søndag den 14. august 2016

Uge 33 astrologisk set

INDHOLD
Træernes hemmelige liv – undersøgelse og længe ventet bog
Tv-udsendelse om astrologi med kommentar
Statistik (Gauquelin)
En anden dimension
Gratis bog – Dansk astrologis historie til kunder
Ugen, der kommer
Kongeparret på kollisionskurs – den nye form for sommersejlads
Kronprinsen i modvind
Viggo Mortensens mesterværk
Abernes flugt fra Odense Zoo
Debat om skolemad – med horoskop
Ugehoroskoper for alle tegn

Træernes hemmelige liv – undersøgelse og længe ventet bog (kan reserveres nu)
I næste måned udkommer den bog, vi så længe har ventet på. Men den skulle lige oversættes fra tysk, og nu kommer den i næste måned. Vi har skrevet om den her på bloggen og omtalt den tyske bog, der er blevet en bestseller, som har skabt landsdækkende debat syd for grænsen. Træernes hemmelige liv er emnet, og bogen antyder klart, at det er på tide, at vi begynder at tænke på træer og dermed skove på en anden måde. Træer taler sammen og opfører sig på mange måder som mennesker, og under jorden har de store biologiske stisystemer, som binder træerne sammen og tillader dem at kommunikere. Se dette link med en videnskabelig undersøgelse:
Ønsker du at reservere et eksemplar af ’Træernes hemmelige liv’, så du får den tilsendt portofrit på udgivelsesdagen, så send din e-mail og din postadresse til astrologi@astrologihuset.dk

Tv-udsendelse om astrologi - nu på YouTube


Det er ikke hver dag, der sendes indslag om astrologi i tv, og da slet ikke af den længde, der er tale om her. Det var en udsendelse, jeg havde glædet mig meget til, men som jeg ikke fik noget at vide om på forhånd, bortset fra indslaget om statistik, hvor jeg skulle deltage. Det er i det hele taget meget lidt information, man får, selv om man bruger en masse tid på opgaven. Faktisk får man slet ingen information om helheden i udsendelsen. Hvem deltager foruden en selv? Kortene bliver holdt meget tæt ind til kroppen på trods af en ellers intens kontakt angående det indslag, man selv skal med i. Men også her kikser det. Et eksempel på dette er, at jeg blot havde kradset nogle notater ned til eget brug i optagelserne. Men da man opdagede, at jeg overhovedet HAVDE noget på skrift, skulle det med – med det resultat, at det var svært at læse kragetæerne. Kun læger havde en chance her. O.k., tallene kunne jo læses, og det var jo alligevel det vigtigste.
Ellers var det en tynd omgang, der dog passede godt nok til målgruppen og public service-forpligtelserne. Selv synes jeg, at det mest interessante indslag handlede om biodynamikken, der flittigt gør brug af astrologien.

Gauquelin (MG) og statistikken
Min opgave i udsendelsen var ganske klart defineret. Jeg skulle be- eller afkræfte, om Gauquelins statistiske undersøgelser passede. Til dette formål havde man så udvalgt nogle danske elitesportsfolk. Jeg er ganske enkelt ikke klar over, hvordan MG definerer elitesport, men i hvert fald kom resultaterne ikke til at passe på danske elitesportsfolk. Dette skyldes muligvis, at MG har valgt udøvere fra et niveau, der ligger over det danske, hvad angår kvindelige fodboldspillere og mandlige basketballspillere. Dette må stå hen i det uvisse. Dog må det pointeres, at der i Frankrig naturligvis er mange flere indbyggere, og dermed mange flere elitesportsfolk. Derfor ligger niveauet højere i langt de fleste discipliner. Endelig er der muligvis forskel på mænd og kvinder i forhold til astrologien. Der var endvidere tale om et meget tyndt statistisk materiale, som faktisk ikke kan bruges til ret meget.  

Selv havde jeg en pointe, synes jeg, men den kom ikke med – blev klippet bort, ligesom de andre medvirkede sikkert også er blevet godt og grundigt redigeret. Jeg kender til en del astrologers erfaring med korrektion af fødselstidspunkter. Selv om der ikke er lavet nogen egentlige undersøgelser af dette område inden for astrologien, så vil jeg vurdere, at fødselstider i gennemsnit korrigeres ca. 10 minutter tilbage. Det vil sige, at fødsler i gennemsnit finder sted ca. 10-15 minutter tidligere, end det er opgivet/nedskrevet eller erindret af forældre, landsarkiv m.v. Dog med den væsentlige tilføjelse, at jo senere et barn er født, jo nøjagtigere er fødselstiden. Før i tiden var man ikke så påpasselig med nøjagtigheden.

Det er et faktum, at en tidligere fødselstid vil medføre, at MC kommer tættere på Mars i MG´s arbejder – Mars kommer altså tættere på 10. hus, som ifølge den klassiske astrologi er den forventelige position. Og så kommer pointen, som jeg dog ikke kan dokumentere – og ej heller har kunnet finde noget om ved skimning af de to bøger af MG, som jeg har haft adgang til.
Men jeg er ret sikker på, at MG ikke har korrigeret de horoskoper, som han ellers så flittigt forskede i. Det kan også tage lang tid at korrigere et horoskop i de tilfælde, hvor det driller rent teknisk. Det er ikke altid lige let at finde det helt nøjagtige tidspunkt på minuttet, som jo er nødvendigt, hvis man skal afgive en helt korrekt analyse. I enkelte tilfælde er det nærmest helt umuligt. Dog har jeg kun i et enkelt tilfælde helt måttet opgive dette – måske fordi tidspunktet var forkert nedskrevet i dette tilfælde. Det finder vi aldrig ud af. Der findes også tilfælde, hvor jeg i første omgang har lavet en ”forkert” analyse, men hvor det korrekte fødselstidspunkt på en eller anden måde kommer frem på et senere tidspunkt.
Et eksempel på dette er, da jeg skulle lave et portræt af skuespilleren Henning Jensen til Astrologimagasinet HOROSKOPET. Henning Jensen kunne slet ikke genkende sig selv i det horoskop, jeg fremlagde for ham. Her kom det korrekte tidspunkt frem nogle måneder senere, da han havde fået talt nærmere om det med sin far – og det viste sig, at tidspunktet var hele 12 timer forkert – og så passede tidspunktet lige pludselig helt perfekt. Faderen var helt sikker på, at det var forkert, når Landsarkivet havde skrevet, at fødslen var sket kl. ”6 e.M.” – det vil sige kl. 18.00. Faderen kunne huske, at hans søn blev født lige da faderen skulle gå på arbejde med mødetid kl. 7 f.M. Det vil sige, at fødslen var sket 12 timer tidligere – og mysteriet var løst.
På den måde kan man som astrolog komme til at spilde en masse arbejde, og derfor er det også en lapsus, hvis det viser sig, at MG ikke har haft tid eller evner til at foretage en sådan korrektion – og at han måske heller ikke havde fået en anden astrolog til at gøre dette arbejde.
Derfor er det vigtigt at finde ud af, om tidspunkterne er korrigerede. Men når det er sagt, er det ikke tilstrækkeligt til at få Mars til at stå på MC, endsige komme ind i 10. eller 1. hus, og det vender jeg tilbage til. I den fremherskende, klassiske form for astrologi. Her ville man forvente, at Mars skulle stå i 1. eller 10. hus, når det gælder elitesport, men sådan er det altså ikke. Heller ikke selv om man vælger at placere Mars i et hjørnehus generelt (1., 4., 7. og 10.hus).     
Jeg skylder måske her at sige, at min forklaring ikke blot blev klippet ud, men blev skudt ned lige på stedet med en bemærkning om, at det ville seerne ikke forstå et suk af – og det selv om det blev forklaret meget mere kort og enkelt i blot et par sætninger, hvor jeg gjorde opmærksom på, at astrologer altid korrigerer de opgivne fødselstider for at finde frem til det nøjagtige tidspunkt for, hvornår et horoskop går i gang, lige på minuttet.

Det er naturligvis vigtigt at holde seerne fanget fra start til slut, og DR er en public service-kanal, der bl.a. har til formål at oplyse seerne om de valgte emner. Er man til det alternative vil man måske mene, at det var en noget overfladisk omgang, men vi er jo heller ikke målgruppen. Ønsker man noget mere dybtborende, må man enten havet tålmodighed – eller selv gå i gang med at producere dette. 

En anden dimension
Nok om den mere fysiske tilgang til emnet, hvor der fokuseres på den traditionelle horoskoptolkning, som ikke nødvendigvis kan bruges, når det handler om eliten – og for den sags skyld også eliten inden for andre områder, som Gauquelin har undersøgt, bl.a. forfattere og arkitekter.
Her bevæger vi os ind i en helt anden dimension. For hvad er definitionen egentlig på en eliteidrætsudøver, og hvad er det, der udgør forskellen på eliten og de underliggende lag? I den forbindelse gjorde Claus Houlberg mig opmærksom på, at han har skrevet to artikler i det astrologiske magasin Cornelius, som ligger på Astrologisk Museums hjemmeside. I skrivende stund er internettet nede, så vi lægger klinket direkte på bloggen i morgen, når nettet forhåbentlig er oppe igen.
Her demonstreres det, at det faktisk er ganske naturligt, at Mars netop IKKE befinder sig mest i 1. og 10. hus, men netop i 12. og 9. hus. Forskellen på eliten og andre ligger reelt på det mentale område. Tænk blot på, hvor alene disse elitefolk er i udøvelsen af deres metier – og hvilket afsavn de må lide for netop at komme til at udgøre den ønskede forskel. Der er nærmest tale om en religion (9. og 12. hus), og deres liv slægter et munkeliv på. Læs Claus Houlbergs spændende artikler om ganske kort tid.  

AUGUST TILBUD – gave til alle, der køber for mindst 500,00 kr.
Helt enestående vil de første 50 kunder, der køber for over 500 kr. i Astrologihusets Boghandel og Astroshop.dk , få tilbudt et GRATIS eksemplar af den indbundne bog ‘Dansk Astrologis Historie’ af Claus Houlberg (værdi 350 kr). Bemærk: Gælder kun i august måned. 

Ugen, der kommer
Det er lidt småt med temaer i denne uge, men man kan sige, at Merkur kommer tættere og tættere på konjunktionen med Jupiter; og Mars har det på samme måde med konjunktionen med Saturn. Det er dog kun den førstnævnte, der bliver helt eksakt i ugens løb. Alligevel er det sidstnævnte, der er det stærkeste aspekt, fordi begge planeter bliver såkaldte apex-planeter og danner et tiltagende T-kvadrat mellem Venus og Neptun i denne uge. Derfor fortsætter disse fire planeter deres kraftige indflydelse på alt, hvad der startes op i denne uge, lige fra start af virksomheder til ansættelsesforhold og giftermål.
De opspændte områder er økonomi, kærlighed, arbejde, initiativer, målsætninger og religiøse spørgsmål samt alt, hvad der har med vand at gøre (Neptun). Til gengæld er banen klar for undervisning, formidling, forhandlinger, aftaler mv. Merkur og Jupiter gør deres til, at sådanne områder kan falde på plads, men man bør alligevel være meget forsigtig på grund af T-kvadratet, hvor skæbne- og karmaplaneten Saturn er med og kan forhale og forsinke tingene og skabe fokus på de ømme punkter.
Det hjælper også lidt på det, at Solen står så fint til Uranus, så kan man ved snilde og opfindsomhed få tingene til at glide alligevel.

DAG TIL DAG UGE 33 – 2016
Af gæsteblogger Claus Due

Mandag 15. august:

Månen aktiverer i dag et harmonisk samspil mellem Venus og Pluto, hvorfor man med fordel kan arbejde med sit kærlighedsliv. Man kan, hvis man har mod til det, bekende kulør på en hel ny måde, eller man kan lappe gamle sår sammen. Venus er i en såkaldt kontraparallel til Neptun, så fortidens røgslør fordamper, og man ser mere direkte på den rå virkelighed.

Tirsdag 16. august:

Du har brug for at føle dig fri i dag. Dels går Månen ind i Vandbæreren, så man relaterer til andre på en fri og ubunden måde. Dels danner Solen en trigon til Uranus, så man har brug for at udtrykke sig på en autentisk og original måde. Man er ikke bange for at provokere lidt for at ruske op i vanetænkning og konventionel opfattelse af, hvordan man bør opføre sig. Man har også blik for de fjerne mål. Man får et intuitivt glimt af, hvor man gerne vil være på et bestemt tidspunkt i fremtiden.

Onsdag 17. august:

I dag bygger man videre på det, der har vist sig at fungere i praksis. Månen er i sekstil til Saturn, så man er arbejdsom og pligtopfyldende. Man sætter sig små overskuelige mål, der kan nås indenfor få timer, mens man hele tiden har det ultimative mål i baghovedet. I forhold til familie og omgangskreds er man hjælpsom på en praktisk måde. Man giver folk en hånd, så de kan klare sig selv.

Torsdag 18. august:

Det er Fuldmåne fra Vandbærer til Løve, så der er fokus på individuel selvudfoldelse versus integration i fællesskabet. Spørgsmålet er, hvor meget man skal file på sit behov for at positionere sig i forhold til andres legitime ret til også at fylde noget. Venus trigon Pluto gør i dag, at man har behov for at komme et andet sted hen med sine følelser. I parforholdet skal der gås på kompromiser, men man skal også turde noget af sig selv på et følelsesmæssigt niveau. Månen går ind i Fiskene først på aftenen, så nu er man disponeret for humørsvingninger og lader sig nemt påvirke og udnytte af andre, hvis ikke man har et sikkert tag i sig selv.

Fredag 19. august:

Gårsdagens aspekter er også virksomme i dag. Man forsøger at finde ud af, hvem man er i forhold til andre, sikre sine personlige grænser og investere sig selv følelsesmæssigt i kæresten. Månen aktiverer Saturns kvadrat til Neptun, så det med grænser er særdeles vigtigt. Hvordan markerer jeg mig bedst som selvstændigt individ, er dagens dagsorden.

Lørdag 20. august:

Månen kolliderer med Merkur lidt over middag, så man bør vælge sine ord med omhu. Man er meget snakkesalig, og da Merkur er i konjunktion med Jupiter, vil mange gerne overdrive de faktiske kendsgerninger og smøre lidt tykt på ud fra devisen om, at overdrivelse fremmer forståelsen. Ellers en god dag at ”vende og dreje hver en sten” og få fransket alle detaljer i kommunikation, formidling, aftaler og kontrakter.

Søndag 21. august:
Månen har gjort sin entré i Vædderen og danner trigon-aspekter til Mars og Saturn i Skytten, så nu er man særdeles aktiv. Man har masser af energi og kaster sig uden videre over opgaverne. Hvis man kombinerer den energiske indsats med strategisk omtanke, kan man få ekstraordinært meget fra hånden, idet Mars’ samspil med Saturn kræver en disciplineret indsats. Ellers spænder Saturn ben for Mars’ flotte initiativer og efterlader én frustreret, skuffet og vred.


Kongeparret på kollisionskurs

Med en Neptun eksakt på IC vil der altid ligge røgslør over dele af Hendes Majestæt Dronningens privat- og familieliv. Transit Neptun har dannet kvadrat til hendes Venus/Mars-konjunktion i Tvillingerne, og det har bidraget til rygterne om, at prins Henrik tilbagetrækning fra offentlig aktivitet afspejler en egentlig skilsmisse mellem de to parter. Det har majestæten bestemt afvist, men udmeldingen om, at kongeparret heller ikke fejrer deres guldbryllup i 2017 gør, at Neptuns dampe ikke kan andet end stimulere rygterne.

I prinsgemalens horoskop fortælles en lignende historie. Transit Neptun har været i kvadrat til hans radix Mars og opposition til hans Neptun, så han kæmper med alderdommen og indre usikkerhed. Transit Pluto er i opposition til hans Merkur. Han har skullet gennemtænke sin rolle og sin identitet. Trods den hårde presse, prins Henrik har været udsat for de sidste knap 50 år, er han alligevel kongehusets mest sociale, venlige og tilgængelige repræsentant, og hans otium skal være ham vel undt.

Dronning Margrethe: 16. april 1940, kl. 10.10, København
Prins Henrik: 11. juni 1934, kl. 23.08, 44N50, 00V02.

Kronprinsen i modvind
Danmarks sportsglade kronprins er kommet i modvind. Det skyldes, at han støtter den Internationale Olympiske Komité’s (IOC) accept af russisk deltagelse på trods af den aktuelle dopingmistanke. Kronprinsen er selvfølgelig i en vanskelig situation, fordi han som Tvilling er i en dobbeltrolle, hvor han som kongelig på den ene side ikke må give udtryk for politiske holdninger, mens han som medlem af IOC på den anden side er tvunget til at være med der, hvor beslutningerne tages, selv om han ved tiltrædelsen som IOC-medlem sagde til pressen, at han ville holde sig lidt i baggrunden, hver gang IOC skulle tage politisk stilling til noget. Med hans udtalelser om, at han synes, at det er o.k., at Rusland deltager ved OL i Rio har han helt klart taget politisk stilling og brudt reglen om, at kongelige ikke må have politiske holdninger og ifølge juraeksperter dermed også brudt grundloven.
Astrologisk er konflikten 6.-8. august vist af transit Mars (konfrontation) på MC og transit Venus kvadrat (upopularitet) MC. Aspekterne er forbigående, men Frederik får transit Uranus i kvadrat ASC efteråret 2016, og han kan derfor komme ud i en række konflikter, som kræver, at han gennemtænker sin rolle som royal og olympisk aktivist.
Kronprinsen: 26. maj 1968, kl. 23.50 i København.


Viggo Mortensen i et af sit livs bedste roller

Viggo Mortensen, Aragorn i Ringenes herre, er filmaktuel i ’Captain Fantastic’, et af hans livs bedste roller. Han fusionerer i den grad med faderen i filmen, som holder familien i et jerngreb. Han insisterer på, at de skal leve af og i kontakt med naturen.

Viggo Mortensen virker umiddelbart afdæmpet og beskeden. Saturn er i 1. hus, så han holder kortene tæt til kroppen. Men tag ikke fejl. Viggo Mortensen er grænseoverskridende med et kvadrat mellem Pluto og Mars. Han søger de roller, hvor han skal give noget af sig selv.

Viggo Mortensen er multikunstner. Merkur, Jupiter og Neptun danner en tæt konjunktion i det intense Skorpionens tegn, så han kan trække på et kildevæld af inspiration, formår at danne sig et overblik og skærer igennem til sagens kerne.

De sidste to år har transit Neptun dannet en trigon til Viggo Mortensens potente stellium i Skorpionen. Det forklarer, at han har været i stand til at smelte (Neptun) sammen med sin rolle på en måde, der har fået anmeldere over hele verden til at falde på halen. –CD
Viggo Mortensen: 20. oktober 1958, kl. 11.12 i New York


Abernes flugt fra Odense Zoo
Lørdag 6. august 2016 stak 10 dødningehovedaber af fra Odense Zoo. Søndag morgen fulgte yderligere 14 efter. Merkur styrer traditionelt aber, og det var da også, da Merkur dannede opposition til Neptun, at de små størrelser med de skræmmende ansigter forvildede sig ud af deres fængsel og ud i friheden. Dødningehovedaberne fandt dog hurtigt ud, at der ikke var meget føde i Odense og omegn, eller også savnede de bare hjemlige omgivelser, for de fleste vendte hjem af sig selv. Myndighederne forsikrer dog, aberne med kranie-ansigtet er helt og aldeles ufarlige, og at deres tilsynekomst ikke skal tages som et varsel om forestående død. CD

Debat om skolemad
Det er naturligvis uomtvisteligt, at ingen børn bør starte dagen på tom mave, som ydermere gør dem ret hurtigt trætte i løbet af dagen. Men når det er sagt, er der nogle meget vigtige tilføjelser.
En nylig undersøgelse viser, at et stort antal børn føler sig sultne i løbet af skoledagen, og endnu flere bliver trætte. Dette er måske ikke så underligt, især nårskoledagen nu er blevet markant længere. Dette er i sig selv ikke specielt alarmerende. Men jeg føler mig overbevist om, at en større del af disse problemer skyldes fejlernæring, og så skal der slås alarm.
Derfor er jeg tilhænger af forslaget om gratis skolemad, ikke mindst for at opdrage på forældrene, som lader børn gå i skole helt uden morgenmad – eller spiser dem af med de mange kulhydrater, som mange selv indtager om morgenen: brød, sukker, mysli og mange andre ”gode” sager. Dermed får danske familier alt for mange kulhydrater om morgenen i forhold til det, som alternative behandlere anbefaler. Kroppen kan nemlig ikke forbrænde kulhydrater ordentligt om morgenen, det går meget bedre i eftermiddagstimerne. Derfor er der reelt tale om en fejlernæring af befolkningen, hvilket ikke mindst børnene betaler priser for.
Systemet er ikke tilstrækkeligt opmærksomt på problemet, hvilket igen bidrager til en formindsket gennemsnitslevetid. En dansker lever i gennemsnit mere end 6 år kortere end en svensker. Dette skyldes bestemt ikke kun morgenmaden, men det er kun en del af forklaringen. Dette har man i årevis vidst i Sverige, hvor man har oprettet skolekantiner, hvor børnene på alle klassetrin kan få både morgenmad og varm mad til frokost. Vel at mærke både vegetarisk og ikke-vegetarisk. Dette initiativ synes majoriteten af danske politikere – som det ser ud nu – ikke er værd at kopiere – selv om en forbedring af børnenes ernæringstilstand vil have en positiv indflydelse på børnenes indlæringsevne og sundhedstilstand – og derved på længere sigt vil give besparelser på sundhedsområdet – og ikke mindst en bedre trivsel for børnene gennem hele deres skolegang. Altså en klar win-win situation for alle, selv skatteyderne!
Udgangspunktet bør klart være, at staten ikke skal blande sig i befolkningens ”interne anliggender”, men det er noget andet, når en alt for stor del af befolkningen på grund af travlhed eller fattigdom ikke kan eller vil tage ordentligt vare på deres eget afkom. Arbejde og penge er afgørende medspillere i dette spørgsmål, og børnene bliver derfor helt urimeligt taget som gidsler i dette spil.
Derfor bør gratis morgenmad til en start nødvendigvis indføres, og derefter gratis frokost; det er vigtigt at ændre på vores vaner til gavn og glæde for fremtidige generationer.
Her vil jeg foreslå en meget bedre kostplan, end den læger og diætister disker op med, hvor man tager den nyeste alternative forskning i betragtning og lægger kosten om, så man får de fleste kulhydrater på tidspunkter, hvor kroppen bedre kan kapere dem. Det viser sig nemlig, at kulhydrater er meget dårlige at indtage om morgenen, hvor kroppen ikke kan bearbejde/omsætte dem på den optimale måde. Det går meget bedre om eftermiddagen mellem kl. 12.00-18.00 – og altså heller ikke om aftenen. Det er altså om eftermiddagen, der bør ”syndes” eller smovses. Her er kroppen fra naturens side indrettet sådan, at den bedre kan tage vare på de kostelementer, der er decideret usunde på andre tider af døgnet.
Det vil sige, at brød og søde sager for vores egen skyld bør begrænses væsentligt om morgenen, og på sigt helst helt udelades, da blot ganske lidt kulhydratindtag om morgen kan ødelægge hele projektet. Men også frugt skal henlægges til indtagelse om eftermiddagen på grund af det høje indhold af kulhydrater. Der er altså hovedsageligt tale om en omlægning af kosten. Dernæst bør man også eliminere andre af vores fremherskende fødevarer som morgenmad, fx mejeriprodukter, der generelt er svære at optage. Disse kan med fordel erstattes af rismælk, gedeost og/eller andre delikatesser (når man har vænnet sig til dem, men der går normalt ikke længe, da kroppen er vild med forbedringer). Det skal dog tilføjes, at syrlige mejeriprodukter som fx yoghurt går an i omlægningsfasen. De indeholder ikke kulhydrater. 
Det er vore egne vaner, der lægger hindringer i vejen, så det er mest der, der skal sættes ind. Når kroppen først er begyndt at juble og i det hele taget får det bedre og bedre, så er dette en motivationsfaktor i sig selv.
Derfor tak til SF for forslaget om gratis morgenmad til skolebørn, hvor det sunde kan være et alternativ til det mindre sunde, hvilket er opdragende i sig selv, og forslaget glider nok lidt lettere ned, når der netop er tale om et gratisprincip. Det kan godt være, at de fleste forældre vil holde fast på deres vaner, men så får børnene i det mindste mulighed for ikke at give de usunde vaner videre til de næste generationer.  Og hvorfor skulle børnenes tarv ikke også gælde det kostmæssige aspekt?

Men man må huske…  
Hvis ikke der tages mere hensyn til sundheden, end den, der anbefales officielt, så vil forældre være bedst stillede ved at lægge sig i selen og tilberede morgenmaden selv. Der er alt for mange kommercielle interesser i systemet, herunder lobbyarbejde, der gør, at det er ret umuligt at få noget igennem, der går imod de pågældendes interesser. Herhjemme er det et statsligt anliggende at støtte landbruget, og derfor supporteres mælk og dermed andre mejeriprodukter i stor stil. Det sker stadig, at forældre under læge- eller tandlægebesøg oplyses om vigtigheden af indtagelse af mælk - på trods af, at sundhedsstyrelsen selv fraråder komælk til småbørn under en vis alder- og megen forskning dokumenterer mælks sundhedsskadelige virkning. Her i den vestlige verden er vi på få årtier nået frem til, at en diæt bestående af hvedemel, raffineret sukker, polerede ris og mælkeprodukter er udbredt. Det er en særdeles udbredt holdning, at disse ting udgør en sund kost, selv om det i virkeligheden er meget hårdt ved helbredet. Derfor stiger antallet af tilfælde af tarmkræft, diabetes, allergier og inflammatoriske sygdomme over en kam.
Der er derfor et udtalt behov for at uddanne befolkningen på området. Almindelige oplysningskampagner vil ikke kunne hamle op med den massive påvirkning fra lobbyister, herunder landbruget.
Der skal sættes ind på det mentale område for på den måde at få det ændret, og her kunne gratis skolemad komme på tale – hvis vi tør tage et opgør med konventionerne og de enorme økonomiske interesser.
Det skulle nødigt gå som det forsøg, Jamie Oliver lavede på tv i England, hvor han forsøgte at omdanne det engelske skolemadsystem, men hvor han stødte på den økonomiske side af sagen.
Systemerne mener ikke, at der er råd til kvalitet. Og langt de fleste af os ligger under for den spændetrøje – bare ikke i Sverige.

Horoskopet
Jeg har opstillet et øjeblikshorkskop (1.8.16 kl. 8.22 KBH Ø). Dette viser, at der vil være meget stor modstand mod sund levevis, når det kommer til udførelsen af forslaget. Folk nægter at give slip på deres vaner. Derfor er vi bare nødt til at begynde med børnene, og så i øvrigt huske, at inddrage ordningen igen, når virkningen af den har stabiliseret sig og blevet en integreret del af folkesundheden og den daglige livsførelse i de enkelte familier.
Ordningen vil ikke stille sig i vejen for fx velfungerende familiers i forvejen sunde madvaner. Fælles morgenmad og frokost i skolen giver kun optimal mening, hvis man gør det til en læring om sund kost – og som MEGET gerne delvis må tilberedes af børnene selv, så de rette vibrationer også kommer ind i billedet på sammen måde, som når plejehjemsbeboere selv bør deltage i køkkenarbejdet med kartoffelskrælning osv. Vibrationerne er kostmæssigt set en anden overset faktor. En sådan investering i nye faciliteter ville være ovenud fantastisk og være en opdragende faktor i sig selv, som generelt vil give meget bedre læring. En eftermiddagsfrugtkurv, kunne være indledningen på denne udvikling, som vil komme på et tidspunkt under alle omstændigheder. Så tak til SF for at have taget hul på debatten her midt i agurketiden. Det vil være så billigt, at det snildt kan finansieres gennem en regulering af tobaksafgifterne, som SF foreslår.
Lad os starte med dette, mens politikerne tygger videre på det politiske ansvar. Nogle gange er det nødvendigt at tage tyren ved hornene – og hvem vil ikke gerne leve lige så længe som en svensker? Og på den måde stimuleres børnene samtidig til bedre at kunne absorbere den åndelige føde i skolerne.
Her skal det siges, at astrologisk set er denne varme kartoffel nok alt for varm, så politikerne vil være bange for at brænde sig på den, og det vil de nok ikke risikere. Øjeblikshoroskopet viser en hårdnakket træghed, grænsende til det halsstarrige. AC/DC-aksen er i spænding til Saturn i Skytten, og som igen er i spænding til Neptun på DC. Desuden står horoskopherskeren Merkur i 12. hus i spænding til Mars på IC.
Forslaget ser desværre ud til at blive skudt ned, men så må man gå på kompromis og kun indføre frugtkurven og måske et tilbud om en tallerken havregryn med rismælk – så er man i det mindste i gang.

UGEHOROSKOP uge 33 - 2015 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
PS: En rigtig god periode starter nu.
TYR
PS: Brug også tid på og i din bolig.
TVILLING
PS: Der er mulighed for flytning.
KREBS
PS: Hæng dig ikke i småting.
LØVE
PS: Tag gerne et par chancer.
JOMFRU
PS: Tag initiativ – hold ikke igen.
VÆGT
PS: Du har brug for en pause indimellem.
SKORPION
PS: Der er også mulighed for en dejlig flirt.
SKYTTE
PS: Se positivt på tingene, så kommer du længst.
STENBUK
PS: Du har brug for at slappe af indimellem.
I
VANDBÆRER
PS: Du skal anstrenge dig, når du skal samarbejde med andre.
FISK
PS: Tvivl ikke på din egen intuition.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar