tirsdag den 25. august 2015

Aktier i styrtdyk - hvad sker der?


Når aktier styrtdykker i en uge uden større astrologiske spændinger, og hvor Venus kører baglæns, så er der med stor sandsynlighed ikke tale om en forestående kollaps, men om nødvendige justeringer oven på en periode, hvor kurserne har været for høje. I Kina er det noget andet, og her kan de store fald komme til at betyde, at de må lave om på deres system i et aktiemarked, som fungerer markant anderledes end i stort set alle andre lande. De psykologiske faktorer er en del af aktieverdenen, men i Kina er det langt mere udtalt end andre steder. Der skal langt mindre til, før frygten breder sig.

Når det er sagt, skal det tilføjes, at rutscheturen i Vesten er et symptom på, at noget også er strukturelt galt her, og at der må ske justeringer i løbet af et par årtier, sikkert i forbindelse med en justering af hele det økonomiske system, som helt klart ikke må få lov at fortsætte som ikke-bæredygtigt. Det er min overbevisning, at Pluto har den opgave at rydde op i alle de forhold, der skaber ubalance og dermed menneskeskabte klimaforandringer med deraf følgende naturkatastrofer.

Når vi tager det ”lange briller” på, er de nuværende kursfald altså et bump på vejen hen imod et sammenbrud – hvis vi vel at mærke ikke griber ind i tide. Vi bliver nødt til at få meget mere gang i fx deleøkonomien og hele forbrugerpolitikken, herunder affaldsproblematikkerne. Og det gøres efter min mening bedst og mest effektivt ved at omstrukturere bolig-, forbrugs- og arbejdsmarkedspolitikken. Læs evt. om det samlede forslag under Tænketanken Mikro på AstrologiHusets hjemmeside:


PS. Som forudsagt er København og andre storbyer på vej ind i en ny boligboble, som også er forårsaget af et skævvridende og dermed ubalanceret system. Disse bobler vil blive ved med at opstå, så længe der er strukturelle ubalancer til stede i det økonomiske system. Disse ubalancer vil forsvinde, hvis det nye forslag til boligpolitik gennemføres – og dermed vil boblerne i både det økonomiske system og på boligmarkedet forsvinde som dug for solen.                             

Ingen kommentarer:

Send en kommentar