fredag den 27. marts 2015

Opdateret udgave med et afsnit mere til slut

Hvorfor arbejde med katastrofehoroskoper?

Nogle gange er jeg blevet spurgt, hvorfor, jeg arbejde med fx katastrofehoroskoper og ulykkeshoroskoper – og det er af præcis sammen grund, som jeg arbejde med det stik modsatte: horoskoper for gevinster, investeringer, barnefødsler og giftermål, for at at nævne nogle enkelte. Nogle af disse områder er ganske veldefinerede astrologisk set, mens andre er ret så uudforskede. Dels er det spændende forskning at være med i et sådant forsøg, for det ER et forsøg, som jeg også har skrevet flere gange, ikke mindst i forbindelse med fodboldforsøget, hvor jeg er kommet et skridt videre i forhold til at forudsige resultaterne af sportskampe – mest fodbold.

Ulykkeshoroskoper
Tilbage til katastrofe- og ulykkeshoroskoperne, som er langt de væsentligste, da det handler om menneskeliv. Det har længe været en arbejdshypotese blandt astrologer, at det ikke er nok at bruge bussers, skibes og togs afgangstidspunkter, men at en rejse begynder, når man låser sig ude af sit hjem eller det sted, man opholder sig før turen til lufthavn eller (bus)station. Dette har jeg ikke nået at se på i det aktuelle tilfælde, og det udgør også noget af en udfordring, idet de mange passagerer befinder sig mange forskellige steder, før de skal til lufthavnen. De fleste passagerer vil sandsynligvis skulle starte inde i Barcelona by, derfor tager jeg dette udgangspunkt. Her der er de perioder, der er særligt risikable astrologisk set. Det er kl. 4.55-5.05, 5.45-5.55 og 7.15-7.25 - for nu at tage dem, der ligger inden for det interval, som er det sandsynlige pga. af afstanden til lufthavnen. Her kunne man med fordel efterlyse rejsende, der har kendskab til de aktuelle afrejsetidspunkter fra fx de respektive hoteller. Her er det blot ret uoverkommeligt for en astrolog i Danmark at få kontaktet hoteller m.v. Men efterlysningen er hermed bragt videre.

Hvad angår flyets afgangstids lufthavn (kl. 10.01 den 24.3.15) er der det uheldige, som tidligere skrevet, at flyet afgik på et tidspunkt, hvor AC ikke være helt færdig med at danne en spænding til Neptun, og dermed involveres også Neptuns spænding til Saturn. Saturn hersker over 8. hus, som står i Stenbukkens tegn. Og så står Neptun i en svag konjunktion med Merkur, som derfor også bliver involveret. Merkur er trafikkens og kommunikationens planet, og man kan roligt sige, at det er uheldigt, når det netop handler om fly og kommunikation - men i øvrigt passer det lige præcis på hændelsesforløbet her. Så kan man bagefter diskutere årsagerne til ulykken, men at det er risikabelt astrologisk set, er der ikke nogen tvivl om. 

Der er dog heldigvis den meget heldige faktor i sagen, at flysikkerheden er enorm høj og bliver hele tiden forbedret. Det forhindrer i sig selv rigtig mange ulykker, så det store spørgsmål er, hvorfor det lige skulle ud over dette fly. Her skal vi - ud over afrejsetiderne - normalt også have kaptajnernes og piloternes horoskoper involveret. Det er derfor et kæmpearbejde at fuldbyrde det astrologiske arbejde i alle detaljer, og det sker måske aldrig, men det skal ikke afholde mig fra at forsøge.

De formodninger, der er kommet frem om, at der må være tale om selvmord, er ganske sandsynlige astrologisk set. Vi har nævnt, at der er tale om et typisk dødshoroskop, og et sådan kan sagtens indebære et selvmord. Det er Pluto, der også er inde i billedet, og det kan tyde på psykiske problemer.

I øvrigt har vi tidligere skrevet, at årsagen sandsynligvis kunne være naturen og/eller noget med vand eller stimulanser. Måske har kaptajnen måttet træde af på naturens vegne, og piloten har enten været påvirket af et stof eller haft psykiske problemer.  


Hvad nu, hvis…
Flyet blev forsinket en time på grund af problemer med næsehjulet. En forsinkelse kan nogle gange netop - astrologisk set - forhindre en katastrofe. Ikke alene, fordi flyet i den mellemliggende tid repareres, men også fordi der så opstår andre kombinationer i horoskopet. Fx ville en yderligere forsinkelse have været godt for MH 370 fra Malaysia, der stadig er forsvundet fra Jordens overflade, og hvor vi har skrevet om den sandsynlige forklaring på. Og i det aktuelle tilfælde her ville en yderligere forsinkelse have medført, at Ascendanten ville være gået fri af de nævnte spændinger. Aktuelt ville ca. en halv time have gjort underværker i forhold til afgangshoroskopet. Så ville timingen i flyvning være blevet anderledes. Så havde kaptajnen måske have skullet forlade cockpittet på et tidligere tidspunkt af flyvningen, måske for at træde af på naturens vegne, og det kunne have givet et andet forløb, som MÅSKE kunne have forhindret katastrofen. Det kan mannaturligvis aldrig vide med sikkerhed, men astrologien arbejder også for at optimere sikkerheden, som ikke kun handler om teknik, men også om at optimere sikkerheden yderligere gennem kontakt og samarbejde med de universelle kræfter. Jeg er overbevist om, at man på den måde bedre kan forhindre katastrofer. Men tiden kan man måske få afkodet årsagerne til, at fx ulykker – eller mirakler – sker.

Selv kunne jeg aldrig finde på ikke at fremsige en bøn, før jeg tager ud på en rejse. På den måde sætter man sig selv i forbindelse med universets kræfter, og det er en optimering, der vil noget. Der kan naturligvis aldrig gives nogen garanti, og vi skal alle dø af et eller andet, men forhåbentlig så sent som muligt.


Tak, fordi De lyttede - læste!Ingen kommentarer:

Send en kommentar