søndag den 8. november 2015

Læserindlæg om lysnatten i oktober

Beskrivelse af natten mellem 23.-24. oktober 2015

Først en lille personlig forhistorie, idet tingene ofte viser sig at hænge sammen og kan give mening, bl.a. ved nye relationer, der spontant opstår mellem mennesker:

Fredag den 23. oktober, var allerede fra eftermiddagen og hen på aftenen en særlig dag, idet jeg mødte et interessant menneske, som jeg havde skrevet sammen med dagen før, den 22. oktober. Vi mødtes den 23. oktober med følelsen af at have fælles interesse for hinanden; og Jan, som han hedder, havde just et par dage forinden vi mødtes, udgivet sin første bog: ”Udbryderkongen”, omhandlende hans grandonkel, den berømte Carl Gustav Lorentzen, som blev berømt i Danmark i 1949 for at grave sig ud gennem Horsens Statsfængsel, og som også blev kendt for sit slogan: ”Hvor der er en vilje, er der også en vej”. Jeg kan på alle måder kun give Carl Gustav ret i, at viljen kan føre til en vej fremad i livet, hvilket jeg selv må sande at have brugt viljens kraft til masser af gange i livet. Gad vidst, om viljen har et særligt aspekt i Carl Gustavs horoskop? (Det kan vi se på senere, når vi får hans fødselstidspunkt, red.)

Dagen og mødet med Jan var spændende og yderst intens fra første øjekast, hvilket vi begge to registrerede og kommenterede over for hinanden. Da aftenen nærmer sig, kan jeg mærke en særlig kraftig energi i mit fysiske, psykiske og åndelige system. Jeg går forholdsvis tidligt i seng, falder hurtigt i søvn, og oplever derefter en meget speciel nat, som jeg vil forsøge at sætte ord på.

Jeg oplever natten igennem, at jeg befinder mig i en svævende tilstand mellem flere former for bevidsthed. Altså både underbevidsthed, overbevidsthed og vågen bevidsthed, forstået på den måde, at jeg svæver nærmest vægtløst, glidende og problemløst mellem disse stadier, eller tilstande.  Egentlig var jeg uden for kroppen i ”drømmen”, altså beskuer, og samtidig forbundet med en form for tråde eller forbindelse til materien på jorden.
Jeg oplevede, at jeg bevægede mig på skift, dels mellem bevidsthedstilstandene, men også, at jeg bevægede mig i en luftig, himmelsk og bølgende energi - i en transformerende tilstand, fra det ene til det andet gøremål. Jeg mærkede, hvordan jeg svævede ind og ud af transformerende og forløsende tilstande, hvor der foregik en slags opløsning i energien.
Min bevidsthed voksede og blev skærpet i takt med tilstandens ændring, og udløste en tilfredshed, glædesfølelse og kærlighed, samtidig med, at jeg gav afkald på gamle bindinger/kærlighedsrelationer fra fortiden. Blandt andre til min moder, og nogle af de væsentlige tidligere kærester/venner. Det var ikke selve kærligheden i relationen, der forsvandt i tilstandene, men jeg slap negative sindstilstande. Jeg oplevede det mere som en form for opløsning af negativitet på et åndeligt eller spirituelt plan, og at kærligheden var universel. Der var ingen ord, eller tanker forbundet med selve oplevelsen, blot tilstande og reaktioner som glæde, der altså mange gange spontant udløstes, hver gang en transformation forekom, og jeg vågnede ved, at jeg lo hjerteligt. Jeg grinede og grinede med en let og luftig latter, hver gang jeg bevægede mig gennem tilstandene. Kærlighed var centralt, og glæden var altoverskyggende. Det var centralt i nattens oplevelse, at jeg indimellem vågnede, fordi jeg netop lo og var befriet af gamle bindinger.
Alt var nemt og problemfrit. Der, hvor jeg i bevidstheden bevægede mig, var der ingen konkrete fysiske ting, kun kærlighed og relationer. Alt var luftigt og let at færdes i, at svæve rundt i. Det fysiske var nærmest opløst, og jeg havde oplevelsen af at være ´tt med alle, ét med kærligheden i sin simple, energetiske form.

Noget, der var tydeligt i bevidsthedstilstanden, var, at jeg befandt mig i en eller anden form for åndelig, årvågen tilstand, hvor mit højere selv var i direkte dialog med min opmærksomme underbevidsthed, efterfulgt af en bevidst tilstand, hvor jeg indimellem vågnede kort pga den ubeskrivelige dejlige latter, og blev dagsbevidst. Jeg havde følelsen af, at en gammel og udlevet tid blev tilintetgjort, og at en ny, åben og lys tid viste sig.
 Den vekslende tilstand af at flyde gennem disse tre stadier føltes som en række af scener, kapitler eller faser. For hver gang jeg slap en eller flere af de gamle mønstre/bindinger, der var forbundet med kærlighedsrelationerne i livet, blev jeg nærmest selv opløst og afklaret. Jeg har aldrig oplevet noget lignende tidligere.

Hen imod morgenen faldt jeg i dyb søvn i nogle timer, og vågnede med følelsen af, at noget væsentligt havde forandret sig. Jeg følte mig virkelig godt tilpas, var ikke træt eller udmattet, tværtom, og grinede pludseligt spontant mange gange i et døgns tid efter, før tilstanden ebbede langsomt ud. Kort efter, at jeg vågnede, skrev jeg oplevelserne ned for ikke at glemme dem.

Lidt senere på formiddagen, læste jeg på AstrologiHusets blog om nogle af de samme oplevelser. Der stod også om de særlige himmellys i det sydlige Sverige, og jeg besluttede at besvare opfordringen til at skrive om min oplevelse.
Jeg følte mig overbevist om, at jeg måtte have været under indflydelse af noget astrologisk, der ville kunne forklare mine særlige transformerende oplevelser. Oplevelsen var meget anderledes, end blot en almindelig drøm.

Derfor kontaktede jeg hurtigt Karl Aage Jensen for at få undersøgt, hvordan mine aspekter stod i mit horoskop. Jeg gav ham mine fødselsdata, og han bekræftede, at min IC netop havde udløst en konjunktion mellem Jupiter og Pluto, hvilket astrologisk set skulle have udløst mine oplevelser.

Jans besøg har haft stor betydning for mig på flere planer. Jeg genkendte noget ganske særligt, som inspirerede mig til at se nye muligheder og fx skrive om det spirituelle og specielle, jeg oplever.
For mig, er det i vigtigt at få sat ord på de spirituelle oplevelser, jeg har oplevet.

Jeg tror på, at vi mennesker i netop denne tid, har en masse nyt at lære om de indre oplevelser/værdier. En af måderne på, at komme hinanden nærmere på det spirituelle plan kan netop være, åbent og ligetil, at beskrive de mere nærværende spirituelle aspekter af livet, når vi oplever dem. Det giver mulighed for at udforske og udveksle de erfaringer, vi hver især har, og giver måske en større bevidsthed omkring det at tage sine intuitive fornemmelser lidt mere alvorligt. På denne måde bliver vi mere dus med disse spirituelle oplevelser, som ind imellem dukker op hos mange.

Der er stadig lidt tabu på det spirituelle område, og det kan brydes netop ved at tale åbent om tingene.

Jeg vil slutte med at sige, at udbryderkongens motto:, ”Hvor der er en vilje, er der også en vej”, finspirerede mig til at danne mit eget motto: ”Hvor der er en spirituel transformation, er der ny medmenneskelig udvikling” – i øvrigt i skønneste samarbejde med Pluto og horoskopet som helhed.

Kærlig hilsen Anita


Ingen kommentarer:

Send en kommentar