søndag den 13. april 2014

Ugen astrologisk set

Ugen astrologisk set 16

Information
Der kommer meget snart et nyt astrologisk brætspil i handelen, og i Astrologihuset. Du kan stifte nærmere bekendtskab med det her:

Påskeugen
Den næste uge hænger så meget sammen som et hele, at jeg vil gå lidt let hen over de enkelte dage og koncentrere mig om påskeugen som en helhed, inklusiv 2. påskedag, som ellers falder i den følgende uge.
Se de eksakte tidspunkter for bl.a. Månens aspekter i Astrologimagasinet HOROSKOPET. Jeg har besluttet, at jeg i fremtiden her i nyhedsbrevet ikke vil gå i detaljer med at nævne alle de eksakte aspekter hver dag. Det er dobbelt arbejde, når vi bringer dem i bladet også. Husk, at HOROSKOPET ikke længere kan købes i kioskerne på grund af meget kraftige prisstigninger til distributøren. Til gengæld kan du tjene på at abonnere. Som ny abonnent får du hele 3 gratis horoskoper som gave til en værdi af ca. 700 kr., alt efter, hvilke slags horoskoper, du vælger som gave: Års-, fødsels-, børne- eller parhoroskop. 

Vigtige tidspunkter de enkelte påskedage
De væsentlige aspekter falder hver dag, når hovedakserne udløser spændingerne, så her er der virkelig tale om maksimalt spændingsbetonerede tidspunkter, hvor man må mane til ro og forsigtighed.
Hvad MC/IC-aksen angår udløses spændinger i minutterne omkring kl. 0.00, 6.00, 12.00 og 18.00. Intervallerne er ca. et kvarter til hver side. Det samme gælder AC/DC-aksen, men her falder tidspunkterne helt forskelligt, da Ascendanten har vidt forskellige hastigheder i de enkelte tegn. Her udløses spændingerne hver af påskedagene omkring kl. 2.40, kl. 5.30, kl. 9 45 og kl. 18.25. Tiden er sat for København. I Vestjylland, og på Bornholm vil tidspunkterne være ca. et kvarter tidligere. Den er god nok, for Solen står et kvarter senere op i Vestjylland. Jeg ved ikke, om det er derfor, nogle kalder det for ”Det mørke Jylland”. Her skal man huske, at når Solen står senere op, så går den også senere i seng. Derfor kan man opleve det ejendommelige, at når man sidder og ser en direkte udsendelse på tv, fx med Søren Ryge, så er det faktisk  lysere på Djursland end i København, og det skyldes, at det er længere lyst. Vi har blot valgt at sætte urene helt ens, så vi ikke skal stå på toget på forskellige tidspunkter. Det ville i hvert fald gå ud over togplanerne, selv om vi er så lille et land. Det er smart, at et land eller område har en fast tidszone. Nok om teknikken, nu over til det rigtigt spændende, nemlig påskens horoskoper.

Helt vanvittige aspekter!!!
Det er virkelig sjældent, at man ser sådanne horoskoper, som de fremtræder i april 2014. Det vil sige også hen over påsken. Jeg mindes ikke at have set noget lignende, især hvad angår den 14. og den 21. april, hvor Månen blander sig i den i forvejen så stærke spænding (storkvadratet, som vi har skrevet SÅ meget om i den senere tid).  Der er fuldmåne den 15. april, så den kommer med i puljen over helt specielle dage. Den 23. april er også meget speciel, men de to sidstnævnte datoer ligger i næste uge igen.  Dog hænger de så meget sammen med indeværende uge, at jeg ikke vil undlade at nævne dem. Se også teksterne under de enkelte dage, det bliver VIRKELIG spændende at se, hvad der kommer for dagen, både for den enkelte og for samfundet/menneskeheden som sådan. Hvis man skulle forudsige noget om ”verdens ende”, så ville det være sådanne horoskoper.

Helgener kan manifestere sig
Der har været optræk til virkelig stærke hændelser og energier hele året, og det forsvundne fly var et led i rækken af forvarsler om, hvad der vil vise sig. Det bliver virkelig vigtigt at fokusere på lyset, især hvis nye projekter sættes i gang i denne måned.
I det hele taget kan meditation og det at sende lys og healing til sig selv og andre vende totalt op og ned på energien, som så får mulighed for at ændre sig til det stik modsatte: lys og konstruktive energier. Påsken 2013 var også helt speciel, men denne i 2014 slår alt. Jeg vil tro, at nogle af de store helgener vil træde til, og er man tilstrækkeligt i ro, beder og mediterer, kan man endda opleve helgener manifestere sig på Jorden. Jeg vil opfordre til, at flest muligt beder denne lyse energi manifestere sig overalt på Jorden, særligt brændpunkter som Syrien og Ukraine. På den måde kan man bidrage til, at freden indfinder sig. Denne påskes energier er så stærke, at mirakler kan ske – lyset kan besejre mørket.

Forudsigelser om krisen
Pluto har kørt igennem Stenbukkens tegn siden 2008, og astrologer forudsagde allerede i 1995 som de eneste den økonomiske krise, som ville starte i 2008. Forudsigelsen kom i forbindelse med, at Pluto også skiftede tegn i 1995 og gik ind i Skyttens tegn, hvor den varslede fest og glade dage med vækst på mange planer. I 2008 gik Pluto ind i krisetegnet Stenbukken, og så var det ikke svært at forudsige, at festen ville slutte der. Den skifter igen tegn i 2023/24. Her går den endelig ind i nytænkningens tegn, Vandmanden.
Lige nu er Pluto yderligere i spænding til Uranus, og når dette sker, er der altid økonomiske udfordringer. Dette aspekt varer til slutningen af 2015, hvor krisen så at sige vil skifte karakter, men altså fortsætte til 2023/24, hvor udviklingen skifter karakter. En krise skal have lov til at køre så længe, at den kan gennemleves på en sund og god måde, og det tager næsten altid ca. 7 år - nemlig en kvart Saturn-runde.
Det er vigtigt, at regeringen ikke begynder at ryste så meget på hænderne, at den begynder at tage de nemme løsning, såsom trykning af flere pengesedler eller en kickstart, hvor man sætter ting i gang, som ikke er holdbare, og som er til skade for miljøet, og i det hele taget er ude af kontakt med de universelle lovmæssigheder. Kriser tager den tid, de tager, og bekæmper vi kriser med kunstige løsninger som de nævnte, så vil dette slå tilbage på os på et senere tidspunkt, og endda slå endnu hårdere.
Konsekvenserne
Hvis der ikke snart skrides ind fra åndelig side - og det er vi selv med til at bestemme - vil uroen i verden og klimaforandringerne fortsætte i den kommende tid, så frekvensen af naturkatastrofer vil tiltage yderligere som følge af de overgreb, vi allerede HAR belastet naturen med, og som den derfor sender tilbage til os selv med renter og renters rente. Så der er virkelig grund for den enkelte til at tage store beslutninger i eget liv, så man kan påvirke den kollektive energi maksimalt.
Der sker i øjeblikket en kollektiv transformationsproces, hvilket i virkeligheden er langt væsentligere end en økonomisk krise, som alligevel ikke er noget at snakke om – og som skal løses på helt anderledes fundamentale måder, end det sker nu, hvor man sådan set bare sidder på sine hænder og venter på, at krisen skal drive over, og væksten skal starte op helt af sig selv. Kom nu, vækst - for pokker! Tag dig sammen!
Pluto gør op med gamle, slidte strukturer, som alligevel ikke kan bruges til noget, og den kræver, at løsningerne er bæredygtige og ægte – ikke surrogater eller kunstige, kortsigtede virkemidler.

Aspekterne
Det, der sker på himlen, er, at Pluto er i spænding til Uranus, Jupiter og Mars, der er på vej baglæns ind i den i forvejen stærke spænding. Og da Mars går baglæns, giver den mange situationer, der går i hårdknude. Vi ser f.eks., hvor svært det er at finde det forsvundne fly, samt at få løst situationen i Ukraine og i mange andre lande. Love, der vedtages på sådanne aspekter, vil enten ikke virke eller virke anderledes, end politikerne havde tænkt sig. Vel at mærke, indtil vi begynder at løse problemerne på den korrekte måde. Men det er der ikke meget, der tyder på. Derfor kan vi sagtens komme ud i en situation, hvor et kunstgreb som fx trykning af flere pengesedler eller en kickstart vil virke, set med de traditionelle briller. Men på den måde udskyder vi blot den varige løsning til kommende generationer.
Den første af de ekstra stærke spændinger kommer den 14. april. Her forekommer der en total måneformørkelse, som er den første i en række. Månen skifter til en mørkerød farve, og derfor kaldes fænomenet ”blodmåne”. Denne falder sammen med storkvadratet, som det aspektmønster hedder, der  danner spændingen mellem de 4 nævnte planeter. Blodmåner er et sjældent fænomen, og de kan nogle gange falde i serier, som det sker hen over det næste halvandet år. Formørkelserne forstærker spændinger, som findes i forvejen, så vi kan forvente lidt af hvert i den kommende tid.
Selv om storkvadratet virker i længere tid, er det mest eksakt den 23. april, hvor Mars, Jupiter, Uranus og Pluto står vinkelret på hinanden og danner et kors i horoskopet. Aspektet består af 4 kvadrater og 2 oppositioner. Sidstnævnte aspekt kalder på integration og balance, som dog kan være noget af en udfordring at opnå. Men gør man en bevidst indsats, kan der komme et helt fantastisk resultat ud af det, både individuelt og kollektivt. Der kan ske et paradigmeskift på verdensplan. Nogle vil kunne opleve den 5. dimension. Andre tager et opgør med de lavere sider af én selv og ændrer på gamle vaner og mønstre.
Scenariet     
Hele scenariet med spændinger til de kardinale tegn begyndte på en måde i 2008, hvor Pluto gik ind i Stenbukken. Det fortsatte, da Uranus i marts 2011 gik ind i Vædderen og hurtigt kom ind i en spænding til Pluto. Denne spænding er slut med udgangen af 2015, hvor den økonomiske krise vil skifte karakter. Det var på min fødselsdag den 11. marts 2011, at Fukushima-atomkraftværket i Japan, blev ramt af en tsunami og brød sammen – få dage efter, at Uranus var gået ind i Vædderen – så det var noget af en entré. Vi kan vente flere naturkatastrofer i den kommende tid, ligesom større ulykker nok ikke vil kunne undgås, sådan som vi har opført os mod naturen.
Der er kun én vej ud af Plutos favntag, og det er selvransagelser og et opgør med, hvad man vil med sit liv, dybest set. Og verdens forskellige regeringer må gøre det samme i stedet for at sidde med hænderne i skødet og vente på opsvinget, væksten – den nye religion. Vækst-ventning bør udråbes til en ny disciplin på linje med pælesidning, hvor man bare venter og venter, reelt til ingen verdens nytte. Pluto er kommet for at blive, og den helmer ikke, før der er ryddet helt op. Så vi kan lige så godt se at komme i gang. Her i huset skal jeg hilse og sige, at vi aldrig har ryddet mere op end nu – hvor både huset og jeg har gang i Pluto, som vil have ryddet op i det rod, der måtte være.
Der vil komme 4 blodmåner frem til 2015. Dette er kun sket 3 gange i de seneste godt 500 år. Dette fænomen kaldes for en Tetrad, og den første efter Middelalderen var i 1493, året efter at Columbus fandt Amerika. I 1493 havde den spanske Inkvisition  fuld gang i jødeudryddelserne. Lige nu ser fredsprocessen i Mellemøsten ud til at hænge i en meget tynd tråd. Der var også en Tetrad i 1949. Året før var staten Israel blevet dannet efter mere end tusind års kamp. Den næste var i 1967, året for seksdageskrigen mellem Israel og de arabiske lande.
Næste blodmåne i den aktuelle serie er 8.oktober. Nummer 3 er 4. april 2015 og den sidste den 28. september 2015. Vi må se, om der er flere bibelske profetier, der går i opfyldelse i det næste halvandet år – når der kommer 4 blodmåner (totale måneformørkelser) i træk.
Som skrevet står i Det Gamle Testamente: Dommens dag vil være, når Solen nægter at skinne. Og der er faktisk en total solformørkelse i den nævnte periode. Dette KUNNE så være nu, hvor aspekterne er til det. Men jeg er af den overbevisning, at det er den gamle tankemåde, der bukker under i denne tid – ikke Jorden, der går under som sådan.

Eris og Ceres, Venus og Chiron
Begge de to nye planeter er sandelig også med i spændingerne. Eris fra Vædderen og Ceres fra Vægten. Der bliver virkelig grobund for astrologisk forskning på grund af disse historiske spændinger, som ydermere betones af, at Venus står i konjunktion med Chiron. Det er i sandhed specielle aspekter, som jeg glæder mig til at stifte nærmere bekendtskab med i sin helhed. En helhed, som er så sjælden, at der vil hengå milliarder, sandsynligvis trilliarder, af år imellem dem. Et horoskop helt magen til vil måske aldrig mere forekomme. Vi har med andre ord en historisk mulighed for at lave om på de ting, som trænger til at ændres.
Endelig skal det med i helheden, at Solen stort set er uaspekteret i ugens løb, bortset fra Måneaspekter og en kvinkuns i ugens begyndelse. Det vil sige, at mange vil have svært ved at slå igennem ved egen kraft i påskeugen. Projekter, der startes op, vil få det svært og komme ud for mange genvordigheder og kriser, og mange af disse projekter ikke vil overleve. Så start ikke store projekter op, hvis det kan undgås. Det skal føles umanerligt rigtigt, hvis man ønsker at starte op i denne uge. Føles det helt rigtigt, vil det hjælpe meget på det. Men få en astrolog til at udvælge det optimale tidspunkt ud fra de givne omstændigheder. Det vil også hjælpe. Det er kort sagt så mange spændinger, at rigtig mange dage og tidspunkter er virkelig spændingsbetonede. Der kan dog være ræson i at starte noget op, der arbejder med netop at løse store spændinger op – fx en kulegravningsvirksomhed af en eller anden art. Men selv her kan der være udfordringer, man kunne fx let glemme at ransage (kulegrave) sig selv, hvad der i så fald kan være katastrofalt for virksomheden – og den enkelte.

USA og Putin
Hele dette setup udløser Sol/Saturn-spændingen i USA´s horoskop og Putins Sol, da han er født den 7. oktober og derfor har Solen ca. 15 grader i Vægten. Derfor kan uroligheder i Ukraine eskalere, og NATO har også mange spændinger i sit horoskop i øjeblikket. Dette giver samlet set en eksplosiv cocktail, hvor vi sikkert kommer til at opleve, at Rusland invaderer det østlige Ukraine, hvilket vi tidligere har forudsagt ville ske. Det er sandsynligt, at der vil komme en form for borgerkrig i landet. 

Datoer, som er specielt involveret, hvad Solen angår
Vi han mange gange skrevet om de mennesker, der er født i begyndelsen af januar, april, juli og oktober. Det er Pluto, som rammer Solen i disse menneskers horoskoper. Lige nu står Pluto ca. 13 grader i Stenbukken. Det vil sige, at alle, der er født 13 dage inde i Stenbukkens tegn, får dette aspekt udløst i denne tid. Det vil sige dem der er født den 5. januar plus minus et par dage. Det vil så også gælde dem, der er født den 5. april, den 5. juli og den 5. oktober – også plus minus et par dage. Alle dem, der er født de sidste par dage i december, marts, juni og september er nu færdige med denne spænding.
Hvad angår den nævnte position på 13 grader i de kardinale tegn: Vædder, Krebs, Vægt og Stenbuk, så er det ikke kun Solen, altså stjernetegnet, det handler om, men alle planeter og akser kan stå i den position. Derfor skal disse tages med også.
Går Pluto fx i spænding til din Sol, er det dig selv og din identitet, der transformeres. Går den i spænding til Månen, er det hjem, familie og følelser – og så fremdeles med de øvrige planeter og akser. En astrolog kan hurtigt fortælle dig, om du har spændinger fra Pluto i øjeblikket.

Ugens astrologiske aspekter
MANDAG
Merkur er eksakt i spænding til Jupiter i dag, så mange har travlt og er flyvske, måske fordi mange andre er på ferie. Månen udløser i dag storkvadratet – den meget stærke spænding – mellem Mars, Jupiter, Uranus og Pluto. Merkur har nu også sneget sig med ind i spændingen, hvad der ikke just er godt for kommunikationen. Det er en påskeuge, som maner til ro og stilhed samt selvransagelse og det at tage vigtige beslutninger, der kan være afgørende for resten af livet. Mange får mulighed for at lave en kovending i livet. Virksomheder kan udtænke en turnaround i påskeugen. Igen noget, der vil få meget stor indflydelse på fremtiden. Det vil især gælde de virksomheder, som er grundlagt på et tidspunkt, hvor planetstillingen rammes af påskeugens spændinger. Men alle kan have glæde af at foretage en kulegravning og en selvransagelse. Se også den lange indledning.

TIRSDAG
I dag står Merkur eksakt i spænding til Uranus og Pluto – og dermed i realiteten til hele storkvadratet. Pluto står stille i dag og begynde langsom at gå baglæns. Mange ting vil derfor stå stille eller  gå i hårdknude, uanset hvor meget man kæmper. Giv i stedet slip og bed en bøn, så du får universets stærke kræfter over på din side. Månen går ind i Skorpionen her på dagen for den berømte fuldmåne. Læs mere i den lange indledning.

ONSDAG
Månen danner i dag ikke mindre end 4 harmoniske aspekter, så dette er nok ugens mest harmoniske dag – eller mindst uharmoniske.

TORSDAG
Månen står på Saturn i Skorpionen og medfører megen indadvendthed og selvransagelse. Nogle har dårlig samvittighed eller skyldfølelse. For nogle er det uberettiget og i lige så høj grad udefrakommende forhold. Men nogle vil altså have en tendens til at være selvdestruktive – og måske har mange tømmermænd af helt andre årsager…
Månen går ved midnat ind i Skytten og hæver humøret nogle grader i de følgende par dage.

FREDAG
Venus står godt til Jupiter og Pluto, og det gør, at dagen kan måle sig med onsdagen, hvad harmoni angår. Man kan sige det sådan, at der er mindre disharmoni end på ugens øvrige dage.

LØRDAG
Månen står godt til Merkur, og dagen er med i opløbet om at være ugens mindst uharmoniske.

SØNDAG
I dagtimerne står Månen godt til Venus og Saturn, så det skal nok blive en stille og nogenlunde harmonisk påskedag, selv om der er andre stærke spændinger, som især vil være der efter midnat og give en ret urolig optakt til Anden Påskedag. Det er i nattetimerne, der er mest uro, og det er på en måde heldigt, da mange sover og netop det faktum, at de fleste har fri. Igen: Husk bønnen og lyset i denne påske, så kan du optimere muligheden for et mirakel.


Ugens syner af Kirsten Brun
Ugen er præget af en meget kreativ og indadvendt energi. Den er præget af mange praktiske handlinger.
Det er en uge med mange tanker om, hvorhen man skal i livet. Det gør, at vi får tænkt os grundigt om. Men det gør også, at vi kan slappe af og komme helt ned i gear – og være skabende. Det betyder også, at mad og gode sammenkomster er i højsædet.
Vi får en uge med mange fine energier i forhold til at kigge på sit inderste og give sit indre en overhaling. At få følt og tænkt på samme tid og være i harmoni på det indre plan. Den kan dog hurtigt rykkes, hvis man forsøger at handle for meget og presse for meget igennem. Det giver ikke gode resultater. For meget pres er ikke godt. Lad hellere de store fysiske indsatser vente til efter påske.
I verden er der stadig uro. Krisen i Ukraine vil forblive den samme, og den er gået så meget i hårdknude, at det vil tage år, inden der kommer en helhedsløsning. Herhjemme er der ro ca. tre uger endnu, så begynder EU valget at gå i gang. Det bliver ikke stille denne gang. Det er ellers normalt ikke et valg, der fylder så meget, hverken for den enkelte dansker eller i medierne, men i år bliver det en prøve på et kommende folketingsvalg, så der er lagt i kakkelovnen.
Ugens blide energier gør, at hvis vi lader tingene vente og falde til ro og ikke forcerer noget, så kommer vi til at forstå os selv på et dybere plan, og det er godt for mange. 

Aktiviteter i AstrologiHuset:
ñ  Tirsdag d. 22.4.14 kl. 19.00-21.30 Workshop i drømmetydning v. Jette Thomsen
Er du nysgerrig efter at udforske, hvilke budskaber dine drømme og dermed din underbevidsthed har til dig?
På workshoppen får du indblik i, hvordan du tolker de budskaber, som du får gennem dine drømme.
Medbring en drøm, som du ønsker at arbejde med. Du får hjælp undervejs, og sammen finder vi tydningen på din drøm.

ñ  Torsdag d. 24.4.14 kl. 19.00-20.30  Informationsmøde om drømmetydningsgrupper v. Jette Thomsen
Hvad kan du bruge drømmetydning til? Hvordan kan du arbejde med drømmene og dermed med din personlige udvikling? Du har mulighed for at tilmelde dig en personlig udviklingsgruppe eller undervisning i drømmetydning.

Tilmelding: sms dit navn til tlf. 60640668 eller til e-mail til droemme@mail.dk
Hvis du er forhindret i at deltage i møderne, men er interesseret i flere oplysninger, kan du kontakte mig på tlf. 6064 0668.

ñ  Lørdag d. 2.8. og søndag d. 3.8.2014 kl. 10 – 18 AstrologiHusets Mini-Messe
Åndelig føde for krop og sjæl. Fri entré. Foredrag 20 kr. Prøvebehandlinger 150 kr. og rabatkort til 3 behandlinger for 375 kr. Deltagere
Se opslag på Facebook fra 15.5.2014


ñ  Lørdag d. 6.9. og søndag d. 7.9.2014 kl. 10.30 – 16.30
Kursus: Introduktion til den spirituelle verden
På kurset kommer du blandt andet til at arbejde med meditation, tarotkort, astrologi, clairvoyance og drømmetydning.
Send dit navn og adresse til: voelverne@hotmail.com, så sender vi dig flere oplysninger.

Hård tid for barnestjerner
For kort tid siden lavede jeg en kort nekrolog over barnestjernen Shirley Temple, og nu skal jeg til det igen, så det er også hårde tider for nekrologskribenter.
Nu er Mickey Rooney død, og han var ikke alene barnestjerne, men var skuespiller så at sige hele livet. Han blev født den 23. september 1920 kl. 11.55 i Brooklyn, NY. Han blev 93 år gammel - døde den 6. april 2014 i sit hjem i Hollywood. Har ikke dødstidspunktet, som hermed er efterlyst.
Rooney var forbilledet for ”Blomsterbørns børn” og måske også for Disneys Mickey Mouse. Han har indbegrebet af USA: Ungdommelig, virkelysten og energisk. Han blev dødt Joseph Yule Jr. og debuterede på scenen, da han var 17 måneder gammel. Det skete som en del af forældrenes vaudevilleshow. Da han var tre år gammel, og forældrene var blevet skilt, pakkede moderen Mickey ned i kufferten og drog mod Hollywood. Hun fik ham med i omkring 100 kortfilm, heriblandt var nogle af de allerførste stumfilm. Han debuterede i en spillefilm i 1927.
Det er altid svært for barnestjerner at blive voksne. Da Rooney var 19 år gammel, kom verdenskrigen, og han rejste ud og underholdt amerikanske tropper rundt om i verden, og vendte hjem til en karriere, der ikke var der længere - og hans type var gået af mode. I 50´erne blev han vært i eget tv-show. Han fik comeback med ”Pigen Holly” i 1962, og så kom der gang i karrieren igen, men inden for tv og teater. På sine gamle dage var han også en succes, og han vandt flere Emmies og Golden Globes.
I alt nåede han at indspille ca. 300 film. På den måde kunne han tjene til at betale enorme beløb i hustrubidrag efter sine 7 skilsmisser. I 1942-44 var han gift med Ava Gardner. Siden giftede han sig bl.a. med en skønhedsdronning og en filmstjernekollega. Rooney efterlader sig 9 børn og 19 børnebørn – for slet ikke at tale om det nærmest uoverskuelige antal oldebørn.
Astrologisk set døde Rooney på en transit Pluto (død) i spænding til Merkur i Vægten (hersker over 7. hus og 10. hus). Uranus var også i spænding til Merkur. Neptun (sygdom) udløste hans spænding mellem Jupiter og Uranus, hvor Jupiter hersker over Ascendanten.
Rooney havde sans for humor og stod fadder til mange jokes. Han udtalte bl.a.: En skilsmisse er som et biluheld. Og han slog til lyd for, at man altid bør gifte sig om morgenen. Hvis ægteskabet viser sig ikke at fungere, har man så i det mindste ikke spildt en hel dag…

…og for børn af stjerner – eksempel på de mange aktuelle spændinger
Bob Geldof mistede i sidste uge sin datter, Peaches, af uvisse årsager, men hvad siger astrologien. Vi har ikke fødselstiden, men hun blev født den 13. marts 1989 og har derfor Saturn i konjunktion med Neptun. Det har alle, der er født fra oktober 1952 til oktober 1953 også. Og en meget stor del af disse mennesker har haft en far, der har været fysisk eller følelsesmæssigt fraværende. Dette gælder også delvis for Peaches, men hun har ikke andre spændinger til disse to planeter, derfor har hun nok ikke taget så meget skade af faderens fravær som gennemsnittet. Noget har der dog været om snakken.
Men ellers kan man finde noget af forklaringen på dødsfaldet i horoskopet. Både Pluto og Uranus er lige nu i spænding til hendes Saturn/Neptun-konjunktion, og hun har så også haft nogle af de andre ting, der er beskrevet tidligere i dette ugebrev, inde i spændingsfeltet. 1995-99 har været en meget hård periode for hende, fordi Pluto har udløst spændingen mellem Merkur, Mars og Jupiter. Sluthalvfemserne har således massivt påvirket hende og gjort hende sårbar og usikker. Noget, hun dog til dels fik elimineret, da hun fik sine børn. Derfor er det en gåde, hvad dødsårsagen er. Astrologisk set symboliserer Neptun sygdom, medicin og stoffer, så der kan – ud over en eventuel sygdomsdiagnose – godt være tale om, at stoffer, spiritus eller forkert medicin, fx overdosis, er indblandet. 


UGEHOROSKOP uge 15 - 2014 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
Du vil møde udfordringer, især når det kommer til andre mennesker. Bølgerne kan gå højt, da der er en masse følelser involveret. Lad dig ikke provokere, men træd et skridt tilbage og find din indre ro. Når det kommer til kærlighed, så er der romantik i luften.
PS: Læg ikke for mange planer, nyd det og slap af.
TYR
Arranger noget sammen med familien og din partner, det får dig til at slappe af. Det er ikke den letteste periode, du går igennem, men du må prøve at få det bedste ud af det, ellers bliver det for tungt. Finde din positive side frem og undlad at lave alt for meget i det daglige.
PS: Det bliver nogle dejlige helligdage.
TVILLING
Det er ikke alle projekter, der vil lykkes for dig. Derfor er det en god ide, at bruge nogle af helligdagene med at slappe af og være social, ikke med gør-det-selv opgaver i boligen. Du kan samtidig have svært ved at samarbejde, også med din partner, så du må være opmærksom og fleksibel.
PS: Du kan blive skuffet over en ven.
KREBS
Der er mulighed for spændende, sociale arrangementer, men du skal ikke planlægge alt for meget. Du har brug for at slappe af, og bare nyde det. Der er sker meget omkring dig til daglig, så du trænger til en pause. Træf ikke vigtige beslutninger eller begynd på for mange projekter.
PS: Der er romantiske muligheder.
LØVE
En meget romantisk uge venter, hvor der er en god harmoni og tiltrækning imellem dig og din partner. Du nyder også at møde andre mennesker, da det inspirerer dig. Derfor bør du også finde på noget, så I kommer ud og oplever noget. Er du single, så kan du uventet møde en potentiel partner.
PS: Du bestemmer selv, hvordan du ser på tingene.
JOMFRU
Det er ikke helt let for dig at komme godt ud af det med andre, derfor bør du også planlægge tid for dig selv. Det er dig, der må gå på kompromis, og det vil ikke passe dig. Når det kommer til økonomi, så vil du have tendens til at bruge lidt for mange penge.                                                                                                                                           
PS: Ikke alle kampe er værd at tage.
VÆGT
Ugens start kan være noget udfordrende, men jo længere hen du kommer, jo lettere bliver det. Du har brug for ferie og for at slappe af, så kast dig ikke over for mange opgaver. Gør noget, du finder sjovt, men husk at tage familien med i dine planer, ellers virker det ikke.
PS: Du vil nyde at komme ud i naturen.
SKORPION
Fleksibilitet er en vigtig kvalitet for dig at besidde lige nu. Tingene går nemlig ikke helt, som du gerne vil have dem til, og det vil virkelig irritere dig. Du vil have svært ved lægge planer, der holder, så du må være ekstra opmærksom. Der vil forekomme forandringer, tag dem med et smil. 
PS: Kreative, sjove projekter er lige dig.
SKYTTE
Du har overskud og overblik. Du kommer meget lettere igennem ugen end mange af dem, du omgiver dig med. Din gode humor og positive indstilling smitter af på andre, samtidig er du god til at hjælpe. Du skal dog også have tid til det, som du selv har lyst til.   
Du skal ikke bekymre dig om, hvad andre mener.
STENBUK
Hvis du ikke skal få ødelagt helligdagene, så kommer du til at lægge bånd på dig selv og tælle til ti et par gange. Du får meget let sagt nogle sandheder, og det er ikke så godt for husfreden. Det er ikke let for andre at forstå dig, så du må have ekstra fokus på, hvordan du siger tingene.
PS: Du vil nyde at komme lidt væk hjemmefra.
I
VANDBÆRER
Selvom du arbejder bedst alene, bør du involvere familien i dine projekter. Det gælder nemlig først og fremmest om, at I er sammen. Sæt tempoet lidt ned, så undgår du at lave fejl, og så må du finde din mere tålmodige side frem, tingene tager nemlig lidt længere tid, end du ønsker.
PS: Husk dine aftaler, du kan let glemme dem nu.
FISK
Når det er muligt, så kast dig ud i projekter og opgaver der interesserer dig. Du kommer langt med de ting, du føler for. Du kan være noget kritisk, overfor det du laver, men det har du faktisk ingen grund til. Der er kærlighed og romantik i luften, du er meget charmerende og tiltrækkende.
PS: Brug ikke for mange penge.Ingen kommentarer:

Send en kommentar