søndag den 24. januar 2016

Uge 4 astrologisk set

INDHOLD

Rettelse af fuldmånen
Omtale af nye bøger fra AstrologiHusets Bighandel
Ugen, der kommer
Planeter på linje lige nu
Farcen om farsen
Hjortens flugt
Svensk udenrigsminister korrupt?
Ugehoroskoper for alle tegn – lægges direkte på bloggen ca. kl. 14.30, læs under Information i næste indslag.


Rettelse
Under i dag havde der indsneget sig en fejl i sidste søndagsbrev. Den korrekte tid for den eksakte fuldmåne er i dag kl. 2.47.


Omtale af nye bøger fra Astrologisk Boghandel

Solen ved midnat – Grundtvigs sang til kosmos
Uffe Jonas
735 sider, 469 kr. GrundtvigNu

Denne vældige bog giver en omfattende fremstilling af hele det åndelige verdensbillede, som ligger til grund for Grundtvigs forfatterskab og virke. Der er tale om en nylæsning af Grundtvig, som på overbevisende måde demonstrerer, at det ikke er noget tilfælde, at Grundtvigs salmer stadig har en umiddelbar appel til os, til trods for at han byggede sin forståelse på en ’gammeldags’, geocentrisk verdensopfattelse.
Grundtvig ses som en skabelsesmystiker, og som en økologisk filosof, og på mange måder ses hans tænkemåde som en foregribelse af den naturvidenskabelige kosmologi, som er vokset frem efter Bohr og Einstein.
Af særlig interesse i astrologisk sammenhæng er det, at han bestemt ikke afviser astrologien, men kun bestemte måder at bruge den på. I kapitlet ’Astronomi, astrologi og tidsaldre’ fremgår det, at Grundtvig anerkender dyrekredsen som en særlig kundskabskreds. En praktisk filosofi eller ’vidskab’ for stjernekiggere, visdomselskere og sjælegranskere (s.431).
Grundtvig ser en sammenhæng mellem ’alt Sandseligt’ fra det mindste til det største, derfor vil han ikke afvise fornuften i den astrologiske tænkemåde, skønt han betragter den astrologiske praksis med en vis betænkelighed.
 Det, han afviser er en astrologisk praksis, der foregiver at kunne afværge eller styre skæbnen. Ligesom han også afviser enhver form for fatalisme som en trussel mod menneskets frihed eller frelse.
Astrologer siger ofte ’som for oven, så for neden’, når vi skal beskrive vores verdenssyn.
Det er derfor meget genkendeligt for os, når Grundtvig citeres for følgende
 ’Der er .. en dyb Sammenhæng i Alting, end sige da mellem Mennesket og Hans Moder, som Jorden jo er, og mellem os og den Luft, vi indånde, saa Intet i Verden kan i Grunden være tilfældigt uden for Tosser.’ (s.426)
Efter Grundtvigs opfattelse hænger astronomiens grundbegreber og dens iboende fortolkningslære (astrologien) uløseligt sammen. Kun engledøve og stjerneblinde rationalister, som har indrettet verdensrummet i deres eget billede, er ikke i stand til at se det.
Der er virkelig meget at hente ved at fordybe sig i denne bog, både for astrologer og andre, der interesserer sig for de helt store sammenhænge i tid og rum.
Aase Kærgaard


Sundhed indefra
Alberto Villoldo
256 sider, 329,95 kr., Det Blå Hus
En virkelig anbefalelsesværdig bog, hvor hovedbudskabet er koppens selvhelbredelse. Shamanistisk visdom kombineres med den nyeste forskning inden for sundhed og ernæring. Forfatteren er medicinsk antropolog og fortæller om sin egen rejse mod healing. Bogen angiver konkrete råd om udrensning, vitaminer, kosttilskud, superfødevarer m.m. Han beskriver også, hvordan vi styrker tarmfloraen og afstresser krop og sind samt hvordan vores følelser påvirker helbredet samt sammenhængen mellem sundhed og spiritualitet. Den meget informative bog henvender sig til alternative behandlere og deres klienter. En virkelig faglitterær perle, som alle, der er bare lidt interesseret i området, kan have glæde af.

Ugen, der kommer
Der er tale om en uge med usædvanligt få eksakte aspekter, derfor bliver der ikke så meget at skrive om denne gang.
Aspektet fra sidste uge med den baglænsgående Merkur i konjunktion med Pluto, og med begge planeter i spænding til Uranus, det virker stadig, selv om det ikke er helt eksakt, så læs evt. under i søndags, hvor det er nærmere beskrevet. Ellers er det småt med temaer i denne uge, vi går derfor hurtigt over til at beskrive energierne de enkelte dage.

MANDAG
I dag er der ingen særlige aspekter.

TIRSDAG
Kl. 3.39 går Månen ind i Jomfruen, og det giver mange et behov for at få orden i sagerne. Om formiddagen står Månen godt til Venus, hvilket giver behov for nærhed, harmoni og hygge. Om aftenen er det vigtigt at drømme, fantasere, være kreativ og bruge sin intuition.

ONSDAG
Dagen starter ret trægt med Månens spænding til Saturn. Mange har svært ved at komme ud af fjerene, og nogle får det forkerte ben ud af sengen. Om formiddagen står Månen flot til Merkur og giver et stort behov for god kommunikation. Lidt senere står Månen godt til Pluto, hvilket øger passionen og de dybe følelser.

TORSDAG
Kl. 14.59 går Månen ind i Vægten og giver et par dage med behov for harmoni og balance. Der er mere fokus på andre end én selv, herunder ens partner.

FREDAG
Dagen begynder harmonisk med Månen i godt aspekt til Solen, og dette bringer stort set altid harmoni og helhed.  Dette afløses om aftenen af en spænding mellem Månen og Merkur/Pluto-konjunktionen, og det kan give meget stærke, men ret uharmoniske følelser. Man kan let komme til at såre andre gennem stærke reaktioner eller bemærkninger.

LØRDAG
Merkur er i eksakt konjunktion med Pluto. Der kan falde en del meget stærke og rammende udtalelser, som ikke er særligt velovervejede, men som kan såre andre mennesker. Vær derfor varsom med hvad du siger, for det kan nemt virke meget stærkere, end du selv tror. Det hjælper dog godt på det, at den harmoniske og velopdragne Venus står godt til den fredelige Neptun og derved bidrager til harmoni og balance, ikke mindst på det romantiske felt.

SØNDAG
Månen går kl. 3.50 ind i Skorpionen og giver et par dage med dybe og stærke følelser. Om aftenen er der ro over tingene med Månens harmoni med Neptun, som kan give dig drømme, fantasi og kunstneriske oplevelser.

Planeter på linje lige nu
I pressen kan man se, at hele 5 planeten i denne tid, hvis man bøjer nakken lidt og ser mod syd inden solopgang – og jo gerne uden for byerne, der er inficeret af lysforurening. Det handler om planeterne Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn, og når man i astrologien siger at planeter står på linje, så står de samme sted på himlen, altså i konjunktion. Sådan er det ikke astronomisk set, for her går en linje også vandret, hvad der jo er meget logisk, men som let kan snyde astrologiinteresserede.
O.k., men når man fx skal se mod syd, så vil der også være en chance for, at nogle af dem står i konjunktion, og dette er tilfælde med Merkur og Pluto, som er beskrevet i ugebrevet fra i søndags. Solen står i samme retning, men det er jo ikke en planet. Dog er den meget væsentlig i astrologisk sammenhæng.
Jeg har erfaring for, at der kommer nogle mails om sådanne aktuelle fænomener, der bringes i pressen. Derfor ville jeg være på forkant med at beskrive situationen.

Farcen om farsen – frikadellens flugt gennem grænsekontrollen
Vi lever lige nu i flugtens og flygtningenes tidsalder, og astrologisk set er det ikke så underligt, at dette skaber krise i den vestlige verden. Kriseplaneten Saturn er inde i en langtidsspænding til flugtplaneten Neptun. Og det er ikke alene mennesker, der flygter, nu er det også frikadeller.
Danmark er et gammelt landbrugsland, og det sætter sig naturligvis spor i landets madkultur. Nu skete der åbenbart det, at man opdagede, at nogle daginstitutioner helt havde taget svinekød at menuen, og det har fået konsekvenser. Så nu bliver de tvunget til at give eleverne valgmuligheder.
I debatten har vi set, at argumentet om, at frikadellen er en dansk nationalret, men det er naturlig langt fra tilfældet. Den kom ind i landet på trods af omfattende grænsekontrol for adskillige årtier siden, men så slap den - i hvert fald i første omgang – helt uset gennem grænsekontrollen, nu blot den modsatte vej. Og det slap den ikke godt fra. Det blev opdaget af nogle folketingsmedlemmer, der sikkert havde fået et tip fra landbrugets organisationer. Nu er alt vel igen. Det vil sige, at alt er ved det gamle, og det er mange glade for i den kødspisende del af befolkningen.
Næste skridt bliver straks sværere at få igennem i landbrugslandet DK. Det bør snarest blive et folkekrav, at der tilbydes gode vegetarretter, og ikke blot et par stykker agurk indhyllet i nogle salatblade. Det er noget af en kamp at blive fri for kød og kedelig salat herhjemme, og dette til trods for, at et stigende antal bliver vegetarer og veganere. Der er i hvert fald ikke mange steder, man får tilbudt vegetarisk kvalitetsmad. Selv cafeer og restauranter halter efter, og det er totalt uforståeligt, at man ikke får øje på det marked, der snart vil fremstå som nærmest buldrende; men det hænger hele sikkert sammen med vores gamle status som landbrugsland, og den er ikke sådan at slippe, hovedsageligt på grund af vanens magt, men også på grund af en dygtig lobbyindsats fra landbrugets side. Dog er det helt sikkert, at tingene snart begynder at vende, og det bliver spændende at følge.
Vi er i denne tid vidner til intet mindre end en folkevandring, som kun lige er begyndt. Nu går flugten til vesten, hvor den i forgangne tider gik den modsatte vej. Tænk blot på kimbrerne og teutonerne, som vandrede fra Skandinavien ned gennem Europa, hvor der var langt bedre levevilkår. Og man kunne tage eksemplet frem med de hundredtusindvis af skandinaver, som i det 19. og 20. århundrede drog til USA for at finde lykken i et land med nye muligheder. Nu går en strøm blot den modsatte vej, og det er endda med den samme intention om at få et bedre liv. Det kan ingen fortænke folk i, og det er en direkte følge af verdens overbefolkning, som vi har skrevet stolpe op pog ned om, men som ingen politikere tør tage fat få, da det vil være en særdeles varm kartoffel. Og hvilken politiker vil miste vælgere ved at gå ind for en begrænsning af befolkningstilvæksten – så det må naturen klare selv, og de nuværende udfordringer på kloden hænger sammen med denne simple problematik. Det er fx klart, at der ikke er – og heller ikke vil blive – arbejde til alle, når der simpelthen er for mange om budet.   

Hjortens flugt – ny udgave
Jeg har lovet, at jeg vil se på alle ministres horoskoper omkring nytår for at se, om der var en ny Carl Holst- eller Lunde larsen-sag under opsejling. Jeg har ikke nået det endnu på grund af ekstraordinært store arbejdsmængder. Ikke mindst en forøget interesse for astrologi også fra mediernes side, bærer skylden for dette. Men det skal nok komme snart.
Der opstod i denne uge rygter om en ministerrokade i regeringen, og da vi tidligere har skrevet om både Lars Løkkes og Claus Hjort Frederiksens horoskoper, tjekkede jeg de to efter. Løkke er her i begyndelsen af året lidt i krise. Det bliver intensiveret i årets løb, men han skal nok få den første af årets krise nogenlunde under kontrol, bl.a. på grund af en kommende rokade, hvor Hjort Frederiksen på grund af sine spændinger i hele 2016 er under et stort pres, hvor bl.a. alderen begynder at sætte sine spor. Han kan ikke lænegre tåle det store arbejdspres og må tildeles en mere tilbagetrukket post inden for partiet.
Presset på Løkke er der også op til sommerferien og i efteråret. Derfor ligger det mere eller mindre hele året, selv om det kommer i bølger. På den måde falder det hen over det meste af året, så Løkke er under konstant pres fra kriseplaneten Saturn, som er i spænding til hans Pluto. Derfor er det naturligvis ikke nogen umulighed, at der bliver valg i år, men jeg holder forsat fast i, at det sandsynligvis først bliver i 2017 – forår eller efterår, alt efter, om man vælger at slå det sammen med kommunalvalget. Men en ministerrokade i denne tid er under alle omstændigheder lige efter den astrologiske kogebog.
Vi har også skrevet, at Claus Hjort Frederiksen har et meget hårdt år i 2016, og at han derfor ville blive presset hårdt, både personligt og professionelt. Han har nemlig meget stærke spændinger fra både Saturn og Neptun på samme tid, og det er en harsk cocktail at få slugt. Derfor ville det være logisk at ofre ham som minister på trods af hans enorme erfaring og dygtighed. Han skulle jo også nødigt gå hen at lide personligt under et enormt arbejdspres. Han kan simpelthen ikke holde til det længere og må følge i Kong Henriks fodspor og abdicere fra minister til en mere organisatorisk post. Der er hårdt brug for folk som ham i partiet.

Den svenske udenrigsminister korrupt?
Udenrigsminister Margot Wallström er under mistanke for korruption, som astrologisk set henhører under Pluto, som også har med ting, der sker i det skjulte, at gøre. Hemmeligheder er symboliseret gennem Neptun, så de to planeter er stort set altid inde, når der er tale om korruption.
Nu er der lige det ved det, at rygter (Neptun) ikke behøver at være sande (Neptun er også løgn og bedrag), men astrologisk set er det bestemt ikke nogen umulighed, at der er tale om korruption. Men kan man så se i horoskopet, hvilken periode korruptionen i så fald skulle have fundet sted? Det kan man med stor sandsynlighed, og hun har netop overstået en periode, hvor Neptun har været i spænding til hendes Sol som hos alle andre, der er født den 28. september, uanset årstal og geografisk position for fødestedet. Alle der er født den dag over hele kloden har lige i 2014-15 haft en Neptun-spænding til Solen, og Saturn er netop nu i spænding til Neptun, så der er noget decideret skæbnebetonet og karmisk over det.
I år har hun så Pluto stående på sin fødsels-Mars, og så viser konsekvenserne sig. Jeg vil derfor gætte på, at hun på den ene eller anden måde har haft fingrene i kagedåsen. Ja, men skal passe på at holde sin sti ren, især under den slags spændinger. Det vil jeg forsøge på om 4-5 år, hvor jeg selv får Neptun i spænding til min Sol, i lighed med alle, der er født den 11. marts, uanset årstal.
Det er senere kommet frem, at hun er mistænkt for at have tiltusket sig en eftertragtet lejlighed via en fagforening, og det er sket i perioden 2014-15, så det stemmer fint overens med de astrologiske fakta.

Ugehoroskoper lægges på bloggen ca. 14.30. Læs under Information i indledningen.Ingen kommentarer:

Send en kommentar