søndag den 6. marts 2016

Uge 10 astrologisk set

Indhold:
NYHED: Doreen Virtue engle- og tarotkort nu på dansk!
Christian Borup – en astrologisk mindebog er nu i boghandelen
Ugen, der kommer
Balladen i Nykredit
Trump fortsætter mod triumfen
Vulkan er fundet
Ugehoroskoper for alle tegn

NYHED
Doreen Virtue englekort på dansk – både kort og manual!
I løbet af de næste 1-2 år vil der drypvis udkomme nye versioner af hele Doreen Virtue englekortene på dansk. Det vil sige, at BÅDE kort og manual er på dansk. DE to første er Fairy tarotkortene og Englene svarer:
De kan købes på www.astroshop.dkChristian Borup – en astrologisk mindebog
Red. Lillian B. Jensen og
Horoskopbladet Stjernerne
374 sider, kr. 295.-
Museum Astrologicum

Man kan roligt sige, at der her er tale om en meget speciel bog. Efter den berømte astrolog Christian Borups alt for tidlige død har Lillian B. Jensen sat sig for at samle en lang række af hans artikler fra Månedsbladet Stjernerne, som han jo i øvrigt i en længere periode selv redigerede. Af økonomiske grunde var tanken, at det skulle være en e-bog, men ved Astrologisk Museums og Astrologisk Akademis mellemkomst er det heldigvis lykkedes at udgive denne spændende artikelsamling i bogform også.
Bogen giver et portræt af den helt særlige kombination af faglig indsigt og varme menneskelige egenskaber, som var karakteristiske for Christian Borup. Mellem artiklerne får vi en række citater af folk, der har kendt ham – ikke mindst hans kærestes mindeord gør dybt indtryk.
Samtidig rummer bogen en lang række billeder og illustrationer, som dels giver et meget fint billede af Christian Borups kærlige og humoristiske udstråling, og dels illustrerer de artikler, der bringes.
Man kan sige, at bogen både er en gave til dem, der gerne vi lære Christian Borup bedre at kende, men samtidig også en foræring til dem, der vil fordybe sig i hans store faglige viden.
Ikke mindst må det fremhæves, at det aldrig er kedelig læsning. Christian Borup skriver altid inspirerende og underholdende, også når det er dybere faglige emner, der er på banen.
Som Eva Ganvig og Cathrine Oppenheim skriver, kunne han ”videregive de astrologiske budskaber, så alle kunne være med.” Samtidig med, at han ikke et øjeblik gav køb på den faglige skarphed. Bogen kan købes på www.astroshop.dk


Ugen der kommer
Nu er T-kvadratet mellem Solen, Saturn og Jupiter ved at være forbi, men der er stadig lidt effekt i det i denne uges begyndelse. Jupiter og Saturn er dog stadig i spænding, og det vil sige, at vækstplaneten er i spænding til kriseplaneten. Når de er i spænding, holder de hinanden i skak, så der ikke er mange, der oplever vækst, men nok stagnation og tilbagegang. Det være sig enten på privatfronten eller mere kollektivt med aktiekurserne og økonomiske aktiviteter generelt. Merkur er stadig i spænding til Mars, så trafikale og kommunikationsmæssige områder kan stadig være ramt. Desuden står Venus (også penge) i spænding til Mars (arbejde, energi). Kort sagt er der ikke mange harmonier i denne uge at gøre godt med. Alligevel er det en uge, der er ret harmonisk set i forhold til mange andre uger i dette forår, men det siger måske heller ikke så meget – og weekenden ser ret så fin ud.

MANDAG
Mandag er meget som beskrevet i indledningen, men der skal lige tilføjes noget.  Morgenstunden byder på et behov for hygge, nærhed og kvalitet på grund af Månens samklang med Venus. Kl. 19.08 går Månen ind i Fiskenes tegn og byder på et par dage med behov for indadvendt fokus, intuition, drømme og fantasier. Næsten samtidig går Månen i spænding til Mars, og det er noget helt andet. Dette kan give temperamentsmæssige udbrud, men måske nærmere udtrykt som implosion til forskel fra eksplosion, som rækker udad. En meget modsætningsfyldt aften, hvor dramaer kan udspille sig – men som nok ikke har deres hold i virkeligheden.

TIRSDAG
Solen er i eksakt opposition til Jupiter, og så vil mange oplever overdrivelse og fantasterier, hvor man kan være ret så flyvsk og måske endda helt münchhausen´sk. Ikke mindst om formiddagen, hvor Månen står på Neptun. Aftenen er anderledes virkelighedsbetonet, men kan også fremprovokere tungsind eller depression, hvis man er disponeret for dette. Månen står næsten samtidig i harmoni med Pluto, hvilker øger passionen og viljen.

ONSDAG
Kl. 1.54 er der eksakt nymåne, i hvert fald astrologisk set. Solen og Månen er i eksakt konjunktion, og så er det tid til en ny cyklus, hvor Månen i 2 uger er i tiltagen. Ikke aspektmæssigt, men i forhold til fuldmånen om ca. 2 uger. Kl. 19.40 går Månen ind i Vædderen og byder på et par dage med aktivitet og energi, hvor mange vil være initiativrige. Lidt senere på aftenen står Månen flot til Mars, hvilket giver den samme tendens.

TORSDAG
En stille dag aspektmæssigt, om aftenen er der dog en harmoni fra Månen til Saturn, og så ånder meget fred og ro. Man er tålmodig og eftertænksom.

FREDAG
Mange har behov for ro og fred, men en del får det ikke. Især ikke, hvis man er godtroende. Merkur står i konjunktion til Neptun, og det øger fantasien og medmenneskelighed, men på grund af spændinger til konjunktionen øger det muligheden for kaos, ikke mindst på det følelses- og kommunikationsmæssige plan. Om aftenen hjælper det dog på det. Her står Månen godt til Venus, der byder på hygge og kvalitetstid. Samtidig går Månen ind netop i Tyren og øger fokus på sidstnævnte.

LØRDAG
En dag hvor mange har behov for hygge og ro. Kl. 10.24 går Venus ind i det fredelige og sociale Fisketegn, hvor mange så også har behov for at tilbringe tid sammen med sig selv. Dette gælder især midt på dagen, hvor Månen står flot til Neptun, der øger sensitiviteten. Eftermiddagen er god til kommunikation og det at bringe forståelse ind i billedet.

SØNDAG
Formiddagen byder på ro, helhed og harmoni med Månens harmoni med Solen.  Kl. 21.03 går Månen ind i Tvillingernes tegn og byder på et par dage med behov for udveksling af lidt af hvert, både konkret og kommunikationsmæssigt.

Balladen i Nykredit
Det er noget af en shitstorm, Nykredit er ude i lige nu. Der er dannet en gruppe på Facebook, som godt kan gå hen og få indflydelse på, hvordan realkreditsystemet bliver her til lands i fremtiden, og i hvert fald på den store del af markedet på mere end 40 %, som Nykredit sidder på.
Læserne har været flittige og har googlet til den store guldmedalje, og tak for det!
De fleste har fundet frem til stiftelsesdatoen den 1. april 1985, men en læser er gået videre og har sendt en udskrift, der slår fast, at realkreditdelen blev udskilt fra resten af koncernen under navnet Nykredit A/S i en selvstændig enhed den 1. januar 1991. En anden læser har fundet en meget væsentlig dato, nemlig oprettelse af FORENINGEN NYKREDIT, som skete den 1. januar 2002. Selv om man på forhånd ville være skeptisk over for en forenings horoskop, så ser det astrologisk ud til, at denne konstruktion har betydning her. Men dette skal der bores mere i.
Det er helt overvældende, og det tager tid med så mange væsentlige horoskoper. Derfor vil jeg gøre det ganske kort her og sige, at alle horoskoperne viser på deres måde, at der mildt sagt er ugler i mosen.
I horoskopet for stiftelsen den 1. april 1985 er transit Pluto (gebyrer, andres penge, storkapital, tab) i gang med at massakrere konjunktionen mellem Merkur (kommunikation, internt og eksternt) og Venus (penge, værdier). Pluto er også på vej ind i Nykredit Banks horoskop fra 1986. Den 16. januar 1989 er også en væsentlig dato. Her fik Nykredit fuld kontrol over virksomheden, og i dette horoskop står den progressive Måne (folket, følelser) sammen med Mars (krig, aggressivitet) i spænding til Pluto, især i de næste par måneder, så turbulenser vil vare ved i nogen tid, formentligt et par år, da Mars går ret langsom i sin progressive bevægelse. Giver Nykredit sig ikke, får de så meget på puklen, at de må bære et stort tab på folk, der flytter deres engagementer til andre institutter.
Den 1. januar 1991 skilles realkreditdelen ud fra resten af koncernen. Den progressive MC/IC-aksen passerer kriseplaneten Saturn, og Merkur står på Neptun, hvilken aldrig er et godt tegn for noget firma. Så skal der nemlig kommunikeres følelsesmæssigt og empatisk, og det er svært for en kolos som Nykredit, hvor det jo handler om cool cash, som heller ikke er Neptuns livret.
Det væsentligste horoskop ser umiddelbart ud til at være foreningens stiftelse med virkning fra den 1. januar 2002. Her kunne det være yderst interessant at vide, hvilken DAG og TID, det blev vedtaget at oprette foreningen, så ved nogen dette, vil jeg meget gerne vide det. Progressive Sol og Venus står på Merkur, så kommunikation er af afgørende betydning, men ikke uden videre let. Lige nu er der tale om en stillingskrig, hvad der er meget naturligt, når det hele udspiller sig i det bevarende Stenbukkens tegn. Merkurs spænding til Månen (folket) bliver udløst, og det gør ikke tingene lettere for Nykredit. Mars er i spænding til Måneknudeaksen i Tvilling/Skytte. Værre er det, at transit Neptun er i spænding til kriseplaneten Saturn, og at transit Saturn udløser spændingen mellem Mars og Pluto. Det stikker meget dybt, dette her, og det er en højrisikoperiode for Nykredit, der gør klogt i at studere grønspættebogen for krisehåndtering meget nøje. Der vil sandsynligvis i det mindste blive tale om et stort tab for Nykredit, men det er sandsynligt, at det vil resultere i en omlægning af realkreditsystemet, i det mindste på lidt længere sigt. Finder man ikke selv ud af det inden for systemet, kommer politikerne på banen, og sker dette heller ikke, så vil folket vide at demonstrere, indtil der er foretaget nogle væsentlige justeringer.
PS. Nu var denne opgave en lynaktion, og det går ikke med så store sager. Jeg står naturligvis ved de tekniske argumenter i analysen, men der skal bruges mere tid til at se på helheden. Foreløbig må læserne tage denne tekst som en indføring i arbejdsmetoden inden for astrologiske erhvervsanalyser.

Trump tramper videre
Donald Trump ser ud til at vinde nomineringen som republikanernes præsidentkandidat. Men selv om han vælges, betyder det ikke uden videre, at han så BLIVER partiets kandidat. Partiet kan nemlig dumpe ham og nominere en anden. Men bliver det Trump, bliver han slået af Clinton. Hvis jeg skulle coache partiet, vil jeg anbefale Rubio, der har det bedste horoskop. Han vil dog skulle kæmpe hårdt, hvis han skal vinde over Ted Cruz – men ingen af de tre vil kunne slå Hillary Clinton i det endelige resultat.

Vulkan er fundet

Siden der astrologisk blev omtalt en ukendt planet, Vulkan, engang i 30’erne eller 40’erne, har astrologer tæsket rundt for at finde denne planet. Ifølge omtalen skulle Vulkan befinde sig i nærheden af Merkurs og Venus’ baner. Man fandt ingen planet dér, og nogle astrologer har endda ment, at Vulkan måtte være Jorden.

Nu er Vulkan fundet – og den blev faktisk fundet for lang tid siden.

For at forstå dette, er vi nødt til at kigge ud over astrologernes horisont, og se på den fysiske videnskabshistorie. Som bekendt var Neptun blevet opdaget tidligt i 1800-tallet, fordi astronomer havde observeret nogle uregelmæssigheder i Uranus’ bane. Astronomerne antog, at en hidtil ukendt planet uden for Uranus påvirkede dennes bane med sin tyngdekraft. Ud fra uregelmæssighederne i Uranus’ bane beregnede astronomerne nogenlunde, hvor den dengang ukendte planet måtte befinde sig, og hopla – ved intense observationer på det formodede sted fandt astronomerne da også en ny stor planet, som blev døbte Neptun.

Dét var baggrundshistorien. Nu spoler vi tiden frem til omkring 1900-tallet. Her finder andre astronomer nogle uregelmæssigheder i Merkurs og Venus’ baner. Disse nye astronomer kan jo huske, at det var præcis sådan, at Neptun blev opdaget, så de gætter straks på, at der må findes en ukendt planet omkring Merkur og Venus, og de døber den endda på forhånd – den får navnet Vulkan. Derpå leder disse astronomer intenst videre for at finde denne ”Vulkan” – men de finder ikke en pind.

Nu spoler vi tiden en anelse videre frem, men ikke ret meget. Her sidder der langt væk fra de astronomiske kikkerter en kvik lille hyggelig fyr som tredje-assistent på et schweizisk patentbureau. Han hedder Einstein. Det som optager Einstein, er mange ting, én af dem er lysets egenskaber, og tyngdekraften. Einstein når frem til, at tyngdekraften i og for sig ikke er en kraft (selvom den opleves sådan), men derimod er en egenskab ved tid-rummet, som bøjes af store objekter som f.eks. Solen. Denne bøjning af tid-rummet nær Solen påvirker lyset påvirker også objekter i nærheden af solen, som Merkur og Venus.

Meget nøjagtige målinger viste da også, at Einsteins teori forklarer nøjagtig de uregelmæssigheder, man havde fundet i Merkur og Venus’ baner. Vulkan blev altså fundet for længe siden. Blot er Vulkan ikke en planet i traditionel forstand.

Vulkan er et nyt princip – i en ny dimension (tid-rummet) – og dette princip udgår fra store masser – herunder fra Solen.

Bemærk ordvalgene.

Karsten Riise
Partner & Editor

UGEHOROSKOP uge 10 - 2016 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER Der sker virkelig meget for dig på det personlige plan, det kan næsten være svært for dig at følge med. Du vil opleve, at du indimellem ikke har så meget energi, men det er sådan lige nu – og det ændrer sig snart. Så kan du alt, hvad du vil, og tingene vil lykkes for dig. Find din positive side frem.
PS: Du må arbejde for resultaterne.

TYR Forvent dig ikke for meget af andre. Alle former for samarbejde vil gå trægt lige nu. Du har en virkelig god intuition, og den kan du bruge til at forstå det, der ikke bliver sagt. Du har samtidig nogle virkelig gode ideer, og dem kan du komme langt med, hvis du planlægger godt.
PS: Sørg for dit eget, inden du hjælper andre.

TVILLING Ikke alt bliver, som du har planlagt på jobbet. Der er overraskelser i vente, både af den gode og mindre gode slags. Ikke alt bliver, som du har planlagt, så du må være fleksibel. Du vil møde modstand fra andre. Det vil især vise sig, når du samarbejder med andre.
PS: Forkæl dig selv og slap af, du trænger til det.

KREBS Det sker en masse ændringer omkring dig, og tingene falder måske ikke helt ud, som du gerne vil. Det gælder især, hvis du er studerende eller skal lære nye ting. Tænk dig grundigt om, inden du involverer dig i andres opgaver eller projekter, du bliver nemlig let involveret i deres kaos.
PS: Forsinkelser opstår meget let - desværre.

LØVE Tænk dig grundigt om, når det kommer til kærlighed og parforhold. Det, du siger eller beslutter, kan sandsynligvis ikke laves om. Du kan føle dig for træt til at foretage dig noget, men du bliver faktisk mere træt af at være alt for passiv. Derfor må du finde på noget, der interesserer dig.
PS: Pas lidt på pengene, du kan få en uventet regning.

JOMFRU Der er spændende muligheder for dig, der er single. Du kan møde en, som du helt uventet falder for. Du er i stand til at foretage praktiske ændringer i din dagligdag, der gør tingene meget lettere. Ikke alle du møder er lige lette at omgås, du må være fleksibel og diplomatisk.                                                                                                                                  
PS: Hæng dig ikke for meget i detaljer.

VÆGT Du må forberede dig på, at der opstår en del forhindringer og forviklinger i det daglige. Både på hjemmefronten og på dit arbejde. Opgaver og projekter er ikke helt lette at få gjort færdige, og i det hele taget vil det føles som om, at andre har en masse ressourcer, som du ikke har.
PS: Bed andre om hjælp og undgå skænderier.

SKORPION Det bliver en travl uge, hvor du sikkert ønsker at kaste dig ud i nye projekter. De kommer dog ikke godt fra start, så det er bedst at vente. Du vil dog have held med enkelte ting, så tæl dine sejre og glem alt andet. Pas på dine ejendele, du kommer let til at glemme dem.
PS: Rutineopgaver er gode at holde sig til lige nu.

SKYTTE Planlægger du godt, vil du nå en masse. Det er dog svært at forene arbejdsliv med de krav, du mødes af hjemme. Det skyldes til dels, at du kan have tendens til at tage bekymringerne med hjem. Du kan også pålægge familien mere ansvar, ellers kommer du til at stå for det hele.
PS: Motion eller en lang gåtur hjælper på humøret.

STENBUK Er du opmærksom på, hvad du siger til andre, og hvordan du siger tingene, kan du slippe ud af ugen uden for mange problemer. Ellers kan der let opstå misforståelser. Dine planer går ikke helt, som du har tænkt dig, og det hjælper ikke, at kæmpe for tingene, det bliver, som det er.
PS: Fleksibilitet er nøgleordet.
I
VANDBÆRER Tingene lykkes for dig uden den helt store arbejdsindsats, så du vil føle dig dejlig ovenpå. Det er dog bedst, hvis du lige sover på nye aftaler og økonomiske valg. Du må også sige fra, når der er noget, du ikke er enig i, eller når andre vil bestemme over dig og din tid.
PS: Det skal være sjovt indimellem.

FISK Det er kun dig selv, der kan træffe dine beslutninger. Det bliver ikke let, for der opstår mange forviklinger, men du vil komme igennem det. Læn dig op ad familie eller en god ven, når tingene bliver for svære. Du kan med held gøre en status, eller træde et skridt tilbage og se tingene lidt udefra.
PS: Påtag dig ikke en offerrolle.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar