fredag den 3. april 2015

Blodmånen påskelørdag og meget andet

Uge 16 astrologisk set – den foreløbige tekst med BLODMÅNEN PÅSKELØRDAG
Resten udsendes som vanligt søndag til alle gratisabonnenter

Information og tilbud
Den levende Astrologilinje åben i påsken
Vil du have en minitydning af dit horoskop på et par enkelte punkter, kan det klares i påsken ved at overføre startgebyret på 100 kr. på mobile pay. Det koster 10 kr. i minuttet, og så afregner vi efter samtalen. Mod et ekstra gebyr på 50 kr. kan samtalen optages på en lydfil, der tilsendes, når den endelige afregning er sket via mobile pay. Vi ringer op, så husk at oplyse telefonnummer. Er du i tvivl om noget, så indtal en besked på 36450545, som aflyttes konstant – eller mail på astrologi@astrologihuset.dk

VIGTIGT - søgning på bloggen
Jeg henviser ofte til, at man kan gå ind på bloggen og finde gamle forudsigelser eller analyse af dette og hint. Nu har det vist sig, at man ikke altid kan bruge søgefeltet til at finde indslagene med. Derfor er det vigtigt at informere om, at man kan søge over Google ved fx at skrive Astrologihuset blodmåne. Så vil man hurtigt blive ledt til det rigtige sted på bloggen, selv om den efterhånden bugner af gamle indslag.

Nu er HOROSKOPET endelig trykt og på vej - se løsningen på problemet her!
Mange har reklameret over, at de ikke har modtaget bladet, og det beklager vi. Vi har selv bragt nogle blade ud onsdag, og postvæsenet har måske gjort det samme; Vi hører gerne derom, hvis du har oplevet dette.
Vil du helst nikke vente til efter påske, så send en mail på astrologi@astrologihuset.dk – og vi sender en pdf-fil af bladet, så du kan scrolle og læse artiklerne på den måde. Men bladet har du senest tirsdag efter påske. Er det ikke kommet der, så mail til os. Man må jo konstatere, at postvæsenet ikke er, hvad det har været.
Ønsker du at abonnere på bladet, kan du fra forsiden af www.astrologihuset.dk se en smagsprøve af det nye nummer, som kan downloades på www.astroshop.dk for kun 49 kr.
I Rigets tilstand kan du læse om mulige terrordatoer i foråret, som heldigvis ser ud til at blive forpurret, før det går galt. Dette er blot et af mange spændende indslag i magasinet.
PS. Du kan bestille et gratis prøvenummer på HOROSKOPET ved at maile på: astrologi@astrologihuset.dk


Blodmånen igen – beklager forglemmelsen (formørkelsen) i ugebrevet!
Vi skrev et længere indslag sidste år, hvor den første blodmåne i en ”tetrad” (en række på fire) fandt sted den 15. april. Den næste i rækken fandt sted den 8. oktober 2014. Den tredje tetrad blodmåne kommer den 4. april 2015 – påskelørdag, og den sidste i rækken er den 28. september 2015. Der er meget langt imellem tetrad blodmåner. Fra 2001-2100 er der i alt 8 af slagsen. Blodmåne kan kun finde sted ved total måneformørkelse, og fænomenet er forårsaget af, at der – på grund af, at Jordens skygge rammer Månen - bliver rødt omkring Månen under formørkelsen.
Totale måneformørkelser sker ikke så ofte, men fire måneformørkelse i træk, som er totale, er naturligvis endnu sjældnere. Men en sådan periode er vi altså ind i nu. Astrologisk set er det derfor en MEGET vigtig tid, hvor der renses ud i dårligdomme, selv om det ikke altid tager sig sådan ud. Vi har set vold og terror, konflikter i Mellemøsten og Rusland/Ukraine, og den økonomiske krise er ikke sådan at få helt has på. Der har også været spektakulære flykatastrofer, blot for at nævne nogle eksempler.
Vi kan desværre ikke SE den totale måneformørkelse her i landet, men det kan man i dele af Asien. Tetrads falder i klumper, hvor der i løbet af ca. 300 år kan falde 17, og i de foregående eller de følgende 300 år er der næsten ingen.

Formørkelseshoroskopet
Formørkelsen er eksakt den 4. april kl. 14.08. Man skal derfor nogle tidszoner østpå, før det bliver aften, hvor Månen kan iagttages. Der er det specielle ved denne fuldmåne (måneformørkelser kan kun finde sted ved fuldmåne), at Månen udløser spændingen mellem Pluto og Uranus. Vi kan derfor vente en turbulent påskelørdag, specielt om eftermiddagen, hvor spændingen (et T-kvadrat) er eksakt. Men spændingen er så stærk, at den vil kunne mærkes resten af døgnet. Så vær forsigtig denne påskelørdag. Heldigvis har mange ferie, og det vil nok lægge en dæmper på gemytterne. Dette kan også være nødvendigt, for vi skal have med, at Solen også er med i spændingen, og at Merkur også lige sniger sig med. Det bliver 5 planeter i alt, og det er ret sjældent, det sker. Og så må vi ikke glemme, at den karmiske måneknudeakse også er med ved en måneformørkelse. Dette bevirker, at mange afvikler karma i en sådan periode, og det går ikke altid lige stille af, især ikke inde i de enkelte mennesker. Så det er især dem, hvor spændingerne rammer ind i deres horoskop, der vil afvikle og rense ud. Derfor er det afgørende, at man ikke plastrer påsken til med alskens aftaler, aktiviteter og arrangementer. Spændingerne præger altså hele påsken og ca. 3-4 dage efter påske, læs evt. om de enkelte dage i ”Ugen, der kommer”.
Månen er følelserne, så de vil være meget svingende fra den ene yderlighed til den anden. Pluto er transformation og turbulens, Merkur er kommunikation, Solen er den enkelte - og Uranus er pludselige begivenheder, frihed, oprør og nytænkning. Derfor er grunden lagt for en urolig påske, men mest påskelørdag. Mars og Venus er ikke med i noget og er ret neutrale. Der vil derfor ikke blive ret meget tid til det ægteskabelige område, som påsken ellers appellerer til. Men der er for meget at se til, og det kan på det varmeste anbefales at aflyse deltagelse i det, som man ikke tydeligt kan mærke, at man gerne vil – eller decideret brænder for. Afsæt god tid til at være i enrum, gå lange ture og lignende. Man må helst ikke glemme at rette blikket indad i bøn, meditation eller yoga, for at nævne et par ting, der er VIRKELIG fantastiske at bruge tid på i påsken.
Dette understeges af, at healerplaneten Chiron står i healertegnet Fiskene i 8. hus (transformation). Men ikke nok med dette: Den står i harmoni med Venus (kærlighed, værdier) og Pluto (transformation). Og så står den eksakt i midtpunktet mellem de to planeter, den er i harmoni med. Det er bestemt et fantastisk udgangspunkt for en mirakuløs påske, hvor mange kan sætte deres vilje ind på at nå følelsen af dyb lykke. Dette kræver som nævnt, at man afsætter tid til ro og indre aktivitet.

Oprydning af den ultimative art
Det er en påske til indre og ydre oprydning. Den karmiske krølle skal snøres, og de projekter eller beslutninger, som har vist sig ikke at holde, skal kastes op i den store, kosmiske container, hvor der er god plads til uopnåelige og/eller uholdbare projekter.

Påsken 2014
Måneformørkelsen i påskeugen sidste år faldt om tirsdagen før selve påsken, men havde udløbere til selve påskedagene også. Der var også mange spændinger på himlen, hvad der også gjorde påsken 2014 helt speciel. Vi skrev dengang, at helgener kunne manifestere sig for os, og jeg ved, at en del havde helt specielle oplevelser sidste år. Det er altid vigtigt – især i påskedagene - at fokusere på lyset og at sende lys og healing til sig selv og andre; ikke mindst, når der er tale om så stærke himmelske spændinger. Det kan vende de hårde energier til det stik modsatte. De kan medvirke til, at nogle af de store helgener vil træde til, Jo flere, der fokuserer og beder, jo mere vil den lyse energi manifestere sig på Jorden, særligt i de urolige brændpunkter. På den måde kan man bidrage til, at freden indfinder sig – og mirakler kan ske, lyset kan besejre mørket.


PS:
Det er ret sigende, at jeg helt glemte at nævne blodmånen i ugebrevet i søndags, men det skyldtes ekstraordinær travlhed med produktionen af Astrologimagasinet HOROSKOPET, som var nærmest forhekset denne gang. Bladet er derfor mere forsinket end nogensinde tidligere, men det skulle blive leveret lige efter påske. Forsinkelsen skyldes dels en kæmpemæssig arbejdspukkel i huset, og dels to dødsfald med relation til redaktionen. En tredje forklaring er, at det har vist sig at være meget mere arbejdskrævende at lave temanumre.
Man kan roligt sige, at vi blev slået ud af kurs denne gang, og vi havde ikke engang tid til at reflektere over, at en del af forklaringen kunne være netop blodmånen. Der var rigtig mange spændinger generelt under den første blodmåne for et år siden (totale måneformørkelse finder sted med lige omkring et halvt års mellemrum). Og for et par uger siden var der solformørkelse. Det er med andre ord ikke noget at sige til, at mange oplever en kaotisk tid. Jeg var på planetariet for at kommentere den astrologiske del af solformørkelsen, og det var også en anspændt oplevelse, som det vil fremgår af indslaget, der kan hentes på YouTube.

Den forudsagte boligboble
Vi skrev allerede i 2014, at vi skal regne med en boligboble i de største byer, især i København. Nu slår boligøkonomer alarm og siger, at der er en reel risiko for, at en boble er under opsejling. Priserne er steget markant i de seneste år, da flugten fra land til by er fortsat, ikke mindst til hovedstaden.
Det er astrologisk set interessant at konstatere, at den seneste boble var for næsten 7 år siden, så fra efteråret og et år frem derfra er risikoen overhængende, da Saturn efter ca. 7,5 år er i spænding til sig selv. De lave renter bærer sin del af skylden for den eventuelle boble. Det betyder ekstra stor efterspørgsel med de store prisstigninger til følge. Denne gang er vi dog bedre rustet mod boblen, og det kan få den til at trække ud. Og København har endnu ikke nået prisniveauerne for mange andre europæiske storbyer, herunder de nordiske hovedstæder. Det kan få boblen til at vare længere, men så bliver den jo også farligere, det glemmer man. Visse økonomer mener slet ikke, vi er nær en boble i København, herunder Curt Liliegren fra Boligøkonomisk Videncenter. Læs eventuelt den store artikel om emnet, der ligger under Tænketanken Mikro på www.astrologihuset.dk
En boble opstår, når spændet mellem de aktuelle priser og den pris, som den specifikke bolig reelt er værd, når en vis grænse, hvorefter ”boblen” brister. Det stemmer fint overens med Danmarkshoroskopet, hvor Pluto er i spænding til Mars, hvilket altid øger de økonomiske risici.
Jeg vil vurdere, at boblen brister inden for et års tid fra nu, og i det mindste skabes det ultimative grundlag for bristen, som VIL komme, da det nuværende system ikke er bygget op omkring naturlige kræfter. Det er markedet, der bestemmer, som det er nu, og så vil grådigheden forstærkes, efterhånden som fortjenesterne øges. Så kommer risikovilligheden også til at øges, selv om der er lagt en dæmper på den efter erfaringerne fra den seneste boble for syv år siden.

Trafikken i påsken – lumpne perioder
Trafikalt bliver det er LANNNGGG torsdag, og sikkert også en lang fredag, hvis man ikke har lært noget af torsdag. Måske bør dagen omdøbes til Langtorsdag…
Om formiddagen er det specielt timen 10.25-11.25, hvor begge hovedakser laver stærke spændinger til flere planeter, herunder trafikplaneten Merkur. Og de spændinger, vi nævnte i ugebrevet i søndags, udløses i den periode.  Noget af det samme sker i perioden 19.30-20.30 i aften, men der er der ikke nær så meget trafik, så det vil nok gå noget lettere end i formiddags, hvor en væltet lastbil spærrede motorvejen ved Brande.
Tidligere var det Vestmotorvejen ved Vemmelev, det var galt med. Den var spærret i vestgående retning. Ved Årup på Fyn fik politiet melding om uheld kl. 10.39. Der skete to uheld med kun 10 minutters mellemrum i vestgående retning, heldigvis uden personskade. Ingen er dræbt i nogen af ulykkerne.
De nævnte perioder er lidt risikable alle påskedagene, så pas i det hele taget på, hvad du siger og gør – og kør altid forsigtigt.
Der er andre perioder end de nævnte, der er lumpne, men det er fortrinsvis i de nævnte, man skal være ekstra agtpågivende.

DR 90 år med Pluto på slæb
Præcis kl. 20.00 den 1. april 1925 gik DR i luften første gang. Tv kom først til i 1951. Vi har i de senere år kunnet iagttage en større turbulens i den store, statslige institution. Der har været personalesager, fyring af Radiounderholdningsorkestret, generaldirektørskifte, omlægning af organisation og sendeflader mv., blot for at nævne nogle enkelte eksempler. Og så har jeg slet ikke nævnt salget af Otto Leisners kartotek med vitser!
Astrologisk er dette ikke underligt, da Pluto har været på spil og bidt institutionen i haserne, for nu at sige det mildt. Det er en proces, der begyndte i 2010 og som først slutter i 2016. Pluto startede i 2010 med at spænde Venus (værdier, penge) op. Derefter var det Plutos og Solens (selve DR) tur, og nu gælder det Månen i de næste ca. to år. Månen er personalet og atmosfæren i huset. Derefter går der et par år, hvor Pluto er i spænding til Jupiter i nogen tid, så det er en lang periode med stor turbulens.
En lignende periode fandt sted i 1973-78, hvor Pluto også spændte DR´s horoskop op. Men dengang var Månen ikke involveret på samme måde, så det bliver spændende at følge, hvad der sker af omorganiseringer, ikke mindst på personalefronten, hvor man nok ikke skal vente et øget personaleforbrug, snarere tværtimod. Dette kan nok gå ud over arbejdsglæden og –atmosfæren for nogle medarbejdere. Og da Månen er landets befolkning, skulle det ikke undre, hvis DR igen lægger sig ud med befolkningen, som man gjorde, da man lagde Underholdningsorkestret i orkestergraven. Vi kan dog håbe, at man har lært af fortidens synder.
Under alle omstændigheder vil der gå et par år med yderligere omorganisering, før DR kan sige, at processen er ført nogenlunde til ende for en stund.Ingen kommentarer:

Send en kommentar