onsdag den 18. januar 2012

NY VERSION Krydstogtkatastrofe

Fredag den 13. – en ganske speciel dag

Af Leif Brammer og Karl Aage Jensen

Krydstogtskibet COSTA CONCORDIA, som vi skrev om tidligere, fik en flænge på 70 meter, lidt mindre end den flænge, Titanic fik i Atlanterhavet 1912. En pæn stor revne, selv om vi taler om et skib på ca. 300 meters længde. Skibet ville ret sikkert være sunket, hvis det havde befundet sig længere fra kysten.

TITANIC fik en revne i skroget, som strakte sig over ca. 1/3 af skroget, hvilket er omkring 90 meter i forhold til skibets totale længde på ca. 269 meter. Skaden blev formentlig kun så stor, fordi der var brugt for mange jernnitter på skibet. Forceringen af byggetempoet gik på flere måder udover kvaliteten, da underleverandørerne ikke kunne følge med. Derfor var der brugt alt for få stålnitter, som havde været meget stærkere. Dette kunne måske have reddet skibet fra at synke. Der var altså materialefejl i Titanics tilfælde, og havde revnen i skroget kun været omkring 70 meter, er det ikke sikkert, at skibet ville være gået ned. Alt andet lige synes det klart at tyde på, at der er tale om menneskelige fejl, da der formentlig ikke er materialefejl  i Costa-sagen.

Rederiet Costa Crociere giver skylden på kaptajnen, men hvad siger horoskopet? Er der tale om damage control fra rederiets side?  Ifølge pressen er der nu fremkommet et brev, hvoraf det fremgår at borgmesteren på øen Giglio har takket kaptajnen for tidligere at have sejlet meget tæt på øen, så skibet kan ses meget bedre fra land. Det bliver også nu fremstillet i pressen som om det er noget der foregår mere generelt med cruise skibe. Det er jo helt absurd at foretage sådanne handlinger, hvis det ellers er korrekt.  

COSTA CONCORDIA grundstødte ifølge logbogen kl. 21:58 fredag den 13. januar 2012. Skibets besætning kontaktede havnefogeden kl. 22:10, og først kl. 22:30 aktiveres alarmen.

Skibet blev bestilt den 19. januar 2004 ved et værft i Genoa og navngivet den 7. juli 2006 i Civitaveccia ved Rom. Jomfrurejsen gik fra Savona den 15. juli 2006. Vi har desværre ikke tidspunkterne. Den skæbnesvangre tur startede den 13. januar 2012 kl. 19.00, hvor skibet sejlede fra det værft i Rom, hvor det i sin tid blev bygget. Dette er ”fødselshoroskopet” for rejsen/sejladsen. Jeg ville have forventet, at det var en halv time før, hvor MC står på Jupiter (at imponere og glæde) og IC står på Saturn (skæbne, forhindring, forsinkelse). Enten skulle det have sejlet på det tidspunkt - eller det kan være her, kaptajnen har besluttet eller aftalt at imponere eller være ekstra letsindig. Eller simpelthen mødetiden for passagererne, som i realiteten begynder turen på det tidspunkt.

Bestillingen sker på en Merkur/Saturn-spænding – aftale- og skæbneplaneten. Solen er både uaspekteret og i tomgang, hvad der ikke er gunstigt. Jupiters spænding til Pluto ej heller. Og så er Månen i konjunktion med Pluto også. Ved navngivning var Jupiter i spænding til Saturn og Mars til søfartsplaneten Neptun, der også står for spiritus. Champagneflasken ville ikke lade sig smadre på skibssiden, hvad der måske er et dårligt tegn i sig selv. Jomfrurejsen havde Jupiter i spænding til Saturn og Månen til Venus og Pluto (T-kvadrat) - og Merkur var begyndt at gå baglæns! Det er måske ikke de mest katastrofale aspekter, men nok til en alvorlig hændelse, som dog ville være blevet endnu mere alvorlig, hvis kaptajnen ikke havde sat skibet på grund.

Man vil forvente spændinger til en hovedakse på selve tidspunktet for en så alvorlig grundstødning. Det er der sandelig også, idet Månen (vand) står i konjunktion med Mars (voldsomme hændelser og død, da den her hersker over 8. hus)lige på AC - og så i spænding til MC i Tvillingerne. Merkur (trafik) hersker over begge hovedakser. Den står sammen med dødsplaneten Pluto i Stenbukken (grundstødning) spænding til Uranus. Der ventes ca. 20 døde.

Da Både AC, Månen og Mars er i trigon til Solen, har der ret sikkert været tale om, at kaptajnen ville imponere og blære sig, og så har det givet fatale konsekvenser. Her handlede han så rigtigt ved at sætte skibet på grund, så han er både en helt og en skurk. De fatale konsekvenser af imponeringen ses også i spændingen mellem Solen (sejlads/kaptajn), Jupiter (at glæde og imponere) og Saturn (konsekvenser).


Ingen kommentarer:

Send en kommentar