søndag den 25. marts 2012

Kommentarer + ugehoroskoper 13

Fantastiske tilbud til nye abonnenter
Få alle 4 numre af HOROSKOPET for 2011 til halv pris 130 kr. og modtag et gratis fødsels- og årshoroskop (værdi 400 kr.).
Få et abonnement for 2012 for 260 kr. og få 3 stk. års- eller fødselshoroskoper til dig selv eller andre. Værdi: minimum 600 kr.


Bedste nummer nogensinde
I HOROSKOPET finder du i det nye nummer dit kinesiske årshoroskop – sammen med en masse spændende artikler, eksempelvis om Hvidstengruppens og Struensees horoskoper. Det får skyld for at være det bedste nummer nogensinde.

Vi har nu fået følgende bøger i boghandlen, men de lægges først på shoppen senere på ugen:
-          Dyrestemmer af Anette Røpke – en fantastisk bog om kommunikation med dyr. Se artiklen i det nye nummer af HOROSKOPET.
-          Zornig betyder vred: Om Lisbeth Zornig Andersens (formand for Børnerådet) liv og opvækst. Læs om hendes liv og horoskop i artiklen i HOROSKOPET, det nye nummer.
-          Healing med engle fa Doreen Virtue
-          Alle bøger og hæfter om Amma
-          Louise Hay: Få et fantastisk liv
-          Bob Moore: Samtaler med Bob Moore
-          Ann Bjerre: Vandringen – i pilgrimsspor
-          Gil Edwards: Bevidst medicin
-          Pradervand: Velsign dit liv
-          Ivan Fruergaard: Lykken skabes indefra
-          Mirza Mølgaard: Drømmenes kraft

GUIDEDE MEDITATIONER
-          CD af Dorte Nørlev: Syv dage – guidede meditationer

TAROTKORT
-          De fantastiske kort fra Tromborg
-          Tarotkortene Gudindernes paradis

ASTROTERNINGER
-          Lærerige astroterninger, hvor man kan lære astrologi, mens man leger
Ugen, der kommer
Der er et par ting, der springer i øjnene i horoskoperne for næste uge. Merkur er fortsat retrograd i Fiskene og er stort set uaspekteret. Dog lige bortset fra et enkelt aspekt til Venus sidst på ugen, som giver Merkur lidt medgang. Ellers skal man fortsat passe på, hvad man siger og gør i næste uge. Eller kan man få med Pluto at bestille. Den er nemlig i spænding til Solen, især i slutningen af ugen. Pas også lidt på pengene, der kan være tendens til at satse, og det skal man bestemt ikke gøre nu. Eventuelle investeringer skal endevendes, inden man skrider til aktion. Hvis man skal gøre større køb, bør det være mandag, hvor Månen er i konjunktion med Venus og Jupiter.

Mandag er nok ugens bedste dag, hvis man skal træffe store beslutninger og fortage investeringer, men man skal generelt passe på hele ugen (se indledningen).

Tirsdag går Månen ind i Tvillingerne lige over middag, og så tager den en spænding til Neptun, der kan sløre følelser og hensigter. Gør ikke andet midt på dagen end at holde pause og passe dine ting stille og roligt. Faktisk hælder det hele eftermiddagen, hvor der kan foregå lumpne ting under overfladen.

Onsdag står Månen rigtig fint, og det kan bløde lidt op på den konfrontative Pluto-spænding.

Torsdag står Månen i spænding til den retrograde Merkur i Fiskene, især midt på dage, så tal klart og kør forsigtigt. Sidst på eftermiddagen og ud på aftenen stabiliseres dette af Månens meget flotte Saturn-aspekt.

Fredag er ugens mest uharmoniske dag. Solens aspekt til Pluto er helt eksakt, og Månen laver hele tre spændinger, herunder til Pluto. Det er her, ordenen i indledningen skal tages mest alvorligt. Ca. kl. 21.00 er Pluto-spændingen helt eksakt, så der vil sikkert være en del uro i nattelivet.

Lørdag begynder tingene at blive normaliseret en smule. Især Månen står nu fint og tyder på hjemmeweekend med familieliv.

Søndag står Månen fint, lige med undtagelse af et kvadrat til Saturn, men det er heldigvis mest om natten og tidligt om morgenen, den er aktiv. Men den kan gøre, at ekstra mange vil sove længe netop den søndag. 
Kinesisk astrologi
I år bliver et spændende år. Her vil vi efter al sandsynlighed få klarhed over, om det er den kinesiske eller den vestlige astrologi, der er mest slagkraftig. Ifølge kinesisk astrologi befinder vi os i det velstands- og vækstbetonede Dragens år. Hvis vi bruger Kinas horoskop som eksempel, så har landet besøg af Pluto, og det kan give økonomiske udfordringer, som står i kontrast til Dragens indflydelse.
Nu er der sikkert ikke fare for, at Kina vil gå fallit, hvilket nogle gange er en af Plutos virkninger. Det er landet simpelthen for velkørende til. Men der vil ret sikkert komme nogle økonomiske udfordringer som f.eks. overophedning af økonomien eller inflation. Der kan også blive tale om, at Kina vil bruge magt over for et andet land i de næste to år, hvor Pluto gør sin indflydelse gældende gennem spændingen til Kinas Sol, som den stod den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Især i det sidste halvår af 2012 er der transformationsprocesser i gang i landet, men i realiteten ER processen gået i gang. Disse kan godt blive forsøgt blokeret, men det vil Pluto ikke tillade i længden. Det kinesiske styre vil forsøge at bevare status quo, og modstandere af denne politik vil ikke få det så nemt.
I grundlæggelseshoroskopet fra 1949 står Kinas nordlige Måneknude - måneknuderne hedder i øvrigt i indisk astrologi Dragens hoved og Dragens hale - i Vædderen (energi) i 2. hus (økonomi), og den står i meget flot harmoni til både Mars og Pluto i Løven, så der er virkelig damp under de økonomiske kedler i lange perioder. Men Måneknudeaksen står også i et par spændinger, nemlig til Merkur/Neptun-konjunktionen i 8. hus, og det betyder, at der på et eller andet tidspunkt i historien vil komme økonomiske udfordringer, og det burde ifølge horoskopet fortsætte i de kommende fem år, hvor Pluto først går i spænding til Solen og derefter til både Merkur, Neptun og til måneknude-aksen! Måske kan naturkatastrofer blive en ganske dyr omgang – eller en fejlslagen økonomisk politik, måske delvis forårsaget af krisen i Vesten.

Tikkende bombe
Vi kender alle til Kinas enorme succes på det økonomiske område. Astrologisk set kan det dog tyde på, at der bliver slået skår i succesen i løbet af de næste to år – eller i hvert fald fem år, hvor Pluto regerer. Det er noget af det samme, som DONG gennemgår nu, og som Sovjetunionen havde i slutningen af 80´erne og begyndelsen af 90`erne. Det behøver slet ikke at betyder undergang, men det vil medføre en transformationsproces af dimensioner, hvor de måske alligevel ikke i denne omgang får overhalet USA som verdens førende økonomiske stormagt, som de fleste regner med - ikke mindst på grund af den amerikanske gældskrise. Eller at de må betale en høj pris for førerskabet. Foreløbig har kineserne overhalet japanerne, der længe har ligger som nummer to. Der kan sagtens ske det, at den vestlige krise medfører, at vi begynder at trække produktionen hjem igen. Den har ellers været udfaset til de meget konkurrencedygtige kisenere, som er flittige og ikke så lønkrævende. Det er dog ved at ændre sig nu. Lønpresset stiger, og dermed vil inflationen også gøre det – også et af Plutos virkemidler.
Ligesom i Sovjetunionen skal der mere åbenhed til (glasnost), og det er også resultatet af Plutos virkning. Der bliver slået et hul i den lukkethed, der er til stede i den kinesiske økonomi, som den øvrige verden ikke helt kan gennemskue. Kina har redet på ryggen af Vesten i mange år og efterhånden udkonkurreret os på det handelsmæssige område. Kina har frit kunnet lukrere på et system, som de ikke tog ansvar for, men udnyttede til perfektion. Den 11. december 2011 fejrede Kina sin optagelse i WTO (World Trade Organization). Frihandlen sikrede kineserne et kæmpe handelsoverskud overfor Vesten – med tilsvarende underskud til følge i Vesten. Vesten ligger nu, som den har redt og skal genrejse økonomierne. Selv om det går bedre nu, så var det bedre, hvis det gik godt. Genrejsningen vil nødvendigvis gå ud over Kina, og måske er man begyndt at indse, at lykken så småt er ved at vende. Og det kan have ført til et fald i jord- og ejendomspriser i landet, men vi ved det ikke. Dog ved vi, at Pluto kører gennem Stenbukken, så det er et godt gæt. Måske låner de kinesiske boligejere stadig i deres boliger, selv om priserne stagnerer, eller måske endda falder, nok mest i provinsen. Det kan give dem en boligboble som den, vi kender i Vesten. Måske går lånemarkedet for private helt i stå i den kommende tid. Den kinesiske stat sidder på det meste, ikke mindst bankerne. Private skal altså have kontakter til banker er for at få lån, hvorimod offentlige virksomheder har fri adgang.  Derfor er der nok udsigt til et fald i lånene til private. Det åbner for et sort udlånsmarked, som myndighederne vil slå hårdt ned på. Der kan komme et oprør mod den skruetvinge, de private sidder i.
Udenlandske virksomheder kan også begynde at trække sig hjem igen, dels for at trække produktionen hjem, og dels fordi den kinesiske regering kræver, at der skal sidde en kineser i en nøgleposition i alle udenlandske selskaber. Denne vil i sagens natur have tætte forbindelser til kommunistpartiet, hvilket umiddelbart kan være en langt større fordel end en god business plan. Systemet kan hurtigt få ting til at ske, og det gør det surt for de private i Kina og for udenlandske virksomheder. Hvis virksomheder ønsker uafhængighed at det kinesiske system, så kan der ske det samme som med Wallmart i Chengdu – som blev påbudt lukning af virksomheden i en periode, fordi en enkelt vare i deres sortiment havde overskredet sidste salgsdato. Det skal her siges, at Kina selv har haft mange fødevareskandaler uden denne konsekvens til følge. Udenlandske virksomheder pålægges endvidere en særskat uden at få nogen form for rettigheder med i ”købet”. Det er derfor uhyre svært at få succes i Kina, hvilket kan være en grund mere til, at en hjemtrækning øges, og at der ikke kommer særligt mange nyetablerede udenlands virksomheder til Kina i fremtiden. Da det også skorter på basal retssikkerhed, er det noget af et hasardspil, hvis man vover sig ud i et Kina-projekt. Patenter – og dermed kopi varer - og menneskerettigheder er andre problemområder. Og så er gennemsigtighed i øvrigt forudsætningen for medlemskab af WTO, så der er nok at tage fat på. Gør kineserne det ikke selv, vil Pluto sørge for det. Ellers kommer Dragen efter dem. Der vil også kunne opstå social uro, som der dog igen vil blive slået hårdt ned på. Måske vil kineserne finde det nødvendigt med et opgør med etbarnspolitikken fra 1981, som medfører mangel på arbejdskraft fra 2015, og her vil lønpresset så bliver ekstra stort. Jeg nævnte naturkatastrofer som en mulighed, men det gælder også miljøkatastrofer. Jo, Dragens sundhedstilstand er ikke optimal, og sådanne præferencestillinger til fordel for eget land og egen vinding er en af de ting, Kina må vinke farvel til i løbet af ganske få år grundet Pluto-spændingerne.
I øvrigt kan Pluto også betyde, at man ikke VIL lave om på tingene, før man bliver tvunget til det. Et militærkup inden for det næste års tid er absolut en mulighed i det autoritære regime. 
(Farv)Eldrup
Ved en nærmere undersøgelse af Anders Eldrups horoskop i det seneste årti er der fremkommet en ny oplysning. Nemlig den, at han i 2006-09 havde besøg af Pluto og i 2010 af Uranus. Begge gange med mange spændinger, der blev udløst. Så det er gods fra den tid, der nu bringer ham i fedtefadet, og han slipper altså ikke totalt uden om ansvar, selv om hans spændinger nu er ophørt. Han risikerer bl.a. sine mange farvel-millioner. Men de harmoniske aspekter vil dog medføre, at han slipper lettere om ved det nu. Havde aspekterne fra 2006-10 været der nu, havde det ikke været sjovt for ham. Det er det naturligvis heller ikke nu, men han får sikkert inden længe et godt jobtilbud. Der vil komme nye oplysninger frem, der vil gavne ham på sigt. Lige nu fremstår Fritz Schur som vinderen, men dels får han lidt ridser i lakken af Eldrup i næste uge, men DONG vil blive nødt til en opstramning og en omorganisering, som vi skrev i sidste uge.


Attentat i Søllerødgade 33 – 20 år siden
Drabet på Henrik Christensen på Nørrebro den 16. marts 1992 omkring kl. 11.32 er stadig uopklaret. Henrik var venstrefløjsaktivist, så muligvis kan det have med det at gøre. En brevbombe eksploderede i hænderne på ham. Dødsplaneten Pluto står i 5. hus i Skorpionen i spænding til Mars på 9. husspids (udland, voldsomhed) og til Månen i 3. hus (breve). Pluto kan også lige nå en spænding til skæbneplaneten Saturn i 8. hus (død).
Så sent som to dage før mordet bragte Det fri Aktuelt en artikel om Internationale Socialisters (IS) arbejde. Det var her, den myrdede arbejdede, og aviser er som breve også 3. hus. Morderen har sikkert fået inspiration af den artikel. Holder teorien om, at morderen skal findes i den yderste højrefløj, var der tale om første politiske mord i Danmark, når man fraregner Struensee, men det var jo en decideret henrettelse.


Dræbt på sin polterabend
Så skete det igen. En vordende brudgom blev dræbt under en flyvning i forbindelse med sin polterabend. Den 24. marts 2012 kl. 12.54 lettede det 40 år gamle fly fra flyvepladsen i Skrydstrup, og kun tre minutter senere styrtede det mod jorden. Herskeren over 3. hus (trafik) er Merkur, som går baglæns og står næsten uaspekteret i Fiskenes tegn. Der er dog en svag, aftagende konjunktion til Solen og Uranus. Horoskopherskeren er Solen, der sammen med teknikplaneten Uranus står i spænding til dødsplaneten Pluto. Der kan måske være tale om en uopmærksom pilot, der er blevet distraheret af en passager. Vi må vente og se havarikommissionens konklusion.


Amerikansk massemord i Afghanistan
Den amerikanske soldat Robert Bales skød og dræbte den 11. marts 8 voksne og 9 børn - civile afghanere i to omgange. Efter den første aktion vendte han tilbage til lejren for efterfølgende at tage på et togt mere med samme fatale resultat. Ingen greb ind, før det var for sent, så der er tale om et fatalt svigt fra de ansvarliges side. Soldaten havde drukket tæt alene hjemme på basen. Ingen ved præcis, hvornår han forlod barakkerne, men han vendt tilbage tidligt om morgenen den 11. marts efter sin mission.
Bales er født den 30. juni 1973 i USA og er indehaver af en Sol/Måne-konjunktion, som er i spænding til både Mars (krig) og Pluto (død). Saturn står i Tvillingerne i spænding til Pluto, så han har tendens til personlighedsspaltning fra fødslen. Mars er også i spænding til Pluto. Nogen må have kendt til hans farlighed og psykiske ustabilitet. Og læg lige mærke til fødselsdatoen den 30. juni. Alle, der er født den dato har lige nu besøg af Pluto, men allermest Bales. Hele hans kompleks af planeter har været udløst siden 2006-07 (spændingen til Saturn)og 2007-09 (Pluto), 2010-11 (Mars) og 11-12 (Solen). Det er en 6-7-årig periode, hvor hans medfødte spændinger er blevet udløst. Ingen soldater burde faktisk sendes i krig på sådanne aspekter.
Bales er helt sikker blevet svigtet i sin opvækst, og også været den, der svigtede sin familie senere hen. Man kan roligt kalde ham en vred mand, som i udgangspunktet har forsøgt at undertrykke sin vrede. Da han havde gjort det tilstrækkeligt længe, begyndte han at udtrykke den – med fatalt resultat til følge. Aktionen kan have været en del af et selvmordsforsøg med de meget selvdestruktive aspekter.
Fodbold

