det gamle igen. Kl. 20.09 er der eksakt fuldmåne i Vandbæreren – igen henvisning til oprør og nytænkning, så der er vildt gang i tingene. Ikke mange finder sig i ret meget i denne uge.

Folkeskolen 200 år – elsket og hadet
Den 29. juli 1814 blev Folkeskolen grundlagt. Jeg har opstillet horoskopet for hovedstaden kl. 8.00, hvor man vist også mødte for et par århundreder siden?
Solen står i Løven (pædagogik) i harmoni med Uranus (andres børn), som også er 11. hus, hvor Solen står! Månen står for folket, og den lider lidt nød i Stenbukken (eksil) og i spænding til Venus (kærlighed). Man har gennem tiden haft et had-kærlighedsforhold til den folkelige institution.  Uddannelsesplaneten Jupiter står ret tæt på AC, og Uranus står i 3. hus (underskolen) Herskeren over 3. hus er Pluto, som står i 7. hus (andre mennesker). Mange ting er således lige efter den astrologiske kogebog, men hvad siger horoskopet lige nu, hvor der sker en stor omdannelse af folkeskolen?
DC står på Jupiter, og ellers er der disse spændinger:
Pr. Sol til Merkur
Pr. Mars til Venus
Pr. Venus til MC
Pr. Saturn til Solen
Transit Saturn til Mars i 11. hus i Løven
Transit Neptun til MC
Alt sammen er det aspekter, der tyder på krise og kaos. Det er ikke så underligt, at antallet af unge, der søger ind på læreruddannelserne, er faldende – og at den gamle skole er i dyb krise, som vi også har skrevet tidligere i forbindelse med tydning af Danmarks horoskop.

Kæmpebølge ved Århus
En kæmpebølge – efter danske forhold kan man måske kalde det en tsunami – ramte stranden nord for Århus (Risskov) den 30. juli kl. 14.30. Ascendanten er på det tidspunkt i eksakt spænding til Solen, som derfor godt kan have noget med sagen at gøre, fx hurtig opvarmning af vandet, solpletaktivitet eller andet.
AC er også i aspekt til Neptun (vand, hav) – et harmonisk aspekt. Der komme da heller ikke nogen mennesker til skade, selv om bølgen nåede hele 30 meter op på stranden, hvor mange opholdt sig i det fine vejr. Der er da heller ikke de store faremomenter i dette horoskop, men hvornår kan ÅRSAGEN til kæmpebølgen have fundet sted. Jeg vil tro, at vi skal lede efter det tidspunkt 25 -30 minutter tidligere, hvor AC står på Mars. Måske har Odden-færgen hjulpet til med at danne bølgen, men var færgen i nærheden omkring det tidspunkt, hvor bølgen rullede? Var der blæst i området?
Min egen teori går i retning af de såkaldte interferensmønstre, som vi kender fx fra et badekar fyldt med vand. Stikker man en finger ned ét sted i badekarret, så ruller de små bølger ud mod kanten af badekarret. Stikker man så lige efter fingeren ned et andet sted i karret, så dannes der nye mønstre, som også ”skyller mod land”. Mønstrene blander sig (interfererer) med hinanden på samme måde som aspekterne i et horoskop. Videnskaben ved ikke, hvorfor nogle af bølgerne har en gensidig opbyggende virkning (harmoniske aspekter), mens andre har en gensidig nedbrydende indvirkning på hinanden – de uharmoniske aspekter.
Der har naturligvis været nogle faktorer, der har ramt hinanden og forstærket virkningen. Det mest sandsynlige er vind- og strømforhold blandet med store skibes indflydelse. Jeg hører meget gerne om andre gode forklaringer.

Sierra Leone
Landet er grundlagt den 27. april 1961 kl. 0.00 i Freetown. Det vil sige, at der er store udfordringer i landet på grund af sygdom, en ebola-epidemi. 6. Hus er sygdom, og Merkur står sammen med Solen i spænding til både Jupiter og Saturn, alt sammen i fødselshoroskopet.
Ser man på transitterne er både Uranus og Pluto i spænding til AC. De sammen to planeter spænder samtidig Venus (penge) op, så  det er en dyr omgang for landets økonomi. Men man er disponeret for hjælp udefra, da herskere over 2. hus Uranus står i 8. hus (andres penge).
Generelt er landet kastet ud i en krise, der berør så at sige alle samfundsforhold. Saturn hersker over AC, så der er tale om en gennemgribende krise, som vil have udløbere ca. 3-4 år frem i tiden, før Pluto bevæger sig væk fra spændingen til AC.  

Argentina
På fransk hedder penge ”Argent”, og det lyder jo næsten som det store land på den sydlige halvkugle, der nu igen er på spanden økonomisk og måske allerede er gået konkurs. Men de nægter fakta derovre og vil ikke erkende bankerotten. Typisk Pluto. Landet er stiftet den 9. juli 1816 i Tucuman. Det vil sige, at Pluto skal til at gå i spænding til Solen som ved alle andre fødsler, der er sket den 9. juli, uanset årstal og sted.
Allerede for 3-4 år siden tog Pluto spændingen til Merkur. Den er ikke helt færdig med spændingen til Venus (penge), som hersker 8. hus (konkurs). Nu skal den så i gang med MC – og derefter Solen. Noget af en omgang, må man sige, så astrologisk set vil de i realiteten være gået konkurs. I hver fald er fundamentet lagt for flere år siden. Store fonde siges at være den afgørende årsag til miseren, og disse fonde er også symboliseret af Pluto, så den er god nok, i hvert fald som delforklaring. Der vil gå 4-5 år, før krisen er helt ovre, da Pluto ydermere skal forbi en spænding til Månen (folket). Landet vil sikkert komme til at få en udvandring på grund af krisen, da Månen står i 4. hus, og det gør folk meget utilfredse. Der er tale om virkelig stærke kollektive spændinger, som ikke kan undgå at få særdeles mærkbare konsekvenser. Uranus er også med i spændinger, så der skal intet mindre end en revolution til for at redde situationen. Imens vil mange indbyggere gøre oprør mod det system, som har været med til at skabe fundamentet for den negative udvikling.

Forretningsforsøg i Silkeborg
Et nyt butikskoncept så dagens lys den 6. april 2013 kl. 9.30 i Silkeborg. Wuptis stifter Torben Mouritsen stiftede butikken Normal, som fører stort set alle de produnter, en almindelig familie har brug for i hverdagen. Der er udelukkende tale om mærkevarer som Gillette, Colgate og Neophos. Dog er butikken unormal på ét punkt – trods butikkens navn. De sælger alle varer 30-40% under normalprisen.

Alle vil så gerne være unikke, men langt de fleste opfører sig ganske normalt, i det mindste hvad angår dagligvarer. At konceptet har gode muligheder for at slå igennem viser AC´s harmoni til Månen (folket) i 10. hus (mål, ambitioner) i Vandbæreren (nytænkning). Driftigheden vises af et stellium (4 planeter i en klump) i Vædderen i  11. hus (grupper). Heriblandt 11. hus´ egen planeter Uranus, der står sammen med Solen, Venus og Mars.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar