onsdag den 9. november 2011

Visioner for Astrologihuset og verdenssituationen

AstrologiHuset fylder 20 år i dag – en fremtidsvision

Det siger noget om vores knoklerier herinde, at jeg først opdagede vores 20 års jubilæum, da jeg på min computer i morgens så, at vi er nået til den 9. november 2011, som helst ikke skulle bliver nogen 9/11 for os, hvad det heldigvis heller ikke ser ud til, selv om vi godt kunne bruge et lille mirakel.

I dag er vi så igen nået en dato, som næsten kun indeholder 1-taller og 9-taller, som har kendetegnet huset lige fra begyndelse. Jeg skrev under på vores første huslejekontrakt i Valby den 11.09.1991 med tilbagevirkendekraft fra 1.11.1991. Huset blev indviet under stor deltagelse af mere end 300 mennesker denm 9.11.1991. Astrologisk Museum blev indviet den 19.9.1999, og der er flere eksempler.

Vi kan nu se tilbage på hele to årtier i astrologiens tjeneste, og vi gør det med stolthed. Sidste år havde Skandinavisk Astrologi Skole 20 års jubilæum, men den har skiftet navn til Astrologisk Akademi og er blevet overtaget af Claus Houlberg.

Jubilæet falder lige efter en af de mest hektiske perioder i vores historie. Lige efter messen, som var flyttet til Bella Center på grund af branden i KB-Hallen, havde vi royalt besøg, idet prinsesse Märtha Louise holdt kursus i huset sammen med sin kursuspartner Elisabeth Samnøy.

Da det var første gang, vi skulle prøve noget sådant, blev det samlet set til nogle meget travle dage, som gjorde, at vi i dag holder ”blå onsdag” og forsøger at gøre en slags status og se ud i fremtiden. Det kommer der mere om i den kommende tid. Kurset med ”Engleprinsesserne” fra Norge var ret unikt, og vi fik lov til at få en deltager på holdet, som kunne skrive en artikel, som kommer i næsten nummer af ”Danmarks royale astrologimagasin”.

Selv fejrer jeg dagen ved at forme nogle tanker om fremtiden. Det handler om at fremme astrologien ud over vores egen generations levetid, og her må man se ud over egen næsetip. Jeg undersøgte for nogle år siden dannelsen af en fond. Det måtte dog opgives, da der ikke var penge at komme ind i fonden. Det er der sandt for dyden heller ikke nu, og måske sker det heller ikke, før jeg går over på den anden side og kan styre det helt med meget bedre overblik…

Men det vil afgjort stille sig anderledes, når de fysiske rammer engang skal fordeles, og der kommer en hel bestyrelse ind i billedet, så der i endnu højere grad kan løftes i flok. Jeg håber, at der til den tid er en ildsjæl, der vil gå forrest og kan blive formand for bestyrelsen. De rammer, der er bygget op, skal gerne kunne fortsætte, og stedet tænkes testamenteret ind i en fremtidig fond til gavn for astrologien. Jeg ser en strålende fremtid for mig, hvad angår Astrologisk Museum, der er det eneste museum af sin art i verden, og som så vil kunne drive sin virksomhed videre og overtage det nuværende eller et andet tilsvarende lejemål. Det vil være godt, hvis både astrologien og den alternative verden generelt kan arbejde sammen i udvidet omfang.  Lidt om verdenssituationen

Hvor er vi på vej hen? Det har jeg skrevet meget om på det seneste, hvor der har været fokuseret på  sårbarheden i store koncentrationer som fx storbyer og verdens stigende befolkningstal generelt. Vi passerede for nylig de 7 milliarder beboere på denne planet. Selv var jeg ifølge en regnemåde på nettet nr. 2.476.663.366, der nogensinde har levet på denne klode – det er ganske svimlende at forestille sig, at vi siden 1948 har nået de 7 milliarder lige nu. Dette faktum vil komme til at udstille den omtalte sårbarhed i de kommende år.

Det er en ganske eksplosiv cocktail, når befolkningseksplosionen kombineres – og det skal den jo for at forsøge at brødføde det stigende antal munde – med stigende storindustri med deraf forbundet ansvarsløshed og overgrab på naturens iboende mekanismer. Noget, vi under alle omstændigheder vil blive nødt til at rettet op på, ligesom vi var nødt til et genoprette Skjern Å, så den fik sit naturlige forløb igen. Med til historien hører også vores stigende grådighed, som vi ikke VIL slippe, men som vi nødvendigvis MÅ skippe meget snart, da det er imod naturens og dermed universets måde at fungere på.

På den anden side er der også en mening med det hele, for vi skulle nødvendigvis den pågældende proces igennem for at opdage vores egen lidenhed og uvidenhed – og magtesløshed over for de store koncentrationers magt og indflydelse.Storindustrien

Det seneste eksempel er storindustriens overtagelse af fiskeriet, som ligger i skærende kontrast til historien om de mexicanske fiskere i min artikel: ”Hvad i himlens navn er meningen?”. Væk er alle de små, blå fiskekuttere, som stævnede ud fra små strande eller havne over hele landet og i hele verden. Nu er de, i hvert fald herhjemme, afløst af kæmpe trawlere og koncerner med professionelle direktører, der aldrig sætter sine ben på et skibsdæk. Denne distancering og fremmedgørelse er blevet almindelig overalt i vores del af verden, og det er på sådanne områder, at vi kommer til at føle Plutos gang gennem Stenbukkens tegn frem til 2023, hvor vi kommer til at opleve et værdiskælv. Vi får nok ikke scenariet omkring de lykkelige mexicanske fiskere at se igen på samme måde, men noget lignende bliver vi nødt til at finde frem igen, blot i moderniseret form. Det kystnære og skånsomme fiskeri er på vej helt ud, dog med undtagelse af nogle mere museumsagtige tiltag som vi ser det ved Slettestrand.

Ny tidsalder og menneskeligt sammenhold

Snart er det sådanne projekter, man vil læse om i pressen, og vi vil i Astrologimagasinet HOROSKOPET bakke op, så godt vi kan, gennem astrologisk rådgivning. Så sig til, hvis du er en ildsjæl med ideer til bæredygtige projekter, så vil vi både rådgive og bakke om med positiv presse.

De små landbrug og husmandssteder er på samme måde blevet afløst af kæmpe farme, som for manges vedkommende vil bukke under økonomisk i den kommende tid. Det er universets måde at fortælle os, hvad vi har gang i, og det må og skal justeres. Det går galt, når der ensidigt fokuseres på materiel vækst. Denne vil automatisk ske på bekostning af den åndelige vækst, og her ligger udfordringen.Vi må hurtigst muligt bevæge os mod den åndelige oplysnings tidsalder, som ganske vist er godt i gang, men som ikke får nær den opmærksomhed fra politisk hold, som den fortjener og har brug for. Derfor kan man tale om den nødvendige krise, som vi gennemlever nu, og som helt sikkert vil føre til det omtalte værdiskælv, hvor vi kommer i kontakt med helt nye og væsentlige værdier for klodens mennesker. Først når denne udvikling er godt i gang, vil der optræde harmoni mellem klodens folk og de enkelte mennesker.

De moderne fiskere og deres arbejdsgivere vil naturligvis mene, at det at noget sjovere at tjene flere penge, men da det sker på bekostning af naturen, er det direkte ødelæggende, og det vil vi selv komme til at sande på et tidspunkt inden længe. Mennesket er klodens hjerne- og nerveceller, og når vi optræde som rovdyr og driver rovdrift på naturen i den hellige vækstfilosofis navn, er vores ellers så genialt udtænkte system dømt til undergang. Ingen har råbt højt nok indtil nu, men det vil vi komme til at sande i den nærmeste fremtid. Et eksempel på dette er Occupy-bevægelsen, som vi beskriver i det kommende nummer af HOROSKOPET. Vi må tænke mikro-tanker og bryde den fremmedgørelse, der uvægerligt vil være resultatet og af en stor og uoverskuelig materiel udvikling.

Vi må blande os med hinanden, både privat og på jobbet, alt efter ens egne præferencer. Det kan dog være svært at klare begge dele. Selv har jeg besluttet at koncentrere mig om jobbet, hvor jeg føler at jeg kan gøre den største forskel.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar