fredag den 20. april 2012

Breivik - en gammel korsridder

Breiviksagen

Vi har tidligere skrevet en del om Anders Behring Breivik. Nu er sagen startet den 16. april kl. 9.00 i Oslo. Med Pluto på DC kom/kommer vi til at overvære meget hårde udtalelser og meninger, som vil støde mange, men også glæde hans ligesindede, som heldigvis ikke udgør noget flertal, men hvis holdninger er rabiate i en grad, som vi skal langt tilbage i historien for at finde magen til. Pluto står for det ultimative, både i positiv og i negativ forstand. Derfor symboliserer den også fanatisme, hvad der i allerhøjeste grad er tale om her. Og Pluto står i spænding til Uranus i perioden 2010-2016, hvor vi kan vente en opblomstring af rabiate holdninger og udtryksformer i kølvandet på krisen. Paradoksalt nok – og det er Pluto i en nøddeskal - vil vi i samme periode opleve et opgør med langt de flere diktatorer verden over. Totalitære systemer står for fald, men vi skal så frygtelig meget igennem forinden, herunder Breiviksagen.

Meget stærke følelser og meget stærke holdninger er i spil i sagen, set ud fra horoskopet. Krebsen står på AC, og det giver - i samspil med Plutos stilling - plads til stærke følelser som had og hævn. Disse stærke følelser er i spil på begge sider af vidneskranken, og selv Breivik begyndte at græde midt i det hele, da hans egen nationalistiske film blev vist i retten. Månen er ydermere i konjunktion med en anden vandtegnsplanet, Neptun, begge endda i spænding til Mars, og begge i 10. hus – og Månen er AC-hersker. Da han efterfølgende blev spurgt om, hvor han begyndte at græde, gik svaret på, at den vestlige kultur var ved at tabe kampen mod Islam. Altså intet tegn på anger af de grusomme handlinger.

Men de væsentligste følelser er naturligvis de efterladtes følelser, som må have sat sig til traumer i mange tilfælde i en så tilsyneladende meningsløs handling som massedrab. At det hele er foregået med koldt blod illustrerer astrologisk gennem Solens spænding til Saturn i 5. hus. Både Solen og 5. hus symboliserer børn og unge!

I parentes bemærket kan sådanne aspekter også anvendes positivt, hvilket vi så, da George Soros samme formiddag indviede et økonomisk institut på Københavns Universitet. Pluto symboliserer også storkapital og økonomisk magt, som Soros forsøger at prikke hul i i forbindelse med hans målrettede aktioner, som fx betød at Storbritanien i 1992 måtte forlade det det europæiske økonomiske samarbejde, valutaslangen – altså på grund af en enkelt mands værk! Nu gør han på med disse forhold gennem nytænkning på det økonomiske område, og det er her hans forskning og tænketank kommer ind i billedet – det var det fjerde institut, det kom i København, og hurra for det. Det er på høje tid at få et opgør med den økonomiske vanetænkning, som faktisk er blevet en religion. Som beskrevet i går i artiklen om Soros, kan man på en måde sige, at Goldman Sachs var Grækenlands økonomiske banemand. Jeg ved ikke, hvad man skal betegne et ”mord” på en økonomi som, men Goldman Sachs har i det mindste været en slags bøddel her. Og så tog de sig rigtig godt betalt for dette ”lejemord”, som Pluto sandsynligvis ville betragte det som.

Jeg har to fødselstider inde i forbindelse med Breivik. Det ene er kl. 02.00, som giver AC i Skorpionen og Uranus tæt på AC i 1. hus. Det andet er kl. 3.37, som flyttet AC ind i Skytten i spænding til Månen på 9. husspids og i trigon til Jupiter i 8. hus.

Under alle omstændigheder er årsagen til hans holdning naturligvis af karmisk observans. Vi har tidligere skrevet om hans fødselshoroskop og vil derfor her blot slå fast, hvornår hans holdninger er blevet formet i dette liv. Det er sket i den for ham meget hårde periode, hvor Pluto udløser spændingerne mellem Uranus, Mars, Solen og Merkur, som er en særdeles eksplosiv cocktail, som han er født med. Det udløses i perioden 1990-94, og Hvis ASC står i Skytten, kan der lægges tre år mere til. Jeg har ikke undersøgt, om den periode er beskrevet nogetsteds, men astrologisk set. Og her er Breivik præcis som mange af de korsriddere, der i middelalderen tog rundt og dræbte andreledes tænkende med Bibelen i baglommen. Det var DERES fortolkning af den hellige bog det handlede om, intet andet – ligesom Breivik.

Det, der skete i 11-15 års-alderen er en reaktion på noget der skete tidligere i hans liv, fx forældrenes skilsmisse eller udfordringer i det hele taget. Han er rodløs i den periode og forsøger desperat at opbygge en identitet. Sådanne aspekter udløser ofte flytninger og skift, skilsmisse eller fallit. Hele livet er så at sige i spil i en sådan periode, som har været ”arnestedet” for de senere gerninger. Desuden er perioden 1999-2002 væsentlig, da Pluto er i spænding til Måne-Saturn-konjunktionen. Her er han fremtidsplaner (Saturn) begyndt at udforme sig. Og til slut vil jeg nævne en meget væsentlig Neptun-periode: I 2004-10 går Neptun – der altid går meget stille med dørene og er særdeles hemmelighedsfuld, fuldt af dulgte handlinger, da der er tale om spændinger. Neptun symboliserer også kemi og syntetiske stoffer som fx kunstgødning. Også religion komme ind i billedet i forbindelse med Neptun. Efter 2010 var han så klar til at udføre sine handlinger. Nu er han fængslet med Neptun i spænding til AC og Pluto på hans fødsels-Venus. Det er paradoksalt nok fra fængslet, han nu får sit budskab ud, og den del af sagen nyder han i fulde drag. Pluto er også inde i hans tankegang der, hvor han udtaler, at enten vil han frifindes eller henrettes – igen som en anden ”ædel” kors- eller tempelridder. Jo, religionen er konstant inde i billedet. Måske vil han selv kalde det en ideologi, og det er det på en måde også – og dette er symboliseret gennem hans meget stærke fokus på Vandbæreren i hans horoskop.

De følelsesmæssige blokeringer i hans horoskop ses gennem Venus i Stenbukken, som står i aspektet til det væsentligste i den forbindelse: Månens konjunktion med Saturn i jordtegnet Jomfruen. Han er i stand til at distancere sig fra følelser, når han finder det nødvendigt. Og det finder han altid nødvendigt, lige med undtagelse af, når han går ind i sit eget, ”manifeste” univers. Så får følelserne til gengæld fuld skrue – han overkompenserer på den måde. Vandtegnene er desuden underrepræsenteret i horoskopet, som hovedsagelig er præget af de mentale lufttegn. Og når han ikke er i kontakt med sine følelser, kan han ikke udvikle empati og følelsesmæssig forståelse med sin omverden. Han går derfor ind i sin helt egen verden og isolerer sig så både socialt og kærlighedsmæssigt.

Selv om Breivik kæmper for sin sag kan han sagtens forstå andre rabiate holdning som fx al-Quaidas. Det er naturligvis modpoler, men princippet er det samme: De vantro skal ned med nakken. Og selv vil man gerne være martyr.

Breivik ER højst sandsynligt en gammel korsridder karmisk set.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar