onsdag den 4. juni 2014

Venstres horoskop af Holger StavnsbjergHolger Stavnsbjerg

VENSTRE OG LARS LØKKE RASMUSSEN

Venstre har rødder i Bondevennernes Selskab der blev stiftet 5. maj 1846. Efter dannelsen af flere andre landbopolitiske foreninger de kommende år og mange indbyrdes stridigheder mellem disse grupper dannedes Det forenede Venstre den 30. juni 1870, som Venstre i dag ser som partiets fødselsdag (Hans Lund og Arne Fog Pedersen: Venstre i 100 år).
Bondevennernes Selskab 5. maj 1846, Ukendt Fødselstidspunkt

I Bondevennernes horoskop er Lars Løkkes Rasmussens Sol i konjunktion med Jupiter/Sol konjunktionen i Tyren, som er en af forklaringerne på den succes hans ledelse indtil 2013 har givet Venstre. Faren ved Jupiter og de mange harmoniske aspekter i Lars Løkkes eget horoskop er, at den store succes, hvor alt kommer så let medfører, at man let mister jordforbindelsen og tror man kan gå på vandet.
At Bondevennernes Sol 14 grader Tyr er i nøjagtig konjunktion med Venus i Tyren i 9. hus i Danmarkshoroskopets grundlovshoroskop 5. juni 1849, er en af årsagerne til Selskabets succes gennem de sidste 168 år.

I år er progressive Mars i Bondevennernes horoskop i konjunktion med progressive Venus 12 grader i Vægtens midterste Saturn dekanat i opposition til Uranus i Vædderen, hvor to helt forskellige måder at forstå liberalisme, værdier, andres penge og politik på støder sammen.
Endvidere er Uranus under Bondevennernes anden Uranus-runde i konjunktion med Uranus, mens Pluto er i kvadrat til Uranus.
Under Uranus-Pluto spændinger oplever vi ofte pludselige voldsomme kollektive politiske, sociale og økonomiske kriser, der fører til fødslen af nye strukturer og systemer, som f.eks. under Reformationen i Danmark 1536, Den franske Revolution og ungdomsoprørets begyndelse midt i 60’erne.
Venstre 30. juni 1870 Høver, Ukendt Fødselstidspunkt

I Det forenede Venstres horoskop fra 30. juni 1870, er Lars Lykke Rasmussens Sol 24 grader Tyr i konjunktion med midtpunktet mellem partiets Pluto og Venus 18 og 29 grader Tyr. Dette kan godt skabe ekstrem politisk fremgang, men også kriser forbundet med luksus, andres penge og overforbrug (Venus forhøjet og Pluto i eksil i Tyren).   
Konjunktionen mellem 4. stråle Merkur for harmoni gennem konflikt, 6. stråle Mars for idealisme og hengivenhed og 2. stråle Jupiter for kærlighed og visdom i Tvillingerne kan, når de aktiveres af spændingsbetonede aspekter - og ikke mindst krigsplaneterne Mars og Pluto - skabe voldsomme splittelser og ideologiske konflikter.
I øjeblikket er progressive Mars i Jomfruen i kvadrat til, Pluto i quincunx til og Chiron i kvadrat til Mars/Jupiter/Merkur konjunktionen i Tvillingerne.
Samtidig befinder progressive Merkur, progressive Sol og dermed også progressive Vulkan sig 28 grader i Skorpionen i opposition til Venus og Alcyone 28 og 29 grader i Tyren.

LARS LØKKE RASMUSSEN

Med Nordlige Måneknude i konjunktion med solherskeren Venus i Krebsen, har Lars Løkke Rasmussen nogle lektier at lære omkring Venstres værdier omkring økonomi, der har Solen i Krebsen. Han skal opleve Venus på en ny måde end den han har gjort gennem sine mange tidligere livs trang til hedonisme, overforbrug og luksus. Gennem en krise og værditransformation skaber Saturn i disse år muligheder for, at han kan udvikle nogle åndelige værdier, som hans nuværende korsfæstelse muligvis er indledningen til.
I 2013-14 har Saturn været i konjunktion med Neptun i Skorpionen og Neptun i konjunktion med Saturn i Fiskene i opposition til Pluto og Uranus i Jomfruen.
Lars Løkke Rasmussen 15. Maj 1964
Vejle  Ukendt fødselstidspunkt

En ufuldkommen integration mellem Tyren og dens modstående tegn, Skorpionen og dens hersker Pluto, kan medføre, at Tyrens destruktive eller selvdestruktive aspekter bliver forstærket og anvendt intelligent og farligt på omgivelserne. Hitler havde f.eks. Solen i Tyren.
I disse år hvor Saturn går igennem Skorpionen, vil mange, hvis Sol er i Tyren, blive pålagt de sidste prøver der skal vise, om man kan forholde sig ansvarligt til andres værdier og penge og at energien flyder frit og uhindret mellem sakralchakraet (Skorpionen) og struben (Tyren). De mest udfordrende prøver på discipelskabets vej er aspirantens forhold til penge, sex og magt hvoraf forholdet til penge og andres værdier er den vigtigste.

Tyrens symbol er guld og står for begæret, som er en refleksion af Guds vilje på de lavere planer og er et udtryk for, at man i dette tegn møder begæret i sin stærkeste form, hvad enten de er materielle eller åndelige. Buddha der var født med Solen i Tyren og blev oplyst under fuldmånen i dette tegn, lærte os at begæret var årsag til vores lidelser (Alice Bailey: Esoterisk Astrologi (EA) 360 336). 
I Tyren indledes en proces der langsomt forvandler mørke til lys og begær til åndelig vilje, der til sidst fører til illumination. Alle, der er født i Tyren, burde derfor stille sig selv det spørgsmål, om deres arbejde og hensigt er bestemt af personlighedsbegær eller er et udtryk for sjælens vilje.
Materialisme, intelligent aktivitet og intens kamp er Tyrens problem under et: “Han vil være destruktiv, fordi han er “tykhovedet”, og fordi Vulkans hammeraspekt vil være dominerende. Fordi han har et vist mål af lys, vil denne destruktive evne hos ham bekymre ham”. “Han må lære at transmutere viden til visdom og forstå den åndelige side af Venus. Han må sigte mod et klart syn, god vilje og udryddelse af personlighedens begær” (EA 357).

Venus (5. stråle, konkret videnskab), Jorden (3. stråle, intelligent materialisme) og Vulkan (1. stråle, vilje og magt) er de planeter og stråler, der især styrer Tyren. Dette kan være en vanskelig kombination, idet 2. stråle for kærlighed og visdom mangler, hvorfor denne energi ofte mangler hos gennemsnitsmennesket, der er født i dette tegn: “Et sådant menneske vil besidde megen egenkærlighed, selvagtelse, selvrespekt og en temmelig selvisk og egocentrisk personlighed. Han vil være intelligent, men ikke vis, åndeligt stræbende, men på samme tid stivsindet, og således indrettet at hans åndelige stræben ikke vil føre ham ret langt ej heller særligt hurtigt. Han vil bevæge sig krampagtigt og i store ryk; rolige afmålte fremskridt på vejen er meget svære for ham. Han finder det vanskeligt at anvende den opnåede viden i praksis” (EA 356-7).
Når tyremennesket har integreret de tre andre arme på det faste kors, kan kærlighed og visdom strømme igennem det via 2. stråle planeterne Solen, der hersker i Løven og Jupiter, der er esoterisk hersker i Vandmanden. Da vil disciplen manifestere sig som en konstruktiv, opbyggende, planlæggende, skabende og fremadstræbende kraft gennemtrængt af viljen til at tjene (EA 360). Florence Nightingale, der opbyggede det moderne hospitalsvæsen, og Henri Dunant, der skabte Røde Kors, var f.eks. begge født med Solen i Tyren.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar