søndag den 6. april 2014

Ugen astrologisk set 15

Uge 15 astrologisk set

Information og tilbud

Mirakler og det modsatte
I næstenummer af HOROSKOPET bliver temaet sundhed og helbred. Her skal vi bruge et par eksempler på operationer, der er gået helt galt – og så det modsatte: mirakelhelbredelser, både på hospitalet og ved hjælpe af alternativ behandling. I begge tilfælde skal vi bruge data på personen samt et så nøjagtigt tidspunkt som muligt op selv operationen eller miraklet, samt byen/stedet, det skete. Skrev gerne til min personlige mailadresse: astrologi@astrologihuset.dk

Ugen astrologisk set
Ugen indledes med, at Merkur skifter tegn fra Fisk til Vædder. Hvis vi regner Chiron i Fiskene med – og det sker i stigende grad - så er der nu 3 planeter i Vædderen og 3 i Fiskene. Derfor er det en meget følsom periode, som samtidig er fulgt op af en hel del handlekraft og initiativer. Overilede beslutninger eller handlinger kan også være et resultat af den stærke Vædderenergi. Fiskene kræver tid til eftertanke og det at mærke efter, og det er vigtigt, at Vædderens energi har respekt for dette, ellers kan der komme alverdens komplikationer ud af det.
Mars fortsætter sin retrograde vandring mod storkvadratet til Uranus, Pluto og Jupiter. Denne stærke spænding medfører, at ugen generelt er urolig, men uroen har meget svært ved at blive forløst eller bare nogenlunde afklaret. Mars er også krigens gud, derfor vil den skabe fortsat uro i verdens brændpunkter.
Næste uge IGEN er påskeugen. Her kommer Mars endnu tættere på spændingen til de øvrige planeter i storkvadratet, den meget stærke spænding. Vi vil altså komme til at opleve en række dagshoroskoper, hvor der er ekstremt stærke spændinger, og hvor der så også er mulighed for stærke transformationsoplevelser. Dette vender vi stærkt tilbage til i næste uge.

MANDAG
En dag, hvor energierne springer fra tue til tue – fra område til område. Mange lader sig let hidse op, og der kan komme aggressioner ud af det, medmindre man er opmærksom på dette og tager tingene stille og roligt. Især kl. 10.31, hvor Månen er i spænding til Solen og kl. 14.34, hvor den er i spænding til Mars. En noget urolig dag, hvor Merkur kl. 17.35 entrer Vædderen og bærer yderligere ved til temperamenternes bål. Aftenen er mere rolig end dagen, især fordi Månen kl. 20.14 står roligt og afbalanceret til Saturn,  hvilket dæmper gemytterne.

TIRSDAG
Kl. 11.50 går Månen ind i Løven, og så kommer der format over de næste par dage. Kl. 14.56 står Månen flot til Merkur og fremmer kommunikation og formidling. Man kan sætte sig ned at få snakket stort set alt  igennem. Kl. 23.03 er der dog gang i temperamenterne igen, for her står Solen i eksakt spænding til Mars, og så kan der godt blive brug for den gode kommunikation uden alt for hårdtslående argumenter.

ONSDAG
I dag er der kun ét enkelt eksakt aspekt. Kl. 13.50 står Månen godt til Uranus og øger opfindsomheden og frihedstrangen i nogle timer omkring dette tidspunkt. Sammen med i morgen er det ugens mest rolige dag, hvad hverdage angår.

TORSDAG
I dag er der også kun ét eksakt aspekt, nemlig kl. 8.26, hvor Månen er i spænding til Saturn. Dette gør, at denne dag starter uendeligt trægt, så mange har svært ved at komme op og komme i gang med dagens dont. For nogle bliver mottoet derfor i stedet ”Dagens  don´t”.

FREDAG
Kl. 00.08 går Månen ind i Jomfruen og giver et par rimeligt rolige dage. Måske lige undtaget tiden omkring kl. 11.55, hvor Månen er i spænding til Venus. Dette giver mange hygge- eller behagesyge, og det er måske ikke lige et passende tidspunkt for dette – og der kan komme lidt modstand fra omgivelserne, der ikke lige har samme behov. Der kan være kontroverser om økonomier og værdier i det hele taget. Kl. 13.21 står Månen i spænding til Neptun, og det skaber følelsesmæssigt kaos for nogen. Det er svært at sætte ord på følelser, så det er lettest ikke at sætte ord på følelserne overhovedet. Alternativet er, at der bliver sat alt for mange på, og det kan skabe kaos eller forvirring.

LØRDAG
Kl. 4.23 står Venus på Neptun. Dette giver meget stor mulighed for stor drømmeaktivitet og behov for at sove længe – rigtigt længe. Mange kan være i det romantiske hjørne denne morgen, hvor mange vil have behov for at tage alting stille og roligt. MEGET stille og roligt. Den samme tendens findes om aftenen, men her sker det på en mere velovervejet måde. Månen står kl. 19.12 i harmoni med Saturn, og det giver behov for ro og stabilitet. En urealistisk og drømmende dag, men en ganske rolig og fornuftsbetonet aften.

SØNDAG
Ugens roligste dag, ingen eksakte aspekter overhovedet. Det eneste, der sker, er, at Månen entrer Vægten kl. 10.33 og giver behov for harmoni og balance.

Ugens syner af Kirsten Brun
Ugen er stærkt præget af to energier. Dels en meget udadvendt, kraftig og list overilet energi. Dels en indadvendt og følsom energi. Det kan næsten ikke blive mere yin og yang end dette.  
Det bliver en uge, hvor mange vil se ind i sig selv. Det er både godt og skidt, da ugen ikke er oplagt til at selvFORSTÅELSE. Selv om man vender blikket indad og forsøger at forstå sig selv, er det nærmere en uge til at reflektere over sit liv og lade refleksionen stille og roligt sætte sig – uden at tænke for dybt over det. Det er også en uge, hvor man kan føle sig meget sensitiv. Men det er ikke noget, der går dybt og er ovre sidst på ugen. Så tag det som er lille rundtur i dit følelsesliv uden at lægge det helt store i det.
Det er også en uge, hvor der kan komme flere lidt overilede handlinger. Mange, af dem vil vise sig at være meget fornuftige – sikkert mest dem, der ser mest overilede ud. Men der vil også være mange beslutninger, som vil være nødt til at blive lavet om.
Der kan også tages beslutninger, som laver om på næsten alt. Sådan er det hver gang, yin og yang-energierne er til stede på samme tid. Men i denne uge er der en del uro i energierne, så det er ikke de bedste forudsætninger for de helt store beslutninger.
Ude i verden vil det være den handlende, noget overilede energi, der kommer til at blive mest synlig. Dette giver den mest urolige uge længe. Det kan komme så vidt, at det ligner den rene, skinbarlige børnehave, hvor mange beslutningen må laves om.  
Sidst på ugen falder det meste i ro igen, og her er der rig mulighed for samvær og kærlighed. Der er en speciel energi omkring det at sætte sig ned og samles om et bord og le og bare være sammen. Være glad og fuld at liv. Her kan kærligeden få liv. Så hvis du vil arbejde på et parforhold, finde den eneste ene eller blive endnu mere glad for din partner. Så inviter en masse mennesker til en måltid mad eller lad dig invitere ud til en middag.
En blandet, men god uge.
-          kb

Anthony vandt X Factor
Sammen med Jasmin vandt Anthony X Factor i sidste uge. Anthony er vores glade og populære postbuds søn, og jeg bad om Anthonys fødselsdata. Han er født den 6. april 1994 i Glostrup, og den progressive Venus står på hans MC. Og Venus er mere inde i billedet, da den progressive Sol stod på hans fødsels-Venus. Altså to meget flotte henvisninger til, at sejren var inden for rækkevidde.
I slutningen af marts havde Anthony også besøg af hele 3 transitter. Jupiter stod godt til sig selv, Saturn stod godt til Neptun og Neptun stod godt til Venus – ja, Venus igen. Det er nydelsens planet, og Anthony har rigtigt fået mulighed for at nyde sejren og berømmelsen. I løbet af de næste par måneder står Neptun (drømme) på hans DC og Saturn, og så vil berømmelsen begynde at kræve sin pris. Men den unge mand (som Anthonys far kalder MIG, hver gang han komme ind ad døren her i huset, selv om jeg næsten kunne være bedstefar til hans søn) har også et væld af harmonier fra Jupiter og Saturn. Dette viser, at han nok skal komme igennem det på en god måde. I hvert fald, når han jo også har sit væsen og sin jordforbindelse og fornuft med sig. Han skal bare passe lidt på dårligt selskab, som Neptun også repræsenterer. Det vil sige rygklappere og lignende.
TILLYKKE med den flotte sejr, Anthony!
PS. Har ikke kunnet finde Jasmin Dahls fødselsdag, men hun skal naturligvis have sin del af gratulationen.

Mere mystik om det forsvundne fly – clairvoyant indtuning
Det bliver mere og mere mystisk med det forsvundne fly, hvad der som beskrevet ikke er spor underligt, når vi ser på afgangshoroskopet den 8. marts, hvor hele tre forskellige afgangstider var inde i billedet fra start, men hvor den endeligt fastslåede tid også giver det mest mystiske horoskop med Månen og Neptun (vandtegnsplaneter) i spænding til hinanden fra hver sin hovedakse – meget udsædvanligt. Derfor vil det være svært at finde den endelige forklaring. Men vi prøver her at se på det en gang mere. Clairvoyant Kirsten Brun har skitseret en af mulighederne. Men hun understreger, at denne opgave er en af de sværeste, hun har haft, og derfor er usikkerheden også betragtelig.

-          Der er mulighed for, at flyet ikke findes. Det kan virke, som om der var tale om et forsøg. Der er også noget i lasten, der ikke stemmer. Det er umiddelbart det nærmeste, jeg kommer. Dog kunne flyet sagtens lige nu befinde sig på øen i Det Indiske Ocean, Diego Garcia, som er en amerikansk militærbase. Altså at der kan være tale om en militær operation og derfor måske også politisk indblanding.
-          Men det skal understreges, at jeg er i tvivl om det, der kommer ned om sagen. Derfor skal dette ses som et forsøg.
På nettet kan man finde en teori om, at flyet skulle være landet i Afghanistan på grænsen til Pakistan. Her kan der sagtens have været kinesere indblandet, hvis teorien ellers holder vand.
Man kan også læse, at der om bord på flyet var 20 Freescale videnskabsfolk, og at 4 ud af disse var indehavere af patenter på en ny type batterier, bl.a. til brug i elbiler. Disse kunne oplades på max 10 minutter i stedet for de ca. 10 timer, som det tager for indeværende. I så fald er der tale om Big Business. Jeg skal ikke gøre mig klog på de forskellige teorier, men astrologisk set er det lige efter bogen, at noget så surrealistisk KUNNE ske med et sådant afgangstidspunkt. Sådanne tidspunkter for afgang burde direkte forbydes. Med ombord skulle have været en prototype på den nye type batterier.
Med de to vandplaneter i fokus er den mest sandsynlige astrologiske teori den, at flyet er styrtet i vandet, og at der i den forbindelse er sket løgne, fortielser og bortforklaringer (også Neptun). Sandsynligvis, fordi man har villet undgå at blive konfronteret med nogle sikkerhedsmæssige forhold, som ikke har været i orden. Og at dette kan være sket i forbindelse med piloternes nødråb, som altså er blevet så dårligt håndteret, at man forsøger at holde processen hemmelig.
Men politik og Big Business kan sagtens være indblandet i et sådant horoskop, der er mere mystisk end noget andet afgangshoroskop, jeg nogensinde har set. Faktisk kunne det endda også tænkes, at der vil gå lang tid, før sagen bliver opklaret. Nogle vil sige, at der allerede er gået alt for længe.

Jordskælv Chile – klassisk astrologi
Det er et af de klassiske astrologiske eksempler på et jordskælv. Begge hovedakser får spændinger: MC til Saturn (Jordplanet i vandhus) og AC til Neptun i 4. hus (vandplanet i vandhus – og endda i vandtegn). I øvrigt er der hele 5 planeter i vandtegn, hvis vi regner Chiron med. Desuden var det dagen for Solens eksakte konjunktion med Uranus (pludselige hændelser). Begge er de i spænding til Pluto (transformation) og Jupiter i Krebsen (vandtegn). MC udløser Saturns spænding til en jordplanet, Venus, der står på IC og hersker over et jordhus (6. hus).
Og med 6 planeter i vantegn er det ikke underligt, at der kom en tsunami med i købet. Det vides endnu ikke, hvor mange mennesker, der er omkommet, men det drejer sig om mindst 5 personer. 

Bombemænd og sommertid
Overgangen fra vinter- til sommertid er behæftet med noget af en omstillingsproces for mange. Men der er nogle, der lever livet farligere end andre i tiden omkring indførsel af sommertid, og det er den slags bombemænd, der benytter sig af tidsindstillede bomber.
Sådan var det i Dublin i går, hvor en bombe eksploderede en time før tiden – mens gerningsmanden var i færd med at placere em bombe under en Volvo SUV i Dublin. Vidner så ham styrte af sted, ildrød i ansigtet. Først troede de at det var blod, men det kan ikke have været andet end forbrændinger, som alt andet lige må gøre det lettere at finde ham.
Astrologisk set er det også ret risikobetonet med den slags i disse tider. Solen er i konjunktion med Uranus (teknik), som igen er i spænding til Jupiter og Pluto (død, transformation).
Verden har nu fået en ny slags bombemænd, nemlig de anakronistiske…

UGEHOROSKOP uge 15 - 2014 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
Et hemmeligt møde og en dejligt flirt vil straks gøre ugen meget beder. Der er en del udfordringer, derfor må du lægge vægt på de positive ting, der sker. Det er ikke altid, du får tænkt dig nok om, inden du siger noget, pas på med dette, da der kan skabe store problemer.
PS: Dyrk noget motion det hjælper på humøret.
TYR
Forbered dig på, at alt tager lidt længere tid i denne uge. Det gælder også, når du skal fra et sted til et andet. Du vil føle dig mentalt stresset, og det gør dig rastløs og urolig. Det hjælper ikke bare at arbejde hårdere. Du må i stedet træde et skridt tilbage for genvinde overblikket.
PS: Du får nogle geniale ideer.
TVILLING
Du får nogle sjove tilbud om spændende invitationer, som du bestemt ikke bør sige nej til, og du vil nyde at være sammen med dine gode venner. Du når de ting du sætter dig for på jobbet, og du har et godt overblik, så intet synes umuligt. Når det kommer til økonomi, så pas lidt på.
PS: Det er problemer med kærligheden.
KREBS
Hold dig til dine egne opgaver først, så kan du hjælpe andre bagefter. Gør du ikke det, vil du blive presset unødigt. Det bliver en aktiv uge på hjemmefronten, og det er nødvendigt, at du beder partner og familie om at yde deres. Du kan til tider være lidt sortseende.
PS: Du må være fleksibel.
LØVE
Du er hurtig til at lære nye ting, derfor er det en god uge, hvis du er studerende eller skal på kursus. En spændende bog kan også fange din interesse. Der skal ske noget ud over det sædvanlige, ellers kommer du hurtigt til at kede dig. Du er heldigvis god til at finde på.
PS: Kom lidt væk hjemmefra.
JOMFRU
Uanset om du er single eller i et forhold, så er der kærlighed og romantik i luften. Du skal dog også selv gøre noget for det, ellers sker der ikke meget. Når det kommer til penge, så kan du foretage nogle impulskøb, som du så senere kommer til at fortryde, så vær lige lidt opmærksom.                                                                                                                                            
PS: Du er social og udadvendt.
VÆGT
Find tid og plads til, at du kan ordne dine opgaver i ro. Du vil blive forstyrret, og det flytter dit fokus så meget, at du ikke når det, du skal og bliver stresset. Har du svært ved at sige nej, så er det en god uge, du kan øve dig i. Du skal ikke være for fleksibel.
PS: Der skal være plads til sjov.
SKORPION
Der er ikke meget, du ikke har styr på og kontrol over, men det kan faktisk blive lidt for meget. Du ender med at blive ufleksibel, hvis du ikke passer på. Slå dig lidt løs, og slip din sjove side løs, det bliver meget mere spændende og afslappende.  
PS: Du er det naturlige midtpunkt.
SKYTTE
At være sammen med familien er både sjovt og afslappende. Det giver dig energi, og det bliver bestemt ikke kedeligt. Også din partner er underholdende, så brug mere tid hjemme end ude. Du er meget talende, og du må lige huske på, at andre også skal have lov til at sige noget.   
PS: Der er mulighed for romantik.
STENBUK
Til trods for, at tingene ikke går så let eller så hurtigt, som du gerne vil, så vil du se fremgang. Det gælder dog om, at du også selv fokuserer på det positive og ikke kun ser på det, der ikke går, som du gerne vil. Det hjælper at tale med andre mennesker, og det gør dig glad.
PS: Du dømmer dig selv for hårdt.
I
VANDBÆRER
Du er god til at se igennem og lige ind til sagens kerne, derfor vil andre også tiltrækkes af dig. Du er interessant og spændende, og du kommer med gode råd. Da du er meget social, vil snakken gå livligt, hvor du er. Tag et kig på budgettet, gerne sammen med din partner.
PS: Du må prioritere.
FISK
En dejlig romantisk uge venter dig, hvor der er stor fokus på kærlighed og parforhold. Selvom meget kommer af sig selv, skal du dog også lige række ud efter det. Du kan med held rydde op og ordne omkring dig, det giver energi, når dine omgivelser er skønne og dejlige.
PS: Find ud af, hvad der gør dig glad?


Ingen kommentarer:

Send en kommentar