mandag den 28. december 2015

Ugen, der kommer plus Danmark i det nye år

Ugen, der kommer 53
Jeg glemte i juleræset at få skrevet ugens grundlag, som jeg ellers altid plejer at indlede ugedagenes tolkning med. Det beklager jeg, men forsøger her at gøre skaden god igen med en tolkning af det grundlag, der er for alle dagene, og som det derfor er vigtigt at få med i tolkningen af de enkelte dage. Vi ser også kort på årshoroskopet for året 2016, tolket ud fra årets ”fødsel”, den 1.1.16 kl. 00.00.
I denne uge er Merkur i eksakt spænding til Mars i begyndelsen af ugen, men virkningen varer hele ugen, selv om den aftager mere og mere. Og dog: Merkur er på vej til at blive retrograd og bliver derfor indhentet af Mars, der normalt går langsommere; men når Merkur går ned i fart, bliver Mars hurtigere end denne – vel at mærke set fra Jorden. Ellers er den ikke hurtigere, men pisker ufortrødent rundt om Solen i samme hastighed, som den altid har gjort.
Det vil sige, at kommunikation og formidling er spændt op, fordi man har en tendens til at være for hurtig på aftrækkeren i beslutningsprocessen og derfor går for hurtigt frem og fx skynder sig at skrive under eller give et mundtligt tilsagn om dit eller dat. Drejer det sig om store beslutninger, så gør man derfor klogt i at tælle til ti, før man skrider til handling og skriver under eller aftaler noget endeligt. Man kan let komme til at hænge på noget, man egentlig ikke ønskede. Flere end normalt vil derfor også komme til at løbe fra deres nytårsforsætter. Man var simpelthen ”uforsætlig”, da man tog beslutningen. Ugens ordsprog kunne derfor være: Sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt. Med lidt nytårshumor kunne det laves om til: Sælg ikke bjørnen, før skindet er helt dødt – og det måtte jo i så fald være skindødt…

Året 2016
Nytårshoroskopet opstilles på en anden måde end Danmarkshoroskopet, som det dog supplerer på fornemste vis. Nytårshoroskopet har altid Stenbukken som soltegn og Vægten som Ascendant. Sådan ligger det altid nytårsnat, og det passer fint med virkeligheden, da de fleste tænker på det næste år: Hvad vil jeg gerne gøre og opnå (ambitioner, mål)? Vægten handler om andre mennesker, og de fleste er sammen med andre på denne aften og nat. Man er selskabelig og kommer hinanden ved.
I nytårshoroskopet er Merkur og Mars da også på en slags kollisionskurs – det vil sige i spænding til hinanden, læs evt. i indledningen. Kollektivt set vil vi derfor også komme til at opleve en del kævl og strid i offentlige debatter, ikke mindst de politiske, fx i byrådene og i Folketinget. Da Merkur (hersker over 12. hus, flygtninge) står i 4. hus i Stenbukken, handler det om fædrelandet og dets afgrænsninger, og dermed vil flygtningedebatten køre ud over stepperne med Støjberg og DF som frontfigurer. Mars står eksakt på 2. husspids, og derfor handler det også om økonomi. Mars hersker over DC og 8. hus, og det er ikke godt for økonomien, der nærmest vil stagnere i 2016. I hvert fald vil året ikke leve op til de forhåbninger om vækst, som mange nærer. Vi skal derfor kun vente en minimal vækstrate næste år.

Europol og flygtninge
Vil det mon lykkes Danmark at få en aftale om medlemskab af Europol? Vi vil helt sikkert ikke få fuldt medlemskab eller en tilvalgsordning, som der blev argumenteret kraftigt for under valgkampen. I hvert fald ikke forstået på den måde, at vi bare frit kan vælge, hvad vi vil have og ikke vil have. Vi kan udtrykke vores ønsker, og så får vi dikteret, hvad der er muligt ud fra de øvrige medlemslandes behov. Så noget får vi altså, men altså ikke så meget som ønsket. Vi må altså lade os diktere af de andre, hvad vi aldrig har været meget for, men når man stemmer nej, må man naturligvis indordne sig under de andre.
Flygtninge er Neptun og 12. hus, hvor Månen befinder sig, er i konjunktion med udlandsplaneten Jupiter, og de er i harmoni. Derfor bør der blive taget lidt bedre imod de flygtninge, der kommer til landet, end det har været tilfældet i 2015. Der vil blive fundet bedre løsninger for indkvartering mv. At flygtningesituationen alligevel lader en del tilbage at ønske, ses i, at både Venus (værdier, økonomi) og Saturn (krise, udfordringer) står i spænding til Neptun i Fiskene i 5. hus (børn).
Neptun hersker over 6. hus (sundhed), så også dette område er udfordret næste år. Udgifterne vil derfor stige, samtidig med, at utilfredsheden også vil stige. Folk vil i stigende grad kræve alternative løsninger, men jeg vil tro, at lige så mange som vanligt vil komme til at ligge på hospitalernes gange, selv om regeringen vil gøre alt for at dirigere patienter over til privathospitalerne.

Erhvervslivet
Det vil vise sig mere og mere, at erhverv og klima spiller sammen. Og der vil komme megen kritik af blå bloks manglende hensyn til miljøet, fordi de ønsker mere materiel vækst. Vi har i den forgangne uge set, at vi ikke længere har en miljøminister, men kun en landbrugsminister. Landbruget fik en forhåndsjulegave, som man ikke i sin vildeste fantasi havde turdet håbe på. Giveren var miljøet med Eva Kjær Hansen og regeringen som mellemænd. Altså en møgsag for alle andre end landbruget, men i sidste ende vil det også være det for dem. Men hvis ikke møgsager skulle høre til i landbruget, hvor skulle de så høre til? Landbruget vil vise sig at være langt den største forurener i verden.
Den globale landbrugs- og fødevareindustri vil komme i stærkere modvind i 2016. En af årsagerne til dette er, at WHO i sidste uge kunne slå fast, at indtagelse af blot 50 gram forarbejdet kød pr. dag øger risiKOen for at få kræft med 18 %. I forvejen ved man, at kødproducenter sætter et særdeles negativt aftryk på klimaet, så vi har her en super-møgsag. Kød og fossile brændstoffer (især kul til fremstilling af el) ligger altså totalt set i toppen som miljøsyndere. At danske bønder fortsat kan bryste sig af at ligge i toppen, hvad angår energibevidsthed, siger allermest om selve bevidsthedsniveauet end om indsatsen, som stadig er ganske utilstrækkelig. Vi må håbe, at COP21 i Paris får en gavnlig virkning. Den er i hvert fald et skridt i den rigtige retning, men meget afhænger af den samlede, fremtidige indsats. Nu er der i hvert fald sat en samlet kurs, og det er positivt. Læs evt. min artikel om emnet under Tænketanken Mikro på www.astrologihuset.dk
Hvad angår industrien, bliver det de grønne virksomheders år. Det vil sige de virksomheder, der leverer udstyr, viden og service til rene energiteknologier. Dette vil ske på bekostning af dem, som er engageret i de fossile brændstoffer som kul, olie og gas.

Kongehuset
MC symboliserer regering og kongehus, og den står i Krebsen, som har fokus på fædrelandet. Månen hersker over MC og står sammen med Jupiter i 12. hus (hospitaler, sundhed). Denne konjunktion står ellers fint, så det er sandsynligvis ikke noget med dødsfald eller sygdom, selv om både dronningens og ”kongens” horoskoper er spændingsfyldte. Der er derfor tale om en naturlig aldringsproces, der gør, at dronningen vil ”udabdicere” endnu flere opgaver til næste generation, end hun hidtil har gjort. Jeg vil tro, at uddelegeringsandelen kommer op på ca. 75%. Det bliver Mary, der tager den største tørn, men kronprinsen bliver dog ikke hægtet helt af i kapløbet.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar