tirsdag den 22. september 2015

Uge 40 astrologisk set

 Uge 40 astrologisk set

Indhold:

Ugebrevets første del udsendes tidligt på grund af messen i Øksne Hallen
Mere om messen i Øksne Hallen
Ugen, der kommer – med den usædvanlige blodmåne
Blodmånen
Ungarn og Danmark i skæbnefællesskab
Dansk Folkeparti og Pluto
Flygtningemøde i EU i dag og i morgen

Hurtigt ugebrev, 2. del kommer søndag
Du får lige første del af ugebrevet noget tidligere denne gang på grund af den tilstundende messe i Øksne Hallen, hvor vi som vanligt deltager. Abonnenter på HOROSKOPET får prøvebehandlinger til halv pris ved at opgive navn eller abonnementsnummer. Læs evt. ugebrevet fra i søndags.

Ang. messen i Øksne Hallen i den kommende weekend
Der er en vigtig tilføjelse til teksten, jeg sendte i søndags. Nu kan man jo bruge mobile pay, så hvis du ønsker rabatbilletter tilsendt, behøver du ikke at sende en frankeret svarkuvert. Det er lettere, hvis du bare overfører portoen på 10,00 kr. på mobile pay 28110545 eller overføre beløbet på denne konto: regnr. 3679, konto 10578590. Husk at sende din postadresse på astrologi@astrologihuset.dk

Ugen, der kommer – begynder med en blodmåne, den sidste i rækken
Spændingen mellem Merkur og Pluto virker stadig lidt, selv om den er i aftagende. Dette opvejes dog meget af, at Solen er på vej hen over den retrograde Merkur og derved bidrager til at styrke spændingen. Og så begynder Mars at gå i spænding til Neptun, hvor Jupiter (udland, rejser) er i spænding til Neptun i forvejen, selv om den er i aftagende. Spændingen mellem Mars og Saturn har været eksakt, men virkningen holder sig nogle dage, dvs. det meste af ugen, selv om det er i aftagende. Venus er i harmoni som den eneste planet, men selv denne begynder at trække op til en spænding til Saturn i weekenden. Alt i alt en meget spændingsbetonet uge, hvor man skal lede længe efter harmonierne. Påbegynd derfor kun de projekter, der er absolut nødvendige. Især hvis spændingerne rammer ind i dit personlige eller dit firmas horoskop. Og mandag bliver godt nok MEGET speciel, fordi vi kan opleve den sidste blodmåne i en lang række af blodmåner. Disse kan kun finde sted under fuldmåner, og i dag er fuldmånen eksakt mandag kl. 4.50, hvilket nok kan give mange en urolig nat. Det er vigtigt at køre tidligt hjemmefra, hvis man skal på job den dag, og at køre forsigtigt.

Blodmånen
Vi skrev et længere indslag sidste år, hvor den første blodmåne i en ”tetrad” (en række på fire) fandt sted den 15. april. Den næste i rækken fandt sted den 8. oktober 2014. Den tredje tetrad blodmåne kommer den 4. april 2015 – påskelørdag, og den sidste i rækken er den 28. september 2015. Der er meget langt imellem tetrad blodmåner. Fra 2001-2100 er der i alt 8 af slagsen. Blodmåne kan kun finde sted ved total måneformørkelse, og fænomenet er forårsaget af, at der – på grund af, at Jordens skygge rammer Månen - bliver rødt omkring Månen under formørkelsen.

Totale måneformørkelser sker ikke så ofte, men fire måneformørkelser i træk, som er totale, er naturligvis endnu sjældnere. Men en sådan periode er vi altså inde i nu. Astrologisk set er det derfor en MEGET vigtig tid, hvor der renses ud i dårligdomme, selv om det ikke altid tager sig sådan ud. Vi har set vold og terror, konflikter i Mellemøsten og Rusland/Ukraine, og den økonomiske krise er ikke sådan at få helt has på. Der har også været spektakulære flykatastrofer, blot for at nævne nogle eksempler.

Vi kan desværre ikke se den totale måneformørkelse her i landet. Tetrads falder i klumper, hvor der i løbet af ca. 300 år kan falde op til 17, men i de kommende 300 år er der næsten ingen.

MANDAG
I dag passer ret godt på hele teksten i indledningen, fordi Månen blander sig i Merkur/Pluto-spændingen, hvor Solen er på vej op for at deltage i løjerne. Aspektet begynder allerede om natten og i de tidlige morgentimer, og kører så ellers derudad på bedste beskub til langt ud på eftermiddagen. Så man kan sige, at ugen skydes ganske uharmonisk i gang, og at det holder sig stort set hele ugen ud. Læs hele indledningen, hvor der står om blodmånebegrebet.

TIRSDAG
En rimelig stille dag, hvor Månen om formiddagen er i harmoni med Venus, som står for nydelse og kvalitet. Da Månen står i Vædderens tegn om formiddagen, bliver der dog tale om at garnere nydelsen med aktiviteter, så der kommer aktiv nydelse ud af det. Kl. 20.57 går Månen ind i Tyren og betoner de nævnte kvaliteter, da Venus hører hjemme netop i Tyren.

ONSDAG
Om formiddagen står Månen godt til Neptun og betoner intuition, drømme og fantasier. Vend blikket indad og hent svarene der. Eftermiddagen byder på helt andre kvaliteter. Her er Månen i harmoni med Jupiter, som bringer optimisme og glæde. Måske var det noget med en lille udflugt for at få luft under vingerne. Sidst på eftermiddagen står Månen godt til Pluto og fremhæver intensitet og dybde med et godt blik på passionen. Og så er det sagen, hvor Solen og Merkur er i eksakt konjunktion

TORSDAG
En lidt mere stille dag, hvor det eneste aspekt i dagtimerne er Månens spænding til Venus midt på dagen, hvor følelserne kan være svingende, og der er ikke tid til hygge, hvad der nok ikke betyder så meget på en mandag i dagtimerne. Kl. 22.03 går Månen ind i Tvillingerne og giver et par dage, hvor mange er nysgerrige og videbegærlige. Og der kommer mere kul på kommunikationen.

FREDAG
Der er i dag hele 5 aspekter fra Månen. Fra morgenstunden er den i spænding til Mars, som kan tænde temperamenterne og give følelsesmæssige udsving. Lidt senere er den i harmoni med Merkur, og så kan man snakke sig til rette om det meste, men så breder tågerne sig midt på dagen, hvor Månen er i spænding til kaosplaneten Neptun, hvor mange vil være indadvendte og meget følelsesbetonede. Først på eftermiddagen er dagens bedste periode, for her er Månen i harmoni med Solen, og det skaber helhed og sammenhæng. Sidst på eftermiddagen står Månen i spænding til den flyvske Jupiter, som gerne overdriver og i det hele taget overgør tingene. Kort sagt er det en meget blandet og dermed svingende dag.

LØRDAG
Lige fra den tidlige morgenstund står Månen flot til Uranus og øger fremsynet og opfindsomheden – der er rigtig gang i nytænkningen. Nye ideer kan opstå. Aftenen står i hyggens regn, hvor Månen står i harmoni med værdiplaneten Venus.

SØNDAG
Kl. 2.22 går Månen ind i Krebsen og giver et par dage med fokus på følelser, nærhed, hjemme og familien. Om morgen og det meste af formiddagen står den i spænding til Merkur, og det kan give koks i kommunikationen. Men så er der harmoni for resten af pengene. Først på eftermiddagen står Månen godt til Mars, så nu vil mange være åbne, direkte pg aktive, og det er godt for atmosfæren i familien. Sidst på eftermiddagen står Månen flot til Neptun, og så vil mange hengive sig til følelserne og fantasiernes vold. Mange vil bruge deres fantasi og intuition, måske ved at se en god film.

Ungarn og Danmark i skæbnefællesskab
Man kan på en måde godt sige, at Danmark og Ungarn har et skæbnefællesskab, og at det ikke just er i vores favør. Begge lande har haft en betydelig udvandring, dog af vidt forskellige grunde. Flugten fra Ungarn i 1956 var den største flugt fra noget land i Europa efter 2. Verdenskrig. Det skete på grund af den sovjetiske besættelse, og mange af de ungarske flygtninge kom netop til Danmark. Nu er det paradoksalt nok Ungarn, der forsøger at stoppe flygtningestrømmen ved at bygge en mur på grænsen til Serbien. Men noget af det samme sker herhjemme, hvor DF på deres årsmøde i weekenden har foreslået, at alle asylansøgere i Danmark skal interneres i nogle store centre (bag nogle tykke mure) på ubestemt tid, uden at de skal have mulighed for at integreres i det danske samfund. Når der så engang er fred i deres hjemland, skal de sendes hjem igen.

Derudover vil DF (og Konservative) også have politiet til at registrere alle de flygtninge, som bruger Danmark som transitland til at rejse videre til Sverige, Norge og Finland for at søge om asyl, da vi reelt ikke ved, hvor mange flygtninge der "er hoppet af", og befinder sig i Danmark, og om der blandt disse afhoppere skulle befinde sig nogle potentielle terrorister. Denne frygt manes dog i jorden af vores Justitsminister, som trygt har overladt ansvaret til politiet at bruge deres politifaglige vurderinger til at håndtere flygtningestrømmene til og igennem Danmark, og PET har udtalt, at der ikke er nogen større chance for, at der findes potentielle terrorister blandt flygtningene og asylansøgerne, da flygtningene jo selv er flygtet fra krig og terrorisme (IS).

Hvad angår Danmark, skete der en flygtningestrøm fra Danmark til Amerika i årene 1861 til 1930, hvor ca. 300.000 danskere udvandrede, hvilket svarede til hver niende dansker. Denne udvandring skyldtes ikke krig (selv om vi havde en sådan i 1864), men skyldtes fortrinsvis fattigdom blandt bønderne (især på de magre jorde i Vestjylland), som ikke så andre muligheder for et bedre liv end at udvandre.

Dansk Folkeparti og Pluto
Af samme grund mener eksempelvis Dansk Folkeparti, at den nuværende flygtningestrøm ikke skyldes krig, men at de fleste flygtninge kommer til Europa overvejende pga. af fattigdom og ønsket om et bedre liv - derfor kalder DF dem for bekvemmelighedsflygtninge. Nu om dage kommer langt de fleste i Europa på grund af krig eller fattigdom, eller begge dele. Altså grunde, der er langt vægtigere, end dengang danskere valfartede til Amerika. Og dem kan vi dog med god grund kalde migranter, fordi de netop flygtede af økonomiske grunde. Derfor er det helt hen i vejret, når DF påberåber sig det argument, at migranter skal stoppes for alt i verden – og helst også flygtningene med. Det er uretfærdighed og egoisme af værste skuffe. Men det stemmer fint overens med partiets horoskop. De har 20-års jubilæum den 6. oktober – en dato, som gør, at Solen er spændt op af Pluto. Vi har skrevet mange gange om dette, se evt. tidligere indslag på bloggen. Men én ting skal vi regne med – nemlig, at Pluto står for turbulens. Jeg vil derfor regne med, at partiet må få nedgang ved næste valg.


Flygtningemøde i EU i dag
EU´s indenrigs- og justitsministre skal i dag forsøge at blive enige om at fordele 120.000 flygtninge og migranter, der strømmer til Europa. Man skal forsøge at få konstrueret et kompromisfo0rslag, der kan være klart til regeringschefernes topmøde i morgen. Men hvilket møde…

Især i dag er der stærke spændinger, men det gælder generelt hele ugen. Som skrevet står, er Merkur retrograd og i stærke spændinger – og det er virkelig dårligt for forhandlinger, og især for det, der skal komme ud af forhandlingerne. Det ser ikke godt ud at nå et rimeligt resultat angående den tvungne fordeling af flygtninge. Resultatet vil derfor nærmest gå i nul. Og skulle der mod forventning komme en form for kompromis ud af det, vil det blive uholdbart.

Vi skriver mere indgående om Danmark og EU´s flygtningesituation i ”Rigets Tilstand” i det nye nummer af HOROSKOPET, som er ude senest i morgen. Vi har også tidligere på året skrevet, at den aktuelle situation med stor sandsynlighed ville opstå. Det er helt klart, når vi ser på Danmarkshoroskopet – læs det nye nummer. Men også i EU´s horoskopet er der ugler i mosen. Den progressive Venus (værdier) står i 3. hus (kommunikation, forhandlinger) i spænding til en konjunktion mellem Jupiter (udland, rejser) og Neptun (flugt, flygtninge) – og minsandten om ikke denne konjunktion står i Neptun eget hus, 12. hus.

Den progressive DC står på Månen i Tyren i 8. hus og udløser dennes spænding til Uranus (oprør), så det kan ende i noget, der indebærer en slags opløsningstendenser i EU, som vi kender det i dag med skærmydsler ved flere af de indre grænser, og Dublin-forordningen, som reelt er trådt ud af kraft. Men helt opløst vil EU dog ikke blive, for AC står godt til Solen, Transit Saturn står i spænding til Pluto i en måneds tid endnu, så her vil man kunne mærke en vis lettelse/afklaring af situationen. Men den er absolut ikke helt afklaret om en måneds tid.

Tyskerne mere end rasler med sablen ved at true med at fratage nej-lande tilskud fra EU´s strukturfonde. Pengene vil landende jo gerne have og derfor kæmpe for deres økonomiske sag, men at tage ansvar, der ”sætter de grænsen”.

Findes der ikke et fornuftigt kompromis, så er EU truet på sin eksistens i sin nuværende form. I det mindste kan man blive nødt til at fravælge den hidtidige praksis med konsensuspolitik – der skal være fuld enighed hele vejen rundt om bordet, og det ser unægtelig svært ud med den måde fx Ungarn agerer på. Så det tunge skyts SKAL bare i brug, hvis man skal komme igennem med et kompromis på de hidtidige præmisser.

EU er i vildrede, og det nytter heller ikke at tvinge fere lande til at makke ret, for så vil man give EU-skeptikerne vind i sejlene.

Løsningen må derfor blive at lade det være op til de enkelte lande at sætte deres politik på området, og så har vi virkelig en splittelse kørende – i bedste overensstemmelse med astrologien. Vi har ofte påpeget nødvendigheden af en ny struktur i EU. Pluto var jo særdeles aktiv i en længere periode inden for de seneste 3-4 år, men her undlod man at gøre noget ved udfordringerne og lod det hele sejle ved at stikke hovederne i busken.

Hvad nu med EU? Nu er EU tvunget til at handle. Det ville have været langt bedre at være proaktive i stedet for at være reaktive. Nu kan man se konsekvenser, men først skulle der tusinder af lig på bordet, og så er det først lige begyndt.

Læs også indlægget i forrige uge på bloggen med løsningsforslag, bl.a. luftkontrollerede sikkerhedszoner i Syrien. Det bedste ville være at flygtningene kunne forblive i nærområderne, men selv en så oplagt mulighed er ved at fortone sig i de tabte horisonter. 

                                                                                                   


Ingen kommentarer:

Send en kommentar