torsdag den 10. november 2011

Signerede ekspl. af Märtha Louises bog

Signerede eksemplarer af Märtha Louises bog

”Mød din Skytsengel” kan nu købes – men da det er et begrænset antal, er det vigtigt, at du sender din email til os først, så bekræfter vi herfra.

De 10 første bestillere får et signeret eksemplar af forfatterne til bogen. Vi var heldige at fange prinsessen i en pause i det fantastiske kursus, som vi vil skrive om i næste nummer af HOROSKOPET ud fra en astrologisk vinkel.Svært at følge med

Det går hurtigt i øjeblikket. I går skrev vi direkte på bloggen, at Berlusconi ville gå, og allerede i går aftes sagde han det selv. Nu skal vi lige se det først, for han er snu. Men selv om han skulle forsøge at blive på posten, vil det astrologisk set ikke lykkes. Han vil gå senest til januar. Og den mand skal tvinges, ellers gør han det ikke.

Vi skrev også om EU-støtten til de rige fiskere, og allerede i dag kan man læse, at der er et forslag til et nyt, revolutionerende forslag på vej. Herligt.  Spændende ting - lagt direkte på i går, se linket

Her er linket, så du kan klikke ind på det, der blev lagt på i går om AstrologiHusets 20-års jubilæum i går og visionerne for huset.

-          Læs også om den ny tidsalder og menneskeligt sammenhold

-          Om storindustrien, især fiskeriet

-          Om verdenssituationen i det hele taget


Libyen og Gaddafi

Vi har tidligere skrevet en del om dette emne, bl.a., at Vesten og Nato ville få udstillet nogle svagheder i hjælpeaktionen. Dette er måske glemt nu, men det skete faktisk. Men til slut sejrede NATO og oprørerne. Dog skulle man have troet, at det kunne være gået meget hurtigere med den knusende overmagt med kampfly til rådighed.

Men hvad så med tiden efter sejren? Her vil der sandsynligvis også blive udstillet svagheder. Men nu er Gaddafi uskadeliggjort og begravet et hemmeligt sted i den libyske ørken. De danske kampfly kom hjem få dage efter. Men noget gik galt i sejrens stund omkring hævn. Ganske vist kan man hævde, at Gaddafi fik, hvad han fortjente, men hævn har det altid med at føre til mere hævn – en voldsspiral. En tilfangetagelse af Gaddafi med efterfølgende retssag kunne have give libyerne en større retsfornemmelse – respekt for retssamfundet. Nu bliver landet sikkert gennem lang tid styret af æresbegreber. Hvad siger det nye Libyens horoskop?

Det nye Libyen blev proklameret i en tale, der begyndte kl. 16.45 den 23. oktober 2011 i Benghazi. Det er bestemt et horoskop for en frihedskamp, idet MC står tæt på Pluto og AC står tæt på Uranus. De to er i spænding til hinanden, så det kan være sværere at vinde freden end at vinde krigen. Pluto står netop for jalousi og hævn, så det vil vi nok desværre komme til at se meget af, især i de første par år.Koncernfiskeri – husk også at læse det på bloggen

I går skrev vi om, at næsten al EU´s fiskeristøtte går til de rige fiskere fra koncerner med kæmpe trawlere, som tømmer havene for fisk – og astrologisk set skal det jo altid gå ud over Fiskene. I dag kan man så lykkeligvis læse, at de rige må slippe støtten, hvad der er ånden i det, vi skrev tidligere. Støtten skal nu gå til bæredygtigt småfiskeri – altså en total omlægning af EU-støtten.  Udspillet præsenteres af fiskekommissæren den 30. november. Hvis det samme sker med resten af de områder, der støtter de store, har man i EU virkelig fattet, hvad de universelle love går ud på. Og det er lige, hvad der skal til for at slå hul i den nuværende krise, som er aftegnet klart i EU´s horoskop, som vi har skrevet meget om tidligere. EU blev skabt på den gamle ”Kul- og Stålunionen” fra 1. januar 1951. Det skete den 1. januar 1958, og alle forløb, der er startet den 1. januar, uanset årstal, har Pluto passerende hen over Solen frem til 2013. I den periode er der derfor nødvendigt at foretage en turn-over – en ultimativ transformation- og forvandlingsproces, hvor de svage eller ubrugelige led og mekanismer i systemet rettes op. Sovjetunionen havde dette aspekt i 1989! Lukketheden blev til åbenhed – glasnost. Og transformationen (perestrojka) kom til med Gorbatjov, der dog snart skulle blive afløst af den vilde og vodkadrikkende Jeltsin – bestemt ikke nogen farveløs skikkelse. Tager man tyren ved hornene kan der sagtens komme et fornuftigt resultat ud af det, men udelader man dette, så kan vi se ruinerne af EU om ikke så mange år, sikkert senest 2016, når Pluto går ud af spændingen til Uranus.Regeringen

I føljetonen om regeringen og dens problematiske start, som er klart mejslet ind i de astrologiske kileskrifter, fortsætter nogen tid endnu.  Vi skrev, at Sohn og Sareen har de største spændinger, hvad ministre angår, i deres horoskop, og at Thorning ikke er færdig med SIN Pluto-spænding før i begyndelsen af 2012. Alt afhænger derfor af, hvordan hun klarer de næste 3-4 måneder. Det er, som om skattesagen ikke vil gå over. Det er kommet frem, at departementschefen i skatteministeriet havde 2 møder med SKAT København om skattesagen, hhv. den 10. og den 13. august den tidligere skatteminister havde hele 5 møder med SKAT om sagen i eftersommeren 2010 (10.8.-13.9.). Dette kan forekomme voldsomt, så der må stikke et eller andet plutonisk bag. Peter Loft fra SKAT (det må være ham der med skatteloftet) benægtede overfor Politiken den 22. august 2010 (Kilde: Politiken den 10. november 2011), at han kendte til sagen, og at der var vandtætte skotter mellem departementet og SKAT København. Men desværre for ham, fremgår møderne af hans egen mødekalender. Der skulle faktisk have været 5 møder i alt, hvoraf det sidste fandt sted to dage før afgørelsen blev sendt til Thorning og ægtefællen den 15. september. Sagsbehandlinger er ganske usædvanlig og faktisk grænseoverskridende (man må håbe, der trods alt findes en skattegrænse et sted).

Den tidligere skatteminister, Troels Lund Poulsen, holder indtil videre også kortene tæt ind til kroppen. Måske er det ham, der er årsag til lækagen dengang. Sagen kom frem i BT den 23. juni 2010 (Sankt Hans aften, hvor man sender hekse af sted til Bloksbjerg). Skatteministeren kan naturligvis få aktindsigt i alle sager, vi må vist lige se på hans horoskop ved lejlighed. Hvorom alting er, så sprang bomben lige op til valget, selv om man på det tidspunkt ikke kendte den nøjagtige valgdato, men den var under alle omstændighed ret tæt på. Det ligner en rigtig rævekage.

Troels Lund Poulsen

Den tidligere skatteminister er født den 30. marts 1976, og selv om fødselstiden er ukendt er der SÅ mange Pluto-spændinger i hans horoskop, at han kan være glad for, at han er kommet i opposition. Ellers ville han med meget stor sandsynlighed være blevet nødt til at gå. Nu kan han måske ”nøjes” med en næse eller en mistanke hængende over sig, selv om det måske ikke kan bevises, at han har lækket sagen til pressen. Astrologisk set kan man naturligvis heller ikke afgøre det, og en beskyldning kan nogle gange også medføre store rystelser i et menneskes liv. Men det ser grangiveligt ud, som om han i det mindste vil få sig nogle skrammer. Faktisk overgår han, hvad Pluto-spændinger (Pluto er skat) angår både Sohn og Sareen. Der er bare det ved det, at de sidder i regering, og det er langt mere udfordrende. Hvis man får stærke Pluto-spændinger, mens man befinder sig i en fremskudt position, så er denne position virkelig truet. Der er noget mindre offentlig uro, hvis man sidder i opposition. Derimod kan den personlige uro være nok så stor, men pressen interesserer sig mest for de fremskudte positioner. Pluto er i 2011-13 i spænding til sig selv og til Månen, Solen, Mars og Merkur!!! Dette er lige så usædvanligt som forløbet i denne Thorning-sag.

Det er virkelig en selvransagelsens tid, og selv om Poulsen ikke skulle have noget med den verserende sag at gøre, så vil han alligevel få rigeligt at se til – han får hænderne fulde.

Straframmen i sådanne sager går op til to år, hvis man kan finde den skyldige.

Horoskopet for det første møde, den 10. august 2010 kl. 15.00-16.00 (måske slut lidt tidligere, men starttiden er vigtigst) er MEGET specielt som alt i denne sag. Alle planeter undtagen Merkur er i spændinger! Merkur står på MC og hersker over MC, så det er et betydningsfuldt møde. Meget af det, der er startet op denne dag, vil give problemer senere hen, også denne sag. Ved næste møde den 13. august kl. 11.00 er det også kun Merkur, der ikke er spændt op. Næste møde er den 1. september kl. 15.30, her er tre planeter uden for spænding (Neptun, Mars og Venus). Den 3. september kl. 12.00 er hele 5 planeter uden spænding, men til gengæld er der et MEGET stærkt storkvadrat mellem Pluto, Uranus, Jupiter, Månen og Saturn, så samtlige andre planeter står i den stærkest tænkelige spænding til hinanden. Ved det sidste møde den 13. september kl. 8.30 er der 6 planeter i spænding. Pluto er med i spændinger ved alle møder, og den står for skat og andres værdier i det hele taget. Sagen afgøres den 15. september, underskrives og tilsendes parret. Tidspunktet er ukendt., men 6 planeter er i spænding. Tidspunktet for afgørelsen er Månen i spænding til hemmelighedsplaneten Neptun, så der er et eller andet, der er lumpent i sagen.

Af andre ministre, der har spændinger, kan nævnes Astrid Krag (det kan være, fordi hun føder til januar, kort efter hun blev minister, og det er udfordrende i sig selv) og Uffe Elbæk, som dog venter til foråret med at gå i gang med spændingerne.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar