søndag den 18. oktober 2015

Vaccination mm. - foredrag i Danmark!

Den aktuelle sundhedsdebat – vaccination

Bemærkelsesværdigt foredrag i Danmark

Suzanne Humphries er amerikansk læge – hun er nyrespecialist og har desuden et speciale i intern medicin. Hun var fra 1989 til 2011 en del af det konventionelle amerikanske hospitalsvæsen, de sidste 14 år af sit virke indenfor systemets rammer var hun ansat som nefrolog på et stort hospital i Maine.
Hun var i mange år helt på linje med den sundhedspolitik, der førtes på hendes arbejdsplads og har selv i årenes løb sørget for at et utal af patienter fik de vacciner, som man i systemet skønnede nødvendige.

Da man i 2009 lancerede den vaccine, som skulle give immunitet overfor svineinfluenza, begyndte tingene imidlertid at tage en anden drejning. Humphries undrede sig over, at et stigende antal patienter, som ikke havde nogen helbredsmæssig forhistorie, som kunne disponere dem for nyresvigt, pludselig blev indlagt med nyresvigt og akut behov for dialyse. Hun ledte i nogen tid uden held efter et mønster, som kunne være fælles for disse ”nye” dialysepatienter. Men en dag sagde en af dem spontant til hende – ”jeg fejlede intet, lige indtil jeg fik den influenzavaccine”. Humphries’ første tanke var, at der umuligt kunne være en sammenhæng mellem vaccinen og et akut opstået nyresvigt. Men hun tog alligevel denne patients udsagn til efterretning og begyndte at spørge sine øvrige patienter, hvornår de senest var blevet vaccineret. Det stod hurtigt klart, at der var en direkte årsagssammenhæng mellem svineinfluenzavaccinen og de mange nye tilfælde af akut nyresvigt.
Hun omtalte problemet for sine kolleger, men blev til sin overraskelse overvejende mødt med skepsis – enkelte fandt sammenhængen interessant, men flertallet afviste muligheden for en sammenhæng uden overhovedet at ville høre om de iagttagelser, hun havde gjort sig.
Da antallet af nye dialysepatienter fortsat steg i takt med vaccinens implementering, besluttede Dr. Humphries sig at drøfte sagen med hospitalsledelsen. Denne afviste blankt at der på nogen måde kunne være en sammenhæng.
Dette var bemærkelsesværdigt, idet Humphries almindeligvis nød stor anseelse for sit arbejde og når som helst hun i øvrigt mente at et medikament kunne have skadevirkning, blev dette straks taget ud af brug, indtil mistanken kunne udelukkes Hun fremlagde derfor sin dokumentation for sammenhængen mellem vaccinen og de mange tilfælde af nyresvigt. Men i stedet for at forholde sig lyttende til denne, meddelte hospitalsledelsen, at de ikke ville tolerere at hun afbestilte ordrer på vacciner til akut syge patienter (som hun senere fandt ud af sågar bestiltes i hendes navn, selv om hun, den ansvarshavende læge, end ikke havde set patienten). Hospitalsledelsen anførte desuden, at  det var et dårligt signal at sende til det øvrige personale, at forholde sig kritisk til den vaccinationspolitik, man havde valgt at føre.
At hospitalet fik refunderet udgifter for hele patientens indlæggelse, hvis patienten modtog en (hvilken som helst) vaccination indenfor de første 24 timer af indlæggelsesforløbet sagde man ikke noget om.
Nu tog sagen for alvor fart – man kan læse om den, som Suzanne Humphries selv beskriver forløbet i medsendte Vidnesbyrd til bystyret i Maine, som jeg oversatte, da hun skrev det i forbindelse med afstemning om tvungne vaccinationsprogrammer i hhv. Maine og Californien i sommeren 2015.
Humphries gav sig til at kulegrave vacciner og vaccinationshistorie. Hun undersøgte, hvilke indholdsstoffer, vacciner er fremstillet med og hvilke typer celler, man dyrker de vira og bakterier på, som man anvender i vaccinerne. Fordi hun er nyrespecialist og følgelig har stor viden om giftstoffers belastning af vitale organer, blev hun tiltagende bekymret og afviste efterhånden fuldstændig at vaccinere nogen patient, uanset om vedkommende var under ind- eller udskrivelse. Samtidig gav hun sig til at trawle historiebøgerne, for at få mest mulig viden om hvilke øvrige faktorer, som havde haft indflydelse på infektionssygdommenes bekæmpelse, siden den første indsats mod kopper i 1700 tallet.
Den optrapning af konflikten med hospitalet, som hendes stadig mere intensive forskning afstedkom, førte til at hun i 2011 indgav sin afskedsbegæring og hun solgte sit hus og alt hvad hun havde for at hellige sig arbejdet med at forske i og oplyse om vaccinationer, immunologi og de socio-politiske faktorer, som er årsagen til at man i hele den vestlige verden har stadig mere omfattende vaccinationsprogrammer, mens man samtidig ser en stigning i sygdomme, som kan relateres til immunologiske dysfunktioner, ubalancer og toksiske belastninger.
Nu kommer hun til Danmark – og vi glæder os meget! Der er få forskere internationalt, som ved så meget og som evner at formidle så klart, som Suzanne Humphries. Man behøver ikke være mediciner for at forstå hende, man skal kunne forstå engelsk (hun er god til at tale langsomt og tydeligt) og man skal vove at høre om medicinalindustriens indflydelse på sundhedssystemerne, både i USA og i resten af verden. Humphries kommer til at tale meget specifikt om danske forhold i år, hvor mæslinger og den debat, de fleste vil kende herhjemmefra, er hovedemnet for forelæsningerne.
Man kan se hende på youtube, hvor hun har en række fremragende forelæsninger, og man kan erhverve sig hendes bog (skrevet i samarbejde med Roman Bystrianik), Dissolving Illusions – Disease, Vaccines, and the Forgotten History på Amazon eller ved henvendelse til Klinik for Holistisk Biomedicin – info@holistiskbiomediciner.dk (pt. også hos Kleins Boghandel på Gammel Kongevej 125, Frederiksberg).
Bogen oversættes til dansk af undertegnede, den forventes at udkomme 2017.
Læs evt. min artikel om vaccination med casestory i næste nummer af Astrologimagasinet HOROSKOPET.

Bettina Kamper

Billetbestilling: www.billetto.dk


Ingen kommentarer:

Send en kommentar