søndag den 17. april 2016

Uge 16 astrologisk set

INDHOLD:
Anmeldelse af en anmeldelse med personlig vinkel
Den medicinske seer – ny væsentlig bog
Ugen, der kommer
Jordskælv i Japan og Ecuador
Ugehoroskoper for alle tegn

Anmeldelse af en anmeldelse
-         en meget væsentlig bog

Det er ikke hver dag, man læser en anmeldelse som den, der blev bragt i Politiken 15. april 2016. Denne anmeldelse skriger på en anmeldelse, og det er heller ikke hver dag, man anmelder en anmeldelse. Men her er der tale om en så væsentlig udgivelse, at det MÅ være sådan. Bogen vil blive anmeldt til september, når den udkommer på dansk, men her vil jeg redegøre for min egen indfaldsvinkel til det væsentlige emne – naturen.

Den fylder flere sider, og der er tale om en bog på tysk, som først udkommer til efteråret på dansk. Bogen har sat Tyskland på den anden ende, fordi den beskriver, at træer gør alle de samme ting som mennesker, og at vi derfor snart vil komme til at opleve, at vi skal behandle træer, som vi normalt behandler husdyr som fx hunde – eller for den sags skyld: mennesker.

Det er et virkelig interessant emne, og jeg har ventet på en sådan bog hele mit liv. Jeg har selv stor respekt for træer i alle afskygninger og af”stam”ninger og har virkelig fortrudt, at jeg i 1998 lod de to største træer i min have fælde, fordi de var blevet FOR store til den lille rækkehushave. Fysisk set var det på en måde heldigt, idet decemberstormen (3.12.99) året efter ville have væltet det største af dem med det resultat, at der var sket skade, enten på huset, på naboens have - -eller på bilerne på parkeringspladsen, alt afhængig af vindretningen. Og så stod det store, stolt knejsende fyrretræ, som mine fætre og kusiner havde gynget i som små – jeg købte huset af min onkel og tante i 1970. Træet skyggede også for solen, og det var naboen ikke så glad for. Desuden fældede den sine nåle ud på vejen og parkeringspladsen på træets ene side. Den slags ting er uundgåelige, men skaber kun ravage, når byen og kulturen indtager naturen.

Træet havde stået der, fra tiden før huset blev bygget på den store gård i Tårnby, ”Løjtegårdens”, jord, og præcis på det sted havde der været frugthave. Der er stadig et par æbletræer som et fortidslevn på legepladsen, som fra begyndelsen var fyldt med æble- og pæretræer. Men et flertal i grundejerforeningens bestyrelse besluttede på et tidspunkt at fælde stort set alle træerne, selv om de var sunde og raske - kun med en enkelt undtagelse, som blev brugt som argument for at fælde de mange andre træer. Et yderligere argument var, at træernes ”efterladenskaber” var besværlige at have med at gøre. Nu fik havemanden et lettere arbejde, når han ikke længere skulle rive blade sammen hvert efterår, og nogle gange endda også grene. Jeg er sikker på, at der ikke kommer nogen form for god karma ud af en sådan handling – og alle kunne jo se efter fældningen, at stort set alle træer havde været sunde, selv om de var gamle. Desuden skulle havemanden heller ikke samle nedfaldsæbler op længere, for der var ikke tale om deciderede spiseæbler, selv om nogle af dem var gode nok. Men som madæbler var de meget fine, og fra de første beboere flyttede ind i 1950, var der mange, der var glade for disse nedfaldsæbler, men nu er hele husstanden på job eller i skole og har ikke tid til at indsamle og tilberede de selvindsamlede frugter, som i stedet i stigende grad med tiden er blevet brugt som skyts i æblekampe, og æblerne blev i stedet revet op og kørt på genbrugsstationen – og nu købes æblerne i stedet i supermarkedet.

Man må naturligvis finde en balance i tingene, så der også er plads til beboelse og haver. Men med verdens overbefolkning er forholdene ved at komme ud af balance, og det øger antallet af naturkatastrofer samt medvirker til klimaforandringer.

Tilbage på sporet igen: Jeg har altid set træer som healere, og kort efter fældningen fik jeg et dårligt knæ, som måtte opereres nogle år senere. På næsten samme tidspunkt døde min onkel, som jeg havde købt huset af 28 år tidligere. Det er ikke med i bogen, så vidt jeg kan se af anmeldelsen. Men jeg ser nåletræer som maskuline, de afgiver energi, og det kan man bruge, hvis man er træt eller energiløs. Holder man fx om et grantræ i nogle få minutter, mærker man hurtigt en energiforøgelse. Holder man derimod om et feminint løvtræ, mister man energi, men bliver så også mere afslappet, og det er jo helt fantastisk, hvis man fx er stresset. Det med maskuline og feminine træer passer alligevel fint med Wohllebens beskrivelse – og sikke dog et herligt efternavn til en forfatter, der skiver så fantastisk om et så spændende emne fra naturen.

Som et eksempel på træers personlighed kan man nævne bøgen, som sjældent knytter venskaber, men når det sker, er det for livet. Bøgen har et solidt socialt sammenhold med artsfæller, men bryder sig ikke om andre arter. Man kan dog ikke sammenligne dette direkte med det feminine princip. Egetræer virker hårdføre, men kan direkte gå i panik, hvis de fx omringes af bøgetræer – og så kan en veritabel krig opstå.

Et væsentligt synspunkt er, at træer plantet af mennesker i fx plantager, haver eller gader ikke har noget familiebånd, som er altafgørende for dem. Derfor bliver sådanne træer oftere syge i forhold til træer, der har plantet sig selv i nærheden af deres mor/forældre - helt fantastisk og vidunderlig læsning i en anmeldelse, som jeg anser for at være afgørende for os mennesker i forståelsen af naturen. En monumental bog, der kan sammenlignes med en anden, nyere monomental bog, nemlig ”Solen ved midnat” af Uffe Jonas om Grundtvigs oversete kosmologi. Begge bøger vil blive behandlet intensivt i næste nummer af Astrologimagasinet HOROSKOPET. Især den sidstnævnte, da den udelukkende handler om Grundtvigs spiritualitet, herunder hele 50 sider om astrologi. Bogen kan købes på www.astroshop.dk

Nu vil jeg bare glæde mig til september, når den fantastiske bog udkommer på dansk, og SÅ vil der komme en meget omfattende anmeldelse her på stedet.

Den medicinske seer
Det vrimler i øjeblikket med fantastisk litteratur, og i sidste uge fik vi glæde af Anthony William´s bog Den medicinske seer. William er blevet sammenlignet med Edgar Cayce – den sovende profet, som i trance kunne diagnosticere sygdomme og deres behandling. Læs anmeldelsen fra forrige uges søndagsbrev. Bogen kan købes på www.astroshop.dk

Ugen, der kommer
Nu får vi igen en spændende uge på det værdimæssige plan. Vi ser lidt af det samme som i den uge, hvor Panama-papirerne blev lækket, og hvor jeg troede, at det ville ramme aktiemarkedet, men det skete ikke i noget videre omfang. Det kan være svært at forudsige præcist, hvordan økonomisk og værdimæssig turbulens ytrer sig helt eksakt, men her så vi altså et af de største og væsentligste lækager i historien med titusindvis af lækkede dokumenter, der bragte bl.a. kendisser og statsledere i fedtefadet.
Denne gang er det værdiplaneten Venus, der blander sig i spændingen mellem Uranus og Pluto. Derfor bør alle være opmærksomme på ikke at gøre større køb eller investeringer uden at have undersøgt tingene meget nøje. Spændingerne er eksakte mandag og fredag, så det virker hele ugen, og det kan ikke undgå at give visse økonomiske problemer i forretningsverdenen. Det gode er, at Venus er i flot harmoni med Saturn, så kan det ikke gå helt galt.
Situationen bliver ikke bedre af, at Solen ganske vist går ind i Tyren (nydelse, kvalitet) tirsdag, men ellers er den uaspekteret, og mange initiativer kan komme til at mangle gennemslagskraft.            
Hvad angår kommunikation og formidling, er der ingen spændinger til Merkur hele ugen, bortset fra Månens spænding.  Ellers er der kun harmonier, hvilket gør en del forhandlinger og aftaler mulige.
Ellers kører det sædvanlige T-kvadrat mellem Jupiter, Mars, Saturn og Neptun derudad på bedste beskub og gør tingenen vanskelige og helt eller delvis uigennemskuelige for dem, der har fornøjelsen af at få spændingerne blandet ind i deres horoskop.
Vi er inde i en periode, hvor naturkatastrofer nærmest hører til dagsordenen, men også terror kan komme på tale. Det er T-kvadratet mellem Jupiter, Mars, Saturn og Neptun, den kan give især jordskælv og oversvømmelser, og dette aspektet kører mere eller mindre i de næste ca. 3-4 måneder. Læs evt. om jordskælvene senere i ugebrevet.

MANDAG      
Dagen starter meget trægt og pligtbetonet med Månens spænding til Saturn. Man vil være rutinepræget og ret uinspireret, hvor man bare gør, som man plejer. Man må være ansvarlig og tålmodig, og skal man skynde sig, må det ske langsomt. Så går det bedre op ad dagen, specielt fra ca. kl. 14.00, som er et af de bedste tidspunkter på dagen. Her står Månen flot til Merkur og begunstiger aftaler, beslutninger og forhandlinger. Da Merkur står flot til Pluto, bliver beslutninger og udtalelser af temmelig dyb karakter. Det er også i dag, at Venus står i eksakt harmoni med Saturn. Det er dette aspekt, der kan gøre, at man er ansvarlig i de værdimæssige sager.

TIRSDAG
Månen går kl. 12.24 ind i Vægten og medfører et par dage med manges behov for at være selskabelige, åbne og udadvendte. Kl. 16.29 går Solen ind i Tyren og skænker os en måned med livskvalitet og nydelse. Nogle vil sikkert bestille en wellness-ferie med all-inclusive. Det er i dag, at Venus er i eksakt spænding til Pluto, så pas på køb og investeringer, som jeg nævnte i indledningen.

ONSDAG
Dagen begynder godt og energisk. Månen står fint til Mars og udtrykker følelserne åbent og ærligt uden at stikke noget ind under stolen. Om aftenen står Månen fint til Saturn, og så går følelser og ansvar godt i spænd sammen. Sent på aftenen er Månen i spænding til Pluto, så det kan anbefales at gå tidligt i seng og derved undgå konfrontationer med sig selv eller andre. Der kan også opstå andre negative følelser sent på aftenen, måske på grund af træthed. Nogle kan få lidt ubehagelige drømme.

TORSDAG
Dagen begynder uroligt med Månens spænding til Uranus, dagens eneste eksakte aspekt, og mange er oprørske og frihedsbetonbede – man kæmper hårdt for sine synspunkter.

FREDAG
Kl. 1.17 går Månen ind i Skorpionen og giver et par dage med behov for dybe, passionerede følelser. Det er fuldmåne fra den tidlige morgenstund, eksakt kl. 7.24. Det kan gøre en del ustabile på det følelsesmæssige plan med humørsvingninger til følge. I dag står Venus eksakt på Uranus og gør mange obsternasige og urolige. Mange vil være frie og uforpligtende og gøre mange ting på en anderledes måde.

LØRDAG
Midt på dagen står Månen flot til passionens planet, Pluto. Det giver dybe og intense følelser. Om aftenen kan kommunikationen kokse på grund af Månens spænding til Merkur, så det gælder om at udtrykke sig så klart som muligt.

SØNDAG
En ret stille søndag, hvor det eneste astrologiske islæt er, at Månen kl. 13.46 går ind i Skytten og giver et par dagen med behov for optimisme, glæde og humor.

Jordskælv i Japan
Den 16. april kl. 1.25 ramte det først af flere skælv med epicenter i japanske Kumamoto. Jordskælv er særligt fremherskende, når Saturn (jordplanet) er i spænding. Den står sammen med Mars i Skytten i spænding til Jupiter og Neptun. Sidstnævnte har med vand og dermed oversvømmelser at gøre. Dette T- kvadrat er aktivt også i de næste 3-4 måneder. Begge hovedakser er med i spændinger. AC i kvadrat til Solen, og dermed også i realiteten til Uranus, og MC til Månen i Løven og udløser derved dennes spænding til Merkur på IC Merkur hersker over 8. hus (død, transformation).
Jordskælver i Ecuador den 17. april har det samme T-kvadrat, og vi må huske, at Solen og Uranus lige nu begge er i spænding til Pluto (død). Dette giver en risiko for netop naturkatastrofer – og man skal også tage sig i agt for terror.

UGEHOROSKOP uge 16 - 2016 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
PS: Tro på dig selv, og nye døre vil åben sig.
TYR
PS: Hold dig ikke tilbage, men hold pauser.
TVILLING
PS: Du kan træffe gode beslutninger omkring boligen.
KREBS
PS: Søg gerne råd hos en loyal kollega.
LØVE
PS: Find på noget sjovt, som interesserer dig.
JOMFRU
PS: Lad det ikke blive ved drømmene, gør noget aktivt.
VÆGT
PS: Din partner er en god støtte.
SKORPION
PS: Hold øje med din økonomi.
SKYTTE
PS: Lad ikke temperamentet løbe af med dig.
STENBUK
PS: Du nyder at bruge tid sammen med dine børn.
I
VANDBÆRER
PS: Tilgiv en ven, hvis han/hun skuffer dig.
FISK
PS: Tag dig en pause indimellem.Ingen kommentarer:

Send en kommentar