søndag den 4. maj 2014

Uge 19 astrologisk set

Uge 19 astrologisk set

Indhold
Information og tilbud
Bog: Nyt om Buddhas lære
Claus Houlbergs ny bog om planeterne
Bog af Peter A. Levine
Ugens syner af Kirsten Brun
Se og Hør del 3
Krydstogtkajen i Nordhavn
Ulighed skaber angst…
’Humor
Ugehoroskoper for alle tegn


Information og tilbud

Nyt om Buddhas lære
Vi har nu to gode bøger på astroshop.dk – den ene på tilbud til 99 kr. Det handler om serien ”Den udødelige”, hvor både bind 3 ”Buddhas glemte nøgle” til 299 kr.  og bind 4 ”Bevingede ord”  er med til KUN 99 kr.). Køb på www.astroshop.dk

Nyt fra Claus Houlberg
Så kom den meget længe ventede bog fra Claus Houlberg: ”Horoskopets planeter”. Den kan købes på www.astroshop.dk

Peter A. Levine - ny bog i boghandelen
Vi har også fået en anden meget væsentlig bog, som vi ikke tidligere har ført, nemlig Peter A. Levines ”Den tavse stemme”. Undertitlen lyder: Hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære. Køb også den på www.astroshop.dk

Ugens syner af Kirsten Brun
Ugen er præget af sensitive energier, som betyder, at vi alle er lidt hudløse i forhold til vores omverden.  Det kan give lidt problemer i vores kommunikation med hinanden. Men vi kan også opnå en super fin forbindelse med vores egne følelser. Vi kan komme tættere på hinanden. Det er en uge, hvor vi kan møde hinanden lidt mere åbent og lidt mere frit. Så tag chancen og mød dine nærmeste på det tættere plan.
Der er også en fin energi af kærlighed og forelskelse i luften. Der er gode muligheder for at møde den rigtige.

I den store verden er der også meget sensitivitet med mange misforståelser til følge. Det bliver ikke en nem uge i forhold til konflikterne i Ukraine/Rusland. Der trappes op. Valget i Egypten bliver en blodig affære med mange konflikter.

Herhjemme er vi ikke færdige med alle skandalerne. Vi har kun set toppen af isbjerget i forhold til afsløringer af pressens metoder. Så vi går en forvirret uge i møde.

Melodi grand prix´et bliver til gengæld en kæmpe succes. Så vi må satse på det underholdende.


Se og Hør del 3
Læs del 1 og 2 direkte på bloggen:  http://astrologihuset.blogspot.dk/
Jeg har tidligere efterlyst den første udgivelsesdag for Se og Hør, og den fandt Mikael Mårtensson til mig.
Bladet udkom første gang under krigen under et andet navn. Det blad udkom første gang den 27. september 1940. Navnet blev den 25. september 1953 ændret til Se og Hør. Jeg regner med at majoriteten af kiosker også dengang åbnede kl. 6.00, så det tidspunkt er anvendt her. Jeg går ud fra, at det første nummer er blevet solgt ved åbningstid.
Progressive Venus og Mars står i spænding til det første nummers Jupiter/Saturn-konjunktion på 9. husspids (udgivelser, forlag). Men ellers er der kun et enkelt transitaspekt, nemlig fra skæbneplaneten Saturn, der spænder Venus op, og det er ikke meget. Derfor vælger jeg at bruge horoskopet for den dag, bladet udkom under det nye navn.
Da begge blade udkom første gang i slutningen af september, kan vi dog sige, at der, hvor det har grebet om sig med spionagen mod kongelige og kendte, er for ganske få år siden – 2008-11. Her er Pluto i spænding til begge horoskoper Sol.  I 1953-horoskopet er den også i spænding til Ascendanten i den periode (2008-09 specifikt). Andre markante perioder i dette horoskop er 1972-73 og 1979-82, hvor Pluto også huserer. Jeg har dog ikke kunnet finde begivenheder, der passer umiddelbart, men jeg har bedt Mikael Mårtensson gå ind i sagen igen.
I 1953-horeoskopet er alle 3 yderste planeter inde i billedet i denne tid. Uranus og Pluto angriber begge Merkur (presse, formidling), som står i 1. hus (bladet selv). Merkur hersker over 12., hus (skjulte forhold og deres afsløring). Den tilhørende planet er Neptun, og det står i denne tid i spænding til Mars, som står tæt på¨12. husspids (hemmeligheder igen)
Der er ikke tvivl om, at det er 1953-horoskopet, der er det operative horoskop, og at bladets liv eller førlighed er truet. Bladet vil derfor komme til at lide under sagen, men jeg vil tro, at det ikke lukkes, som det ellers er sket i England med News of the World. Men mange flere vil boykotte bladet ved at undlade at købe det. Til gengæld vil andre komme til, så alt i alt vil jeg tro, at bladet overlever, hvis man ellers kender sin besøgelsestid og laver en særdeles grundig oprydning, og det  ser ud til at ske. At det også går ud over nogle nuværende og tidligere ansatte, er også noget, der er sikkert. Dog her gør Aller-koncernen klogt i selv at rydde op, og det vil de med stor sandsynlighed gøre også for at undgå at være yderligere til skade for branchen som helhed.
Qvortrup har vi skrevet om, og han har nogle stærke spændinger i denne tid, som gør, at han sidder på et yderligt mandat astrologisk set. Normalt kan dette tolkes, som at han nu har opbrugt den negative kvote ved at sige op på TV2 som politisk redaktør. I den egenskab mødte jeg ham under optagelser i Go Morgen Danmark for nogle måneder siden, og vi fik en rigtig god snak, bl.a. om astrologi, som han dog ikke uden videre ville fæste vildt meget tillid til. Det kan være det hjælper lidt nu, hvor det, der sker, passer som fod i hose med hans horoskop.
Jeg vil dog tro, at han vil få sig en straf for sin medviden om tys-tys-forbindelsen på Nets. Jeg håber for ham, at det bliver i form af en bøde.
Vi vil følge sagen tæt hele vejen igennem og lægger vurderinger direkte på bloggen hen ad vejen.

Krydstogtkajen i Nordhavn indviet
Så oprandt den store dag, hvor kajen til krydstogtskibe kunne indvies af dronningen, hvilket skete kl. 14.00 den 2. maj 2014. Der går normalt 10-12 minutter, før snoren klippes, men det betyder ikke det store i dette horoskop, hvor ingen planeter vil skifte hus af den grund.
En kaj beherskes traditionelt af vandtegnsplaneter, og de er også klart inde i billedet her. Neptun står i Fiskene i 10. hus, da kajen tages i brug, hvilket sker allerede samme morgen kl. 7.30. Månen står i Fiskenes hus, 12. hus og hersker over 3. hus (trafik). Den 3. og sidste vandtegnsplanet, Pluto, står også i et vandtegnshus, 8. hus, og den er med i det berygtede storkvadrat. Heldigvis er Pluto i harmoni med konjunktionen mellem Solen (selve kajen) og Merkur (trafik, sejlads) – også i 12, hus. Man må i sandhed sige, at der er mange henvisninger til vand her. Men udfordringer i horoskopet ligger dels i storkvadratet, og dels i Merkurs spænding til Saturn. Dette kan gøre, at kajen enten hurtigt viser sig ikke at passe i størrelsen, eller at der viser sig at være begået fejl under byggeriet, måske i form af ingeniørmæssige fejlberegninger i fundament eller materialer.


Ulighed skaber angst
Økonomiprofessor Paul Krugman anmelder i Politiken den 2. maj 2014 en ny bog af Thomas Piketty. Dette indslag er skrevet på grundlag af Krugmans anmeldelse.
Denne artikels overskrift kræver en forklaring. Og den er, at angsten findes mest hos amerikanske, konservative kræfter. Disse går som vanlig i rette med alt, hvad der ligner det, de kalder for socialisme, kommunisme, planøkonomi eller kollektivisme.
I Krugmans anmeldelse kan man læse, at konservative kræfter i USA er særligt rædselsslagne for en mand som økonomen Thomas Piketty. Når det mest er i USA, man er bange, skyldes det det stærkt opdelte klassesamfund med enorme forskelle på rige og fattige. Det er så indgroet en forestilling, at de konservative end ikke erkender, at de har et klassesamfund. Det vil sige, at de ved det jo sikkert godt, men det skal for alt i verden ikke frem.
Piketty er en fremstående, fransk økonom, som lige har barslet med en bog af stor betydning: Kapital i det 21. århundrede. Han er ikke den første, som påpeger stærkt voksende ulighed, men han gør det på videnskabelig vis. Ligesom han lægger vægt på kontrasten mellem negativ vækst i indkomsten for de fleste og den enorme rigdom i samfundets øverste lag.
På systematisk vis beskriver Piketty, at vi lige nu oplever en tid, som kan sammenlignes med årene fra 1870-1900, hvor der er kraftig vækst. Heri er der ikke noget nyt, men Piketty afliver de konservatives myte ved at pille den fra hinanden – nemlig den, at man gør sig fortjent til sin velstand. Nu kan dette karmisk set også være ganske korrekt, men så skal det nødvendigvis tilføjes, at det bør ske uden den grådighed, som kendetegner toppen af samfundet. Det er natuligt at være grådig ”på deltid”, men ikke hele tiden, som man har det for vane. Man vænner sig så at sige til velstanden og kunne ikke drømme om at give afkald på den – med enkelte undtagelser ganske vist, men flertallet, der giver afkald gør det ikke frivilligt, men under tvang.
De konservative gør brug af især to forsvarsstrategier med henblik på at gøre de skyhøje indkomster til et politisk spørgsmål. De benægter, at de rige lever så godt, og de fattige så skidt, som man påstår. Det andet argument er, at høj indkomst altid sker som en belønning for sin indsats. Derfor skal man ikke kalde dem for rige eller elite, men jobskabere.
Men de henter langt fra altid deres høje indkomst gennem deres arbejdsindsats, men gennem de aktiver, som de ejer. Mange af dem har endda arvet aktiverne fra familien. De har ikke selv arbejdet sig til rigdommen, men fået den serveret i dåbs- eller konfirmationsgave.
De konservatives argumenter gennemhulles af Piketty. De vestlige samfund før Første Verdenskrig var, hvad erhvervslivet angår, domineret af et oligarki, som havde arvet de enorme formuer. Pikettys bog leverer argumentet for, at vi bevæger os i samme retning i dag. De konservative argumenter kan ikke længere bruges, og mange spiller derfor fornærmede, når talen falder på højere skatter for de rige. Kun ganske få viser tegn på, at de har indset realiteterne. De kan ikke tilbagevise disse kendsgerninger uden at få troværdighedsproblemer, i hvert fald ikke efter Pikettys gode bog. Et gennemgående modargument er netop, at hans tanker er kollektivistiske. Og Piketty hænger de ud som marxist. Det at nævne eller beskrive ulighed gør altså en til marxist i de konservatives øjne. Den amerikanske senatior Rick Santorum definerer ordet middelklasse som marxistisk vås, for en sådan findes ikke i hans optik.
På samme forudsigelige måde sammenligner Wall Street Journal i sin anmeldelse af bogen Pikettys ønske om progressive skattereformer med stalinisme.
Jeg vil beskrive denne strategi som en projektion af egen uformåen og mangel på visioner. Man har simpelthen kun denne ene ”vision” at opnå endnu højere vækst og indkomst for de velbjergede. Dette kaldes også for grådighed.
Man skal blot i USA høre på republikanernes opførsel i skattedebatter én gang, så ved man, at der er voldsom og indædt modstand over for de mindste forandringer, man står over for – altså en holdning i stærk modstrid med en spirituel tilgang til livet. Det skriger til himlen, at det er en uholdbar situation. Og vi skal længere ned i de oligarkiske rækker for at finde holdninger, der heller ikke har gang på Jorden i ret lang tid fremover. Liberalismen står også for skud. Det vil sige den del af den, som har med den materielle verden at gøre, for der er bestemt ikke noget galt med liberalisme som sådan, bare den er etisk forsvarlig og hovedsageligt sker på det åndelige plan. ELLER på det fysiske, men uden den nok så fremherskende grådighed.
Tak til Piketty for en videnskabelig kraftpræstation med et samfundsmæssigt sigte, der vil vise sig vigtigt i fremtiden. Bøger fra en anden økonom
Den amerikanske økonom Joseph Stiglitz har også givet et særdeles væsentlig bidrag til forståelsen af ulighed. Han har vundet Nobelprisen i økonomi og har skrevet bogen: ”The Price of Inequality”, hvori han påviser, at hele demokratiet er truet og at den kæmpe forskel mellem fordelingen af værdierne hindrer, at der kan komme reel bæredygtig vækst i samfundet - om nogen overhovedet. Pt. lykkes det i USA de meget velbjergede – omkring 1% af befolkningen  - også at kontrollere samfundet og mere eller mindre at få overbevist et flertal om, at deres argumenter er rigtige. I USA er det faktisk kun et fåtal, der har indflydelse på, hvem der sidder på de politiske topposter – det skyldes blandt andet den udbredte brug af lobbyisme, som de mest velstillede og de mega store virksomheder bruger penge på. Man kan sammenligne med andre tider, hvor regeringer, der kun er legitimeret ved støtte fra få, nemt kan bringes til fald ved en borgeropstand. Se blot den franske revolution i 1789 og oktoberrevolutionen i Rusland i 1917 samt i princippet Hitlers magtovertagelse i 1933. Det hele skete ved, at de dårligst stillede overtog magten ud fra et ønske om bedre sociale og økonomiske vilkår for de mange. Før fx Hitler helt uacceptabel gik amok med krig og forfølgelse af minoriteter etc. var det på et løfte om arbejde til alle (det var en ret), og en bil til alle - en Volkswagen  -  var hans retning også for folket og social. OBS!!!  Denne omtale af Hitler og et  par unkter af NSDAP´s politik skal absolut ikke tages til indtægt for sympati med NAZI perioden i Tyskland. Det er et grundtræk igennem  de nævnte revolutioner / omvæltninger. Også set ved kollapset af Sovjetunionen i 1989. Stiglitz er skarp kritiker af Wall Street, banker og finansselskaber som fx Goldman Sachs, som den danske regering frivilligt er gået i seng med. De ting, der kom frem om DONG-aftalen, viser, at GS følger samme mønster i denne aftale, som de har brugt i årtier og altså ved finanskrisen, hvor sådanne ting fik det hele til at brase sammen i 2008. Se også Joseph Stiglitz´s "Freefall" om netop denne verdenskrise.

Humorafdelingen
Alvorlige udvidelser af sanktioner mod Rusland
Indtil nu har der kun været tale om at ramme nogle få rige russere, men man vil hele tiden udvide sanktionerne. Nu er man nået til det alvorlige punkt af ingen tilbagevenden. Man vil ramme alle rejsende russere. De kan nu ikke længere få servere varm mad på flyrejser. I næste måned udvides sanktionerne til også at gælde rejser med tog og færge. Næste skridt bliver mad på rumrejserne, men det kan nok ikke vedtages, da de fleste rumrejsende så vil dø af sult, og det er alligevel for meget af det gode. Men noget skal der jo gøres, så rumfolket må nøjes med kolde anretninger. Til gengæld må de stille op til kolde  afvaskninger.


UGEHOROSKOP uge 19 - 2014 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
Du mangler ro og overblik, så ugen er ikke god til at træffe beslutninger eller begynde på nye, større ting. Træd et skridt tilbage og se tingene lidt udefra, det hjælper på stress. Når det kommer til kærlighed, kan du pludselig og overraskende få følelser for en, som du slet ikke har regnet med.
PS: Du kan ikke helt stole på andre.
TYR
Ugen kan blive et verbalt tovtrækkeri, hvis du ikke passer på. Du vil finde det meget svært at blive enige med andre, og der er ingen tvivl om, at du vil holde fast på dit. Nye projekter vil interessere dig, men du kan have svært ved at sætte tingene i gang.
PS: Dem, du omgiver dig med, har det heller ikke alt for let.
TVILLING
Der er mange omkring dig, der vil få en svær uge, men tingene glider let og elegant for dig. Du skal ikke regne med, at andre har overskud til at hjælpe, men du vil selv blive spurgt om hjælp og råd. Det er op til dig, hvordan du vil bruge din tid, men husk også at tænke på dig selv.
PS: Bland ikke kærlighed og venskab.
KREBS
Du kan have en tendens til at gøre problemerne større, end de er. Nogle gange tænker du alt for meget over tingene, i stedet for at tage det lidt, som det kommer. Der er ingen tvivl om, at der kommer nogle udfordringer, men der kommer også positive overraskelser. 
PS: Gør noget, som du nyder og slapper af ved.
LØVE
Selvom dine planer ikke går helt, som du kunne tænke dig, så bliv ikke stresset. Der sker nogle positive overraskelser, især på jobbet, men du skal selv være villig til at række ud efter det, du gerne vil have. Fokuser på dine mål, og du vil være i stand til at tage skridt i den rigtige retning.
PS: Tag en snak med børn og partner.
JOMFRU
Er du single, så er der mulighed for et romantisk møde. Det vil overaske dig, hvem du føler dig tiltrukket af. Har du en partner, så arranger en date. Det bliver en travl uge, så sørg for, at du også laver noget sjovt og anderledes, når du endelig har fri, så du glemmer alt om opgaver og pligter.                                                                                                                                         
PS: Det kan knibe med overblikket.
VÆGT
Ugen er god til at netværke i. Du møder nemlig mange nye, interessante mennesker. Der er også mulighed for en romance, hvis du er interesseret. Den kan dog være overstået, nærmest inden den begynder. Familie og partner kan føle sig noget overset.
PS: Fokuser på dine mål og dit arbejde.
SKORPION
Det bliver ikke helt let på dit daglige arbejde. Uventede situationer kan få følelserne på højkant hos kollegaer. Tag tingene, som de kommer, lige så hurtigt vil de nemlig løse sig igen. Du er meget social, og du kan med held være lidt impulsiv og arrangere noget spændende. 
PS: Lad være med at bekymre dig for meget.
SKYTTE
Der er fokus på venskaber og samarbejde. Du vil blive spurgt om hjælp, og så må du træde til, men bland dig ikke i noget, du ikke bliver bedt om. Hold gerne din kalender lidt fri, du får nemlig nogle spændende invitationer og muligheder. Du er god til at samarbejde med andre, og I kommer langt.   
PS: Du nyder også at være hjemme.
STENBUK
Der opstår igen uforudsete udfordringer. Det er ikke den letteste periode at være Stenbuk i. Jo mere roligt, du er i stand til at tage tingene, jo lettere får du dem løst – men det er en udfordring for dig. Du vil sikkert have gang i projekter i boligen, men start ikke på alt for meget.
PS: Du hygger dig sammen med gode venner.
I
VANDBÆRER
Der er udfordringer i dit parforhold, da du og din partner har svært ved at blive enige. Vælg dine kampe med omhu, for I har faktisk mulighed for nogle gode stunder, hvis I begge er fleksible. Du har mange gode ideer, men når længst, når du arbejder sammen med andre om dem.
PS: Du trænger til ny inspiration.
FISK
Det er de nære ting, der trækker i denne uge. Familien og gode venner, samt tid til dig selv. Nye sjove projekter vil tiltrække din opmærksomhed, men det er bedre at planlægge lige nu, end være aktiv. Pas på dine penge, du vil have tendens til impulskøb.
PS: Du er romantisk.Ingen kommentarer:

Send en kommentar