søndag den 15. juni 2014

Uge 25 astrologisk set

Uge 25 astrologisk set

Information og tilbud

Kursusarrangører i AstrologiHuset – win-win
Få meget billig reklame på www.astrologihuset.dk fra ultimo juni 2014
Lej lokaler til kurser eller uddannelse
Dine kursister kan købe dit kursus hos os på den nye shop www.astroshop.dk
Nærmere information på astrologi@astrologihuset.dk eller tlf. 36 45 05 45

Nu er det snart ferietid – opfordring
Måske kender du bogen ”Turen går ad Helvede til” fra Politikens Forlag. Heri beskrives nogle ferierejser, der mildt sagt ikke går, som de skal – tværtimod. Det er helt sikkert, fordi horoskopet ikke har artet sig. Vel at mærke det horoskop, der er opstillet for det tidspunkt, hvor de pågældende låser døren efter sig og tager til lufthavnen eller banegården eller tager af sted på anden vis.
Nu vil vi også gerne forske i de rejser, hvor turen går til himmels: Fantastiske rejser, hvor alt fungerer og bliver en kæmpeoplevelse. Faktisk er vi også interesseret i de rejser, hvor intet fungerer, men hvor det bliver en himmelsk tur alligevel – samt de rejser, hvor alt fungerer, men det er alligevel kedeligt, uinspirerende eller andet negativt.  Jeg har for ikke så længe siden haft to astrologiske konsultationer, hvor udrejsehoroskoperne og de vedkommendes egne horoskoper talte samme sprog i en grad, så jeg nærmest udstedte astrologisk udrejseforbud. Nu skal jeg naturligvis ikke bestemme, hvad folk skal gøre. Jeg skal blot anbefale det bedste og beregne konsekvensen af at rejse kontra det at blive hjemme. Jeg skal hilse og sige, at de pågældende personer er meget glade for rådene, de fik.
Har du lyst til at være med i denne forskning, så tag gerne notater fra din rejse og notér også, hvornår du låste døren efter dig - samt hvornår flyet havde hhv. estimeret afgangstid og aktuel afgangstid. Det samme på hjemrejsen – samt hvornår du ankom til dit hjem igen, åbnede din dør og gik ind.  

Ugens syner af Kirsten Brun
Ugen er præget af, at sommerens lethed for alvor sætter ind. Det lette og det legende er de mest fremtrædende energier. Der er tale om et stort skifte i forhold til, hvad vinteren og foråret har budt på.
Der er en lethed til stede, som der ikke har været længe, og som indbyder til fællesskab og hygge. I det hele taget en større samværsfølelse. Der er plads til at trække vejret og søge indad. 
Men der er også en energi af, at nu er nok nok, og vi må se at få talt ud om tingene på en god og positiv måde. Det betyder, at vi kan tage hul på en tid, hvor vi ikke mistænker hinanden så meget, og vi kan være i øjenhøjde med hinanden i stedet for at kaste mudder på hinanden. Det er en tid med nye energier af kvalitet frem for kvantitet. En tid, hvor det handler om at gøre det gode og ikke tilrane sig det hele på bekostning af andre, og hvor livet viser sig fra sin mere rummelige side.
Men der er også et stort oprydningsarbejde at gøre efter de sidste mange måneder. Vi kommer nok til at berøre nogle meget følelsesbetonede emner, hvad der også er o.k. Der er en god energi til at lytte og skabe forståelse for hinanden, en fin balance af at give og tage.
Der er en stor energi, som kommer frem sidst i denne uge, og som handler om at være tro mod den, vi er - at finde det ordentlige frem. Det er en energi, der kommer til at præge hele resten af 2014. Det bliver hårdt for en del, da det handler om at stoppe med at se sig selv først. Men det er en god energi.
Der er også en energi af at søge indad og bruge sit intuitive jeg og være mindre handlende og udfarende.
Der er en fin energi for venskab, familie og det at lege og finde den gode samtale frem.
I den store verden er der stadig en del krampetrækninger i forhold til at være i konflikt. Der kommer en del blodige konflikter over sommeren, men så kommer der også en større ro på de områder. Der er ikke tale om, at vi ser nye egentlige krige, mere mange mindre, men blodige konflikter.
Ukraine-krisen er ved at tage sine sidste suk. Det betyder ikke, at den stopper, men der den bliver mere indadvendt. Og det bliver på de bonede gulve, at konflikten nu udfolder sig. Putin har opgivet at få verden i krig, så det betyder, at konflikten bliver lokal. Det er faktisk en tendens i hele verden. Tingene bliver mere lukkede.
Herhjemme er tiden kommet til, at det politiske liv får mere ro på. Det er slut med de interne kampe. Så vi får en rolig sommer.


Ugen, der kommer
MANDAG
Sidst på dagen står Månen godt til Mars og giver masser af energi samt stærke og åbne følelser. Den står også godt til Uranus, som øger opfindsomheden og frihedstrangen. Dette sidste aspekt er meget fremherskende, da Månen står i Vandbæreren, der står for det samme som Uranus. Gør noget ny og spændende – og gør det eventuel som en overraskelse.

TIRSDAG
Tidligt på dagen kan der være tale om følelsesmæssige misforståelser, men de er væk midt på dagen, hvor Merkur skifter til Tvillingernes tegn og giver en måneds tid med masser af kommunikation og udveksling. Månen står flot til Solen og Merkur, som understøtter temaet kommunikation. Det bliver den vigtigste dag for formidling i ugen, og det siger ikke så lidt. Om aftenen går Månen ind i Fiskene og giver et par dage med stor sensitivitet, fantasi, intuition og drømme.

ONSDAG
Tidligt på dagen står Månen på Neptun og skænker nogle timer med en meget drømmende, indadvendt og intuitiv energi.  Noget af det samme kommer tilbage sidst på dagen, hvor Månen står godt til Pluto, som giver intensitet og dybde. Men ellers er det dagen, hvor Venus står eksakt til Jupiter, og så skal der festes igennem så meget, som en onsdag nu kan bære. Men aspektet er der stadig i weekenden, så brug de positive og humørfyldte energi der.

TORSDAG
Eftermiddagen er helt fantastisk med fest, leg, hygge, skæg og ballade. Aftenen byder på en helt anderledes energi med meget mere indadvendthed og følelsesmæssige svingninger. Sidst på aftenen går Månen ind i Vædderens og giver os et par dagen med kontante følelser, hvor intet stikkes under stolen.

FREDAG
I dag står Solen eksakt på Merkur, og det er nok ugens mest kommunikative døgn. Inviter venner og bekendte til en meget snakkesalig komsammen, hvor alle får snakket med alle. Det er dog mest i dagtimerne, for om aftenen er der tale om meget dybe følelser, og der kan opstår jalousi eller modvilje. Men er man til en dyb snak om følelser, er det noget helt andet. Så kan man faktisk få talt ud om sine følelser og blive forstået.

LØRDAG
Midt på dagen går Solen ind i Krebsen, og så fødes sommeren astrologisk set. En nærheds- og familieorienteret måned står for døren. Læs meget mere i Astrologimagasinet HOROSKOPET, som udkommer netop i dag. I Rigets tilstand gennemgås sommerens horoskop om Løkke og Thorning, hvor Thorning nok ender i EU. Om aftenen står Månen i spænding til den flyvske Jupiter, som også kan finde på at overdrive en del.

SØNDAG
I dag går Månen ind i Tyren og skænker os et par dage med hygge, kvalitet, værdier og nydelse, hvor sanseligheden kommer i fokus. Månen står godt til Solen og Neptun, og så er følelser, fantasi, nærhed, drømme og intuition i højsædet.

Folkemødet på Bornholm
Den 12. juni kl. 14.00 åbnede Folkemødet på Bornholm med statsminister Helle Thorning Schmidts tale, som var humoristisk og velgørende. Senere var Johanne Schmidt Nielsen på og gjorde det fremragende og ret empatisk. De to kvinder er virkelig sympatiske og dygtige. Dog tager ingen af dem som vanligt fat om nældens rod, som Pluto gennem Stenbukken tilsiger. Det gør ingen på folkemødet. Den, der kommer tættest på, bliver helt sikkert Uffe Elbæk, som havde et meget fint indlæg i Politiken den 13. juni.
Den 14. juni bragte Politiken hele 18 indslag fra prominente personer om, hvad man burde debattere på folkemødet, og kun en enkelt tager fat om noget, der kan minde om nældens rod. Man har simpelthen berøringsangst over for rødder, måske også græsrødder. Men det bliver ikke ved med at gå, og et oprør er på vej.
Tilbage til det, der burde debatteres på folkemødet. Den eneste, som har lidt substans, er Sørine Gotfredsen, som synes, at vores tomme frihed skal til debat. Den bidrager til narcissisme og historieløshed. Vi skal opdage, hvad det vil sige at være bundet. I kristendommen betyder det at være bundet en erkendelse af, hvad vi skylder hinanden og livet selv, men det handler også om bundetheden til kulturen og det overleverede.
Dette kan forekomme lidt højtravende.  Elbæk kommer meget bedre fra det med sin opfordring til os om at se at komme ud af hamsterhjulet. Mange orker ikke det stressende arbejdsliv og de alvorstunge politikere, der vil have os til at forbruge. Elbæk siger så rigtigt, at en ny vækstforståelse er ved at tage form.
Hurra, jeg kan kun erklære mig enig i dette, som jeg har været inde på i adskillige indlæg på bloggen gennem tiden. Væksten er ikke bare noget, vi skal sidde at vente på som noget udefra kommende – vel at mærke noget materielt eller økonomisk, der kan få vores slunkne konti i bedre balance.
Den ægte vækst kommer indefra, og vi kan derfor alle være med til at gøre noget ved krisen, som vil fortælle os, at det er tid at vende blikket indad og lade væksten komme indefra vores åndelighed. Se, det er et konstruktivt forslag til et emne på folkemødet. Det bliver nok hverken i år eller næste, men det kommer, vær helt sikker på det.  Der vil efterhånden blive et stigende antal mennesker, som ikke ønsker at være en del af  den vækstfilosofi, som politikerne og virksomhederne  ser som  eneste løsning på alle problemer. Jeg har døbt disciplinen ”Vækstventning”, som er lidt i familie med pælesidning, hvor man bare skal sidde og vente og se, om man kan slå en gammel rekord. Rekorder er jo til for at blive slået, hvor svært kan det være?
Der var engang en mand, som blev kaldt Simon Søjlehelgen, fordi han sad på en søjle i meget lang tid. Jeg har glemt, hvorfor han sad der. Men jeg vil bestemt tro, at han har haft en mission, og at der var derfor, han blev en helgen. Han har sikkert enten bedt eller mediteret og på den måde bidraget til at hæve den kollektive bevidsthed med deraf følgende bedre energi for alle. Ikke kun for ham selv. Vi skal – ligesom Simon Søjlehelgen - gøre noget for det åndelige fællesskab, hvis vi vil ud af krisen. Det nytter ikke bare bevidstløst at lade plastikkortene lyne og så håbe, at det bliver bedre. Det skal det da nok gøre på én måde, men det er igen den materielle måde, som er sekundær i forhold til den åndelige. Faktisk er vi hver især en sjæl, der har en krop, og ikke omvendt. Læs meget mere om dette i det nummer af Astrologimagasinet HOROSKOPET, der udsendes til alle abonnenter i slutningen af næste uge, og som kan købes i AstrologiHuset. Det indeholder ca. 30 sider om temaet sundhed og helbred.  Dette er så omfattende et emne, at vi har måttet dele det over to numre. Glæd dig, vi tager fat om, hvad der bør gøres for at hæve sundhedsniveauet, og det sker ikke gennem en fortsat stigning i brugen af konventionel medicin.
En af de ting, vi kommer ind på over de næste to numre, er meningen med livet, som er en afgørende faktor i udviklingen mod den lykkefølelse, som er så væsentlig for en sund sjæl i et sundt legeme.
Vi må hver enkelt finde ad af, hvad vores mission specifikt går ud på i dette liv. Det er en lang proces, som ikke må paces frem. Men børn må tidligt vide, at der ER en sådan mission. Noget i retning at Gummi Tarzan, der siger, at alle er gode til et eller andet. Det gælder bare om at finde ud af, hvad det er. Det er en god begyndelse, men den dybere mening ligger i at finde den plads, man bør – og gerne vil – indtage i forhold til, hvad man kan bidrage med i en større sammenhæng. Ikke alene fysisk, men især åndeligt. Kennedy var inde på dette med sit udsagn om, at det ikke handler om, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land. For hvad er et land eller en nation, uden de enkelte mennesker – intet.
Vi er på vej mod en udvikling, hvor den vigtigste kappestrid i livet vil være at gøre det bedste for andre uden tanke for sig selv og med ultimativ respekt for ens næste. Det vil bl.a. blive sådan, at vi kappes om at hente nye tanker eller opfindelser ned fra den store, kosmiske container til gavn og glæde for andre uden at tænke på at tage patent på opdagelsen. Alle tanker ER tænkt, og alle ideer er skabt på forhånd, de bliver blot hentet ned af dem, der har de bedste antenner på et specifikt område. Man stiller kvit og frit sine opdagelser til rådighed i en højere sags tjeneste. Man kan jo heller ikke tage patent på ideer, der allerede ER til stede, men som man blot behøver et imaginært sankekort for at hente ned til menneskeheden kvit og frit – og til alle glæde.
Hvad er lykke? Det er at finde meningen med livet. Og finder man den ikke i det ene liv, så finder man det i det næste eller næste igen. Alt kommer til alle på et tidspunkt, også lykken. Vi har al den tid, vi har brug for til at finde lykken. Udfordringen i dag ligger i, at mange ikke tror på det åndelige eller, at man lever flere gange, så forestillingen er, at alt skal nås i ét enkelt liv, hvad der jo kan være særdeles stressende. Derfor er vi blevet en nation af stressede borgere, der mangler sigtet i livet. Det er det, der er ved at gå op for os. Meningsløsheden truer, når vi er at finde ud af, at vi ikke bliver lykkelige gennem det materielle ræs. Det er en af årsagerne til sygdom og lidelse: tomhedsfølelsen. Det er ensidigt at tro på den fysiske, naturvidenskabelige verden, og det kan ikke andet end at føre til tomhed.
Derfor handler det om at stimulere børn i lige fra fødslen, at de dels ER noget særligt, og dels har en særlig opgave, der skal løses i hvert liv. Men som det er nu, mangler den åndelige dimension fuldstændig i hele undervisnings- og uddannelsessystemet, som OGSÅ bygger mest på den materielle verden. Der er dog elementer i den seneste folkeskolereform, som peger i den rigtige retning, men der skal meget mere til, og det kommer der først, når vi øger vores bevidsthed til helhedens bedste. SÅ kommer glæden og lykken ind i billedet, og tilværelsen får højere kvalitet, vel at mærke af den meningsgivende art. Det er den måde, vi kan komme ud af både hamsterhjulet og rotteræset på. Og så øges glæden og sundheden helt af sig selv. Vi behøver ikke at stræbe efter dem, men blot hele tiden søge at gøre vores bedste til gavn og glæde for andre. Det giver varig og sand lykke – og et perfekt helbred.
Tak, fordi du fulgte med på rejsen til universet, der (næsten) altid går via Bornholm.

Horoskopet for Folkemødet
Folket symboliseres astrologisk af Månen, som står i 3. hus (kommunikation, møder, aftaler), og Månen stor rigtig godt, idet den er i harmoni med både Mars (direkte tale, temperament) og Uranus (pludselige hændelser og indskydelser). Det kan stort set ikke være bedre. Merkur står også for kommunikation, og den står tæt på MC, og den er ganske vist i spænding til AC, men så er den i superharmoni med Neptun.  Kommunikationen og stemningen har altså alle muligheder for at blomstre. Det eneste, der kan få knubbede ord til at falde, er Mars i 1. hus i spænding til både Uranus og Pluto. Der kan komme lidt skår i glæden, men jeg er sikker på, at facitlisten vil sende termometeret op blandt de bedste møder af slagsen. Kombinationen mellem spændinger og harmonier er faktisk nogle gange ganske optimal.

Cybersikkerhedsloven vedtaget
Den 11. juni 2014 kl. 10.15 blev den omstridte lov vedtaget på Christiansborg. En sådan lov har på mange måder med hemmeligheder og skjulte forhold (Neptun) at gøre. Det vil sige, at Fiskenes tegn, 12. hus og Neptun vil være inde i billedet sammen med Pluto.
MC står i sekstil til Neptun i Fiskene, og Pluto står i spænding til Mars og Uranus, som har med teknologi og it at gøre. Der er altså ikke tale om det bedste horoskop, man kan tænke sig for en sådan lov. Enten vil den blive lavet om på et ikke alt for fjernt tidspunkt, eller også vil der være meget modstand på den. Eller begge dele. Vi har allerede set et eksempel på dette, idet SF´ere i Folketingen er blevet hacket, fordi de stemte for loven. Der kan komme flere af sådanne aktioner, og muligvis er der også ting i loven, der burde ændres, sådan som horoskopet ser ud. Månen står sammen med Saturn i spænding til Venus og AC. Både Saturn og Månen står i spænding til AC, og Månen hersker over 12. hus.

UGEHOROSKOP uge 25 - 2014 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
Du er god til at flirte, og det kommer der noget spændende ud af, hvis du er single. Det bliver mere og mere vigtigt for dig, at du har en partner, som du også taler godt med. Planlæg ikke alt for meget, for du har brug for, at der ”bare” sker det, der nu sker.
PS: Vær impulsiv og tag en chance.
TYR
Alle former for uenighed og misforståelser mellem dig og andre, på jobbet eller hjemmefronten, vil langsomt løse sig nu. Du og din partner får en meget harmonisk uge, med mulighed for romantiske stunder. Stemningen bliver meget lettere imellem jer.
PS: Find på noget, som du finder sjovt.
TVILLING
Det er ikke den letteste uge, du går ind i. Aftaler vil være svære at gennemføre, du når ikke rigtigt dine mål, og i det hele taget vil du være usikker på, hvad du vil og ikke vil. Din kommunikation med andre vil heller ikke glide så let, som den plejer. Sidst på ugen skifter det hele og bliver bedre.
PS: Tag ikke for let på kærligheden.
KREBS
Du bliver forholdsvis let påvirket af andre mennesker. Det er både deres humør, og det de siger. Hold dig ude af andres diskussioner og uenigheder, for det vil ikke gøre dig noget godt. Er der noget, du ikke er tilfreds med, så tag fat og begynd at ændre på det, selvom det er hårdt arbejde.
PS: Du må gerne være lidt egoistisk.
LØVE
En noget besværlig uge venter, hvad angår samarbejde og kommunikation. Både venner og kollegaer kan pludselig blive stødt over noget, og du er nogle gange ikke engang klar over hvorfor. Det kan knibe lidt med selvtilliden i denne tid.
PS: Find på noget, hvor du føler dig afslappet.
JOMFRU
Du kommer ikke helt godt ud af det med autoriteter. En overordnet på dit arbejde kan skabe lidt problemer, og du lader dig rive med. Du kommer til at sætte grænser, men derfor skal du stadig være fleksibel. Kom lidt væk hjemmefra, arranger eventuelt en udflugt.                                                                                                                                          
PS: Du får nogle nye og spændende input.
VÆGT
Tingene tager længere tid for dig end normalt, og samtidig synes du, at det er kompliceret. Det stresser dig at se på andre mennesker, da alt ser ud til at glide let og hurtigt for dem. Sammenlign ikke, men tag dig af det, som er vigtigst for dig, for det løser sig nemlig.
PS: Vær ikke så alvorlig.
SKORPION
Ugen er god til at møde nye mennesker og udvide dit netværk. Du er social og opmærksom på dem, du møder. Det skaber en god baggrund for udveksling af ideer. I det daglige kan du miste overblikket, hvis du ikke passer på. Det er vigtigt, at du fokuserer og strukturerer.
PS: Der skal være tid til sjov.
SKYTTE
Der er stor fokus på kærlighed, tiltrækning og parforhold. Hvad enten du er single eller i et forhold, bør du fokusere på det romantiske. Der er en virkelig dejlig stemning på hjemmefronten, og du kan med held involvere familien i nogle praktiske projekter.
PS: Undgå skænderier og kampe.
STENBUK
Du stoler mere på dine egne ressourcer og evner, end du har gjort længe. Derfor kommer du også længere med dine projekter og mål. Se på dine daglige rutiner, både på jobbet og hjemme. Der er ting, der kan ændres, så du får det lettere, og der bliver tid til de mere spændende opgaver.
PS: Det er o.k. at bede om hjælp.
I
VANDBÆRER
Du er inde i en god og spændende periode, hvor tingene vil lykkes for dig. Samtidig har du masser af energi, så du kan udnytte de gode aspekter/muligheder. Prioriter, så du får startet på projekter, du brænder for. Fokuser på dit eget, andre må vente lidt.
PS: En god ven kan komme med gode input.
FISK
Der vil være udfordringer, men de vil ikke slå dig ud af kurs. Du er særlig kreativ, og derfor forstår du også at løse dine problemer på en smart og anderledes måde. At være sammen med familie og børn er noget, der vil give dig fornyet energi - du nyder det! 
PS: Brug din handlekraft.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar