tirsdag den 31. januar 2012

Europagten

Finanspagten en realitet – men til hvad nytte?

EU har vedtaget finanspagten, som skal modvirke eurokrisen, men det er sket på flere astrologiske spændinger, som fortæller, at det ikke vil virke efter hensigten. På længere sigt kan det måske give mere tryghed mod kommende kriser, men hvad hjælper det hele, når der ikke ændres på selve systemet? Nå, men det er jo heller ikke meningen, for man vil jo løse krisen med vækst, og det KAN man jo naturligvis ikke blive ved med. Det er det signal, universet sender, men antennerne er kun rettet mod at cementere det økonomiske system og blot dæmme op for fejl og mangler – ikke at gøre noget ved dem. Der sættes grænsen, og så vil man netop se øgede kriser i fremtiden. Især frem til 2015-16, hvor Uranus/Pluto-spændingen regerer. Den er der også nu og har været der i et par år. I den seneste uge har Merkur (aftaler) været i spænding til Saturn (krise) og Jupiter (vækst, jura). Samtidig har økonomiplaneten Venus været i spænding til Mars, så det er ikke det bedste tidspunkt, aftalen er indgået på, selv om sidste uge havde været meget slem, nærmest katastrofal.

Nu kan vi vente tilstande som i Japan, hvor man er fremkommet med den ene hjælpepakke efter den anden siden 1989, og det har ikke hjulpet afgørende. Utroligt, at man ikke tager ved lære af omgivelserne. Men OK, alle partier på begge fløje vil have vækst, selv om det skriger til himlen, at det bare udskyder problemerne. Man skal naturligvis ikke vokse sig ud af en materiel krise ved at bruge flere penge, men ved at spare sig ud af den og så tage fat der, hvor der skal handles – nemlig at luge ud i fejlene i systemet. Alene det, at man kan udnytte et system til egen fordel er noget rigtigt møg. Og det må man i sandhed sige, at det er sket i rigt mål i finansverdenen. Jeg ved godt, at den verden naturligvis ikke er ond i sig selv, men det er de mange, der udnytter systemet og snylter på det, der udgør problemet. Og det vil de naturligvis ikke bare lige holde op med. Derfor må der ske reguleringer, men vi har fornylig set, at ikke engang en skat på finansielle transaktioner kan komme igennem det politiske system. Der er altså lange udsigter, og denne stikken hovedet i busken holdning vil gøre, at vi bliver nødt til at regne med, at det hele kollapser, når ingen vil gøre det nødvendige. Vi må se i øjnene, at problemerne vil stige i fremtiden, for en af de største udfordringer vil blive verdens overbefolkning med deraf følgende fødevarekrise og finanskriser. Nå, det er der en længere artikel på vej om til næste nummer af Astrologimagasinet HOROSKOPET. Det lader til, at det er astrologien, der kan komme med løsninger på problemerne. Først forudså vi ikke alene – og som de eneste - at finanskrisen kom, men at det ville blive i 2008. Nu ser det ud til, at vi må arbejde hårdt for at påpege problemerne, så der kan gøres noget ved dem. Men det er unægteligt med en følelse af magtesløshed, når det er SÅ svært at få ørenlyd fra politisk hold. Hjælper det ikke med denne offensiv fra tænketanken Mikro her, er der ikke andre udveje end at danne sit eget minisamfund for at vise et godt eksempel.Endnu et eksempel på ubrugelig politik – betalingsringen

Debatten om denne har også været i gang i de seneste dage, det vil sige på spændingerne på himlen. Det er godt, at der ikke er sket en endelig beslutning endnu. Det er ganske vist en ædel tankegang at få begrænset trafik og dermed forurening i de store byer, som igen er et resultat af overbefolkningen, men det er visionerne, der helt mangler. Det nemmeste er naturligvis at kopiere ringene i fx London og Stockholm, men det ville være klædeligt, hvis vi kunne skabe vores eget system, hvad man sikkert også vil sige, at man prøver på, men det er kun kønne ord, ikke den optimale løsning af problemet.

Det kom fx i sidste uge frem, at man vil inddrage hele Amager i ringen, og ikke kun som hidtil kun en mindre del, nemlig den, der ligger tættere på City. Nu sker der det paradoksale, hvis det gennemføres, at vi, der bor i Tårnby og Dragør skal betale for at køre UDEN OM det indre København. Vi kan nemlig ikke komme hen til motorvejen ad frakørslen i Tårnby, uden at skulle betale. Og den motorvej går netop helt uden om København. Man bliver med andre ord ikke alene bondefanget, men amagerbondefanget…der er tale om et klart løftebrud, idet både S og SF i valgkampen bedyrede, at ringen ikke ville omfatte hele Amager. Nu er Tårnbys socialdemokratiske borgmester gået i kamp mod sine egne partifæller.

Det bliver altså måske til en mindre visionær løsning end den i Stockholm, som også har en ø inden for betalingsringen, nemlig Lidingö. Man har tilladt øens beboere at kunne køre gratis gennem Stockholm, mens Sydamagers beboere ikke engang kan få lov til at køre uden om City, det er meget, meget groft.

Det er ganske utroligt, hvor visionsløst politikerne handler. Nu må vi gøre noget ved det – i første omgang information, information, information. Roadpricing er en elektronisk løsning, hvor man betaler pr. kørt kilometer, men den løsning er tilsyneladende helt droppet, selv om den synes meget mere smidig og lettere at administrere. Nu kan man risikere at skulle holde i kø for at få lov til at betale! Der vil helt sikkert også blive ballade om placeringen af de nødvendige p-pladser ved stationerne. Det vil ikke undre, hvis man sætter betalingsringen i gang, før disse pladser er blevet skabt. Jo, der er mange udfordringer for de kære politikere.

Eksempel fra erhvervslivet

Et eksempel på, at borgerne – her dog kun erhvervslivet - heller ikke alt for gode, kan Amager også levere. Dels er den nye kæmpeinvestering, Amager Forbrænding, som er et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Frederiksberg og Hvidovre kommuner, allerede løbet ind i sin første krise. Der mangler dels politisk vilje til at gøre noget effektivt ved de virksomheder, ser snyder med deres affald ved at betale for afleveringen, som de skal. Amagerforbrænding venter kun, at ca. en tredjedel vil tilmelde sig den nye ordning, som trådte i kraft den 1. januar 2012, men hvor tilmeldingsskemaerne endnu ikke er sendt ud. Man forventer at sætte syv kontrollører på til at forhindre snyd, og man påtænker kameraer opsat til at hjælpe med at afsløre svindelen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar