onsdag den 18. april 2012

George Soros - en gave til verden

George Soros – en gave til verden

Det er fascinerende, når en person, man stort set kun kender navnet på, pludselig trænger sig på i hverdagen med sin filosofi – og med hvem man føler et fællesskab fra første linje i en spændende artikel i Politiken på dagen, hvor Soros er i København til åbningen af et institut på Københavns Universitet – et forskningscenter, som er betalt af Soros´ enorme pengetank. En tank, som er blevet bragt til veje på valutaspekulationer. I 2011 var hans formue på 76 milliarder dollars, hvilket rangerer ham som verdens 22. rigeste menneske. I 1987 udgav han bestselleren Økonomiens alkymi. Han forudså tilsyneladende ikke krisen i 2008 direkte, men han beskrev kort inden krisen det økonomiske system som en superboble, der var pustet op i et uheldigt samspil mellem markedet og myndighederne. Superboblen skyldes en kombination af to fænomener: Den selvforstærkende opbygning af bobler samt resultatet af samspillet mellem markedet og myndighederne. Hver gang en boble truer med at sprede sig fra finansmarkederne til resten af økonomien, så greb myndighederne ind og reddede derved nogle af de involverede parter. Men samtidig sænkede dette renterne og stimulerede økonomien, bl.a. ved at øge adgangen til kredit. Netop denne trinvise liberalisering og øgede adgang til kredit har ifølge Soros pustet en superboble op gennem de seneste 35 år, og det afgørende er, at politikerne generobrer kontrollen, og det skal ske ved at få styr på pengepolitikken. Når kollapsen truer, sprøjter nationalbankerne penge ind i økonomien, hvilket igen øger adgangen til kredit og låntagning – som netop skabte superboblen. Soros støtter finansskatten, men ikke Tobin-skatten, som dog ville fjerne noget spekulation, men den fjerner ikke muligheden for, at markedet kan gå i selvsving. Selv om jeg tidligere har talt varmt for en Tobinskat på finansielle transaktioner, så VAR det i betydningen: en generel finansskat. Det er klart, at man skal beskatte sådanne ting, der efter min mening er usunde i sig selv. Man må tage pengene hvor de er, og når man så samtidig kan gøre det på usunde områder, så er der stor ræson i det.

I 1992 blev Soros verdensberømt, da han gennem spekulation tvang Strobrittanien til at trække sig ud af det europæiske valutasamarbejde. I 2009 etablerede han Institute for New Economic Thinking.

Soros mener, at det er et ganske utroligt vildspor, økonomien har kørt sig selv ud på som videnskab. Han studerede økonomi i London, men da han dimitterede og skulle bruge lærdommen i praksis, kunne han ikke bruge noget som helst af det, han havde lært. Da han efterhånden steg i graderne, begyndte han at formulere en sammenhængende teori om, hvordan mennesker træffer beslutninger. Det gjorde han i samarbejde med bl.a. Karl Popper, og så begyndte han på et tidspunkt at anvende den viden på finansmarkederne. Hans ide var groft sagt begrebet ”refleksivitet” – at folk påvirker hinanden til at foretage den samme type investeringer på samme tid. Herved stiger prisen på de pågældende værdipapirer eller valutaer mere, end de reelt er værd. Og så skabes der efterhånden en boble. Vi så det i slutningen af 1990´erne med it-aktierne. Mange selskaber, der dybest kun var en webadresse, steg pludselig milliarder i værdi.

Det var i det spænd, Soros slog sine folder og tjente styrtende. Nogle vil anse det som uetisk, men hans formål var at få mekanismerne identificeret for senere at påvise svagheder overfor klodens beboere. Han brugte finansmarkederne til at teste sin ide om refleksivitet, og det viste sig frugtbart på flere måder. Han spekulerede i bobler – så måske var det ham, der opfandt tankeboblen…

Han begyndte med at spekulere i en bestemt type boligfinansiering i USA i 70´erne. Han købte op af disse papirer, selv om han vidste, at de ville blive totalt værdiløse med tiden. Men inden da ville de stige betydeligt på grund af refleksivitet, hvad der også skete. Så solgte han dem på det rigtige tidspunkt og købte mange flere af nogle ANDRE typer, hvor det gik på samme måde. Han købte altid på det rigtige tidspunkt, og solgte på det rigtige tidspunkt.. Jo mere papirerne fald, jo mere spekulerede han imod dem. Han havde ikke så mange penge dengang, så han ”nøjedes” med at investere 10 millioner dollar – og scorede igen. Han forudså gennem sin erfaring (og måske intuition) potentielle bobler, og så hjalp han med at puste dem op. Det var samme metode, der fik England til at forlade det europæiske valutasamarbejde i 1992.

Tænk, at noget sådant kunne være forårsaget af en enkelt mand, men det falder meget fint i råd med det, jeg har skrevet om store systemers sårbarhed og derfor utilstrækkelighed. Det er det, der skal laves om som konsekvens af Plutos gang gennem Stenbukken.

Soros, som er født i Budapest den 12. august 1930, hed oprindeligt Györgi Schwartz. Han emigrerede til England i 1947 og kom i 1956 til USA. Her tiltog han sig efterhånden den rolle at ville redde verdens økonomi. Han har tjent enorme summer på et besejre finansmarkederne og tvinge nationalbanker i knæ. Nu vil han bruge sin formue til at besejre den herskende økonomiske teori, som han anser for værdiløs. Den holdning passer meget flot med de artikler, vi har bragt i Astrologimagasinet HOROSKOPET og her på bloggen. Der er simpelthen strukturelle fejl i systemet, som kun kommer en vis del af befolkningen til gode. Og alene det, at der kommer tilbagevendende kriser og bobler jævnt hen ad vejen, burde sige lovgiverne, at der er noget, der skal rettes op. Men der har gennem meget lang tid været næsten fuld konsensus om ikke at gøre andet end alt det, der kan redde det eksisterende system. Man vil hellere lave lappeløsninger og vil for alt i verden bruge den gamle medicin til at kurere ”sygdommen” med, og det er slet ikke tilstrækkeligt vidtgående til, at Pluto hopper på den. Især ikke, når den gennemløber Stenbukkens tegn, som den gør i disse år.

Tilbage til den gode Soros, som jeg er faldet pladask for. Jeg elsker den måde, han agerer på ved at sætte fingeren på de ømme punkter og så oven i købet tjene store summer derved. Ikke bare til sig selv, men nu bruger han store summer på at redde verdens økonomi, bl.a. ved sine aktioner og gennem oprettelse af centre til udvikling af økonomisk tænkning. Nummer fire i rækken blev den 16. april. Kl. 10.00 indviet i København under daglig ledelse af professor Katarina Juselius. Centret hedder INET Copenhagen Center på Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

I perioden 1979-2011 gav Soros otte milliarder dollars til fordel for menneskerettigheder, sundheds- og uddannelsesprojekter. Han spillede en afgørende rolle i omstillingen til kapitalisme i sit hjemland Ungarn i perioden 1984-89. Han emigrerede til England i 1947

De gængse økonomiske teorier har bl.a. en meget stor brist deri, at de ikke fokuserer på langvarige ubalancer, som netop skaber boblerne over tid.

Min teori om hans fødselstidspunkt er, at han er født kl. 11.56 med AC i Skorpionen og hele tre planeter i pengehusene 2. og 8. hus – med masser af aspekter. Ambitionsplaneten Saturn står i 2. hus, så han har bestemt ikke noget direkte IMOD at have mange penge. Men han har et fornuftigt syn på dem og er god til at administrere dem. Penge i stor skala skræmmer ham ikke, da Pluto står fantastisk i trigon til Månen i 5. hus i Fiskene. Han HAR intuition og er god til at spekulere (Månen tæt på 5. husspids). Og så står hans Måne for resten lige på min egen Sol, så der er intet at sige til, at han går lige ind i hjerne- og hjertekuglen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar