søndag den 9. november 2014

Uge 46 astrologisk set

Uge 46 astrologisk set

Indhold
Ugens syner
Ugen, der kommer
En vild uge på fondsbørsen
Midtvejsvalg i USA
Amerikansk humor
Luxembourg og Juncker i fedtefadet
Berlinmurens fald
O.W. Bunker konkurs – Bunkerens fald
Lene Espersen og De Konservative
Ugehoroskoper for alle tegn

Ugens syner af Kirsten Brun
Ugen er stadig præget af de mange kærlighedsenergier, der ligger i tiden. Men den er især præget af drømmene, som kan blive til virkelighed nu.
Der er også en uge, som vil blive præget at mange udtalelser, der ikke nødvendigvis holder i virkeligheden.
Den kreative side kommer op til overfladen, og vi vil opleve en optimisme, der grænser en smule til det maniske. Når vi oplever disse energier, er der en utrolig udvikling, for selv om vi ikke har styr på stort set alt, vil der altid være grobund for det umulige. Det, som vi ellers aldrig ville bevæge os ud i. Det er en uge, hvor vi kan tænke ud af boksen og se tingene på en ny måde.
Alt, hvad vi har af håb for fremtiden, vil komme op og blive vendt. Vi vil tale om vores ønsker mere, end hvordan vi har det. Det giver ofte en skævhed, da vi i en uge som denne næsten kan nå himlen. Det skaber forvirring. Det optimistiske får os også til at bruge af vores ressourcer. Både penge, tid og følelser. Det gør, at vi får mere fra hånden og får sagt tingene på en konkret måde. Det er utroligt givende, men det er også lidt farligt, fordi vi ikke helt er skruet sammen til at tale om vores følelser og slet ikke er gearet til at reagere spontant, men er opdraget til at vi skal analysere alt.
I den store verden er der spor af samme optimisme og kreativitet, og der vil helt sikkert komme mange udtalelser i denne uge fra verdens ledere, som bunder mere i deres håb eller overbevisninger end i deres egentlige politiske arbejde. Det gør det endnu sværere end ellers at finde ud af, hvad de mener. Men for nogle situationer er det super godt, for vi føler os rige denne uge. Og det betyder, at vores politikere kan se fremskridt og forbedringer i stedet for nedgang og konflikter.
Den energi, der præger ugen, er den energi, der grundlæggende prægede tressernes årti. Der var ikke noget, der var umuligt. Derfor vil der i det små blive født noget nyt denne uge.

Ugen, der kommer – start ikke større projekter op!
Det er en uge med flere eksakte planetaspekter end vanligt. Det vigtigste aspekt er Mars/Pluto-konjunktionens spænding til Uranus. Konjunktionen er eksakt i ugens begyndelse, og vi vil derfor kunne vente en del økonomisk uro, sikkert også på aktiemarkedet, som dog for det meste har helt sit eget liv. Men når der er tale om så stærke spændinger, vil det overraske meget, hvis der ikke kommer en meget stor volatilitet. Det vil sige store udsving på de toneangivende aktier generelt. Spændinger i denne uge har potentiale til at kunne påvirke Cap20 indekset generelt i nedadgående retning. Tendensen begyndte i uge 45, hvor O.W. Bunker gik helt ned - læs indslaget om denne virksomhed, der nu er slettet af aktie-landkortet. Flere hundrede medarbejdere er fyret, flest i Danmark.
Et andet meget vigtigt aspekt er Venus´ konjunktion med Saturn, hvor Solen også blander sig – og alle disse tre planeter danner en spænding til Jupiter. Dette aspekt var også involveret, da O.W. Bunker solgte den første portion aktier den 28. marts i år!
Læs også indslaget om fondsbørsen i uge 46.

MANDAG
Kl. 9.38 går Månen ind i Krebsen, læs herom senere. I overgangen mellem mandag og tirsdag er konjunktionen mellem Mars og Pluto eksakt, og da den står i spænding til Uranus er der uro på mange områder. Krig og jalousi hører til dagens orden, og de fleste er ikke parate til at indgå kompromis´er, men holder stejlt på deres eget. Det er lige før, at det kan være mistænkeligt, hvis nogle er fleksible. Dog er Månen om eftermiddagen og om aftenen i fine aspekter til Merkur og Neptun, og det bløder tingene lidt op. Det er straks meget værre i morgen.

TIRSDAG
Kl. 00.06 står Mars i eksakt konjunktion med Pluto, læs om aspektet i flere af de følgende indslag i denne hårde uge, hvor man helst ikke skal starte nye projekter op. Månen er i dag i tredobbelt spænding til Mars, Pluto og Uranus – mest om morgenen og formiddagen. Dagen er præget af rastløshed, konfrontationer og ubalanceret energi. Den mindste fejltagelse kan få meget store konsekvenser, som kan være uafvendelige og helt definitive. Mange kan få en kold skulder i dag, også selv om man har de bedste intentioner. Negative følelser som jalousi og misundelse kan styre mange. Om aftenen, hvor Solen står fint til Månen, falder der lidt ro over tingene.

Onsdag
Her har vi ugens mest harmoniske dag. Månen går ind i Løven kl. 19.44, men Merkur står flot til Neptun og gøre dagen langt mere fredelig end gårsdagen. Intuition og drømme er helt i top, så vend gerne blikket indad gennem fx meditation eller bøn. Om formiddagen står Månen særledes godt til både Venus og Saturn. Derfor er onsdag formiddag ugens bedste åndehul. Men dagen som sådan er også god. Man skal dog lige huske på de hovedspændinger, der er beskrevet i flere andre indslag i dette ugebrev.

TORSDAG
I dag er Venus i konjunktion med Saturn, og det kan let gå ud over økonomien, især fordi Solen også er med i aspektet. Alle disse tre planeter danner en spænding til Jupiter. Derfor kan bølgerne gå højt, hvad angår flygtningedebatten, især det økonomiske aspekt af denne. Mars er i eksakt spænding til Uranus, så det er en af de to mest urolige dage i ugen. Kl. 8.57 står Månen i spænding til Merkur, så det er mest først på dagen, der er spændingsbetonet. Om aftenen står Månen flot til Uranus, og så er der mere harmoni over tingene. Men Uranus kan også bevirke, at aftenen bliver så spændende med nye ting, der sker, så det kan være svært at komme i seng i ordentlig tid - for det er jo SÅ spændende.

FREDAG
I dag er det så Solen, der er i spænding til Jupiter, og så skal man passe på overdrivelser af enhver art, ikke mindst økonomisk, da Jupiter er i spænding til to planeter mere i Skorpionen: Venus og Saturn. Månen står på Jupiter kl. 15.18, så her er der glæde og optimisme til stede, man skal bare have noget at have den i, så det hele ikke bare bliver helt overgearet. Sidst på eftermiddagen er Månen i spænding til Solen, og det kan give følelsesmæssige svingninger.

LØRDAG
Ugens mest stille dag aspektmæssigt. Kl. 8.08 går Månen ind i Jomfruen og giver et par dage med fokus på nuancer og detaljer. Sidst på eftermiddagen er Månen i spænding til Neptun, og så skal man passe på rygter og fordrejelser. Man kan ikke stole på, at tingene er som de burde være. Pas på indtagelse af spiritus og andet stads, da mange vil være meget sensitive overfor dette hen under aften og lidt tid frem. Her vil der sikkert bliver sagt en del sludder og reageret på mærkelige måder.

SØNDAG
Her er dagen med de fleste astrologiske detaljer, og de er overvejende harmoniske, for der der er tale om en nogenlunde harmonisk dag. Dagen starter med at Månen står fint til Merkur. Derfor kommunikerer mange fint fra morgenstunden. Her står Månen også godt til Pluto og øger lidenskaberne og dybderne. Ydermere står Neptun stationær nu og skal til at begynde at gå fremad igen efter i måneder at have gået baglæns og dermed forårsaget en del illusioner og anden uvirkelighed. Merkur er i eksakt harmoni med Pluto, og så kan kommunikation være meget dyb og passioneret. Sidst på eftermiddagen står Månen godt til Mars, hvilket gør det nemt at udtrykke sine følelser klart og præcist.. Kl. 20.03 går Venus ind i Skytten og indvarsler nogle uger med fest, glæde, hygge og humor. Det er godt for de mange julefrokoster, der kommer nu.

En vild uge på fondsbørsen
Uge 45 havde noget af det samme, men i uge 46 bliver det endnu mere eksakt og dermed også noget mere svingende. Den i indledningen nævnte konstellation med Mars/Pluto-konjunktions spænding til Uranus, gør at ugen vil lægge hårdt/barsk ud med tirsdag som den vildeste dag, men det kører ufortrødent videre hele ugen, men tirsdag og torsdag er der virkelig gang i den, mest tirsdag. Ugen har potentiale til noget meget stort, men desværre på den hårde måde. Der vil endda være god grund til at holde godt øje med de aktier, der måtte stige i en sådan uge. Det vil i så fald med meget stor sandsynlighed være en uholdbar stigning. Her skal man dog huske, at der vil være en del aktier, som ikke rammes direkte af spændingen.
Det kunne – med et udtryk fra historiebøgerne - tegne til at blive den sorte tirsdag på børsen. Dagen har i det mindste potentialet til at kunne minde om den sorte torsdag den 24. oktober 1929, hvor børsen i Wall Street krakkede og verslede en verdensomspændende økonomisk krise. Så hold godt øje med ugen i det hele taget, der kan sagtens blive dannet et grundlag for noget meget vigtigt, som sker lidt senere. Der klan vise sig en ubalance, man bliver nødt til at tage hånd om ret hurtigt, og der kan være tale om en sammenhæng mellem økonomi, klima og verdenssituationen, fx hvad flygtninge angår.
Børsen er åben hver dag kl. 9.00-17.00. I åbningshoroskoperne for alle dagene i ugen findes det nævnte T-kvadrat, og det kører fra 2. hus (økonomi) til 4. hus (landet). Den tredobbelte konjunktion står i 12. hus, så noget kommer ud af kontrol i denne uge. Men måske er noget af kvoten opbrugt fra sidste uges spektakulære konkurs. Det bliver helt hitchcock´sk at følge med i. Vi skal lige nævne, at Danmarkshoroskopet også er spændt godt op, så landets økonomiske formåen er i spil – og det vil give nogle meget svære finanslovsforhandlinger, som kan få meget store konsekvenser.

Midtvejsvalget i USA
Som det fremgik af ugehoroskoperne fra forrige uge var tirsdag ugens turbulente dag, især hvad angår nye tiltag, som et valg jo er hver gang.
Det var altså ikke det bedste horoskop at afholde valg på. Herskeren over AC er Pluto, som stod sammen med Mars i spænding til både Månen og Uranus, og så kan ting gå i hårdknude.
Den siddende regering symboliseres af MC og Solen samt Merkur, som er hersker over MC. Alle står fint nok, men Solen står i 12. hus sammen med Venus. Derfor ville Demokraterne umiddelbart ikke få så katastrofalt et valg, som det ellers så ud til på forhånd, hvor Obama har tabt sin magi helt på gulvet på grund af spændinger i hans horoskop.
Republikanerne vandt de tætte stater, og i USA er mandatfordeling noget helt andet end i Danmark. Blot en stemme rydder bordet: The winner takes it all. Dette er vigtigt at huske, og valghoroskoper skal derfor udlægges forskelligt, efter hvilke lande, de foregår i.  
De ret gode aspekter for Demokraterne i valghoroskopet sørgede kun for at begrænse stemmetabet lidt.
Jeg vil bestemt tro, at med det valghoroskop vil Republikanerne få deres bekomst. De jubler nu, men valgperioden kan sagtens blive hård for dem. Præsidenten har i det amerikanske system særlige beføjelser, hvor han kan regere uden om Senatet og så at sige køre sit eget løb, og det vil jeg bestemt tro, at vi kommer til at se eksempler på, selv om han skal passe på ikke at spolere noget for Hillary Clinton, når hun skal vælges i 2016. Republikanerne får altså ikke omsat deres flertal i Senatet til en præsidentpost ved næste valg. Og endelig kan partiet blive splittet i stumper og stykker, fordi deres politik ikke er kompatibel med naturens love – den natur, der nu begynder at kræve sin ret efter årtiers misbrug og disrespekt. De justerer ikke på deres politik til trods for at jordklodevæsenet ellers sender signaler nok, og det vil sende dårlig energi igennem partiet og splitte det, hvis de ikke selv finder ud af at blive mere bæredygtige.
I mellemtiden vil der blive ført republikansk politik i begge Kongressens kamre, bortset fra, når Obama bruger sine beføjelser til at regere uden om systemet. Og jeg vil tro, at valghoroskopet skal tolkes sådan, at Republikanerne misser deres store chance for at føre seriøs politik, men vil køre en konfrontatorisk linje, hvor Obama vil blive nødt til at bruge sin vetoret. Spændingerne i valghoroskopet viste altså ikke bare, at det blev lidt af en gyser i visse stater, men også, at valgperioden kan føre USA ud i et kaos – og måske endda noget af en børnehave, især set udefra. Republikanerne vil have hævn og ser gerne præsidentens hoved på et fad, og de vil blive stjernetossede, når vetoretten kommer i anvendelse. Jo, tirsdag var ugens mest spændende dag, også på den mindre gode måde, skal det nok vise sig.
Hvad angår guvernørposter var der tale om et regulært blodbad. Selv i Obamas hjemstat, Illinois, vandt Republikanerne klart. Det skal også siges, at i Louisiana skal der være omvalg i december, da ingen af kandidaterne opnåede over halvdelen af stemmerne.

Amerikansk Humor
Du ved nok, at de har tre Camre i Kongressen?
Nej, de har da kun to, Senatet og Repræsentanternes Hus!
Så har du helt glemt Mogens!
Hvad for en Mogens?
Camre, naturligvis!
Ha, den var god, men da ikke i USA!
Nå nej, sorry, men alligevel!
Hvordan det?
De har måske også et par gas-Camre!
Da ikke længere, og det var jo i Tyskland
Nå ja, sorry…laver lige en helt ny vits ud af det!
-         Du ved nok, at Mogens Camre engang udtalte, at gascamrene aldrig har eksisteret under krigen?
Ja, og min bemærkning til ham dengang var da også: Det må da være gas, Camre!

Skattelyet Luxembourg i fedtefadet
Vi har sagt det for længe siden. De forskellige skattelyer rundt omkring i verden går en hård tid i møde med Pluto gennem Stenbukkens tegn, især i denne tid, hvor den er i spænding til Uranus. Nu er Luxembourg i klemme. Det kan betyde, at Jean Claude Juncker i yderste konsekvens må forlade sin toppost i EU – hvis det ellers viser sig, at han har haft en finger med i spillet om at yde skattely til meget store koncerner. Dokumenter om dette hotte emne er blevet lækket den 5. november kl. 22.00 dansk tid, men jeg ved ikke, hvor det blev lækket fra. Aftalerne er indgået mellem virksomheder og det verdensomspændende revisionsfirma PWC. Det viser ”udgravningerne” i sagen, som journalister fra mange lande, herunder DR, har foretaget. Her afsløres, at der sker et samarbejde mellem Luxembourgs skattemyndigheder og PWC´s kunder – Price Waterhouse Coopers.
Vi skrev også om Juncker, at han ville få en hård tid i EU, og nu skal det vise sig, om han overhovedet kan blive siddende på sin post. Ifølge hans horoskop er han en meget presset mand, men da vi ikke har fødselstiden, kan vi ikke vide, om det er privat, professionelt – eller begge dele. Neptun (svindel, hemmeligheder, manipulation) har i de seneste ca. to år stået på Mars og dermed udløst dennes spænding til Merkur og sikkert også Månen. Juncker er født den 9. december 1954, og det kunne godt være ca. kl. 10.20, da han så har AC i Stenbukken – stående ca. 10 grader, hvor Pluto står nu, og i så fald ser det ekstra skidt ud for ham. Og det stemmer overmåde fint overens med de store spændinger, som er i EU´s horoskop i denne tid, og som vi har skrevet indgående flere gange i de senere år. Hvis der er hold i snakken, så kan EU virkelig slå revner.
Danske virksomheder har muligvis også søgt om råd hos PWC, som har en del store danske kunder, bl.a. TDC´s tidligere ejere, og de fleste Luxembourg-selskaber skulle angiveligt kun betale omkring 1% i skat. Det kan Pluto naturligvis ikke tillade i længden, så det vil der blive gjort en effektiv indsats imod, og det sidste ord er bestemt ikke sagt i den (skatte)sag.
Jeg vil tro, at enten afsættes Juncker, eller også kommer Luxembourg på kanten af at blive smidt ud af EU – eller måske begge dele. Det er der i hvert fald aspekter til i horoskoperne, faktisk også horoskopet for lækket i går aftes, hvor MC står på Uranus i København og udløser spændingen til Mars og Pluto. AC står i spænding til Venus og Solen, så det er noget af en timing, der er tale om. Det kan ikke undgå at give genlyd og få store konsekvenser for de involverede parter.
Udadtil forsøger kapitalfondene at sende et signal om, at de vil undgå dobbeltbeskatning, men det hele går naturligvis ud på slet ikke at skulle betale skat NOGEN steder.
Det bliver en rigtig gyser.

Berlinmurens fald - 25 år siden
Berlinmuren blev påbegyndt bygget den 13. august 1961 kort efter midnat. Det første gennembrud af muren kom lidt over 28 år senere, nemlig den 9. november 1989 kl. 23.00. AstrologiHuset er interessant nok indviet på toårs-dagen for murens fald, den 9. november 1991.
Hvis vi sætter starttidspunktet til kl. 00.01 er der en Guds Finger i starthoroskopet, hvis vi regner Ascendanten med. Saturn er fingerspidsen, hvad der ikke er underlig, da den står for vægge, mure og andre grænser, herunder landegrænser. Saturn står i kvinkuns til AC (ydre fremtoning) og Uranus (frihed). Da Jupiter står i konjunktion med Saturn bliver den hevet med ind i aspektmønstret Guds Finger. Det er altså noget vigtigt der sker på denne nat i 1961 – og Guds Finger skal nok sørge for, at muren på et tidspunkt bliver nedbrudt. Men det skulle gå nogen tid, når Jupiter og Saturn er i konjunktion i Stenbukken – så er det en ret holdbar mur. Solen og Merkur er i konjunktion med Uranus, så de er også lidt med i aspektmønstret.
Der er hele 5 planeter i 4. hus (hjemmet, fædrelandet), så her er der virkelig tale udtrykker ”My home is my castle”.
 I november 1989 sker der mange ting i det progressive horoskop for Berlinmuren.  Det er mest transitterne, der boltrer sig, og det er mest Venus i 1. hus i Krebsen, der angribes. Det er dig et typisk frihedsaspekt, idet Jupiter står oven på fødsels-Venus i hele november, og så skal der festes på den noget makabre baggrund. Saturn, Neptun og Pluto spænder alle Venus op, og Venus hersker over 12. hus, der står for isolation. Den må brydes, og nu er tiden kommet. Det skal lige siges, at Pluto blot er på vej ind i spændingen til Venus.
Det var Reagan og Gorbatjov, der var hovedkræfterne i faldet. Reagan opfordrede på det kraftigste den russiske leder til at rive muren ned, og han kom på den måde til at spille en afgørende rolle.
Gorbatjov er født i Fiskenes tegn, den 11. marts 1931, tid ukendt. Han havde da fuldført 5 Jupiter-runder i sit liv, og Jupiter stod således oven på sig selv. Retfærdigheden er sket fyldest, og friheden er en realitet.
Det skal tilføjes, at opbygningen af muren begyndte kl. 00.01. Kl. 2.30 blev grænseovergangene lukket, og kl. 5.00 rulledes den første pigtråd ud på Potzdamerplatz. Man kan diskutere, hvad der er det endegyldige tidspunkt er, men jeg er her gået ud fra kl. 00.01, da dette horoskop umiddelbart ligner den faktuelle situation fra dengang mest.

OW Bunker konkurs efter skandale – ulykkelige Jim
Dette Ålborg-firma er landets tredjestørste – eller VAR. For nu er det gået konkurs efter en kæmpe skandale, der er endnu større end Stein Bagger- skandalen fra for nogle år siden. Og så minder den måske endda om den ældre skandale på flere måder. Direktør Jim Pedersen kan nu ikke længere kaldes for Lykkelige Jim, kendt fra en gammel dansk sang – ikke at forveksle med Kim Larsens ”Stakkels Jim”, hvis titel ville passe meget bedre. Aktien blev første gang solgt den 28. marts i år, og det var noget af en gyserdato at foretage for første handel på. Her er der en meget stærk spænding mellem Solen, Uranus (uro), Jupiter (held, vækst) og Pluto (transformation, undergang). Derfor kan man roligt sige, at der ikke har været en astrolog involveret, når man kan finde på at sætte det såkaldte First Trade i en sådan periode. Aktien bliver så at sige født der, og det er særdeles uheldigt. Der er tale om et såkaldt T-kvadrat, som er den næst stærkeste spænding i et horoskop overhovedet. Og her er den endda nok den stærkeste med alle de mange planeter involveret.
Samtidig er der en spænding mellem pengeplaneten Venus og skæbne- og kriseplaneten Saturn – det samme aspekt, som kommer i næste uge, og som var tiltagende i sidste uge, hvor Bunker kuldsejlede. Man kan konkludere, at ingen aktie, der har haft første handel i slutningen af marts, kan kommer til at klare sig særligt godt, faktisk tværtimod. Det er dog ikke sikkert, at det går så slemt som med OW Bunker-aktien, men det kan sagtens slægte den på.
På første dagen gik denne aktiekursen op i dagens løb (28. marts) fra 145 til 175, så der blev lagt hårdt ud med en historisk stigning på førstedagen. Men det skal man ikke lade sig narre af, når horoskopet ser sådan ud.
Har du viden om andre aktier, der er solgt første gang i slutningen af marts eller begyndelsen af april i år, hører jeg gerne fra dig.

Lene Espersen også ud af politik
De Konservative bløder. Efter formandsskiftet blev det nu Lene Espersens tur til at gå ud af politik efter 20 års virke for liste C, som nu kan kaldes for ”Det lave C”. Meningsmålingerne er meget lave, og det er ikke umuligt, at tiden er ved at rinde ud for et parti, hvor andre partier har over overtaget nogle af De Konservatives mærkesager, herunder Gud, konge og fædreland. Forsvaret er en af disse sager, og her er DF løbet med mærkesagen. Neptun var i 2011-13 i konjunktion med partiets Sol, og her startede nedsmeltningen af partiet, som havde noget af en revival i 80´erne under Schlüter. Men efter hans exit – kunne man ikke kalde det for exit-Poul? – er det gået helt galt, især i den senere tid. Lars Barfoed gik af som forudsagt, dog lidt forsinket, da han fik Pluto i spænding til sin Sol. Nu er det borgmesteren fra Viborg, der har overtaget formandskabet i partiet, og han bruger ikke sine ellers så fine aspekter i horoskopet. Når han bliver interviewet hopper han ofte i den fælde, at han taler om sit privatliv i stedet for om politik. Han kommer derved ufrivilligt til at sende det signal, at han tager for let på opgaven, hvad der falder fint i tråd med de mange harmonier i hans aktuelle horoskop. Vi kender ikke fødselstiden, så hovedakserne kan sagtens være spændt op, men planeterne er der ikke større problemer med.
Hvad angår Lene Espersen havde hun i perioden 2009-11 Pluto i spænding til Solen og Merkur, og så skabes der turbulens, især fordi de to planeter er i spænding til Jupiter (udland, rejser), som derved også ryger med i udfordringerne. Hun blev dengang kaldt for liggestols- og ferieminister. Hun tog på ferie i stedet for at mødes med Hillary Clinton i forbindelse med udfordringerne om retten til de arktiske områder. Men hun skulle desværre for landet til Mallorca på det tidspunkt. Det blev begyndelsen til enden på en – indtil da - fornem politisk karriere. Nu er hun færdig med spændingerne og kan så at sige begynde på en frisk. Næste planet, der driller, er Neptun, som er aktiv om 3-6 år. Her spændes Saturn, Uranus og Pluto op, så det ligner endnu et skifte i livet til den tid.

UGEHOROSKOP uge 46 - 2014 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
PS: Vær fleksibel.
TYR
Ikke engang hjemme kan du rigtig slappe af.
PS: Gør noget godt for dig selv.
TVILLING
PS: Lad dig ikke forstyrre, du hader det.
KREBS
PS: Hold dine meninger lidt for dig selv.
LØVE
PS: Er du måske lidt for kritisk?
JOMFRU
PS: Ikke alle projekter er bæredygtige.
VÆGT
PS: Nogle planer kan blive ændret.
SKORPION
PS: Tag en chance eller to.
SKYTTE
PS: Kom ud og gå en god, frisk tur.
STENBUK
PS: Du kan komme langt med lidt humor.
I
VANDBÆRER
PS: Find din positive attitude frem.
FISK
PS: Giv ikke op, når der er noget, du ønsker.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar