onsdag den 27. maj 2015

Valget udskrives i dag...

Planetarisk talsmand?

I går blev jeg interviewet på Radio 24/7 fra kl. 16.22 (hør det på YouTube). Lige på det tidspunkt stod AC i eksakt spænding til Pluto, hvad jeg først har erfaret her til morgen. Alle de tidligere beskrevne spændinger er med i horoskopet for den direkte udsendelse det er klart, at hovedtemaet blev Pluto, hvad jeg ikke havde fået noget at vide om, da stationen ringede ca. 1 time tidligere, hvor vi aftalte, at de ville ringe ca. kl. 16.20 og lave et interview om forudsigelse af valgets udskrivelse, men nu bliver det i dag i stedet for i morgen.

Jeg blev af journalisten karakteriseret som værende politisk kommentator. Jeg vil nu nærmere kalde det for planetarisk kommentator, idet jeg forsøger at dechifrere, hvilket samfund og hvilken politik, der er mest i harmoni med naturens og dens iboende lovmæssigheder. Når man har parlamentariske talsmænd, må man også kunne have planetariske talsmænd.

Pluto står for den ultimative ægthed og ærlighed. Og helt ærligt, så tror jeg ikke, at naturen - og dermed planeterne - går ind for privatisering, før det kollektive bevidsthedsniveau er blevet højnet. Vi ser fx alt for ofte, at selvstændigt erhvervsdrivende blæser på regler og lovgivning, når det handler om penge og indtjening. Og for den sags skyld også, at enkelte lande påberåber sig ejendomsretten til Nordpolen – helt eller delvis. Her burde FN naturligvis have ejendoms- og råderetten. Ellers kommer det hurtigt til at blive en katastrofe af de helt store. Gik det efter god opførsel, skulle Danmark have hele Arktis, men lad nu FN overtage polerne. Det næste kunne være troperne for at sikre regnskovene, når vi nu ikke kan finde ud af dette på anden vis.

De enkelte lande bør overtage al jord, som rettelig tilhører os alle. Så kan staten udleje jorden på ejerlignende vilkår og dermed bidrage til at løse landbrugets krise, som kun vil forværres i fremtiden, fordi der er øvet så meget vold på naturen gennem tiden, at naturen kun kan regulere det på den hårde måde, nemlig gennem kriser og katastrofer – som vel at mærke er selvskabte gennem udpining af jorden og andre naturlige ressourcer. Ikke just den tankegang, man har i blå blok, hvor det handler om cool cash det hele – og noget, der er imod naturens måde at fungere på. Derfor vil jeg vurdere, at de blå partier vil uddø efter en ny, kort opblomstring på grund af, at stort set alle lige nu er helt enige om, at væksten skal øges – hvilket er naturstridigt, når det handler om materiel vækst. Det er noget helt andet med åndelig vækst, som er ubegrænset. Den konklusion vil blive den fremherskende om ganske få årtier, så vi kan lige så godt begynde at øve os. Ellers bliver det næste sikkert en privatisering af planeterne.

Nå, det var bare lige det, som jeg brændte inde med i radioen i går, hvor man helst skal nå hele universet rundt på få minutter, hvad der naturligvis er ganske umuligt, når man sender på hver sin kanal. Eller i hvert fald: hver sin frekvens. Havde jeg vidst dette på forhånd, have jeg takket nej til interviewet.   

Interviewet kom også til at handle om Alternativet, som jeg havde skrevet om på Facebook, hvad jeg heller ikke vidste på forhånd. Journalisten konkluderede derefter, at jeg måtte stemme på Alternativet. Det er heller ikke helt galt, men det er ikke for at politisere – udelukkende for at gøre opmærksom på, at der nu er et alternativ til det nuværende system, som jeg i al beskedenhed vil vurdere som værende bedre i tråd med naturens måde at fungere på – og det må jo være det, som alting bør handle om, og ikke, hvor meget man kan tjene eller få i fradrag eller skattelettelser, som de materialistiske partier udelukkende fokuserer på. Hvorfor ikke tage konsekvensen og danne et nyt parti: Materialisterne - eller måske endda Materialistisk Folkeparti?

Det er blot for én gang for alle at gøre opmærksom på, at tiden er ved at løbe fra det nuværende politiske og samfundsmæssige system – ja, faktisk ER tiden allerede løbet fra systemet, vi har bare ikke opdaget det endnu på grund af indgroet vanetænkning.

Her er det, at hvis vi ikke selv vælger at gøde noget, så vil universet eller naturen gøre det for os - godt anført af transformationsplaneten Pluto gennem de transformatorer, som er modtagelige for den.
Plutonisk Folkeparti – som vel at mærke hverken går ind for plutokrati eller plutonium - vil opstille et antal transformatorer til valget, som vil sørge for at generere den nødvendige medvind til Pluto og dennes ultimative energier.

Der meldes nu om, at der bliver udskrevet valg i dag. Statsministeren holder pressemøde kl. 11.00, og der er næsten de samme spændinger som i går – dog med undtagelse af Månen, som står bedre. I morgen ville have været endnu bedre, men som tidligere skrevet kan vi lige så godt få det overstået før ferien, så vi ikke skal trækkes med en langgaber af en valgkamp. Det bliver en valggyser med hård retorik og mangel på gensidig forståelse, men sådan er det jo, som ”Dronning Margrethe” sagde – Vestager, forstås.

Læs evt. også de tidligere astrologiske prognoser.  


Ingen kommentarer:

Send en kommentar