mandag den 18. maj 2015

Uge 21 astrologisk setStatus med min sygdom, sundhed, blog og Astrologimagasinet

Det er en tid, hvor der skal ryddes op og gøres status.
Måtte lige en tur på hospitalet nogle dage, lige præcis hele Kristi Himmelfarts-ferien, hvor jeg skulle have lavet nogle ting, så jeg kunne komme a jour efter en lang, stresset periode. Fik ondt i brystet, men det var heldigvis ”kun” inflammation, en af den hårde slags, hvor der skulle morfin til. Nu er det væk, det stads, og jeg vil skrive nærmere om det, så vi også får startet noget om sundhed og helbred her på bloggen. I astrologimagasinet HOROSKOPET er vi jo med stor succes startet for længst.
Husk, at du kan støtte magasinet ved at abonnere på e-magasin eller i papirudgaven – begge dele kan være med til at bevirke, at papirudgaven kan fortsætte, det ligger lige på grænsen til at lukke ned, så kun e-magasinet er tilbage, men jeg vil kæmpe til sidste bloddråbe for at sire, at det ikke sket. Vi har derfor sat abonnementspriser op og håber, at I vil bakke op på den måde. Der er også vigtige planer for AstrologiHuset, som I vil høre om i næste nummer af bladet.
Det er en forkortet udgave af ugebrevet, du modtager, og af tidsmæssige årsager lægger jeg det kun på bloggen og sender et link til dig. Giver det problemer så send en mail.

Ugen, der kommer

Så oprandt den uge på året, hvor Solen er i en opposition til Saturn. Den er eksakt i slutningen af ugen, så her vil tingene gå ret trægt, og det er ikke tilrådeligt at sætte større projekter i søen her. Dette skyldes yderligere, at Merkur går baglæns og bevæger sig ned mod den eksakte spænding til Neptun i Fiskene. Merkur er retrograd fra tirsdag, så mandagen går fri; men da Merkur altid er stationær i nogle dage, hvor den næsten ikke rører sig ud af flækken. Derfor er den stationære tilstand næsten at sammenligne med den retrograde bevægelse, blot i lidt mildere grad. Mange ting er stillestående og dermed tålmodighedskrævende. Start ikke nye projekter op, hvis det kan vente. Og gå for alt i verden uden om de mest spændingsfyldte dage, som der er nogle stykker af i resten af denne måned. Ikke sådan, at man ikke kan lave eller gøre noget, for det kan man altid. Men det er implementeringer (iværksættelser), man skal forsøge at undgå om muligt.
Venus er i spænding til Saturn – eksakt fredag, men den virker reelt hele ugen. Dette er en yderligere årsag til at vente med udførelserne, hvis man kan. Man kan altid finde tidspunkter på dagen, der er mildere end andre, og dette er tilrådeligt at være opmærksom på, hvis man nødvendigvis må udføre en handling eller et projekt.
Det, der ville være godt at gøre, når det ser sådan ud, er at tænke efter, mærke efter, meditere, gå på kursus, ture i naturen, kunstoplevelser og alt i denne boldgade.
De mange spændinger i maj – og et par uger ind i juni - var også årsagen til, at jeg skrev en artikel i Astrologimagasinet HOROSKOPET om mulighed for terror i Danmark, som dog sandsynligvis ville blive forpurret. Nu er det sådan, at planeter står på samme måde over hele verden, blot i forskellige huse – men i de samme tegn og i det samme forhold til hinanden. Men de lande, der har terrorkonstellationer ind i forhold til landenes horoskoper, er mest i risikozonen. Danmark har kraftige Mars- og Pluto-spændinger. Pluto står i spænding til Mars i 8. hus, men jeg håber, at valentinsmassakren den 14.-15. februar 2015 har gjort, at kvoten nu er opbrugt.

MANDAG
Det er sidste dag, før Merkur går baglæns, og nymånen er eksakt kl. 6.13. Det betyder sikker, at nogle vil starte noget nyt op, men vent hellere, og læs gerne indledningen først. Kl.11.27 går Månen ind i Tvillingerne og giver et par dage med en livlig og nysgerrig energi, som modsvarer de tunge aspekter, jeg skrev om i indledningen, lidt. Et andet tungt aspekt er Månens spænding til Saturn, som er eksakt kl. 14.49. Kl. 19.26 står Månen eksakt på Mars, så det bliver en drøj dag med uro på flere fronter. Mest gælder det dog ift. at starte nyt op, som du kan læse i indledningen. Men i det hele taget gælder det om at hyld princippet om, at tålmodighed (plus ro og ordentlighed) er en borgmesterdyd. Det er nødvendigt, da mange vil være stressede og utålmodige – og måske handle overilet.

TIRSDAG
Kl. 3.50 står Merkur bomstille og begynder så småt på at tænke på at bevæge sig baglæns set fra Jorden. Tingene tager længere tid, og det hjælper ikke noget at blive utålmodig. Det trækker blot den forkerte vej – akkurat lige som Merkur. I dag og i morgen er sammen med søndag de mindst uharmoniske dage i denne uge. I dag står Månen på Merkur, og det gør kommunikation og formidling bedre på trods af Merkurs stillestående ”bevægelse”. Om eftermiddagen står Månen flot til Jupiter, og det gør mange i bedre humør – glæde kan indfinde sig efter gårsdagens udfordringer. Om aftenen står Månen godt til Uranus, og så skal der være plads til den enkelte, dog gerne i samspil med venner og grupper. Mange har behov for originalitet og frihed.

ONSDAG
Kl. 15.56 går Månen ind i Krebsen og giver os et par dage med behov for nærhed og familie. Mange er omsorgsfulde og empatiske. Ellers ikke nogen eksakte aspekter, men der er altid dem, der er på spil uden at være helt eksakte.

TORSDAG
Månen står godt til Neptun, og det gør mange fantasifulde og drømmende på den gode måde. Brug intuitionen! Kl. 10.45 går Solen ind i Tvillingerne og giver mange behov for afveksling og alsidighed. Som nævnt i indledningen er det dog ikke den nemmeste ting i verden, og det kan i sig selv give udfordringer, hvis man ikke finder en god balance. Om aftenen står Månen godt til Venus og givet et behov for hygge og kvalitetsoplevelser. Det kan dog godt lade lidt vente på sig på grund af Månens spænding til Pluto, som kan give følelsesmæssige konfrontationer med sig selv eller andre. Vær opmærksom på at sige og gøre tingene på en god og ordentlig måde, så du ikke provokerer andre.

FREDAG
Nu er det dagen for den eksakte Venus-spænding til Pluto, som kan gøre økonomi og kærlighed til noget af en udfordring, især sammen med de andre spændinger i ugen. Kl. 23.42 får Månen ind i Løven og giver et par dage med store armbevægelser og mange, som gerne vil føre sig lidt frem.

LØRDAG
Nu står Solen eksakt i spænding til Saturn, og det giver den i indledningen beskrevne tyngde og træghed. Dog er eftermiddagen ret livlig i forhold til de andre af døgnets periode. Det skyldes, at Månen står godt til Mars, som står for energi og direkthed.

SØNDAG
Dagen begynder med det bedst mulige aspekt, idet Månen står på glædes- og humorplaneten Jupiter, så flere vil springe ud af sengen og i aktivitet, fx en naturvandring, som giver en stille glæde. Midt på dagen står Månen godt til frihedsplaneten Uranus, som også er opfindsom og oprørsk, men her altså på den gode måde, hvor man forbedrer sine livsbetingelser. Eksperimenter med følelseslivet kan også være givende.

Prinsgemalens og helbred
Det skal fra start pointeres, at når man astrologisk taler om sygdom, så skal det forstås som dispositioner for samme – ikke det, at sygdommen nødvendigvis bryder ud. Men det er i så vigtigt at drage omsorg for behandling af sygdommen, som altid går lettere, jo før man sætter ind. Jeg kommer med et indslag senere om mit eget horoskop i forhold til sygdom.
Jeg har ofte oplevet, at noget, der var sagt i sjov, senere viser sig at være både sandhed og alvor. Det viser sig måske at være tilfældet i det tidligere på året bragte indslag om prinsgemalen, hvor jeg bl.a. skrev, at Henrik kunne være ramt af prinsgemalitis – en sygdom, som er karakteriseret ved, at den bryder ud lige op til ægtefællers runde fødselsdage. Derfor konkluderede jeg også humoristisk, at prinsgemalen nok slet ikke var inviteret til fødselsdagen. Og det ser jo unægtelig noget ejendommeligt ud, hvis man dukker op på trods af manglende invitation. Hvorom alting er, viser horoskopet klart, at man er disponeret for sygdom i en så spændingsfyldt periode, som der er tale om i prinsgemalens horoskop. Jeg vil derfor tro, at Henrik virkelig har været syg, men måske ikke kun af influenza. Her skal man huske, at Neptun-spændinger ikke nødvendigvis betyder, at man selv bliver syg, men at man dels skal passe ekstra godt på IKKE at blive syg i en sådan periode. Og dels, at man med stor sandsynlighed vil OPLEVE sygdom hos andre i omgangskredsen. Altså ikke egen, men andres sygdom.   
Der er tale om seriøse Neptun-spændinger hos både Henrik, Margrethe, Frederik og Joachim, som alle er meget præget af Tvillingernes tegn – og da Neptun kører gennem Fiskenes tegn i denne tid, så er den i spænding til planeter, det står omkring 10 grader i Tvillingernes tegn. Henrik, Frederik og Joachim er født i Tvillingernes tegn, mens dronningen har Mars/Venus-konjunktion i tegnet, og netop omkring de ca. 10 grader. Denne konjunktion står netop for hendes parforhold, og når parforholdet anfægtes af opløsningensplaneten Neptun, så er der forhold, der ikke kan blive ved med at opretholdes, bl.a. helbredsforholdene. Derfor handler det om at leve sundt, og måske lever regentparret mere godt, end de lever sundt. Sådan vil det nok i hvert fald hedde sig, hvis man spurgte en naturlæge.  
Det med sygdom og spændinger berørte jeg ikke meget i de tidligere indslag, men det hele kunne godt hænge sådan sammen, at Henrik har haft noget infektion op til dronningens fødselsdag og er blevet sygemeldt på grund af dette. Men i virkeligheden er der nok mere i spil, og dette ”mere” kan være indikeret i den noget kuriøse opførsel, som prinsgemalen lagde for dagen op til fødselsdagen, hvor han luftede sin gamle frustration over ikke at være konge, som en dronnings mand jo naturligvis må være. Nu troede vi lige, at han havde lagt dette bag sig, og han havde aldrig været mere populær i de senere år - og så kom denne tilsyneladende uforståelige bombe af et tilbagefald. Sådan noget ser man ofte i forbindelse med en eller anden form for senilitet, og så ville det være ganske forståeligt, at man får ham til at indvilge i ikke at blive inviteret, så kunne der jo blive trådt endnu mere i spinaten – og endda i overværelse af alle vennerne mm. Prinsen er i øvrigt også ifølge pressen blevet set på et par hospitaler, og hvad skulle man der, hvis man kun har influenza?
Henrik har i denne tid Pluto stående ret tæt på sin AC, men det vigtigste er repititionsaspektet mellem Neptun og Mars, som han er født med – og hvor Mars står sammen med healerplaneten Chiron (den sårede healer). Vi får alle, når vi er omkring de 80 år, Neptun i spænding til sig selv – en opposition, det vil sige en halv omgang, når det handler om Neptun, som har en omløbstid på ca. 164 år i gennemsnit. Den gennemsnitlige alder for denne opposition vil derfor være det halve af 164 år, nemlig 82 år. Her har det så betydning, om men er FØDT med en direkte eller en retrograd Neptun. Hvis den er direkte som i Henriks tilfælde, går det hurtigst, og det sker i 80-års alderen – og er den retrograd, sker det først omkring de 84 år.
Det betyder ikke så meget, hvis man har en harmonisk Neptun i fødselshoroskopet, for så er det disse harmonier, der udløses. Hvilket OGSÅ sker i Henriks horoskop, hvor Neptun står flot til Venus. Men den står også i spænding til Mars (et kvadrat). Og når Neptun har løbet en halv omgang i horoskopet, som den har nu, dannes det samme aspekt, bare fra den modsatte side af horoskopet. Sådanne repititionsaspekter er noget af det mest slagkraftige i ethvert horoskop – positivt eller negativt. I Henriks tilfælde altså en blanding. Harmonien kan bevirke, at sygdom kan afhjælpes eller holdes i skak, mens spændingen virker i modsat retning. Derfor skal man altid lade sig tjekke godt igennem i en sådan periode.  Gør man ikke det, kan man løbe en risiko. Faktisk bør man altid lade sig undersøge, mens man er rask, for så kan man lettere tage en eventuel sygdom i opløbet, hvad der er meget nemmere, end når den ER brudt ud.
Mars står for hjernen og hovedet, og her kan der sætte et angreb ind. Og når dette sker, samtidig med at tænke- og kommunikationsplaneten Merkur angribes af Pluto, så kan det være en hård cocktail, især når man er ældre. Pluto udløser hele spændingskomplekset mellem AC, Merkur og Jupiter. Merkur hersker over 8. hus (transformation) og Jupiter over 12. hus (helbred).
Den progressive Sol har stået i spænding til Mars og Chiron i de seneste 2-3 år, så en eventuel senere sygdom har været under opsejling i den tid. Progressive MC er i spænding til Uranus, hvis man bruger fødselstiden kl. 22.30 som udgangspunkt. Uranus står for pludselige begivenheder, og det kan man vist roligt sige, at fraværet fra dronningens fødselsdag og bomben, der sprang om at afhænde vinslottet, var. Pluto står også for økonomi, og når den spænder op, så er der næsten altid tale om negative økonomiske forhold. Måske er det svært at sælge slottet, fordi der er oparbejdet en gæld. Normalt ville risikoen for en tvangsauktion være overhængende ved sådanne aspekter, men nu går en kongelig jo næppe konkurs. Der er dog tale om alvorlige sager og noget af et opgør i livet, når aspekterne mødes på denne måde.
PS. Alle de fire fra toppen af kongehuset har Mars stående omkring 10 grader i Tvilling eller Skytte - lige der, hvor Neptun bevæger sig i denne tid. Det er sjældent at se netop en sådan kombination i en families horoskoper. Og det er ikke underligt, at der kom en streg i regningen ved den runde fødselsdag. Neptun bringer mystik over tringene.

UGEHOROSKOP uge 21 - 2015 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
PS: Brug din humor og grin lidt af dig selv.
TYR
PS: Du får mere tid til dig selv.
TVILLING
PS: Undgå diskussioner, når det er muligt.
KREBS
PS: Hold fast i dine egne værdier.
LØVE
PS: Du er ikke så social og udadvendt som ellers.
JOMFRU
PS: Du slapper af sammen med familien.
VÆGT
PS: Et godt overblik får dig langt.
SKORPION
PS: Forbered dig godt, men hæng dig ikke i detaljer.
SKYTTE
PS: Du holder af at lære noget nyt.
STENBUK
PS: Tiden er inde til at tage en chance eller to.
I
VANDBÆRER
PS: Pas på med ikke at give alt for mange gode lån.
FISK
PS: Tag tingene som de kommer.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar