tirsdag den 23. februar 2016

Indkaldelse til ordinær GF i Astrologisk Museumsforening

Astrologisk Museum indkalder til den årlige, ordinære generalforsamling, som afholdes den 15. april 2016 kl. 16:00 i Astrologihuset, Teglværksgade 37, 2100 Kbh. Ø.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Formand Karl Aage Jensen og medlem Mikael Mårtensson.
Der er følgende dagsorden, som sammen med vedtægterne også kan ses på www.astrologiskmuseum.dk

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, jfr. §13
4. Forelæggelse og godkendelse af budget
5. Behandling af forslag fra medlemmerne
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant, hver for et år ad gangen
8. Eventuelt

Fristen for forslag til dagsordenen er torsdag den 28. februar.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar