fredag den 6. januar 2012

Mode og monopoler

Apotekernes – og andres - monopol under pres
Vi skrev sidste år om, at monopoler – som astrologisk set hører sammen med diktatorer, fundamentalisme, karteller, ortodoksi og meget mere af samme skuffe -  generelt er under pres og måske snart bliver degraderet til en diagnose.
Nu er der kommer rigtig gang i apotekernes monopol, som ikke giver sig frivilligt – måske ikke engang modvilligt. Jo, det vil Pluto nu alligevel sørge for. Især nu, hvor der tegner sig et ret surrealistisk billede af situationen. En apoteker i Uldum ved Horsens har undgået en aftale med levering til Matas, hvad der opfattes som et attentat på monopolet, og naturligvis også er det, men det er i disse Pluto-tider et nødvendigt attentat. Monopolerne må finde løsninger efter rimelighedsprincippet, hvis de ikke helt skal blive skubbet ud af markedet inden 2023, hvor Pluto går ind i et nyt tegn: Vandbæreren. Dette tegn er frihedens og originalitetens tegn, så hvis rimelighed og retfærdighed ikke er indført til den tid, så vil man vide at gå i krig for sagen. Måske bliver de heller ikke rangeret helt ud af markedet så hurtigt, men deres betydning vil blive reduceret betydeligt, medmindre de indgår mere fleksible aftaler med et omgivende samfund. Det vil ikke længere blive accepteret, at stærke grupper så at sige udgør et samfund i samfundet og skalter og valter med folk penge og valgfrihed. Pluto vil vide at gøre arbejdet færdigt, og jo større modstand, der gøres, jo flere kratere eller ruiner vil der komme ud af det.
Nu har apotekeren fra Uldum gjort et vigtigt stykke forarbejde, hvor hans kone – som arbejdede i medicinalindustrien – er blevet fyret fra sit job, og han selv har mistet betragtelige beløb på sin aktion (samlet har det foreløbig kostet familien et millionbeløb). Men nu vil Plutos mølle støt og roligt male videre i sit velkendte tempo – og slå hårdt ned ved uretfærdige forhold, der ikke er til gavn for almenheden, herunder brave folk som apotekeren fra Udkantsdanmark. Det er ikke for ingenting, at Pluto løber gennem Stenbukken, som også symboliserer det jævne menneske – ikke mindst udkantsdanskerne. En fraflytning fra storbyer vil så småt begynde i det næste årti. Her er man fri for betalingsringsringe og kødannelser og kan få den fulde frihed – sådan da. For der vil naturligvis hengå en rum tid, før alle skæve forhold er rettet op. Men det begynder med en vækkelse, der over det næste halve eller hele sekel vil få tilflytningen til storbyerne til at standse.
 Storbyerne bliver ikke tømt for mennesker i en ruf, men de vil begynde at slanke sig, og hvor skal man så gøre af alle de folk, der bor i dem? Ja, man kan roligt forvente noget af et ragnarok til den tid – som altså så småt at ved at tage sin begyndelse, i første omgang på det bevidsthedsmæssige plan.

Pluto og moden
Dette er også et emne, vi gennem tiden har taget op flere gange. Senest, da Pluto i 2008 gik ind i Stenbukkens tegn. Her spåede vi, at moden ville gå over fra den mere pang-agtige og prangende stil til den mere klassiske og ”kedelige” stil med blegere farver i mørkere nuancer. Dette er også sket, og da jeg deltog i nytårsudsendelsen på TV2 blev jeg efterfulgt af en person fra modeverdenen, der lige præcis fremviste eksempler af den nævnte observans. Herunder et par pelse, der var nedsat med 30-40.000 kr. - lige i Stenbukkens ånd. Stilen er ikke alene klassisk, men også minimalistisk og discountagtig. Stenbukken anslår krisetider, og Pluto anslår også de mørkere toner. Måske vil vi komme til at opleve, at moden i det næste årti glider mere ud af de europæiske hænder og mod afrikanske (Pluto angiver de mørke nuancer på alle måder).

Link til TV2´s udsendelse om 2012
Vanen tro var undertegnede i Go´ Morgen Danmark den første dag i det nye år. Hvis du vil se resultatet, er der her:Ingen kommentarer:

Send en kommentar