lørdag den 26. november 2011

Uge 48

Dobbelt-cd til Märtha Louises bog

Først god læselyst til de mange, der har købt engleprinsessens bog. Vi har købt nogle af dobbelt-cd´er, der hører til bogen på norsk. Men da det kun er bogen, som er oversat til dansk, har det sikkert begrænset interesse, selv om en del ytrede ønske om at købe denne guidede meditation, da engleprinsesserne gæstede AstrologiHuset. Nu kan den fine cd købes på www.astroshop.dk

Prisen for de to cd´er er 159 kr.

Ugen, der kommer

Mandag er en rimelig dynamisk dag med fart over feltet, men uden at overblikke mistes. Dog vil en del skulle knokle for at få klaret sagerne.

Tirsdag byder stadig på knokleri, men det er udbytterigt, hvis man udviser tålmodighed

Onsdag er en spændende dag, hvor en del har heldet med sig, måske også i spil

Torsdag er en heldig dag, hvor heldet, fantasien og intuitionen er i højsædet

Fredag kan temperamenterne komme i kog, men ellers er gårsdagens energi stadig til stede

Lørdag kan have en uklar kommunikation, især hvad angår følelser. Også en temperamentsfuld dag

Søndag fortsætter det med uro og heftigt temperament, men SÅ slemt er det nu heller ikke på grund af de harmonier, der OGSÅ er. Dog en lidt urolig weekendDanmark og Italien i februarDet har tidligere været at læse her på bloggen, at februar 2012 ville være en udfordrende måned for vores lille land. Det vil sandsynligvis være udefra kommende udfordringer, hvis sådanne ellers findes i virkeligheden. Alting kommer altid i sidste ende fra os selv, det gælder ikke kun personer, men også lande. Så lad os sige, at det TILSYNELADENDE kommer udefra. Eksempelvis fra Middelhavslandene, som alle fire har stærke spændinger i deres horoskoper. Grækenland, Italien og Portugal har besøg af Pluto, og Spanien har det af Neptun (kun et enkelt aspekt), så Spanien har størst mulighed for at slippe ud af gældsfælden, men det er ikke nemt.

I Danmarks horoskop er der spændinger fra alle de fire yderste planeter: Saturn, Uranus, Neptun og Pluto i hele 2012 og lidt ind i 2013, så den alvorlige situation i Sydeuropa kan ikke undgå at ramme os herhjemme, og det kan endda komme til at ramme hårdt. Det går heller ikke godt i USA, selv om det ikke er nær så slemt som i Middelhavslandene. Det er her, begyndelsen af 2012 især kommer ind i billeder. Der er en afgørende periode for, hvordan vi skal klare det.

Som nævnte i tidligere artikler kan meget opnås ved en omlægning af skatten. Man kunne trappe alle fradrag ned i løbet af fx 30 år, så ville ikke mange mærke det nævneværdigt. Især ikke, hvis man regulerede det i skatteprocenten. Dernæst kunne man lægge skattebetaling over på de samfundsskabte værdier som f.eks. jord- og ejendomspriser, der på trods af faldet i de senere år stadig er steget vildt og voldsom set over bare få årtier. På den måde kunne man sætte skatten på arbejde kraftigt ned. Da vi er en lille nation skulle det helst forgå i samarbejde landene imellem, fx EU. Er dette ikke muligt på sigt, må vi foregå med et godt eksempel. Så går det ikke så hurtigt, men det vil alligevel have en vis effekt. Skat på spekulationsgevinster generelt er også oplagt at se på i den forbindelse.

Læs i øvrigt artiklen ”Hvad i himlens navn er meningen” i det seneste nummer af HOROSKOPET.Et eksempel

Her kommer et eksempel på, hvordan man helst ikke skal bære sig ad, hvis man skal komme godt ud af krisen, hvad der stadig er muligt, men kun gennem bevidst handling.

Skrot de langsigtede målsætninger

Denne overskrift stammer fra en af landets mest magtfulde bestyrelsesformænd, Vagn Sørensen, og magen til visionsløs sludder skal man lede længe efter. Det eneste gode ved det er, at man måske så bliver bedre til at leve i nuet, men Sørensen glemmer totalt, at der er noget, universet vil vise os deri, at verden nu er blevet så kompleks, at det er umuligt at forudsige noget på længere sigt. Derfor opfordringen til at tænke kortsigtet. Han har naturligvis set ud af øjenkrogen, at næsten alle økonomiske prognosemagere gang på gang tager fejl i deres vurderinger. Men at dette skulle medføre en fejlslutning – ja, faktisk kortslutning - som ovenstående er næsten utilstedeligt. I hvert fald svær at bære, når man betænker, at netop folk som han burde gå forrest i kampen for at opbygge en bedre verden. Der er altid en vej ud af et hvilket som helst morads.

Det er tydeligvis udelukkende den materielle verden, Sørensen sigter til. Og så er tankegangen automatisk fragmentarisk. Sørensen overser helt, at når der er kaos, så opstår muligheden for netop at tænke både dybt og langt ved at stille de fundamentale spørgsmål: Hvad vil vi dybest set med vores liv? Er det ikke lykken, alle stræber efter? Og mon denne lykke ligger på det fysiske plan? Næppe, og det er i al sin gribende enkelhed de signaler, vi nu får tilsendt fra Universets Leveringsservice. Lad os sammen træffe nogle afgørende valg, som rækker langt ud over den materielle verden. Kun på den måde kan vi trække os selv op ad moradset, som vi her til lands ikke befinder os i endnu. Men det vil uundgåeligt blive konsekvensen, hvis vi ikke træffer nogle store og afgørende valg, og stille og roligt går efter at gennemfører dem. Faktisk kan det gøres let og blidt, men venter vi for længe, så klapper fælden – herunder gældsfælden, som mange lande allerede er fanget i, og det kan ikke undgå at påvirke lande med relativ sund økonomi – efter de nuværende forhold, vel at mærke. For der er mange tegn på usundhed i vores nuværende økonomi i Vesten, og det er den sygdom, vi nu har mulighed for at operere ud af patienten.

Sørensen har dog nogle gode råd om, hvordan erhvervslivet skal agere på kort sigt. Det handler om god kommunikation, skarp strategi, at aflæse trends, så man kan lægge den rigtige strategi, at være en omsorgsfuld og multiscenarisk leder. Her sneg der sig lige et helt nyt ord ind i erhvervsordbogen, som betyder, at man kan arbejde med flere scenarier ad gangen. Fremtidens ledere vil gå et skridt videre og blive omniscenariske: At tage ALLE scenarier i betragtning. Det vil dog ganske mere overskueligt til den tid, da et væld af nutidige scenarier vil falde bort grundet utilstrækkelighed og visionsløshed. Eller blot det at være i harmoni med de universelle love.OB-FCM

Eneste lørdagskamp er denne, der starter kl. 17.00. OB burde have den bedste dagsform, men horoskopet viser i det mindste, at hvis ikke FCM kan få gang i spillet med et sådant horoskop, så går der længe, før det kommer.

Der er to planeter i 7. hus og to mere i nærheden af husspidsen. Jupiter er hersker overhuset, og den står flot, dog i 12. hus, så den må stå på udesejr, men jeg garderer med et kryds.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar