søndag den 28. februar 2016

Uge 9 astrologisk set

INDHOLD:
Anmeldelser af bøger fra Astrologisk Boghandel
Ugen, der kommer
Regeringskrise med minirokade
Det Konservative Folkeparti 100 år – tillykke
Humor
Ugehoroskoper for alle tegnAnmeldelser af nye bøger fra Astrologisk Boghandel

Politisk Astrologi
Charles E.O. Carter
100 sider, 125 kr.
Museum Astrologicum

Mundan astrologi er et område inden for astrologien, som sikkert i den nærmeste tid vil komme mere og mere i fokus for astrologernes opmærksomhed. Her ses mennesker ikke som isolerede enheder, men forstås i sammenhæng med de grupper af mennesker og de begivenheder, de er en del af.
Der er tale om et vældigt område inden for faget, som hidtil har stået i skyggen af den psykologiske astrologi, og der findes næsten ingen litteratur om det på dansk. Politisk astrologi er oprindelig skrevet på engelsk allerede i 1951, og Carters eksempler omhandler lande og politikere, der var involveret i 1. og 2. verdenskrig. 
Når Astrologisk Museum har valgt at oversætte og udgive bogen nu, skyldes det nok, at Charles Carter giver en vældig overskuelig og systematisk gennemgang af de faktorer, der spiller en rolle for astrologiske analyser af politiske begivenheder og personer, der spiller en aktiv rolle i dem. Samtidig får vi indblik i, hvordan flere forskellige horoskoper kan tages i betragtning, når det er et land, der skal findes fødselstidspunkt for.
Oprindelig hed bogen An Introduction to Political Astrology, og der er netop tale om en vældig nyttig og let tilgængelig introduktion, som giver blod på tanden til at kaste sig ud i studier af f.eks. aktuelle politiske begivenheder. Bogen egner sig glimrende som lærebog i emnet, og den har i det hele taget appel til astrologer og astrologisk interesserede. Man mærker visse steder, bl.a. i beskrivelsen af planeten Pluto, at bogen er af ældre dato. Men sproget er meget levende og nutidigt, også takket være Claus Houlbergs glimrende oversættelse.
Aase Kærgaard


Solen ved midnat – Grundtvigs sang til kosmos
Uffe Jonas
735 sider, 469 kr.,
GrundtvigNu

Denne vældige bog giver en omfattende fremstilling af hele det åndelige verdensbillede, som ligger til grund for Grundtvigs forfatterskab og virke. Der er tale om en nylæsning af Grundtvig, som på overbevisende måde demonstrerer, at det ikke er noget tilfælde, at Grundtvigs salmer stadig har en umiddelbar appel til os, til trods for at han byggede sin forståelse på en ’gammeldags’, geocentrisk verdensopfattelse.
Grundtvig ses som en skabelsesmystiker, og som en økologisk filosof, og på mange måder ses hans tænkemåde som en foregribelse af den naturvidenskabelige kosmologi, som er vokset frem efter Bohr og Einstein.
Af særlig interesse i astrologisk sammenhæng er det, at han bestemt ikke afviser astrologien, men kun bestemte måder at bruge den på. I kapitlet ’Astronomi, astrologi og tidsaldre’ fremgår det, at Grundtvig anerkender dyrekredsen som en særlig kundskabskreds. En praktisk filosofi eller ’vidskab’ for stjernekiggere, visdomselskere og sjælegranskere (s.431).
Grundtvig ser en sammenhæng mellem ’alt Sandseligt’ fra det mindste til det største, derfor vil han ikke afvise fornuften i den astrologiske tænkemåde, skønt han betragter den astrologiske praksis med en vis betænkelighed.
 Det, han afviser er en astrologisk praksis, der foregiver at kunne afværge eller styre skæbnen. Ligesom han også afviser enhver form for fatalisme som en trussel mod menneskets frihed eller frelse.
Astrologer siger ofte ’som for oven, så for neden’, når vi skal beskrive vores verdenssyn.
Det er derfor meget genkendeligt for os, når Grundtvig citeres for følgende
 ’Der er .. en dyb Sammenhæng i Alting, end sige da mellem Mennesket og Hans Moder, som Jorden jo er, og mellem os og den Luft, vi indånde, saa Intet i Verden kan i Grunden være tilfældigt uden for Tosser.’ (s.426)
Efter Grundtvigs opfattelse hænger astronomiens grundbegreber og dens iboende fortolkningslære (astrologien) uløseligt sammen. Kun engledøve og stjerneblinde rationalister, som har indrettet verdensrummet i deres eget billede, er ikke i stand til at se det.
Der er virkelig meget at hente ved at fordybe sig i denne bog, både for astrologer og andre, der interesserer sig for de helt store sammenhænge i tid og rum.
Aase Kærgaard


Sanna Ehdin
Det nye selvhelbredende menneske
409 sider, 299,95 kr., Nyt Nordisk Forlag
Her har vi en virkelig klassiker og bestseller inden for sundheds- og helbredelseslitteraturen. Bogen er en meget forfriskende ny udgave af den bog, der ikke har kunnet fås i næsten et årti, og som har været en virkelig efterspurgt bog i antikvariatet. Det er derfor en stor glæde, at der endelig er kommet en ny udgave. Et eksempel på opdateringen er omtalen af det revolutionerende detox-produkt Pure & Fulvic, som Gunver Juul skrev en artikel i det seneste nummer af Astrologimagasinet HOROSKOPET.
Bogen handler om, hvordan vi bedst styrker de selvhelbredende kræfter i os ved at blive bevidste om vores livs stil og kostvaner. Udgangspunktet er et unikt helhedssyn på, at sundhed og psyke udgør en ubrydelig helhed. Bogen er baseret på forskningsresultater, forfatterens biomedicinske tilgang som immunolog, tilsat hendes egne personlige erfaringer.
Bogen retter især sit fokus på de næringsstoffer, der er nødvendige for organismen, og hvordan simple diætistiske grundregler sammen med en harmonisk livsstil i øvrigt kan have stor harmonisk indflydelse på at øge potentialet for selvhelbredelse og bringe vores energisystem i balance. Ehdin beskriver nuanceret og brillant de forskellige områder, der også har indflydelse på vores sundhed, såsom kost, motion, vejrtrækning, miljø, hormoner, tanker og følelser, som alle anvendes i hendes eget system: Happy Heart-terapien.
Bogen kan læses af alle, der er interesseret i sund livsstil, og den er samtidig et opslagsværk, hvor man kan dykke direkte med i de emner, man er interesseret i. Virkelig en bog, der bør udbredes til alle, der har den mindste interesse i sundhed.

Ugen, der kommer
Sidste uge, især slutningen, var noget af en kaotisk gyser – og så fortsætter temaet med Solens konjunktion med Neptun, hvor de begge er i spænding til Saturn. Dette virker også i den kommende uge, især i ugens begyndelse. Her vil vi se eftervirkninger af regeringskrisen, og den nye minister, der skal afløse Eva Kjer Hansen, vil få sin bekomst, da indsættelseshoroskopet vil have de nævnte spændinger. Derfor er det en alvorlig sag for regeringen, og det er ikke den ideelle løsning, der nu kommer, uanset hvem der overtager Kjer Hansens ministerium. Vi må håbe for Løkke, at det blive den, der har det bedste horoskop i den kommende tid.
Læs evt. indslagene på bloggen fra sidste uge, herunder om Det Konservative Folkepartis horoskop.

MANDAG
Dagen begynder med Månens spænding til Merkur, som kan give kommunikationsvanskeligheder fra morgenstunden, måske også trafikale udfordringer. Om aftenen står Månen på Mars, og det sætter skub i de følelsesmæssige reaktioner, hvor temperamenterne kan komme i kog, fordi ingen vil give sig.

Kl. 23.56 går Månen ind i Skytten og giver et par dage med behov for glæde, optimisme og humor.

TIRSDAG
I dag står Venus i eksakt harmoni med Saturn, og det fremmer fornuften og jordforbindelsen. Kærlighed og værdi står fint, men man skal huske de spændinger, der er beskrevet i indledningen. Om aftenen står Månen i spænding til Neptun, og det kan give mange forvirrede følelser, hvor det kan være vanskeligt at skelne mellem sande og falske følelser. Vær derfor ikke naiv, men mærk godt efter, før du accepterer andres tilnærmelser og udtalelser.

ONSDAG
Dagen bygynder med Månens konjunktion med Saturn, og dette giver fornuftige og stabile følelser. Mange vil være ansvarlige, disciplinerede og præget af pligter og alvor. Månen er om formiddagen i harmoni med hyggeplaneten Venus, og det øger behovet for harmoni. Månen står også i harmoni med Uranus, hvilket giver en spændende formiddag med nye ideer på banen. Mange vil kræve mulighed for frihed og originalitet. Eftermiddagen er noget flyvsk med Månens spænding til Jupiter. Lad være med at overgøre ting – overdrivelse af enhver art vil ikke være passende.

TORSDAG
Venus er i eksakt harmoni med Uranus, og det aspekt virker hele ugen. Mange vil gerne have frihed i kærlighed med mulighed for at blive overrasket. Kl. 10.03 går Månen ind i det ansvars- og pligtbetonede Stenbukkens tegn, hvor de fleste har behov for stabilitet og ro, så man kan få udrettet de daglige pligter på en ordentlig måde.

FREDAG
Generelt en urolig dag, som godt kan bringe lidt negative overraskelser – men først sent på dagen og om aftenen. Midt på dagen ser det helt anderledes ud, for her står Månen flot til Solen, som skaber helhed og harmoni. Om aftenen står Månen flot til Jupiter, og så har mange behov for begejstring og glæde.

LØRDAG
Mars og Merkur er oppe at toppes, og det kan give sig udslag i aggressiv kommunikation og direkte temperamentsudbrud. Man kan være kværulanter på en sådan dag. Dog går Merkur ind i det fredelige Fiske-tegn, og det hjælper på tingene. Så står intuition og drømme på dagsordenen. Sidst på eftermiddagen udtrykkes følelser på en direkte måde.

Kl. 16.22 går Månen ind i Vandbæreren og givet mange et behov for frihed til bl.a. nye ideer og inspiration.

SØNDAG
Mars går i dag ind i Fiskene og giver nogle uger med glæde og optimisme. Det er dog let at overtale sig selv til ikke at være alt for fysisk, men mere indadvendt og følelsesfuld – eller direkte verdensfjern. Men den barske virkelighed kalder på os gennem Solens spænding til Saturn, som godt kan give en del udfordringer i den fysiske verden. Om aftenen står Månen dog flot til netop Saturn, så lige der er det barske afspændt og er lidt mindre uharmonisk og uroligt. En rimelig rolig aften og dag, hvor det er vigtigt at være tålmodig og måske gruble over, hvad man ønsker i fremtiden, herunder mål og ambitioner.

Regeringskrisen med minirokade
Nu har Eva Kjer Hansen, sandsynligvis på opfordring fra Løkke, indgivet sin afskedsbegæring. Dermed er valget som forudsagt droppet for denne omgang. Og de to kamphaner, Løkke og Pape, har ikke tabt så meget ansigt, som ellers kunne være blevet resultatet. Det svarer også fint til Eva Kjer Hansens horoskop, at der ville blive røre i andedammen på den ene eller på den anden måde. Pluto stod i spænding til hendes Mars/Venus-konjunktion, da hun blev minister, og det gør den stadig.

Nu kommer der formentlig kun en lille rokade, hvor en udefra kommende person får Hansens stilling. Eventuelt kan en anden minister få stillingen som afløser for Kjer, så det bliver denne pågældende post, der skal besættes med et nyt navn - med en fra folketingsgruppen.

Som nævnt i ”Ugen, der kommer”, vil den nye minister få det meget vanskeligt, næsten uanset sit eget horoskop, da der er så mange spændinger i begyndelsen af næste uge, at det uundgåeligt vil give knas i maskineriet på et ikke ret fjernt tidspunkt, formentlig allerede til foråret, hvor Løkke har spændinger i sit horoskop. ”Som kejseren, så riget”, som man sagde i det gamle Kina.

Nogle mener, at enten Jacob Jensen eller Jacob Ellemann Jensen kommer i spil. Førstnævnte har Saturn-spændinger hele året og vil derfor være i defensiven og hurtigt komme i problemer. Og Jacob Elleman Jensen har Uranus-spændinger hele året og kan derfor virke provokerende på oppositionen og derigennem skabe spændinger. Søren Gade har også spændinger, men det er muligt, at han bliver inddraget.

Det Konservative Folkeparti 100 år – TILLYKKE!
Det sker ikke ofte, at et politisk parti når at blive 100 år. Ifølge hukommelsen er der kun tale om 3 af slagsen her til lands, men nu er vi oppe på 4. Vi skrevet flere gange om partiet og dets ledere, og der har været sået tvivl om partiets reelle stiftelsesdato, som regnes for at være den 22. februar 1916. Har nogle oplysning om, hvad det var der skete den dag for 100 år siden, hører jeg gerne derom. Jeg ved, at partiet har en større festivitas den 5. og 6. marts, så måske skal vi derhen for at finde den korrekte, operative dato.
Men regner vi den 22. februar for at være den faktuelle startdato, er der en mulighed for, at partiet går en bedre fremtid i møde med fremgang i meningsmålingerne og ved næste valg, selv om der er over 3 år til – bortset fra, at det nok allerede bliver næste år. I så fald vil jeg sige, at de nu har fået stoppet tilbagegangen. Der er tale om umanerligt gode aspekter i det kommende års tid, de kan dårligt blive bedre, medmindre hovedakserne viser sig at falde uheldigt i forhold til de aktuelle transitter – planeternes aktuelle bevægelser. I så fald er der virkelig håb for partiet, som skal genopfinde sig selv, men selv en sådan manøvre skulle være til at mobilisere. Det største våben, de kan bruge, er begejstring, som er en mangelvare i dansk politik. 
Men da Saturn nu er meget aktiv i år, så må det gerne være en kontrolleret entusiasme, så der ikke bliver tale om en lalleglad en af slagsen. Både Uranus og Neptun står også flot, og progressionerne er også med partiet, hvis det viser sig, at den 22. februar er den operative stiftelsesdato for partiet.
Der er naturligvis altid den mulighed, at partiet reelt allerede ER lagt i graven, eller har fundet sit reelle niveau, for så er der ikke meget at gøre. Vi skrev om Neptuns hærgen i horoskopet for et par år siden, men den mulighed vælger jeg at se bort fra her på den glade 100-års dag, hvor jeg ønsker tillykke med de 100!

Lidt humor
Nu er Eva Kjer gået
Med et gyldent håndtryk
Bare hun som landbrugsminister ikke bliver for-gyllet…

UGEHOROSKOP uge 9 - 2016 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
PS: Gode venner vil være der for dig.
TYR
PS: Der er harmoni på området for kærlighed og parforhold.
TVILLING
PS: Gør status.
KREBS
PS: Motion er godt for dig.
LØVE
PS: Få afsluttet gamle projekter.
JOMFRU
PS: Kontakt en gammel bekendt.
VÆGT
PS: Uddeleger, andre må også tage ansvar.
SKORPION
PS: Tal med dine gode venner.
SKYTTE
PS: Se fremad og slip fortiden.
STENBUK
PS: En god ven kommer med gode råd.
I
VANDBÆRER
PS: Sæt fokus på parforhold og kærlighed.
FISK
PS: Find på noget romantisk.Ingen kommentarer:

Send en kommentar