AaB-SønderjyskE
Den 24.marts 2012 kl. 17.00 tørnede to jyske klubber sammen på Ålborg Stadion. Vi har tidligere skrevet om, at marts måned ikke var god for hjemmehold i lørdagskampe kl. 17.00. Jeg tror det bedste resultat er uafgjort mellem AGF og FCN i åbningskampen for forårssæsonen. I lørdags gik det ud over OB og i går var der favoritterne fra AaB, der måtte en tur i ”græsset”. Der er den fælles ting i disse horoskoper, at AC altid falder i Jomfruen, hvor Merkur hersker. Det er normalt rigtig godt for hjemmeholdet at ”belejre” udeholdets hus (7. hus). Men ikke når Merkur er retrograd, uaspekteret og står i Fiskenes tegn! I næste uge er den lige ved at gå direkte igen, men ikke helt. Så uanset hvem der spille lørdagskamp i næste uge, står hjemmeholdet med klare udfordringer. Det vil gælde over kl. 17-lørdagskampe i hele Nordeuropa. Ja, faktisk alle kampstarter i tidsrummet fra 16.30-17.30.
Når udeholdet så har Neptun stående fint, og også den gamle hersker Jupiter, så er sagen klar: Det skal være et hjemmehold, der er betydeligt bedre rangeret – det er, hvad der skal til for at få gevinst i en sådan periode, også på næste lørdag.
Og målene – ja, de faldt, hvor de skulle igen. Første scoring kl. 17.33 med AC i trigon til Venus. Næste mål var kl. 18.30 med DC på Sol/Uranus-konjunktionen – og næste igen er DC kl. 18.36 i helt eksakt konjunktion med konjunktionen. MC er samtidig i kvadrat til samme, så det er en meget begivenhedsrig periode. Der blev da også scoret to hurtige mål. Først udlignede hjemmeholdet, dernæst scorede udeholdet sejrsmålet. Meget forudsigeligt, når det er DC (udeholdet), der udløser det hele. Og når udeholdet er favoritter astrologisk set.
I øvrigt: Se bare hvordan det gik kvindelandsholdet i håndbold i går, hvor Kroatien-kampen begyndte kl. 18.00 i Jylland. Nu gjorde det ikke sagen bedre, at jeg ikke havde overskud til at bede jer via bloggen at sende lys til holdet – og i øvrigt selv af samme årsag blundede under hele kampen. Her stod Merkur også lige på DC ved kampstart. Og man skulle tro, at det gik ud over udeholdet, men overraskende nok virker det modsat, hvad angår sportskampe. Hvis man kan få AC-hersker over i modstanderes hus, så virker det i 75% tilfælde som en belejring af ”fjenden”. Men altså ikke, når Merkur står som den gør i denne tid.
Månen var også i eksakt spænding til Saturn, og det kan lægge en dæmper på mangt og meget. Og så er det jo lige trænerens horoskop. Han har både Saturn i spænding til Venus og Jupiter – og Pluto til både Merkur og Saturn – og om et par år til Mars. Det er begyndelsen til enden for den ellers så solide træner.
UGEHOROSKOP uge 13 
af astrolog Lykke Larsen 
læs dit dagshoroskop på www.kvindetid.dk
Ingen kommentarer:

Send en kommentar