onsdag den 13. januar 2016

Kinas udfordringer


Vi begyndte for nogle år siden at skrive om de udfordringer, Kina ville få på det økonomiske område fra 2012-16. I den periode tager Pluto først spændingen til Solen og dernæst til Merkur og nu til Neptun. Pluto hersker over MC og Venus (penge). Solen hersker over 7. hus og har derfor indflydelse på omverdenen. I 7. hus står også Mars og Pluto i konjunktion i starthoroskopet. Merkur hersker over 8. hus (nationaløkonomi, konkurs) og Neptun, som hersker over 2. hus (egne penge, kassebeholdning).
Der er altså økonomi inde på alle mulige måder, blot er de alle spændingsbetonede. Derfor var det helt forudsigeligt, at der ville komme økonomiske udfordringer i verdens næststørste økonomi i den nævnte periode. Nu ender det sandsynligvis ikke med en kollaps, men derfor kan der sagtens komme en alvorlig øretæve til kineserne. Ikke mindst, fordi deres leder, Xi Jinping også har alvorlige spændinger i sit horoskop. Og denne talemåde stammer netop fra det gamle Kina: Som kejseren, så riget. Som kejseren har det, sådan har hans rige det også.
Jinping har haft sin progressive Merkur i spænding til både Saturn og Mars i de seneste 3-4 år – lige i samme periode som sit land. Det var derfor astrologisk set forventeligt, at hvis han blev valgt som leder, ville der relativt hurtigt begynde at komme økonomiske udfordringer.
Pluto kræver oprydning og transformation/ændringer. Derfor bliver 2016 året, hvor disse ændringer enten skal udføres eller i det mindste vedtages. Jinping er sat på sit livs prøve i denne vigtige omstillingsproces. Kender han og regeringen ikke sin besøgelsestid, så VIL der komme en økonomisk nedsmeltning. Det, som kineserne selv tror, er, at de skal finde en ny vækstmodel. Og de håber ikke, at der bliver tale om nulvækst, men dette er ikke desto mindre, hvad Pluto kræver, som jeg ser det. Lever man ikke op til dette plutoniske krav, så kan man regne med at blive hjemsøgt af kriser og endnu større udfordringer, som let kan komme ud af kontrol, fordi naturkræfterne så vil tage over. Og mod naturen kæmper selv markedskræfterne på sigt forgæves.

Kontroltab
Plutos spændinger bevirker ofte et kontroltab, som næsten altid er angstprovokerende – måske især i en etpartistat, hvor der nærmest er kontrol med hver enkelt borgers gøren og laden. Det aktuelle kontroltab gælder aktiemarkedet, som bevægede sig ud af kontrol i den første uge af 2016. Efter 29 minutters panik greb myndighederne smådesperat ind og lukkede børsen.
Kapitalen er begynd t at fosse ud af landet på trods af øget kontrol. Den kinesiske valuta er også under pres, fordi det er blevet billigere for udlandet at købe kinesiske varer., hvilket så til gengæld er en fordel for eksporten. Men astrologisk set er der udsigt til nye svækkelser, hvilket vil sende endnu flere penge ud af landet. Denne svækkelse er medvirkende årsag til, at olieprisen styrtdykker.
Der er også mistro til regeringens tal og dermed til systemet i det hele taget. Centralbanken (også Pluto) foretager sig handlinger, som markedet har svært ved at tolke, så på sigt bliver mere åbenhed og gennemsigtighed en nødvendighed. Det kinesiske folk vil snart begynde at kræve massive ændringer og mere demokrati.
Desuden er det kinesiske ejendomsmarked overophedet, og der har været massiv gældsætning i de seneste år. Samlet set bliver det en kæmpe opgave at få styr på forholdene igen, og det vil sende dønninger ud i resten af verden, herunder Danmark.
Den gamle model skal med andre ord udskiftes med en ny. Men da man ikke vil slippe væksten på det materielle plan, så vil man sandsynligvis prøve en anden model, som bare heller ikke vil holde i længden. Og imens lider kloden under et massivt, fysisk pres, som – selv om der tages forskellige miljøinitiativer – vil resultere i, at kloden som sådan lider, og derfor vil mennesker også komme til det. Det er den erkendelse, vi som beboere på denne klode ikke har villet acceptere, men nu er vi ved at være derhenne, at vi ikke kan undgå at acceptere kendsgerningerne.
Man kan give de kinesiske ledere et velment råd om at tilpasse sig - eller at nedsmelte.
Nu går det nok ikke så galt i første omgang, men al den usikkerhed, befolkningen og udlandet lever med, bliver de nødt til at gøre noget ved. Denne usikkerhed er medvirkende årsag til aktieuroen. Og det er lige før man bliver usikker, om den lille vækst generelt i den kinesiske økonomi, der trods alt har været på det seneste, tør man næsten ikke stole på.

Lukketheden avler usikkerhed, og dette bør hurtigt forbedres, så man kan opnå en vis stabilitet, men astrologisk ser ud til, at vi i hvert fald skal hen til 2017, før der sker noget virkningsfuldt.   

Ingen kommentarer:

Send en kommentar