søndag den 20. marts 2016

Uge 12 astrologisk set

Indhold:
Den Levende Astrologi Linje – åben alle påskedage
Søgning på bloggen
Astroterninger – en slags tarotkort
Transformationsspillet fra Findhorn
Artikler i HOROSKOPET kan købes i ”løs vægt”
Følg AstrologiHusets blog på facebook
Topatletnavne efterlyses til serie af indslag
Anmeldelser fra AstrologiHusets Boghandel
Alternativ behandler trukket i retten
Rettelse
Ugen, der kommer
Nykredit igen
Trepartsforhandlingerne landet
Ugens humor
Ugehoroskoper for alle tegn


Den levende Astrologilinje åben i hele påskeugen
Vil du have en minitydning af dit horoskop af Karl Aage Jensen, kan det (også) klares i påsken ved at overføre startgebyret på 100 kr. på mobile pay: 28110545. Det koster 10 kr. i minuttet, og så afregner vi det nøjagtige beløb efter samtalen. Mod et ekstra gebyr på 50 kr. kan samtalen optages på en lydfil, der tilsendes, når den endelige afregning er sket via mobile pay. Vi ringer op, så husk at oplyse telefonnummer. Er du i tvivl om noget, så indtal en besked på 36450545, som aflyttes konstant – eller mail på: astrologi@astrologihuset.dk

Søgning på bloggen
Jeg henviser ofte til, at man kan gå ind på bloggen og finde gamle forudsigelser eller analyse af dette og hint. Nu har det vist sig, at man ikke altid kan bruge søgefeltet til at finde indslagene med. Derfor er det vigtigt at informere om, at man kan søge over Google ved fx at skrive ”Astrologihuset blodmåne”. Så vil man hurtigt blive ledt til det rigtige sted på bloggen, selv om den efterhånden bugner af gamle indslag.

Astroterninger – som at lægge tarotkort
Lær astrologiske grundprincipper på en sjov og nem måde! Man siger sit spørgsmål, og så bruger man den store, danske manual til at tolke svarene, som man efterhånden selv lærer at give. Normalpris 169 kr.

Transformationsspillet fra Findhorn
Spillet kan vare i flere dage, da man kommer meget dybt i et terapiforløb med medspillerne. Man kan derfor gå ind og ud af dette fantastiske spil, som kun findes på engelsk. Normal pris 499,00 kr.

Artikler fra næsten 25 år kan købes løst
Astrologimagasinet HOROSKOPET har 25-års jubilæum til næste år, og det giver anledning til fornyelse.
Det er nu muligt at købe enkelte artikler, og der har været skrevet om stort set alt inden for astrologi. Bestil en liste over det hele, inkl. artikler i HOROSKOPETS forgænger, Galaxen. Send en mail på astrologi@astrologihuset.dk
Så modtager du fortegnelse og bestillingsvejledning.
For mere information, ring 36450545

Følg AstrologiHusets blog på Facebook
Vi har påbegyndt en ny service, hvor du kan følge AstrologiHusets blog på Facebook. Vi lægger bl.a. de daglige aspekter med kommentarer på Facebook, så du kan følge dem hver dag, uanset hvor tidligt du står op! Kig forbi på Facebook!

Efterlysning af topidrætsfolk og politikere m.m.
Hvis du har en person inden for topidræt, som du gerne vil have set nærmere på astrologisk, så indsend navnet på vedkommende til: astrologi@astrologihuset.dk
Det kan både handle om succes og nedtur i fortid og fremtid. Materialet bliver ikke udsendt i søndagsbrevet, da et stort flertal af vores læsere har erklæret sport for uønsket område (dog ikke politik). Derfor bliver alt sportsstof lagt direkte på bloggen for dem, der måtte være interesseret:
PS. Der lægges snart en ny prognose for superligaen på bloggen. Vi går jo her ud fra trænernes horoskoper, og der har været en del klubskifter i løbet af den hidtidige turnering. Dette giver ændringer i prognoserne. Randers FC har ikke skiftet træner, hvad der heller ikke ville være fornuftigt, men de har været ude i noget af en shitstorm med intern ballade mellem to spillere, hvor den ene løb med den andens kone. Turbulenser bredte sig til hele truppen, og konetyven er nu sat af holdet. Se bl.a. indslaget om dette drama på AstrologiHusets blog.

Anmeldelser fra Astrologisk Boghandel:


Astrologiens idehistorie
Dette er en af de skarpeste grundpiller i dansk astrologilitteratur, og en anmeldelse er på vej fra Aase Kærgaard. Det er en ny udgave fra de tre forfattere: Astrologerne Lars Steen Larsen og Erik Michael samt astronomen Per Kærgaard Rasmussen. Bogen har været udsolgt i et par årtier, men nu er der tilføjet nye kapitler til den i forvejen omfattende bog, som er indbundet og meget smuk. Pris 395 kr., den kan købes på

Astrologien videnskabeligt belyst
Sven F.F. Svensson
174 sider, 195,00 kr.
Museum Astrologicum

Det er lykkedes forlaget Museum Astrologicum at genudgive Sven F. F. Svenssons bog ”Astrologien videnskabeligt belyst”. Den umådeligt flittige Claus Houlberg har gjort det igen! Bogen udkom første gang i 1980 under titlen ’Astrologien i videnskabelig belysning’, og den beskæftiger sig med sider af astrologien, som ikke har fået megen opmærksomhed i Danmark.
Svensson skriver selv, at hans sigte er at få astrologien anerkendt som videnskab, og hans arbejde er bl.a. fremprovokeret af, at en gruppe på 186 videnskabsmænd i 1975 underskrev en erklæring, der fordømte astrologi. Angrebet på astrologien blev fortsat i en bog, hvor astrologien blev anset for det rene bluf. Det blev faktisk forudsagt, at astrologien senest om 10 år ville være forsvundet, også fra ugebladene!
Svenssons bog falder i to afsnit. Første afsnit redegør for sammenhængen mellem astrologi og videnskab. Og Svensson er i en særlig del meget optaget af tertiærdirektionens muligheder.
2. del er en egentlig videnskabelig undersøgelse, hvor hypotesen er, at Solen i konjunktion ved Venus i et direktionshoroskop for en mand ofte tyder på ægteskab. Der beskrives en grundig videnskabelig undersøgelse af hypotesen, og konklusionen er, at den bliver bekræftet. I sit forord gør Houlberg opmærksom på, at konklusionen ikke siden er blevet modsagt.
Som det fremgår af bogen, skal der stor tålmodighed til at foretage undersøgelser, der kan holde vand for (natur)videnskabelig efterprøvelse.
Men her er forsøget i hvert fald gjort, til inspiration for astrologer, der har lyst til at gå videre af den vej.

Aase Kærgaard

Grundbøger i Astrologi
Vi har tidligere meldt udsolgt af to populære grundbøger om astrologi, men en lageroptælling omkring nytår viste, at der alligevel gemte sig en del eksemplarer på hylderne. Det handler om Birgit Hanssons Astrologiens grundbog og Erik Hessers Astrologiens ABC. De er begge nu nedsat til 50 kr. stk. og kan købes på www.astroshop.dk

Komplementærterapeut Morten Krabbe trukket gennem retssystemet
Morten Krabbe tabte sin sag og skriver følgende:
Hvordan kan det lade sig gøre at blive dømt ved 2 instanser for at sælge “farlige urter”, når jeg har dokumentation på internationalt ph.d. niveau, som modsiger dette? Derudover har jeg dokumenteret, at de 2 er urter tilladte og godkendte i resten af EU. Alligevel stadfæstede Landsretten torsdag d. 25.2. Byrettens dom fra sidste år, hvor jeg blev idømt en bøde på 40.000 kr. + sagsomkostninger. Har nu mistet min barnetro på, at dette er et retssamfund og at domstolene er uafhængige af statens interesser.
Begge domstole har baseret dommen på Fødevarestyrelsens dokumentation, udarbejdet til lejligheden af DTU, og som i bedste fald må betegnes som “varm luft”, der ikke understøttes af international videnskabelig litteratur.
Jeg synes, det er meget tydeligt, at retten ved sine manglende krav til staten om videnskabelig korrekt begrundet løftelse af bevisbyrde for farlighed ikke ønsker at tage udgangspunkt i grundlovens § 74, EU traktaten og SPS (handelsaftale mellem EU og tredjeverdenslande, red.), hvori det fastslås, at det er staten, der skal bevise farligheden, og altså ikke kun påstå farligheden ved produktet.
Retten har dermed ikke anvendt loven korrekt i forhold til statens manglende bevis for farlighed og dermed lovstridigt har accepteret statens brug af vending af bevisbyrde for farlighed, som anklagede aldrig vil kunne løfte, da det er staten, der afgør, om den er løftet. Landsret som byret blåstempler blot statens lovstridige vending af bevisbyrde og gør dermed 3-delingen af magten illusorisk. Det er overtrædelse af traktaten, herunder traktatens almindelige regler for samhandel, idet traktaten er tolkningsgrundlaget for alle EU-retsakter og dermed tillige fødevareforordningen, et tolkningsgrundlag som dansk lovgivning og administration ikke kan tilsidesætte og ej heller danske domstole.
PS. Læs Mere på Human Balance´s hjemmeside: www.human-balance.dk

Rettelse
I søndags (læs også der) kom vi til at skrive en ti-værelses lejlighed i Malmø er til leje. Der skulle have stået en to-værelses. Skulle nogen stå og have brug for en sådan i fremleje, så kan astrolog Lars Thor Smith kontaktes på: Astropeuten1909@gmail.com

Ugen, der kommer
Solen er nu i tæt kontakt med kommunikationsplanetern Merkur. Det vil sige, at det er fokus på kommunikation, rejser og trafik – og det ser ret fornuftigt ud på disse områder, da begge planeter står i harmoni med energiplaneten Mars. Nu kan konfrontationer og trafikuheld aldrig helt undgås, men der burde være færre af slagsen end vanligt i en uge som denne. Aspektet falder i ildtegn, og dette kan medføre utålmodighed, som derved kan blive årsag til eventuelle konfrontationer. Men generelt en fin uge for kommunikation og forståelse. Brug derfor ugen til tilgivelse, hvis du har en eller flere personer, der har gjort noget imod dig. Der er alligevel ikke andet for end at tilgive, uanset hvad. Send tilgivelsens lys ned over dig selv og den pågældende person og bliv ved i nogle minutter, indtil du mærker en lettelse, en afklaring. De fleste gør ikke én fortræd med vilje, men vi kan alle komme til at fejle.
Lad dette være påskens budskab, og brug ikke tid og energi på ærgrelser og bekymringer. Lev i nuet og send lys af sted, hvis du opdager, at du alligevel bekymrer dig. Og husk at bønnens kraft er den stærkeste af alle, næst efter Gud selv. Dette vil hjælpe både dig selv og de andre, og det kan blive afgørende, da der også er spændinger i løbet af påsken. Venus står stadig tæt på Neptun (hemmeligheder, fordrejelser, løgn, bedrag). Derfor vil mange komme i sådanne situationer, men så handler det netop om lys og tilgivelse. De to nævnte planeter er i spænding til karmaplaneten Saturn og vækstplaneten Jupiter. Derfor vil nogle opleve karma, der vender tilbage, samt møder med mennesker, man har været sammen med i tidligere liv, hvad man ofte har med fx familiemedlemmer. Igen hjælper lys og tilgivelse, så det er virkelig værd at afprøve tilgivelsens smukke energi. Prøv det!

MANDAG
En rimelig stille dag, hvor eftermiddagen dog godt kan stille krav til vores manøvredygtighed. Månen er i spænding til Venus/Neptun-konjunktionen. Mange har derfor brug for ro til eftertanke, meditation og bøn. Nogle vil gerne se en film eller have naturoplevelser. Endnu andre bruger tiden på at dagdrømme. Tingene er ikke altid, som de ser ud, og stol ikke på andet end din egen intuition. Hvis du mærker uro, så sig nej, eller tag dine forbehold. Spændingerne begynder så småt om formiddagen.

TIRSDAG
Lige efter midnat går Merkur ind i Vædderen og giver nogle uger med ekstra energi på mental aktivitet, hvad angår kommunikation og formidling. Mange vil være ret så påståelige, og man kan ikke udelukke kværulanteri, når Merkur er i spændinger, men det er først i næste uge.

ONSDAG
Så er der gang i tingene med hele 6 astrologiske faktorer i spil. Fra tidlig morgen går Månen ind i det sociale og selskabelig tegn, Vægten, i et par dage. Og præcis til middag er Månen fuld, hvilket kan give følelses- og stemningsskift, især fordi Månen spænder Merkur op på en måde, så man enten er ret glemsom, eller man pludselig kommer i tanker - og kan huske - de mest utrolige ting fra fortiden. Harmonisk energi vender tilbage ud på eftermiddagen med Månens harmoni med Mars. Der er to eksakte planetaspekter i dag. Jupiter står i spænding til Saturn, så der lægges en dæmper på succes og fremgang, og humøret kan også svinge hos en del personer. Solen er også i eksakt konjunktion med Merkur, og så kommer det, der nævnes i indledningen til ugedagene, fx om kommunikation, frem på en harmonisk måde.

TORSDAG
En ret så blandet dag, men det er ikke sikkert, at ret mange føler det sådan, da de fleste holder fri og kan tage det afslappet, hvad der også er at anbefale. Stress endelig ikke i dag, og læs evt. indledningen igen om fx kommunikation. Merkur er i eksakt harmoni med Mars. Månens harmoni med Saturn giver ro og stabilitet, men det er en sandhed med visse modifikationer. Månen udløser nemlig spændingen mellem Pluto og Uranus sidst på eftermiddagen og om aftenen, og det giver let noget uro, utålmodighed og stress. Konfronter kun andre, hvis det er vigtigt, ellers kan man spilde både tid og god energi.

FREDAG
I dag står Saturn stationær og begynder at gå baglæns i nogle måneder. Det vil sige, at ansvarlighed, tålmodighed og disciplin stilles på flere prøver, så man kan lige så godt tage tingene, som de kommer – på en sindig og rolig måde. Venus er i dag i eksakt spænding til Jupiter og dermed også i virkeligheden til Saturn. Det vil sige, at værdierne er i spil og måske skal have en nærmere gennemgang. Hvad er virkelig betydningsfuldt, og hvad er mindre betydningsfuldt? Mange vil have brugt pengene i denne måneds budget og må spare resten af måneden. Det er specielt dem, der er født i midten af de bevægelige tegn – eller som har planeter stående lige der. Kl. 18.09 går Månen ind i Skorpionen og giver et par passionerede dage med behov for dybde og intensitet.

LØRDAG
En rimelig harmonisk weekend står for døren, så mange kan se frem til en god og givende påskeweekend, hvor der kan være noget af en overgang til mandagen, som godt kan være følelsesmæssigt udfordrende for dem, der berøres af Månens spændinger 2. påskedag.
Solen står fint til Mars, så energien flyder godt og harmonisk, og Venus står flot til Pluto, og det er godt for økonomien. Om eftermiddagen er Månen i fin kontakt med Neptun, og det gavner intuition, fantasi og drømme. Natur- og kunstoplevelse kan virkelig anbefales.

SØNDAG
Dagen begynder meget flot med Månen i hele to harmonier på næsten samme tid. Først til Pluto, som støtter lidenskaberne og intensiteten, og lidt senere til Venus, som øger hygge og harmoni. En kvalitetsmorgen af de mere sjældne, hvor man virkelig kan tage sig tid til at nyde livet, måske med morgenmad på sengen. Læs evt. LIDT om 2. påskedag under lørdagen.

Mere Nykredit
Det har været noget af en udfordring at fastslå Nykredits starttidspunkt, og med Totalkredit er det nærmest umuligt. Her har jeg end ikke kunnet finde en dato nogen steder. Så jeg vil gå ud fra Nykredit her, og det ser ud til, at foreningen har en stor rolle at spille astrologisk, derfor fokuserer jeg på denne. Dog ikke datoen 1. januar 2002 som i første indslag, men den 7. januar samme år, hvor den første REGISTRERING har fundet sted, tilsyneladende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar.
Området omkring erhvervsdrivende fonde og foreninger har længe været en “gråzone”, og først omkring årtusindeskiftet blev det mere lovreguleret. Hvis man ser nærmere på den detaljerede registreringshistorik, finder man den første registrering på datoen den 26. september 1996, og en læser mener – tak for oplysningen til Jonas - at dette er datoen for, hvornår foreningen blev pligtig til at registrere sig i Erhvervs- og selskabsstyrelsen, men foreningen har eksisteret siden 1964 - hvor vi ikke har kunnet finde datoen - blot uden at være opført i CVR-registeret. 2006-horoskopet viser tegn på, at tingene snart går i den rigtige retning, selv om Nykredits image har lidt meget under krisen, som har bragt en hel shitstorm med sig.
I horoskopet for 7. januar står Pluto lige nu i spænding til Solen som for alle andre forløb, der er startet den 7. januar, uanset årstal. Dette forklarer fint, at der er ugler i mosen, og at man skal tage sig i agt for ting, man ikke har behøvet at fokusere så meget på tidligere. Pluto giver turbulens, ikke mindst på det økonomiske område. Pluto udløser også spændingerne til Venus og AC, som har været aktive de seneste par år, men det store stormvejr samlede sig sammen til begyndelsen af 2016, hvor spændingen til Solen er eksakt.
Jeg vil dog tro, at noget af stormen nu lægger sig, efter at man har tilbudt at nedsætte bidragene. Det var en fornuftig disposition, da det giver muligheden for at skabe mere ro omkring sagen. Men helt slut er den ikke, da Pluto spænder Solen op i det næste års tid, og det er sikkert fordi den nystartede lånerforening fortsætter med at rasle med sablen. Men den helt store omlægning af det danske realkreditsystem er afblæst med rabatten på bidragene.
Nykredit bør dog drage omsorg for at bringe forholdene i orden hurtigst muligt, hvad jeg også tror, de vil gøre. Alternativet er, at hele branchen geråder sig ud i endnu mere turbulens, hvad ingen af parterne er tjent med.

Trepartsforhandlingerne landet
Så fik Løkke medgang og fik trepartsforhandlingerne landet, vistnok i fredags den 18. marts, lige præcis i den periode, hvor der er mest harmoni i de næste måneder. Man skulle næsten tro, at han har skelet til astrologien, men det ved vi jo, at han ikke gør. Derfor har han alligevel haft en heldig hånd astrologisk set, selv om modstanderne vil mene det modsatte. Den 18. marts var en af de mest harmoniske dage i den forgangne uge, og lidt af denne energi følger med over i næste uge, dog ikke alle dage.

Ugens humor
Udenrigsminister Jensen trådte godt og grundt i spinaten i den forgangne uge, hvor han gjorde opmærksom på sin kandidatur til formandsposten i Venstre, som jo slet ikke er ledig. Det kan komme til at koste ham posten til den tid.
Måske vil han i fremtiden blive tildelt øgenavnet Jensens Bøfhus. Ikke sådan, at det står i hans horoskop, men alligevel. Han har jo visse spændinger, som blev gennemgået i søndags, og som kan begrunde den slags kreative øgenavne.
Måske må han gå helt ud af politik på et tidspunkt, men så kan han jo passende åbne en restaurant af samme navn. Nå nej, det går jo ikke, og den må ikke engang hedde Jensens Fiskehus. Og det går heller ikke med Jensens Mad, som ligger på Amager. Men han kan jo forsøge sig med Jensens Madhus, hvad der nok heller ikke går, for det ligger for tæt op ad et navn, han helst ikke vil høre, nemlig Jensens Madhouse, selv om det passer godt på hans aktuelle politiske status.
Desuden vil han helt sikkert høre fra det originale Jensens Bøfhus i den anledning, så det går altså ikke. Så er det nok nemmere bare at blive i partiet og tage, hvad der kommer – og så i sin fritid, som der vil komme mere af, bage noget venstresnoet brød, som han kan afsætte i den kommende valgkamp. Når man ikke kan sælge valgflæsk, kan han jo dyrke noget valghamp i stedet. Der kan blive hårdt brugt for noget eskapisme og stimulanser i den anledning.   

UGEHOROSKOP uge 12 - 2015 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
PS: De mål du lægger, kan blive til virkelighed.
TYR
PS: Tænk dig om, inden du kaster dig ud i noget.
TVILLING
PS: Alt behøver ikke at være planlagt.
KREBS
PS: Kom ud og oplev noget spændende.
LØVE
PS: Pas lidt på med, hvad du bruger dine penge til.
JOMFRU
PS: Du har brug for mennesker, der udfordrer dig.
VÆGT
PS: Du kan udvide dit netværk.
SKORPION
PS: En positiv holdning får dig langt.
SKYTTE
PS: Tag dig tid til din partner, der er kærlighed i luften.
STENBUK
PS: Forkæl dig selv, du fortjener det.
I
VANDBÆRER
PS: Læs det med småt, inden du underskriver.
FISK
PS: Det skal også være sjovt.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar