søndag den 3. januar 2016

Uge 1 astrologisk set


Ugen, der kommer 1
I ugens begyndelse går Solen hen over Pluto, og dette aspekt virker mere eller mindre hele ugen, selv om det kun er eksakt på én dag, nemlig onsdag. Læs også i uge 53, da aspektet er begyndt at virke der. Både Solen og Pluto er i spænding til Uranus, og det giver altid en vis uro. Mange kan blive stressede og foretage sig uoverlagte eller ubevidste handlinger. Også fordi man handler på impulser, og det kan let give bagslag med sådanne astrologiske faktorer.
Mange mennesker vil opleve en transformations- og forvandlingsproces. Det er ikke noget harmonisk aspekt at påbegynde eller færdiggøre større projekter på. Men det er rigtig godt til at konfrontere sig selv med sandheden og foretage selvransagelse. Hvad kan gøres bedre eller mere ærligt/ægte i livet?
En anden vigtig konjunktion er den mellem Venus og Saturn, som gør, at værdier som kærlighed og penge har karmiske konsekvenser, og der kan være begrænsninger og negative konsekvenser forbundet med begge områder. Nogle vil komme i krise, men det gælder mest dem, hvis horoskop udløses af de nævnte aspekter. Det vil sige, hvis man har planeter stående i midten af Stenbukken, Vædderen, Krebsen eller Vægten. Eller lige før midten af Skytten, Fiskene, Jomfruen eller Tvillingerne. Den nævnte konjunktion er i spænding til Neptun, hvilket også er med i beskrivelsen af uge 53, som blev udsendt separat tidligere på ugen.
Spændingen fra sidste uge mellem Merkur og Mars er også stadig aktiv, læs under uge 53. Her gælder det alle dem, der har planeter stående i begyndelsen af de faste tegn: Vandbæreren, Løven, Tyren og Skorpionen. Merkur begynder at gå baglæns nu; det sker tirsdag, netop den dag, spændingen er eksakt.
Alt i alt en urolig uge, hvor man kun bør starte de projekter op, der ikke KAN udskydes, men hvor der naturligvis også er gode ting at foretage sig. Fx var det helt rigtigt set af prins Henrik at gå på pension for bl.a. at få mere tid til kunsten (Neptun). Det er bedre at afvikle end at starte nye projekter op, men skal dette gøres alligevel, bør man kontakte sin astrolog, så man ikke rammer ind i de stærkeste af spændingerne. Derved optimerer man succesen i projektet.

MANDAG
Kun ét aspekt i dag, nemlig Månens harmoni med Neptun, der er eksakt sidst på formiddagen. Dermed kan de følelsesmæssige påvirkninger være meget stærke, og drømme og intuition ligeledes. Læs evt. indledningen for at læse om de væsentlige energier, som også virker i dag og det meste af ugen.

TIRSDAG
En meget urolig dag, hvor Merkur kl. 13.05 går baglæns efter at have været stationær i nogle dage. Dette svækker fx kommunikation, trafik og dømmekraft. Derfor vil de beslutninger, der træffes i dag, sandsynligvis vise sig at skulle revideres senere. Ikke mindst fordi Merkur er i spænding til Mars. Man kan derfor vente en byge af problemer med indførelsen af ID-kort for rejsende til Sverige. Læs om dette i indslaget fra sidste uge, der blev udsendt separat. Venus er også i spænding til Neptun, hvilket giver illusioner, ikke mindst hvad angår penge og kærlighed. Pas derfor meget på, hvad du gør, og hvad du siger ja til i disse forbindelser. Ved aftenstide er der dog lysning i sigte i nogle timer. Det vil sige sidst på eftermiddagen og først på aftenen. Her står Månen meget flot til Jupiter og skaber glæde og optimisme. Det hjælper lidt på de ellers så barske aspekter.

ONSDAG
Kl. 6.56 går Månen ind i Skytten, og så er der optimisme i sigte i et par dage, hvilket ikke er dårligt i en periode med mange spændinger. Om formiddagen står Månen godt til kommunikationsplaneten Merkur, hvilket skaber grobund for god formidling. Der er straks mere kaos om aftenen, hvor Månen er i spænding til Neptun, hvilket kan give en del misforståelser, ikke mindst på det følelsesmæssige plan.

TORSDAG
Nu er Solen i eksakt spænding til Uranus, hvilket let kan gøre folk stressede og utålmodige. Mange kan foretage sig for hurtige handler midt i en hæsblæsende hverdag. Det er en dag, hvor mange vil foretage sig ekstraordinære ting, fordi almindeligheder keder dem gudsjammerligt. Men man skal passer lidt på ikke at gå til alt for ekstreme yderligheder, medmindre situationen decideret kræver det. Om eftermiddagen blødes dette dig lidt op af Månen, der står godt til samme Uranus. Så vil du foretage dig ekstremer eller for dig epokegørende ting, så gør det i timerne omkring kl. 14.30, hvor aspektet er eksakt.

FREDAG
I dag begynder Jupiter at gå baglæns, hvilket ikke er optimalt, hvad angår jura, lovgivning og internationale forhold. Der er god energi og følelsesmæssig åbenhed om aftenen, hvor Månen står godt til Mars.

LØRDAG
I dag står Venus i eksakt konjunktion med Saturn, og her kan der let kommer kriser på kærligheds- eller pengeområdet. Så foretag kun de køb eller investeringer, der er absolut nødvendige. Månen står fint fra morgenstunden til Neptun, som får mange til at drømme eller bruge fantasien. Men om aftenen kan der blive en del uro og tålmodigheden sættes på prøve. Mange vil være oprørske og kræve deres frihed, og der kan komme konfrontationer mellem mennesker, så gå i en stor bue omkring alt, der bare ligner uro denne aften. Aspektet begynder sidst på efter middagen.

SØNDAG
I dag står Månen fra morgenstunden godt til Jupiter, hvilket gør dagen til ugens mest harmoniske. Månen går kl. 20.23 ind i Vandbæreren og giver os et par dage med en pæn stor frihedstrang, hvor mange vil forbeholde sig mulighed for at foretage sig utraditionelle/usædvanlige ting.

GODT NYTÅR
Ingen kommentarer:

Send en kommentar