søndag den 1. maj 2016

Uge 18 astrologisk set

Indhold:
Stort nyt fra antikvariatet
Ugen, der kommer
Retrograde planeter i maj – Mars
To helikopterstyrt i Norge på to dage
Ugehoroskoper for alle tegn

Stort nyt fra Antikvariatet!
Antikvariatet udvider i øjeblikket kraftigt. Ikke alene kommer der nye donationer, vi køber også bøger op – vel vidende, at dette er noget af en satsning nu, hvor det trykte medie er i krise som aldrig før. Men vi prøver alt for at skabe lidt indtægter, så vi kan blive boende i de lokaler, som vi har hold så meget af, lige siden vi flyttede ind her på Østerbro. Der er meget at kæmpe med, fx stigende husleje og ditto portosatser, som nu ser ud til at skulle stige mere voldsomt end nogensinde før. Her er vi meget glade for, at vi har været fremsynede og dannet vores egen omdeling af blade og anden post i Københavns-området  – undtagen i enkelte distrikter. Selv har jeg glæden af at omdele hele 8 postdistrikter. Så hvis du har tid at cykle med post i dit område, hører vi gerne fra dig.
Og hvis du kender til firmaer eller private, der vil donere afrevne frimærker til os, hører vi også gerne fra dig på astrologi@astrologihuset.dk
Vi har lige nu flere hundrede bøger, vi skal sortere mandag. Derudover er der et større parti, som allerede er registreret, så du kan bestille en fortegnelse over den omfattende samling. Bestil fortegnelsen på astrologi@astrologihuset.dk
Bøgerne kommer vist rundt. Ud over astrologi, er der også tale om kunst, biografier, historie, krige, mestrene, strålerne, pendulering, pilekviste, vandårer, Martinus, spiritualitet og meget sjældne bøger af kendte forfattere, herunder også førsteudgaver, hvoraf nogle er et par hundrede år gamle.

Ugen, der kommer 18
Det er småt med temaer i denne uge, hvor Merkur stadig går baglæns, og hvor det berømte T-kvadrat stadig virker, selv om det ikke er eksakt. Alt dette kan du læse om i de forudgående uger.
Ellers er ugen generelt set en af de mere optimale set ud fra de givne omstændigheder, men der er et par dage, hvor det er anderledes, men undgår man dem, så kan der godt startes nye projekter op på trods af spændingerne. Man kan jo heller ikke altid vente til efteråret med alting, og så er det nu, der skal handles, dog ikke ugens første og sidste dag.
Læs nede i teksten også de andre retrograde planeter, mest om Mars. Vil se, om der bliver tid og plads også til de andre planeter i de efterfølgende uger.

MANDAG
I dag udløses T-kvadratet af Månen, hvilket giver en urolig dag med illusioner, drømme, kaos og forvirring, ikke mindst på det følelsesmæssige plan, Men også jobmæssigt kan det give udfordringer med autoriteter samt forhindringer og forsinkelser i det hele taget. Tag det derfor roligt, især fra om formiddagen og sidst på eftermiddagen. Heldigvis er deR et par harmoniske indflydelser midt på dagen og om aftenen.  Midt på dagen står Månen godt til Solen og bløder op på de stærke spændinger med sin gode energi. Om aftenen står Månen flot til Pluto og giver mulighed for mange for at være dybe og passionerede.

TIRSDAG
En relativt harmonisk dag, hvor Månen står godt til Merkur lige fra morgenstunden, hvilket fremmer kommunikationen, ikke mindst den følelsesmæssige. Kl. 18.04 går Månen ind i Vædderen og giver et par dage med åbne og ærlige følelser, hvor man siger tingene direkte og uden omsvøb.
Og så er det i dag, Solen og Jupiter er spot on. Det betyder, at mange ting godt kan lykkes på trods af de mange spændinger. Mange er nu optimistiske, glade og ser lysere på livet og fremtiden.

ONSDAG
Morgenen og dagtimerne er fine, både privat og jobmæssigt, og dagen begynder for mange med speederen i bund energimæssigt (Mars i harmoni med Månen). Dette stabiliserer sig i dagtimerne på grund af Månens harmoni med Saturn; men om aftenen og natten går Månen først i spænding til Pluto, hvilket kan give negative følelser og konfrontationer, både med andre og én selv. Desuden kan der meget vel vente en urolig nat, hvis man har ophobet psykisk materiale, som ikke er blevet bearbejdet i vågen tilstand. Det er godt, at man så gør det i søvntilstanden i stedet, og det hjælper normalt at være lidt forberedt på det. Har du en partner, så snak jer i søvn om alt, hvad der rører sig i jer lige nu. Så skal der nok komme en god nats søvn ud af det alligevel. Han du ikke en partner, kan du skrive dig ud af det på samme måde.

TORSDAG
Dagen begynder uroligt, nærmest lidt stressende, med Månen i konjunktion med Uranus. Mange ønsker at opleve frihedens vingesus, men det er kun et fåtal, som kan få dette opfyldt, da Uranus er spændt op til Pluto. Kl. 18.10 går Månen ind i Tyren og giver et par stabile dage med behov for nydelse og kvalitet.

FREDAG
Der er gang i følelser og nærhed i dag. Månen danner ikke mindre end 5 aspekter, herunder konjunktionen til Solen, der danner nymånen, som er eksakt kl. 20.29. Så er det tid at tage beslutninger og også at udføre dem.
Dagen begynder med Månens konjunktion med Venus, som fordrer hygge og kvalitet, så start dagen langsomt og nydende. Midt på dagen står Månen flot til Neptun og sætter fokus på drømme, fantasi og intuition, gerne med oplevelser af natur eller kunst – eller begge dele. Midt på eftermiddagen står den godt til Jupiter, og så vil man gerne feste og være glad. Om aftenen står den mere på dybde og lidenskab på grund af harmonien med Pluto. Alt i alt en meget spændende og god dag.

LØRDAG
Kl. 17.34 går Månen ind i Tvillingerne, og gør de næste par dage levende, afvekslende og med megen nysgerrighed. Men der skal også være plads til passionen og de dybe følelser, da Solen i dag er i eksakt harmoni med Pluto.

SØNDAG
Dagen er sammen med ugens første dag noget ustabil og udfordrende. Månen udløser spændingen (T-kvadratet) mellem Neptun, Jupiter og Saturn. Tingene er ikke, som man håber eller regner med, og nogle kan blive snydt af det, der bliver gjort eller sagt. Mange vil opleve en drømmende og urealistisk dag, og det begynder midt på formiddagen, men nogle kan mærke lidt til det allerede fra morgenstunden. Jo længere, man kommer ud på aftenen, fader spændingerne ud, så måske vil det være godt at gå lidt tidligt i seng for at bøde på anstrengelserne/spændingerne, der har været i dagens løb.

To helikoptere styrtet i Norge
To dage i træk var der en helikopter der styrtede i det sydvestlige Norge. Den første havde 13 døde, det vil sige alle ombordværende. Den anden havde kun to om bord, som begge kunne kravle uskadte ud af vraget.
Begge helikoptere styrtede ned ved middagstid. Den første styrtede ned den 29. april kl. 11.55 ved Bergen/Turøy. AC stod i Løven med horoskopherskeren Solen i spænding til AC, og Solen var også i kvinkuns til Mars (voldsomhed) og Saturn (skæbne). Solen stod højest på himlen af alle planeter, men når den er i spænding kan man sige, at det er højt at flyve, dybt at falde. Det skal tilføjes, at Solen også modtog to harmonier fra hhv. Jupiter og Neptun, men det hjalp altså ikke i dette tilfælde. Det samme gjorde sig gældende med MC-herskeren Mars, som stod i harmoni med AC. Men så er det også slut med harmonierne, idet Mars ud over de to kvinkunser får hele 3 spændinger mere til hhv. Saturn, Jupiter og Neptun.
Det næste styrt var den 30. april. Kl. 12.25 i Hå i Jæren, hvor Solen er i spænding til midtpunktet mellem Solen og Merkur. MC står på Uranus (teknik) og udløser dermed dennes spænding til Pluto.
De to horoskoper ligner hinanden en del, men det kunne være yderst interessant dels at få fat i afgangstiderne for de to flys vedkommende, dels at vide, hvornår de enkelte passagerer er taget hjemmefra. Dette er nok ret entydigt for det første flys vedkommende, da det kom fra en boreplatform. Kender en af læserne afgangstiden på flyene, hører jeg meget gerne derom.

Retrograde planeter i maj - Den retrograde Mars
I alt 4 planeter endte med at gå baglæns i april, og det fortsætter ind i maj måned. En læser har spurgt, hvad det indebærer med en retrograd Mars (aktuelt i denne tid), og hvordan man bør forholde síg til den. Det vil jeg besvare kort her. Det indebærer nemlig, at alt, hvad Mars står for, nærmest går ”baglæns”. Det vil sige, at det kan give problemer og bagslag.
Mars handler om energi, initiativ, mod, vilje og handlekraft. Disse ting kan man enten få problemer med eller totalt mangle. Altså kan man mange mod, vilje eller handlekraft osv. Eller vilje kan blive til modvilje og mod til modløshed (eller mod-mod), og handlekraften kan helt mangle – eller det man gør, kan gå galt eller løbe ud i sandet. 
MEN nu er det heldigvis sådan, at man altid selv kan vælge at gøre tingene på den optimale måde. Planeter er jo ikke skabt for at lave problemer for mennesker, men for at vi skal lære at tackle udfordringerne på den bedst mulige måde. Mars har fx en tendens til at knokle eller morakke, og det er ikke at anbefale i en periode med en retrograd Mars. Især ikke når den står i spænding som nu i et T- kvadrat til Neptun og Jupiter. Man kan altså mangle handlekraft, dømmekraft og manøvreringsmuligheder, hvad der fx ikke er godt i trafikken eller ved beslutning eller gennemførelse af vigtige projekter. Derfor bør man udvise mest mulig tålmodighed og ro – og i hvert fald ikke forivre sig eller stresse, hvis det på nogen måde kan undgås. Træk i stedet vejret dybt og klap hesten, så skal det alligevel nok lykkes at komme ud over stepperne på et senere tidspunkt – nemlig når der er mere ro og afklaring på det pågældende liveområde. Tager man det på den måde, kan det sagtens gå hurtigt, og i hvert fald går det hurtigst OG bedst muligt på den måde.
Kollektivt kan man vente voldsomme vildsomme begivenheder, netop på grund af, at tingene går for hurtigt. Det kan være love (Jupiter), der er jappet igennem af politikerne/magthaverne/myndighederne (Saturn). Eller helikoptere eller andre fartøjer, hvor det er vigtigt at undgå menneskelige fejl. Piloter/chauffører, kaptajner kan være uopmærksomme eller stressede - eller have personlige problemer, der kan påvirke deres arbejdsindsats og dømmekraft. Derfor bør man være ekstra opmærksom på at tjekke alt efter i sådanne perioder, især når hele 5 planeter er retrograde i dette forår fra slutningen af april til et stykke inde i maj. Det handler om Merkur, Mars, Jupiter, Saturn og Pluto, som alle tolkes på samme måde, hvad angår den retrograde bevægelse (retrograditeten) - blot på helt andre livsområder.
PS. Trafikken (Merkur) og kommunikation har ikke været alt for let i april, især ikke i slutningen, hvilket politikeren Pernille Schnoor måtte sande. Hun løb ind i en mediestorm, fordi hun tog sit mandat fra valget med fra S til Alternativet. Dette må medføre, at reglerne skal laves om på dette punkt.  
Og det at gå i krig (Mars) eller at beslutte (Mars) at gøre det kan vise sig at blive fatalt, ligesom en beslutning om køb af nye jagerfly også kan vise sig at blive problematisk. Mars står også for ild, og vi har i den forløbne uge set, at Jysk Sengetøjslager ved Vejle pludselig gik op i flammer, og det var en udfordring at finde årsagen, ligesom dette også kan vise sig at blive tilfældet i andre lignende sager. Og det gør det ikke nemmere, når hele 5 planeter går baglæns og derfor er vrangvillige, lige indtil man finder koden og lærer at samarbejde med universet.

 

UGEHOROSKOP uge 18 - 2016 af astrolog Lykke Larsen, læs dit dagshoroskop og ugehoroskop på www.kvindetid.dk


VÆDDER
PS: Du har virkelig gode ressourcer – tro på det.
TYR
PS: Vær fokuseret på alt det, der går godt.
TVILLING
PS: Tag en ting ad gangen.
KREBS
PS: Brug tid sammen med gode venner.
LØVE
PS: Sæt fokus på kommunikation.
JOMFRU
PS: Se dig om efter et spændende kursus eller foredrag.
VÆGT
PS: Tag en snak med gode kollegaer.
SKORPION
PS: Husk at tage en timeout indimellem.
SKYTTE
PS: Det er vigtigt, at du bevarer overblikket.
STENBUK
PS: De er valg, der skal træffes.
I
VANDBÆRER
PS: Fyld ikke din kalender for meget op.
FISK
PS: Der er god fokus på alle former for kommunikation.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar