mandag den 7. april 2014

Sort miljø
Miljø og landbrug burde høre uløseligt sammen, men sådan er det desværre langt fra. Miljøministeren gav i sidste uge efter for lobbybevægelsen ”Landbrug og fødevarer”, som herefter nærmest må kaldes en pressionsgruppe. Den vil dog i de kommende år blive mindst lige så marginaliseret som samtlige randzoner og Udkantsdanmark tilsammen. Naturen og de universelle love er nemlig meget stærkere end samtlige pressionsgrupper – og hvad skal vi egentlig med en sådan lands- og miljøskadelig virksomhed, som kun tjener økonomiske interesser. Det er klart, at landmændene kæmper deres kamp, men så længe det sker bevidstløst og på naturens bekostning, så er det en stakket frist for dem og deres håndgangne mænd og kvinder i regeringen og egne organisationer, som jo begge tænker økonomisk og vækstbetonet. Vel at mærke på det materielle plan, ikke på det åndelige, indre – overhovedet. Havde det forholdt sig sådan, ville det være en helt anden snak.
Som vi har påpeget flere gange her på bloggen, vil der aldrig kunne drives grøn miljøpolitik – kun sort som muld – så længe der er økonomiske interesser på spil. Og så længe dette er tilfældet, vil der blive kæmpet for økonomi og mod økologi. Det vil suge mod naturens love. Sig mig, hvor længe tror I, at I kan blive ved med dette? Jeg ved godt, at jeg her er oppe imod meget stærke kræfter på det fysiske plan, som gerne vil gøre det af med natur og miljø, hvis det kan lade sig gøre. Økonomi er altid det vigtigste for materialister, så de vil kræve kompensation for eventuelt tabte indtægtsmuligheder. Ganske vist i tråd med tiden, men det vil snart vise sig, at tiden forandrer sig markant. De negative virkninger af industrialiseringen vil virkelig begynde at vise sig. Og det faktum, at landbruget efterhånden er blevet industrialiseret, er en decideret katastrofe. Dermed er respekten for naturen gået fløjten, og det vil naturen ikke finde sig i – naturligvis ikke. Vi har blot fået en periode med mange chancer for at genvinde respekten, men vi har ikke taget disse muligheder. Det vil give et tilbageslag, der kan mærkes, og der er ikke mange årtier til.
Al denne kævl og strid befolkningsgrupperne imellem, og ikke mindst mennesket mod naturen, vil alligevel ende med, at naturen nødvendigvis må vinde på grund af de iboende, enorme kræfter. Derfor er der ikke andre muligheder, end at samfundet må eje den jord, som rettelig også tilhører os alle – og så kan man udleje jorden til landbruget på ejerlignende vilkår. Alle andre ordninger vil jeg gerne forudsige med meget stor sikkerhed vil spille fallit, netop på grund af den indbyggede naturstridighed. Det siger helt sig selv og behøver reelt ikke anden argumentation. Jo før, vi indser dette, jo bedre. Så får vi også mulighed for at undgå flere negative bivirkninger af de klimaforandringer, som i bund og grund er menneskeskabte. Naturligvis er der forhold i naturen, der også tilsyneladende skaber ravage, men det sker jo på naturlige præmisser. Når menneskelige faktorer lægges oven i naturens egne virkemåder, så har vi balladen.
Et af de unaturlige forhold på Jorden er den massive overbefolkning. Omkring år 2050 har vi nået de 9 milliarder indbyggere, som er den øvre grænse for belastningen af jordklodevæsenet. Hvis vi ikke griber ind allerede nu, styrer vi lige lukt mod katastrofen. Afrika er det sidste kontinent, hvor naturen har fået lov at råde, og det skal nu også kapitaliseres på ”bedste”, bevidstløse facon.
Høvdingene og deres folk har gennem lang tid forsøgt at holde en stor del af jorden uopdyrket, men nu rejser moderne materialistiske missionærer ned og forsøger at banke fornuft ind i knolden på de ellers kloge folk med respekten for ånden i naturen i behold. Dette er ikke oppe i tiden med fortidig tankegang, og der er slet ikke nogen indtjening i åndelige spørgsmål, så det må naturligvis droppes til fordel for ussel mammon. Det er meget sørgeligt, og om ganske kort tid skal man i gang med massive genoprettelsesprojekter for at rette op på fortidens synder.  
Der er ikke andet for end at komme tilbage til naturen hurtigst muligt, før det store brag lyder. Alt dette har vi beskrevet indgående i Tænketanken Mikro, og det meste ligger på www.astrologihuset.dk


Ingen kommentarer:

Send en kommentar