tirsdag den 22. september 2015

Flygtningemøde i EU i dag


EU´s indenrigs- og justitsministre skal i dag forsøge at blive enige om at fordele 120.000 flygtninge og migranter, der strømmer til Europa. Man skal forsøger at få konstrueret i kompromisfo0rslag, der kan være klart til regeringschefernes topmøde i morgen. Men hvilket møde…

Især i dag er der stærke spændinger, men det gælder generelt hele ugen. Som skrevet står, er Merkur retrograd og i stærke spændinger – og det er virkelig dårligt for forhandlinger, og især for det, der skal komme ud af forhandlingerne. Det ser ikke godt ud at nå et rimeligt resultat angående den tvungne fordeling af flygtninge. Resultatet vil derfor nærmest gå i nul. Og skulle der mod forventning komme en form for kompromis ud af det, vil det blive uholdbart.

Vi skriver mere indgående om Danmark og EU´s flygtningesituation i ”Rigets Tilstand” i det nye nummer af HOROSKOPET, som er ude senest i morgen. Vi har også tidligere på året skrevet, at den aktuelle situation med stor sandsynlighed ville opstå. Det er helt klart, når vi ser på Danmarkshoroskopet – læs det nye nummer. Men også i EU´s horoskopet er der ugler i mosen. Den progressive Venus (værdier) står i 3. hus (kommunikation, forhandlinger) i spænding til en konjunktion mellem Jupiter (udland, rejser) og Neptun (flugt, flygtninge) – og minsandten om ikke denne konjunktion står i Neptun hus, 12. hus.

Den progressive DC står på Månen i Tyren i 8. hus og udløser dennes spænding til Uranus (oprør), så det kan ende i noget, der indebærer en slags opløsningstendenser i EU, som vi kender det i dag. Men helt opløst vil EU dog ikke blive, for AC står godt til Solen, Transit Saturn står i spænding til Pluto i en måneds tid endnu, så her vil man kunne mærke en vis lettelse/afklaring af situationen. Men den er absolut ikke helt afklaret om en måneds tid.

Tyskerne mere end rasler med sablen ved at true med at fratage nej-lande tilskud fra EU´s strukturfonde. Pengene vil landende jo gerne have og derfor kæmpe for deres økonomiske sag, men at tage ansvar, der ”sætter de grænsen”.

Findes der ikke et fornuftigt kompromis, så er EU truet på sin eksistens i sin nuværende form. I det mindste kan man blive nødt til at fravælge den hidtidige praksis med konsensuspolitik – der skal være fuld enighed hele vejen rundt om bordet, og det ser unægtelig svært ud med den måde fx Ungarn agerer på. Så det tunge skyts SKAL bare i brug, hvis man skal komme igennem med et kompromis på de hidtidige præmisser.

EU er i vildrede, og det nytter heller ikke at tvinge fere lande til at makke ret, for så vil man give EU-skeptikerne få vind i sejlene.

Løsningen må derfor blive at lade det være op til de enkelte lande at sætte deres politik på området, og så har vi virkelig en splittelse kørende – i bedste overensstemmelse med astrologien. Vi har ofte påpeget nødvendigheden af en ny struktur i EU. Pluto var jo særdeles aktiv i en længere periode inden for de seneste 3-4 år, men her undlod man at gøre noget ved udfordringerne og lod det hele sejle ved at stikke hovederne i busken.

Hvad nu, EU? Nu er I tvunget til at handle. Det ville have været langt bedre at være proaktive i stedet for at være reaktive. Nu kan man se konsekvenser, men først skulle der tusinder af lig på bordet, og så er det først lige begyndt.


Læs også indlægger i forrige uge på bloggen med løsningsforslag, bl.a. luftkontrollerede sikkerhedszoner i Syrien. Det bedste ville være at flygtningene kunne forblive i nærområderne, men selv en så oplagt mulighed er ved at fortone sig i de tabte horisonter.  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar