søndag den 7. februar 2016

Indhold
Vigtig information om messen mm.
Anmeldelse af en fantastisk bog, som indeholder en del Astrologihuset
Ugen, der kommer

VIGTIGT
Det bliver en kort udsendelse denne gang på grund af messen i Falkoner, hvor huset er med som vanligt med astrologi, clairvoyance, tarot og håndlæsning. Til 200 kr. for ca. et kvarter. Boghandelen er også med, bl.a. med den helt nye bog om politisk astrologi fra museets forlag.
Ugehoroskoperne for alle tegn udsendes først i morgen tidlig.

Anmeldelse

Solen ved midnat – Grundtvigs sang til kosmos
Uffe Jonas
735 sider, 469 kr.,
GrundtvigNu

Denne vældige bog giver en omfattende fremstilling af hele det åndelige verdensbillede, som ligger til grund for Grundtvigs forfatterskab og virke. Der er tale om en nylæsning af Grundtvig, som på overbevisende måde demonstrerer, at det ikke er noget tilfælde, at Grundtvigs salmer stadig har en umiddelbar appel til os, til trods for at han byggede sin forståelse på en ’gammeldags’, geocentrisk verdensopfattelse.
Grundtvig ses som en skabelsesmystiker, og som en økologisk filosof, og på mange måder ses hans tænkemåde som en foregribelse af den naturvidenskabelige kosmologi, som er vokset frem efter Bohr og Einstein.
Af særlig interesse i astrologisk sammenhæng er det, at han bestemt ikke afviser astrologien, men kun bestemte måder at bruge den på. I kapitlet ’Astronomi, astrologi og tidsaldre’ fremgår det, at Grundtvig anerkender dyrekredsen som en særlig kundskabskreds. En praktisk filosofi eller ’vidskab’ for stjernekiggere, visdomselskere og sjælegranskere (s.431).
Grundtvig ser en sammenhæng mellem ’alt Sandseligt’ fra det mindste til det største, derfor vil han ikke afvise fornuften i den astrologiske tænkemåde, skønt han betragter den astrologiske praksis med en vis betænkelighed.
 Det, han afviser er en astrologisk praksis, der foregiver at kunne afværge eller styre skæbnen. Ligesom han også afviser enhver form for fatalisme som en trussel mod menneskets frihed eller frelse.
Astrologer siger ofte ’som for oven, så for neden’, når vi skal beskrive vores verdenssyn.
Det er derfor meget genkendeligt for os, når Grundtvig citeres for følgende
 ’Der er .. en dyb Sammenhæng i Alting, end sige da mellem Mennesket og Hans Moder, som Jorden jo er, og mellem os og den Luft, vi indånde, saa Intet i Verden kan i Grunden være tilfældigt uden for Tosser.’ (s.426)
Efter Grundtvigs opfattelse hænger astronomiens grundbegreber og dens iboende fortolkningslære (astrologien) uløseligt sammen. Kun engledøve og stjerneblinde rationalister, som har indrettet verdensrummet i deres eget billede, er ikke i stand til at se det.
Der er virkelig meget at hente ved at fordybe sig i denne bog, både for astrologer og andre, der interesserer sig for de helt store sammenhænge i tid og rum.
Aase Kærgaard
Bogen kan købes her: www.astroshop.dk

Sanna Ehdin
Det nye selvhelbredende menneske
409 sider, 299,95 kr., Nyt Nordisk Forlag
Her har vi en virkelig klassiker og bestseller inden for sundheds- og helbredelseslitteraturen. Bogen er en meget forfriskende ny udgave af den bog, der ikke har kunnet fås i næsten et årti, og som har været en virkelig efterspurgt bog i antikvariatet. Det er derfor en stor glæde, at der endelig er kommet en ny udgave. Et eksempel på opdateringen er omtalen af det revolutionerende detox-produkt Pure & Fulvic, som Gunver Juul skrev en artikel i det seneste nummer af Astrologimagasinet HOROSKOPET.
Bogen handler om, hvordan vi bedst styrker de selvhelbredende kræfter i os ved at blive bevidste om vores livs stil og kostvaner. Udgangspunktet er et unikt helhedssyn på, at sundhed og psyke udgør en ubrydelig helhed. Bogen er baseret på forskningsresultater, forfatterens biomedicinske tilgang som immunolog, tilsat hendes egne personlige erfaringer.
Bogen retter især sit fokus på de næringsstoffer, der er nødvendige for organismen, og hvordan simple diætistiske grundregler sammen med en harmonisk livsstil i øvrigt kan have stor harmonisk indflydelse på at øge potentialet for selvhelbredelse og bringe vores energisystem i balance. Ehdin beskriver nuanceret og brillant de forskellige områder, der også har indflydelse på vores sundhed, såsom kost, motion, vejrtrækning, miljø, hormoner, tanker og følelser, som alle anvendes i hendes eget system: Happy Heart-terapien.
Bogen kan læses af alle, der er interesseret i sund livsstil, og den er samtidig et opslagsværk, hvor man kan dykke direkte med i de emner, man er interesseret i. Virkelig en bog, der bør udbredes til alle , der har den mindste interesse i sundhed.

Sundhed indefra
Alberto Villoldo
256 sider, 329,95 kr., Det Blå Hus
En virkelig anbefalelsesværdig bog, hvor hovedbudskabet er koppens selvhelbredelse. Shamanistisk visdom kombineres med den nyeste forskning inden for sundhed og ernæring. Forfatteren er medicinsk antropolog og fortæller om sin egen rejse mod healing. Bogen angiver konkrete råd om udrensning, vitaminer, kosttilskud, superfødevarer m.m. Han beskriver også, hvordan vi styrker tarmfloraen og afstresser krop og sind samt hvordan vores følelser påvirker helbredet samt sammenhængen mellem sundhed og spiritualitet. Den meget informative bog henvender sig til alternative behandlere og deres klienter. En virkelig faglitterær perle, som alle, der er bare lidt interesseret i området, kan have glæde af.

Ryd op i dit liv
Alexandra Chauran
217 sider, 299,95 kr., Det Blå Hus
Her er en praktisk guide for alle os håbløse rodehoveder, de superorganiserede ordensmennesker og alle dem midt imellem. Det allerbedste ved bogen er, og det siger ikke så lidt, er, at den ikke blot handler om oprydning i dagligdagen, men på alle planer. Forfatteren er medium og oprydningskonsulent, som også beskriver det rid, man har i sindet som fx bekymringer, ærgrelser og generelt tankemylder. Bogen handler om oprydning på både det fysiske, mentale og spirituelle plan. Det sker på indsigtsfuld måde fuld af visdom med konkrete råd om, hvordan man rydder op i både omgivelser, psyke og sjæl. Det er individuelt, hvor man starter, men alle tre niveauer hænger sammen. Når det er rod det ene sted, er der automatisk også det andet. Rod hæmmer udfoldelsesmulighederne på flere planer, og her kan man få hjælp og inspiration fra denne let læste og praktiske opskrift på, hvordan man kan opnå healing og skabe optimal sundhed.

Ugen, der kommer
Sidste uge var ret speciel, læs evt. under denne også, da flere af energierne fortsætter i denne uge, men kun i de første dage – og med formindsket styrke. I løbet af ugen forvinder de helt. Der kan dog blive tale om nogle efterdønninger af de meget stærke energier fra sidste uge. Hvad angår eksakte aspekter, er der dog tale om en stille uge. Det passer fint med, at vi er på messe i denne weekend, for så er der ikke så meget tekst, der skal skrives.
Husk det er i denne her uge, du skal træffe store beslutninger og udføre så mange af dem som muligt. Senere på måneder begynder en periode på flere måneder med stærke spændinger.

MANDAG
Månen arter sig vel i dag. Fra morgenstunden står den flot til Saturn og giver stabilitet og tålmodighed. Om formiddagen står den godt til Uranus, hvilket øger nytænkningen og iderigdommen.
Kl 14.39 er der nymåne, og da denne er i spænding til Mars, kan der opstå følelsesmæssig uro.

TIRSDAG
Eneste faktor i dag er, at Månen går ind i Fiskene kl. 8.31 og giver os et par dage med udspilet sanseapparat og et stort følelsesregister. Drømme og fantasiverdenen trækker som i eventyrene.

ONSDAG
Venus står flot til Jupiter, så det er ugen for værdier, økonomi og vækst, specielt i dag. Månen boltrer sig i en del aspekter. Dagen starter med lidt tunge og tålmodighedskrævende energier. Så passion og dybde frem midt på dagen, og sidst på eftermiddagen kører det hele på de høje nagler med god energi. Om aftenen kan dette slå over i flyvskhed og overdrivelser, men det er vigtigt at huske at skabe ro og kvalitetstid samt hygge i den udstrækning, det er muligt. En noget blandet dag, må man sige.

TORSDAG
Eneste faktor er, at Månen kl. 9.55 går ind i Vædderen og sætter lidt mere gang i følelserne og energierne generelt.

FREDAG
Formiddagen er rolig, da Månen står godt til stabilitetens pålanet Saturn. Eftermiddagen er derimod ret udfordrende, da Månen udløser spændingen mellem Uranus og Neptun. Dette er en noget eksplosiv cocktail, så tag det så roligt og velovervejet, som det nu er muligt. Pas på pludselige og overraskende energier.

LØRDAG
Kl. 11.35 går Månen ind i Tyren og så følger et par dage med behov for ro, kvalitet og nydelse. Her til formiddag kan dette dog være lidt svært på grund af Månens spænding til Tyren planet Venus - men så sker der noget i dagens løb. Og om aftenen går Merkur ind i Vandbæreren og giver nogle uger med fremsynet og opfindsomme tanker. Mars står flot til Jupiter, så optimismen fejler ikke noget, og dagen er fortrinlig til at føre større projekter ud i livet.

SØNDAG

Månen står godt til Pluto og øger passionen og dybderne, men ellers en stille og rolig dag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar